Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Niedziela, 17 stycznia 2021

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkgqV4zmek8

 

 

(J 1,35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Czytaj dalej

Czym jest oświecenie sumień? Czy już niedługo doświadczymy małego sądu zapowiadanego przez wielu świętych? Jak będzie wyglądało ostrzeżenie?

https://www.youtube.com/watch?v=DEIu5IVfdyM&list=PL19zCYWowYWd4SBzYLjq4zRlK2-YQbiJ9

Przed nami rekolekcje OnLine z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB.

https://www.youtube.com/watch?v=0PyofFO1Y9c

17 stycznia 2021
2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Komentarz dnia

Dzisiejsza niedziela koncentruje naszą uwagę na słuchaniu. Samuel, którego spotykamy w pierwszym czytaniu, to sługa, który słucha. Jego imię oznacza – Bóg wysłuchał. Psalmista dziękuje Bogu za to, że spełniając jego nadzieje, Pan otworzył mu uszy. Dwaj uczniowie Jana Chrzciciela, wśród których był późniejszy apostoł Andrzej, usłyszeli, jak ten nazwał Jezusa Barankiem Bożym i poszli za Nim. Jak widać tajemnica naszego powołania tkwi w słuchaniu, dzięki któremu możemy poznać Boga. Jeśli bowiem Go nie znamy i nie wiemy, jaki On jest, wtedy zaczynamy tworzyć własny Jego obraz na swoje podobieństwo. Prośmy więc Boga, aby każdego dnia otwierał nasze uszy i uczył nas słuchać.

ANTYFONA NA WEJŚCIEPs 66 (65), 4

Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, † wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE1 Sm 3, 3b-10. 19

Powołanie Samuela

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś».
Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!».
Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś».
Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!». Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś».
Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!». Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Na pierwszy rzut oka w dzisiejszym pierwszym czytaniu przebija sen i spokój. Samuel spał w przybytku Pańskim, w którym panowały cisza i mrok. Jest to jednak cisza przed burzą, gdyż na kraj, jak i na świątynię, nadciągało wielkie niebezpieczeństwo – najazd Filistynów. Nie wszyscy jednak mieli uśpioną uwagę. Bóg cały czas czuwał nad swoim ludem, dlatego zawołał Samuela. On jednak nie znał jeszcze Pana. Hebrajskie słowo jada użyte w tym kontekście oznacza nie tylko intelektualne poznanie, ale przede wszystkim relację, bliskość. Samuel, który wychował się w świątyni, musiał dużo wiedzieć o Bogu, ale nie znał Go jeszcze. Bóg, mimo że nieusłuchany i nierozpoznany przez młodzieńca, nie rezygnuje i wciąż wraca, wołając go. W ten sposób Bóg uczy Samuela słuchać i rozpoznawać swój głos.

PSALM RESPONSORYJNYPs 40

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

DRUGIE CZYTANIE1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Wasze ciała są członkami Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi.
Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Kiedy przygotowujemy się na przyjęcie ważnego gościa w naszym domu, staramy się, aby wszystko błyszczało. Często jednak mamy takie pomieszczenie, do którego nie wpuszczamy naszych gości, a dostęp do niego mają tylko domownicy. Podobnie traktujemy nieraz swoje serce. Próbujemy pokazać Bogu to, co w nim jest piękne i dobre, a ukrywamy to, co jest nieuporządkowane. Strategia ta ma jednak pewien minus. Całe nasze ciało, a więc i nasze serce jest mieszkaniem Ducha Świętego. Oznacza to, że zna On każdy jego zakamarek. Z tego faktu wypływa dla nas bardzo konkretne zadanie. Mamy dbać o piękno swojego ciała i jego czystość, gdyż również nim mamy uwielbiać Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. J 1, 41b. 17b

Alleluja, alleluja, alleluja.
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIAJ 1, 35-42

Powołanie pierwszych uczniów

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?».
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?».
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Zazwyczaj komentarz do Ewangelii skupia się na tym, co w danym fragmencie ewangelista chciał nam przekazać. Dzisiaj jednak może warto zastanowić się nad tym, co ewangelista pominął. Dwaj uczniowie Jana po tym, jak usłyszeli, że ten nazwał Jezusa Barankiem Bożym i zachęceni przez Niego, poszli zobaczyć, gdzie On mieszka. Mieszkanie Jezusa wywarło tak wielkie wrażenie na uczniach, że po długim czasie byli w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy to było. Ewangelista nie wspomina jednak ani słowem, jak wygląda dom Jezusa, a przecież to On sprawił, że uczniowie z Nim zostali. Po tej wizycie Andrzej mówi do swojego brata: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. Być może ewangelista pominął tę, wydawałoby się, ważną kwestię opisu mieszkania Jezusa, ponieważ każdy z nas nosi w sobie odpowiedź na to pytanie. Opis mieszkania Jezusa jest przecież identyczny z opisem mojego serca.

WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Jezusowi Chrystusowi, który poucza nas swoim słowem, przedstawmy nasze błagania:
1. Aby Kościół Święty, który gromadzi świętych i grzeszników, prowadził swoją owczarnię do pełni prawdy.
2. Aby grzesznicy przez przemianę życia ukazali wobec ludzi moc Chrystusa Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.
3. Aby ludzie zagubieni, szukający prawdy, w życiu uczniów Chrystusa znaleźli to, czego pragną.
4. Aby dzieci i młodzież z pomocą rodziców, nauczycieli i wychowawców mogły wzrastać w duchu Ewangelii.
5. Aby zmarli, dzięki swej wierze na ziemi i dzięki naszej modlitwie za nich, w wieczności oddawali nieustanną chwałę Bogu.
6. Abyśmy jako uczniowie Chrystusa umieli odważnie słowem i czynem dawać o Nim świadectwo przed ludźmi.
Jezu Chryste, nasz Królu uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o cały świat. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy zawsze mogli oddawać chwałę Tobie, Ojcu i Duchowi Świętemu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, † ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1.-8. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.

ANTYFONA NA KOMUNIĘPs 23 (22), 5

Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi.
Albo:

Por. 1 J 4, 16

Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości † i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, * których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Pomyśl

 • Jak reaguję na Boży głos?

 • Co robię, aby nauczyć się rozróżniać Boży głos od głosu świata?

 • Jak dbam o swoje ciało?

 • Co w mieszkaniu Jezusa jest najpiękniejsze?

Ks.Murzynski

https://youtu.be/t-kzXllobfk

Co tak naprawdę wydarzyło się między Trumpem a Izraelem w obliczu wyborów?

https://stateofthenation.co/?p=48087

 

Wysłany 16 stycznia 2021 r. Przez State of the Nation

„Tel Awiw zdradził Trumpa dzięki nowej umowie z Bidenem, więc rzucili go psom. Sheldon Adelson i mafia nie mają problemu ze zmianą stron zwycięzcy za pomocą haka lub oszusta. Pence i McConnell również zdradzili Trumpa. To było tak, jakby Trump wszedł jako Juliusz Cezar do rzymskiego senatu, by zostać zadźganym na śmierć. Żadna umowa zawarta przez Trumpa z systemem lub Deep State nie zostanie dotrzymana i potajemnie rozmawiają o zakończeniu go na zawsze. Trump ma kartę atutową. Stan wojenny. Trybunały wojskowe. Ustawa o powstaniu. Pytanie, czy on to zagra. Wojna domowa nadchodzi bez względu na to, co się z nim stanie, wcześniej czy później ”.

– Dysydent, ale wciąż bardzo połączony z operatorem wywiadu Deep State, przedstawił ten zimny, beznamiętny widok na wielki obraz.

W ciągu zaledwie 7 dni na COVID-19 zmarło na świecie aż 10 biskupów, w tym jeden kardynał
Oto są owoce bezrozumnej posługi Rządom bezbożnym przez biskupów, a powinni organzować w Kościołach Modlitwy – Nabożeństwa o zaprzestanie niepotrzebnego szczepienia. Niestety biskupi w Polsce i w Chicago siedzą sobie w ciepłych pałacach     i milcząco akeptują te mordestwa i dlatego są wspólwinni wszystkim zgonom z tego powodu.

W ciągu zaledwie 7 dni na COVID-19 zmarło na świecie aż 10 biskupów, w tym jeden kardynał

W ciągu tygodnia zmarło na świecie na COVID-19 dziesięciu biskupów katolickich, w tym jeden kardynał. Hierarchowie pochodzili z Brazylii, Kolumbii, Polski, Rumunii, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zambii. 

8 stycznia zmarł 69-letni bp Cástor Oswaldo Azuaje Pérez OCD, ordynariusz dieeczji Trujillo w Wenezueli. 

10 stycznia zmarł w wieku 88 lat biskup-senior zielonogórsko-gorzowski Adam Dyczkowski. 

11 stycznia zmarło dwóch hierarchów: 91-letni abp Oscar Rizzato z Włoch – były jałmużnik papieski za pontyfikatu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz 74-letni bp Luis Adriano Piedrahíta Sandoval – ordynariusz diecezji Santa Marta w Kolumbii. 

12 stycznia zmarł 61-letni bp Florentin Crihălmeanu, greckokatolicki eparcha Klużu-Gherli w Rumunii.

Najtragiczniejszy był 13 stycznia, kiedy zmarło aż czterech hierarchów. Byli to: 88-letni kard. Eusébio Oscar Scheid SCI – arcybiskup-senior Rio de Janeiro w Brazylii; 70-letni abp Philip Tartaglia – metropolita Glasgow w Wielkiej Brytanii; 87-letni bp Mario Cecchini – emerytowany ordynariusz diecezji Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola we Włoszech oraz 53-letni bp Moses Hamungole – ordynariusz diecezji Monze w Zambii.

Z kolei 14 stycznia zmarł 79-letni bp Vincent Logan, emerytowany ordynariusz diecezji Dunkeld w Wielkiej Brytanii.  

Wieczny odpoczynek, Racz im dać Panie,

A Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Amen

Read more: https://www.pch24.pl/w-ciagu-zaledwie-7-dni-na-covid-19-zmarlo-na-swiecie-az-10-biskupow–w-tym-jeden-kardynal,81366,i.html#ixzz6jjDTHwOY

 

Tuż po wojnie odbył się w Norymberdze wielki proces, a właściwie szereg procesów przeciwko pozostałym przy życiu szefom niemieckiego, nazistowskiego państwa. W odrębnym postępowaniu odbył się tak zwany proces lekarzy. Część tych zarzutów będzie można powtórzyć podczas procesu przeciwko dzisiejszemu rządowi, głównemu inspektorowi sanitarnemu, ministrowi zdrowia i wielu ekspertom. 

Nie ma na najmniejszych wątpliwości, że szczepionka na koronawirusa podawana dużej części (całej?) populacji będzie eksperymentem. Jest fizycznie niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie przeprowadzić rzetelne testy kliniczne i wyprodukować taką liczbę szczepionek, o jakiej jest dzisiaj mowa. Co oczywiste – NIKT nie mógł zbadać jej długofalowego wpływu na zdrowie i życie ludzi. Jest prawdopodobne, że będzie skuteczna i bezpieczna, ale równe prawdopodobieństwo jest takie, że będzie odwrotnie.

Nie wdając się w dywagacje prawne, jedno jest poza dyskusją: szczepienie będzie dokładnie wypełniało definicję doświadczenia medycznego. 

Polski rząd kupił już (ponoć zapłacił!) za szczepionkę, której zresztą nikt jeszcze nie widział. Trudno, stać nas. Kupujemy tak respiratory i maseczki, kupujemy też i szczepionki, taki sznyt. Gorzej, że istnieją przecieki, jakoby rząd pracował nad wprowadzeniem obowiązku szczepienia na koronawirusa. Obowiązek plus doświadczenie medyczne równa się Norymberga. 

Niemieccy (i nie tylko niemieccy – precyzyjniej: nazistowscy) lekarze stanęli przed Amerykańskim Trybunałem nr 1. Rozpatrując sprawę Trybunał kierował się dziesięcioma zasadami, z której pierwszą polski rząd powinien mieć wciąż przed oczami, bo ona właśnie zostana mu odczytana podczas rozprawy: 

Nieodzownym warunkiem jest dobrowolna zgoda osoby poddawanej doświadczeniu. Znaczy to, że dana osoba musi mieć prawne przesłanki do wyrażenia swej zgody, musi być w stanie podjąć dobrowolną decyzję, a nie pod wpływem siły, podstępu, oszustwa, presji, fałszywego pozoru lub jakiejkolwiek innej formy wpływania lub przymusu. 

Można odnieść wrażenie, że w Polsce nie rządzi wcale premier, ani nawet wicepremier z Żoliborza. Polską rządzą eksperci pokazywani w TVN i innych mainstreamowych mediach. Ci sami, którzy potem w corocznych raportach koncernów farmaceutycznych widnieją jako ich beneficjenci. O ile w grze są pieniądze, nawet duże lub bardzo duże, to trudno – naprawdę stać nas. Ale obowiązkowe i powszechne szczepienia eksperymentalną szczepionką to już bardzo poważne przestępstwo przeciwko prawom człowieka. I to się MUSI skończyć prędzej czy później sądem i wyrokami. Przypominam tylko, że niektórzy lekarze byli chwytani i stawiani przed sądem nawet kilkadziesiąt lat po wojnie. Ta zbrodnia się nie przedawnia, obojętnie co by w tej kwestii raczył uchwalić obecny Sejm… 

Paweł Skutecki

https://naszapolska.pl/2020/11/01/ostrzegam-bedzie-norymberga-dla-polskiego-rzadu/

Abp. Viganò; Rozważania dotyczące promocji szczepionki przez Stolicę Apostolską

https://gloria.tv/post/qKtkYo3QPEth3XBzU3CH7Ex4t

Stan zdrowia Benedykta XVI mocno się pogorszył. Papież traci siły… Módlmy się!

14 stycznia Papież Benedykt XVI został zaszczepiony przeciw koronawirusowi. Dziś rano, 15-go stycznia, napływają tragiczne wiadomości z Watykanu. Stan zdrowia Benedykta XVI mocno się pogorszył. Papież traci siły… Módlmy się.

Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi. Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

Dlaczego politycy rządzący Polską i biskupi rządzący Episkopatem i katolikami w Polsce chcą umierać i być potępionymi na wieczność za nieposłuszeńswo Panu Bogu? Bez Boga JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI wszystko przepadnie i wszystko przeminie w wojnach i kataklizmach a Król jest Jedynym Ratunkiem na Pokój, Spokój, Szczęcie i Bezpieczeństwo na Planecie Ziemi.

Reset=globalny głód. Czyżby kolejny jeździec apokalipsy jest przygotowywany. 

https://gloria.tv/post/47MHhGfAQkGcBHDpbBaJaMv6x

Jak CZERWONA ZARAZA wyzwalała WARSZAWĘ

https://youtu.be/aXhPLdlsUKA

Ratujmy USA modlitwa za zespol Trumpa  Politykow Wojsko – strzeliste Akty do Nieba. Za Narod amerykanski i polski.

SZKODA, ŻE POLITYCY RZĄDZĄCY PAŃSTWAMI NIE CHCĄ DO TEGO FAŁSZU SIĘ PRZYZNAĆ, BO SĄ PRZEKUPIENI. TO JEST DZIWNE, ŻE POLITYCY RZĄDZĄCY PRAWIE WSZYSTKIMI PAŃSTWAMI SĄ SŁUGAMI LUCYEFRA, BO ON JEST ICH SZEFEM. BOGA NIE PRZEKUPICIE A WIECZNOŚĆ JEST WIECZNA. OBEJRZYJCIE FILMY O PIEKLE.

Dowód, że pandemia została zaplanowana w określonym celu

https://gloria.tv/post/sTXhv81Rie9o1QUwGaaG2ehkk

 

Fałszywa pandemia stworzona do celów politycznych.
Tysiące lekarzy twierdzi, że pandemia została zaplanowana

Grupa prawie tysiąca lekarzy w Niemczech o nazwie ” Lekarze informują”, którą wspiera ponad 7000 specjalistów, w tym prawników, naukowców, nauczycieli itp., Złożyła szokujące oświadczenie podczas krajowej konferencji prasowej: 1

„Panika Corona to gra. To jest oszustwo. Oszustwo. Najwyższy czas, żebyśmy zrozumieli, że znajdujemy się w środku globalnej zbrodni ”.
Ta duża grupa ekspertów medycznych co tydzień publikuje gazetę o nakładzie 500 000 egzemplarzy, aby ostrzec opinię publiczną o dezinformacji w mediach głównego nurtu na temat koronawirusa .
Organizują także masowe protesty z udziałem milionów ludzi w całej Europie.

Kobieta sierżant – kobieta generał – EWA RZEUSKA – 

oczywista i brutalna prawda.

https://www.gazetawarszawska.com/index.php/video/5449-jaka-jest-prawda-ewa-rzeuska

 

A przecież wiedzą wszyscy biskupi, że ci producenci szczepionek trujących są  mordercami nawet dlatego, że będą tyle razy powtarzać serię szczepionek, aż więkzość ludzi wytrują. Czyli biskupi razem z Bergolio są wpółmordercami Narodów 

Szczepionki przeciw Covid-19: beztroscy biskupi nagle występują z apelem do moralności

https://gloria.tv/post/mPvwcn9zBNGM2evnFaXo2xqyp

 

Jest „moralnym obowiązkiem” dla nowozelandzkich biskupów, aby przyjęli szczepionkę przeciw Covid-19 (VaticanNews.va, 14 stycznia).

Kardynał Wellington, John Dew, jest przekonany, że nie ma religijnych powodów do odrzucenia szczepionki. Cytuje on Kongregację Nauki Wiary, która uważa za „moralnie dopuszczalne” otrzymanie szczepionki COVID-19 wyprodukowanej z komórek abortowanych dzieci.

Głosy, które mówią, że nie należy stosować szczepionek, nazywa „fałszywymi informacjami”. Według niego „każdy ponosi moralną odpowiedzialność” za siebie i innych poprzez jak najszybsze otrzymanie szczepionki.

Warto zauważyć, że współcześni biskupi nigdy nie mówią z takim przekonaniem, gdy w grę wchodzi zbawienie dla duszy.

Watch „Zamach na Prezydenta D. Trumpa?? Wojna rozpoczęta! To koniec Ameryki, jaką znamy! L. Szostak wR24!” on YouTube

 

https://youtu.be/60YGXUoIYsA 

Żydzi rządzący Polską bardzo utrudniają zdobycie paszportu polskiego w Ameryce, bo Rząd żydowski wymyślił mnóstwo przeszkód do pokonania, aby Polak mógł odwiedzić swoją Ojczyznę.

Morawiecki i rząd mają paszporty izraelskie – J.Z.Potocki

https://www.youtube.com/watch?v=T7Hs9WFFXRA&feature=emb_logo

 

 Jan Z. Potocki – Wszystko W Rękach IIRP i Konstytucji 23 Kwietnia 1935r

https://www.youtube.com/watch?v=VIMuCdLU6So

To dlatego Rząd żydowski w Polsce oraz biskupi żydowscy rządzący Episkopatem nie chcą słyszeć o uznaniu Boga Jezusa KRÓLEM POLSKI, bo Polska byłaby POLSKĄ !!!

Gołym okiem_KAROL MARKS_Polityka bez majtek

Karol Marks: Nie ma powodów żeby Polska w ogóle istniała!

 

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Mike Lindell, sojusznik Trumpa z MyPillow, prze do stanu prawa wojennego w Białym Domu (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5499:mike-lindell-sojusznik-trumpa-z-mypillow-prze-do-stanu-wojenneg-w-bialym-domu&catid=10:politics

* Fotograf robi zdjęcia notatek w pobliżu West Wing

* Widoczne słowa to „Przenieś Kash Patel do aktorów CIA

Mike Lindell, dyrektor generalny My Pillow, stoi przed zachodnim skrzydłem Białego Domu. Zdjęcie: Erin Scott / Reuters

Martin Pengelly
@ MartinPengelly

Sobota 16 stycznia 2021 01.57 GMT

Założyciel firmy Pillow i zwolennik Trumpa, Mike Lindell, został sfotografowany, gdy w piątek wchodził do zachodniego skrzydła Białego Domu, niosąc notatki, które zdawały się popierać wprowadzenie stanu wojennego.
Donald Trump zostanie zastąpiony na stanowisku prezydenta za pięć dni przez Joe Bidena. Trump nadal bezpodstawnie twierdzi, że jego porażka w wyborach przez Demokratę była wynikiem oszustwa wyborczego.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5499:mike-lindell-sojusznik-trumpa-z-mypillow-prze-do-stanu-wojenneg-w-bialym-domu&catid=10:politics

Covid19: Zachowanie „dystansu społecznego” pochodzi z Talmudu (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5498:covid19-zachowanie-dystansu-spolecznego-pochodzi-z-talmudu&catid=15:judaism-islam

would thereby destroy the entire world.
„four cubits” tj 4 łokcie równa się 1.82 m. Z
Żydzi dali ludziom nie tylko Coronavirus , ale i naukę o tym, jak go unikać.
Szkoda, że JPII już nie żyje, ten to dopiero mógłby się pochwalnie nacmokać nad żydowskim rozumem i dobrocią.
Red. Gazeta Warszawska

+
Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5498:covid19-zachowanie-dystansu-spolecznego-pochodzi-z-talmudu&catid=15:judaism-islam

Norweska Agencja Leków łączy 13 zgonów ze skutkami ubocznymi szczepionki (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5497:norweska-agencja-lekow-laczy-13-zgonow-ze-skutkami-ubocznymi-szczepionki&catid=10:politics

Wspólne dla zmarłych jest to, że byli starzy i wątli. Norweska Agencja Leków uważa, że należy teraz rozważyć, czy szczepić
najsłabszych.

Helge CarlsenDziennikarz

Pole WergelandDziennikarz

Martin HW NiedzielaDziennikarz

Opublikowany 14 stycznia w 12:00
Na cztery dni przed sylwestrem pierwsza strzykawka ze szczepionką firmy Pfizer i Biontech została umieszczona w Ellingsrudhjemmet w Oslo.

Po tym, jak Svein Andersen (67) został pierwszym Norwegiem , ponad 25 000 Norwegów otrzymało szczepionkę, która ochroni przed koronawirusem.Z góry ogłoszono, że szczepionka może powodować pewne skutki uboczne , a teraz Norweska Agencja Leków zmapowała, które z nich wywołały skutki w tym kraju.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5497:norweska-agencja-lekow-laczy-13-zgonow-ze-skutkami-ubocznymi-szczepionki&catid=10:politics

Wybory w USA: list generała Delawarde’a (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5496:wybory-w-usa-list-generala-delawarde-a&catid=10:politics )

Generał Dominik Delawarde

Generał Delawarde nie tylko zadaje sobie pytanie, kto ostatecznie zostanie ogłoszony zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA, ale wyraża też zdziwienie z powodu gotowości mediów do zignorowania oszustw wyborczych, choć są one już oczywiste.

Moi drodzy przyjaciele,
Wielu z was pytało o moją opinię na temat tego, co dzieje się w Ameryce od 3 listopada w ramach wyborów prezydenckich. Z racji mojej podwójnej roli eksperta wywiadu i znawcy tematu „Stany Zjednoczone”, otrzymałem od Was wiele pytań, które sprowadzają się do dwóch pytań zasadniczych:
1. Czy doszło do oszustwa wyborczego? Czy hipoteza zamachu stanu mającego na celu odwrócenie wyniku wyborów jest wiarygodna? ‎
2. Jakie konsekwencje miało by dojście do władzy Bidena, gdyby został on ostatecznie wybrany 8 grudnia i zaprzysiężony 20 stycznia 2021 roku?‎

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5496:wybory-w-usa-list-generala-delawarde-a&catid=10:politics

GÓRALSKIE VETO: Zaczynamy BUNT od morza aż po TATRY! Rząd UPADNIE! – Sebastian Pitoń w Zakopanem (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5495:goralskie-veto-zaczynamy-bunt-od-morza-az-po-tatry-rzad-upadnie-sebastian-piton-w-zakopanem&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=zcq_4PZ8mNg

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5495:goralskie-veto-zaczynamy-bunt-od-morza-az-po-tatry-rzad-upadnie-sebastian-piton-w-zakopanem&catid=12:video

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

POLACY SAMI SIĘ UPODLILI WYBIERAJĄC SŁUGĘ IZRAELA A.DUDĘ NA PREZYDENTA

 Sumliński OSTRO o odznaczeniu Mosbacher_UPODLONO nas!

https://www.youtube.com/watch?v=CJQDt-38aR4&feature=share&ab_channel=MediaNarodowe

Haracz żydowski nas zatopi”.

Sumliński OSTRO o odznaczeniu Mosbacher! UPODLONO nas!

Tym odznaczeniem upodlił i poniżył nas Polaków

Prezydent RP – Andrzej Duda – ‘Juda’ Kornhauser – wstyd i hańba!

Ten człowiek obiecuje jak kiedyś komuniści, ale nie informuje ludzi co zabierze i jakie ceny podniesie. Może tak być: przyjmiesz szczepionkę zatrutą, to dostaniesz 1.400,- My takie obiecanki, kłamstwa i oszustwa

znamy doskonale.

https://youtu.be/8ALFBJ0XHiA

To już ostatnia faza infiltracji Kościoła. Objawienia z Quito. – YouTube

   Ks. Krzysztof Sochacki z Medjugorie zaprasza: 31 grudnia br. rozpoczynamy 33-dniowe rekolekcje zawierzenia NMP

Nazywam się ks. Krzysztof Sochacki i jestem duchowym opiekunem grup zawierzeniowych „Oto Matka Twoja”. Inicjatywa ta ma pozwolenie i błogosławieństwo od Księży Biskupów bp. Jana Piotrowskiego, biskupa kieleckiego, abp. Henryka Hosera, administratora apostolskiego w Medjugorie

31 grudnia rozpocznie 33-dniowe przygotowania (rekolekcje) do zawierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi przez Serce Niepokalanej Maryi. Sam akt zawierzenia odbędzie się 2 lutego 2021 r. w święto Ofiarowania Pańskiego
 

   Dla Boga nie ma nic niemożliwego – o zawierzeniu księdza Dolindo Ruotolo

19 listopada przypada 50-ta rocznica śmierci ks. Dolindo Ruotolo. Urodził się on 6 października 1882 w Neapolu, a zmarł 19 listopada 1970 również w Neapolu. Ks. Dolindo został ogłoszony przez Kościół katolicki Sługą Bożym i trwa jego proces beatyfikacyjny

Módlmy się modlitwą „Jezu, Ty się tym zajmij” oraz Różańcem świętym, którego Sługa Boży ks. Ruotolo Dolindo nigdy nie wypuszczał z rąk!

Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: – Idźcie lepiej do ks. Dolindo! A o. Dolindo wręczał im „Akt całkowitego oddania Jezusowi”. „Nie kombinuj nic, tylko módl się tak, jak Jezus prosi” – dodawał

Ks. Ruotolo twierdzi, że to słowa, jakie w duszy, w ciszy, przed Najświętszym Sakramentem dyktuje mu sam Jezus. W jaki sposób Chrystus nawiedza tego kapłana – nie wiadomo. Po bolesnych doświadczeniach ze Świętym Oficjum ks. Dolindo nie dzieli się tym z nikim. W jego autobiografii pojawia się nagle taka nota: „Oto słowa dla ludzkości, słowa, które prosił przekazać mi Jezus. Były mi pomocą w każdym cierpieniu”. Ks. Ruotolo nie przypuszcza, że po pół wieku obiegną świat, a w dobie internetu będą linkowane przez setki tysięcy.

Módlmy się więc modlitwą, którą ks. Dolindo podyktował sam Pan Jezus

Akt oddania (przeciw niepokojom i zmartwieniom)

           Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie Mi troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdziwego, ślepego i całkowitego oddania się Mnie rozwiązuje trudne sytuacje.

       Oddanie się Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za wami. Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę. Oddanie się oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i poddanie się Mnie, bo tylko dzięki Mnie poczujecie się jak dziecko uśpione w objęciach matki, gdy pozwolicie, abym mógł przenieść was na drugi brzeg.

       Mnie oddajcie to co wami wstrząsa, co was boli bezgranicznie – te wasze wątpliwości, wasze przemyślenia, wasze niepokoje i chęć powzięcia odpowiednich kroków za wszelką cenę, aby zapobiec temu co was trapi. Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: „TY SIĘ TYM ZAJMIJ”, a przy tym zamyka oczy i uspokaja się!

       Dostajecie niewiele łask, kiedy się męczycie i dręczycie, aby je otrzymać. Otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy wasza modlitwa jest pełnym oddaniem się Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym oddalił je od was, ale w taki sposób, jak wy sobie tego życzycie… Zwracacie się do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do waszych planów. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają.

       Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie „Ojcze nasz”: „Święć się imię Twoje” – to znaczy: bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie; „Przyjdź Królestwo Twoje” – to znaczy: niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twojego w nas i na świecie; „Bądź wola Twoja” – to znaczy: Ty decyduj. Ja wkroczę z całą Moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje.

       Czy widzisz, że nieszczęścia następują jedne po drugich, że sytuacja wciąż się pogarsza, zamiast się poprawiać? Nie przejmuj się – zamknij oczy i powiedz Mi z ufnością: „Bądź wola Twoja, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”. Powiadam ci, że się zatroszczę, że interweniuję jak lekarz, a nawet uczynię cud, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostrzegasz, że stan chorego się pogarsza? Nie przerażaj się, ale zamknij oczy i powiedz: „TY SIĘ TYM ZAJMIJ”. Zapewniam cię, że się o ciebie zatroszczę.

       Sprzeczne z oddaniem się Mnie jest zamartwianie się, niepokój, chęć rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Przypomina to zamieszanie spowodowane przez dzieci, które domagają się, aby mama troszczyła się o ich potrzeby, a jednocześnie wszystko chcą zrobić samodzielnie, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie się ponieść nurtowi Mojej Łaski; zamknijcie oczy i pozwólcie Mi działać; zamknijcie i nie myślcie o chwili obecnej, także odwróćcie myśli od przyszłości jako od pokusy.

       Oddajcie się Mnie, uwierzcie w Moją dobroć, a przysięgam wam na Moją Miłość, że kiedy z taką ufnością powiecie: „TY SIĘ TYM ZAJMIJ”, Ja w pełni wezmę to na siebie, pocieszę was, wyzwolę i poprowadzę. A gdy zmuszony jestem poprowadzić was drogą odmienną od tej, jaką widzielibyście dla siebie, wówczas pouczam was, noszę w Moich ramionach, bo nie istnieje skuteczniejsze lekarstwo niż interwencja Mojej Miłości. Jednak troszczę się tylko wtedy, kiedy zamkniecie oczy.

       Jesteście bezsenni, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć, i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej – ludziom, pokładając ufność w ich interwencji. A to właśnie stoi na przeszkodzie Moim słowom i Moim zamiarom.

       O! Jak bardzo pragnę tego waszego całkowitego oddania się Mnie, abym mógł was obdarować, i jakże smucę się widząc, że jesteście niespokojni! Szatan do tego właśnie zmierza: aby was podburzyć, by oddzielić was ode Mnie i od Mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, spocznijcie we Mnie, oddajcie Mi się we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego pełnego oddania się Mnie, a nie waszego zaufania do siebie samych. Wylewam na was skarby łask, kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie!

       Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie, lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, który jest często zakłócany przez szatana. Żaden człowiek rozumujący i rozważający tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spośród Świętych.

       Na sposób Boski działa ten, kto odda się Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczyma duszy: „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!”. I odwróć swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość twego umysłu utrudnia ci dostrzeżenie zła. Zawierzaj Mi często, nie skupiając uwagi na samym sobie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach. Czyńcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na Moją miłość. Zapewniam was, że Ja się o was zatroszczę.

       Módlcie się zawsze z tą gotowością do oddania się Mnie, a zawsze będziecie odczuwać wielki pokój ducha i osiągać znaczne korzyści, również wtedy, gdy udzielam wam łaski ofiary, zadośćuczynienia i miłości, która nakłada na was cierpienie.

       Wydaje ci się to niemożliwe? A zatem zamknij oczy i powiedz całą swoją duszą: „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!”. Nie lękaj się, ja się zatroszczę. A ty błogosławić będziesz Imię Moje, nie dbając o siebie samego. Inne twoje modlitwy nie mają takiej wagi, jak ten akt pełnego ufności oddania się Mnie – zapamiętaj to sobie dobrze. Nie ma skuteczniejszej „nowenny” od tej: „Och Jezu, oddaję się Tobie, troszcz się o mnie Ty”.

Tajemnica Mszy Świętej podług mistyczki Cataliny Rivas.

https://www.youtube.com/watch?v=tbB93CCOiqE

Posoborowa Msza jest ważna, godziwa i oddaje Bogu nieskończenie doskonałą chwałę – gloria.tv

ISTOTA MSZY ŚWIĘTEJ / CHWILA Z TRADYCJĄ

https://www.youtube.com/watch?v=4w8tzPq9CnI&feature=emb_logo

CHWILA Z TRADYCJĄ | HISTORIA MSZY TRYDENCKIEJ

https://www.youtube.com/watch?v=Z_0FjR4QX_8

KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego (w skrócie KKK)

Katechizm Kościoła Katolickiego to oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności Kościoła Katolickiego. Obowiązująca wersja opublikowana została po raz pierwszy w 1992 roku. Katechizm ten zawiera popularnie napisaną wykładnię najważniejszych zasad wiary, moralności i kultu, do których przestrzegania zobowiązani są wierni Kościoła katolickiego. Oryginalny tekst katechizmu jest napisany po łacinie. Jest on sporządzany przez specjalną katechetyczną komisję przy papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzany przez papieża.

Poprzednie katechizmy

Pierwszy katechizm powstał w 1562 r., kilka lat po soborze trydenckim  i był on początkowo rodzajem podręcznika dla osób przystępujących do pierwszej komunii świętej, tzw. katechumenów, skąd pochodzi jego nazwa. Później jednak rozrósł się w oficjalną, napisaną jednak prostym językiem wykładnię stanowiska Kościoła we wszystkich istotnych dla zwykłych wiernych sprawach o dość znacznej objętości (ok. 1000 stron maszynopisu). Autorami popularnych katechizmów byli m.in. kardynałowie Robert Bellarmin (przełom XVI/XVII w.) i Pietro Gasspari (przełom XIX/XX w.).

Powstanie Katechizmu Kościoła Katolickiego

W latach 80. XX wieku w łonie Kościoła katolickiego zaobserwowano potrzebę wskazania nowych dróg ewangelizacji, nowych wskazań dotyczących aplikacji wymagań wiary w codziennym życiu. Grupy wiernych napotykały trudności z jasnym wyrażeniem prawd, które Kościół uważał za wiarygodne i przyjęte przez tradycję. Pytano też o wskazania dotyczące życia moralnego jako odpowiedzi na ciągle zmieniające się warunki życia przede wszystkim w społeczeństwach wysokouprzemysłowionych. Jan Paweł II podjął wówczas decyzję o przygotowaniu we współpracy z wszystkimi biskupami świata książki, w której przeciętny katolik mógłby znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące swojej wiary. W duchu posoborowym postanowiono napisać obszerne dzieło wyjaśniające, w co wierzy współcześnie Kościół. Koordynatorem przedsięwzięcia wybrany został ówczesny kard. Joseph Ratzinger. Prace nad obecnym katechizmem zostały zwieńczone w 1992 r., kiedy opublikowano oficjalny tekst.  W 2002 r. wydano polską edycję całego katechizmu.

https://milosierdzie.brzesko.net.pl/warto-wiedziec/katechizm-kosciola-katolickiego

Fakty oficjalne mówią, że Rząd w Polce składa się z Żydów, którzy są mordercami Narodu Polskiego i zaczęli od niszczenia Gospodarki, Rolnictwa, Przemysłu, trucia 

szczepionkami z truciznami, wirusami a zakończy Pan Bóg kataklizmami i wojnami.

Szczepionki Pfizera i Moderny są eksperymentem medycznym przeprowadzanym na ludziach, co jest niezgodne z naszą Konstytucją.

Komentarz Tygodnia: Prawo do wolności – W. Gadowski

https://www.youtube.com/watch?v=XTfe3RB9-SQ&feature=emb_logo

USA – „Brudne Bomby” – Ostateczna rozgrywka – Ewelina Frihauf

https://www.youtube.com/watch?v=PIjnpYYo0sU&feature=emb_logo

Genarał T.McInerney i III hybrydowa wojna światowa.

14 stycznia 2021 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=hja7beKLrGg

Wojna na powitanie Mesjasza – Ewa Pawela

https://www.youtube.com/watch?v=Xt_nMlF2NRg&feature=emb_logo

Watch „Świat na Krawędzi dlaczego do tego doszło – Robert Alexander Gajdziński” on YouTube

https://youtu.be/kUXYGKSpel8

„Żołnierze zawzięcie szukający Dzieciątka wiedzieli o grocie w Betlejem i rodzinie z dzieckiem!”

https://gloria.tv/post/vuqXx4sXEz8Q6RmYp6XPABH8E

Przeklęta Wieża Babel:”Wszczęli walkę pomiędzy sobą i pozabijali się”

https://gloria.tv/post/6Wjwf7U8oHgjC6z4V2FDifZX1

Tu dowody na oszustwa wyborcze o godz 11.00:

https://youtu.be/WjUReGgxEPU+

Droga mniej uczęszczana……

https://www.youtube.com/watch?v=cbdWNW6faHk&feature=emb_logo

 

 Mamy nadzieję, że Pan Bóg wysłucha Modlitw milionów ludzi i uczyni CUD, aby mógł zwyciężyć wielki Patriota Donald TRUMP.

Górale mówią Nie obostrzeniom! Przedsiębiorcy odrzucają rządowe restrykcje! Sebastian Pitoń wRealu24 – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=k0LHb0pY-mo

Górale mówią Nie obostrzeniom!

Przedsiębiorcy odrzucają rządowe restrykcje!

Sebastian Pitoń wRealu24

Muszę przyznać że Pan Pitoń zaimponował mi wiedzą i inteligencją. Trzymam kciuki za pełny sukces! Ale mnie Pan Pitoń pozytywnie zaskoczył. Bardzo rozsądny, inteligentny i mądry człowiek.

Rząd wprowadził Rozporządzenie o Eksperymencie Medycznym

https://www.bitchute.com/video/rUoq1hjWRIFI/

Konstytucja RP art 39 przyzwala na eksperyment naukowy tylko gdy pacjent na to wyrazi dobrowolnie zgodę.

Media głównego ścieku nie informują Polaków o tym że produkt medyczny zwany „szczepionka anty covid” jest w fazie badan które mają zakończyć się w 2023r. Zostaje uświadamianie ludzi poprzez media społecznościowe i nagłaśnianie tematu przez polityków. Większość oszukanych i pośrednio zmuszonych przez rząd pacjentów pójdzie przyjąć eksperymentalny produkt medyczny na własne życzenie i nieświadomie wyrazi zgodę na choroby i swoją śmierć .


Lewicowe środowiska znów obrażają Matkę Bożą.
Odpowiedzmy na tę zniewagę w katolicki sposób.

Matka Boża Fatimska może zagościć
w 830 tysiącach polskich domów!

Mimo upływu kilkunastu dni, cały czas mam przed oczami to, w jaki sposób obrażono Matkę Bożą…

Proszę sobie wyobrazić, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, na okładce pewnej lewicowej gazety – która regularnie dociera do ponad 100 tysięcy osób – opublikowano wizerunek Matki Bożej w maseczce na twarzy, którą opatrzono czerwoną błyskawicą – symbolem zwolenników cywilizacji śmierci i zabijania bezbronnych, nienarodzonych dzieci.

Tak, dobrze Pani czyta…

…Kilka dni przed narodzinami Pana Jezusa zrobiono z Matki naszego Zbawiciela zwolenniczkę aborcji!!!

To odrażające i podłe!

Po tych środowiskach jednak wszystkiego się można spodziewać. Zresztą na pewno dostrzega Pani to, że tuż przed świętami szatan zawsze działa szczególnie mocno.

Wesprzyj nas i odbierz kalendarz

35 zł 50 zł 90 zł

 

Ale…

…jest też dobra informacja!

Możemy na tę zniewagę odpowiedzieć i to w prawdziwie katolicki sposób, wsłuchując się w bardzo cenną radę św. Pawła z Tarsu, wyrażoną w Liście do Rzymian:

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21).

Co konkretnie mam na myśli?

Chcemy wysłać do 830 tysięcy polskich domów piękny kalendarz „365 dni z Maryją”. I dlatego już teraz gorąco zachęcam do kliknięcia w poniższy link i wsparcia tej niezwykle potrzebnej inicjatywy.

Pani Elżbieto, być może zastanawia się Pani teraz, dlaczego to takie ważne? Możliwe, iż pomyśli Pani, że to tylko zwykły kalendarz, więc co właściwie może zmienić wsparcie tej akcji?

Nic bardziej mylnego!

 

 • Po pierwsze, będzie to jasny i wyraźny sygnał, że Matka Boża zajmuje szczególne miejsce w życiu tysięcy Polaków;
 • Po drugie, swoim wsparciem wyświadczy Pani wielkie duchowe dobro wszystkim tym, którzy każdego roku czekają na nasz kalendarz. Wielu Korespondentów to osoby samotne, dla których ten skromny upominek jest często jedynym powodem do radości…
 • Po trzecie, taki kalendarz zawieszony w widocznym miejscu w 830 tysiącach polskich domów i mieszkań będzie pięknym świadectwem wiary wobec wszystkich odwiedzających je przez cały rok gości;

 

Pani Elżbieto, na koniec pragnę Panią poinformować, że zaraz po wsparciu naszej kampanii, taki kalendarz wyślemy również do Pani, ponieważ pragnę, aby także w Pani domu zagościł wizerunek Matki Bożej Fatimskiej.

Jestem przekonany, że przesyłka sprawi Pani wiele radości, a temat przewodni kalendarza – różne sposoby przedstawiania Maryi w ikonografii – szczególnie Panią zainteresuje.

W nadziei na Pani pozytywną odpowiedź, pozdrawiam Panią serdecznie i życzę, aby Nasz Zbawiciel obdarzał Panią wszelkimi potrzebnymi łaskami.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

Wesprzyj nas i odbierz kalendarz

35 zł 50 zł 90 zł

 

 

Do tej pory w Norwegii zmarły co najmniej 23 osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi.

 

W czwartek poinformowała o tym Norweska Agencja Leków. „Otrzymano informacje dotyczące 23 zgonów po szczepieniach. 13 z nich jest obecnie badanych” – napisano w komunikacie.

„Dane te mogą sugerować, że typowe objawy wywoływane przez szczepionkę, takie jak gorączka i nudności, mogły być przyczyną śmierci niektórych starszych osób o słabszym zdrowiu” – podkreślił Sigurd Hortemo, główny lekarz agencji.

Szczepienie preparatem, opracowanym przez amerykańską firmę „Pfizer” i jej partnera w Niemczech „BioNTech”, rozpoczęło się w Norwegii 27 grudnia ubiegłego roku. Jako pierwsi zostali zaszczepieni mieszkańcy domów starców w Oslo.

Na początku roku poinformowano o tym, że trzy osoby, które zostały zaszczepione, zmarły w różnych miastach, ale, zdaniem przedstawicieli władz, ich śmierć może nie mieć związku ze szczepieniami, trwa dochodzenie.

Do tej pory w Norwegii pierwszą dostawą szczepionki Pfizer/BioNTech zaszczepiono ponad 21 tys. osób.

We wtorek do Norwegii dotarła pierwsza partia szczepionki, opracowanej przez amerykańską firmę farmaceutyczną „Moderna” – 4 tys. dawek.

http://l24.lt/pl/swiat/item/353721-norwegia-23-osoby-zmarly-po-przyjeciu-szczepionki

Ekspert medyczny dla New York Times’a: to szczepionka Pfizera zabiła lekarza na Florydzie
https://www.pch24.pl/ekspert-medyczny-dla-new-york-timesa–to-szczepionka-pfizera-zabila-lekarza-na-florydzie,81320,i.html

Zaskakująca opinia sądu_Pandemię wywołali Bill Gates, George Soros i rodzina Rockefellerów/Doktor Bodnar skutecznie leczy Covid amantadyną_PLUS_INNE
UWAGA – kliknij na obrazek lub nagłówek aby otworzyć link do artykułu.
Co złe w świecie to nikto inny lecz żydłactwo!!!

Zaskakująca opinia sądu. Pandemię wywołali Bill Gates, George Soros i ro…

Sąd w prowincji Chincha oraz Pisco (południowo-zachodnie Peru) stwierdził, że trwającą pandemię COVID-19 wywołal…

Doktor Bodnar skutecznie leczy Covid amantadyną. Dlaczego lek NIE JEST m…

Ludzie przestali chorować i umierać na grypę, bo wygasła ochrona patentowa na szczepionki przeciwko grypie i kor…

 

Dlaczego Bergolio jest w Watykanie?  On powinien być w takiej religii, w ktorej nie jest wymagany Chrzest. Jakie szkoły on ukończył, że tak bredzi? Dlaczego ludzie nazywają „ojcem świętym” tego „przebierańca?

Franciszek: chrzest i jego brak nie mają znaczenia

„Zbawienie jest za darmo” – powiedział Franciszek 10 stycznia, przy okazji święta Chrztu Pańskiego – „Jest to dobrowolny gest miłosierdzia Bożego wobec nas”.
Wyjaśnił, że „sakramentalnie dzieje się to w dniu naszego chrztu”, ale od razu dodał, że „ci, którzy nie są ochrzczeni, zawsze otrzymują miłosierdzie Boże”.
Jeśli jednak chrzest nie ma decydującego znaczenia dla otrzymania Bożego miłosierdzia, to ostatecznie jest to obrzęd zbędny.

https://gloria.tv/post/1fmybaqEUN9SDPbXbCtB8TYDc

Polacy wybierając prezydenta A.Dudę – sługę Izraela sami wybrali niwolnictwo żydowskie.

Obejrzyj film „Komentarz Tygodnia: Prawo do wolności – poradnik” w YouTube

https://youtu.be/XTfe3RB9-SQ

To masonerii w sutannach „robota” i Pana Boga się nie boją jak lucyfer – on też się nie boi Boga bo sam nim jest dla grzeszników. MSZA ŚW. JEST OFIARĄ A NIE UCZTĄ !!!

 Od Mszy rokowej do Mszy Trydenckiej

GÓRALSKIE VETO: Zaczynamy BUNT od morza aż po TATRY! Rząd UPADNIE! – Sebastian Pitoń w Zakopanem. 

https://gloria.tv/post/GpJCFShDzUff1Sei4p4dBk4SG

Pierwszy stan USA zasadza się na tajemnicę spowiedzi

https://gloria.tv/post/83ragzUVZpjiDxdnyuhKQHEW6

 

Demokratyczny senator w Senacie Północnej Dakoty, gdzie Republikanie mają większość trzech czwartych głosów, przepycha ustawę, która pozwalałaby karać 30-dniowym więzieniem księdza, który nie złamie tajemnicy spowiedzi (pillarcatholic.com, 12 stycznia).

Projekt ustawy z 12 stycznia dotyczy obowiązkowej sprawozdawczości i ma na celu usunięcie istniejącego wyjątku dla członków duchowieństwa w przypadku znęcania się nad dziećmi, o którym słyszeli podczas spowiedzi.

Podobne antykatolickie prawa zostały uchwalone w Australii. Ksiądz, który narusza pieczęć sakramentalną, jest natychmiast ekskomunikowany (Codex Iuris Canonici 1388 §1).

WŁADZA POLITYCZNA OKRUTNIE MORDUJE SWOICH OBYWATELI…..
Ludzie jest źle. Rozsyłajcie gdzie tylko. Możecie ta informacje. Mam kontakt z dziewczyną po świeżym szczepieniu na COV. Jest tragedia. Wklejam cała rozmowę z nią. Musicie to przekazać wszystkim znajomym. To jest wasza misja aby wszyscy się dowiedzieli. Nie możecie tego nie zrobić. Została zmuszona z prac do szczepienia jako służba medyczna. Wszyscy którzy to przyjęli mają to samo. od razu po szczepieniu źle się poczułam zawroty w głowie ból głowy ucisk w klatce piersiowej brak powietrza i kłócie w sercu przeszło po jakiejś 0,5 h. Po dwóch godzinach od szczepienia wróciły wszystkie poprzednie dolegliwości plus doszedł kaszel katar biegunka wymioty i ból oraz paraliż lewej strony (tu gdzie miałam szczepionkę) noga ręka pośladek plecy i kark dodatkowo, dostałam temperatury i wysokiego ciśnienia. Pod wieczór doszedł ból brzucha. Taki stan utrzymywał mi się ponad dobę zdecydowałam się pojechać na SOR tam zrobili mi badania oraz tomografię głowy. Wyszły tam zmiany demielinizacyjne które pojawiają się przy stwardnieniu rozsianym Lekarz powiedział że mogłam mieć je wcześniej ale szczepionka mi je uaktywniła. co najgorsze nie jestem jedyna dziewczyny z………… w którym pracuję i też się szczepiły mają podobne objawy tj. Biegunka ból i zawroty głowy ból brzucha opuchnięta ręka i jej okolice (pacha bark lewa pierś) mdłości ………. data szczepionki .teraz leżę pod kroplówką żeby wypłukać tą chemię ze swojego organizmu i piję bardzo dużo wody .nie wiem co mi wszczepili ale na pewno cos okropnego, przed czym ludzie powinni się chronić. Modlę się żeby mi to przeszło bo mam dopiero 20 lat i całe życie przede mną.skoro mój młody organizm tak źle zareagował boję się pomyśleć co będzie ze starszymi ludźmi a zwłaszcza seniorami. Zrobili z nas króliki doświadczalne przez co wykończą naród. Teraz jest trochę lepiej chociaż czuję że cała lewa strona nadal nie funkcjonuje tak jak powinna ucisk w klatce nadal pozostał tak jak i kaszel ale najgorszy do zniesienia jest ból głowy. mam nadzieję że ludzie wolą się nauczyć na cudzych błędach niż przekonać się na własnej skórze ROZEŚLIJCIE WSZĘDZIE.

 

                                                 Modlitwa do NajÅ›wiÄ™tszych Serc Jezusa i Maryi | Vox Domini

Modlitwy fatimskie

1. Modlitwa po dziesiątce różańca
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Najświętsza Pani poleciła dzieciom odmawianie tej modlitwy po każdym dziesiątku różańca.
2. Modlitwa wynagradzająca
„O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają”.
Tę modlitwę trójce dzieci podarował anioł rok przed objawieniami Maryjnymi (tj. w 1916 roku).
3.  Modlitwa do Trójcy Świętej
„Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen”.
Kolejna modlitwa od anioła. Kiedy anioł darował dzieciom tą modlitwę nad ich głowami ukazała się hostia i kielich, wówczas Franciszek, Hiacynta i Łucja uklękli przed przedmiotami i odmówili powyższą modlitwę.
4. Modlitwa eucharystyczna
„Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię! Mój Boże, mój Boże kocham Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie”.
Podczas pierwszego objawienia 13 maja 1917 roku Matka Boża powiedziała: „A więc będziecie musieli wiele wycierpieć. Ale łaska Boża będzie waszą pociechą”. Według relacji Łucji wokół nich zaświeciło jasne światło i po chwili, bez wahania wszyscy zaczęli odmawiać powyższą modlitwę.
5. Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiary)
„O Jezu z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Pierwszego dnia objawień Matka Boża przekazała dzieciom słowa tej modlitwy oraz modlitwy po dziesiątku różańca. Powyższy pacierz najlepiej odmawiać przed podejmowaniem ofiary dla Boga.

Wizja dana ks.Miguel Rodriguez

Mistyk ojciec Miguel Rodriguez z Kanady  mówi, że po Ostrzeżeniu Bóg udzieli sześć i pol tygodnia spokoju aby cały świat rozpoznał Jego wezwanie i go przyjął. Następnie Bóg uciszy nasze pasje i zgasi nasze pragnienia, uzdrowi nas z błędów naszych zmysłów i poczujemy że cale nasze ciało jest zjednoczone z Chrystusem.

Czas ostrzeżenia i oświetlenia sumień i po oświetleniu

Jesienią rozpoczną się wielkie wydarzenia związane z oczyszczeniem

Proroctwa ks. Michel Rodrigue: Plagi, zapaść gospodarcza, głód, rewolucja, stan wojenny i III wojna światowa, ogólnoświatowe ostrzeżenie / oświecenie sumienia, panowanie antychrysta, schronienia

[Zobacz tę stronę internetową o ks. Michel Rodrigue:

https://www.mysticsofthechurch.com/2020/06/will-purification-for-humanity-begin-in.html

„Albowiem Pan Bóg nic nie czyni, jeśli najpierw nie wyjawił swojej tajemnicy swoim sługom, prorokom” – (Amos 3: 7)

W liście do swoich zwolenników z 26 marca 2020 roku ks. Michel pisze co następuje:

„Mój drogi ludu Boży, przechodzimy teraz egzamin. Jesienią rozpoczną się wielkie wydarzenia związane z oczyszczeniem. Przygotujcie się na różaniec, aby rozbroić szatana i chronić nasz lud. Upewnij się, że jesteś w stanie łaski, składając spowiedź generalną przed księdzem katolickim. Rozpocznie się duchowa bitwa. Pamiętajcie o tych słowach: MIESIĄC RÓŻANIEC ZOBACZY WIELKIE RZECZY! ”- Dom Michel Rodrigue, fabl

W czymś, co wydaje się być przygotowaniem do tego, co ks. Michel ostrzega przed jesienią tego roku, w innym liście do swoich zwolenników z dnia 24 marca 2020 roku pisze co następuje:

„… Po tym okresie przymusowego odosobnienia [z powodu epidemii wirusa] życie wróci do swego biegu. Okres letni otworzy okno czasowe, w którym będziemy mogli dobrze przygotować się do nadchodzącej próby… bycia z Jezusem na krzyżu. Nie możemy zobaczyć Chwalebnego Krzyża bez spotkania krzyża z Jezusem.

„Musisz teraz poświęcić swój dom lub mieszkanie Ojcu Przedwiecznemu przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, jeśli tego nie uczyniłeś. Musimy regularnie błogosławić nasze miejsca, nasze domy egzorcyzmowaną wodą święconą. Tego lata musisz przygotować zapasy żywności na okres trzech miesięcy wraz z wodą pitną. Przed jesienią będziesz musiał dokonać ogólnej spowiedzi. Modlitwa Różańca Świętego, św. Michała Archanioła i waszych aniołów stróżów będzie wam pocieszeniem, siłą i ochroną ”.

Krach gospodarczy, rewolucja, stan wojenny i III wojna światowa?

Wraz z globalnym „oczyszczeniem”, które ks. Rodrigue mówi, że rozpocznie się jesienią 2020 roku, przewiduje również, co następuje:

„… Nastąpi głód. Jezus niedawno mi to przedstawił. Byłem w swoim pokoju, a kiedy usiadłem, szykując się do łóżka, zobaczyłem zbliżającego się czarnego kawalera. To oznacza głód. Słyszałem: „Będą mieli pieniądze, ale nie będą mieli chleba”, co oznacza, że możesz mieć pieniądze, aby je kupić, ale nic nie znajdziesz. Wtedy wszystkie pieniądze się rozpadną, więc dobrze jest je teraz oddać, ponieważ znikną. Będzie wielkie powstanie. Zobaczysz rewolucję na swoich ulicach. Ludzie będą ze sobą otwarcie walczyć. Rząd nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko wprowadzić stan wojenny. W tym samym czasie zaczyna się stan wojenny i wojna.

I tu więcej na temat „wojny”, o której ks. Michel został rzekomo pokazany:

„On [diabeł] rozpocznie wojnę nuklearną, która będzie miała zasięg globalny – trzecią wojnę światową – swoją wojnę przeciwko całej ludzkości. Diabeł zabije jedną trzecią ludzkości w tej wojnie i przez plagi i aborcje, tak jak jedna trzecia aniołów została wyrzucona z nieba do piekła. Siedem pocisków nuklearnych będzie mogło uderzyć w Stany Zjednoczone w wyniku ich obrzydliwości. Wiele pocisków jądrowych zostanie odbitych ręką Boga, ponieważ Ameryka modli się na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Powiedział mi to Wieczny Ojciec.

„… I wiem, że wojna przyjdzie z dwóch krajów: jeden to Korea, a drugi Iran. Będą razem stawić czoła Stanom Zjednoczonym Ameryki ”. – Ojciec Michel Rodrigue, 2020 (YouTube, Queen of Peace Media)

„Walka ze sobą z powodów politycznych”

 

W innym miejscu stwierdza:

„Czasy są pilne. Nadejdzie ucisk i wkrótce. Jesteśmy w nagłym momencie. Kiedy Ojciec dał mi wspólnotę, poprosił mnie, abym szybko ją zbudował, ponieważ będzie to schronienie dla wielu kapłanów, którzy tam przyjdą. Wiele z tego, czego będziesz świadkiem, zostanie zaaranżowanych przez diabła. Zobaczysz ludzi walczących przeciwko sobie z powodów politycznych. Prześladowanie chrześcijan, które już się rozpoczęło, od osoby do osoby, poprzez wyśmiewanie i oskarżanie, będzie pochodzić z praw, które są bezprawiem. Nie będziesz w stanie przestrzegać tych praw z czystym sumieniem, więc prześladowania będą podlegać władzy cywilnej ”.

Światowe Ostrzeżenie / Oświecenie sumienia

Oto niektóre wypowiedzi ks. Wyjaśnienia Michela Rodrigue dotyczące Ostrzeżenia:

„… Wtedy nadejdzie Ostrzeżenie. Zobaczyłem to. Gwiazdy, słońce i księżyc nie będą świecić. Wszystko będzie czarne. Nagle na niebie pojawi się znak Jezusa i rozjaśni niebo i świat. Będzie na krzyżu nie w cierpieniu, ale w chwale. Za Nim w bladym świetle pojawi się twarz Ojca, Prawdziwego Boga. To będzie coś, zapewniam cię.

Z ran na rękach, stopach i boku Jezusa jasne promienie miłości i miłosierdzia spadną na całą Ziemię i wszystko się zatrzyma. Jeśli jesteś w samolocie, zatrzyma się. Jeśli jedziesz samochodem, nie martw się – samochód się zatrzyma. Jeśli zapytasz mnie „Jak to możliwe?” Powiem: „Bóg jest Bogiem. On jest Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą nieba i ziemi. Gdyby postawił ks. Michel, we wszechświecie, jak pył, myślisz, że nie może zatrzymać materii? Czy wierzysz, że Twój mały samolot będzie Mu przeszkadzał? Nie. To właśnie powiedział mi Bóg; ale powiedział też takie rzeczy innym, jak w Garabandal, w które wierzył św. Ojciec Pio.

Wszystko zostanie ustalone w czasie, a płomień Ducha Świętego oświeci każde sumienie na Ziemi. Lśniące promienie z ran Jezusa przeszyją każde serce, jak języki ognia, i zobaczymy się przed sobą jak w lustrze. Zobaczymy nasze dusze, jak cenne są one dla Ojca, a zło w każdym człowieku zostanie nam objawione. Będzie to jeden z największych znaków dany światu od czasu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ”.

 

Gdzie indziej ks. Michel stwierdził:

„Po Ostrzeżeniu nikt na Ziemi nie będzie mógł powiedzieć, że Bóg nie istnieje. Kiedy nadejdzie Ostrzeżenie, wszyscy rozpoznają Chrystusa i rozpoznają także Jego Ciało, a Ciałem Chrystusa jest Kościół Katolicki.

„… Po oświeceniu sumienia ludzkość otrzyma niezrównany dar: okres pokuty trwający około sześciu i pół tygodnia, kiedy diabeł nie będzie miał mocy działania. Oznacza to, że wszyscy ludzie będą mieli całkowicie wolną wolę podjęcia decyzji za lub przeciw Panu.

„… Kiedy diabeł wróci po sześciu i pół tygodniu, przekaże światu wiadomość za pośrednictwem mediów, telefonów komórkowych, telewizorów i tak dalej. Przesłanie jest takie: tego dnia wydarzyło się zbiorowe złudzenie. Nasi naukowcy przeanalizowali to i odkryli, że nastąpiło to w tym samym czasie, gdy rozbłysk słoneczny ze słońca został uwolniony do wszechświata. Było tak potężne, że wpłynęło na umysły ludzi na Ziemi, dając każdemu zbiorową iluzję.

„Diabeł oszukuje nas nawet teraz poprzez nowych kapłanów świata: dziennikarzy telewizyjnych, którzy chcą, żebyś myślał, co myślą, więc przedstawiają tylko wiadomości, które są ich zdaniem. Przekręcają prawdę, a ty jesteś zahipnotyzowany, zmanipulowany, by im uwierzyć ”.

 

Czas schronienia

Ks. Michel mówi również o czasie po Ostrzeżeniu \ Oświeceniu sumienia, kiedy ci, którzy odpokutują za swoje grzechy i wybrali Boga, zostaną zaprowadzeni do „schronień”, które są specjalnymi miejscami na całym świecie, odłożonymi przez Boga i stworzonymi przez ludzi, którzy zostali do tego wcześniej powołani, jak na przykład Noe i Arka – a my jesteśmy w czasach podobnych do czasów wielkiego potopu, kiedy to niestety większość świata jest skażona grzechem.

„… Po sześciu i pół tygodniu następujących po Ostrzeżeniu, kiedy diabelski wpływ powróci, ujrzysz przed sobą mały płomień, jeśli zostaniesz wezwany do schronienia. To będzie twój anioł stróż, który pokaże ci ten płomień. A twój anioł stróż będzie ci doradzał i prowadził. Przed oczami zobaczysz płomień, który wskaże Ci drogę. Podążaj za tym płomieniem miłości. Poprowadzi cię do schronienia przed Ojcem.

„Jeśli twój dom jest schronieniem, poprowadzi cię przez ten płomień przez twój dom. Jeśli musisz przenieść się w inne miejsce, poprowadzi Cię drogą, która tam prowadzi. O tym, czy twoje schronienie będzie stałe, czy tymczasowe, zanim przejdziesz do większego, zadecyduje Ojciec. Ojciec powiedział mi, że w stałym schronieniu będzie studnia. To jest ważne. To będzie znak, że jest to trwałe schronienie.

„Wszystkie schronienia zostaną połączone. Ludzie w każdym schronieniu zostaną wybrani na posłańców. Będą ogłaszani w każdym schronieniu z tym darem. Zostaną zabrani przez Ducha Świętego, aby pójść i pomóc, łącząc się z innymi schronieniami, aby ludzie wiedzieli, co dzieje się wszędzie. Jeśli potrzebujesz, posłańcy będą wiedzieć, co robić. Będą jak Filip z Dziejów Apostolskich. Pamiętasz w Biblii, kiedy apostoł Filip poszedł do eunucha i ochrzcił go, a zaraz potem Duch Święty zabrał Filipa i umieścił go w innym miejscu? Będzie dokładnie to samo. Więc nie będziemy potrzebować telefonów, niczego takiego. Komunikacja będzie na drodze Ducha Świętego ”.

„Ojciec powiedział mi, że kiedy ludzie wejdą do schronienia, wielu zostanie uzdrowionych z poważnych chorób, aby nie stanowić ciężaru dla innych. Nadal będziesz cierpieć na normalne bóle, ponieważ jesteś człowiekiem, a nie jesteś jeszcze w niebie, tylko w schronisku. Wszyscy będą tam chętnie, wiedząc, że błogosławieństwo Pana jest nad nimi.

Przez trzy i pół roku będziesz przebywać w swoim schronieniu lub w domu poświęconym jako schronienie, ale nie będziesz smutny, gdy nie wychodzisz. Będziesz szczęśliwy będąc tam, ponieważ zobaczysz, co dzieje się na zewnątrz ”

https://nachwaletrojcyswietej.com/2020/09/19/17096/

https://gloria.tv/post/xaVeN3CoUhwQ3TtEv8gAB6cLp

https://www.countdowntothekingdom.com/pl/dlaczego-fr-Michel-Rodrigue/

o. Michel Rodrigue – Moc sakramentu spowiedzi (niezwykłe świadectwo!)

https://www.youtube.com/watch?v=LJZIqU4Gfek

o. Michael Rodriguez | Życie wiarą w czasach apostazji

https://www.youtube.com/watch?v=_vPjDpvtrc4

Franciszek i Benedykt XVI przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19

Franciszek i Benedykt XVI przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19 - zdjęcie

Zarówno Papież Franciszek, jak i Benedykt XVI zostali już zaszczepieni przeciw koronawirusowi – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Papież Senior został zaszczepiony w swej rezydencji. Jak zapewnia abp Georg Gänswein, Papież Senior zachowuje pełną jasność umysłu, nie rezygnuje też z codziennych popołudniowych spacerów po Ogrodach Watykańskich. Choć pod względem fizycznym jest dziś bardzo kruchy, nie może dużo chodzić i zawsze używa podpórki. Codziennie koncelebruje też Msze, którą odprawia abp Gänswein.

 

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, abp Gänswein opowiedział o minionych świętach Papieża Seniora. Po raz pierwszy spędził je bez swego brata Georga, który zmarł w lipcu ubiegłego roku. „Jego brak jest dla Benedykta XVI raną, która sprawiała mu ból podczas tych świąt. Powiedział mi jednak, że doświadczył też pocieszenia w Panu, pewności, że jego brat żyje już w Jego objęciach” – opowiada osobisty sekretarz Papieża Seniora. Zaznacza zarazem, że podczas tych świąt wielokrotnie słuchali nie tylko Oratorium Bożonarodzeniowego Jana Sebastiana Bacha, ale również i kolęd w wykonaniu ratyzbońskiego chóru, którym kierował ks. Georg Ratzinger.

Abp Gänswein zapewnia, że pandemia koronawirusa nie wprowadziła wielkich zmian do codziennego programu życia w rezydencji Benedykta XVI. Mniej jest jedynie odwiedzin. Papież Senior ogląda dziennik telewizyjny i podziela zaniepokojenie pandemią, tym co dzieje się w świecie, losem tak wielu ludzi, którzy umierają z powodu wirusa.

 

Krzysztof Bronk – Watykan/vaticannews

https://www.fronda.pl/a/franciszek-i-benedykt-xvi-przyjeli-szczepionke-przeciw-covid-19,155724.html?fbclid=IwAR3BCJRp1NLoJivcwJFfXO-DoHqj5S-fC9WXd4mKMUO2gjy4zjphFWY3JP4

ABP JAN PAWEŁ LENGA | JESTEŚMY BLISKO OHYDY SPUSTOSZENIA?

https://www.youtube.com/watch?v=5L5mRe7fewA

Grzegorz Braun: Ludzkość czeka prawdziwy HORROR! \\ KORWiN TV

https://www.youtube.com/watch?v=PDjYC9VXFR0&feature=emb_logo

Grillowanie Trumpa. Czy on jest w stanie to zatrzymać? Impeachment

idzie do Senatu – E. Frihauf

https://www.youtube.com/watch?v=lhel7y0rbH0

Czy mRNA zawarte w szczepionce może wpłynąć na kod genetyczny? 

Marcin Cygan

https://www.youtube.com/watch?v=GCgF0iv-jV0&feature=emb_logo

Górale mają już dość. Będą wszystko otwierać mimo obostrzeń. Góralskie VETO od 18 stycznia

https://www.youtube.com/watch?v=bjdKgHvFR64

Rząd szykuje nam państwo policyjne. Mandatu nie odmówisz. Mają za nic konstytucję

https://www.youtube.com/watch?v=HpfwRBgWIQQ

Winnicki u Roli: „AMANTADYNA działa! Mamy totalny burdel”! OSTRO o Trumpie, PiS i „GÓRALSKIM VECIE”?

https://www.youtube.com/watch?v=8sZhWbHvT1Y

CZY KTOŚ TORPEDUJE AMANTADYNĘ?

https://www.youtube.com/watch?v=WZDpM1SaH-o

Po prostu, bardzo dziękuję
Szanowni Państwo,

nie możemy nie rozpocząć 2021 roku bez wysłania każdemu z Państwa, którzy jesteście częścią tego niesamowitego ruchu jakim jest CitizenGO na całym świecie, ogromnego podziękowania za nasze wspólne wysiłki w 2020 roku.

W jednym z najciemniejszych lat naszej wspólnej historii zabłysnęliśmy razem światłem jaśniejszym niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie jest przesadą stwierdzenie, że ratowaliśmy wspólnie życie wielu ludzi!

Kiedy wybuchła epidemia COVID-19, nie odwróciliśmy wzroku, by zająć się czymś innym!

To dzięki bezinteresownej hojności setek tysięcy członków CitizenGO udało nam się zakupić już w kwietniu 1.000.000 (jeden milion) bardzo potrzebnych i trudno wtedy dostępnych masek medycznych i przekazać je szpitalom oraz pracownikom służby zdrowia w wielu krajach świata.

Przez cały rok 2020 pracowaliśmy też nieprzerwanie nad ochroną:

ŻYCIA:

 • W czasie gdy my mobilizujemy ludzi ze wszystkich zakątków świata do ratowania życia w obliczu COVID-19, na globalnych forach, takich jak Międzynarodowa Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Ludności i Rozwoju (ICPD), podejmowane są próby, by wykorzystać epidemię jako pretekst do ustanowienia globalnego prawa do aborcji na żądanie finansowanej ze środków publicznych (pieniędzy podatników). To nie było łatwe zadanie, ale ostatecznie z długich, niepewnych i napiętych tygodni negocjacji na Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju (ICPD) wyszliśmy zwycięsko!
 • Wielokrotnie współdziałaliśmy na rzecz przełomowego zwycięstwa pro-life w Polsce, gdzie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zakazano aborcji eugenicznej.
 • Powstrzymaliśmy lobby aborcyjne, które miało zamiar zniszczyć istniejącą ochronę prawną nienarodzonych dzieci w Meksyku, Kenii, Peru, Ekwadorze, Malawi i Kolumbii.
 • Zdecydowaliśmy się także na współpracę z krajami afrykańskimi, takimi jak Nigeria, Kenia, Namibia, Uganda i inne, gdzie kulturowy imperializm wdziera się, by rozpowszechniać swoje śmiercionośne kampanie proaborcyjne.

RODZINY:

 • Bronimy naszych odważnych koleżanek – Ann z Kenii i Caroline z Wielkiej Brytanii, które jako przedstawicielki CitizenGO w swoich krajach stanęły w obliczu groźnych prześladowań sądowych, ale też medialnych za ich odważną działalność prorodzinną i pro-life.
 • Niebezpieczne legislacje, które umożliwiłyby ekspresowe wydalanie dzieci z rodzin, zostały uchylone po naszej masowej mobilizacji opinii publicznej w Rosji.
 • Dostarczyliśmy Państwa podpisy na doroczne zebranie akcjonariuszy koncernu Disneya, żądając, aby jego Dyrektor Generalny przestał promować w produkcjach dla dzieci ideologię gender i agendę LGBT. Cały czas prowadzimy długą i intensywną kampanię w tym obszarze.
 • W Polsce intensywnie występowaliśmy w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i mamy prawo przypuszczać, że stworzony w ten sposób nacisk na polityków przyniesie ostatecznie nasze wspólne zwycięstwo.

i WOLNOŚCI:

 • Kiedy parki, galerie handlowe i biblioteki w wielu krajach były ponownie otwierane, ale kościoły pozostawały zamknięte, nasz głos w obronie wolności religijnej musiał stać słyszalny dla decydentów. Przekonaliśmy władze we Włoszech, Francji, Słowacji, Kenii i Australii, by wsłuchały się w głosy chrześcijan i zniosły niesprawiedliwe i wybiórcze ograniczenia dotyczące niedzielnej mszy i nabożeństw.
 • Ponad 1,5 miliona chrześcijan i ludzi dla których ważne jest poszanowanie dla uczuć religijnych wykorzystało naszą platformę do walki z bluźnierczym filmem „Pierwsze kuszenie Chrystusa” na Netflixie przyłączając się do naszej masowej kampanii bojkotu tego serwisu.
 • Tysiące z nas stanęło przeciwko prześladowaniom religijnym w Nigerii. Wciąż jesteśmy zaangażowani w kampanię na rzecz uwolnienia młodej Leah Sharibu, która jest przetrzymywana wbrew jej woli przez terrorystów z islamskiego Boko Haram z powodu jej wiary w Jezusa Chrystusa.
 • Jesteśmy również zaangażowani w kampanię skierowaną do Marka Zuckerberga, która ma na celu powstrzymanie go przed likwidacją ostatnich i szczątkowych niestety już cech Facebooka jako otwartego i wolnego miejsca debaty publicznej, a także zablokowanie wysiłków George’a Sorosa i jego ambicji cenzurowania takich treści jak nasze.

Dziękuję Państwu za wszystko, ponieważ miniony rok 2020 mógł być tak niesamowity i obfitować wieloma zwycięstwami, tylko dzięki Państwu!

Wsparcie ze strony rzeszy sympatyków CitizenGO było niezwykłe.

Tylko w grudniu, 1.314 nowych stałych darczyńców dołączyło do CitizenGO na całym świecie!

Stanowi to dla nas wielki impuls, który pozwoli nam kontynuować pracę w 2021 roku.

Kolejną istotną Państwa pomocą są darowizny jednorazowe, tych bowiem otrzymaliśmy w ostatnich dniach grudnia aż 11.990!

Dzięki Państwu i dzięki pomocy tak wielu hojnych osób jesteśmy gotowi reagować za każdym razem, gdy widzimy zagrożenia dla wartości, których bronimy. 
Mamy wobec tego też ogromną nadzieję, że uda nam się teraz przeprowadzić zaplanowane przez nas akcje:

 • chronić życie, rodzinę i wolność w Polsce i na całym świecie;
 • stawiając znowu czoła radykalnej agendzie proaborcyjnej, promocji transseksualizmu i ideologii gender w Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW) w Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2021 roku.
 • walczyć z radykalną lewicą, która stara się prześladować nasze przyjaciółki, Ann i Caroline, za ich odważną pracę jako aktywistki CitizenGO;
 • przeciwstawiać się radykalnym programom proaborcyjnym i transgenderowej propagandzie w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);
 • kontynuować naszą nieustającą jak dotąd walkę o położenie kresu indoktrynacji ideologią gender w parkach rozrywki Disneya oraz w filmach i wszelkich innych produkcjach tego koncernu;
 • walczyć z cenzurę przekazów chrześcijańskich, prolife i pro-wolnościowych w mediach społecznościowych i innych platformach internetowych;
 • walczyć z oszczerczą, bluźnierczą i transgenedrową propagandą w popularnych serwisach streamingowych, takich jak Netflix;
 • wpływać na polityków podczas wyborów w poszczególnych krajach i tworzone przez nich później ustawodawstwo by chronione było życie, rodzina i wolność.

Dzisiaj chciałem Państwu bardzo podziękować za to wszystko.

W roku strachu przed epidemią i lockdownu, nie zawiedli nas Państwo ani przez chwilę, otwierając swoje serca, pełne współczucia, dla setek tysięcy ludzi, na całym świecie.

Oto kim razem jesteśmy.

I to właśnie powinno dać nam nadzieję większą niż dotychczas.
Nadzieję, że patrząc w przyszłość, bez względu jak trudną by się nie jawiła, nigdy nie zwątpimy w to, co możemy osiągnąć tylko razem – ponieważ, jak się przekonujemy każdego dnia, razem jesteśmy zdolni zrobić więcej, niż kiedykolwiek mogliśmy to sobie wyobrazić.

Z głębi naszych serc, dziękujemy

Ignacio, Paweł, Pablo, Matteo, Miriam, Daniela, Eduard, Luis, Silvina, Hector, Caroline, Gregory, Ann, Caleb, James, Alexandre, Ana Marija, Eszter, Matteo, Michiel, Guilherme, Matus, Pavel, Isabel, Miguel i cały zespół CitizenGO

P.S. Chciałbym prosić, abyście (jeśli jest to możliwe i jeśli uważacie to Państwo za właściwe) porozmawiali z kimś znajomym o działalności CitizenGO. Jeśli uznają to Państwo za dopuszczalne poproszę także, by zachęcili Państwo tę osobę, aby ona także pomogła nam poprzez ustanowienie swojej drobnej darowizny na rzecz CitizenGO. Kwota nie ma tu pierwszorzędnego znaczenia… Każda pomoc będzie bardzo przydatna. Jeśli ktoś zechce przekazać darowiznę na wsparcie naszej pracy, można podzielić się z nim tym linkiem: go.citizengo.org/PL-2020-12-02-Global-OT-PW-NA-End_of_Year-End_of_Year_2020_LP-OTD-PL.html

Prawnik Donalda Trumpa zapowiada, że w ciągu 14 dni ujawnione zostaną szokujące informacje

Jesteśmy w centrum informacyjnej wojny, w której fakty mieszają się z fikcją tak często, że trudno być czegoś pewnym. Cały czas staramy się zrozumieć co dzieje się w USA i jaki będzie tego finał. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał prawnik współpracujący z Donaldem Trumpem.

Lin Woood ogłosił na swoim koncie w mediach społecznościowych, że w ciągu następnych 10-14 dni opinia publiczna pozna szokujące informacje o wielu amerykańskich urzędnikach państwowych i bogatej elicie.

Oświadczył wprost, że prawdziwą światową pandemią jest handel dziećmi w celach seksualnych i pedofilia.

Rewelacje będą dotyczyć Joe Bidena, Baracka Obamy, Johna Robertsa, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Mike’a Pence’a, Jeffreya Epsteina, Billa Gatesa i tysięcy innych.

Jak twierdzi widział rozstrzygające dowody. Podkreślił jednak, że przepisy prawa zabraniają ujawniania ich wszystkim online. Dowody mogą zostać przedstawione wyłącznie w sądzie. Wood poinformował też, że we właściwym czasie przez odpowiednie kanały otrzymamy również rozstrzygające dowody dotyczące oszustw wyborczych i aktów zdrady.

Być może jednak najbardziej szokujące będą działania prezydenta Trumpa w celu zrestartowania amerykańskiego systemu finansowego. Wspomniał, że jego efektem może być likwidacja podatków dochodowych.

Z oczywistych powodów wypowiedzi Lina Wooda nie są nagłaśniane przez cenzorskie media głównego nurtu. Warto więc mieć świadomość, że prawda na temat obecnej sytuacji w USA może być znacznie bardziej przerażająca niż wielu zakłada. Teraz jedyne co możemy zrobić, to czekać na rozwój sytuacji. Trump jest w takim położeniu, że prawdopodobnie nie będzie już kalkulował ani z nikim niczego negocjował.

Albo to będzie tydzień prawdy, albo odejdzie  poniżony, co raczej nie leży w jego naturze.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/prawnik-donalda-trumpa-zapowiada-ze-w-ciagu-14-dni-ujawnione-zostana-szokujace-informacje

Dziękujemy Polskim Patriotom, że bronią nas przed zniewoleniem zatrutymi szczepionkami, które wybrali rządzący Polską politycy w celach podejrzanych.

https://www.youtube.com/watch?v=B2dow673Hxc

Zaczyna się ważny proces. Proszę o modlitwę

 

Szanowna Pani, Droga Obrończyni Życia Dzieci!

To bardzo ważna chwila, dlatego pozwoliłem sobie napisać do Pani.

Bardzo proszę Panią o modlitwę.

Właśnie rozpoczyna się kolejny proces wytoczony Kai Godek przez homoaktywistów za mówienie prawdy.

W maju 2018 roku założycielka Fundacji była gościem programu Agnieszki Gozdyry w PolsatNews, a rozmowa dotyczyła zakończonego w Irlandii referendum w sprawie dopuszczenia aborcji na życzenie. Zarówno redaktor prowadząca jak i drugi gość – polityk SLD Katarzyna Piekarska – argumentowały, że Irlandczycy zagłosowali za aborcją, bo… żyją w kraju na wskroś katolickim… Kaja Godek nie zgodziła się z tą tezą i dowodziła, ze Irlandia przegrała walkę o życie właśnie dlatego, że od dawna katolicka nie była. Jako jeden z dowodów przytoczyła przykład premiera Irlandii – zadeklarowanego geja niepróbującego nawet ukrywać faktu, iż żyje w związku z innym mężczyzną. W kontekście homoseksualizmu padło słowo „zboczenie„.

Wypowiedź można obejrzeć na stronie: www.homopozew.pl – znajduje się tam fragment programu „Tak czy Nie” wyemitowanego przez PolsatNews 30 maja 2018 r.

Kilka miesięcy później, w październiku tego samego roku, 16 osób związanych z ruchem LGBT przekazało do sądu pozew o rzekome naruszenie dóbr osobistych. Pismo złożyli w świetle kamer celebrując to wydarzenie i kreując się na ofiary prześladowania, choć wypowiedź w programie nie była skierowana do nikogo z tej grupy.

Przez ponad dwa lata za pośrednictwem sądu trwała wymiana pism pomiędzy prawnikami powodów, a obrońcami pozwanej. W tym czasie 16 homoaktywistów rozszerzyło powództwo o inne wypowiedzi Kai, które im się nie podobają.

Czy wie Pani, co najbardziej im się nie podoba?

Wyjątkowo gwałtownie protestują przeciw mówieniu o związku homoseksualizmu z pedofilią – wyselekcjonowali z mediów te wypowiedzi pozwanej, które wskazują, że taka korelacja istnieje i chcą zasądzenia kosztownych przeprosin argumentując, jakoby doszło do naruszenia ich dóbr osobistych.

W Fundacji dobrze wiemy o co chodzi w tej sprawie. To próba zamknięcia ust każdemu, kto zechce pójść pod prąd politycznej poprawności i mówić prawdę o LGBT.

Na wtorek sąd zaplanował pierwszą rozprawę.

Droga Pani!

Homolobby wszędzie działa tak samo. Z jednej strony organizuje akcje społeczne mające zmienić myślenie ludzi o LGBT, z drugiej – domaga się korzystnych dla siebie zmian w prawie (np. związków partnerskich, adopcji dzieci przez pary jednopłciowe itp.). Ponadto osobom mówiącym prawdę o zboczeniach stara się za wszelką cenę zamknąć usta, także poprzez terror prawny. Pozwy i akty oskarżenia z powodu rzekomych naruszeń prawa to element strategii światowego ruchu LGBT. W ten sposób testują, do jakiego punktu udało im się dojść w poszczególnych miejscach na świecie i zastraszają innych, aby nie mówili prawdy. Przecież nikt nie chce ponosić kosztów procesu, tracić czasu na przesłuchania ani żyć w niepewności przez miesiące i lata do wydania prawomocnego wyroku! Dlatego homoaktywiści lubią nękać obrońców rodziny procesami, bo zawsze liczą na to, że zniszczą człowieka, a innym dadzą sygnał: „uważajcie, co mówicie! O nas dobrze albo wcale!”

Poprawność polityczna zniszczyła obronę życia i rodziny już w wielu miejscach na świecie. Nie godzimy się na to, aby to samo stało się w naszej Ojczyźnie, dlatego od przeszło dwóch lat prawnicy Fundacji wykonują ogromną pracę, aby obronić prawdę. To przecież oczywiste, że płci są tylko dwie, a w sferze seksualnej – jak w wielu innych – istnieje norma i odstępstwo od niej. Negowanie tych faktów jest podłożem dla lewackiej rewolucji i z czasem zagraża ochronie małżeństwa, rodziny, a przede wszystkim dzieci.

Dlatego rozpoczynający się proces jest tak ważny.

Sąd będzie podejmował decyzję, która w znacznej mierze określi, czy wolno mówić prawdę, czy też prawda może być cenzurowana przez środowiska pragnące dominacji kłamstwa.

Bardzo proszę Panią o modlitwę o pomyślny przebieg procesu.

Obronę prawdy można także wesprzeć finansowo

wpłacając darowiznę na konto Fundacji Życie i Rodzina:

47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

z dopiskiem: „działania prawne”.

Już teraz dziękuję Pani za wszelką pomoc – modlitewną i materialną.

Serdecznie Panią pozdrawiam!

Krzysztof Kasprzak

Podpis

Krzysztof Kasprzak
Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
Inicjatywa #STOPLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

 

WSPIERAM

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY:  FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

 

 

MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z SZYBKICH PRZELEWÓW ONLINE:

CZY JEST SZANSA NA POKÓJ, SPOKÓJ, MIŁOŚĆ I SZCZĘŚCIE NA ZIEMI?

Gdyby biskupi i kardynałowie z Episkopatu kochali Pana Boga, to by nazywali swego Przełożonego i Zbawiciela przepięknymi imionami a szczególnie takimi, jakie On sam wybiera. Widzimy, że oni nie są dla ludzi wzorami, chociaż przez samego Boga są wybrani. Czy nie rozumieją, że będą przed tym Bogiem w momencie śmierci stali? Jednak życzę im, aby się opamiętali, bo piekło jest już pełne podobnymi duszami.. Biskupi tak długo przecież się kształcili i tak dużo Łask Bożych zdobyli, więc powinni nazywać Boga, swego Przyjaciela najpiękniejszymi Imionami, a szczególnie takimi, jakie On sam wybiera.  Gdy ja kocham Pana Boga to nazywanie Go KRÓLEM sprawia mnie wielką radość, no i oczywiście okazuję Bogu wierność. Niestety, ja nie mogę uznać oficjalnie Jezusa Chrystusa Królem Polski, ale piszę prośby do rządzących Episkopatem – niech sobie przypomną z jakiego powodu wybuchła II wojna światowa. W tym roku może wybuchnąć III wojna i na pewno ostatnia na Planecie Ziemi przez nieposłuszeństwo Bogu, a katolicka Polska ma dużo dookoła wrogów. Episkopat powinien się cieszyć, że Bóg wybrał Polskę do rozpoczęcia i panowania POKOJU światowego, bo gdy władza polityczna i religijna wywyższy Boga na Króla Polski, to i inne Narody tak uczynią a wtedy Bóg Wszechmogący zamieni wszystkie serca na miłosierne i wszystkie będą Bogu wierne. Zapanuje wielkie szczęście i radość na Planecie  Ziemi, bo Bóg będzie czynił CUDA, aby szczęśliwa mogła być każda dusza.

CHRYSTUS KRÓL

Wygrywamy z Fundacją George’a Sorosa

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

nowy rok zaczęliśmy w Instytucie Ordo Iuris od przełomowego zwycięstwa w trwającym od lat sporze z założoną przez George’a Sorosa Fundacją Batorego. To ona od kilkunastu lat rozdziela w bardzo kontrowersyjny sposób fundusze norweskie przeznaczone dla polskich organizacji pozarządowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Fundacji Batorego rozpatrzenie naszego wniosku o ujawnienie informacji na temat sposobu podziału tych grantów. Sąd przychylił się do naszych argumentów i odrzucił stanowisko drugiej strony, która od lat twierdziła, że nie podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej, bo w jej opinii wspomniane pieniądze „nie są majątkiem publicznym”.

To absurdalne uzasadnienie dla braku jawności po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2017 roku. Wtedy nasi eksperci przygotowywali raport na temat podziału środków uzyskiwanych przez Polskę od Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wbrew obiegowym opiniom nie są one dobrowolną i bezinteresowną pomocą bogatych państw, lecz wynikającą z umów międzynarodowych formą zapłaty za dostęp do polskiego i unijnego rynku. Środki uzyskiwane przez kraje członkowskie UE mają być zgodnie z zawartą umową przeznaczane między innymi na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce podział tej puli od lat prowadzi między innymi Fundacja Batorego.

Raport Ordo Iuris sprzed czterech lat po raz pierwszy ujawnił stronniczość i brak rzetelności w podziale „grantów norweskich”. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu i walki z dyskryminacją przeznaczono wówczas 21 milionów złotych dla organizacji proaborcyjnych, tworzących ideologiczny ruch LGBT czy podważających prawo do obecności religii w życiu publicznym. Jednocześnie Fundacja Batorego odmówiła nam odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące procesu wyboru beneficjentów programu.

Dlatego zdecydowaliśmy o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Przez trzy lata nasi prawnicy cierpliwie i konsekwentnie walczyli o jawność korzystania z publicznych pieniędzy. Decyzja warszawskiego sądu cieszy zwłaszcza ze względu na uzasadnienie wyroku, w którym sąd jasno potwierdził, że dysponowanie „grantami norweskimi” to zadanie publiczne. Dzięki temu będziemy mogli lepiej monitorować sposób wpływania na polską politykę przez zagraniczne podmioty.

Fundacja Batorego już zadeklarowała, że mimo wyroku nie ujawni informacji, których od niej oczekujemy. Czeka nas w związku z tym batalia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Widząc upór, z jakim Fundacja Batorego odmawia podania szczegółów wydatkowania funduszy, z tym większą determinacją będziemy walczyć o ich ujawnienie.

Gdy tylko uda się uzyskać od Fundacji Batorego odpowiedź na nasze pytania, przygotujemy aneks do naszego raportu. Niezależnie od tego, w pierwszym kwartale tego roku opublikujemy szczegółową analizę zagranicznych transferów finansowych, które wpływają na polską politykę. Konkretne pytania zadaliśmy już aktywnym w Polsce od lat fundacjom niemieckich partii politycznych, w tym słynnej Fundacji im. Róży Luksemburg. Przesyłanie do Polski pieniędzy z zagranicy nie jest zakazane, ale polscy obywatele powinni wiedzieć, kto stoi za konkretnymi projektami politycznymi. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być przełomem w walce o pełną jawność i transparentność polskiego życia publicznego. Nikt nie może stać ponad prawem.

Instytut Ordo Iuris od początku publikuje szczegółowe sprawozdania finansowe, z których jasno wynika, że nie korzystamy z grantów publicznych i utrzymują nas jedynie sympatycy tacy jak Pani. Każdego roku otrzymujemy kilkadziesiąt pytań o współpracę z instytucjami publicznymi, na które zawsze wyczerpująco odpowiadamy, choć formalnie nie mamy takiego obowiązku. Mam nadzieję, że dzięki rozstrzygnięciom sądowym podobną postawę przyjmie wkrótce także Fundacja Batorego i wszystkie inne instytucje, które dysponują środkami publicznymi.

Wygraliśmy proces o jawność funduszy norweskich

Czego boi się Fundacja Batorego?

Gdy w 2017 roku podjęliśmy decyzję o publikacji raportu poświęconego funduszom norweskim, spodziewałem się, że jego wyniki mogą wykazać nieprawidłowości w dystrybucji środków. Miałem świadomość, że sposób dzielenia „norweskiego tortu” jest stronniczy ideologicznie i niesprawiedliwy dla organizacji lokalnych z całej Polski. Mieliśmy także podejrzenia, że cały proces może nie być zgodny z zawartymi umowami międzynarodowymi. We wspólnym liście 50 organizacji pozarządowych sprzeciwiało się wówczas wadliwemu modelowi dystrybucji pieniędzy.

Nie spodziewałem się jednak, że Fundacja Batorego, która od lat zabiega o pełną transparentność życia publicznego i zamieściła nawet na swojej stronie internetowej specjalny poradnik dotyczący prawa dostępu do informacji publicznej, wykorzysta każdy argument prawny, by uniknąć podania szczegółów swoich działań. Zaskakująca była nie tylko negatywna odpowiedź na nasz wniosek o dokładne informacje dotyczące podziału funduszy EOG, ale przede wszystkim to, co działo się podczas samego procesu sądowego.

Gdy do Instytutu Ordo Iuris trafiła podpisana przez dyrektor Fundacji Batorego odmowna odpowiedź na nasz wniosek, zdecydowaliśmy o skierowaniu sprawy do sądu administracyjnego. Prawo do uzyskania informacji publicznej wynika bowiem wprost z Konstytucji RP, a samą procedurę reguluje przyjęta w 2001 roku ustawa o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z polskim prawem każdy obywatel może wnioskować o dostęp do nawet tak szczegółowych informacji jak wynagrodzenie dla pracowników publicznych czy koszty sporządzenia konkretnych dokumentów przygotowanych za publiczne pieniądze.

Fundacja Batorego nie chciała jednak udostępnić nam wnioskowanych informacji, twierdząc, że nie jest organem administracji publicznej i nie podlega przepisom o jawności. Reprezentujący fundację prawnicy międzynarodowej kancelarii Dentons przyjęli zaskakującą linię argumentacji. Stwierdzili, że odmowna odpowiedź na nasze pismo została podpisana przez osobę, która nie miała do tego upoważnienia i dlatego nie można się od niej odwołać. Absurdalny wybieg prawny służył tylko przeciągnięciu całego procesu i doprowadzeniu do przewlekłości postępowania.

Nasi prawnicy postanowili wówczas wykorzystać niekonsekwencję drugiej strony i wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na bezczynność Fundacji Batorego. Przyjęcie założenia, że pismo podpisane przez nieumocowaną prawnie dyrektor Fundacji nie było decyzją, oznaczało bowiem, że Fundacja Batorego nie udzieliła nam w terminie żadnej odpowiedzi.

W efekcie sąd przyznał nam rację i po kilku latach batalii nakazał założonej przez George’a Sorosa fundacji niezwłoczne rozpatrzenie wniosku Ordo Iuris, potwierdzając w uzasadnieniu wyroku, że jest ona zobowiązana do udostępnienia informacji publicznej.

Fundacja Batorego zdążyła już wydać oświadczenie, w którym stwierdza, że mimo wydania wyroku nie udostępni żądanych informacji. Zapowiada w nim także złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie w oświadczeniu czytamy, że w finansowanym z Funduszy EOG programie Obywatele dla Demokracji dochowano najwyższych standardów przejrzystości, o czym mają świadczyć dokumenty publikowane w Internecie.

Wspomniana strona faktycznie zawiera liczne dokumenty, a po naszym piśmie została nawet częściowo uzupełniona. Fundacja z uporem odmawia jednak ujawnienia szczegółów na temat członków gremium dokonującego wyboru projektów, trybu ich wyboru, wynagrodzenia oraz przebiegu prac komisji. Tym sposobem nadal utajnione pozostają kryteria stojące za decyzją o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków.

Im większy jest upór Fundacji Batorego w ukrywaniu szczegółów na temat dysponowania funduszami norweskimi, tym większa będzie też nasza determinacja, by do nich dotrzeć. Ujawnienie kryteriów wyboru beneficjentów funduszy EOG może bowiem zdemaskować nierzetelność i ideologiczne skrzywienie Fundacji Batorego, o których pisaliśmy już w naszym raporcie poświęconym funduszom norweskim.

Wspieram działania Ordo Iuris

Fundusze norweskie w służbie ideologii

Pieniądze przesyłane do Polski w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to bezzwrotne granty przekazywane 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. By móc korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej państwa te przekazują konkretne środki na „zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami”. W latach 2014-2021 było to łącznie 2,8 miliarda euro. Największym odbiorcą funduszy była Polska, do której trafiło ponad 800 milionów euro.

Sposób w jaki Fundacja Batorego rozdzielała te kwoty, budzi jednak wiele kontrowersji. Pieniądze wbrew założeniom programu trafiają nieproporcjonalnie często do lewicowych organizacji z wielkich miast, pomijając lokalne inicjatywy obywatelskie.

Przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris raport o programie „Obywatele dla demokracji” wykazał, że w latach 2013-2017 ponad połowa całej kwoty trafiła do podmiotów z województwa mazowieckiego. Organizacje z Mazowsza otrzymały wówczas ponad 65 milionów złotych, podczas gdy do województwa świętokrzyskiego trafiło jedynie 700 tys. zł, a do województwa opolskiego 185 tys. zł. Jest to podział tym bardziej niesprawiedliwy i pogłębiający nierówności, że organizacje z mniejszych ośrodków mają zdecydowanie mniejsze możliwości na pozyskanie wsparcia od podmiotów prywatnych. Tymczasem to właśnie lokalne organizacje społeczne, które prowadzą jadłodajnie dla bezdomnych, uniwersytety trzeciego wieku czy inicjatywy edukacyjne tworzą rzeczywiste społeczeństwo obywatelskie, realizując konkretne potrzeby społeczne.

Beneficjentami programu były w ogromnej części fundacje i stowarzyszenia o bardzo konkretnym profilu ideologicznym. Wyraźnie widać to w szczególności w kwotach przekazanych na „walkę z dyskryminacją” i „przeciwdziałanie wykluczeniu”. W ramach tych dwóch ścieżek przekazano ponad 21 milionów złotych organizacjom liberalno-lewicowym, podczas gdy organizacje chrześcijańskie otrzymały jedynie 1,5 mln zł.

Wsparcie uzyskał chociażby projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, w ramach którego stworzono strategię lobbingową na rzecz obalenia zawartej w Konstytucji RP definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Dofinansowanie otrzymała także Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, która zadeklarowała, że uzyskane środki przeznaczy na to, by doprowadzić do likwidacji religii w polskich szkołach. Miliony trafiły też do organizacji politycznego ruchu LGBT, które organizowały obrazoburcze parady i happeningi.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ujawniamy powiązania propagatorów aborcji

Rozdzielane przez Fundację Batorego fundusze norweskie trafiają też szerokim strumieniem do propagatorów aborcji i organizacji skrajnej lewicy, które odpowiadają między innymi za organizacje zarówno tzw. czarnych protestów jak i demonstracji zwolenników aborcji eugenicznej, którzy wyszli na ulice po ubiegłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Choć obie akcje były przedstawiane w głównych mediach jako spontaniczny i oddolny ruch społeczny, w rzeczywistości były one efektem zaplanowanych działań organizacji, które otrzymują regularnie gigantyczne środki z zagranicy.

Już w 2017 roku przedstawiliśmy analizę, z której wynikało, że organizatorzy „czarnych protestów” otrzymali na ten cel nie mniej niż milion złotych. Natomiast środki przekazane z zagranicy wąskiej grupie organizacji proaborcyjnych i feministycznych w samym roku 2020 – czyli te, które można bezpośrednio powiązać z falą protestów proaborcyjnych – wyniosły już ponad 4,6 mln zł. Są to kalkulacje oparte jedynie na jawnych danych, a rzeczywiste kwoty mogą być znacznie wyższe.

Znaczący udział w finansowaniu skrajnej lewicy ma właśnie Fundacja Batorego, która dysponuje nie tylko funduszami EOG, ale także środkami od Sigrid Rausing Trust, Global Fund for Women i przede wszystkim pieniędzmi otrzymywanymi bezpośrednio z sieci międzynarodowych fundacji George’a Sorosa – Open Society Foundations. Uwzględniając wyłącznie granty przyznane od roku 2018, wszystkim organizacjom działającym na rzecz „praw reprodukcyjnych” i legalizacji aborcji przekazano łącznie ponad 20 milionów zł.

Warto dodać, że wśród proaborcyjnych beneficjentów zagranicznych systemów finansowania prym wiedzie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która promuje koncepcję „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, w tym „prawa do aborcji”. W ostatnich miesiącach wspierała „Strajk Kobiet”, regularnie nazywała wyrok TK chroniący życie „tak zwanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego” i zachęcała kobiety do składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wypadku otrzymania odmowy przeprowadzenia aborcji. HFPC jest regularnie finansowana przez Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust oraz fundusze norweskie. W 2018 roku tylko od fundacji George’a Sorosa otrzymała na swoją działalność ok. 5,5 miliona zł. Z zagranicznych funduszy finansowany jest też polski oddział Amnesty International – międzynarodowej sieci, która przez kampanie o wielkim zasięgu promuje często fałszywie rozumiane prawa człowieka.

Organizacje, które aktywnie wspierały październikowe protesty aborcyjne otrzymały też w ubiegłym roku granty bezpośrednio z funduszy EOG w ramach programu „Aktywni Obywatele – fundusz krajowy”. Decyzja o przyznaniu środków została ogłoszona 2 listopada, a więc już po tym jak w ramach protestów dochodziło do przerywania mszy świętych, dewastacji kościołów czy pomników i fizycznych ataków na wiernych.

Gdyby nie wysiłek naszych ekspertów, wiele z tych informacji pozostałoby ukrytych. Dzięki sądowemu zwycięstwu w procesie z Fundacją Batorego mamy szansę, by na dobre wprowadzić wymóg pełnej jawności zagranicznych dotacji dla polskich organizacji społecznych i politycznych.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ujawnimy zagraniczne transfery finansowe

Wszystkie nasze dotychczasowe raporty były, jak już wspomniałem, oparte jedynie o dostępne publicznie informacje o transferach finansowych, podawane często bezpośrednio przez same lewicowe organizacje lub ich partnerów. Stanowią one zapewne tylko część wszystkich dochodów lewicowych organizacji. Zaciekłość z jaką Fundacja Batorego broni dostępu do utajnionych szczegółów podziału funduszy norweskich pozwala przypuszczać, że za kulisami mogą odbywać się dużo bardziej kontrowersyjne działania.

Precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego umożliwia nam jednak zintensyfikowanie i poszerzenie monitoringu procederu wpływania na polskie społeczeństwo przez zagraniczne podmioty. Co prawda, w najbliższym czasie czeka nas w tej sprawie jeszcze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z zapowiedzianą skargą kasacyjną, ale patrząc na jednoznaczne uzasadnienie wyroku WSA spodziewam się, że również NSA podzieli naszą argumentację, zmuszając Fundację Batorego do opublikowania wnioskowanych przez nas informacji.

Gdy tylko otrzymamy komplet danych, przygotujemy aneks do raportu o funduszach norweskich, który uzupełni naszą analizę o zdobyte w wyniku procesu informacje. Wyrok pozwoli nam również na bardziej dogłębne i szczegółowe zbadanie wszelkich zagranicznych transferów wpływających na polską politykę.

Do korzystania z niemieckich pieniędzy przyznał się kilka lat temu Robert Biedroń rozpoczynając swój projekt polityczny. Lewicowe partie i stowarzyszenia są finansowane między innymi przez Fundację Róży Luksemburg czy Fundacje Heinricha Bölla. Oba te podmioty są wprost powiązane z niemieckimi partiami politycznymi i finansowane z budżetu RFN, ale nie chcą ujawniać szczegółów dotacji przekazywanych do Polski. Kampania Przeciw Homofobii jest natomiast dotowana nie tylko z pieniędzy George’a Sorosa, ale też chociażby przez ambasady Holandii czy Stanów Zjednoczonych.

Dlatego jeszcze w pierwszym kwartale tego roku chcemy przedstawić szczegółowy raport, w którym pokażemy, w jaki sposób zagraniczne podmioty infiltrują Polskę i manipulują polską opinią publiczną. Publikacja jasno wykaże, kto w rzeczywistości stoi za ruchami proaborcyjnymi i propagatorami ideologii gender. W konkluzjach dokumentu pokażemy na przykładzie rozwiązań z innych krajów, w jaki sposób zagwarantować prawnie pełną jawność transferów finansowych z obcych państw, które są przeznaczane na działalność polityczną.

Wszystkie te działania będą się jednak wiązać z konkretnymi kosztami, których nie udźwigniemy bez Pani pomocy. W najbliższych miesiącach czeka nas postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku ze skargą kasacyjną Fundacji Batorego. To koszt 12 000 zł, których bez Pani pomocy nie pokryjemy. Przygotowanie aneksu do raportu o funduszach norweskich będzie kosztować około 8 000 zł. Co najmniej 20 000 zł będziemy musieli natomiast przeznaczyć na obszerny raport ukazujący szerszy kontekst infiltracji polskiego życia publicznego przez zagraniczne podmioty oraz pokazujący rozwiązania prawne, które zapewnią większą transparentność.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na doprowadzenie tej sprawy do końca i rozpoczęcie działań zmierzających do znacznego poszerzenia jawności polskiej debaty publicznej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to duży sukces procesowy prawników Instytutu Ordo Iuris. Podczas gdy politycy i dziennikarze w większości dawno zapomnieli już o skandalicznej odmowie ujawnienia informacji przez Fundację Batorego, nasi eksperci konsekwentnie podejmowali działania, których efektem jest precedensowy wyrok poszerzający transparentność życia publicznego. Finalne zwycięstwo będzie dla nas nie tylko sukcesem ale też wyzwaniem i punktem wyjścia do głębszej analizy przepływów finansowych z zagranicy. O szczegółach naszych kolejnych działań poinformuję Panią niezwłocznie po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

A my katolicy wiemy, że po tych szczepionkach zatrutych ludzie albo od razu, albo po jakimś czasie umierają, a Ty Bergolio nakazujesz ludziom sobie życie odbierać lub chorować, a Pana Boga się nie boisz? A wiemy, że tacy ja Ty i inni politycy ważni mają przykładane strzykawkami do ręki z chowającymi się igłami.

,,Nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna.” Wypowiedź Biskupa Rzymu!

 
OSTRZEŻENIE !

Wobec informacji, którymi dzielimy się na tej stronie, w poszukiwaniu Prawdy, która jest TYLKO JEDNA, niech każdy dobrze rozezna czyn zaszczepienia się w przyszłym tygodniu papieża Franciszka, zwłaszcza w świetle proroctw, jak np. to św. Franciszka z Asyżu.
Proroctwo św. Franciszka o fałszywym i prawdziwym papieżu.

W czasie tego ucisku pewien człowiek, — niekanonicznie wybrany, — zostanie podniesiony do godności papieża.
Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci.

Mamy już wiele przykładów coraz bardziej katastrofalnych błędów Franciszka, przy których milczą hierarchowie, administratorzy (ksiądz, który nie walczy szczerze o nasze dusze jest jak administrator) Kościoła w Polsce, przyczyniając się w ten sposób do schodzenia mało świadomych swojej wiary wyznawców Jezusa, do schodzenia na coraz dalsze manowce wiary, do utraty wiary i miłości.

Teraz dojdzie śmierć ! Wszystko na to wskazuje, że będzie ona związana z popularyzacją przyjęcia szczepień niesprawdzonymi w wystarczająco wysokim stopniu pod względem skuteczności i bezpieczeństwa substancjami. To będzie kesperyment na ludzkości !

Dodając do tego proroctwo z Fatimy, widzimy papieża idącego wśród trupów w zrujnowanym mieście. Co będzie przyczyną masowej śmierci ? Wojna we Włoszech (bo ta wizja wierzę dotyczy tego miejsc), czy będzie inny powód ? Ziemia trzęsie się w okolicach Morza Śródziemnego. Franciszek będzie potrzebny do realizacji planów globalistów chcących zniszczyć ponad 90% do 2050r. ludzkości w imię walki z gazami cieplarnianymi. a ponieważ papież ujrzy spustoszenie, to znaczy że nie otrzyma prawdziwej szczepionki. Zabiją go po krzyżem z surowego drzewa, gdy zrozumie swoje błędy.

Papież Franciszek w wywiadzie dla włoskiej stacji Canale 5 wypowiedział się na temat szczepionki przeciw COVID. Mimo, że w powstawaniu dostępnych preparatów stosowano linie komórkowe z dzieci poddanych aborcji, Ojciec Święty uznał, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić. Zapowiedział, że podda się szczepieniu już w przyszłym tygodniu.

Produkcja preparatu z wykorzystaniem komórek dzieci zabitych podczas zabiegu usuwania ciąży nie jest przeszkodą z etycznego punktu widzenia papieża.
Uważam, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić. To opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie, życie, także życie innych – oświadczył Franciszek.

W tym wywiadzie papież Franciszek powiedział co sądzi o szczepionkach i o ludziach, którzy je krytykują.
„Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, był kryzys z zachorowaniami na polio, a wiele dzieci pozostało sparaliżowanych z tego powodu i panowała desperacja, by się zaszczepić. Wiele matek było zdesperowanych. My dorastaliśmy w cieniu szczepionek, przeciwko odrze, przeciwko innym chorobom, szczepiono dzieci. Nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna. Bo jeśli lekarze przedstawiają ją jako coś dobrego, co nie stanowi specjalnego zagrożenia, czemu jej nie przyjąć? – powiedział papież.

Tymi słowami Franciszek wyraził bezgraniczną i bezkrytyczną wiarę w lekarzy i dodał, że odrzucanie szczepionki to „samobójczy negacjonizm”.
Tymi słowami wyraził więcej wiary w naukę i ludzi, niż w pomoc od Stwórcy. A pomoc taka jest, min. także dzięki nauce – podnoszenie odporności bardzo prostymi i tanimi sposobami.

Papież wierzy, że po zaszczepieniu nie będzie się mogło zachorować na COVID-19, ani nie będzie się mogło zarażać koronawirusem innych. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że nie ma żadnych dowodów, że szczepionki zatrzymają zarażanie się wirusem. Dlatego mimo zaszczepienia nadal trzeba nosić maski. To co podobno można uzyskać przez szczepienie to możliwość lżejszego przejścia choroby COVID-19, Wierzyć, nie wierzyć ? Wiemy, że zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w 99,99% przypadków przechodzi właśnie lekko.

Króluj nam Chryste, nie anty-Chryście !
Módlmy się za kapłanów, aby zaczęli prawdziwie walczyć o zbawienia naszych dusz!
Módlmy się za grzeszników, którzy poza tym światem nie wierzą w nic więcej !

Szukajmy PRAWDY

Sebastian Pitoń: To my stoimy w prawie, rząd jest rebeliantem.

https://www.youtube.com/watch?v=AlQE6B2il5s

Może nie będą one w piekle, ale w czyśćcu też jest 7 kręgów, a siódmy jak w piekle.

Ks. Malachi Martin_Ministrantki czyli narzędzie szatana 

https://gloria.tv/videos/

Jezu z ogrodów oliwnych
 
Jezu z ogrodów oliwnych

Jezu na śmierć okrutnie skazany
Przyjdź nasz Zbawco i Panie Ukochany
Dziś jak kiedyś nasi Ojcowie
Ze smutkiem w sercu wołamy
Znów łódz nasza tonie targana
Przez zło tego świata
Czy potrafimy dostrzegać piękno
W które Ziemia bogata
Biada tym zniewolonym przez plemię żmijowe
Ściagają na nas nieszczęcia
I podłe myśli jałowe które nam nie zakwitną
Jak śnieżnobiałe jabłonie

Raczej poschną na pustyniach wiary
Albo jak kwiaty w wazonie
Ty nasz Stwórco Jedyny
Tyś Panem Ziemi i Wszechświata
Spraw niech nam Pokój przyniosą przyszłe lata
A ludziom którzy Nadzieję w Bogu pokładają
Niech Bóg Ojciec Duch Święty i Syn wskazówki
Jak żyć przesyłają Amen

BÓG NAS OSTRZEGAŁ, ALE GO NIE POSŁUCHALIŚMY! Głos kapłana o pandemii i innych przepowiedniach

https://gloria.tv/post/4aQm13UazmfqDMdiAG26KxpL1

 

PILNE! Restauratorzy odrzucają restrykcje! Stanowcze NIE dla rządu! Czy

dojdzie do buntu?

https://gloria.tv/post/vYLy8nxRjut31sAUJQiFGNJeZ

 

KONFERENCJA KORONY POLSKIEJ .

https://gloria.tv/post/318nJXvAJBoLEdqKzyo1nrpDF

 

Chcą zabić Trumpa? TOTALNA CENZURA skrajnej lewicy! Po 17 stycznia zakaz

wychodzenia? Telefony.

https://gloria.tv/post/JWJKBgHW1TaD2rqiTVZEFjBAW

 

Trump nie żałuje słów o sfałszowanych wyborach! Co z dalej z impeachmentem?

Prezydent USA Donald Trump został zapytany o odpowiedzialność za słowa, które według dziennikarzy tchnęły jego zwolenników do szturmu na Kapitol. Odparł dziennikarzom, że były one “całkowicie właściwe”. Dalej prezydent dodał, że demokraci, są żądni zemsty. Dlatego chcą go usunąć w ramach procedury impeachmentu.

Niestety ale Donald Trump już niedługo żegna się z urzędem prezydenta.  Według lewicowych mediów głowa państwa miała swoimi słowami o sfałszowanych wyborach miał podżegała do zamieszek i szturmu na budynek Kongresu, w którym parlamentarzyści mieli potwierdzić elekcję jego konkurenta, Joe Bidena.

Po zamieszkach, w których zginęło pięć osób, na Trumpa posypały się ogromne słowa krytyki. Facebook, Twitter czy Google zablokowali profile Trumpa. Pokazując jak w naszych czasach mocno działa cenzura.

Demokraci nie chcą czekać do 20 stycznia, kiedy kończy się prezydentura Trumpa. W Izbie Reprezentantów złożyli projekt w sprawie pozbawienia prezydenta urzędu, wskutek podżegania do powstania.

Donald Trump nie żałuje swoich słów o sfałszowanych wyborach

Projekt impeachmentu motywowany jest „niezdolnością do pełnienia urzędu” i „zagrożeniu bezpieczeństwa USA”. Wszczęcia procedury domagała się szefowa Izby Nancy Pelosi, nieprzekonany w tej sprawie był natomiast wiceprezydent Mike Pence.

Trump był dziś pytany o wszczętą wobec niego procedurę odwoławczą, która – już po 20 stycznia – doprowadziłaby do postawienia Trumpa w akt oskarżenia. Prezydent odparł niewzruszony.

“Działania w kierunku impeachmentu wobec niego powodują złość. Nie chcę przemocy” – powiedział dziennikarzom Trump.

Dalej obecny prezydent USA stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia w sprawie komunikacji ze zwolennikami tuż przed szturmem na Kapitol. „Moje słowa były całkowicie właściwe” – zakończył rozmowę z mediami.

 

Prawdziwa agenda WHO: nowy porządek świata wzorowany na Chinach

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/prawdziwa-agenda-who-nowy-porzadek-swiata-wzorowany-na-chinach-2021-01

 

❗UDOSTĘPNIJ

Zdecydowałem się podzielić z Państwem wiadomością jaką otrzymałem od jednej z pielęgniarek POZ, która została ZWOLNIONA ZA ODMOWĘ SZCZEPIENIA NA COVID-19. Wiadomość udostępniam za Jej zgodą. Ze względu na ochronę prywatności nie podaję danych osobowych oraz nazwy placówki, w której miało miejsce zwolnienie.
„Witam Panie Mecenasie.
Parę dni temu zostałam zwolniona z pracy. Jestem pielęgniarką w jednym z POZ. Odmówiłam szczepienia siebie oraz innych pacjentów przeciwko covid. Dostałam ultimatum – albo podpiszę rozwiązanie umowy za porozumieniem stron albo zostanę zwolniona dyscyplinarnie oraz pozbawiona prawa wykonywania zawodu.
Byłam zastraszana oraz szantażowana. W tej całej sytuacji podpisałam porozumienie stron, które wówczas wydawało mi się mniej bolesne. Umowa wygasa 31 stycznia br., a kilka dni temu dostałam wiadomość, że mam zakaz poruszania się w placówce jako pracownik (w przeciwnym wypadku będą wezwane odpowiednie służby) – mogę być tam tylko jako pacjent. Zostałam potraktowana jak przestępca.”

Zwolnioną pielęgniarkę zaprosiłem już na najbliższe szkolenie „Jak się bronić przed wymogiem szczepienia na COVID-19 w pracy?” (16 stycznia, 19:30; rejestracja na: tarczawilka.pl/produkt/szczepienia-praca/). Przymus pośredni szczepień na COVID-19 staje się faktem. Dzisiaj pielęgniarki, jutro nauczyciele, a pojutrze wszyscy?

Pan Bóg powiedział Kainowi, że jest przeklętym na ziemi,że ziemia owoców rodzić mu nie będzie i że ma uciekać.”

 

To nie jest teoria spiskowa !!! Trzecia Świątynia Jerozolimska, koniec czasów, Antychryst !!!

Trzecia Świątynia przyniesie CZASY KOŃCA dla całej ludzkości, wydarzenia te są zawarte w proroctwach chrześcijańskich, islamskich oraz żydowskich. Proroctwa opisują czasy ostateczne w których się znajdujemy, a w szczególności Izrael i wydarzenia wokół, Trzeciej Świątyni a także nadejścia Antychrysta. Wszystko poparte Pismem Świętym, faktami, wypowiedziami, oraz wiadomościami. Tak iż nie jest to kolejna teoria spiskowa, lecz PRAWDA!

Tramp wprowadza stany wyjątkowe co z tego wynika ?

https://www.youtube.com/watch?v=mVlSR1hmifo

„Szczepienie na koronawirusa będzie musiało być powtarzane co rok”. Michał Dworczyk zapowiada skandaliczny absurd na całe lata

https://prawy.pl/112284-megaskandal-dworczyk-wprost-szczepienie-na-koronawirusa-bedzie-musialo-byc-powtarzane-co-rok/

 

Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień powiedział, że szczepienie na koronawirusa będzie musiało być powtarzane co rok. Zapowiedź padła w rozmowie z „Wprost”.

Zapytany o to, kiedy rozpocznie się szczepienie 30-latków, Dworczyk powiedział, że „w tym roku”.

– A jeżeli chodzi o dokładny termin, to odpowiedź brzmi – nie wiem, bo na to wpływa wiele czynników. Może ktoś udaje, że wie, ale w Europie raczej przeważa krótki horyzont w tej sprawie – powiedział Michał Dworczyk.

– Opracowaliśmy cały program, logistykę szczepień oraz zorganizowaliśmy procesy w skali ogólnopolskiej, zatem zrobiliśmy to, co jest możliwe z perspektywy rządu. Reszta zależy od producentów szczepionki – dodał.

Wskazał także na cele, które stawia sobie rząd w kwestii szczepienia. Chodzi o zapisanie się na nie telefonicznie oraz przez Internet, a także zaszczepienie dużej grupy seniorów.

– Zapanujemy nad epidemią. Kolejny cel to zaszczepić w tym roku jak najwięcej Polaków i przygotować system na następne lata, bo wszystko wskazuje na to, że szczepić się będziemy musieli co roku – zagroził.

Müller nadal nie nadąża za sytuacją z dwoma „paipeżami”

https://gloria.tv/post/dDo6ozGSbaiv3o8L6wrYptKva

 

Kościołowi wciąż brakuje „odpowiedniej formy myśli i języka”, aby zdystansować się od heretyckiej idei „dwóch papieży” – pisze kardynał Gerhard Müller o LaNovaBq.it (11 stycznia), odnosząc się do obecnego istnienia „papieża” i „papieża emerytowanego”.

Müller nazywa obecną sytuację „wyjątkową”, ponieważ dwóch następców św. Piotra zdaje się mieszkać w Rzymie, co nie jest możliwe.

„Może być tylko jeden papież, a zatem również rozróżnienie terminologiczne między papieżem ‚urzędującym’ i ’emerytowanym’ lub między aktywnym posiadaczem rzymskiego prymatu a biernym uczestnikiem niewiele w tym pomaga”.

Benedykt, porównując siebie z emerytowanym biskupem, nie dostrzega według Müllera wyjątkowości papiestwa.

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

WhatsApp wyłączy Twoje konto, jeśli nie zgodzisz się na udostępnianie danych Facebookowi (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5484:whatsapp-wylaczy-twoje-konto-jesli-nie-zgodzisz-sie-na-udostepnianie-danych-facebookowi&catid=10:politics

„Poszanowanie Twojej prywatności jest wpisane w nasze DNA” – otwiera polityka prywatności WhatsApp . „Odkąd zaczęliśmy WhatsApp, chcieliśmy tworzyć nasze Usługi z uwzględnieniem zestawu silnych zasad prywatności”. Ale 8 lutego 2021 r. To oświadczenie wstępne nie będzie już miało miejsca w polityce. Usługa przesyłania wiadomości należąca do Facebooka ostrzega użytkowników w Indiach o aktualizacji warunków korzystania z usługi i polityki prywatności, która ma wejść w życie w przyszłym miesiącu. „Kluczowe aktualizacje” dotyczą sposobu, w jaki przetwarza dane użytkowników, „w jaki sposób firmy mogą korzystać z usług hostowanych przez Facebooka do przechowywania czatów WhatsApp i zarządzania nimi” oraz „w jaki sposób współpracujemy z Facebookiem, aby oferować ntegracje z produktami firmy Facebooka”.Obowiązkowe zmiany pozwalają WhatsApp na udostępnianie większej ilości danych użytkownika innym firmom należącym do Facebooka, w tym danych dotyczących rejestracji konta, numerów telefonów, danych transakcji, informacji związanych z usługami, interakcji na platformie, informacji o urządzeniach mobilnych, adresach IP i innych danych gromadzonych na podstawie użytkowników zgoda.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5484:whatsapp-wylaczy-twoje-konto-jesli-nie-zgodzisz-sie-na-udostepnianie-danych-facebookowi&catid=10:politics

Dlaczego Franciszek Bergoglio zaszczepi Watykan 19. 12. 2020 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5483:dlaczego-franciszek-bergoglio-zaszczepi-watykan-19-12-2020&catid=22:antiecclesia

Dlaczego Franciszek Bergoglio zaszczepi Watykan

19. 12. 2020
Media katolickie (11 grudnia 2020) ogłosiły, że Bergoglio planuje szczepić swoich pracowników przeciwko COVID-19 w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Komentarz: Dlaczego Bergoglio ujawnia ten plan? Stwarza precedens dla większości populacji, aby zniszczyć instynkt samozachowawczy przed śmiertelnie niebezpiecznymi szczepieniami.
Cytat: „Planowane jest szczepienie szczepionką firmy farmaceutycznej Pfizer / BioNTech (bio-nanotechnologia)”.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5483:dlaczego-franciszek-bergoglio-zaszczepi-watykan-19-12-2020&catid=22:antiecclesia

Fabio G. C. Carisio: SARS-2. „Chiny, USA, NATO i Five Eyes Intelligences ukrywają pochodzenie wirusa stworzonego przez człowieka”. Szokujące twierdzenia izraelskiego oficera eksperta ds. Broni biologicznej (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5482:fabio-g-c-carisio-sars-2-chiny-usa-nato-i-five-eyes-intelligences-ukrywaja-pochodzenie-wirusa-stworzonego-przez-czlowieka-szokujace-twierdzenia-izraelskiego-oficera-eksperta-ds-broni-biologicznej&catid=10:politics

SARS-2: „Chiny, USA, NATO i Five Eyes Intelligences ukrywają pochodzenie wirusa stworzonego przez człowieka”. Szokujące twierdzenia izraelskiego oficera eksperta ds. Broni biologicznej Ostry raport na temat Besa autorstwa podpułkownika (res) dr Dany Shoham, mikrobiologa i byłego starszego analityka wywiadu Izraelskich Sił Obronnych

Fabio Giuseppe Carlo Carisio dla VT Morza Śródziemnego Versione in Italiano Już w raporcie WuhanGates 11 informowaliśmy o interesujących rozważaniach dotyczących dużej różnorodności broni biologicznej. To emerytowany podpułkownik dr Dany Shoham, mikrobiolog i ekspert w dziedzinie broni chemicznej i biologicznej na Bliskim Wschodzie. Oprócz tego, że jest wybitnym współpracownikiem naukowym w Begin-Sadat Center for Strategic Studies, gdzie publikuje szczegółowe i interesujące artykuły, jest przede wszystkim byłym starszym analitykiem wywiadu IDF (Israel Defence Forces) i izraelskiego Ministerstwa Obrony. .Ponownie publikujemy tę bardzo interesującą refleksję na temat korzeni pandemii COVID-19, w której potwierdza tezę o wirusie SARS-Cov-2 stworzonym w laboratorium, powołując się również na włoskiego naukowca: profesora Josepha Tritto, Prezydenta Świata Akademia Nauk i Technologii Biomedycznych. Podkreśla również wiele anomalii popełnionych przez Chiny, które ujawniły całą 117-stronicową dokumentację dotyczącą pochodzenia wirusa, odnosząc się jednocześnie do laboratoriów zajmujących się konserwacją materiałów „bakteryjnych” i „toksycznych”. Przede wszystkim jednak podkreśla milczenie aparatów wywiadowczych USA, NATO i FIVE EYES (sojuszu anglosaskich tajnych służb paktu USUKA między USA, Wielką Brytanią, Australią, Kanadą i Nową Zelandią).Odbicie, podobnie jak rewelacje chińskiego informatora Li-Meng Yana, wirusologa z Hongkongu, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, a obecnie jest chroniony przez FBI , wskazuje wyłącznie na Wuhan Institute of Virology (WIV), który rzekomo zbudował broni biologicznej, ale nie wspomina o roli laboratoriów National Microbiology Laboratory of Canada w Winnipeg lub znacznie więcej laboratoriów Karoliny Północnej w Chapel Hill, które przeprowadziły podobne badania przy użyciu wirusów „chimery” zbudowanych przez zwana „kobietą-nietoperzem” WIV Shi Zhengli. Ten sam izraelski ekspert ds. Broni biologicznej opublikował artykuł na temat roli dwóch chińskich naukowców, którzy zostali objęci dochodzeniem w Kanadzie w transporcie do Chin i prawdopodobnie do ośrodka badawczego w Wuhan, z którym współpracowali, cennego i tajnego materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego. którego władze nigdy nie wyjaśniły natury ( WuhanGates 11) .

Chociaż niekompletne ze względu na brak odniesień do tych połączeń i jeszcze ważniejszych z amerykańską agencją rządową USAID,instrumentem Centralnej Agencji Wywiadowczej, która finansowała eksperymenty Chińczyków w WIV, (
https://www.gospanews.net/en/2020/04/23/wuhangate-4-the-nobel-covid-19-manipulated-china-us-affair-class-action-for-bio-weapon-in-texas/ ) analiza drShoama przedstawia ponury obraz która zachodnia inteligencja trzyma świat i całą populację planety w tajemnicy na temat wyników swoich badań.Wystarczy dalej potwierdzić teorię wirusa SARS-Cov-2 stworzonego w laboratorium wspieranym już przez byłego dyrektora brytyjskiego kontrwywiadu

MI6 Richarda Dearlove (
https://www.gospanews.net/en/2020/06/04/wuhan-gates-12-mi6-british-intelligence-former-head-sars-2-built-in-bio-lab-here-pics-and-proofs-of-hiv-tests/
) . Ale także dla podkreślenia roli tajnych służb, w szczególności CIA, wielokrotnie podkreślanej przez Gospa News w stosunku do byłej zastępcy dyrektora Avril Haines, (
https://www.gospanews.net/en/2020/11/24/wuhan-gates-23-at-us-intelligences-top-the-prophet-of-pandemic-nwo-biden-rewards-ex-cia-haines-led-event-201-gates-drill/
) prorokini pandemii, którą prawnik Robert F. Kennedy uważa za „zaplanowaną na dziesięciolecia przez Billa Gatesa i Anthony Fauci ” (
https://www.gospanews.net/en/2020/09/26/wuhan-gates-21-pandemic-planned-for-decades-kennedy-blames-fauci-gates-terrible-plot-in-30-investigations-summary-pope-against-big-pharmas-affairs/
 .
Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Korzenie pandemii COVID-19

Podpułkownik (res.) Dr. Dany ShohamFirs opublikowano w BESA Center Perspectives Paper nr 1847, 14 grudnia 2020 r
STRESZCZENIE: Nastąpiła zauważalna zmiana w myśleniu o genomowym pochodzeniu i bezpośrednim źródle wirusa, który wywołał pandemię COVID-19.

Chociaż nie wykluczono możliwości naturalnej zarażenia, alternatywa polegająca na nienaturalnym, choćby przede wszystkim przypadkowym, zarażeniu nabrała rozpędu i nie bez powodu. Kwestią genomowego pochodzenia i bezpośredniego źródła wirusa, który wywołał pandemię COVID-19, zajmują się równolegle zarówno agencje naukowe, jak i wywiadowcze, przy czym każda z nich używa własnych narzędzi do opracowywania hipotez i wyciągania wniosków. Genomowe pochodzenie wirusa indeksu (szczep, który zainfekował Pacjenta Zero) zostało określone jako wirus chińskiego nietoperza, który przeszedł intensywną wstępną adaptację na ludzi, w tym ciągłą zdolność przenoszenia, przed zakażeniem Pacjenta Zero. Otwarte pytanie brzmi: jak, gdzie i kiedy miała miejsce taka wyjątkowa genomowa preadaptacja. Na pozór wydaje się, że w tym przypadku prawdopodobieństwo interwencji człowieka (jakiegokolwiek rodzaju) jest wyższe niż naturalniewystępująca spontaniczna ewolucyjna adaptacja, chociaż trudno jest porównać ilościowo te dwa prawdopodobieństwa.

Kolejna krytyczna kwestia dotyczy znaczących rozbieżności i błędów, które wystąpiły w Wuhan Institute of Virology (WIV) i pobocznych chińskich instytucjach zarówno w Wuhan, jak i w innych częściach Chin w ciągu dekady poprzedzającej wybuch pandemii, a także później. Powstaje pytanie, czy te rozbieżności i błędy były przypadkami zaniedbania lub celowego zaciemnienia. Ta ostatnia niestety wydaje się dominować. (
https://www.gospanews.net/en/2020/09/14/wuhan-gates-20-covid-19-built-in-lab-chinese-virologist-protected-by-fbi-said-but-forgets-us-risky-experiments/

Lista anomalii jest długa. Obejmuje:

* artykuły naukowe zawierające niespójne dane / ustalenia

* niewyjaśnione luki, niespójności i sprzeczności

* bezsensowne i pokręcone chronologie

* bezprawna nieprzejrzystość

* eliminacja i zniekształcanie zapisów i baz danych

* zaciemnianie i możliwe zniszczenie istniejących wirusów (w tym wirusa indeksującego) i materiału genomowego

* nacisk wywierany na nieposłusznych naukowców, lekarzy i urzędników

* zniknięcie kluczowych osób

* celowa wymienność między instytucjami wojskowymi / obronnymi i cywilnymi (i innymi podmiotami).

Całe to przewinienie miało rzekomo służyć jednemu głównemu celowi: utrudnić śledzenie korzeni wirusa indeksu. Te celowe zaciemnienia razem
tworzą potężny argument na poparcie koncepcji nienaturalnego zarażenia.
Na dalsze poparcie tego argumentu niedawno ujawniono szczegółowo na 117 stronach ujawnionych dokumentów z Prowincjonalnego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention (Wuhan is stolica prowincji Hubei). Dokumenty te są w większości oznaczone jako tajne i przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. W dokumentach nie ma wzmianki o korzeniach wirusa. Co ciekawe, wspominają jednak o „obiektach w centrum ochrony gatunków bakteryjnych i toksycznych”. „Bakteryjny” może odnosić się do „drobnoustrojów” (w tym wirusów), a „toksyczny” do „zjadliwych”.

Ta debata jest bardzo skomplikowana i zawiera potencjał do wybuchowych rewelacji na wielu poziomach, ale społeczności wywiadowcze na całym świecie w większości milczą w tej sprawie. Jest to zarówno intrygujące, jak i nie zaskakujące. Kilka krajów zachodnich, a także Rosja, Indie, Japonia i Australia, opracowały dane wywiadowcze już w styczniu 2020 r., Ale nie ujawniły swoich wniosków.Sama uporczywość milczenia agencji wywiadowczych sugeruje, że oceniają one początkową zarażenie jako nienaturalne. Gdyby doszli do wniosku, żepandemia jest wynikiem naturalnego zarażenia, prawdopodobnie podaliby ten wniosek do wiadomości publicznej. Administracja USA wskazała kilkamiesięcy temu, że prawdopodobne jest nienaturalne zarażenie, ale żadne takie oświadczenie nie zostało oficjalnie wydane przez amerykańskiwywiad. Na poziomie NATO i „Five Eyes” dokładne szacunki wywiadowcze zostały prawdopodobnie opracowane wewnętrznie, ale również nie zostały
upublicznione.Na poziomie naukowym, tak długo, jak upływa czas bez identyfikacji zwierzęcia nie laboratoryjnego – z grubsza całym jego genomem wirusowym – jakogłównego żywiciela SARS-CoV-2, argument, że początkowe zarażenie było nienaturalne, zyskuje pośrednią wiarygodność . (Jest dość jasne,że norka, chociaż ważny żywiciel zwierzęcy nie laboratoryjny, nie była bezpośrednim źródłem wirusa indeksowego.)


Niezależnie od tego wielu naukowców z różnych krajów na całym świecie, w tym z Rosji, utrzymuje, że początkowa zarażenie było nienaturalne.Należą do nich na przykład prof. Joseph Tritto z Włoch, który jest prezesem Światowej Akademii Nauk Biomedycznych i Technologii (organizacji pozarządowej założonej w 1997 r. Pod auspicjami UNESCO). Twierdził, że:
„Dostarczenie [przez Chiny] wirusa [zainfekowanego Pacjenta Zero] oznaczałoby uznanie, że SARS-CoV-2 został stworzony w laboratorium. (

https://www.gospanews.net/en/2020/09/26/wuhan-gates-21-pandemic-planned-for-decades-kennedy-blames-fauci-gates-terrible-plot-in-30-investigations-summary-pope-against-big-pharmas-affairs/
)Obecność pewnych wstawek genomowych w wirusie, który rozwinął się w naturze, nigdy nie mogłaby wystąpić. Eksperymenty w WIV wzbudziły zainteresowanie chińskiego sektora wojskowego i medyczno-biologicznego, który zajmuje się bronią biologiczną… Tak więc do eksperymentów włączyli się lekarze i biolodzy należący do chińskiej sfery polityczno-wojskowej… Można sądzić, że prof. Shi Zhengli (główny badacz WIV) działał jedynie z punktu widzenia prestiżu naukowego, nie biorąc jednak pod uwagę zagrożeń bezpieczeństwa i interesów polityczno-wojskowych, jakie mogłyby wzbudzić badania. […] Wirus [został] stworzony za pomocą inżynierii genetycznej w nadzorowanym przez wojsko laboratorium WIV i
przypadkowo wyciekł ”.

Jeśli chodzi o wymiar wywiadu, Tritto powiedział w sierpniu, że „trwają negocjacje między agencjami wywiadowczymi pięciu krajów – USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii – oraz Japonii i Chin. Być może ci pierwsi w trakcie negocjacji dyplomatycznych byliby skłonni odłożyć chińskie obowiązki, na co mają dowody, w zamian za możliwość uzyskania wirusa [indeksowego] [w celu] opracowania uniwersalnej szczepionki ”. (
https://www.gospanews.net/en/2020/11/26/wuhan-gates-26-from-sars-2-bio-weapon-to-gold-vaccines-from-cia-who-tests-funded-by-gate-to-eu-summit-with-pfizer-bidens-sponsor-before-pandemic/

Jeśli chodzi o opracowywanie szczepionek, należy zauważyć, że najbardziej produktywne wysiłki w Chinach podjęto w Wuhan Institute of Biological Products, ośrodku powiązanym z ośrodkiem obronnym, który pracuje z wirusami podobnymi do SARS w swoim National Engineering Technology Research Center dla Combined Vaccines, we współpracy z WIV, od 2017 roku.
Podobnie jak prof. Tritto, starszy rosyjski naukowiec prof. Peter Chumakov (członek Rosyjskiej Akademii Nauk) powiedział, że chińscy naukowcy z WIV podjęli niezwykle niebezpieczne kroki podczas badań nad próbnymi szczepionkami, w tym wstawkami do genomu, które dały wirusowi zdolność do nfekowania ludzkich komórek. Dodał: „Nikt nie wyklucza [możliwości], że za naukowcami stali kuratorzy, którzy [wskazywali] swoje działania w

innym kierunku, jakiego potrzebowali”. Różne chińskie instytuty wojskowe poza Wuhan również pracowały z ważnymi wirusami nietoperzy podobnymi do SARS, często we współpracy z WIV. Dr Dany Shoam, mikrobiolog broni biologicznej i podpułkownik (res) wywiadu wojskowego Izraelskich Sił Obronnych (IDF) Niezależny argument naukowy przedstawiony przez włoskich, rosyjskich i wielu innych naukowców osłabia analizy potwierdzające naturalne zarażenie i wzmacnia wiarygodność argumentu za nienaturalnym zarażeniem. Ich rozumowanie i koncepcja zostały zakwestionowane, ale nie zostały w
przekonujący sposób odrzucone. Istnieją również spekulacje dotyczące tajemniczego, wysoce zjadliwego wirusa podobnego do SARS nietoperzy wywołującego zapalenie płuc, który został najprawdopodobniej wyizolowany w 2012 roku w Chinach od górników, ale dziwnie nie został zarejestrowany na otwartej przestrzeni. WIV też była zamieszana w tę sprawę. Prof. Stuart Newman, czołowy ekspert z New York Medical College, nazwał to „najlepszym jak dotąd wyjaśnieniem
pochodzenia SARS-CoV-2”. Prawdopodobnie nie jest to jedyne możliwe źródło wirusa pandemicznego, niemniej jednak zasługuje na szczególnąuwagę, ponieważ mógł być pierwotnym kluczowym wirusem.

Niezwykle trudno byłoby jednoznacznie oskarżyć Chiny jako twórcę wirusa indeksującego – niezależnie od tego, czy został stworzony jako broń  biologiczna, czy też został celowo uwolniony. Może to spowodować chaotyczną polaryzację geopolityczną i wezwanie do odwetu wobec Chin.Powstrzymywanie się od jakiejkolwiek formy odwetu byłoby nierozsądne, gdyby rzeczywiście istniały rozstrzygające dowody, ale odwet może również siać spustoszenie na masową skalę. Zminimalizowane obwinianie Chin jako winnych możliwego do uniknięcia przypadkowego wycieku wirusa pochodzenia naturalnego przetrzymywanego w laboratorium akademickim jest mniej prawdopodobne, aby siać takie spustoszenie, ale prawdopodobieństwo, że jest to w rzeczywistości to, co określiły agencje wywiadowcze, maleje z czasem. I nawet jeśli taki był zakres błędu Chin, Poza kwestią sposobu, w jaki powstał pierwotny wirus pandemiczny, jest kwestia zebrania wszystkich możliwych istotnych informacji dla opracowania ulepszonej szczepionki, surowicy i leku. Rozszyfrowanie korzeni SARS-CoV-2 jest zatem wysoce pożądane z wielu powodów, z których głównym jest potrzeba pełnego zrozumienia nieodłącznej złożoności wirusa – czy to naturalnego, czy stworzonego przez człowieka – aby go obezwładnić. Konieczne jest również dokładne prześledzenie korzeni wirusa, aby zapobiec pojawieniu się podobnych patogenów. Pod każdym względem (zarówno naukowym, jak i opartym na inteligencji), korzenie wirusa będą musiały zostać dokładnie i obiektywnie odkryte. To będzie zadanie globalne. (czytaj więcej ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php/politics/5481-korzenie-pandemii-covid-19-dr-dany-shoham )).Dr Dany Shoham CAŁY ARTYKUŁ JEST DALSZY TUTAJ, W CENTRUM BESA

https://www.veteranstoday.com/2021/01/09/sars-2-china-us-nato-five-eyes-intelligences-conceal-manmade-virus-origin-shocking-claims-by-israeli-officer-bio-weapons-expert/

Korzenie pandemii COVID-19 – Dr. Dany Shoham (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5481:korzenie-pandemii-covid-19&catid=10:politics )

BESA Center Perspectives Paper nr 1847, 14 grudnia 2020 r
STRESZCZENIE: Nastąpiła zauważalna zmiana w myśleniu o genomowym pochodzeniu i bezpośrednim źródle wirusa, który wywołał pandemię COVID-19.Chociaż nie wykluczono możliwości naturalnej zarażenia, alternatywa polegająca na nienaturalnym, choćby przede wszystkim przypadkowym,zarażeniu nabrała rozpędu i nie bez powodu.
Kwestią genomowego pochodzenia i bezpośredniego źródła wirusa, który wywołał pandemię COVID-19, zajmują się równolegle zarówno agencjenaukowe, jak i wywiadowcze, przy czym każda z nich używa własnych narzędzi do opracowywania hipotez i wyciągania wniosków. Genomowe pochodzeniewirusa indeksu (szczep, który zainfekował Pacjenta Zero) zostało określone jako wirus chińskiego nietoperza, który przeszedł intensywnąwstępną adaptację na ludzi, w tym ciągłą zdolność przenoszenia, przed zakażeniem Pacjenta Zero. Otwarte pytanie brzmi: jak, gdzie i kiedymiała miejsce taka wyjątkowa genomowa preadaptacja Na pozór wydaje się, że w tym przypadku prawdopodobieństwo interwencji człowieka (jakiegokolwiek rodzaju) jest wyższe niż naturalniewystępująca spontaniczna ewolucyjna adaptacja, chociaż trudno jest porównać ilościowo te dwa prawdopodobieństwa.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5481:korzenie-pandemii-covid-19&catid=10:politics )

Czy Prezydent Trump został aresztowany? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5480:czy-prezydent-trump-zostal-aresztowany&catid=24:zamach )

Haslo „Trump” w wyszukiwarce Białego Domu https://www.state.gov pokazuje – godz. 21.48:
– „Findit.state.gov/search?query=Trump&affiliate=dos_stategov

We’re sorry – something went wrong.”

Red. Gazeta Warszawska
+


Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5480:czy-prezydent-trump-zostal-aresztowany&catid=24:zamach )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Georgettę Mosbacher za jej „wybitną działalność” 

Od czego jest Prezydent w Polsce? Aha – od wręczania nagród wrogom Polski, od prześladowania patriotów, od wyzyskiwania obywateli polskich, od nagradzania zdrajców – przebierańców, od wydawania decyzji przeciw Polakom, od wydawania rozkazów zaszczepiania truciznami w szczepionkach oraz okłamywania Polaków, od karania za patriotyzm i nawet odważył się oddać Polskę Izraelowi nazywając naszą  Ojczyznę „Polin”, a co najgorsze – głupi i ufni jemu Polacy głosując na niego zgodzili się z każdą jego decyzją.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Georgettę Mosbacher za jej „wybitną działalność”

Zgodnie z zapowiedzią, prezydent Andrzej Duda odznaczył Georgette Mosbacher Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasador USA w Polsce kończy swoją misję dyplomatyczną w Polsce.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, order został nadany  „w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego”. Wśród osiągnięć ambasador przypomniano podpisanie przez prezydentów Dudę i Trumpa deklaracji o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, której filarami pozostają: współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności; energetyka; wymiana handlowa, inwestycje, badania i innowacje. Wśród zasług wymieniono też podpisanie długoterminowych kontraktów na dostawy LNG z USA oraz wzmocnienie wymiany handlowej z USA. Doceniono też współpracę w zakresie Inicjatywy Trójmorza, jak i włączenie Polski do ruchu bezwizowego. 

Georgette Mosbacher poinformowała, że z dniem 20. stycznia, kiedy to odbędzie się inauguracja 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, przestanie ona pełnić urząd ambasadora USA w Polsce. Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od Mosbacher we wrześniu 2018 roku. Była ona pierwszą pełniącą to stanowisko kobietą w historii polsko-amerykańskich stosunków. 

Mosbacher zostanie zapamiętana jako ambasador stosujący taktykę marchewki i kija – z zastrzeżeniem, że kija używała częściej. 

Ambasador USA w Polsce niejednokrotnie wyrażała swoje oburzenie dotyczące braku akceptacji przez Polaków dla instalacji ideologii LGBT. Podpisała się m.in. pod listem otwartym z poparciem dla Parady Równości w Warszawie 8 czerwca 2019 r., a także krytykowała naklejkę „Strefa Wolna od LGBT”. Na zawsze zostaną również zapamiętane jej słowa, że „Polacy są po złej stronie historii”. Mosbacher stwierdziła, że Polska „stoi po złej stronie historii” w sprawie praw osób LGBT,  w tym zakresie przedstawiła krytykę prezydenta Dudy i wielu ważnych polskich polityków.

Ponadto mimo wielu apeli, Mosbacher niejednokrotnie straszyła Polaków amerykańską ustawą 447 dotyczącą tzw. mienia bezspadkowego. 

Ambasador zostanie również zapamiętana jako osoba, która przekręciła nazwisko premiera Morawieckiego w skierowanym do niego liście, w którym to domagała się przywilejów dla amerykańskich firm i korporacji w Polsce. Mosbacher nieraz zabierała również głos w sprawie telewizji TVN, którą przedstawiała jako wzór „odpowiedzialnego i niezależnego dziennikarstwa” niejednokrotnie krytykując polskie władze za… krytykę TVN. 

Marchewką z kolei były wpisy Mosbacher w mediach społecznościowych o treści „Donald Trump bardzo lubi Polskę”. Wprawdzie to w czasie jej urzędowania zniesiono wizy z Polski do USA, ale czy była to zasługa ambasador? 

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (OZ) to cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
Read more: https://www.pch24.pl/prezydent-andrzej-duda-odznaczyl-georgette-mosbacher-za-jej-wybitna-dzialalnosc,81240,i.html#ixzz6jLdP7tt1

WSZYSTKIEMU ZŁU W POLSCE I NA ŚWIECIE SĄ WINNI RZĄDZĄCY WATYKANEM  – EPISKOPATAMI I ARCHIDIECEZJAMI, GDYŻ ONI WSZYSCY WYKONUJĄ LUCYFERA POLECENIA – JEGO DIABESLKIE ROZKAZY. BISKUP RZYMU BERGOLIO JEST SZALONY OD POCZĄTKU PONTYFIKATU, BO WYWYŻSZA DEMONÓW Z PIEKŁA.

Czy Franciszek oszalał?

https://gloria.tv/post/8NUEj637HKGu3bAnc6rjmjt9C

Socjalista Franciszek bierze przykład ze starszych braci!

https://gloria.tv/post/WpSsqud2RZfR4zguKGpLhEaUh

Czy Episkopat oszalał?!

https://gloria.tv/post/TwwiJa9sKg8o1qSY91sdBvaCE

Rząd wesprze gminy górskie kwotą 1 mld złotych

https://www.fronda.pl/a/rzad-wesprze-gminy-gorskie-kwota-1-mld-zlotych,155566.html

Rząd wesprze gminy górskie kwotą 1 mld złotych

Okazuje się, że Pan Bóg Wszechmogący nie może rządzić w Ameryce bo zaraz przywódcę Bożego krytykują oczerniają do śmierci doprowadzają jak prez. J. Kennedego za patriotyzm. Można stwierdzić, że ci których bogiem jest lucyfer dobrze się mają, mogą oszukiwać i te kłamstwa „udekorowane” wszyscy akceptują. Gdy tylko obywatele wybiorą szlachetnego patriotę to już szum, swoimi winami D.Trumpa obwiniają i przekręty produkują. Amerykanie zgodzili się że demokrata Clinton wywiózł przemysł do Chin i za to wirusy przysłali.

PILNE! Wojsko przejmie kontrolę w USA? Będą chcieli zrobić Trumpowi „samobójstwo”? Rosowski USA u Roli!

https://wrealu24.tv/na-zywo/pilne-wojsko-przejmie-kontrole-w-usa-beda-chcieli-zrobic-trumpowi-samobojstwo-rosowski-usa-u-roli

Sebastian Pitoń: To my stoimy w prawie, rząd jest rebeliantem.

https://www.youtube.com/watch?v=AlQE6B2il5s

Papież wprowadził nowe posługi kobiet. Ministrantki i szafarki Komunii Świętej zalegalizowane   

Ojciec Święty zmienił Kodeks Prawa Kanonicznego i wprowadził nowe posługi dla kobiet. Świeckie zostały teraz dopuszczone do służby Słowa i ołtarza w formie posługi lektoratu i akolitatu. Franciszek wysłał list z wyjaśnieniem tej decyzji do Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii.

W wielu krajach na całym świecie już od wielu lat naginano Kodeks Prawa Kanonicznego. Kobiety czytały Słowo Boże oraz pełniły posługę przy ołtarzu – albo jako ministrantki, albo jako szafarki Komunii świętej. Nie było to w żaden sposób usankcjonowane prawnie; św. Paweł VI w roku 1972 zastrzegł – zgodnie z tradycją – te posługi dla mężczyzn. Stolica Apostolska przez lata nie wyciągała jednak żadnych konsekwencji wobec biskupów i księży, którzy dopuszczali tego rodzaju posługę kobiet w swoich diecezjach i parafiach. 

Teraz papież Franciszek sformalizował tę żeńską posługę. Zmiana, jak wyjaśnił, jest podyktowana przez namysł na ostatnim Synodzie Biskupów. W roku 2019 obradował w Rzymie Synod Amazoński; Ojcowie Synodalni poprosili papieża o zwiększenie zakresu liturgicznej posługi kobiet. 

Papież odpowiedział na to w najnowszym motu proprio Spiritus Domini. Zmienił paragraf pierwszy kan. 230 KPK. Ojciec Święty stwierdził, że w ostatnich latach „dokonał się rozwój doktrynalny, który uwydatnił, iż niektóre posługi ustanowione przez Kościół mają jako podstawę bycie ochrzczonym oraz udział w królewskim kapłaństwie otrzymanym w sakramencie chrztu”. Franciszek stwierdził, że posługi, o których mowa, są przeznaczone dla świeckich i są „zasadniczo różne od posługi święceń, przyjmowanych poprzez właściwy sakrament”. 

W swoim liście do kard. Luisa Ladarii, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Franciszek odniósł się też do kwestii kapłaństwa kobiet. Przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II, zgodnie z którym „w odniesieniu do posług związanych ze święceniami, Kościół w żaden sposób nie posiada mandatu udzielania kobietom święceń kapłańskich”. Inaczej jest jednak, stwierdził papież, w odniesieniu do posług, bo „dziś wydaje się wręcz stosowne przezwyciężenie tego zastrzeżenia”. 

Papieska decyzja niewątpliwie rozbudzi nadzieje modernistów na wprowadzenie w Kościele diakonatu kobiet. Franciszek przypomniał wprawdzie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła kobiety nie mogą otrzymywać święceń kapłańskich. Znaczna część progresistów twierdzi jednak, że nie dotyczy to diakonatu. Diakon bowiem, wskazują, wyświęcany jest nie do kapłaństwa, ale do posługi.

Zacytowane słowa papieża Franciszka nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć, jak on osobiście to ocenia. W istocie jedna diakon uczestniczy w tych samym sakramencie, w którym uczestniczy prezbiter i biskup; stąd przyzwolenie na diakonat kobiet przy jednoczesnym niedopuszczaniu ich do wyższych stopni sakramentu święceń byłoby sprzecznością, o czym mówi często na przykład kard. Gerhard Müller. 

Przed 1972 rokiem lektorat i akolitat zaliczały się do tak zwanych niższych święceń i były częścią drogi do kapłaństwa. Św. Paweł VI zadecydował jednak o ich formalnym oddzieleniu od sakramentu święceń. 

Do zmiany roli kobiet w liturgii wzywa się dziś zwłaszcza na niemieckiej Drodze Synodalnej. Tam proponuje się jednak nie lektorat i akolitat, ale właśnie diakonat; niemieccy moderniści chcieliby też umożliwić kobietom głoszenie kazań. W tych dziedzinach Franciszek nie wprowadził niczego nowego, ale zarazem trudno zaprzeczyć, że – przy wszystkich zastrzeżeniach – jest to krok w tę właśnie stronę.
Read more: https://www.pch24.pl/papiez-wprowadzil-nowe-poslugi-kobiet–ministrantki-i-szafarki-komunii-swietej-zalegalizowane,81214,i.html#ixzz6jLobyZD

KS. DDMINIK CHMIELEWSKI

Każdy grzech ma swój skutek i konsekwencje

https://www.youtube.com/watch?v=GpAlhKRKhGY

CZY OPERACJA ”CZERWONY SZTORM” WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĘŁA ? – WATYKAN W CIEMNOŚCIACH, WOJSKO NA ULICACH WASZYNGTONU.

https://globalna.info/2021/01/10/czy-operacja-czerwony-sztorm-wlasnie-sie-rozpoczela-watykan-w-ciemnosciach-wojsko-na-ulicach-waszyngtonu/

 

Papież Franciszek od początku pontyfikatu jest w ciemnościach, gdyż jego bóg to „masoneria diabelska watykańska”. Natomiast w USA będą też ciemności, bo Bóg Ojciec Wszechmogący nie będzie Błogosławił grzechów już zaplanowanych przez przyjaciół J.Bidena. Ludzie wyznający boga lucyfera nawet nie wiedzą, co ich czeka.

My katolicy wiemy, że lucyfer wynagrodzi swoich wyznawców trzęsieniami Ziemi, różnymi kataklizmami i śmiercią a Bóg Wszechmogący dopuści do tych tragedii.

Ratujmy definicję rodziny! Podpisz pilny protest…

Bitwa o małżeństwo i rodzinę rozgrywa się na naszych oczach!

Szanowni Państwo

Siostra Łucja dos Santos napisała w jednym ze swoich listów:

Ostateczna bitwa między Panem, a królestwem szatana
będzie o małżeństwo i rodzinę.

W obliczu wydarzeń, które w ostatnich dniach dzieją się na Łotwie, widzimy jak bardzo są to prorocze słowa…

Zacznijmy jednak od początku:

14 stycznia łotewski parlament przeprowadzi historyczne głosowanie, chcąc zapisać w swojej konstytucji koncepcję naturalnej rodziny, a więc: matki ojca i dzieci, z następującym sformułowaniem:

Państwo ma chronić i wspierać małżeństwo – związek mężczyzny i kobiety – rodzinę opartą na małżeństwie, pokrewieństwie lub adopcji, prawa rodziców i prawa dziecka, w tym prawo do wzrastania w rodzinie, której podstawą jest matka (kobieta) i ojciec (mężczyzna). Państwo zapewnia szczególne wsparcie dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom pozostawionym bez opieki rodzicielskiej lub dzieciom, które doświadczyły przemocy.

Aby ten niezwykle potrzebny zapis mógł wejść w życie, konieczne jest poparcie 66 posłów (na 100).

Niestety, doskonale wiedzą o tym również przedstawiciele liberalno-lewicowych środowisk, którzy w tej chwili wywierają na wszystkich posłów łotewskiego parlamentu olbrzymią presję ideologiczną:

 

 • Posłowie są bombardowani e-mailami z żądaniami głosowania przeciwko ochronie rodziny;
 • Publicznie się z nich szydzi;
 • A nawet dochodzi do zastraszeń;

 

Wszystko po to, aby ostatecznie ugięli się pod ich presją i głosowali tak, jak tego chcą wrogowie tradycyjnego modelu rodziny.

W obliczu tych dramatycznych wydarzeń, nasi Przyjaciele z Łotwy poprosili nas o wsparcie, abyśmy wraz z nimi zaapelowali do ich przedstawicieli w sejmie, aby ci podjęli jedyną właściwą decyzję i ochronili naturalny model rodziny na poziomie konstytucyjnym.

Dlatego gorąco prosimy – kliknij w ten link– dołącz do naszej akcji i opowiedz się po stronie tradycyjnych wartości.

Ta sprawa dotyczy także nas, a ewentualna bierność będzie dla wrogów rodziny tylko wodą na młyn…

Jeśli teraz nie zareagujemy to Łotwa, a następnie Polska mogą w przyszłości podzielić los wielu krajów Europy Zachodniej, gdzie dziś nie ma już żadnego poszanowania dla rodziny i tradycyjnych wartości.

Wielu wrogów rodziny znajduje się przecież także i w naszym sejmie. Oni teraz tylko czekają na rozstrzygnięcia na Łotwie, by skorzystać z „dobrego” wzorca i zaatakować rodzinę także u nas. Zapewniamy Państwa, na pewno dostaną przy tym solidne wsparcie z Zachodu.

Jednak dzięki Twojemu podpisowi:

 

 • Jawnie opowiesz się po stronie tradycyjnego modelu rodziny;
 • Realnie wesprzesz naszych braci z Łotwy, którzy chcą zapewnić rodzinie należytą ochronę prawną;
 • Wspólnie pokażemy, że w naszej części Europy tradycyjne wartości wciąż mają się dobrze, a lewicowe intrygi zakończą się spektakularną klęską;

 

Głęboko wierzymy w to, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zrozumieniem. Aby podpisać petycję wystarczy kliknąć w ten link!

Proszę Pamiętać: Tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie przeciwstawić się złu!

Z pozdrowieniami
Zespół Protestuj.pl

Komisja Europejska będzie musiała Państwa wysłuchać

Szanowni Państwo

dzięki Państwu oraz 135.009 oddanym sympatykom CitizenGO w całej Europie, mogliśmy sprawić, że najważniejsi politycy w Komisji Europejskiej usłyszeli głośno i wyraźnie, że sprzeciwiamy się narzucaniu ideologicznego dyktatu pod nazwą „Strategia LGBTQ 2025”.

Ze względu na ograniczenia COVID-19, nie pojechaliśmy do Brukseli. Tym razem złożyliśmy podpisy pod naszą petycją w przedstawicielstwach Komisji Europejskiej w różnych stolicach krajów UE.

Nie ugniemy się przed ideologią, która nieustannie tworzy nowe rzekome „prawa” LGBTQI … (ta lista nigdy się nie kończy) , odbierając nam – i tym, którzy są najbardziej bezbronni: dzieciom – podstawowe i autentyczne prawa człowieka.

Brukselski establishment, który nie ma kontaktu z rzeczywistością i życiem zwykłych ludzi (których powinien reprezentować), nie ma prawa:

 • do uciszania nas i Państwa poprzez definiowanie rzekomej zbrodni jaką popełniamy pod nazwą „mowa nienawiści”;

 • do grożenia i szantażowania krajów członkowskich wycofaniem wsparcia finansowego związanego z COVID-19, jeśli nie poddadzą się żądaniom nowego świeckiego kultu, którego stolicą jest Bruksela;

 • do naruszania podstawowego prawa każdego dziecka jakim jest wychowywanie w rodzinie złożonej z jednej matki (kobiety) i jednego ojca (mężczyzny);

 • do wykorzystywania naszych dzieci w tym nienaukowym i szkodliwym eksperymencie społecznym, jakim jest akceptacja dla zaprzeczania płci biologicznej i przyznania tzw. „prawa do uzgodnienia płci” już od najmłodszych lat życia;

 • zmuszać obywateli do bezwarunkowego poparcia haseł i wywodzonych z nich „praw” stanowiących, że nawet mężczyzna może być „matką”, a kobieta może być nazywana „ojcem”.

Unijni biurokraci nie mają prawa narzucać wszystkim obywatelom UE swoich poglądów na temat rodziny, seksualności, edukacji i małżeństwa. Jest to naruszenie suwerenności nie tylko Polski, ale każdego innego państwa członkowskiego UE!

Chcieliśmy mieć pewność, że Komisja Europejska wysłucha Państwa głosu oraz głosu rzeszy swoich obywateli, ze wszystkich państw członkowskich, w sprawie zaprzestania przemocowego narzucania ideologii LGBTIQ.

Cały zespół CitizenGO jest gotów niestrudzenie pracować na rzecz obrony autentycznych praw człowieka (życia, praw dziecka i rodziny). Promować nasze wspólne wartości oraz śmiało stawiać czoła tyranii LGBTQ i szantażowi ideologicznemu ze strony biurokracji UE.

Teraz przechodzimy do kolejnego etapu planowania następnych kroków w ramach naszej akcji.

Bądźmy w tym razem. Dziękujemy za wszelkie Państwa wsparcie!

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Stworzylliśmy krótki film, który przedstawia (i promuje) naszą kampanię. Jeśli mogą go Państwo obejrzeć i podzielić się nim z rodziną i znajomymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych, pomoże to zwielokrotnić wpływ naszej akcji!

Jeszcze raz, bo z glorii już usunęli, co wczoraj wysłałam, tam jest jescze drugi film, niżej.

Po jakim czasie zaszczepieni zaczną masowo umierać –

Jerzy Z_i_ę_b_a

https://porozmawiajmy.tv/po-jakim-czasie-zaszczepieni-zaczna-masowo-umierac-jerzy-zieba/

Pilne – Wystąpienie D. Trumpa na żywo – Oglądamy i komentujemy z Eweliną Frihauf – NTV

https://www.youtube.com/watch?v=8KSyVIDHxLE

Fake w sprawie Watykanu. Rosja – Putin się obronił –

Jarosław Dobrucki

https://www.youtube.com/watch?v=fvJOljA4N7g

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSoC6jH9aU0 – Wojsko uzbrojone czeka na rozkazy.
https://www.youtube.com/watch?v=YSoC6jH9aU0 – To są najnowsze wiadomości jakie nadeszły.

Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej przybył do Polski 1,5 roku temu wiceprezydent USA Mike Pence. Obok oficjalnej mowy przy grobie Nieznanego Żołnierza, wygłosił on NIE PUBLICZNY WYKŁAD nt. ZADAŃ GEOPOLITYCZNYCH dla Polski. Oto on.

 Vice-prezydenta USA, Mike Pence’a „14 zadań dziejowych dla Wolnej Polski”

Jak zauważył to Jacek Bartosiak, autor książki „Koniec Końca Historii” (Wydawnictwo Nowej Konfederacji. Wa-wa 2020, str. 157–162), „w kontekście nadchodzącej nieubłaganie przyszłości, warto sobie uzmysłowić, z jakimi oczekiwaniami Amerykanie przyjeżdżają nad Wisłę Anno Domini 2019.”

 Poniżej 14, nawiązujących do sławnych 14 punktów Wilsona sprzed 100 lat, punktów „programu nie do odrzucenia” dla Polski, mającej być, wg Mike Pence’a „jedną ze szprych w kole, którego osią są (interesy) USA”

Oto lista dotyczy spraw, które odnoszą się do roli Rzeczypospolitej i bezpośrednio lub pośrednio dotyczą naszych interesów w nowej epoce w historii świata. Ponieważ vice-prezydent Pence 7 stycznia br. przewodniczyl Kogresowi na Kapitolu, który zatwierdził Joe Bidena na stanowisku Nowego Prezydenta USA, więc poniżej ujawniony  „plan dla III RP” będzie i przy Joe Bidenie, jako prezydencie USA, REALIZOWANY. (W sumie to jest nic nowego, sam bym coś takiego wymyślił. Ale trzeba ten „plan dla Polski” jakoś nagłaśniać – M.G. 11.01.21)

 !. Całkowita wolność żeglugi na Oceanie Światowym jako magistrali najważniejszych przepływów strategicznych, gwarantowana dzięki potędze US Navy,ma być zachowana, ale pod warunkiem akceptacji amerykańskiego przywództwa, którego wynikiem było ostatnie kilkadziesiąt lat pokoju, rozwoju i wzrostu gospodarczego na świecie i które umożliwiło powstanie globalnej i połączonej wzajemnymi powiązaniami gospodarki.Wolność korzystania ze szlaków Oceanu Światowego będzie również  zależała od akceptacji ładu instytucjonalnego, reguł gry oraz modelu rozwoju świata zaakceptowanych przez Waszyngton.

2. Państwa,  które kwestionują dominację Amerykanów na Oceanie Światowym, w tym na jego wodach przybrzeżnych Eurazji (Chiny na zachodnim Pacyfiku i w Arktyce, Rosja na Bałtyku, Morzu Czarnym, Śródziemnym i także w Arktyce, Iran w cieśnienie Ormuz), starając się dzięki własnym zdolnościom antydostępowym ograniczyć innym (w razie potrzeby na przykład flocie USA) możliwość manewrowości na morskich liniach komunikacyjnych oraz dostępność tych linii,  stają się przeciwnikami USA. Sojusznicy USA powinni wybrać, z kim trzymaja

3. Z wielu powodów, na przykład wizerunkowych – bo łatwiej (i taniej) się osiąga swoje cele, gdy pozostaje się w koalicji z wieloma sojusznikami – lecz także wojskowych (Amerykanie mają problemy finansowe i organizacyjne z utrzymaniem wysuniętej obecności wojskowej w Eurazji na wszystkich kluczowych skrzyżowaniach przepływów strategicznych, takich jak zachodni Pacyfik, Zatoka Perska i Nizina Środkowoeuropejska),  Waszyngton oczekuje, aby sojusznicy w Europie (w tym Polacy) oraz w Azji pomogli im utrzymać swobodę komunikacji morskiej i wsparli w tym celu działania US Navy, używając swoich okrętów i „broniąc” tym samym dotychczasowej Pax Americana,  utożsamianej w Waszyngtonie z pożądanym ładem międzynarodowym.

4. Wskutek problemów fiskalnych oraz „imperialnego rozciągnięcia” w zbyt wielu miejscach Eurazji amerykańskich sił zbrojnych Waszyngton zaczyna sygnalizować oczekiwanie, że poza decyzją o użyciu własnej floty, sojusznicy powinni również nieść pomoc innego rodzaju przy utrzymywaniu  amerykańskiego prymatu światowego i dbać w ten sposób o „interes społeczności międzynarodowej„. W wypadku Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku może to na przykład dotyczyć wysyłania sił specjalnych, systemów rozpoznawczych oraz jednostek artyleryjskich i rakietowych na liczne wyspy, których położenie geograficzne kanalizuje komunikację chińską na otwarty ocean,czyniąc chińskie przepływy strategiczne zależnymi od Amerykanów i ich sojuszników. Z tego samego powodu  należy oczekiwać presji na NATO, by Chiny stanęły na agendzie Sojuszu. Ta sprawa to byłby prawdziwy test i moment przełomowy dla spójności Zachodu, zważywszy na profity, jakie spora część świata czerpie ze współpracy z Chinami.

5.W ramach rywalizacji o nowy ład gospodarczy na świecie  Chiny budują  w Eurazji i Afryce infrastrukturę, która umożliwia niezależny od amerykańskich instytucji i pieniędzy łańcuch dostaw. Ponieważ tworzą własne zależności finansowo-polityczno-technologiczne(w ramach tzw.competing connectivity), Amerykanie  oczekują od sojuszników wdrożenia strategii powstrzymywania (containment)  takiej współpracy, bo z czasem spowodowałaby ona zwiększenie wpływów i potęgi Chin  (zwłaszcza w kluczowych geostrategicznie przestrzeniach i w kluczowych technologiach). Tam, gdzie Chiny już są obecne,amerykańskie oczekiwania mogą dotyczyć tzw.„rollbacku”,czyli cofnięcia współpracy z Chinami i „wypchnięcia” ich wpływów.

Polska jest w epicentrum tej walki, bo wraz z Ukrainą i Rumunią kontroluje lądowe wejście komunikacyjne z Azji do Europy. Amerykanie nie paląsię co prawda do realizacji nowej odsłony planu Marshalla, jednak oczekują, że pomimo braku programu pozytywnego sojusznicy – zależni od USA w zakresie bezpieczeństwa – podporządkują się amerykańskim oczekiwaniom (tzw.plan pasywny). Waszyngton stać na takie założenie, dlatego że bezpieczeństwo tych krajów zależy od amerykańskiej siły wojskowej i wiarygodności USA jako potęgi militarnej, która jest w stanie przyjść z pomocą krajom zagrożonym przez Rosję (a w Azji przez Chiny).

6.  Waszyngton oczekuje, że sojusznicy zaakceptują pomysł ograniczenia globalizacji, rozwodu gospodarki Chin z gospodarkami USA i amerykańskich sojuszników oraz docelowo dostosują swoje modele społeczne do nowego etapu.  To oczekiwanie spełnić będzie najtrudniej.

7. Zmienia się formuła sojuszy amerykańskich.  NATO z modelu kolektywnego przekształca się w Europie w zbiór bilateralnych albo grupowych systemów wzajemnej pomocy,  asekuracji i gwarancji w ramach  modelu hub & spokes (piasta i szprychy),  w którym USA to piasta, a ich partnerzy położeni w ważnym z  punktu widzenia amerykańskich interesów regionie, jak Polska czy Rumunia, to szprychy. Jeśli jest to w interesie USA,szprychy mogą być połączone bilateralnymi więziami oraz interesami sojuszniczymi i wojskowymi także bezpośrednio między sobą. Z tej przemiany wyłania się powoli i w bólach coś na kształt Międzymorzaczy – jak kto woli –Intermarium – nasz dawny konstrukt geopolityczny.

Proces ten będzie powodował jednocześnie  zmianę strategicznego pejzażu Europy i wypychanie Niemców z dawnego kolektywnego postrzegania systemu NATO  oraz czynił z naszej wschodniej granicy obszar potężnej rywalizacji geopolitycznej z Rosją, a kiedyś z Chinami(a może już teraz –videostatnia wizyta Boltona na Białorusi i Ukrainie ) – jeśli rywalizacja się nasili, a rozwój gospodarek i zwijanie globalizacji będzie postępować.

8. Od Rzeczypospolitej oczekuje się, że będzie odgrywała  rolę wysuniętej rubieży do obrony ładu światowego przed rewizjonistyczną polityką Rosji w limitrofach (korytarzach uniemożliwiających Rosji wpływanie na politykę Europy Zachodniej, czyli na naszym pomoście bałtycko-czarnomorskim). A nawet, że będzie wysuniętą pozycją ubezpieczającą od całego sojuszu kontynentalnego rozciągającego się od Szanghaju po Brześć nad Bugiem.  To skutkuje oczekiwaniami ze strony Polski poważnych zbrojeń pod egidą USA. Ten stan może trwać kilka dekad. Rzeczpospolita wystawia główne wojska lądowe tego obszarui jest pierwsza na straży w obliczu trwającej już wojny nowej generacji (wojny hybrydowej) na tych obszarach.

9. Ponadto oczekuje się od Rzeczypospolitej spełnienia kilku warunków. Po pierwsze,jej przestrzeń nie będzie komunikująca dla chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku, a więc stanie się barierą dla powstającej kontynentalnej komunikacji. Jednocześnie nasza przestrzeń ma stanowić obszar komunikujący z zachodu Europy do państw na wschodzie, wychodzących w limitrofach spod kurateli rosyjskiej. Ponadto, ma ona spełniać funkcję silnej rubieży i „membrany„, przez którą polityka amerykańska będzie realizowana w Europie Wschodniej (w obszarach buforowych dawnej Rzeczypospolitej –Ukraina, Białoruś,  oraz na Kaukazie i w Mołdawii itp.),  lecz także wobec Niemiec.  Podobnie jak kiedyś amerykańska polityka wobec całej Europy kontynentalnej realizowana była poprzez Wielką Brytanię, za którą Waszyngton – w zależności od swojego wyboru – się „chował” lub dzięki której uczestniczył w procesach na kontynencie.

10. Polska, Międzymorze/Trójmorze i inne koncepty powstające między Adriatykiem, Morzem Czarnym a Bałtykiem na osi północ- południe   mają powodować powstawanie konstruktów, które w razie potrzeby  powinny mniej lub bardziej równoważyć wpływy niemieckiena kontynencie. Miałoby się tak dziać, gdyby Unia Europejska po brexicie zrobiła zwrot od Atlantyku w kierunku jawnej polityki kontynentalnej i budowania jądra/rdzenia gospodarczego kontynentu w oparciu o Niemcy z zaproszeniem do współdziałania Rosji albo Chin, ale już bez Anglosasów i ich wpływów gospodarczych i finansowych.Rzeczpospolita stanowiłaby wtedy barierę dla przesyłów strategicznych projektu kontynentalnego. W tym duchu należy odczytywać wspieranie komunikacji północ-południe, politykę energetyczną i rozprowadzanie amerykańskiego gazu po Trójmorzu i na Ukrainie z polskich portów bałtyckich.

11. W wojnie technologicznej, która dopiero się między USA a Chinami zaczyna,sojusznicy mają być po stronie USA,nawet jeśli ponoszą przez to materialne straty (albo tracą potencjalne materialne korzyści). 5G i podpisanie deklaracji w tej sprawie w Warszawie jest tu dobrym przykładem.

12. Rzeczpospolita ma wspierać amerykańskie wpływy polityczne, realizować współpracę wojskową i zbrojeniową, ułatwiać dostęp amerykańskich funduszy inwestycyjnych.  Coraz ważniejsza staje się  współpraca w zakresie energii pochodzącej z USA, choć to wszystko bez specjalnych warunków „ponadrynkowych”, czyli  bez szczególnego planu wsparcia geoekonomicznego dyktowanego potrzebą strategiczną w stylu planu Marshalla czy pomocy udzielanej Japonii i Korei Południowej w XX wieku.Tutaj  America First Trumpa oraz inny niż po II wojnie światowej funkcjonujący model gospodarki USA oraz właściwy XXI stuleciu podział pracy na świecie strukturalnie nie pomagają Amerykanom.

13. Siły zbrojne Rzeczypospolitej mają się modernizować i wzbogacać się o nowy sprzęt, najlepiej w USA, lecz jedynie w celu zwiększania zdolności wojskowych uzupełniających zdolności amerykańskie. Tak na przykład czyni od lat 70. XX wieku Australia (choć zaczyna to być właśnie przedmiotem poważnej debaty na antypodach).  Chodzi zatem o przygotowywanie się do wojen koalicyjnych i zawsze razem z USA, nawet gdybyśmy mieli przyjąć pierwsze uderzenie sami, zanim Amerykanie pojawią się z pomocą. USA nie godzą się na realizację naszych własnych koncepcji modernizacji polskich sił zbrojnych, w szczególności na pozyskiwanie samodzielnych zdolności do oddziaływania bojowego o potencjale eskalacyjnym (w triadzie: własne rozpoznanie, namierzanie celów i oddziaływanie kinetyczne), na naszą własną sygnalizację strategiczną wobec Rosji i na samodzielną politykę wobec naszego wschodu.

14. Oczekuje się solidarności z USA w rywalizacji o dominującą narrację, model społeczny i polityczny oraz pożądany kontrakt społeczny, w tym rozwiązania podatkowe, finansowe. Akurat wizyta Pence’a dała tego wymierne dowody.

  Jacek Bartosiak (Strategy&Future, 09/2019.)

Uwaga M.G.  12.01.21. Niemcy, najwyraźniej korzstając z „zamieszania” w Waszyngtonie, ponoć wczoraj ZAKUPIŁY W CHINACH szczepionkę przeciw Covid19, wyraźnie „olewając” pkt. 11 „Planu Penece’a”.

 Panie Jezu – starzec Joe Biden będzie prezydentem po sfałszowanych wyborach. Dużo  ludzi prosiło Ciebie o Cud przedłużenia prezydentury Donalda Trumpa i modliliśmy się.

PAN JEZUS

       „Ja nie zmieniam zdania, że będzie prezydentem Joe Biden, lecz na podstawie przekrętów, oszustw i okłamywania. To był Nasz plan, aby Donald Trump wygrał poprzednie Wybory lecz obecnie głosy były przez wroga kupione. No, ale cóż – Bóg musi zwyciężyć, a w wielu przypadkach ze szkodą dla mieszkańców Ameryki. Tak i teraz będzie, bo Bóg Ojciec nie pozwoli, aby grzesznicy Go hańbili. Grzech nie będzie rządził Ameryką i dlatego w miarę upływu czasu demoniczni ludzie będą wymyślali zarządzenia przeciw Bogu  i skończy się życie w Ameryce przez panowanie Boga wrogów. Ameryka – to był wolny Kraj, lecz obecnie coraz więcej niewoli dla ludzi będzie, a Ja powiadam – dość mordowania dzieci maleńkich, dość zaszczepiania ludzi chorobami nietkniętych, dość rządzenia Moją Ziemią pod dyktando lucyfera i niech poddana trzęsieniom Ziemia się otwiera.

        Bóg tak umiłował świat, który sam stworzył i wszystkim Dobro w nim zaplanował, a ludzie niszczą Dzieła Boże i nikt z rządzących nie chce żyć w pokorze. Bóg stworzył ludzi z miłości i pragnie, aby ludzie żyli szczęśliwie i pełni radości. Ci ludzie bezbożni, którzy oddali władzę lucyferowi, to na spotkanie ze Mną niech będą zawsze gotowi. Życie macie jedno i szanujcie swoje i bliźniego i pragnijcie wypełniać Przykazania Boga Wszechmogącego. Ja Jestem Miłością, to dlaczego ludzie Mnie odrzucają, a przecież za darmo Mnie Wszechmogącego i Cudownego BOGA mają. Tylko szacunku wymagam i dobrymi bądźcie, bo każdego będę za wszystko sądził. Błogosławię was Moi  drodzy katolicy i bądźcie Mnie wierni, bo dla duszy tylko to się liczy. No cóż – nie ustawajcie w Modlitwie w skupieniu i nie ulegajcie sami zniewoleniu.

Czy brać szczepionki? 

Absolutnie NIE, bo one ciągle są przerabiane i oszukiwane, a co najważniejsze nie są w 100% gwarantowane. Setki lat żyjecie bez medycznych szczepionek i nadal tak żyjcie, bo co jest siłą i przymusem nakazane, to nie jest dobrze zbadane a chcą po to je wam dać, aby w waszych sercach, umysłach i rodzinach bezbożny demon panował. Najważniejsze, aby dobrowolnie ich nie przyjmować i swoją wolną wolę zachować. Jeśli do czegoś Władze zmuszają, to znaczy, że się was pozbywają. Pracują także nad zaszczepieniem waszych ciał znakiem bestii „666”, a wy nie będziecie wiedzieli kiedy. Nie bierzcie żadnych szczepionek, gdyż rządzący politycy chcą, abyście na podstawie tego znaku sami się pozabijali między sobą. 

Moi wielbiciele – żyjcie skromnie, uczciwie i rzetelnie, a dusze wasze niech będą Mnie Bogu wierne. Błogosławię was, a gdy się ze Mną zaprzyjaźnicie, to będziecie sami rozeznawali wszystko znakomicie. Trwajcie na Modlitwie Różańcowej i Mszy Świętych nie opuszczajcie, a o Prawdę i o Pokój z umiarem walczcie. Amen. Wasz Jezus Chrystus – Pan nad pany – pragnie być Polski, Ameryki i każdego Narodu KRÓLEM Ukochanym”.

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na Adoracji w Chicago 7.01.21 r 

WOKÓŁ TRUMPA WALKA W CYBER-PRZESTRZENI

Ewelina i Janusz Zagórki

https://youtu.be/04f8cPyWmRM

Nieoczekiwana aktualizacja porad FEMA dla Amerykanów, co robić w przypadku wybuchu jądrowego

https://www.xandernieuws.net/algemeen/onverwachte-update-fema-advies-aan-amerikanen-over-wat-te-doen-bij-kernexplosie/

 

Wysłany dnia 11/01/2021 

British Telegraph poświęcił wiele uwagi teorii spiskowej „Operacja Blackjack” w 2009 roku.

—————————————————————————————————————————————-

Sidney Powell: Masowe aresztowania po „biblijnym” wydarzeniu – retrospekcja do teorii spiskowej „Operation Blackjack” (2009/2010) o jednoczesnych atakach nuklearnych w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Meksyku

—————————————————————————————————————————————-

(04.25) – W ostatnich dniach na całym świecie działy się dziwne rzeczy, takie jak poważne przerwy w dostawie prądu w Pakistanie i Watykanie oraz mega awaria, której udało się uniknąć dopiero w Europie. A co z nieoczekiwaną aktualizacją przez FEMA oficjalnych porad dla Amerykanów, co robić w przypadku wybuchu jądrowego. Czy to tylko przerażająca taktyka, ponieważ Nancy Pelosi próbuje teraz skłonić Trumpa do oskarżenia, ponieważ uważa, że w przeciwnym razie mógłby przeprowadzić atak nuklearny? A może rzeczywiście planowane jest nowe wydarzenie pod fałszywą flagą w kolejności 11 września lub gorzej, mające na celu uzyskanie pretekstu do poradzenia sobie z całym poparciem Trumpa? Czy w związku z tym cały ruch lotniczy wokół Waszyngtonu zostałby wczoraj tymczasowo wstrzymany z powodu „wiarygodnego zagrożenia” ze strony samolotu, który później został zbagatelizowany? (2)

Jedną z rzeczy, które FEMA dodała do rady: „W razie eksplozji w drodze do pracy znajdź odpowiednią kryjówkę . Wiele miejsc, do których przychodzisz i wracasz z pracy, może być zamkniętych z powodu Covid-19 lub nie otwierać w normalnych godzinach ”.

Dlaczego FEMA miałaby przeprowadzić tę aktualizację teraz, w niedzielę stycznia, podczas bezprecedensowo napiętej sytuacji w USA? „Nie robią tego, ponieważ chcą jak najlepiej dla ciebie i dla mnie” – tak twierdzi konserwatywny prezenter radiowy Hal Turner. „Robią to, ponieważ zmniejsza to ICH obowiązki w danej sytuacji… Bądź przygotowany. Uzupełnij zapasy żywności, wody, lekarstw, paliwa itp. To jest złe. (1)

W sobotę 9 stycznia w Watykanie doszło do awarii zasilania. To samo stało się w Pakistanie. Dzień wcześniej można było uniknąć ogromnej przerwy w dostawie prądu w Europie tylko wtedy, gdy napięcie w sieci nagle spadło z 50 Hz do 49,75 Hz. (3) (4)

Sidney Powell: Masowe aresztowania po „biblijnym” wydarzeniu

Wczoraj do Watykanu wjechała bardzo duża kolumna samochodów policyjnych i nieoznakowanych samochodów dostawczych. Może to mieć coś wspólnego z „linkiem do Włoch”, o którym szczegółowo pisaliśmy 8 stycznia. Czołowy włoski prawnik złożył zeznanie bezpośrednio zaangażowanego specjalisty IT z włoskiej firmy zbrojeniowej Leonardo SPa, mówiąc, że musi sfałszować wyniki wyborów w USA za pośrednictwem satelity, aby wygrać Joe Biden. (5) (6)

Dodatek 15:25: Wideo YouTube na stronie Hala Turnera pokazuje jednak inną kolumnę, a mianowicie wizytę ministra Mike’a Pompeo.

Adwokat Sidney Powell ponownie ogłosił masową liczbę aresztowań bardzo wysokich rangą osób. Zauważyła, że zaczną się one od czegoś „biblijnego”. Niektórzy lojalni zwolennicy Trumpa w alternatywnym internecie są nadal mocno przekonani, że prezydent wyczaruje z kapelusza coś „magicznego” w ciągu najbliższego tygodnia, co odwróci wszystko. Jednak wielu innych uważa, że jest już za późno, ponieważ uważają, że Trump zrobiłby coś znacznie wcześniej, gdyby mógł.

Operacja Blackjack

Scenariusz z atakiem nuklearnym (w Waszyngtonie?) Przypomina mi „Operację BlackJack”, teorię spiskową, którą omawialiśmy w 2009 i 2010 roku. The English Telegraph napisał w czerwcu 2009 roku o możliwej serii planowanych ataków nuklearnych na kilka dużych miast w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Meksyku. Odbędą się one niemal jednocześnie 22 czerwca 2009 r., A gdy minie ta data, według niektórych źródeł będzie to 21 i 22 czerwca 2010 r.

W tym nigdy nieopublikowanym „scenariuszu” Londyn, Nowy Jork, Portland, Los Angeles, Toronto i Meksyk zostałyby trafione bombą atomową. Według badacza do tego należałoby dodać także Waszyngton DC. Termin „BlackJack” odnosi się do gry karcianej, w której gracze muszą znaleźć się na poziomie „21” lub tak blisko, jak to możliwe. Wspomniana data miałaby dokładnie tę liczbę: 22-06-2009: 2 + 2 + 6 + 2 + 9 = 21. Jednak po opublikowaniu naszego pierwszego artykułu w 2009 r. Na jackblack12.info, witrynie, która została niedawno uruchomiona, pojawił się licznik odliczający, który odliczał nie do 22 czerwca 2009 r., Ale do 21/22 czerwca 2010 r.

W scenariuszu BlackJack, po atakach w USA, Kanadzie i Meksyku, powstaje Unia Północnoamerykańska (na przykładzie UE), której zostaje nadana nowa stolica: Denver. 17 lutego 2009 r. Pisaliśmy o dobrze znanych dziwacznych, okultystycznych barwach murali na międzynarodowym lotnisku w Denver. To miasto byłoby uważane za jeden z najważniejszych obszarów po ustanowieniu Nowego Porządku Świata z rządem światowym ONZ, któremu powinny zostać poddane poważnie osłabione Stany Zjednoczone.

Czasami przerażające malowidła ścienne wydają się wskazywać na niewyobrażalną przyszłą masową rzeź, szczególnie wymierzoną w Żydów i chrześcijan (wizerunek martwej dziewczyny w trumnie z gwiazdą Dawida na piersi i Biblią w dłoni). Czy to nic innego jak (pozbawiona smaku) „sztuka”?

Teoria spiskowa, ale jednak dziwny moment

Niezależnie od tego Operacja Blackjack okazała się niczym więcej niż teorią spiskową, i to samo dotyczy wielu nigdy nie opublikowanych ogłoszeń „Q-Anon”, które były zbyt spekulatywne i „fantastyczne”, abym mógł je poważnie rozważyć. Na szczęście teorie spiskowe na temat ataków atomowych na Waszyngton, Berlin (Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2011), Londyn (Igrzyska Olimpijskie 2012) oraz nuklearny atak z zaskoczenia na Europę przez Rosję i Chiny podczas Euro 2012 również się nie spełniły.

Niemniej jednak czas aktualizacji FEMA jest tak dziwny, zwłaszcza w świetle ostrzeżenia Nancy Pelosi, że nie można całkowicie wykluczyć, że coś się wydarzy. Ale atak nuklearny? Po rozpoczęciu niefortunnie bardzo udanej mistyfikacji związanej z pandemią koronową, globalistyczna elita w ogóle ich nie potrzebuje, aby wystraszyć światową populację i ją kontrolować. Niemniej byłaby to doskonała wymówka, aby zrobić to, do czego otwarcie nawoływał dyrektor ABC News, a mianowicie aresztować i dosłownie wyeliminować wszystkich zwolenników Trumpa.

DOŚĆ WROGOWIE OBCOKRAJOWCY RZĄDZENIA POLSKĄ KATOLICKĄ HANIEBNIE I OKRADANIE NASZEJ OJCZYZNY ZE WSZYSTKIEGO.

 GÓRALI VETO

Chcą zabić Trumpa? TOTALNA CENZURA skrajnej lewicy!

Po 17 stycznia zakaz wychodzenia?

https://www.youtube.com/watch?v=LrB5CDayPkI

Trump zbanowany na Twitterze! Rząd w amoku! Niedzielski przedłuża kwarantannę! W. Sumliński

https://www.youtube.com/watch?v=mz6oiNPLikU

Nienawiść wobec Trumpa! Obostrzenia i dalsze plany zniewolenia Niemców! A. Wolska wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=PimYNsRneug

PILNE! Restauratorzy odrzucają restrykcje! Stanowcze NIE

dla rządu! Czy dojdzie do buntu?

https://www.youtube.com/watch?v=S-Ko4Qdv5XA

PILNE! Górale mają dość! Otwierają swoje biznesy! SZOKUJĄCY projekt PiS! Nie odmówisz mandatu?

https://www.youtube.com/watch?v=001DJufz10M

12 stycznia  rozpoczyna się Nowenna do świętej Agnieszki

Święta Agnieszka - www.malygosc.pl

Modlitwa do świętej Agnieszki – odmawiana przez 9 dni

Boże, nasz Ojcze, w Trójcy, a Jedyny;

Synu nieśmiertelny, a ukrzyżowany;

Duchu, coś Święty, a w ciała świątyni;

– Boże Wszechmocny, zmiłuj się nad nami!

W dni jesienne, chmurne, szare,

gdy oczy mokre, twarz zalana łzami

i słońca nie dostrzegam wcale

– święta Agnieszko, wstawiaj się za nami!

W trudnym czasie zimowych burz,

gdy życie przygniata mnie troskami

tak, że brakuje wiary już

– święta Agnieszko, wstawiaj się za nami!

Wiosną, wśród kwiatów rozkwitnienia,

gdy życie wraca we mnie wraz z ptakami

i znów w nadzieję smutek zmienia

– święta Agnieszko, wstawiaj się za nami!

I w pełni lata zatopiona żarze,

gdy roziskrzona słońca promieniami,

miłości pragnę, o miłości marzę

– święta Agnieszko, wstawiaj się za nami!

Każdy dzień nowy razem zaczynając,

gdy się kłócimy i gdy przebaczamy,

kochać się jednak nigdy nie przestając

– święta Agnieszko, wstawiaj się za nami!

I gdy z ufnością w opiekę oddana

Najświętszej Panny między niewiastami,

u Boga Dobrego i naszego Pana

– święta Agnieszko, wstawiaj się za nami!

Amen.

LITANIA DO ŚW. AGNIESZKI

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

– Święta Agnieszko,    módl się za nami;

– Pełna godności dziewico,

– Ukochana wybranko Chrystusa,

– Miłująca Pana ponad wszystko,

– Poślubiona Chrystusowi, któremu służą Aniołowie,

– Wznosząca swe ręce do nieba,

– Oddająca Bogu swe czyste, dziecięce serce,

– Z Bogiem na modlitwie zjednoczona,

– Piękna i nienaruszona przed Najwyższym,

– Zakochana w Panu ukrzyżowanym,

– Pragnąca najpiękniejszej Perły,

– Własną krwią uświęcona,

– Nieustraszona przed męką i śmiercią,

– Umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,

– Składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,

– Cierpliwie znosząca złość oprawców,

– Składająca hołd Barankowi, który kieruje ziemią i gwiazdami,

– Okrutnie umęczona na rozkaz prefekta,

– Biegnąca w stronę niezachodzącego Słońca,

– Narodzona dla nieba,

– Ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot i pragnień,

– Radująca się szczęściem bez końca,

– Chwało bohaterów chrześcijańskich,

– Ozdobo Kościoła świętego,

– Wzorze chrześcijańskich dziewcząt,

– Patronko dzieci,

– Patronko wspólnot chrześcijańskich,

– Potężna orędowniczko u Boga,

– Jaśniejąca pięknem nieprzemijającym,

K: Módl się za nami święta Agnieszko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. AGNIESZKI

Módlmy się.

Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Papież wprowadził nowe posługi kobiet. Ministrantki i szafarki Komunii Świętej zalegalizowane. Czy sługa Boży Papież Franciszek pytał cały czas żyjącego swego Przełożonego o zgodę, czy masonerii demonicznej cały czas rządzącej Watykanem? Czy godzisz się Franciszku wziąć grzechy na siebie tych kobiet i będziesz za nich cierpiał?

FBI ostrzega przed zbrojnymi protestami na terenie całych Stanów Zjednoczonych

 

Paweł Skutecki11 stycznia, 2021

 

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzega przed zbrojnymi protestami planowanymi w Waszyngtonie i wszystkich 50 amerykańskich stanach przed zaprzysiężeniem na prezydenta 20 stycznia Demokraty Joe Bidena – poinformowała w poniedziałek stacja ABC News, powołując się na dokument agencji.

 

KOLĘDY – KOLĘDY z BIAŁEGOSTOKU

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )


Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Czy Prezydent Trump został aresztowany? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5480:czy-prezydent-trump-zostal-aresztowany&catid=24:zamach )

Haslo „Trump” w wyszukiwarce Białego Domu https://www.state.gov pokazuje godz 21.48
Findit.state.gov/search?query=Trump&affiliate=dos_stategov
We’re sorry – something went wrong.”
Red. Gazeta Warszawska
+
Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5480:czy-prezydent-trump-zostal-aresztowany&catid=24:zamach )

CATHERINE AUSTIN FITTS – HOW MICROSOFT ISRAEL GAVE THE KEYS TO RUSSIA AND THE CHINESE COMMUNISTS (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5479:catherine-austin-fitts-how-microsoft-israel-gave-the-keys-to-russia-and-the-chinese-communists&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=qxZsecYLwPg ( https://www.youtube.com/watch?v=qxZsecYLwPg&feature=youtu.be )

Chrześcijańska krucjata, by ocalić wolną mowę, znowu (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5478:chrzescijanska-krucjata-by-ocalic-wolna-mowe-znowu&catid=9:pugnae )

Autor zupełnie nie rozumie roli Lutra czy protestantyzmu jako V kolumny żydostwa.
To właśnie ta V kolumna wbiła Ameryce – również i nam – nóż w plecy.
Text ten – z pomięciem tych kwestii – jest bardzo dobry i na czasie, warto wziąć go sobie do serca.
Red. Gazeta Warszawska

+
„Wolności nie można eksportować do narodu, który nie ma rynku dla Ewangelii.” – David Chilton
Wolność jest zakorzeniona w chrześcijańskim światopoglądzie. Nie można temu zaprzeczyć. Jako chrześcijanie nasza wiara w Chrystusa uwalnia
nas z łańcuchów niewoli grzechu w niegodziwym, zepsutym i upadłym świecie.
Historia pokazuje nam, że chrześcijanie są przodkami i obrońcami wszelkiego rodzaju wolności, w tym między innymi wolności słowa, wolności religijnej, własności prywatnej i stworzenia najbardziej wolnego narodu w historii świata: Stanów Zjednoczonych Ameryki. Chrześcijanie wierzący w Biblię zawsze byli obrońcami prawa do powiedzenia „nie”. Jako chrześcijanie mamy święty obowiązek sprzeciwiać się wszelkim formom zła, niegodziwości i terroru, czy to ze strony królów, demagogów, tyranów, czy nawet wewnątrz samego kościoła. Otóż Pan jest tym Duchem, a gdzie Duch Pański, tam wolność. 2 Koryntian 3:17

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5478:chrzescijanska-krucjata-by-ocalic-wolna-mowe-znowu&catid=9:pugnae )

The Insurrection Act. Government Corruption (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5477:the-insurrection-act-government-corruption&catid=9:pugnae )

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5477:the-insurrection-act-government-corruption&catid=9:pugnae )

Gab’s Statement on Apple and Google’s Tyranny. Tyrania Apple i Google. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5475:apple-and-google-s-tyranny&catid=9:pugnae

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5475:apple-and-google-s-tyranny&catid=9:pugnae )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

CZAS APOKALIPSY. Rozpoczął się…

I to jest straszne, że za zgodą Episkopatu w Polsce, gdyż Bóg przychodzi do „swoich”, a „swoi” w sutannach biskupich wyrzekli się Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI i wybierają dla Narodu Polskiego wojny i śmierć a dla siebie piekło.

https://gloria.tv/post/6nQacG774NmX1yAiWBU9QE8J2

Czy będzie STAN WOJENNY w USA?

https://youtu.be/0zoWKRLFf2E

 

 

wersja łacińska:

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

Starsze tłumaczenie:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam

obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 

Świadek Katynia. 

https://gloria.tv/post/3H7kHVo9XrKdCAFxQeXugWYsv

 

Witam Państwa bardzo serdecznie w Nowym Roku. W dzisiejszym moim filmie opowiadam Państwu wstrząsającą historię polskiego żołnierza, uciekiniera z obozu śmierci w lesie katyńskim. Historia ta wyjawia nowe fakty, nieznane do tej pory.
Katyńska relacja Stefana Bartysiaka jest wyjątkową historią. Sceny jakie on opisuje są tak drastyczne, że nawet trudno je sobie wyobrazić. I dlatego ta historia musi zostać uwieczniona. Postanowiliśmy, że tę historię opowiemy Państwu w nieco szerszym filmie dokumentalnym. 

Wojsko na ulicach Waszyngtonu | Andy Choinski Live 01/10/21

https://gloria.tv/post/HQb1nHwUCHm26PxNp4sLrkLk9

Trevignano Romano 

Notatka od Glyndy …
W świetle narastających napięć z Iranem… Chcę podzielić się z Wami wszystkim, że Pan dał mi znać jakiś czas temu, że Prezydent Trump jest nie tylko Jego wyborem na naszego Prezydenta w tej chwili, ale także jego celem. Pokazano mi, że jest „magnesem sądu”, który przyciągnie Boży sąd do Stanów Zjednoczonych. Wierzę, że to, co dzieje się teraz, jest częścią woli Boga dla Ameryki, o którą poprosił High Place Warriors, aby pomogli się modlić. Powiedział nam, że nie wszystko będzie dobre, ale taka jest nadal Jego wola.

Tak wielu ludzi, którzy nie rozumieją, dlaczego Prezydent Trump jest w tym biurze, krytykuje każdy jego ruch, wyzywa go po imieniu itp., Ale prawda jest taka, że robi dokładnie to, po co Pan go tam umieścił.

W ciągu ostatnich kilku lat Pan powiedział nam, że wojna nadchodzi nie raz, poprzez prorocze słowa, a także jedno słowo o komunizmie w Ameryce.

Możemy, ale nie musi, przystępować do wojny, przed którą nas ostrzegał, ale tak czy inaczej, jeśli przeczytasz słowa, które dał nam na ten temat, zdasz sobie sprawę, że ci, którzy idą z Nim blisko, nie mają się czego bać. Wszyscy będziemy w tym czasie przechodzić przez niebezpieczne chwile i prawdopodobnie także przez smutek, ponieważ On woła teraz tak wielu do domu, ale chcę was zachęcić, że w swoim miłosierdziu powiedział nam o tych sprawach z wyprzedzeniem i dał nam wiele szczegóły, a także powiedział nam, jak się przygotować.

Mam nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na przeczytanie proroczych słów, do których link znajduje się poniżej, ponieważ On naprawdę wiele nam w nich powiedział i dzięki sumie ich wszystkich będziesz miał silne poczucie tego, co nadchodzi.

My nie zabraniamy nikomu się szczepić, ale nas prosimy  nie zmuszać, bo Pan Bóg dał nam wolną wolę i my nie chcemy się szczepić, ani umierać od waszych morderczych szczepionek. Bóg rządzi naszym życiem i my pytamy Pana Boga, który mówi: NIE !!! Papieża i wszystkich polityków będą szczepić strzykawką bez igły a nas trucizną.

Papież Franciszek skrytykował wątpiących w szczepionki i oświadczył, że w przyszłym tygodniu sam się zaszczepi

Papież wezwał władze i społeczeństwo USA do odpowiedzialności i uspokojenia nastrojów

Papież Franciszek w wywiadzie dla włoskiej stacji Canale 5 wyraził swoje zdanie na temat szczepionki przeciw COVID. Mimo, że w powstawaniu dostępnych preparatów stosowano linie komórkowe z dzieci poddanych aborcji, Ojciec Święty uznał, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić. Przywódca Kościoła katolickiego dodał, że podda się szczepieniu już w przyszłym tygodniu. Swój sposób pojmowania etyczności przyjmowania preparatu, który powstał w rekordowo krótkim czasie i bazuje na namnażanych ludzkich komórkach, papież objaśnił następująco.

 

 Uważam, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić. To opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie, życie, także życie innych – oświadczył Franciszek.

Głowa kościoła zakłada chyba, że po zaszczepieniu nie będzie się mogło zachorować na COVID-19, ani nie będzie się mogło zarażać koronawirusem innych. Te twierdzenia to obecnie fake news. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie stwierdza, że nie ma żadnych dowodów, że szczepionki zatrzymają transmisję wirusa. Dlatego mimo zaszczepienia nadal trzeba być stale zamaskowanym. Jedyne co się rzekomo uzyskuje to możliwość lżejszego przejścia choroby COVID-19, jest to jednak trudne do zweryfikowania, zwłaszcza, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w 99,99% przypadków przechodzi właśnie lekko.

 

We wspomnianym wywiadzie papież Franciszek wyjaśnił też co sądzi o szczepionkach i o ludziach, którzy je krytykują.

 

„Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, był kryzys z zachorowaniami na polio, a wiele dzieci pozostało sparaliżowanych z tego powodu i panowała desperacja, by się zaszczepić. Wiele matek było zdesperowanych. My dorastaliśmy w cieniu szczepionek, przeciwko odrze, przeciwko innym chorobom, szczepiono dzieci. Nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna. Bo jeśli lekarze przedstawiają ją jako coś dobrego, co nie stanowi specjalnego zagrożenia, czemu jej nie przyjąć? – powiedział papież

Aktualny przywódca kościoła oświadczył również, że już w przyszłym tygodniu zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. Wyraził przy tym bezgraniczną wiarę w lekarzy i dodał, że odrzucanie szczepionki to „samobójczy negacjonizm”.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/papiez-franciszek-skrytykowal-watpiacych-w-szczepionki-i-oswiadczyl-ze-w-przyszlym

Brytyjscy naukowcy opracowują chipy ze szczepionką na Covid-19
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/brytyjscy-naukowcy-opracowuja-chipy-ze-szczepionka-na-covid-19

Netanjahu i Pfizer ustalili: „Izrael wzorem dla świata!” Do końca marca wyszprycują wszystkich

https://gloria.tv/post/gRWPYv84igob1sUUDESyfa6F2

 

 

Premier Beniamin Netanjahu powiedział w piątek, że po licznych rozmowach z kierownictwem firmy Pfizer, ustalono, że Izrael będzie wzorem dla całego świata w kontekście przeprowadzania strategii szczepień. Polityk dodał, że do końca marca w ramach akcji „Powrót do życia” preparat zostanie podany wszystkim obywatelom jego kraju, którzy ukończyli 16. rok życia.

Z relacji Netanjahu wynika, że w ostatnich dniach odbył aż 17 rozmów z dyrektorem Pfizera.

– Jestem podekscytowany mogąc przekazać wam wiadomość o ogromnym przełomie, który wyprowadzi nas z pandemii. Będziemy pierwszym krajem – stwierdził.

Podkreślił, że umowa zawarta z koncernem pozwoli do końca marca zaszczepić wszystkich obywateli powyżej 16. roku życia. W ciągu kilku najbliższych dni ma zostać podany harmonogram akcji „Powrót do życia”.

– Uzgodniliśmy, że Izrael będzie wzorem dla świata. Dlatego przyspieszyliśmy szczepienia i zwiększyliśmy ich liczbę. Na podstawie naszych doświadczeń zostaną ustalone strategie szczepień dla całego świata – przekazał izraelski premier.

Twierdzi, że realizacja programu pozwoli obywatelom jego kraju wrócić do pracy, synagog, barów i restauracji oraz życia kulturalnego.

– W następną wigilię Paschy wszyscy razem usiądziemy do stołu – dziadowie i wnuki – zapowiedział.

Zaznaczył jednak, że w tym momencie wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko, a nowe mutacje powodują wzrost liczy zakażeń i zgonów.