Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Z dzieła Droga duszy do Boga św. Bonawentury, biskupa

Duch Święty dawcą mądrości mistycznej
Chrystus jest drogą i bramą. On wstępowaniem i wędrówką. On „ubłagalnią na arce Boga” i „tajemnicą zakrytą od wieków”. Kto więc z pełnym oddaniem zwraca się ku tej ubłagalni, kto wpatruje się w ukrzyżowanego Pana z wiarą i nadzieją, miłością i pobożnością, podziwem i weselem, czcią, uwielbieniem, radością, ten wspólnie z Nim przeżywa Paschę, czyli Przejście. Razem z Chrystusem przechodzi Morze Czerwone wsparty na lasce krzyża. Opuściwszy Egipt, wchodzi na pustynię, gdzie kosztuje ukrytej manny; z Chrystusem spoczywa w grobie jako umarły dla spraw tego świata. Doświadcza jednak, na ile pozwala na to stan pielgrzymowania, prawdziwości słów wypowiedzianych przez Chrystusa do łotra: „Dziś ze Mną będziesz w raju”.
Aby to przejście było całkowite, należy porzucić wszelkie intelektualne dociekania, a każde poruszenie serca zwrócić ku Bogu i w Nim przemienić. To właśnie jest przeżyciem mistycznym i dokonuje się w najgłębszych tajnikach duszy. Nikt tego nie może pojąć, chyba ten tylko, kto ów dar otrzymuje. Nie otrzymuje zaś nikt, jeśli nie pragnie, a pragnie tylko ten, kogo przenika ogień Ducha Świętego, ten ogień, który Chrystus zesłał na ziemię. Oto dlaczego Apostoł powiada, iż ową mistyczną mądrość objawia Duch Święty.
A jeśli chcesz wiedzieć, jak się to dzieje, pytaj łaski, a nie wiedzy, pragnienia, a nie rozumu, żaru modlitwy, a nie ksiąg pisanych, oblubieńca pytaj, nie wykładowcy, Boga, a nie człowieka, tajemnicy, nie oczywistości, nie światła, ale ognia, który przenika do głębi i żarem uczuć oraz niewypowiedzianą słodyczą zanurza zupełnie w Bogu. Ogniem tym jest Bóg, paleniskiem Jeruzalem. Zapalił je Chrystus palącym żarem swojej Męki. Ten tylko go odczuwa, kto mówi: „Dusza moja wybrała krzyż, ciało me pragnie śmierci”. Kto takiej śmierci pragnie, może zobaczyć Boga, albowiem napisane jest: „Żaden człowiek nie może Mnie zobaczyć i pozostać przy życiu”.
Umrzyjmy zatem, wejdźmy w ciemność, nakażmy milczenie troskom, pożądliwościom i ułudom; z Chrystusem ukrzyżowanym przejdźmy „z tego świata do Ojca”, abyśmy wpatrując się w Ojca wraz z Filipem mogli powiedzieć: „Wystarczy nam”. Posłyszmy ze świętym Pawłem: „Wystarczy ci mojej łaski”, i z Dawidem wołajmy radośnie: „Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. Błogosławiony Pan na wieki, a cały lud niech powie: Amen”.

Święty Bonawentura

Jan di Fidanza urodził się około 1218 r. w Bagnoregio koło Viterbo. Jego ojciec był lekarzem. Rodzice obawiali się, czy ich dziecko długo pożyje, było bowiem bardzo słabowite. Pobożna matka złożyła więc ślub, że poświęci syna na służbę Bożą, jeśli ten wyzdrowieje. Podanie głosi, że dziecię miało zostać przyniesione do św. Franciszka z Asyżu, który w natchnieniu miał powiedzieć: O, buona ventura! – co znaczy: O, szczęśliwa przyszłość!
Pierwsze nauki Bonawentura odbył w konwencie minorytów w rodzinnym miasteczku. Po ukończeniu szkoły średniej udał się na na studia filozoficzne na uniwersytecie w Paryżu (1242-1248). Tu, mając 25 lat, wstąpił do franciszkanów. Otrzymał imię zakonne Bonawentura – od słów, jakimi przywitał go wiele lat wcześniej św. Franciszek. Po nowicjacie studiował teologię w Paryżu (1243-1248) pod kierunkiem słynnych franciszkańskich teologów: Aleksandra z Hales, Jana z La Rochelle i Wilhelma z Overnii. Po otrzymaniu stopnia magistra studiował jeszcze dalsze trzy lata (1248-1251), a równocześnie wykładał Pismo święte i Sentencje Piotra Lombarda. W tym też czasie stoczył słowny i pisemny „pojedynek” z Wilhelmem z Saint-Amour i z Tomaszem z Yorku w obronie zakonów żebraczych (franciszkanów i dominikanów). Z tego też czasu pochodzi jego szczytowe dzieło z zakresu teologii dotyczące Trójcy Świętej. Bonawentura zajął się także filozoficznym problemem poznania ludzkiego. W tej kwestii odszedł od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, a zbliżył się do Platona i św. Augustyna. Wreszcie w tym samym czasie wydał tom rozpraw, w którym można odnaleźć syntezę jego myśli filozoficznej i teologicznej.
Następne lata Bonawentura spędził w różnych klasztorach franciszkańskich w charakterze wykładowcy. Musiał imponować niezwykłą wiedzą, świętością i zmysłem organizacyjnym, skoro na kapitule generalnej 2 lutego 1257 r. został wybrany przełożonym generalnym zakonu, kiedy miał zaledwie 39 lat. Wybór ten okazał się dla młodego zakonu opatrznościowym. Zakon przechodził wówczas trudny czas. Powstały bowiem dwie zwalczające się zaciekle frakcje: gorliwych (zelantów), którzy byli za zachowaniem pierwotnej reguły Ojca Franciszka, oraz zwolennicy reguły łagodniejszej, możliwej do zachowania także przez przeciętnych członków. To jednak groziło rozluźnieniem. Bonawentura umiał wybrać „złoty środek”, a przez swoje roztropne zarządzenia nadał zakonowi właściwy kierunek. Zakon miał również licznych zewnętrznych wrogów, patrzących nieprzychylnym okiem na liczne przywileje, dane mu od papieży. Jako przełożony Bonawentura umiał je obronić. Przez 16 lat swoich rządów (1257-1273) doprowadził zakon do niebywałego rozwoju. W roku 1260 ułożył pierwsze konstytucje jako wykładnię reguły św. Franciszka. W ten sposób przeciął wieloraką dotąd jej interpretację. Zakonem rządził z konwentu paryskiego. Rzadko jednak bywał na miejscu, gdyż musiał odbywać stale wizytacje: w Anglii (1258 i 1265), we Flandrii, czyli w dzisiejszej Belgii i Holandii (1253), w Niemczech i w Hiszpanii (1264) oraz we Włoszech (1262-1272). Dla tych zasług niektórzy historycy nazywają go drugim „Ojcem Zakonu”.
Posiadał umiejętność łączenia życia czynnego i publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i ku jej czci układał przepiękne poematy. Głośno było o nim także na dworze papieskim. Dlatego to papież Grzegorz X w 1273 r. mianował go kardynałem oraz biskupem Albano pod Rzymem. Delegacja papieża z wiadomością o nominacji zastała go przy myciu naczyń kuchennych w klasztorze. Bonawentura musiał zrzec się urzędu przełożonego generalnego zakonu, aby oddać się wyłącznie sprawom publicznym. Towarzyszył papieżowi w podróży do Mugello koło Florencji, a w listopadzie 1273 r. udał się do Lyonu na sobór powszechny. Otrzymał zaszczytne wyróżnienie wygłoszenia przemówienia inauguracyjnego. Był szczęśliwy, że doszło do unii między Kościołem rzymskim a greckim, która jednak niebawem została zerwana.

Święty BonawenturaGłówny ciężar prac przygotowawczych do soboru spadł na barki Bonawentury. Wyczerpany tymi obowiązkami, zmarł 15 lipca 1274 r. podczas soboru w Lyonie. W pogrzebie wziął udział papież i wszyscy ojcowie soboru w liczbie 500 biskupów i ok. 1000 prałatów i teologów. Pogrzeb miał więc królewski. Papież wygłosił mowę pogrzebową ku jego czci. Jego ciało złożono najpierw w zakrystii kościoła św. Franciszka, a w roku 1450 w nowo wystawionej świątyni. Znaleziono wówczas język św. Bonawentury zupełnie nietknięty rozkładem, a nawet zaczerwieniony. Miał to być znak niezwykłego daru wymowy Bonawentury. Kronikarze notują, że tego dnia wielu chorych odzyskało zdrowie.
Bonawentura był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele traktatów i dzieł teologicznych. Składają się na nie konstytucje, liczne traktaty i komentarze teologiczne, 440 kazań i wiele innych. Bonawentura stworzył własną szkołę teologiczną. Do najznakomitszych jego dzieł należą: Lignum vitae i Itinerarium mentis in Deum, jak też Illuminationes Ecclesiae. Bullę kanonizacyjną Bonawentury ogłosił Sykstus IV w 1482 roku, a papież Sykstus V ogłosił go doktorem Kościoła (1588). Św. Bonawentura jest patronem franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników i teologów.

W ikonografii przedstawiany jest w habicie franciszkańskim z biskupim krzyżem na piersiach; jako kardynał w cappa magna; jako teolog nad pulpitem. Jego atrybutami są: anioł przynoszący mitrę, kapelusz kardynalski trzymany przez anioła lub leżący u stóp, księga, krzyż w dłoniach, drzewo Krzyża Świętego (jest to aluzja do traktatu Lignum vitae), zwój.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonawentury, biskupa, † spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki * i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jezus ze Świebodzina straci rekord - o2 - Serce Internetu

    Panie Jezu ludzie proszą o wyjaśnienie – kiedy przyjdziesz z OSTRZEŻENIEM, czy w tym roku będzie jeszcze szansa na POKÓJ i czy ludzie powinni powracać do swoich krajów, jak my do Polski z USA?

PAN JEZUS

„OSTRZEŻENIE będzie i wyjeżdżać z USA trzeba będzie. Sami będziecie uciekać co zobaczycie i nawet nie będzie możliwości zwlekać.  Samoloty nie będą latały, bo lotniska będą za małe, aby samoloty startowały i lądowałay.To wszystko będzie po trzęsieniach Ziemi w Ameryce Północnej przez demonicznych ludzi, którzy są demokratami, czyli Ameryki wrogami, którzy już chcą namieszać i jedni – drugich wieszać. To, co będzie u was, to nawet trudno sobie wyobrazić jak mściwi i pazerni na władzę urzędnicy będą trupów gromadzili. Powiedziałem wiele razy dużo dobrych słów o prezydencie Trumpie, ale ci demoniczni ludzie demokraci już obmyślają jakie szkody w Ameryce wymyślić mają. Czy mało wam przykładów złego i szkodliwego działania demokratów, czy mało jeszcze wam od nich batów? Sami odczuwacie, że przy demokracie Clintonie przemysłu nie macie, a obecnie demokratyczna kobieta rządząca wami przyjaźni się z okrutnymi grzechami. Nie reaguje na żadne dobre rady prezydenta Trumpa i nie jest dobrym politykiem dla katolickiego emigranta. O Bogu Wszechmogącym nie chce słyszeć i katolikom Adoracyjnych Kaplic nie pozwala otworzyć. Nie rozumiem dlaczego wtrąca się do Mojego Kościoła, a przecież Ja pozwalam jej grzeszyć i ze spotkań z lucyferem pozwalam się cieszyć. Ja Jestem za wolnością słowa, ale proszę o przestrzeganie Bożego Prawa. Jestem bardzo smutny, że towarzyszy jej w wypowiedziach Archidiecezja w Chicago, a prosiła Mnie Mieczysława abym zostawił nietknięte Moimi karami to miasto Chicago. Jeżeli Ameryka nie nawróci się do Praw i Przykazań Bożych i jeżeli nie odejdą od grzechów, to nieszczęścia będą wielką potrzebą. Macie ludzie dowody, że tylko Bóg dąży do zgody, a wszyscy przeciwnicy Boga Wszechmogącego dążą do wprowadzenia prawa człowieka rozwiązłego do reszty demonicznego. Ja kocham Planetę Ziemię, każdy Kontynent Kraj i Naród na niej, lecz mieszkańcy nie mają umiaru w czynieniu „zła” – myślą, mową i czynami i chcą wszystko niszczyć bezbożnymi sugestiami związani. 

           Oczywiście obwiniam przede wszystkim za to „zło” biskupów – panów rządzących Moim Kościołem Katolickim, gdyż nic nie robią dobrego – nie chcą tłumaczyć ludziom o Bogu, nie chcą modlić się z wiernymi i podporządkowali się masonerii – Moim wrogom. Przede wszystkim pytam czy prawdziwie znają Mnie Boga? Czy wiedzą na czym polega droga do Trój Jedynego Boga? Czy chcą poznać przez zaniedbanie swoich obowiązków pasterskich swoją przyszłość wieczną jako pogan? Obecnie w Moim Kościele jest bardzo dużo pogan niewierzących we Mnie z winy oczywiście rządzących Kościołem Katolickim, bo nie zajmują się duszami ludzkimi, a zbytecznym wszystkim.

           A wy Moi wierni katolicy piszcie do tych pysznych i bezbożnych biskupów, aby nie pomnażali dla lucyfera łupów. Niejedna osoba duchowna, gdy oddaje swoje życie i ciało Ziemi – kłania się Mnie, błaga i żałuje, lecz u Mnie Jezusa Sędziego Sprawiedliwego to nie skutkuje. Wszyscy macie czas, gdy żyjecie na Ziemi – nawracać się, modlić się, a przez kierujących Moim Kościołem w Ameryce najbardziej ludzie są podzieleni. Przez nieposłuszeństwo Mnie Bogu nie mogę na nich liczyć.  No, ale cóż piekło stoi otworem, a lucyfer i jego słudzy kuszą was i namawiają abyście uwierzyli im, że tylko „radość” jest najlepsza ze wszystkiego. 

 Wasz smutny i płaczący Właściciel Ziemi i jeszcze czekam te parę miesięcy, że może biskupi zrozumieją i nienawiść na miłość zamienią. Lecz to jest możliwe tylko wtedy, gdy będę KRÓLEM NARODU KAŻDEGO, a wtedy ocalę świat       i nikt nie dozna żadnych Moich kar – zapanuje Pokój dla ludzkości w Imię Bożej Miłości”.


Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem KRÓLEM ŚWIATA – 9.07.20 r. w Chicago

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Israel Declares It Is Above the Law (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5175:israel-declares-it-is-above-the-law&catid=15:judaism-islam )

The Israeli government has announced that it is allowed to “legislate anywhere in the world” and is “entitled to violate the sovereignty of
foreign countries,” an official document revealed, last week.
The Israeli government also said, in the document, that it “is allowed to ignore the directives of international law in any field it desires.”
For decades, critics have declared that Israel has been acting against all terms and conventions of the international law, but, this is the first time
that the Israeli government has officially declared it to be so.
The statements were made in legal materials recently submitted to the Israeli Supreme Court, during which the government representative said that the
Knesset is allowed to ignore international law anywhere it desires.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5175:israel-declares-it-is-above-the-law&catid=15:judaism-islam )

Leo Zagami: Ściśle tajny jezuicki plan przekształcenia Hagii Sophii w nowy dom religii jednego świata (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5174:scisle-tajny-jezuicki-plan-przeksztalcenia-hagii-sophii-w-nowy-dom-religii-jednego-swiata&catid=15:judaism-islam

Artykuł Leo Zagami
W 2014 r. Jedną z głównych atrakcji podróży papieża do Turcji była jego wizyta w Hagia Sophia w Stambule, gdzie stanął u boku najwyższego
islamskiego duchownego w bardzo symbolicznym momencie, który powinien martwić wielu chrześcijan, i nie byłem zaskoczony że w czwartek Rada Stanu,
najwyższy sąd administracyjny w Turcji, wydała jednomyślny wyrok, stwierdzając, że decyzja prezydenta Kemala Atatürka o przekształceniu Hagii
Sophii w muzeum była niezgodna z prawem.
Dumny Erdoğan ogłosił zszokowany świat dzień później, że meczet Hagia Sophia zostanie ponownie otwarty na modlitwę muzułmańską 24 lipca
2020 r. „Hagia Sophia zacznie funkcjonować jako meczet po 86 latach. Mam nadzieję, że ta decyzja przyniesie korzyści całej ludzkości. Drzwi
Hagia Sophia będą otwarte dla wszystkich ”, dogodnie dodając:„ Otwarte dla wszystkich, muzułmanów i niemuzułmanów ”.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5174:scisle-tajny-jezuicki-plan-przeksztalcenia-hagii-sophii-w-nowy-dom-religii-jednego-swiata&catid=15:judaism-islam

SODA OCZYSZCZONA NA RAKA,INFEKCJE,ODPORNOŚĆ i wiele innych (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5173:soda-oczyszczona-na-raka-infekcje-odpornosc-i-wiele-innych&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=obHZHlfBgRs ( https://www.youtube.com/watch?v=obHZHlfBgRs )

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5173:soda-oczyszczona-na-raka-infekcje-odpornosc-i-wiele-innych&catid=12:video

Gortoz A Ran ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5172:gortoz-a-ran&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=VjLXT_4r4fI ( https://www.youtube.com/watch?v=VjLXT_4r4fI )

Sejm: PIS rozpoczyna wdrażanie 447 – dokumenty, druk 420 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5171:sejm-wdrazanie-447-druk-420&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce )

Projekt
Ustawa
z dnia ………
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z
naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Art. 1. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) wprowadza się następujące zmiany:

* w art. 3 uchyla się ust. 4;

* w art. 4a po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca może udzielić pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu do reprezentowania Komisji przed
sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz zagranicznymi organami sądowymi.”;

* po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5171:sejm-wdrazanie-447-druk-420&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Żydzi kochają niewolę, bo zawsze uciekali do Egiptu, do Faraona i odrzucali przyjaźń z Najlepszym Przyjacielem i Stworzycielem Cudownym i nawet byli źli na Boga Wszechmogącego że ich wyciągnął z niewoli a prowadził do własnej Ojczyzny. Narzekali i narzekali i Boga zdradzali i z tej nienawiści zabili Syna Boga Wszechmogącego – Jezusa Zbawiciela swego , a Polacy Kochają Cudownego Boga Wszechmogącego w Trójcy Przenajświętszej i kochają wolność a nienawidzą niewoli i tych co Polskę zniewalają. Nie rozumiem jak można kochać „zło”. Kto kocha „zło” sam jest złem.

Judeopolonia – Żydzi przeciwko niepodległości Polski

BILL GATES PRZYPOMINA ŚWIATU – SZCZEPIONKI NA COVID/19 TRAFIĄ DO WSZYSTKICH, NAWET DO NAJBIEDNIEJSZYCH.

Szanowni Państwo.,

To jest wstrząsające. Organizacja Narodów Zjednoczonych wykorzystuje fundusze z pomocy humanitarnej i rozwojowej jako narzędzie do zmuszania krajów afrykańskich, takich jak mój, Kenia, do wprowadzania powszechnego dostępu do aborcji oraz wdrażenia postulatów ideologii LGBTQ!

I jest na to słowo… WYMUSZENIE!

Czy Państwo zdają sobie sprawę, że zamiast koncentrować się na podstawowych potrzebach, Organizacja Narodów Zjednoczonych żąda, aby wszystkie narody Afryki zgodziły się na następujące destrukcyjne rozwiązania:

Wolny dostęp do aborcji dla wszystkich kobiet i dziewcząt;
Aborcja jako podstawowe „prawo człowieka”;
Propaganda ideologii gender i LGBT; oraz
Tak zwana „kompleksowa edukacja seksualna”, nawet dla dzieci w żłobkach.

Planuję powstrzymać ONZ w szerzeniu aborcji w moim kraju, Kenii, na moim kontynencie, Afryce, i na całym świecie – ale będę potrzebowała Państwa pomocy, NIEZWŁOCZNIE.

Następna sesja ONZ, na której ustanowiona zostanie ta radykalna agenda aborcyjna, może odbyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni po tym, jak została przełożona z powodu wybuchu epidemii COVID-19.

Czy, jako część społeczności CitizenGO, staną Państwo dziś ze mną, z Afryką, z afrykańskimi dziećmi przeciwko perwersyjnej i agresywnej polityce ONZ?

TAK, zacznę przekazywać comiesięczną darowiznę:

 

Przekażę 20 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 40 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 160 zł co miesiąc
 

 

inna kwota
 

 

Nie, dziękuję, ale przekażę jednorazową darowiznę.
 

Z pomocą Fundacji CitizenGO będę oczywiście mogła kontynuować wszystkie wysiłki na rzecz powstrzymania planów lobbystów LGBTI i proaborcyjnych aktywistów w ONZ oraz w Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW), korzystając z każdego dostępnego mi narzędzia, ale potrzebuję w tym Państwa wsparcia.

PO PIERWSZE, CitizenGO i ja będziemy kontynuować nasze wcześniejsze działania rekrutując nowych obrońców dzieci nienarodzonych, aby zmaksymalizować wpływ programów rzecznictwa obywatelskiego oraz naszych petycji w ONZ.

PO DRUGIE, z pomocą naszych stałych miesięcznych darczyńców, CitizenGO i ja będziemy nadal emitować na ekranach przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku reklamy wideo, aby przekonać coraz więcej krajów do odrzucenia radykalnej agendy ONZ w sprawie rozprzestrzeniania aborcji oraz ideologii LGBTI.

JEDNOCZEŚNIE, CitizenGO i ja dostarczymy każdy Państwa podpis pod petycją do kluczowych delegatów i przywódców ONZ z finansujących tę organizację krajów, by wywrzeć realną presję na porzucenie proaborcyjnej polityki.

W DALSZEJ KOLEJNOŚCI, razem z CitizenGO, będziemy prowadzić i koordynować wszystkie protesty i demonstracje uliczne przed siedzibą ONZ, by w ten sposób zwiększyć społeczną świadomość i solidarne wsparcie dla narodów Afryki, które są traktowane dziś jak obszary swobodnej ideologicznej kolonizacji.

Zbliża się sesja ONZ, co powoduje, że mamy niezwykle mało czasu na przygotowania. Dlatego naprawdę pilnie potrzebuję Państwa pomocy w tej fundamentalnej batalii.

Musimy pokazać Organizacji Narodów Zjednoczonych i członkom CSW, że obrońcy życia poczętego na całym świecie nie będą już tolerować planu uzależniania kluczowej pomocy dla narodów Afryki od przyjęcia radykalnej ideologii gender i agendy proaborcyjnej.

Państwo i ja musimy dziś stanąć w imieniu setek milionów kobiet i i ich nienarodzonych dzieci, które nie mogą się bronić.

Nie możemy dopuścić, by niebezpieczne polityki i programy ONZ były narzucane wielu krajom na całym świecie – zwłaszcza takim jak ten, z którego pochodzę, czyli Kenii, ale też innym państwom Afryki.

W przeciwieństwie do tego, co negocjatorzy w imieniu ONZ starają się narzucić obywatelom krajów rozwijających się, młoda dziewczyna, w takiej wiosce jak moja, nie potrzebuje aborcji, perwersyjnej edukacji seksualnej dla homoseksualistów, czy pudełek darmowych prezerwatyw, aby poczuć się „równouprawnioną”.

Nie, dziewczyna, o której mówię, chce być równouprawniona, ale do korzystania z polityk, które obejmują dostęp do odpowiedniej, wysokiej jakości edukacji, do zdobywania umiejętności zawodowych, dostępu do elektryczności, opieki szpitalnej, żywności, czystej wody pitnej, czy odzieży.

Wierzę, że każde dziecko ma prawo do życia od chwili poczęcia i nie istnieją żadne względy, ani po stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych ani jakiegokolwiek prawa krajowego, które mogłoby sprawiedliwie nakazać, aby je tego życia pozbawić.

Aborcja nie jest i nigdy nie może być uważana za część „systemu opieki zdrowotnej”, ani w moim kraju, ani w żadnym innym.

Nadszedł czas, abyśmy zajęli stanowisko i pokazali, że Państwo, jako społeczność CitizenGO, i ja nie poddamy się bez walki. Obejmiemy naszymi zmaganiami narody, które finansują ONZ z pieniędzy swoich podatników, czyli także z Państwa pieniędzy.

Jednak nic z tego nie będzie możliwe bez finansowego wsparcia takich osób jak Państwo.

CitizenGO i ja musimy być przygotowani, by stanąć na przeciw lobbystów LGBTI i proaborcyjnych aktywistów w ONZ.

Więc bardzo proszę, pomóżcie mi kontynuować i rozwinąć wszystkie dotychczasowe oraz kolejne nowe działania, które były dotąd możliwe wyłącznie dzięki miesięcznym darowiznom takich osób jak Państwo.

Chcemy uruchomić naszą kampanię głoszenia prawdy o nikczemnej agendzie ONZ, zanim będzie za późno.

TAK, zacznę przekazywać comiesięczną darowiznę:

 

Przekażę 20 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 40 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 160 zł co miesiąc
 

 

inna kwota
 

 

Nie, dziękuję, ale przekażę jednorazową darowiznę.
 

Szanowni Państwo, nie mogę siedzieć z boku i pozwalać Organizacji Narodów Zjednoczonych, by życie dzieci nienarodzonych było wykorzystywane jako karta przetargowa uzależniająca pomoc humanitarną lub wsparcie rozwojowe dla krajów Afryki.

Jedyną rzeczą, która powstrzyma rozprzestrzenianie się agendy radykalnej polityki aborcyjnej w ONZ, jest pokazanie, że są miliony ludzi takich jak my, którzy są gotowi zrobić wszystko, co konieczne, aby chronić życie. Włącznie z presją na realne ograniczenie funduszy podatników krajów członkowskich na rzecz ONZ.

Czy to w Kenii, Afryce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Meksyku, czy też w Polsce, CitizenGO i ja będziemy walczyć z siłami cywilizacji śmierci wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne.

Właśnie dlatego piszę dziś do Państwa.

Od nas zależy, czy życie i przyszłość naszych dzieci nie zostaną zostaną użyte przez ONZ dla ideologicznej kolonizacji nie tylko Afryki, ale wielu narodów całego świata.

Bardzo proszę, pomóżcie nam kontynuować walkę o powstrzymanie ONZ przed wykorzystaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej jako narzędzia do realizacji radykalnego programu proaborcyjnego przed następną sesją ONZ, póki nie jest za późno.

Bardzo proszę poświęcić krótką chwilę, by pomóc CitizenGO oraz mi. Uniemożliwimy ONZ pracę nad rozprzestrzenianiem aborcji i ochronimy kobiety tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, że możemy liczyć na Państwa stałą pomoc finansową.

TAK, zacznę przekazywać comiesięczną darowiznę:

 

Przekażę 20 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 40 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 160 zł co miesiąc
 

 

inna kwota
 

 

Nie, dziękuję, ale przekażę jednorazową darowiznę.
 

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią.

Ann Kioko z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

Komisja ds. Statusu Kobiet przyjmuje wyniki przeglądu Pekin+25 (IISD)
http://sdg.iisd.org/news/commission-on-the-status-of-women-adopts-outcome-of-beijing25-review/

Amerykańskie „regresywne” stanowisko w CSW zdominowało największe spotkanie ONZ w sprawie kobiet (devex)
https://www.devex.com/news/us-regressive-stance-at-csw-dominates-un-s-largest-meeting-on-women-92410

Międzynarodowe przewodniki merytoryczne w zakresie edukacji seksualnej (Stop CSE)
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-materials-index/international-technical-guidance-on-sexuality-education-unesco-2018/

Potępienie wisi nad głowami Protestanckimi zborami!

Pragnę na was rozlać ocean Łask Bożych, lecz ludzkość jeszcze nie jest na to gotowa

Apelujemy z całą mocą, byście nie dali wplątać się w ten jałowy i szkodliwy POPiS-owy spór

Historia Europy co rok

Historia Ukrainy (z napisami i tłumaczeniem)

Granice Polski – od Mieszka I do współczesności

2020 to początek, potrwa to do połowy 2024 roku

Mafia St. Gallen i zamknięcie watykańskich bankomatów, rola Rycerzy Kolumba

Judeopolonia – Żydzi przeciwko niepodległości Polski

Polska JUŻ im PŁACI! Ukraińcy podpięli się pod ROSZCZENIA ŻYDOWSKIE I Dr. L.

Przewodniczący francuskiego episkopatu marzy o kardynałach-kobietach

Kościoły w ogniu: dlaczego spalenie katolickiej świątyni nie jest „zbrodnią nienawiści”?

Pobierz obrazki
Uwaga: 13.07.2020 startuje projekt Ocalenie ver. 1.1.
Ocalenie 2.0, w pogłębionej i poszerzonej wersji ruszy 8 września.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochane Dzieci Maryi,

Trochę wody juz upłynęło od czasu, gdy skończył się projekt Ocalenie 1.0. Wzięło w nim udział ponad 45 tysięcy osób. Bogu niech będą dzięki!

Chcemy zaprosić kolejne osoby do szukania schronienia w Niepokalanym Sercu Maryi.

Kościół przechodzi wielką próbę. Serca wiernych wydają owoce. Albo ducha Światłości, albo Ciemności. Doświadczenia spadające teraz na świat są łaską przez którą kochający Bóg Ojciec chce ratować swoje stworzenie przed zniszczeniem i śmiercią wieczną. Oczyszczenie jest konieczne, by przywrócić prawdziwy obraz Boga w sercach ludzi.

Matka Boża gromadzi swoje dzieci i przygotowuje je do głębszej relacji z Duchem Świętym.

Dwie rzeczy są super ważne:

1. Pełne oddanie Jezusowi przez Maryję. Oddawajcie się Maryi. Konsekrujcie swoje rodziny i domy. To jest KROK NR 1. Zgodzić się na prowadzenie.

KROK NR 2:
2. głęboka spowiedź (jeśli jest taka potrzeba to z całego życia) . Życie w stanie łaski uświęcającej jest dla nas konieczne – dzięki temu możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego.

Wobec wydarzeń niezrozumiałych i bardzo trudnych Duch Święty będzie prowadzi nas do Arki Niepokalanego Serca Maryi. Pomóżmy wejść tam każdemu, komu się tylko da pomóc!

Nie mamy powodów, aby się lękać. W miłości nie ma lęku. Dzieci Maryi oddane i pełne Ducha są spokojne i pogodne. Przyjmują każde doświadczenie, widząc w nim Łaskę. Dzieci Maryi są latarnią dla swojego otoczenia.

Przekazujcie to wezwanie wszystkim Waszym przyjaciołom i bliskim.

Rozważania są dostępne na stronie www.ocalenie.info

Otwieramy też grupy WhatsApp. Aktualne dostępne grupy będą znajdować się na stronie :https://ocalenie.info/whatsapp.
(jeżeli, któryś z linków nie będzie działać prosimy go wkleić do okna przeglądarki)

Niech święty Józef nas prowadzi. Amen.

Pobierz obrazki
Niech Maryja Niepokalana nas prowadzi, a Dobry Bóg błogosławi!
Szanowni Państwo,

po długich, niepewnych i gorących tygodniach negocjacji podczas Pięćdziesiątej Trzeciej Sesji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Ludności i Rozwoju (CPD 53), odnieśliśmy zwycięstwo!

Dziękujemy. To za Państwa przyczyną ten historyczny triumf nad lewicą w Organizacji Narodów Zjednoczonych był możliwy. Kolejna próba zalegalizowania aborcji na całym świecie, tym razem pod pretekstem pandemii COVID-19, została udaremniona.

Wysiłki podejmowane na sesji CPD 53 podczas pandemii były bardzo przebiegłe i de facto stanowiły próbę zakulisowego, potajemnego narzucenia aborcji krajom rozwijającym się, takim jak mój (Kenia), które nie były świadome prawdziwych intencji ONZ.
Po raz pierwszy też w historii negocjacje Organizacji Narodów Zjednoczonych odbywały się wirtualnie.

Nasz zespół CitizenGO, gdy tylko powziął informację o próbach forsowania aborcji, natychmiast przystąpił do działania.

Najkrócej rzecz biorąc, 29 maja Biuro Przewodniczących na 53 sesję CPD wysłało bardzo kontrowersyjny dokument do wszystkich członków Komisji.
Zawierał on niezwykle niebezpieczny paragraf 15, który wprost zmuszał do zaakceptowania prawa do aborcji na całym świecie. Mieliśmy również obawy, co do innych sformułowań w tym projekcie. Oto po raz pierwszy w historii negocjacji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych pominięte zostały zwyczajowe klauzule dotyczące suwerenności państw członkowskich.

Kiedy stało się dla nas jasne z czym mamy do czynienia, wysłaliśmy do Państwa petycję z prośbą o pomoc w powstrzymaniu nacisków ONZ na rozpowszechnianie i promocję aborcji pod pretekstem pandemii.
Z radością dziś pragniemy poinformować, że ponad 528.000 osób, takich jak Państwo, podpisało się pod petycją, wysyłając wiadomość e-mail do Biura Przewodniczących Komisji ds. Ludności i Rozwoju.

Negocjacje w Komisji były nie tylko kontrowersyjne, ale i wprost nieprzewidywalne. Wiązały się z wieloma dziwnymi insynuacjami, podejrzanymi tajemnicami, które zaangażowani w nie negocjatorzy starali się skrywać przed opinią publiczną. Dość powiedzieć, że na początku negocjacje miały trwać 3 dni, ale ostatecznie trwały cały miesiąc.

Dziękujemy za Państwa cierpliwość, która towarzyszyła nam wtedy, kiedy zmieniliśmy nagle terminy naszej kampanii. Wynikało to z nieprzewidywalnego charakteru sesji.
Kalendarz obrad był tym razem zmieniany wielokrotnie ze względu na fakt, że lobby aborcyjne usilnie naciskało na osiągnięcie konsensusu. Kiedy to się nie udawało starali się przeciągać obrady i podejmować kolejne próby wywierania presji.

Niezależnie od tego, nasi działacze cały czas zachowywali czujność śledząc zakulisowe manewry aborcjonistów i we współpracy z naszymi przyjaciółmi z Nowego Jorku starali się informować nas i Państwa na bieżąco o rozwoju sytuacji.

Projekt dokumentu zmieniał się wielokrotnie, ale za każdą zmianą widać było jedno, uporczywość i nieustępliwość jego autorów w dążeniu do upowszechnienia aborcji.

Gdyby został przyjęty jako dokument końcowy w wersji forsowanej przez aborcyjne lobby, byłaby to ogromna strata dla ruchu pro-life na całym świecie.
Musieliśmy więc działać szybko, mobilizując największe z możliwych poparcie dla sprawy, również po to, by wywrzeć realną presję i wezwać państwa przeciwne aborcji do lobbowania na rzecz zmiany projektu.
Przygotowaliśmy też wiele materiałów, które wykorzystaliśmy podczas demonstracyjnego dostarczenia Państwa podpisów do siedziby ONZ w Nowym Jorku (na zdjęciu poniżej).

Na szczęście wiele krajów posłuchało naszych próśb i odrzuciło proponowany przez aborcjonistów projekt dokumentu końcowego. Oznaczało to, że przewodniczący sesji chcąc dalej forsować kontrowersyjne rozwiązania musiał rozpocząć rozmowy dwustronne z każdym państwem członkowskim w celu osiągnięcia konsensusu.

Jednak wiele krajów podtrzymało swoje stanowisko odrzucając projekt deklaracji, w tak niebywałym stopniu nasycony aborcyjnym językiem i aborcyjnym duchem.

Ostatecznie przewodniczący sesji przekazał wszystkim członkom decyzję o wycofaniu kontrowersyjnych sformułowań z deklaracji z powodu braku konsensusu, co tym samym oznaczało zwycięstwo naszej kampanii.

To był cały miesiąc zmarnowanego przez ONZ czasu, energii i pieniędzy podatników, w którym prowadzono negocjacje nad aborcyjnym projektem deklaracji, która w ogóle nie powinna zaistnieć.

Dziękujemy Państwu za to, że mogliśmy liczyć na Państwa nawet wtedy, gdy poprosiliśmy o wsparcie naszej kampanii w ostatniej chwili. Dziękujemy za waszą cierpliwość, również wtedy gdy wielokrotnie przesuwaliśmy terminy jej zakończenia. To wszystko było konieczne, by wiele nienarodzonych dzieci zostało uratowanych teraz i w przyszłości.

Wygraliśmy, ale jest oczywiste, że ta walka się nie skończyła. Potrzebujemy międzynarodowej współpracy ze strony wszystkich krajów stojących po stronie życia, która pomoże nam powstrzymać tego rodzaju batalie w przyszłości na samym ich początku, by siłę, czas i cenne środki finansowe przeznaczać na pomoc najbardziej bezbronnym i potrzebującym, a nie na zmagania z ideologicznie motywowanymi urzędnikami różnych międzynarodowych organizacji próbujących urzeczywistnić swoje nieobliczalne wizje globalnej rewolucji obyczajowej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych stale stara się wykorzystywać pomoc humanitarną i rozwojową jako narzędzie przymuszania krajów afrykańskich, takich jak mój (Kenię) do narzucenia powszechnego dostępu do aborcji i wdrażania destrukcyjnych dla naszych wspólnot postulatów ideologii LGBTQ.
Jednak zawsze, gdy będzie to potrzebne, my, jako CitizenGO, będziemy obecni wszędzie tam, gdzie tego rodzaju próby będą podejmowane.

Niech Pan Bóg Państwu błogosławi za Państwa nieustanne wsparcie dla życia, rodziny i wolności.

Ann Kioko, Dyrektor Kampanii dla Afryki razem z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam szansę, by kontynuować nasza walkę.

Sondaż: Andrzej Duda zwycięzcą wyborów prezydenckich, ale ze świętowaniem powinien zaczekać

Andrzej Duda zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich 2020 – wynika z sondażu exit poll opublikowanego przez TVP Info. Zważywszy jednak na pewien margines błędu w badaniu oraz niewielką różnicę w poparciu dla obu kandydatów, urzędujący Prezydent RP powinien wstrzymać się jeszcze z otwieraniem szampana. 

Z sondażu exit poll wynika, że Andrzej Duda uzyskał poparcie 50,4 proc. Polaków. Z kolei jego konkurent, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zgromadził w głosy 49,6 proc. obywateli. Margines błędu w badaniu IPSOS wynosi 2 punkty procentowe.

Jeśli sondażowe wyniki się potwierdzą, Andrzej Duda będzie przez najbliższe 5 lat pełnił funkcję prezydenta RP. Najpewniej jednak kandydaci zaczekają ze świętowaniem sukcesu do chwili opublikowania oficjalnych i ostatecznych danych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła 68,9 proc.

Read more: https://www.pch24.pl/sondaz–andrzej-duda-zwyciezca-wyborow-prezydenckich–ale-ze-swietowaniem-powinien-zaczekac,77157,i.html#ixzz6S0yuq9Dg

——————

To znowu będzie rządziła „obłuda” Polską. Ten obłudny facet tak wychwala Żydów, że tysiącletnia tradycja w łączności z Żydami, a co to obchodzi Polaków?  Czy Polacy zapraszali Żydów? A co Żydzi proponują Polakom w ich Izraelu, że tylko Polacy muszą im coś dawać za ataki, za kradzież dobrego imienia, za kradzież majątków polskich, za oddawanie życia w wojnę. Czy zapraszają na wakacje do Izraela Polaków, a czy Żydzi tak wychwalają Polaków w Izraelu jak tego oni od nas żądają. To Żydzi Polaków nienawidzą a swoimi grzechami nas obwiniają i wyzywają na cały świat. Polacy ich nie atakują i nie jeżdżą do nich jak oni do Polski.

Popiera aborcję, LGBT, seksualizację dzieci i na Mateńkę Bożą się powołuje – to jest perfidia.
Rafał Trzaskowski: jestem przekonany, że jak policzymy głosy to wygramy

„Tak się złożyło, że ja się tu wychowałem – Górka Najświętszej Maryi Panny zawsze przynosiła mi szczęście. Jestem absolutnie przekonany, że będzie dobrze (…) dwa miesiące temu miały się odbyć wybory i wszystko miało być zadecydowane, ale obudziło się społeczeństwo obywatelskie i dlatego wygramy ” – powiedział rywal Andrzeja Dudy w wyścigu o fotel prezydencki po ogłoszeniu pierwszych wyników sondaży exit poll.

 

– To właśnie Polki i Polacy w całej Polsce stworzyli nadzieję na Polskę otwartą, uśmiechniętą tolerancyjną, gdzie najważniejsza jest równowaga i zdrowy rozsądek – podkreślał. – Już wygraliśmy, niezależnie od tego jaki będzie wynik, udało nam się pobudzić, stworzyć nadzieję – dodał obecny prezydent Warszawy.

 

– Jestem przekonany, że wygramy, a po drugie że już to się tak łatwo nie zmieni, jeżeli już nawiązaliśmy więź, w całej Polsce spotykając się tysiącami (…) Chcemy równowagi, chcemy patrzeć władzy na ręce. Oni mieli miliony, imperium medialne, aparat państwowy, a my jedynie społeczeństwo obywatelskie i zdrowy rozsadek – mówił podczas wieczoru wyborczego. 

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego, nawet pomimo przegranej dalej będzie prowadził starania na rzecz zmiany obecnej sytuacji politycznej. – Będziemy walczyć o równowagę, żeby Polska była otwarta, europejska, tolerancyjna, będziemy walczyć o wolne sądy, w obronie konstytucji, w obronie praw kobiet, obiecuję – ja i wszyscy ludzie dobrej woli – że będziemy zawsze stać przy słabszych, którzy są atakowani, przy tych, na których leje się nienawiść ze strony tzw. mediów publicznych, zawsze będziemy przy nich stać, zawsze będziemy ich bronić – zaznaczył. To słowa pokazują, że w misji politycznej Rafała Trzaskowskiego słuszne miejsce nadal zajmować będzie promocja aborcji i ruchu LGBT+. 

Według wstępnego sondażu IPSOS exit poll z wynikiem 50,4 proc. wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski zdobył 49,6 proc. głosów.

Read more: https://www.pch24.pl/rafal-trzaskowski–jestem-przekonany–ze-jak-policzymy-glosy-to-wygramy,77165,i.html#ixzz6S11E9ntn

O, mój Ojcze niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, 

że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem! 

Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, 

a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: 

„Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!” 

Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja -Twoim dzieckiem! 

Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną 

i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! 

Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, 

co jest dla mnie korzystne! 

Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! 

Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, 

iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, 

które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy! 

Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość! 

Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, 

która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. 

Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki. 

Ojcze, Ty wiesz wszystko. Ty widzisz wszystko. 

Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. 

Wszystko możesz i kochasz mnie! 

O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, 

przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o…. 

(należy wymienić laskę, o którą się prosi). 

W tej intencji ofiaruję Ci – w jedności z ich Najświętszymi Sercami 

– wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia 

oraz największą wierność moim obowiązkom. 

* Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! 

Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie stracił, 

nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. 

Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. 

A Ty, o Jezu, otwórz Swe Serce i włóż w nie moje serce, 

a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! 

W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję! 

Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. 

Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie! 

Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. 

Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. 

Zmiłuj się nade mną! 

Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, 

bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! 

Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom, 

bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! 

Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, 

bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

Komentarz dnia

Bóg w swoim Kościele ma miejsce dla każdego, o czym świadczy antyfona na komunię: wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo. Nikt nie powinien czuć się pominięty i zapomniany przez wspólnotę kościelną. Każda Eucharystia ma na celu również wzmocnić w ludziach ochrzczonych poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny Boga. Niezależnie od tego, gdzie się obecnie znajduje, blisko czy daleko Boga, to i tak w sposób duchowy jest powiązany ze wspólnotą Kościoła. To wielki zaszczyt móc nazywać się chrześcijaninem i mieć tak wielu braci i wiele sióstr w wierze. Warto w tę wakacyjną niedzielę na nowo odkryć swoje miejsce w Kościele, wspólnocie ludzi wierzących.
ANTYFONA NA WEJŚCIEPs 17 (16), 15

My Polacy, walczący o Intronizację głosujemy tylko na Pana Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI, BO WSZYSCY INNI I WSZYSTKO
INNE,TO MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI I JESZCZE RAZ MARNOŚĆ.

POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS! 
KRÓLU POLSKI RATUJ NAS!!!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
– aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI. Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.
Koronka do Miłosierdzia Bożego

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne.
Amen
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

Pismo św.: SŠOWA EWANGELII w/g św. MATEUSZA 13, 18 - 23

(Mt 13,1-23) 
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Czytania mszalne - liturgia.wiara.pl

Z dzieła św. Ambrożego, biskupa, O misteriach

Źródło odrodzenia

 

Każdego dnia, gdy odczytywano dzieje Patriarchów albo zalecenia Księgi Przysłów, przemawiałem na tematy etyczne. Chciałem, abyście w ten sposób pouczeni i kształtowani, przyzwyczaili się do wstępowania w ślady przodków oraz zachowywania Bożych przykazań, abyście odnowieni przez chrzest, przestrzegali takiego sposobu życia, jaki przystoi oczyszczonym. 
Teraz natomiast nadszedł czas, abyśmy powiedzieli wam o świętych obrzędach i ujawnili znaczenie sakramentów. Gdybyśmy próbowali uczynić to wcześniej, zanim jeszcze zostaliście wprowadzeni, byłoby to raczej zdradą niż objaśnieniem. A zresztą światło misteriów bardziej przenika nie przygotowanych niż wówczas, kiedy poprzedzone jest wstępnym pouczeniem. 
Otwórzcie więc swe uszy i rozkoszujcie się zapachem życia wiecznego, przekazanego wam za pośrednictwem sakramentów. Właśnie to mieliśmy na uwadze podczas wstępnego obrzędu otwarcia. Mówiliśmy wtedy: „Effetha”, to jest „otwórz się”. Mówiliśmy tak, aby każdy, kto się zbliża do łaski, pojął, o co jest pytany, i pamiętał, co ma odpowiedzieć. Czytamy w Ewangelii, iż Chrystus dokonał tego obrzędu, kiedy uleczył głuchoniemego. 
Z kolei otwarto przed tobą Miejsce Najświętsze i wszedłeś do sanktuarium odrodzenia. Przypomnij sobie, o co cię pytano, i rozważ, co odpowiedziałeś. Wyrzekłeś się szatana, jego spraw, świata, jego przepychu i rozkoszy. Twa odpowiedź została zamknięta na zawsze nie w grobie umarłych, ale w Księdze żywych. 
Zobaczyłeś tam diakona, zobaczyłeś kapłana, zobaczyłeś biskupa. Nie zważaj na ich wygląd, ale na charyzmat ich posługiwania. Przemówiłeś w obecności aniołów, jak to jest napisane: „Wargi kapłana strzegą wiedzy i u niego szuka się pouczeń, bo jest aniołem Pana wszechmocnego”. Nie można się tu pomylić ani zaprzeczyć: aniołem jest ten, kto zwiastuje królestwo Chrystusa, kto zwiastuje życie wieczne. Nie oceniaj go według wyglądu, ale według zadania. Rozmyślaj nad tym, co ci przekazał, uszanuj jego posługiwanie, uznaj godność. 
Wszedłszy zatem, aby spotkać nieprzyjaciela, któremu postanowiłeś sprzeciwić się w twarz, zwracasz się ku Wschodowi, ponieważ ten, kto wyrzeka się szatana, zwraca się ku Chrystusowi i patrzy w Jego oblicze.

EWANGELIA : Por. Å k 8, 15 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja ...

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Izajaszowe czytanie, stanowiące tło dla Jezusowej przypowieści o siewcy, powstało około 550 lat przed Chrystusem. Wiedza o świecie, co oczywiste, była wówczas inna niż nasza, także w tym, co dotyczy zjawisk naturalnych: deszczu, śniegu i ich pochodzenia. Ale w tekście tym nie chodzi wyłącznie o wiedzę, ale przede wszystkim o mądrość płynącą z wiary w Boga, który stworzony przez siebie świat ma w swojej opiece. I nie pozostawia go samego, troszcząc się o jego wzrost. 
Prorok Izajasz obraz nawodnienia ziemi i roślin przez deszcze i śniegi, porównuje do skuteczności słowa Bożego. Tak jak deszcze i śniegi nawadniają glebę, podtrzymując wegetację, użyźniają i zapewniają urodzaj, tak słowo Boże zasiane w duszy człowieka daje życie. I nigdy nie pozostaje bezowocne. 
Użyty tu hebrajski termin dabar oznacza zarazem „słowo” oraz „czyn, działanie”. Za takim znaczeniem kryje się ważna idea: słowo ma wielką moc – słowem można zranić bardziej niż mieczem, ale i zbudować lepiej niż z cegieł. Boże słowo ma moc stwórczą (Bóg mówi i się staje), ale i moc zbawczą. Bóg poprzez swoje słowo może zmieniać świat i życie każdego z nas. Tylko jaki plon wyda ono w nas i jak na nie odpowiemy?

Komentarz do psalmu

Psalm 65 wysławia Boga, który jako Stwórca troszczy się o swoje stworzenie. Psalmista, rozważając wielkie dzieła Boże, zwłaszcza Jego troskę o stworzenie, prosi Boga o łaskę deszczu na początku nowego roku rolniczego. Bóg wybawia od suszy i sprawia, że wszelkie rośliny mają potrzebną wodę do wzrostu.

Komentarz do drugiego czytania

Rozdziały 5 – 8 Listu do Rzymian opowiadają szeroko o teraźniejszości i przyszłości ochrzczonych. Perykopa, stanowiąca dziś drugie czytanie, to sam koniec argumentacji Pawła, w którym Apostoł skupia się na temacie obecnych cierpień i przyszłej chwały. „Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” – pisze. Piękna teologia ukazuje, że na odkupienie i wybawienie Boże oczekują nie tylko ludzie, ale całe stworzenie, które „jęczy i wzdycha w bólach rodzenia”. Tak, jak tajemnica cierpienia dotyczy zarówno człowieka („my sami, którzy posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów”), jak i świata (na przykład zwierząt), tak i tajemnica odkupienia dotyczy zarówno człowieka, jak i całego stworzenia. Dla Pawła, tak jak wcześniej dla Izajasza w pierwszym czytaniu, ważne jest, że Bóg troszczy się o całość swojego stworzenia, nie pozostawiając go bez opieki. Odnowa duchowa ludzkości nie może nie mieć wpływu na cały świat, który przeznaczony jest do tego, by stać się kosmosem, mającym swoje miejsce w chwale dzieci Bożych.

Komentarz do Ewangelii

Dzisiejsza ewangelia to sam początek rozdziału trzynastego Ewangelii według św. Mateusza, który zbiera nauczanie Jezusa w przypowieściach. Po opisanej przez Ewangelistę działalności publicznej Jezusa, Jego nauczaniu (np. Kazanie na Górze), licznych opisach uzdrowień, powołań uczniów i rozmaitych reakcjach na Jezusowe Słowo – Jezus zaczyna nauczać w przypowieściach. W kontekście ewangelicznej narracji jako całości ów nowy sposób nauczania, nowa strategia, wydają się reakcją na sprzeciw i wrogość wobec Jezusa. Jezus naucza w obrazach, które bliskie były mieszkańcom biblijnej Galilei. Przypowieść zawsze opiera się na jakimś obrazie, często zapożyczonym z życia codziennego (w tym przypadku życia rolniczego) i skłania słuchacza do odkrycia głębszego sensu duchowego. W tym znaczeniu, jako odbiorcy przypowieści, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, jak ten tłum, który garnął się do Niego, do refleksji nad jej znaczeniem, na różnych poziomach, w różnych okolicznościach naszego życia.
Treść przypowieści o siewcy, doskonale znana, odwołuje się do równie znanego obrazu. Choć jej znaczenie dziś wydaje się nam dość oczywiste, uczniowie proszą Jezusa o jej objaśnienie, które pojawi się w Mateuszowej ewangelii nieco dalej. Nawiązując do dzisiejszego pierwszego czytania, można powiedzieć, że Słowo Boże jest jak ziarno. W Izajaszowej wypowiedzi, to ziarno Słowa nie może zostać bezowocne. W przypowieści Jezusowej ten obraz jest jakby rozwinięty: owoc ziarna Słowa może być różny, w zależności od okoliczności życia, w której się znajdujemy, w zależności od naszego przygotowania i otwarcia, a nade wszystko w zależności od wiary i zawierzenia Bogu. Są tacy, do których owo ziarno nie trafi i pozostanie bezowocne: jeśli trafi na drogę (gdzie wydziobią je ptaki), na ziemię skalistą (gdzie szybko wzeszły, ale powysychały, bo nie miały korzenia), między ciernie (gdzie ciernie zagłuszają Słowo). Jeśli jednak Słowo trafi na podatny grunt – wyda owoc, choć owoc będzie różny: stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Ten plon jednakowoż ukazuje tryumf królestwa, nawet mimo sprzeciwu i trudności, jakich Jezus i Jego uczniowie zaczęli doświadczać. Obraz wzrostu, rozwoju królestwa będzie zresztą tematem także kolejnych Jezusowych przypowieści.

Komentarze zostały przygotowane przez dr hab. Barbarę Strzałkowską

12 lipca
Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu,
biskup i męczennik

Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu

Brunon urodził się w 974 r. w rodzinie grafów niemieckich w Kwerfurcie. W roku 986 uczył się w szkole katedralnej w Magdeburgu. Studia odbywał pod kierunkiem magistra Geddona. Tu zetknął się z metropolitą magdeburskim, Gizylerem, i z Thietmarem, późniejszym biskupem w Merserburgu, autorem znanej Kroniki. W roku 995 został mianowany kanonikiem katedralnym w Magdeburgu. W roku 997 wraz z cesarzem Ottonem III udał się do Rzymu. Tu w roku następnym (998) wdział habit benedyktyńskiego mnicha na Awentynie w opactwie świętych Bonifacego i Aleksego. Pięć lat wcześniej w tym samym klasztorze przebywał św. Wojciech i bł. Radzim. Brunon otrzymał jako imię zakonne Bonifacy.
W roku 999 złożył śluby zakonne. W tym samym czasie zaprzyjaźnił się ze św. Romualdem, który miał już sławę świętego męża i ojca nowej rodziny zakonnej. W roku 1001 Bonifacy znalazł się wśród jego synów duchowych w eremie Pereum koło Rawenny. W tym samym roku jesienią udała się do Polski pierwsza grupa kamedułów z Pereum: Św. Jan i św. Benedykt. Misję tę zorganizował św. Romuald na prośbę cesarza Ottona III i króla polskiego, Bolesława Chrobrego. Mieli oni działać wśród Słowian nadodrzańskich. Do nich to miał się dołączyć Brunon. Dla wyjednania misji odpowiednich przywilejów papieskich, św. Romuald wysłał go do Rzymu. Papież Sylwester II chętnie udzielił wszystkich potrzebnych dla misjonarzy indultów. Brunon otrzymał także od papieża paliusz, a więc tym samym nominację na metropolitę misyjnego. Dawało mu to uprawnienia do mianowania biskupów na terenach misyjnych. Z niewiadomych przyczyn, sakrę biskupią Brunon Bonifacy otrzymał dopiero w roku 1004 w Magdeburgu. W ten sposób stał się pierwszym metropolitą pogańskich Słowian zachodnich, do których był wysłany jako misjonarz.
Złożona sytuacja polityczna na terenie Polski sprawiła, że Brunon zatrzymał się we Włoszech, a potem na dworze cesarza. W 1005 r. udał się na Węgry, aby tam szukać pola dla swojej działalności. W roku 1006 był w Polsce, by w roku następnym (1007) znaleźć się po raz drugi na Węgrzech. Papież wysłał go w tym samym czasie także do Kijowa, a nawet do Pieczyngów nad Morzem Czarnym. Wyprawę finansował zapewne Bolesław Chrobry. W roku 1008 Bonifacy był ponownie w Polsce i usiłował udać się z kolei do Szwecji, aby przez swoich uczniów zorientować się w sytuacji tamtejszego Kościoła. W 1009 roku udał się do Jaćwieży z wyraźnym zamiarem rozpoczęcia tam misji. Niestety, nie było mu dane dokończyć pomyślnie rozpoczętego dzieła. Według podania miał nawrócić nad Bugiem jednego z książąt jaćwieskich, Nothimera. Rywale księcia wykorzystali ten moment i pozbawili go władzy. Brunon zaś, z 18 towarzyszami, miał zginąć z ich ręki 9 marca 1009 roku, gdzieś w okolicach Pojezierza Suwalskiego. Miał wówczas zaledwie 35 lat życia. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało. Niestety, ślad o relikwiach Męczennika zaginął.
Brunon jest autorem trzech zachowanych do dziś utworów pisanych: Żywotu św. Wojciecha, Listu do cesarza Henryka II (1008) i Żywotu Pięciu Braci Kamedułów(1008 lub 1009), zamordowanych przez na pół pogańskich pachołków królewskich. Styl i język tych pism wskazują na wysoką kulturę św. Brunona.
Kult św. Brunona Bonifacego rychło rozszedł się po świecie. Już w roku 1040 wychodzi jego żywot wpleciony przez św. Piotra Damiana do żywota św. Romualda. Jego cześć rozwijała się w zakonie kamedułów, a także w kolegiacie w Kwerfurcie, której sam św. Bronon miał być fundatorem. W Martyrologium Rzymskim figuruje od XVI w. W XVII w. św. Brunon Bonifacy został uznany za patrona Warmii, a w 1963 został ogłoszony głównym patronem diecezji łomżyńskiej.

Psalm 38:22 - Sierpień - 2018 - Obrazki - Galeria - Chrześcijański ...

 

Litania do św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu (12 VII)

  
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Patronie Ojczyzny naszej, módl się za nami
Święty Wojciechu, Pierwszy polski męczenniku, módl się za nami
Święty Brunonie, Patronie diecezji ełckiej, módl się za nami.
Święty Brunonie, Przyjacielu i obrońco Narodu polskiego, módl się za nami
Święty Brunonie, Orędowniku pojednania miedzy narodami, módl się za nami
Święty Brunonie, Biskupie pokorny i szlachetny, módl się za nami.
Święty Brunonie, Kapłanie wierny i wytrwały, módl się za nami.
Święty Brunonie, Pasterzu walczący o zbawienie dusz ludzkich, módl się za nami.
Święty Brunonie, Gorliwy apostole ziem pruskich, módl się za nami
Święty Brunonie, Ufający w pełne zwycięstwo Ewangelii, módl się za nami
Święty, Brunonie, Męczenniku za wiarę świętą, módl się za nami
Święty Brunonie, Wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Święty Brunonie, Nauce Chrystusowej do końca wierny, módl się za nami
Święty Brunonie, Mężny naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Brunonie, Wzorze głębokiego życia duchowego, módl się za nami.
Święty Brunonie, Miłujący Chrystusa Eucharystycznego, módl się za nami.
Święty Brunonie, Całkowicie oddany modlitwie, módl się za nami.
Święty Brunonie, Niestrudzony w pełnieniu woli Bożej, módl się za nami.
Święty Brunonie, Nauczycielu nieskończonego zawierzenia, módl się za nami.
Święty Brunonie, Zwiastunie obietnicy życia wiecznego, módl się za nami.
Abyśmy z grzechów swoich powstawali, módl się za nami.
Abyśmy powrócili do wytrwałości w wierze, módl się za nami.
Abyśmy stale otwarci byli na miłosierdzie Boże, módl się za nami.
Abyśmy przed Bogiem w prawdzie trwali, módl się za nami
Abyśmy razem z Tobą Bogu składali dziękczynienie, módl się za nami.
Abyśmy szanowali swoich braci w Chrystusie, módl się za nami
Abyśmy Kościół święty szczerze miłowali, módl się za nami
Abyśmy odzyskali odwagę w wyznawaniu wiary, módl się za nami
Abyśmy ducha misyjnego w sobie pielęgnowali, módl się za nami
Abyśmy wyprosili łaskę nawrócenia grzeszników, módl się za nami
Abyśmy, dar życia wiecznego otrzymali, módl się za nami.
Abyśmy w ostateczne zwycięstwo Chrystusa uwierzyli, módl się za nami
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Jeden jest wasz nauczyciel Chrystus,
O.: Wy zaś wszyscy jesteście braćmi.
Módlmy się:
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i męczeństwo świętego Brunona, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

                                        MODLITWY + OFIARY + POKUTY -Objawienia MARYI -RÓŻY DUCHOWNEJ- w ...

GDY NIEBO STAJE OTWOREM

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Takie słowa usłyszała 68 lat temu pielęgniarka Pierina Gilli. 8 grudnia 1947 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, Włoszce po raz kolejny objawiła się Maryja. Miało to miejsce w położonym u podnóża Alp niewielkim miasteczku w północnej Italii, oddalonym o 20 km od Bresci – Montichiari. W polskim tłumaczeniu nazwa tej miejscowości brzmi bardzo wymownie: „Jasne Góry”.

Powołana dla świata

P. Gilli urodziła się 3 sierpnia 1911 r. w San Giorgio pod Montichiari. Pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Gdy jej ojciec, Pancrazio, zmarł wskutek ran odniesionych podczas I wojny światowej, mała Pierina trafiła do sierocińca prowadzonego przez zakonnice. Wróciła do domu, kiedy jej matka, Rosa, powtórnie wyszła za mąż i sytuacja materialna rodziny znacznie się poprawiła. Pierina była jednak źle traktowana przez ojczyma. Aby powstrzymać jego agresję – jak wspominała – często śpiewała Litanię loretańską. W wieku 18 lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu. Przekonana o opiece Matki Bożej zamierzała wstąpić do zakonu. Jednak ze względu na słabe zdrowie i brak posagu nie została przyjęta. Mimo to nie poddała się. Złożyła prywatny ślub czystości i odmówiła zamążpójścia. Swoje powołanie kontynuowała w świecie. Głównym motywem duchowości Pieriny były praktyki pokutne. Ofiarowywała swoje cierpienia za przeżywających trudności kapłanów i osoby konsekrowane.

Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32 roku życia. Tym razem się udało. Wstąpiła do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia. Jednak z powodu nawracających ciężkich chorób nie złożyła ślubów wieczystych. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej.

Trzy miecze, trzy róże

24 listopada 1946 r. podczas pracy w szpitalu ujrzała płaczącą Madonnę z trzema mieczami wbitymi w serce. Matka Boża wypowiedziała wówczas tylko trzy słowa: „Modlitwy, ofiary, pokuty!”. W kolejnym widzeniu Pierina ujrzała uśmiechniętą Maryję, której szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Co oznaczają te kolory? Pierwszy mówi o czystości i wierności w wierze, drugi opowiada o dawaniu siebie i trwaniu przy Bogu, jeśli trzeba – aż po męczeństwo. Trzeci o świętości. Gdy ludzie Kościoła będą jak te trzy kwiaty, serce Maryi wypełni radość…

O swoich spotkaniach z Matką Bożą kobieta opowiedziała spowiednikowi. Don Luigi Bonomini, wicerektor w Montichiari, nie uwierzył jej jednak, nazywając wizje wytworem wyobraźni lub… przejedzenia. Pożegnał ją słowami: „W każdym razie milcz i… nie przychodź więcej opowiadać mi tych historyjek!”. Posłuszna Pierina zatem milczała, modląc się i pokutując w domowym zaciszu. Jednak Maryja wciąż do niej przychodziła. Kobieta widziała Madonnę w różnych miejscach: w szpitalnej sali, w domowej kaplicy i oratorium, w kościołach. Pielęgniarka doświadczyła także dręczenia złych duchów. Ujrzała również piekło, a w nim dusze potępionych zakonników i dostojników Kościoła, którzy zdradzili swą posługę, duchownych, którzy umarli w stanie grzechu śmiertelnego.

Kontynuacja Fatimy

Następne objawienia miały miejsce w kolejnych miesiącach 1947 r. – najczęściej w czasie modlitwy różańcowej. W lipcu Maryja obiecała instytutom religijnym i zgromadzeniom, że za większe Jej umiłowanie będzie je bardziej chronić: „Będą mieć piękny urodzaj powołań, mniej dusz będzie obrażać Pana grzechami śmiertelnymi, mniej będzie zdrad powołań, a wielka świętość sług Boga” – mówiła Matka Boża. Pragnieniem Maryi było także, by 13 dzień każdego miesiąca stał się dniem Jej poświęconym: „13 dnia każdego miesiąca sprawię, że zstąpi obfitość łask i wielka świętość na powołanych we wszystkich instytutach i zgromadzeniach, które mnie uczczą w ten sposób. Pragnę, aby 13 lipca każdego roku obchodzono święto Róży Mistycznej przez Mszę św., Komunię św., Różaniec i godzinę adoracji”. Znawcy objawień maryjnych twierdzą, że zaakcentowanie 13 dnia miesiąca i pojawienie się w jednym z widzeń Matki Bożej z Hiacyntą i Franciszkiem pokazuje, że wydarzenia w Montichiari odwołują się do zjawisk z Fatimy.

W licznych orędziach Matka Boża nawiązywała do wielkich objawień: w Lourdes – nazywając się Niepokalanym Poczęciem; w Fatimie – pragnąc, aby rozwijano w zgromadzeniach zakonnych nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca i czczono Ją pod wezwaniem Róży Duchownej (Mistycznej); na rue du Bac w Paryżu – nakazując wybicie medalika podobnego do tego z 1830 r., kiedy to miały miejsce objawienia św. Katarzynie Labouré.

Świadkami cudownych zdarzeń w Montichiari byli lekarze, pielęgniarki, kapelani szpitala i chorzy, którzy na co dzień przebywali z P. Gilli. Oprócz ekstaz obserwowali zapowiadane przez nią wydarzenie – z krzyża w szpitalnej kaplicy zaczęła wyciekać krew, którą Pierina otarła puryfikaterzem. Naoczni świadkowie potwierdzają, że widzieli tkaninę zaplamioną krwią. Kapelan szpitala przekazał ją miejscowemu biskupowi, a kuria zleciła fachowe badania. Matka Boża, niejako komentując to zjawisko, powiedziała tylko: „Żyjcie miłością”.

W tej godzinie uprosisz łaskę

7 grudnia 1947 r., w przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża zapowiedziała Pierinie, że na drugi dzień ukaże się jej w bazylice w Montichiari. Nowina o objawieniu Maryi rozeszła się błyskawicznie. Pisała o tym nawet prasa. Do miasta ściągnęli pielgrzymi i ciekawscy. Przestronną katedrę wypełniła rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: „O, Matka Najświętsza!”. Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami – symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”, po czym zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu z kilku stopni ogłosiła: „Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa”. Znowu zeszła niżej, mówiąc: „Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”. Matka Najświętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie papieżowi Piusowi XII. Wyjaśniła też zasadę nabożeństwa: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”. W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe serce, mówiąc: „Spójrz na to serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju”. Maryja wyjaśniła: „Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary”. Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask.

Bezpośrednim skutkiem pierwszej godziny łaski miały być cudowne uzdrowienia m.in.: pięcioletniego sparaliżowanego chłopca, który wyszedł z katedry o własnych siłach, i kobiety od 12 lat cierpiącej na gruźlicę.

Siła kultu

Objawienia z Montichiari – mimo kultu wiernych (w latach 80 XX w. powszechną praktyką była cześć oddawana Róży Mistycznej w Jej figurach; imponująca jest lista miejsc, gdzie odnotowano krwawe łzy płynące z oczu Matki Bożej) – początkowo nie zostały uznane przez Kościół. Pierinie zasugerowano życie w ukryciu. Pokornie zastosowała się do zaleceń i przez wiele lat mieszkała we franciszkańskim klasztorze w Fontanelle, nie przywdziewając jednak habitu zakonnego. Zmarła 12 stycznia 1991 r. Jej grób i miejsca objawień odwiedza rocznie ponad 100 tys. pielgrzymów.

Biskup Brescii Giulio Sanguinetti, widząc jak statuy Maryi z trzema różami na piersiach lub też z trzema mieczami zdobywają świat, 15 sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari.

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201549-immaculata.html

                                                 Uzdrowienie przez MaryjÄ™: 2011

Modlitwy do Róży Duchownej

O Maryjo, Różo Duchowna, Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą nadzieją, mocą i otuchą. Udziel nam z nieba Twego Matczynego i świętego błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen.

Różo Duchowna, Niepokalana Dziewico, Matko Łaski! Napełnieni czcią dla Twojego Boskiego Syna upadamy przed Tobą, aby wybłagać u Boga Jego miłosierdzie. Nie dla naszych zasług, ale przez dobroć Twojego Matczynego Serca prosimy o pomoc i łaski, wierząc, że nas wysłuchasz. Zdrowaś Maryjo…

Różo Duchowna, Matko Jezusa, Królowo Różańca Świętego i Matko Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa – błagamy Cię o dar jedności i pokoju dla skłóconego świata i o wszystkie łaski, które mogą przyczynić się do odmiany serc tak wielu Twych dzieci. Zdrowaś Maryjo …

Różo Duchowna, Królowo Apostołów, spraw, aby wokół Twoich ołtarzy rozkwitły niezliczone zastępy nowych powołań kapłańskich i zakonnych, które świętością swego życia i żarliwą gorliwością w ratowaniu dusz potrafiłyby rozszerzyć na cały świat Królestwo Twojego Syna Jezusa! Zdrowaś Maryjo…

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia… 

Różo Duchowna, Matko Kościoła, módl się za nami!

Modlitwy i prośby do Róży Duchownej

(polecane zwłaszcza przy odprawianiu nowenny)

Różo Duchowna, bądź błogosławiona o Matko Łaski Bożej! Ty podarowałaś światu swego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, Dawcę Wszelkich Łask!

Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Twój Boski Syn wyjednał nam łaskę przez swoją śmierć na krzyżu, a Ty współuczestniczyłaś w tym dziele, gdy miecz boleści przeniknął Twoją duszę!

Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Tobie Ojciec Niebieski powierzył największy skarb niebios, Ciebie uczynił Panią i Rozdawczynią Łask Wszelkich!

Różo Duchowna, Matko nasza! Zwróć Twoje oczy pełne miłości na całą ludzkość. Prosimy Cię, wzywamy Cię, błagamy Cię! Spraw, abyśmy wszyscy stali się uczestnikami łask Bożych przez sakrament Chrztu Świętego, Pokuty i inne sakramenty potrzebne do zbawienia dusz naszych!

Różo Duchowna, Matko Łaski Bożej! Spraw, abyśmy wszyscy doszli do domu Ojca Niebieskiego, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Twoimi i dziećmi Boga! Spójrz także na moją duszę, słabą, grzeszną i niegodną!

Różo Duchowna, ufam Tobie, bo Ty najlepiej wiesz, czego i kiedy nam potrzeba. Przed Tobą otwieram moje serce. Oświeć mą duszę swym światłem. Niech Twoja macierzyńska miłość rozpali moje oziębłe serce Twoim niezmierzonym miłosierdziem, napełni je Twoją radością, pokorą i pokojem!

Różo Duchowna! Ty jak Matka troszczysz się zwłaszcza o te dzieci, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Dlatego uciekam się do Ciebie w moich duchowych i życiowych potrzebach. Nade wszystko jednak proszę Cię o tę szczególną łaskę …!

Różo Duchowna! Ty jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką Łaski Bożej! Ty jesteś Matką miłosierdzia i Matką dającą Życie! Jesteś Matką pełną łaskawości i nadziei! Ukryj mnie w swoim Niepokalanym Sercu i racz mnie wysłuchać! Amen.

Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami!

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico! Błagamy Ciebie!

Modlitwy wynagradzające za brak czci dla Matki Najświętszej

O Jezu, przebacz nam wszelkie znieważanie świętego imienia Maryi – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

O Jezu, przebacz nam pogardę, okazywaną tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia – Ciebie prosimy…

O Jezu, przebacz nam nasze zaniedbania w oddawaniu czci Maryi – Ciebie prosimy…

O Jezu, przebacz nam brak szacunku dla wizerunków Maryi – Ciebie prosimy….

O Jezu, przebacz nam wszelkie lekceważenie różańca świętego – Ciebie prosimy….

O Jezu, przebacz nam wszelką obojętność, okazywaną matczynej miłości Maryi – Ciebie prosimy…

Znaczenie objawień Róży Mistycznej wień Róży Mistycznej

Trzy miecze w Sercu Maryi

Jeśli wrócimy do początku objawień, to zobaczymy, że Matce Bożej chodzi przede wszystkim o księży i o osoby poświęcone Bogu. W pierwszym objawieniu w 1947 r. Matka Boża ukazała się w fioletowej sukni żałobnej, ze łzami obficie płynącymi z oczu i spadającymi na ziemię. Przede wszystkim jednak ukazała się z trzema dużymi mieczami w sercu. Do tego wypowiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwy! Wynagrodzenia! Pokuty!”. Później wyjaśniła znaczenie tych mieczy. Pierwszy miecz oznacza zdradę powołania kapłańskiego i zakonnego, drugi miecz oznacza księży i osoby zakonne, żyjące w grzechach ciężkich, trzeci miecz oznacza księży i osoby zakonne, które popełniają zdradę Judasza.

W Montichiari Róża Duchowna przychodzi przede wszystkim do księży, klasztorów oraz wszystkich osób poświęconych Bogu. Są oni szczególnie bliscy Sercu Pana i Sercu Matki, lecz tylu z nich wbija w te Najświętsze Serca straszliwe miecze.

Ból od pierwszego miecza

W ciągu blisko 10 lat około 30000 księży katolickich straciło swoje powołanie*. Z tego tylko około połowa prosiła o kościelną sekularyzację, reszta zrezygnowała i z tego. Pewien ksiądz powiedział: „Tę sekularyzację może sobie papież przypiąć do kapelusza!”. Praktycznie znaczy to, że wiele tysięcy księży i osób zakonnych nie tylko straciło powołanie, ale także i wiarę, i zaczęło żyć tylko w małżeństwach cywilnych. Do tych 30000 księży doszła cztero- lub pięciokrotna liczba braci i sióstr zakonnych, którzy porzucili swoje powołanie. Łącznie ich liczba wyniosła ponad 100000. Zastraszająca ilość i straszny miecz boleści w Sercu najlepszej z Matek! Są to przecież jej synowie i córki!

Ból od drugiego miecza

Sprawiają go ci księża i zakonnicy, którzy żyją w grzechach śmiertelnych. Pozostają oni w służbie kapłańskiej i we wspólnotach klasztornych, obrażają jednak niewymownie boleśnie Boga przez oziębłość, ucieczkę od krzyża, krytykę papieża i Kościoła, żądzę używania i przez ciężkie grzechy, które Pana i Jego Matkę ranią szczególnie dotkliwie. Świętokradcze odprawianie Mszy św. i przyjmowanie świętych sakramentów przez osoby Bogu poświęcone – jakiż to ból! Sam Bóg wie, ilu jest takich w dzisiejszym Kościele! Ten miecz jest dużo boleśniejszy od pierwszego!

Z pewnością największe boleści sprawia miecz trzeci

Wbijają go w Serce Matki ci księża i osoby poświęcone Bogu, które tracą nie tylko powołanie, ale i wiarę, a stając się zaciekłymi wrogami Kościoła, zadają mu ciężkie rany na zgubę wielu dusz.

Niepokalane Serce Maryi

Chodzi jednak nie tylko o pasterzy Kościoła, lecz prze­de wszystkim o owczarnię Chrystusa: „Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 13,31).

Kościół jako żyjący dalej Chrystus, przeżywa dzisiaj trzecie kuszenie szatana, gdzie jest powiedziane: „Szatan wziął Go na wysoką górę, pokazał wszystkie wspaniałości świata i powiedział: »To wszystko dam Tobie, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon«” (Mt 4,8). Iluż księży i osób duchownych uległo tej pokusie! Ilu opiera się jej tylko słabo, wierząc w swoje siły! Dokonuje się dzisiaj prawdziwie podział duchów. Jest błądzenie i ucieczka od krzyża Chrystusowego, lecz także – dzięki Bogu – jest wiele świadomej wierności i naśladowania krzyża! Żyjemy jak gdyby w Sodomie i Gomorze. Lecz jest jeszcze wśród nas wielu dobrych! I do nich to zwraca się płacząca Matka Bolesna z trzema straszliwymi mieczami w sercu, z prośbą: „Modlitwy! Pokuty! Zadośćuczynienia!”

Modlitwa do MARYI - RÓŻY DUCHOWNEJ - - YouTube

 

Objawienia Maryi w Montichiari a Godzina Łaski

https://www.fronda.pl/a/objawienia-maryi-w-montichiari-a-godzina-laski,32545.html

Pełnijmy posłanie Maryi Róży Duchownej!
http://www.8grudnia.rosemaria.pl/index.html

 

Pierina Gilli – biografia

 

Pierinia Gilli w Montichiari

Pierina Gilli  urodziła się 3 sierpnia 1911 r. w San Giorgio pod Montichiari, w bardzo pobożnej, biednej, chłopskiej rodzinie. Z powodu trudnej sytuacji finansowej po śmierci ojca, na krótko trafiła do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Po powtórnym zamążpójściu przez matkę, Pierina z powrotem została zabrana do domu rodzinnego. Niestety była źle traktowana przez ojczyma. W trudnych chwilach śpiewała litanię loretańską do Matki Bożej, co powstrzymało ojczyma. Sytuacja rodzinnego domu sprawiła, że Pierina oddała swoje życie Matce Bożej i rozpoczęła praktyki miłosierdzia i pokuty.

W wieku 18. lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu w Montichiari. Pierina odmówiła starającemu się o jej rękę i zapragnęła wstąpić do zakonu. Nie została jednak przyjęta z powodu złego stanu zdrowia. Ponownie starała się o przyjęcie w wieku 32. lat. Choć wtedy została przyjęta do zakonu Służebnic Miłosierdzia, jednak nie doszło do jej ślubów wieczystych, głównie z powodu nękających ją ciężkich chorób.

Pierina Gilli

24 listopada 1946 roku w szpitalu, po raz pierwszy doznała objawienia Matki Bożej, która określiła się jako Róża Duchowna. Widzenie przedstawiało płaczącą Madonnę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami. Szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Było to pierwsze z serii objawień, które trwały do śmierci wizjonerki. Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie i szerzenie kultu Matki Bożej Róży Duchownej.

Pierina ofiarowała w tej intencji swoje cierpienia, zwłaszcza za uświęcenia dusz konsekrowanych – kapłanów oraz członków męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Jednak kiedy powiedziała o tym swojemu spowiednikowi nie znalazła zrozumienia. Ten nakazał jej milczenie. Pierina oddała się więc jeszcze bardziej modlitwie i pokucie.

pierina-gilli-objawienia

W maju 1947 r. zaczął ją atakować demon w różnych postaciach. Ujrzała wtedy nieskończoną przestrzeń piekła. Opisała je jako miejsce otoczone płomieniami, wypełnione duszami potępionych. Gdy zaczęła wzywać na pomoc Chrystusa i Matkę Bożą, jakiś głos powiedział jej: „Patrz, to piekło. Pierwsza grupa potępionych to dusze konsekrowane, które zdradziły swą posługę, oto dlaczego są potępione. Druga grupa to osoby duchowne, które umarły w stanie grzechu śmiertelnego. Trzecia grupa to kapłani Judasza! Aby te biedne dusze nie szły do piekła trzeba wynagradzać, podejmować wiele aktów wiary i pokuty”. Pierina oświadczyła wtedy, że osobiście jest gotowa podejmować wynagradzające ofiary. Co też czyniła do końca życia. I także do końca życia doznawała mistycznych objawień Matki Najświętszej – Róży Duchownej.

Grób Pieriny Gilli

Pierina aż do śmierci prowadziła pustelnicze życie, poświęcając się modlitwie i pokucie w skromnym domku i spotykając się z pielgrzymami w swojej małej kaplicy. Zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r. nie doczekawszy zatwierdzenia swoich objawień przez biskupa, który uczynił to dopiero w 2000 roku. W Montichiari i Fontanelle, nadal mają miejsce duchowe konwersje, cudowne uzdrowienia i wyzwolenia od diabelskich mocy

 

 

 Szkoła Słowa Bożego

Koronka do Róży Duchownej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

Na Medaliku z Różą Mistyczną:

Maryjo, Różo Mistyczna, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko wszystkich ludzi, pomagaj nam nieustannie, abyśmy zawsze żyli miłością. Amen.

Pierwszy Miecz i Biała Róża

Maryjo, Najczystsza Córko Boga Ojca, Niepokalanie Poczęta, Stolico Mądrości – wyproś nowe powołania kapłańskie i zakonne. Amen.
Różo Duchowna, wyproś nam ducha modlitwy.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Różo Mistyczna, módl się za nami.

Drugi Miecz i Czerwona Róża

Maryjo, Matko Syna Bożego, Bolesna Królowo, Matko Miłości i Miłosierdzia – wyproś łaskę świętości dla kapłanów i zakonników. Amen.

Różo Duchowna, wyproś nam ducha pokuty i gotowości do ofiar.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…
Różo Mistyczna, módl się za nami.

Trzeci Miecz i Złota Róża

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła – wyproś kapłanom i zakonnikom, którzy odwrócili się od Boga łaskę powrotu do Kościoła Świętego oraz łaskę Czyśćca. Amen.

Różo Duchowna, wyproś nam ducha wynagradzania Bogu za grzechy.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

Różo Mistyczna, módl się za nami.

 

Trevignano Romano, 7 lipca 2020 r
Moje dzieci, dziękuję wam za przybycie na modlitwie i dziękuję za wysłuchanie mego wezwania w swoim sercu. Moje maleństwa, miło jest widzieć razem wszystkie moje dzieci w modlitwie Różańca Świętego, modlić się dzieci, modlić się do nieba, potrzebuje was. Moje dzieci, negatywne wpływy na ziemię spowodują trzęsienia ziemi i będą coraz silniejsze, módlcie się za Amerykę, z powodu swojej perwersji wypiją gorzki kielich. Dzieci, nie bójcie się, zawsze będę was chronił, wasza modlitwa za światowe elity jest nieustanna, ponieważ ulegli złu i wciąż chcą was od siebie oddalić, chcą was zakneblować i uczynić z was niewolników, ale nie bójcie się, bo wkrótce Jezus będzie uwolni się od tej dyktatury. Kochajcie się, módlcie się za Włochy, gdzie odczuwalne będą trzęsienia ziemi, a zwłaszcza za Francję. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen

27 maja 1984 roku na zakończenie Mszy świętej w intencji Ojczyzny bł. Ks. Jerzy Popiełuszko powiedział:

“Dziękuję wszystkim serdecznie, którzy uczestniczyli w naszej wspólnej modlitwie za Ojczyznę i tym, którzy dla Ojczyzny cierpią najbardziej. Zwłaszcza dziękuję braciom kapłanom. Niektórzy z nich przybyli z innych diecezji, aby wspólnie razem się modlić. Na napływające bardzo liczne pytania odnośnie pewnych spraw chcieliśmy odpowiedzieć na podstawie orędzia Episkopatu Polski z dnia 10 września 1946 roku: “Polak Katolik wobec państwa i wyborów”.
 
*- Po pierwsze: Kościół ma prawo i obowiązek pouczania wiernych o ich prawach i obowiązkach wobec państwa.
* – Po drugie: Katolicy jako członkowie społeczności państwowej mają prawo wypowiadania swych przekonań politycznych.
* – Po trzecie: Katolicy nie mogą należeć do organizacji ani do partii, których zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską lub których czyny i działalność zmierzają do podważenia etyki            chrześcijańskiej.
* – Po czwarte: Po władzę mogą sięgać tylko ludzie moralni, to znaczy tacy, którzy rozumieją istotę dobra wspólnego obywateli.
* – Po piąte: Kościół nie wdaje się w partyjno-polityczne dyskusje, tylko podaje zasady moralno-religijne, według których katolicy samo powinni wyrobić swoje sumienie wyborcze.
* – Po szóste: Katolicy mogą głosować tylko na takie osoby, listy i programy wyborcze, które nie sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności.
* – Po siódme: Katolicy nie mogą oddawać swoich głosów na kandydatów takich list, których programy albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa,          moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu.
* – Po ósme: Katolicy głosując muszą być pewni, że zachowana będzie wolność religijna, że nauczyciele, młodzież i dzieci nie będą szykanowani za swoje przekonania religijne, że więźniowie polityczni będą zwolnieni, a wszyscy inni będą traktowani po ludzku, że szanowana będzie wolność osobista, a urząd kontroli prasy nie będzie ograniczał praw autorskich, że telewizja nie będzie nadawać programów niemoralnych i gorszących.
* – Po dziewiąte: Katolicy oraz wszyscy, którzy wierzą w Boga, nie mogą się dać niczym zastraszyć i powinni zdać sobie sprawę ze swojej siły duchowej. 
[…]
Na czas trwania w męstwie i prawdzie przyjmijmy Boże błogosławieństwo”.
(Ofiara spełniona. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Wydawnictwo Sióstr Loretanek)

Medziugorje. Orędzia Matki Bożej z Medjugorje

 

  Maryjo nasza Ukochana Mateńko z Medjugorie bardzo prosimy o podpowiedź jak leczyć się, gdy ktoś zachoruje na tę chorobę „corona – virus” wymyśloną przez wrogów ludzkości, a jeśli już ktoś choruje to jak się leczyć? Ci  nasi mordecy obiecują, że na jesieni jeszcze gorszego „coronę –  virusa” nam dadzą.

 MATKA BOŻA z MEDJUGORIE.

    „To, co znacie, to stosujcie i podpowiadam wam pomoc – bądźcie wytrwali w Modlitwie, w podejmowaniu leczenia zachowujcie czystość i nie wychodźcie z domu, jeśli nie musicie, bo teraz wrogowie Boga i ludzi wykonują różne próby i doświadczenia dla ludzkości zniewolenia. Obecnie bóg Billa Gatesa nazbierał „pachołków” i będzie truł ludzi aż przekroczy ilość zmarłych podczas II wojny światowej – to kogo będą sądzić Żydzi za utratę mienia każdego? Żydzi, to taki wyuczony Naród na oszukiwaniu od wieków przez ich boga lucyfera, że nawet umieją upokorzyć i osądzić kogoś niewinnego, a największym nieprzyjacielem ich jest Jezus Chrystus. To taki Naród – nie mówię, że cały Naród, lecz ci zgadzający się i przytakujący morderstwom z ich winy. To jest straszne, że Żydzi chcą wam ukraść majątki na wielką kwotę, których już nie ma. Czy do Polski kto zapraszał Żydów?

     Ja nie rozumiałam, gdy Syna torturowali za tyle dobrych uczynków, a obecnie nie rozumiem tych ludzi grzechami nienasyconych za tyle dobrego serca od Polaków, a oni chcą was teraz okradać. Najbardziej nie mogę pojąć Ja Matka Boga, że są Polacy coraz bardziej ślepi i nie widzą tych szachrajstw PiS-u. Nie mogę zrozumieć Zakonników

Redemptorystów, że się wykształcili, a nie umieją być odważnymi, aby powiedzieć „złu” – dość! Nie rozumiem, że mają odwagę biskupi i ogólnie księża powiedzieć Bogu Ojcu Wszechmogącemu – „nie będę Ci służył”. Przecież to wszyscy księża powinni pytać Boga Ojca Wszechmogącego o wszystko, a oni narzucają Bogu swoją wolę. Przecież to wszystko zło czynią osoby duchowne szczególnie biskupi, których Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan powołał do tego zawodu. Czy to nie wy – rządzący politycznie i religijnie powinniście błagać Boga Jezusa Chrystusa, aby chciał zostać KRÓLEM POLSKI w Polsce? Syn zna wasz koniec i już mnóstwo razy wrzeszczeli ci księża w momencie spadania do piekła. Na co oni liczą? Jezus jest Miłością, ale tylko wtedy, gdy żyjecie i prosi o Modlitwę sercem – czy księża tego nie wiedzą? No, ale cóż – na co człowiek sobie zasłuży – tak będzie miał w wieczności. Wasza Matka”.


                       Zapisała Mieczysława przed Maryją Matką Bożą z Medjugorie –  7.07.20 r.

MODLITWA za OJCZYZNĘ
„Boże, Ojcze nasz i wszystkich ludzi – Błogosław Ojczyźnie naszej Polsce i strzeż jej wolności. 
Rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj wzajemną bratnią miłość i wykorzeniaj zgubne nałogi. Pomoc Twoja Boże niech będzie zawsze z nami, abyśmy czyniąc sobie Ziemię Ojczystą poddaną nie zapomnieli o Ojczyźnie Wiecznej i o więzi z całą ludzkością. Boskie Serce Jezusa zmiłuj się nad nami Polakami”.
                                                    

Witamy na ósmym już modlitewnym spotkaniu. Podczas kolejnego dnia nabożeństwa dwudziestu sobót rozważać będziemy jedną z tajemnic światła.

                                                   Historia obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w filmie - Dziennik Wschodni

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

  • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
  • należy przyjąć Komunię świętą;
  • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu

Jezus zapowiada królestwo Boże i odpuszcza grzechy

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Mt 4, 12-17 (lub Mk 1, 14-15)

Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum7 nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan!
Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Rozważania

Opuściwszy ciemny las grozy, w którym się zgubiłem jako piewca zjawisk nadprzyrodzonych i spirytyzmu, moja dusza nie mogła odnaleźć spokoju. Gdy byłem w wieku trzydziestu trzech lat, nieustanne, ciężkie i nieustępliwe walki z szatanem, które wzbudzały szalone burze, przewróciły mnie i zmuszały, bym gryzł ziemię. Ale Bóg czekał na mnie, aż do chwili, gdy wielką nieprawość przewyższy obfitość miłosierdzia. Otchłań bowiem rodzi kolejną otchłań.

Bóg jest cierpliwy i wyrozumiały, ponieważ jest silny. Dzięki swojej wszechmocy nie gniewa się, ani nie mści, ponieważ wszystko jemu podlega. Jest łagodny, dobry z natury, roztacza wokół swoje bogactwa, lecz także za winy nasze sprawiedliwie karze. Czeka na skruchę człowieka i karci go, jeśli jest zawzięty.

Wielki Boże! Co innego każe Ci czekać na mnie od tak długiego czasu, jeśli nie Twoja naturalna dobro?

Wszystkie Twoje czyny są czynami miłosierdzia i prawdy. Mimo moich żałosnych upadków ostatecznie to Ty wyciągasz do mnie pomocną dłoń.

Pierwszym owocem Twojej łaski było natchnienie mnie do żarliwego, nieprzerwanego, nieugaszonego pragnienia Ciebie, prawdy, światła, pokarmu, pokoju człowieka, Twojego stworzenia.

Pewnego dnia, a był to październik 1872 roku, dusza moja cierpiała bardziej niż zwykle i popadała w smutek, była niemal zdesperowana. Wyszedłem z domu hrabiny de Fusco i szybkim krokiem udałem się na spacer po Dolinie Pompejańskiej, nie wiedząc nawet, gdzie zmierzam. W ten sposób dotarłem do najbardziej zapomnianego miejsca, które wieśniacy zwali Arpaia, i które było niemalże siedliskiem harpii, mitologicznych demonów.

Wszystko otaczała głęboka cisza. Rozejrzałem się, żadnego cienia żywej istoty. Zatrzymałem się i wtedy nagle poczułem, jak łamie się moje serce. W ciemności ducha zdawało mi się, że głos przyjaciela szepce do mojego ucha te słowa, które sam przeczytałem, i które często powtarzał mi mój święty przyjaciel, dziś już nieżyjący:

„Jeśli szukasz ocalenia, rozpowszechniaj różaniec. To obietnica Maryi. Kto rozpowszechnia różaniec, jest ocalony!”. Ta myśl była niczym błyskawica przeszywająca mrok burzliwej nocy. Szatan, który opętał mnie jak swoją ofiarę, przewidział swoją porażkę, lecz ciągle mocniej obezwładniał mnie swoimi piekielnymi pętami. To była ostatnia, zatrważająca bitwa. W desperackiej śmiałości zwróciłem twarz oraz ręce do nieba i zwracając się do niebiańskiej Dziewicy, krzyknąłem: „Jeśli to prawda, że obiecałaś św. Dominikowi, że ten, kto upowszechnia różaniec, będzie ocalony, ocalę siebie, bo nie opuszczę tej pompejańskiej ziemi, dopóki nie upowszechnię Twojego różańca”.

Nikt mi nie odpowiedział, znów ogarnęła mnie grobowa cisza. Lecz dzięki spokojowi, jaki natychmiast ogarnął moją opętaną burzą duszę, zrozumiałem, że być może ten krzyk pewnego dnia się spełni.

Dalekie echo dzwonów dotarło do moich uszu i poruszyło mnie, dzwoniono na południowy Anioł Pański. Uklęknąłem i zmówiłem modlitwę, którą o tej porze cały świat kieruje do Maryi. Kiedy uniosłem się z kolan, zdałem sobie sprawę, że na mój policzek spłynęła łza.

Nie czekałem długo na odpowiedź z nieba.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Słuchanie Słowa Bożego.

Zadanie

Zrób postanowienie, że codziennie będziesz czytać i rozważać Słowo Boże, by poznać wolę Boga i się nawracać. Głoś dobrą nowinę o Bogu we wszystkich dziedzinach swojego życia i rozpowszechniaj różaniec, syntezę Ewangelii, a będziesz błogosławiony przez Maryję.

Akt strzelisty

Maryjo, Królowo Świętego Różańca w Pompejach, uczyń mnie głosicielem i świadkiem Słowa Bożego.

Do następnej soboty!

Wielkie wydarzenia oczyszczenia rozpoczną się tej jesieni …???? – Przesłania do ks. Michela Rodrigue
Jedynie Tylko WSzystko Bóg wie, co ma być i będzie..!

Panie Jezu – może nikt nie będzie tego kapłana wyśmiewał jak nas świeckich. Bardzo prosimy przyjdź i ukaż się biskupom i kardynałom rządzącym Twoim Kościołem Katolickim bo bardzo pragniemy żyć na tej pięknej Ziemi, a możemy żyć tylko wtedy, gdy ci władcy polityczni i hierarchowie uznają Ciebie Boga KRÓLEM POLSKI. Dotychczas kard. Glemp – Żyd uznał Ciebie „sługą” jego i całego Episkopatu a my módlmy się, aby obecni rządzący Episkopatem hierarchowie nawrócili się do Jedynego Boga i usunęli ten haniebny zapis a powinni uznać swego Zbawiciela KRÓLEM POLSKI. Już wiemy co czeka całą Planetę Ziemię, gdy będziesz Panie Jezu nadal „sługą” Episkopatu w Polsce.

 PAN JEZUS

„Co Ja powiedziałem, to jest Prawdą. Powinni hierarchowie rządzący Moim Kościołem przygotować ludzi na spotkanie ze Mną każdego dnia. Powiedziałem tobie, że 2019 rok jest ostatnim rokiem pokojowym, a w 2020 roku mówimy – wracajcie do Kraju, chociaż tam też nie będzie dobrze, ale Polska jest waszą Ojczyzną i tam trwajcie, bo wszędzie będzie źle. Radzę rządzącym Moim Kościołem uwierzyć w Moje Słowa, które przekazuję przez Mieczysławę, przez Rozalię, Faustynę oraz przez inne osoby i przez księży także.  KRÓL POLSKI uratuje miasta i wioski, bo wówczas wszystko ulegnie zmianie na lepsze i natychmiast będzie do Boga nawracanie. Ja mówię jaki jest stan dzisiejszy, bo Moi wrogowie do których należy papież Franciszek bardzo szybko i ostro działają przeciwko Mnie, przeciw wam katolikom, no i przeciw Pokojowi. Przez 90 lat temat uznania Mnie KRÓLEM POLSKI jest otwarty i niech w Episkopacie nawet nie myślą o współpracy ze Mną na podstawie trwania i życia Ziemi. Ja Jestem Bogiem, Miłością, Jezusem Miłosiernym, ale Bóg Ojciec Wszechmogący nie może już znieść grzechów ludzkich i jak powiedziałem do ciebie Mieczysławo, że ludzkości potrzebna jest wojna i kataklizmy, to wtedy zobaczy śmierć i tragedie i będą chcieli coś zmienić, ale będzie za późno, bo rozpocznie się „III wojna światowa”. A ty Mieczysławo wracaj do Kraju, bo gdzie ty jesteś, tam nie ma żadnych nieszczęść. Do zobaczenia w Polsce, a twoja mama jest bardzo smutna, że rządzący Moim Kościołem powinni być posłuszni Mnie Bogu – swemu Przełożonemu, a nie są. Jezus Chrystus wasz Przyjaciel”.


                        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem Królem Polski – 9.07.20 r.

Przesłania do ks. Michela Rodrigue – 26 marca 2020 r
Wielkie wydarzenia oczyszczenia rozpoczną się tej jesieni
Proroctwa ks. Michel Rodrigue: Plagi, upadek gospodarczy, głód, rewolucja, stan wojenny i III wojna światowa, ogólnoświatowe ostrzeżenie / iluminacja sumienia, panowanie Antychrysta, schronienia
[Zobacz tę stronę o ks. Michel Rodrigue:
 https://www.mysticsofthechurch.com/2020/06/will-purification-for-humanity-begin-in.html ]
„Albowiem Pan Bóg nic nie robi, zanim nie ujawni tajemnicy swoim sługom, prorokom” (Amos 3: 7)
W liście do swoich zwolenników z 26 marca 2020 r. Ks. Michel pisze, co następuje:
„Mój drogi Boże, przechodzimy teraz test. Wielkie wydarzenia oczyszczenia rozpoczną się tej jesieni. Bądźcie gotowi na Różańcu, aby rozbroić Szatana i chronić nasz lud. Upewnijcie się, że jesteście w stanie łaski, składając swoje ogólne wyznanie katolickiemu kapłanowi. Rozpocznie się duchowa bitwa. Zapamiętajcie te słowa: MIESIĄC RÓŻANIEC ZOBACZY WIELKIE RZECZY! ”- Dom Michel Rodrigue, fabl
W czymś, co wydaje się być przygotowaniem do tego, co ks. Michel ostrzega przed wystąpieniem tej jesieni, w innym liście do swoich zwolenników z 24 marca 2020 r. Pisze:
„… Po tym okresie przymusowego przetrzymywania [z powodu redaktora epidemii wirusa] życie powróci do normy . Okres letni otworzy okno czasu, w którym będziemy mogli dobrze przygotować się na nadchodzącą próbę… bycia z Jezusem na Krzyżu. Nie możemy zobaczyć Chwalebnego Krzyża bez spotkania go z Jezusem.
„Musicie teraz poświęcić swój dom lub mieszkanie Ojcu Przedwiecznemu przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, jeśli tego nie uczyniliście. Musimy regularnie błogosławić nasze miejsca, nasze domy, egzorcyzmowaną wodą święconą. Latem musisz przygotować zapasy żywności na okres trzech miesięcy, również z wodą pitną. Będziesz musiał dokonać ogólnej spowiedzi przed upadkiem. Modlitwa Różańca Świętego, Świętego Michała Archanioła i modlitwy waszych aniołów stróżów będzie waszą pociechą, waszą siłą, waszą ochroną ”.
Załamanie gospodarcze, rewolucja, stan wojenny i III wojna światowa?
Wraz z globalnym „Oczyszczeniem”, które ks. Rodrigue mówi, że rozpocznie się jesienią 2020 r., Przewiduje także:
„… Nastąpi głód. Jezus mi to niedawno przedstawił. Byłem w swoim pokoju, a kiedy usiadłem, przygotowując się do pójścia do łóżka, zobaczyłem zbliżającego się czarnego kawalera. To oznacza głód. Słyszałem: „Będą mieli pieniądze, ale nie będą mieli chleba”, co oznacza, że możesz mieć pieniądze, aby je kupić, ale niczego nie znajdziesz. Wtedy wszystkie pieniądze się rozbiją, więc dobrze jest oddać je teraz, ponieważ znikną. Nastanie wielkie powstanie. Na swoich ulicach zobaczysz rewolucję. Ludzie będą ze sobą otwarcie walczyć. Rząd nie będzie miał innego wyboru niż ustanowienie stanu wojennego. W tym samym czasie, gdy zaczyna się stan wojenny, zaczyna się wojna.
A oto więcej o „wojnie”, którą ks. Michel rzekomo został pokazany:
„On [diabeł] rozpocznie wojnę nuklearną, która będzie globalna – trzecia wojna światowa – swoją wojnę przeciwko całej ludzkości. Diabeł zabije jedną trzecią ludzkości w tej wojnie i poprzez plagi i aborcję, tak jak jedna trzecia aniołów została zrzucona z nieba do piekła. Siedem pocisków nuklearnych będzie mogło uderzyć w Stany Zjednoczone z powodu ich obrzydliwości. Wiele pocisków nuklearnych zostanie odbitych przez Rękę Boga, ponieważ Ameryka odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Powiedział mi to Ojciec Przedwieczny.
„… I wiem, że wojna nadejdzie z dwóch krajów: jeden to Korea, a drugi to Iran. Spotkają się, by zmierzyć się ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. ” – Ojciec Michel Rodrigue, 2020 (YouTube, Queen of Peace Media)
„Walczący ze sobą z powodów politycznych”
A gdzie indziej stwierdza:
„Czasy są pilne. Ucisk nadejdzie i będzie wkrótce. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Kiedy Ojciec dał mi braterstwo, poprosił mnie, abym go szybko zbudował, ponieważ będzie schronieniem dla wielu kapłanów, którzy tam przyjdą. Wiele z tego, co będziecie świadkami, będzie koordynowane przez diabła. Zobaczysz ludzi walczących ze sobą z powodów politycznych. Prześladowania chrześcijan, które już się rozpoczęły, od osoby do osoby poprzez wyśmiewanie i oskarżenia, będą pochodzić z praw, które są bezprawiem. Nie będziesz w stanie przestrzegać tych praw z czystym sumieniem, więc prześladowania będą podlegać władzy cywilnej. ”
Światowe Ostrzeżenie / Iluminacja sumienia
Oto niektóre z ks. Wyjaśnienia Michela Rodrigue’a dotyczące Ostrzeżenia:
„… Wtedy nadejdzie Ostrzeżenie. Zobaczyłem to. Gwiazdy, słońce i księżyc nie będą świecić. Wszystko będzie czarne. Nagle na niebie pojawi się znak Jezusa, który rozświetli niebo i świat. On będzie na krzyżu, nie w cierpieniu, ale w chwale. Za Nim w bladym świetle pojawi się twarz Ojca, Prawdziwego Boga. Zapewniam, że to będzie coś.
Z ran na rękach, stopach i boku Jezusa jasne promienie miłości i miłosierdzia spadną na całą Ziemię i wszystko się zatrzyma. Jeśli jesteś w samolocie, zatrzyma się. Jeśli jeździsz samochodem, nie martw się – samochód się zatrzyma. Jeśli zapytasz mnie: „Jak to możliwe?” Powiem: „Bóg jest Bogiem. On jest Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą nieba i ziemi. Jeśli postawił ks. Michel, wszechświat, jak kawałek pyłu, czy myślisz, że On nie może zatrzymać materii? Czy wierzysz, że twój mały samolot będzie mu przeszkadzał? Nie. Tak powiedział mi Bóg; ale powiedział też takie rzeczy innym, jak w Garabandal, w który wierzył św. Ojciec Pio.
Wszystko zostanie ustalone na czas, a płomień Ducha Świętego oświeci każde sumienie na Ziemi. Lśniące promienie z ran Jezusa przebiją każde serce, jak języki ognia, i zobaczymy się jak w lustrze przed nami. Zobaczymy nasze dusze, jak cenne są dla Ojca, a zło w każdej osobie zostanie nam objawione. Będzie to jeden z największych znaków danych światu od czasu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ”.
Gdzie indziej ks. Michel stwierdził:
„Po Ostrzeżeniu nikt na Ziemi nie będzie mógł powiedzieć, że Bóg nie istnieje. Kiedy nadejdzie Ostrzeżenie, wszyscy rozpoznają Chrystusa i rozpoznają Jego Ciało, a Ciałem Chrystusa jest Kościół Katolicki.
„… Po oświeceniu sumienia ludzkość otrzyma niezrównany dar: okres pokuty trwający około sześć i pół tygodnia, kiedy diabeł nie będzie miał mocy działania. Oznacza to, że wszyscy ludzie będą mieli pełną wolną wolę do podjęcia decyzji za lub przeciw Panu.
„… Kiedy diabeł powróci po sześciu i pół tygodniach, przekaże światu wiadomość za pośrednictwem mediów, telefonów komórkowych, telewizji i tak dalej. Przesłanie jest następujące: zbiorowa iluzja wydarzyła się w tym dniu. Nasi naukowcy przeanalizowali to i stwierdzili, że zdarzyło się, że rozbłysk słoneczny ze Słońca został uwolniony do wszechświata. Był tak potężny, że wpłynął na umysły ludzi na Ziemi, dając wszystkim zbiorową iluzję.
„Diabeł oszukuje nas nawet teraz przez nowych kapłanów świata: dziennikarzy telewizyjnych, którzy chcą, abyś myślał, co myślą, dlatego przedstawiają tylko wiadomości, które są ich zdaniem. Przekręcają prawdę, a ty jesteś zahipnotyzowany, zmanipulowany, byś im uwierzył.
Czas schronienia
Ks. Michel mówi także o czasie po Ostrzeżeniu \ Iluminacja sumienia, w którym ci, którzy żałują za swoje grzechy i wybrali Boga, zostaną zaprowadzeni do „Schronień”, które są szczególnymi miejscami na całym świecie, które zostały odłożone na bok przez Boga i zostały stworzone przez ludzi, którzy zostali do tego powołani wcześniej, na przykład na przykład Noego i Arki – a my jesteśmy w czasach podobnych do wielkiego potopu, gdzie niestety większość świata jest zepsuta przez grzech.
„… Po sześciu i pół tygodniach po Ostrzeżeniu, kiedy wpływ diabła powróci, zobaczysz przed sobą mały płomień, jeśli zostaniesz wezwany do schronienia. To będzie twój anioł stróż, który pokazuje ci ten płomień. A twój anioł stróż doradzi ci i pokieruje tobą. Na twoich oczach zobaczysz płomień, który poprowadzi cię, dokąd pójść. Podążaj za tym płomieniem miłości. Poprowadzi cię do schronienia przed Ojcem.
„Jeśli twój dom jest schronieniem, poprowadzi cię przez ten płomień przez twój dom. Jeśli musisz przenieść się w inne miejsce, poprowadzi cię drogą, która tam prowadzi. To, czy wasze schronienie będzie stałe, czy tymczasowe przed przejściem do większego, będzie zależało od Ojca. Ojciec powiedział mi, że stałe schronienie będzie miało studnię. To jest ważne. To będzie znak, że jest to stałe schronienie.
„Wszystkie schroniska zostaną połączone razem. Ludzie w każdym schronisku zostaną wybrani na posłańców. Zostaną ogłoszeni w każdym schronieniu za pomocą tego daru. Zostaną zabrani przez Ducha Świętego, aby iść i pomagać, łącząc się z innymi schroniskami, aby ludzie wiedzieli, co się dzieje wszędzie. Jeśli jesteś w potrzebie, posłańcy będą wiedzieli, co robić. Będą jak Filip w Dziejach Apostolskich. Pamiętasz w Biblii, kiedy Filip, apostoł, poszedł do eunucha i ochrzcił go, a zaraz potem Duch Święty zabrał Filipa i umieścił go w innym miejscu? Będzie dokładnie tak samo. Więc nie będziemy potrzebować telefonów, nic takiego. Komunikacja będzie na drodze Ducha Świętego. ”
„Ojciec powiedział mi, że kiedy ludzie wejdą do schronienia, wielu zostanie uzdrowionych z poważnych chorób, aby nie stanowić ciężaru dla innych. Nadal będziesz cierpieć z powodu normalnych bólów, ponieważ jesteś człowiekiem, a jeszcze nie w niebie, tylko w schronieniu. Wszyscy będą tam chętnie, wiedząc, że błogosławieństwo Pana spoczywa na nich.
Przez trzy i pół roku będziecie w schronieniu lub w domu poświęconym jako schronienie, ale nie będzie wam smutno, że nie wyjdziecie. Z przyjemnością tam będziesz, ponieważ zobaczysz, co dzieje się na zewnątrz. ”

Lucyfer ma coraz więcej w Rządzie w Polsce PACHOŁKÓW jemu posłusznych a ty Szumowski rzuć te morderstwa ludzi i znajdź drogę do Pana Boga póki jeszcze żyjesz i popatrz na filmy o piekle, abyś świadomie spadł do piekła.

PILNE! Protest pod ministerstwem zdrowia! „Szumowski, zakończ sztuczną pandemię”!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=2-nLHy0XwSc&feature=emb_logo

 

Dlaczego żaden prezydent nie rozlicza się ze swojej pięcioletniej pracy przed Narodem, który go wybrał
– czy ma coś do ukrycia?

Dlaczego nigdy nie poprę Andrzeja Dudy! Czas Pana rozliczyć Panie Prezydencie!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=756&v=ANfKeRXq5wA&feature=emb_logo

NIE MA MNIEJSZEGO ZŁA! Ksiądz masakruje wybory
https://www.youtube.com/watch?v=VHW3r0oENZs

Ks. Murziński mówi trudną do przyjęcia – PRAWDĘ !                  https://gloria.tv/post/MToh2k3gHizi3SvrVdqVi4qnD

Czy Franciszek jest PUBLICZNYM APOSTATĄ na pytanie odpowiada Ks. Włodzimierz                                    https://gloria.tv/post/c6tiVZx4zPvN1jSL3PLgPpjLN

NIE MA MNIEJSZEGO ZŁA! Ksiądz masakruje wybory                 https://gloria.tv/post/93iG6HqRKYbG3bB8jWCTf46Ua

Rosja zbiera wojska, potencjalny atak na Ukrainę. Wróg u bram Ukrainy Walka o wo       https://gloria.tv/post/fasE1tRKYz7k16mjoXzf4f3C9

 

„Ręka rękę myje”, ale u nich to „rękę – rękę smaruje” złotówkami lub dolarami ukradzionymi Polakom na ich szkodę. Dobrali się kumple w złym postępowaniu przeciwko Polsce naszej Ojczyźnie, a Rydzyk Boga Sędziego się nie boi?
Jarosław Kaczyński i o Tadeusz Rydzyk wspólnie zaapelowali do starszych osób o pójście na wybory

Obraz

Prezes PiS w wieczornym wywiadzie w Radiu Maryja mówił, że Rafał Trzaskowski „ma wątpliwości, co do tego, czy Polska powinna płacić odszkodowania za bezspadkowe mienie żydowskie”. – Kto, kto ma choćby kawałek polskiej duszy, polskiego serca i polskiego umysłu, może coś takiego powiedzieć? Pan Trzaskowski najwyraźniej chyba tego nie ma skoro mówi, że to jest sprawa do rozmowy – ocenił Kaczyński. Sam Trzaskowski pytany w poniedziałek o te odszkodowania, powiedział, że „nie podpisałby tego rodzaju ustawy”.

Apel Kaczyńskiego i Rydzyka

O. Tadeusz Rydzyk i Jarosław Kaczyński wspólnie zaapelowali do całej Rodziny Radia Maryja, w szczególności do osób starszych o mobilizację i pójście na wybory. – Do roboty kochani idziemy na wybory wszyscy – mówił o. Rydzyk witając gości wieczornego programu „Rozmowy Niedokończone” w Radiu Maryja, którymi byli Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński.

– To jest wielki obowiązek obywatelski, pójście na wybory. Tym razem bierzemy na siebie olbrzymi ciężar i mamy olbrzymi przywilej. Możemy skorzystać z naszego prawa wyborczego i pchnąć Polskę na właściwą drogę, na właściwe tory. I możemy się przyczynić do tego, że się wykoleimy, jeżeli nie poszedłby na wybory, lub poparł Trzaskowskiego. Musimy uczynić wszystko, żeby Polacy, którzy chcą, żeby nasz kraj się normalnie, dobrze i szybko rozwijał, ci wszyscy mają szczególny udział w wyborach – mówił szef PiS.

Kaczyński zaapelował do ludzi starszych, aby poszli do wyborów i zagłosowali na Dudę. – To jest naprawdę bezpieczne, nie ma się czego obawiać – dodał.
czytaj więcej:
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wybory-prezydenckie-2020-jaroslaw-kaczynski-i-o-rydzyk-wzywaja-ludzi-starszych-do/e9pptps,79cfc278


Obecny Rząd Pisowski na czele z prezydentem A.Dudą to złodzieje, oszukańcy, karierowicze, kombinatorzy…..mają jeszcze więcej nazw, bo nieuczciwie wobec Narodu Polskiego żyją. A jeżeli przytakuje A.Dudzie ojczym T.Rydzyk z Redemptorystami, to dla korzyści finansowych, bo Żydzi żyją tylko na przekupstwie i to przekupują ukradzionymi Polakom polskimi pieniędzmi. Zakon Paulinów jeśli przytakuje, to już mu obiecali Żydzi kasę i dlatego zamknął w niewoli Boga Króla Polski, aby nie ujawnił ich wszystkich nieuczciwość. Nie wiadomo, czy ten Król ozłocony przez Polonię ma jeszcze to złoto na Obrazie i dlatego nie chcą pokazać Paulini ludziom Obrazu, a złoto i diamenty warte 100.000,- zł. To jest straszne – jak może prezydent Polski oficjalnie mówić na naszą Ojczyznę POLIN? Polacy nie zapraszali nigdy Żydów do Polski a Gomułka nawet ich wyganiał, to się pożenili aby tu zostać. My chcemy drugiego Gomułki, bo teraz w Rządzie sami Żydzi !!! Na czym wzbogacił się premier Mateusz Morawiecki że jest milionerem? Czy na sprzedaży dzieci polskich i bogactw obywateli polskich? Żydzi to z nienawiści do nas zawładnęli Polską i to oni są najgorszym Narodem nienawidzącym Polaków a obwiniają swoimi winami nas Polaków i nawet niezły zysk mają na tym podłym postępowaniu. Ciekawe, że Polacy nie mają prawa do żadnych bogactw i zysków w Izraelu a też mają współmałżonków polskich – to ile A.Duda ma majątku w Izraelu – przecież ma żonę Żydówkę Kornhauser. I jeszcze ma odwagę ten demoniczny masoński biskup tańczący z kobietami na oczach dzieci porównywać bezbożnych do świętych. Przecież Morawiecki nienawidzi Pana Jezusa, bo jego bóg to Mojżesz i nie modli się do Boga, bo nie umie. U niego kościół to Synagoga w której nie ma Jezusa Chrystusa, a Bóg pokaże zasady świętości jeśli zdążycie zobaczyć przed spadnięciem do piekła. 

https://youtu.be/TMZDG5N3hpY

Jak powinien zagłosować prawdziwy katolik?
Abp Jan Paweł Lenga
https://www.youtube.com/watch?v=-Z4FevJyrVc

LUDZIE – PO CO WAM WOJNY I TAK PAN BÓG WŁAŚCICIEL ZIEMI PRZEZ WASZE GRZECHY ZACHŁANNOŚCI, KRADZIEŻY I  MORDERSTWA WSZYSTKO ZRÓWNA TRZĘSIENIAMI I KATAKLIZMAMI A DUSZE WASZE BĘDĄ ŻYŁY I TO OD WAS ZALEŻY GDZIE ONE BĘDĄ – W PIEKLE, CZYŚĆCU, CZY W NIEBIE.

20 FAKTÓW O RAFALE TRZASKOWSKIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=PtcIMCi6FYg

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski. Kto i kiedy oddał zasoby naturalne warte 5 BLN w obce ręce?
https://www.gloria.tv/post/KVsWhFMY2J4E4QgsfY2FAyYB4


OBYWATELSKA INICJATYWA UWŁASZCZENIA – STOP KRADZIEŻY NASZYCH ZASOBÓW!
https://www.gloria.tv/post/3aEHk4UjVhSR4WmXPxT1DejYj

PAWEŁ BEDNARZ – WYZWANIE !
https://www.gloria.tv/post/TXv4P43Qt2GR2Gm7FFrZmWLss

News
 

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Lista Nagłych Zgonów: 20200630 (0701?) Tomasz Grzelewski (PKW) (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5161:lista-naglych-zgonow-20200630-0701-tomasz-grzelewski-pkw&catid=25:lista-naglych-zgonow

Nie żyje rzecznik PKW Tomasz Grzelewski

Nie żyje Tomasz Grzelewski, wieloletni dziennikarz, ostatnio rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej. Informację potwierdziła w środę rano szefowa
Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Opóźnienie w przekazaniu protokołów. PKW domaga się wyjaśnień

Tomasz Grzelewski był dziennikarzem, przez ponad dekadę pracował w Superstacji, gdzie m.in. współprowadził „Salon Polityczny” i był reporterem
sejmowym. Wielokrotnie relacjonował wyniki wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.

+
PKW to żydowska organizacja przestępcza, to niewątpliwe. Pozostaje pytanie: czy wiedza o fałszerstwach wyborczych była bezpośrednią przyczyną
śmierci rzecznika Tomasza Grzelewskiego?
Problemy z prestiżem PKW są nam bezpośrednio znane od dawana, tu jeden taki ciekawy przypadek.
Red. Gazeta Warszawska.com
+
Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5161:lista-naglych-zgonow-20200630-0701-tomasz-grzelewski-pkw&catid=25:lista-naglych-zgonow

Prezydent: Nigdy nie zgodzę się na żydowskie roszczenia (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5160:prezydent-nigdy-nie-zgodze-sie-na-zydowskie-roszczenia&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

„Prezydent: Nigdy nie zgodzę się na żydowskie roszczenia”
Art. Frondy jest tak samo wiarygodny, jak i Andrzej Duda.
Duda nigdy nie wypowiedział takich słów, jak to czytamy w tytule.
Duda uprawia bezczelną kłamliwą grę słów, z której nic faktycznie nie wynika.
A nawet gdyby, to taki śliski bezwstydnik jak Duda-Kornhazuer wszystkiego się wyprze lub wszystko przekręci, kiedy tylko zapewni sobie koryto na
następne 5 lat.

W kłamstwa, oszustwa i jałmużnictwo Dudy zaangażowane są wszystkie w zasadzie „autorytety zaplecza patriotycznego”, nawet takie osoby, które
potrafiły się jakoś trzymać z daleka od tej żenady propagandowej ostatnich lat władzy PiS.
Co te autorytety zrobią, kiedy Duda wygra i bez żadnych skrupułów pójdzie po smyczy 447?

– Zawstydza się, powieszą się, czy też powiedzą „nic się nie stało”?
Red. Gazeta Warszawska.
+++

Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś Wieliczkę. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o dwóch wizjach Polski oraz o walce z pandemią koronawirusa.
Poruszył też kwestię roszczeń żydowskich wobec Polski, stanowczo deklarując, że nigdy nie wyrazi na nie zgody.
– „Są obawy, że będziemy realizowali jakieś roszczenia wynikłe z obcych ustaw, ale u nas nie obowiązuje obce prawodawstwo. (…) Nie zgodzę
się na wprowadzenie do polskiego prawa konstrukcji, które premiują jedne grupy w stosunku do innych grup etnicznych i w nieusprawiedliwiony sposób
przyznają jakieś dodatkowe uprawnienia czy korzyści. To jest niezgodne z polską konstytucją. Nigdy się na to nie zgodzę. Wszyscy są równi
wobec prawa. Nie zgodzę się na przyjmowanie dziwnych konstrukcji, które nie obowiązują w innych krajach” – mówił Andrzej Duda.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5160:prezydent-nigdy-nie-zgodze-sie-na-zydowskie-roszczenia&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Henryk Pająk: Duda i Trzaskowski to wrogowie polityczni Konfederacji, których nie należy popierać! (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5159:henryk-pajak-duda-i-trzaskowski-to-wrogowie-polityczni-konfederacji-ktorych-nie-nalezy-popierac&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=l5t_s69b9xs ( https://www.youtube.com/watch?v=l5t_s69b9xs )

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5159:henryk-pajak-duda-i-trzaskowski-to-wrogowie-polityczni-konfederacji-ktorych-nie-nalezy-popierac&catid=12:video

Obserwator Zachodni: Społeczny Obiekt Zjawiskowy JPII/JPS. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5158:obserwator-zachodni-spoleczny-obiekt-zjawiskowy-jpii-jps&catid=10:politics

Społeczny Obiekt Zjawiskowy JPII/JPS.
Czy analiza języka jest zamianą znaczenia słów? O co chodzi w transformacji i w zmienianiu znaczenia słów? Czy celem transformacji jest
zaburzenie procesów poznawczych w skali masowej? Jak fakt w fizyce jest Rzeczypospolitą
Jak istotą teorii Newtona nie jest użycie terminów w innym znaczeniu, aniżeli przed Newtonem, gdyż terminy są określone w języku (czyli w
metafizyce; kapitalizm jest metafizyką kinetyczną), tak istotą naszej analizy historii Polski, każdej analizy typu experientia.wroclaw.pl
najnowszej historii Polski nie jest to, że używa się terminów w innym znaczeniu niż to robi lud w kapitalizmie, nie jest tą istotą używanie
słów w innym znaczeniu. Trudne?

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5158:obserwator-zachodni-spoleczny-obiekt-zjawiskowy-jpii-jps&catid=10:politics

PRZEDPOWSTANIOWA OKUPACYJNA WARSZAWSKA PUSZKA PANDORY 1944 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5157:przedpowstaniowa-okupacyjna-warszawska-puszka-pandory-1944&catid=9:pugnae

Dział Interwencji Historycznych Hamburg
PRZEDPOWSTANIOWA OKUPACYJNA WARSZAWSKA
PUSZKA PANDORY 1944
część I.
Warszawa była uznawana przez niemieckich okupantów za centrum polskiego oporu przeciw nazistowskiemu „nowemu porządkowi”. Mimo iż w Generalnym
Gubernatorstwie dawną stolicę Polski próbowano zdegradować do roli miasta prowincjonalnego, Warszawa nadal pozostawała centrum polskiego życia

politycznego, intelektualnego i kulturalnego. Stanowiła także siedzibę władz Polskiego Państwa Podziemnego oraz miejsce funkcjonowania
szczególnie silnych i dobrze zorganizowanych struktur ruchu oporu[1]. Generalny gubernator Hans Frank zapisał w swoim dzienniku pod datą 14 grudnia
1943: „Mamy w tym kraju jeden punkt, z którego pochodzi wszystko zło: to Warszawa. Gdybyśmy nie mieli Warszawy w Generalnym Gubernatorstwie, to
nie mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. Warszawa jest i pozostanie ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się
niepokój w tym kraju”[2].

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5157:przedpowstaniowa-okupacyjna-warszawska-puszka-pandory-1944&catid=9:pugnae

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Reguły św. Benedykta, opata
(Prolog, 4-22; rozdz. 72, 1-12) 

Niczego nie stawiać nad Chrystusa
Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby Bóg sam to do końca doprowadził. Skoro raczył nas już zaliczyć do grona swoich synów, oby nie musiał kiedyś się smucić naszymi złymi postępkami. Posługując się dobrem, jakie w nas złożył, powinniśmy zatem zawsze być Mu posłuszni, bo w przeciwnym razie mógłby nas nie tylko wydziedziczyć, jak rozgniewany Ojciec swoich synów, lecz także jak groźny Pan, obrażony naszą nikczemnością, wydać na wieczną karę sługi niegodne, gdyż nie chcieliśmy iść za Nim do chwały. 
Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo święte zachęca nas słowami: „Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu”. A otworzywszy oczy na przebóstwiające światło, słuchajmy uważnie głosu Bożego, który nas codziennie napomina wołając: „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: nie zatwardzajcie serc waszych”; i znowu: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”. 
A co mówi? „Pójdźcie, synowie, słuchajcie Mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej; biegnijcie, dopóki macie Światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły”. 
Pan pośród licznego tłumu, któremu mówi te słowa, szuka sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: „Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia?” Jeśli słysząc to, odpowiesz: „ja”, rzecze ci Bóg: „Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, «powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim». Gdy to uczynicie, oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na wasze prośby. I zanim Mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem»”. 
Cóż dla nas milszego, bracia najdrożsi, nad to zaproszenie? Oto w swej łaskawości Pan ukazuje nam drogę życia. 
Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w tym królestwie i w Przybytku Pańskim, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi. 
Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak jest i gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego. Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali. Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie. Niechaj nikt nie stara się o to, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej o to, co pożyteczne dla drugiego. Niech darzą się wzajemnie czystą miłością braterską. Niech Boga się boją dlatego, że Go miłują. Opata swego niech kochają miłością szczerą i pokorną. Niechaj nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, który oby nas razem raczył doprowadzić do życia wiecznego.

Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Symbolika krzyża św. Benedykta

Święty Benedykt z Nursji

Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy.
Chociaż św. Benedykt zajmuje w dziejach Kościoła katolickiego poczesne miejsce, udokumentowane wiadomości o nim są nikłe. Podstawowym źródłem jest dzieło św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, przedtem mnicha benedyktyńskiego, który żył w czasach bliskich św. Benedykta. Niestety, Dialogiśw. Grzegorza nie miały na celu podania biografii, ile raczej opis życia Benedykta; stąd mało w nich danych historycznych, a wiele wątków wręcz legendarnych.

Ojciec Benedykta był właścicielem ziemskiej posiadłości w Nursji. Benedykt urodził się ok. roku 480 wraz ze swoją bliźniaczą siostrą, św. Scholastyką. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miasteczku. Na dalsze studia udał się do Rzymu. Nie pozostał tu długo. Opuścił Wieczne Miasto, gdyż chciał oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę jako asceta. Udał się ok. 60 km na wschód w kierunku Tivoli i osiadł w przysiółku Enfide (dzisiaj Affile) przy kościele świętych Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prenestini. Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił jednak i to miejsce i przeniósł się do Subiaco. Znalazł tu nie tylko ciszę, ale również dogodną grotę, gdzie mógł zamieszkać i oddać się wyłącznie kontemplacji. Z rąk jakiegoś mnicha przyjął też habit. Obrana przez niego grota zapewniała mu zupełny spokój. Przebywał tam przez trzy lata. Miejscowi górale, wypasający kozy, zaopatrywali go w konieczną żywność.
Święty Benedykt z NursjiZ czasem zaczęli przyłączać się do Benedykta uczniowie. Pod jego kierunkiem utworzono 12 małych klasztorów po 12 uczniów każdy. Na czele każdego z nich Benedykt postawił przełożonych, od siebie bezpośrednio zależnych. Tak więc z pustelnika przeobraził się w cenobitę, czyli w ascetę zamieszkującego pustynię wraz z innymi. Nie znamy przyczyn, dlaczego Benedykt opuścił również i to miejsce. Św. Grzegorz wymienia niechęć miejscowego duchowieństwa. Benedykt zabrał ze sobą najgorliwszych i najbardziej oddanych uczniów i przeniósł się z nimi na Monte Cassino do ruin dawnej fortecy rzymskiej. Benedykt rozpoczął budowę nowego klasztoru od wyburzenia pogańskiej świątyni Jowisza i Apollina. Mieszkańcy miasteczka, leżącego u stóp góry, przychodzili tutaj dla składania ofiar. Był to rok 525 lub 529. W tym czasie na Wschodzie cesarz Justynianin I Wielki zamykał ostatnią pogańską szkołę filozoficzną w Atenach.
Kiedy stanął już klasztor i kościół, a mury nowej placówki zaczęły się zapełniać adeptami, Benedykt postanowił ułożyć regułę. Miał już sporo doświadczenia. Długie lata rządów na Monte Cassino pozwoliły w praktyce wypróbować przepisy. Roztropny prawodawca zmieniał je i stale doskonalił. Tak więc reguła benedyktyńska przeszła okres długiej próby i doświadczeń. Wprawdzie jej oryginał zaginął, spłonął bowiem w roku 896 w czasie pożaru klasztoru w Teano, jednakże zachowało się wiele jej odpisów.

Zasadniczą cechą Reguły św. Benedykta jest umiar. Nie jest ona tak surowa jak reguły św. Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin mniszych Wschodu. Nie preferuje studiów jak reguła Kasjodora. We wszystkim: w modlitwie, uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i piciu zaleca umiar: „złoty środek”. Celem zasadniczym, jaki Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba Boża. Całe życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzać do tego, by głosiły chwałę Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora – módl się i pracuj. Ze szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na lectio divina – czytanie Pisma Świętego. Wprowadził do zakonu profesję – prawem zagwarantowaną przynależność do zakonu oraz stabilność miejsca, czyli zobowiązanie mnichów do pozostawania w jednym klasztorze aż do śmierci. Reguła św. Benedykta stała się podstawą dla wielu innych.
Sława Benedykta rozchodziła się szeroko. Powiększać ją miały cuda, o których wspomina św. Grzegorz. Miał m.in. przepowiedzieć najazd Longobardów. Ich wódz po śmierci Benedykta faktycznie najechał Monte Cassino; benedyktyni byli zmuszeni opuścić klasztor i ratować się ucieczką do Rzymu (587). Benedykt miał założyć także opactwo w Terracina, a zdaniem niektórych również w Rzymie (opactwo św. Pankracego przy Lateranie).

Święty Benedykt z Nursji z rodzoną siostrą, św. ScholastykąBenedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka tygodni po śmierci swojej siostry, św. Scholastyki, założycielki żeńskiej gałęzi benedyktynów. Pochowano ich razem we wspólnym grobie na Monte Cassino. Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor (587), mnisi benedyktyńscy z Francji ze czcią przenieśli relikwie św. Scholastyki i św. Benedykta do Francji. Śmiertelne szczątki św. Scholastyki umieścili w klasztorze w Le Mans, a św. Benedykta – we Fleur. Tam są do dnia obecnego. W latach późniejszych część relikwii obu świętych oddano opactwu na Monte Cassino. Na pamiątkę przeniesienia relikwii św. Benedykta w dniu 11 lipca 673 r. do Fleur zakon obchodzi w liturgii pamiątkę „przeniesienia relikwii”. Na ten właśnie dzień Paweł VI ustanowił doroczne święto św. Benedykta.
Zaraz po śmierci Benedykt odbierał od swoich duchowych synów cześć ołtarzy. Do jego grobu napływali liczni pielgrzymi. Sławę jego rozniosły Dialogi św. Grzegorza, w których jest mowa nawet o cudach, jakie Benedykt za życia działał. Rychło kult św. Benedykta stał się też własnością całego Kościoła. Ku czci Patriarchy ułożono mnóstwo hymnów, sekwencji i modlitw. Benedykt jest w naszych czasach czczony jako patron Opus Dei, jako patron pracujących, a nawet jako orędownik umierających. Pius XII ogłosił go patronem speleologów (1957) i architektów włoskich.
Reguła św. Benedykta wywarła poważny wpływ na całe życie Europy Zachodniej. Dzieło św. Benedykta jest imponujące i niepowtarzalne. Benedyktyni przez długie wieki (wiek VI-XII) byli najpotężniejszą rodziną zakonną na świecie. Ich klasztory dochodziły do liczby kilku tysięcy, a liczba mnichów dochodziła do wielu dziesiątków tysięcy. Z modelu życia benedyktyńskiego wyrosły inne rodziny zakonne, m.in. benedyktynki (klauzurowe i czynne), cystersi, kameduli, oliwetanie, sylwestryni i trapiści. Zakony te wydały kilka tysięcy świętych i błogosławionych, dały Kościołowi ponad 20 papieży. Wśród świętych benedyktyńskich wypada wymienić: św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604), doktora Kościoła; św. Augustyna z Canterbury, apostoła Anglii (+ 605); św. Bedę Czcigodnego, doktora Kościoła (+ 735); św. Bonifacego, apostoła Niemiec i głównego patrona tego kraju; św. Wojciecha – apostoła Czech, Węgier, Polski i Prus, męczennika (+ 997); św. Piotra Damiani, doktora Kościoła (+ 1072); św. Romualda, założyciela kamedułów (+ 1027); św. Jana Gwalberta (+ 1073), założyciela nowej gałęzi zakonnej; św. Anzelma, doktora Kościoła (+ 1109); św. Matyldę (+ 968); św. Hildegardę z Bingen, doktora Kościoła (+ 1179); św. Gertrudę Wielką (+ 1302).

Święty Benedykt z Nursji
W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (+ 997). Za czasów Bolesława Chrobrego założyli klasztor po kamedułach w Międzyrzeczu. Zamieszki, jakie po śmierci tego króla powstały, i nawrót pogaństwa, doprowadziły do upadku klasztoru. W XI wieku widzimy benedyktynów w Trzemesznie, w Łęczycy (Tum), w Gnieźnie, w Tyńcu, na Łysej Górze, w Czerwińsku, Płocku, Kruszwicy, w Krakowie, Sieciechowie, we Wrocławiu, Oleśnicy, Lubiniu i w Gdańsku. Obecnie istnieją ich opactwa w Tyńcu, Lubiniu koło Kościana oraz Biskupowie.

W ikonografii św. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga, kruk z chlebem w dziobie, księga reguły w ręce, kubek, pastorał, pies, rozbity puchar, infuła u nóg z napisem „Ausculta fili” – „Synu, bądź posłuszny”, wiązka rózg.

Modlitwy do Świętego Benedykta (11 lipca święto św. Benedykta z ...

 

Modlitwa ZA EUROPĘ do świętego Benedykta z Nursji

Nasz wspólny tak fizyczny jak i duchowy dom, Europa, pogrąża się w kryzysie. Kontynent słynący z walki za Chrystusa oddaje się ateizmowi, libertynizmowi i… islamizmowi, depcząc własną tradycję, swoje dokonania i duchowe dziedzictwo. Módlmy się dzisiaj do świętego Benedykta, patrona Europy, o dobrą przyszłość naszego kontynentu, o nawrócenie serc Europejczyków, przede wszystkim elit europejskich. 

Gdy nadszedł koniec dawnego porządku
I nowa ziemia rodziła się w bólu,
Stanąłeś, Ojcze, na czasów granicy,
By chronić dobro.

Posłuszny mocy Bożego wezwania
I do proroków podobny natchnieniem,
Poszedłeś drogą pokory i ładu
Pańskiego Prawa.

Dla wielu ludzi spragnionych pokoju
Przez własne życie przykładem się stałeś
Szukania Boga i Jego miłości
We wszystkich braciach.

I dzisiaj także przychodzi nieznane,
A świat jest pełen zamętu i kłamstwa;
Za twą przyczyną niech Pan nam ukaże
Właściwą ścieżkę.

Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka
Za Benedykta i jego naukę;
Niech Europa swą jedność odnajdzie
Przez wiarę w Boga. Amen.

Módlmy się: Boże, Ty przez nauczanie świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czy wszystkim księżom i biskupom podoba się to odstępstwo od wiary Chrystusowej, że milczą? 

Czy tylko ks.kard.Leo Burke widzi to odstępstwo od wiary i kilku jeszcze Bożych kapłanów i biskupów?  

Pan Jezus powiedział: ODWAGI – JA JESTEM i będzie na Sądzie. Bardzo nam jest żal wspaniałych Bożych kapłanów, którzy chcą być posłuszni Panu Bogu, ale faryzeuszy demonicznych w biskupich strojach jest pełno i stoją z karami dla księży na naszą szkodę. Bóg to wszystko widzi, i będą faryzeusze się kłaniali i przepraszali, ale będzie za późno.

https://youtu.be/sllTTxddQnU

Szanowni Państwo –

udało nam się zebrać niemal 450,000 podpisów pod petycją, która jednoczy głosy chrześcijańskich rodzin na całym świecie przeciw bluźnierstwom z Hollywood.

450,000 osób jest już zmęczonych tym, jak szkodliwe i krzywdzące treści produkuje się w Hollywood.

W ostatnim czasie powstaje coraz więcej wysokobudżetowych produkcji z udziałem znanych gwiazd kina, mających na celu kpinę z Pana Jezusa i wiary chrześcijańskiej. Celem tego ataku są wierzące rodziny.

Teraz w Hollywood powstaje film “Habit”, w którym  Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości. W tej produkcji zagra Bella Thorne. Wcieli się ona w postać dziewczyny, której seksualnym fetyszem jest Pan Jezus. Przebiera się w filmie za zakonnicę, by uniknąć kłopotów z powodu handlu narkotykami, którym się zajmuje . W filmie występuje też tzw. kobieca postać Jezusa Chrystusa grana przez Paris Jackson, córkę Michaela Jacksona.

Film obraża uczucia religijne wszystkich wierzących chrześcijan, którzy wyznają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

Wierzę, że pomogą nam Państwo podwoić liczbę podpisów, by zatrzymać tę produkcję i przeciwstawić się podobnym atakom z Hollywood, gdzie twórcy filmowi myślą najprawdopodobniej, że mogą nas bezkarnie obrażać.

 

Proszę podpisać petycję i podzielić się nią ze wszystkimi znajomymi.

Mogą Państwo także przesłać tę ważną petycję przez WhatsApp lub Facebook.

Bardzo Państwu dziękuję,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Przesyłając dalej naszą petycję, przyczyniają się Państwo do prawdziwej zmiany. Jeden post na Facebooku lub krótki e-mail do grupy znajomych może sprawić, że dziesiątki osób podpiszą petycję. W tym momencie kampanii każdy podpis ma znaczenie.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Już wkrótce swojej premiery w Hollywood doczeka się kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa.
W produkowanym właśnie obrazie “Habit” Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Pan Jezus jako homoseksualista, Pan Jezus jako kobieta, Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Hollywood, jak widać, nie zna granic, których nie dałoby się przekroczyć, by przedstawić jak najbardziej  zakłamany  obraz Jezusa Chrystusa.

Zadaniem nas,  ludzi wierzących, jest z tym większą odwagą bronić naszej wiary.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą – zatrzymajmy film “Habit” i pokażmy Hollywood, że tego typu produkcje  w żadnym wypadku nie mogą być zaakceptowane.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. boguslaw jez,

potrzebujemy Państwa pomocy. Bezkarny i nietykalny dotąd Hollywood wypowiada kolejną wojnę chrześcijaństwu.

Już wkrótce w Hollywood swoją premierę będzie miał kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa. Tym razem Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Naśmiewanie się z Pana Jezusa to obraza uczuć religijnych dla chrześcijan na całym świecie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Zespół CitizenGO współpracuje z Christian Film i Television Commission, by pokazać elitom Hollywoodu, że nie akceptujemy prawa do bluźnierczej rozrywki.

Bardzo proszę podpisać naszą petycję, by pokazać w Hollywood, że tego rodzaju film jest nie do zaakceptowania.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że tytułową postać w “Habit” zagra Bella Thorne.
Wcieli się ona w postać dziewczyny, której seksualnym fetyszem jest Pan Jezus. Przebiera się w filmie za zakonnicę, by uniknąć kłopotów z powodu handlu narkotykami, którym się zajmuje . W filmie występuje też tzw. kobieca postać Jezusa Chrystusa grana przez Paris Jackson, córkę Michaela Jacksona.

Oczywiście, kontrowersyjna decyzja, by przedstawić Chrystusa jako kobietę, to jedynie jeden z elementów produkcji, której jedynym celem wydaje się obraza jak największej liczby chrześcijan na całym świecie.

Państwa podpis pod petycją protestującą przeciwko bluźnierczemu filmowi zostanie przesłany do producenta Donovana Leitcha oraz firm 852 Films, Martingale Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight i Elevated Films, które zajmują się produkcją i promocją filmu będącego obecnie na etapie post-produkcji. Jest to zatem kluczowy moment byśmy zjednoczyli się i zaprotestowali przeciwko premierze filmu.

Bardzo proszę złożyć swój podpis: Zatrzymajmy Habit! Pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy tego typu obraźliwych produkcji.

Gdy zbieraliśmy ponad 1,5 miliona podpisów przeciwko bluźnierczemu filmowi Netflixa… to był, jak się okazuje, dopiero początek odważnego bronienia naszej wiary, gdy po raz kolejny jest ona atakowana.

Pan Jezus jako homoseksualista. Pan Jezus jako kobieta. Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Jak daleko posunie się jeszcze Hollywood naśmiewając się i drwiąc z Jezusa Chrystusa?

Mamy szansę zatrzymać to szaleństwo. Zwracam się do Państwa, odważnych ludzi, żyjących wiarą w Jezusa Chrystusa.

Możemy zatrzymać premierę filmu, szczególnie zanim stanie się dostępny dla dzieci.

Państwa podpis ma znaczenie. Zatrzymajmy “Habit” i pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy jego bluźnierczych filmów.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę. The Christian Film i Television Commission działa w Hollywood od niemal 40 lat i odniosła wiele sukcesów, reprezentując miliony chrześcijan na świecie w obronie ich wiary.
Jednak najważniejszą częścią tej koalicji są Państwo. Jeszcze raz bardzo proszę, by podpisali Państwo petycję i przesłali ją dalej rodzinie i znajomym. Bez Państwa pomocy nie uda nam się zwyciężyć w tej nierównej walce.

Więcej informacji:

Paris Jackson odegra rolę Jezusa w produkowanym filmie „Habit” z Bellą Thorne. (ET)
https://www.etonline.com/paris-jackson-to-play-jesus-in-upcoming-bella-thorne-movie-habit-see-the-pic-144801

Bella Thorne zagra w filmie „Habit” produkcji firmy „Mudbound”. (Deadline)
https://deadline.com/2020/03/bella-thorne-janell-shirtcliff-habit-movie-1202873393/

Grupa chrześcijańskich hejterów wpada w przewidywalną wściekłość wobec Paris Jackson grającą „odpychającego, kontestującego swoją biologiczną płeć” Jezusa Chrystusa. (Pink News)
https://www.pinknews.co.uk/2020/05/06/christian-hate-group-one-million-moms-paris-jackson-jesus-christ-habit-backlash/

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

tysiące złotych na rozdawanie testów jakości narkotyków, dziesiątki tysięcy rozdanych igieł i strzykawek, tysiące prezerwatyw i lubrykanty dostarczane na imprezy homoseksualistów oraz na studenckie Juwenalia, nauka „gotowania” kokainy, a nawet pomoc prawna dla narkomanów za pieniądze warszawskich podatników. Do tego nierzetelne rozliczenia milionów złotych dotacji na te cele, poprawki wprowadzane ołówkiem w sprawozdaniach, brak jasnych kryteriów oceny efektywności programów społecznych.

To tylko część wniosków dokonanego przez prawników Ordo Iuris audytu dokumentów z warszawskiego ratusza, które uzyskaliśmy dzięki kontroli dokonanej przez posła Sebastiana Kaletę. Sprawa już trafiła do Najwyższej Izby Kontroli.

Nie mniej istotne ustalenia poczyniliśmy wcześniej we współpracy z dziennikarzami, w tym z red. Arturem Stelmasiakiem z „Niedzieli”. Udało się ujawnić, że prezydent Trzaskowski przeznaczył 2 miliony złotych na fundację Jolanty Lange, która jako Jolanta Gontarczyk infiltrowała dla SB środowisko ks. Franciszka Blachnickiego i była jedną z ostatnich osób, które kapłan widział przed swą niespodziewaną śmiercią. Dzisiaj dawna agentka SB stała się zdeklarowaną feministką i działaczką ruchu politycznego LGBT.

Dodam do tego „Szkołę Antykapitalizmu”, na której podczas „zamkniętych sesji praktycznych” szkolono anarchistycznych bojówkarzy z „taktyki miejskiej” i „techniki działania grupowego”. Wydarzenie organizowano w nowej, powołanej rok temu instytucji utrzymywanej z podatków warszawiaków, na którą przeznaczono niebagatelną kwotę 3,6 mln złotych rocznie.

Tę serię radykalnych działań Rafała Trzaskowskiego przewidywaliśmy już półtora roku temu, gdy prezydent Warszawy uroczyście podpisał „Deklarację LGBT+”. W miejskich protokołach z tych prac odnaleźliśmy wtedy słowa przedstawicielki Kampanii przeciw Homofobii, która wprost stwierdziła, że treść Deklaracji LGBT+ jest jedynie wstępem do dalszych, radykalnych działań: „w treści Deklaracji, którą będzie podpisywał Pan Prezydent znalazły się tylko główne punkty – tzw. leady – wtedy łatwiej będzie pracować nad operacjonalizacją poszczególnych zapisów i treści nieneutralne politycznie i światopoglądowo nie pojawią się w treści podpisywanej deklaracji”.

Nie było już zatem zaskoczeniem głośne wyrażenie tego planu przez wiceprezydenta Pawła Rabieja, który w marcu ubiegłego roku w autoryzowanym wywiadzie powiedział: „Najpierw wprowadzimy związku partnerskie, a na koniec adopcję dzieci”.

Gdy wraz z tysiącami podpisów złożyliśmy formalnie wiążące żądanie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Deklaracji LGBT+ urzędnicy ratusza odpowiedzieli nam, że nie wolno będzie dyskutować nad tym „czy” wdrożyć Deklarację LGBT+, a jedynie nad tym „jak” to zrobić. Nawet jednak na ten temat żadna dyskusja od blisko roku się nie odbyła, a Ratusz nie podaje szczegółów na temat tego, w jakim zakresie deklaracja jest wdrażana. Dlatego złożyliśmy właśnie do sądu administracyjnego skargę na bezczynność przeciwko prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu.

Warszawa stała się polem doświadczalnym wielkiego projektu inżynierii społecznej. My skupiamy uwagę na ofiarach tego eksperymentu – uczniach poddawanych wulgarnej seksedukacji, o pracownikach odpytywanych ze swego wsparcia dla postulatów politycznych LGBT, czy ludziach uzależnionych od narkotyków, którym miasto funduje testy jakości kokainy, strzykawki i igły, a ignoruje potrzebę zwykłego wyprowadzenia ich z nałogu.

Mobilizacja rodziców, wsparcie Kościoła, liczna manifestacja przed Ratuszem, nasze wnioski formalne i kontrole – pomogły powstrzymać wdrożenie części najbardziej radykalnych rozwiązań Deklaracji LGBT+ do czasu epidemii koronawirusa. Przewidujemy jednak, że od września miasto przystąpi do działań z nową siłą.

Wiem, że dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców powstrzymamy nie tylko nową falę ataku radykalnych ideologów, ale również ocalimy Polskę przed przeniesieniem tego niebezpiecznego eksperymentu z poziomu lokalnego na całą naszą Ojczyznę.

Kontrola w warszawskim ratuszu. Ujawniamy nieprawidłowości.

Ujawniamy prawdę o finansach ratusza

Gdy poseł Sebastian Kaleta poprosił nas o pomoc wiedziałem, że oto staje przed nami okazja dotarcia do nieznanych dotychczas dokumentów. Dzięki kontroli poselskiej dokonaliśmy audytu setek stron zanonimizowanych materiałów, które pokazują skalę nieprawidłowości w przekazywaniu publicznych pieniędzy na organizacje społeczne w Warszawie.

Dla wielu osób szokujące mogą być cele, na które wydawano miejskie pieniądze – blisko 90 tysięcy igieł, ponad 60 tysięcy strzykawek, tysiące prezerwatyw i lubrykantów, a do tego testery jakości narkotyków rozdawane na studenckich Juwenaliach i w klubach dla homoseksualistów.

Naszych ekspertów najbardziej zainteresowały jednak skrajne nieprawidłowości w sposobie wydatkowania środków publicznych przez prezydenta Warszawy. Przygotowane umowy nie były dostosowane do projektów, jakie miały realizować organizacje społeczne. W wielu nie wskazywano nawet miejsca realizacji zadań. W innych powtarzano kilkukrotnie te same pozycje kosztowe bezzasadnie podwyższając udzielane dotacje. W przekazanych z kontroli poselskiej dokumentach nasi analitycy znaleźli sprawozdania, na których pojawiają się odręczne dopiski ołówkiem, które dotyczą ich podstawowych elementów: zmieniają numer konta bankowego zleceniobiorcy lub modyfikują kwoty przeznaczane na poszczególne zadania. Nie sposób ocenić, czy dopiski zostały dokonane przed złożeniem sprawozdania, czy już po jego przekazaniu do ratusza – niezależnie od tego, świadczą one jednak o rażącym naruszeniu zasad rzetelności rozliczania miejskich projektów. Warszawscy urzędnicy nie zwracali uwagi na takie zaniedbania jak miesięczne spóźnienie z rozliczeniem projektu, brak szczegółowych informacji o wydatkowaniu środków z dotacji na wynagrodzenia przez dwa lata czy pozostawienie pustych podstawowych rubryk ankiet kontrolnych.

Dokumenty w takiej formie nie mogą być podstawą wydatkowania środków publicznych ani nadzoru nad realizacją zleconych zadań. O jakości kontroli nad projektami może świadczyć wiadomość e-mail, której wydruk zawieruszył się w aktach miejskich. Urzędniczka uprzedza w nim zaprzyjaźnionego pracownika kontrolowanej organizacji: „chciałam się wybrać na kontrolę jakiegoś działania”.

Wszystko to rodzi poważne zastrzeżenia odnośnie legalności, gospodarności i rzetelności wykorzystania środków publicznych przez Urząd Miasta Warszawy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dlatego szczegółowy raport z naszej analizy przekazaliśmy Najwyższej Izbie Kontroli, do której zadań należy planowanie i realizacja kontroli jednostek samorządu w tym właśnie zakresie.

Jest jednak pewne, że wykazane nieprawidłowości są elementem szerszej polityki prezydenta Warszawy i jego zaplecza, które z wykorzystaniem ogromnego budżetu Stolicy – sięgającego ponad 19 mld złotych – chce przeprowadzić zakrojony na ogromną skalę program inżynierii społecznej. Ujawniając te zamiary i wykorzystując wszelkie środki prawne do ich powstrzymania umożliwiamy innym samorządom i rodzinom w całej Polsce przygotowanie skutecznej obrony.

Wspieram działania Ordo Iuris

Niebezpieczna Deklaracja LGBT+

18 lutego 2019 roku Rafał Trzaskowski po zaledwie trzech miesiącach urzędowania podpisał w blasku fleszy i w asyście kamer tzw. Warszawską Deklarację LGBT+. Ten dzień aktywiści LGBT z organizacji Miłość Nie Wyklucza ogłosili na swojej stronie internetowej „świętem społeczności LGBT+”. „Powiernikami i powierniczkami” deklaracji LGBT stały się organizacje: Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Trans-Fuzja oraz Fundacja Wolontariat Równości. Zgodnie z deklaracją, polityczna doktryna LGBT miała stać się podstawą polityki edukacyjnej miasta i jego relacji z biznesem, a różnorodność „orientacji psychoseksualnych” miała stać się kryterium zatrudnienia w miejskiej administracji.

Przypomnę, że tzw. „matryce edukacji seksualnej WHO”, do których odwołał się prezydent Warszawy zakładają, że dzieciom w wieku 0-4 lat przekazywana ma być informacja o „radości i przyjemności” masturbacji i „rozpoznawaniu własnych potrzeb” w ramach „zabawy w lekarza”, a dziewięciolatkom „branie odpowiedzialności za przyjemne doświadczenia seksualne” i zrozumienie „związków osób tej samej płci”. U starszych nastolatków matryce każą „rozwijać postawy” „elastyczności” w podejściu do seksualności oraz „krytycznego podejścia do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.”.

Na przyjęcie deklaracji zareagowaliśmy natychmiast, aby uświadomić warszawiakom, a przede wszystkim rodzicom warszawskich uczniów, co czeka ich dzieci. Już po dwóch dniach opublikowaliśmy analizę prawną wykazującą, że realizacja postulatów zawartych w deklaracji LGBT+ stoi w sprzeczności z szeregiem norm konstytucyjnych i ustawowych, w tym tych, które gwarantują prawa rodziców i zakazują nieuzasadnionej dyskryminacji.

Uniki w sprawie konsultacji społecznych

Jednak na urzędnikach warszawskiego ratusza nie zrobił wrażenia nawet wielotysięczny protest rodziców pod siedzibą prezydenta Trzaskowskiego.

Dlatego niezwłocznie podjęliśmy decyzję o wejściu na drogę prawną i złożeniu formalnie wiążącego wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu wdrażania Deklaracji LGBT+.

W odpowiedzi na nasz wniosek poparty czterokrotnie większą liczbą podpisów niż wymaga tego prawo, ratusz przysłał lekceważące pismo, w którym w imieniu Rafała Trzaskowskiego poinformowano nas, że konsultacje oczywiście się odbędą, jednak „podczas konsultacji, o które wnioskowali warszawiacy będziemy zastanawiać się nad metodami i formami wdrażania i operacjonalizacji projektu zajęć nieobowiązkowych z zakresu edukacji seksualnej, ale nie nad zasadnością zapisów tej Deklaracji”.

Co więcej, ratusz wykazał zupełny brak przejrzystości i przez kolejne miesiące nie zrobił niczego, by przeprowadzić konsultacje. W korespondencji z urzędnikami mogliśmy za to przeczytać, że sprawa konsultacji społecznych nie może być przedmiotem ponagleń! W efekcie do dzisiaj nie wiemy, jaki jest zakres wdrażania w Warszawie Deklaracji LGBT+, jakie są ustalenia podjęte z jej „powiernikami” i co planuje robić ratusz w przyszłości.

Nie czekając na dalsze drwiny urzędników, podjęliśmy decyzję o skierowaniu skargi na bezczynność prezydenta Warszawy do sądu administracyjnego. Stosowne pismo podpisałem w środę.

Wspieram działania Ordo Iuris

Patrzymy prezydentowi Trzaskowskiemu na ręce

Wydatkowanie przez Rafała Trzaskowskiego środków publicznych na radykalne projekty śledzimy od samego początku jego kadencji. Raport Marty Kowalczyk oraz Gabrieli Szewczuk z Ordo Iuris „Finansowanie warszawskich organizacji LGBT” pokazał, że prezydent Trzaskowski przez niepełny rok swojej kadencji wydał na wsparcie aktywistów LGBT co najmniej 876 500 złotych, podczas gdy jego poprzedniczka nie przekazała im tylu pieniędzy w czasie całych czterech lat urzędowania!

Inna organizacja, Lambda Warszawa, w latach 2014-2018 otrzymała aż 545 tys. złotych na realizację swoich projektów, w tym wydarzeń towarzyszących „Paradzie Równości”. Inne grupy działaczy LGBT, jak Kampania Przeciw Homofobii czy Fundacja Trans-Fuzja, korzystały też z udostępnionych preferencyjne przez miasto i liczących nawet kilkaset metrów lokali. W tym właśnie czasie lokal z miejskiego zasobu odebrano m.in. Fundacji PRO – Prawo do Życia.

Chemsex, prezerwatywy i lubrykanty za pieniądze podatników

Nasz raport wzbudził czujność nie tylko wśród dziennikarzy. Jak się okazało naszym tropem podążył były warszawski radny, a obecnie poseł Sebastian Kaleta, który pod koniec ubiegłego roku przeanalizował wydatki ratusza przeznaczone na dofinansowanie projektów kilkunastu organizacji społecznych, z których każda promuje ideologiczne postulaty LGBT.

Już wtedy warszawiacy mogli dowiedzieć się, że aż 3,7 mln złotych oddano do dyspozycji Fundacji Edukacji Społecznej aktywnie promującej ideologię LGBT oraz postulat wprowadzenia do szkół kontrowersyjnych form edukacji seksualnej dzieci. To FES wyprodukowała spot zachęcający do testów na HIV, w którym przedstawiono inscenizację stosunku seksualnego pomiędzy transseksualnym mężczyzną a lekarzem.

Finansowana ze środków warszawskich podatników fundacja uruchomiła także portal dla osób praktykujących tzw. chemsex, czyli przygodne współżycie seksualne połączone z zażywaniem narkotyków. Na stronie można było obejrzeć film, na którym mężczyźni pokazują, jak zażywać substancje psychoaktywne, np. metaamfetaminę.

W ramach wykonywania innej umowy z 22 marca 2018 r. postulowano ułatwienie zażywania narkotyków w galerii handlowej Wileńska poprzez „zainstalowanie w toaletach pojemników na zużyty sprzęt iniekcyjny”.

Również inna dotowana przez prezydenta Trzaskowskiego organizacja LGBT – Stowarzyszenie Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” – rozdawała za publiczne pieniądze prezerwatywy i lubrykanty na seksualnych imprezach w klubach dla homoseksualistów. W opisie zadania Stowarzyszenie nawet nie stara się ukryć, jaki jest profil beneficjenta miejskiego projektu: „Pacjent zaangażowany w chemsex poszukuje wyjątkowych doznań seksualnych. Najczęściej nie chce rozmawiać o ryzyku z tym związanym. Najistotniejsze dla niego jest znalezienie szybko kilku partnerów do aktów seksualnych. (…). Często nie potrafią wymienić mieszanki substancji, jakie przyjmują. Nie jest dla nich istotne bezpieczeństwo, a niekończący się seks”.

Wspieram działania Ordo Iuris

Szokujące powiązania ratusza

Dziennikarz tygodnika „Niedziela”, Artur Stelmasiak, z pomocą Ordo Iuris ujawnił, że 1,85 mln złotych od prezydenta Trzaskowskiego otrzymała fundacja prowadzona przez Jolantę Lange, niegdyś Gontarczyk, która jako jedna z kluczowych agentek SB według informacji Instytutu Pamięci Narodowej inwigilowała w latach 80. ks. Franciszka Blachnickiego, twórcę Ruchu Światło Życie. W kwietniu br. IPN podjął na nowo śledztwo „w sprawie dokonania zabójstwa księdza Blachnickiego (…) przez funkcjonariuszy publicznych poprzez podanie substancji, która spowodowała jego nagłą śmierć”.

Dziś Jolanta Lange prowadzi Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, które zajmuje się aktywną promocją postulatów LGBT i zgodnie z decyzją prezydenta Trzaskowskiego ma prowadzić Centrum Wielokulturowe w Warszawie. W tym roku i dwóch kolejnych na mocy umowy z ratuszem będzie ono rozporządzać pieniędzmi podatników, które ma przeznaczać na „działalność na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2019-2022”.

Dalsze śledztwo wykazało, że stowarzyszenie Pro Humanum założone zostało przez zaskakujący zestaw działaczy, łącząc pracowników Sejmu, redaktora tygodnika Jerzego Urbana „NIE”, a nawet rosyjskiego „Sputnika”.

Lewaccy bojówkarze grasują na ulicach Warszawy

Niestety, na wspieraniu szokujących praktyk seksualnych i dziwnych sojusznikach z odmętów PRL nie kończy się lista kontrowersyjnych projektów finansowanych przez miasto. W marcu 2019 roku powołano w dawnym Teatrze Scena Prezentacje nową instytucję „Biennale Warszawa” z budżetem wynoszącym w 2019 roku 3,6 mln zł. To w tym miejscu przeprowadzono szkolenia anarchistycznych radykałów w ramach „Szkoły Antykapitalizmu”.

Szkolenia odbywały się na zamkniętych kursach, a tytuły poszczególnych bloków tematycznych brzmiały: „Taktyki miejskie/uliczna gimnastyka, czyli techniki działania grupowego”, „Strajk Społeczny”. W gruncie rzeczy nie chodzi o nic innego jak o szkolenia grup, które będą organizować między innymi antyrządowe protesty i zakłócać patriotyczne zgromadzenia na ulicach miasta. Wystarczy spojrzeć na „wykładowców” tej „szkoły”, związanych z anarchistyczną grupą „Kolektyw Syrena”, ruchami feministycznymi, antykapitalistycznymi czy określającymi się jako „antyfaszystowskie”, które działają na rzecz „prawa do migracji” i „prawa do aborcji”.

Efekty działalności grup wyszkolonych za pieniądze podatników są już widoczne. Przekonali się o tym między innymi wolontariusze fundacji PRO – Prawo do Życia, których samochód został napadnięty przy ul. Wilczej właśnie przez napastników, którzy wedle świadków wyszli z budynku nielegalnie zajmowanego przez „Kolektyw Syrena”. Podobny bandycki napad na mienie i wolontariuszy Fundacji PRO miał miejsce na Placu Zbawiciela.

Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że inwestycja prezydenta Trzaskowskiego przyniosła wymierny efekt – warszawiacy, którzy bronią oczywistych, uniwersalnych wartości, zaczynają bać się o swoje bezpieczeństwo.

Oczywiście udzieliliśmy pomocy prawnej wszystkim dotychczasowym ofiarom bojówkarzy. Trzeba przy tym podkreślić, że finansowanie przez ratusz inicjatyw anarchistycznych brygad to zaproszenie do erupcji przemocy.

Wspieram działania Ordo Iuris

Walczymy o dzieci i rodziny

Tylko rzetelne naświetlenie radykalnych inicjatyw podejmowanych przez prezydenta Trzaskowskiego i reakcja na nieprawidłowości przy ich realizacji mogą je zatrzymać i uświadomić Polakom, że w Warszawie podjęto próbę przeprowadzenia radykalnego eksperymentu społecznego, a sam sposób współpracy miasta z ideologami budzi szereg wątpliwości prawnych i proceduralnych. Dlatego przeprowadzony przez nas audyt, wniosek o kontrolę NIK oraz działania prawne w związku z nieprzejrzystością warszawskiego ratusza muszą mieć ciąg dalszy.

Wykorzystując drogę sądową zrobimy wszystko, by prezydent Warszawy zorganizował konsultacje społeczne, na których ujawni skrywane od miesięcy przed opinią publiczną szczegóły wdrażania programu ideologów LGBT oraz pozwoli szeroko wybrzmieć głosom sprzeciwu. Przeprowadzimy także audyty wydatkowania środków publicznych w innych samorządach, które zapowiedziały wspieranie na szeroką skalę ideologii.

Pamiętając o tym, że głównym celem ideologów jest uderzenie w proces wychowania młodych ludzi, będziemy także monitorować sytuację w szkołach na terenie całego kraju. Przed nadchodzącym nowym rokiem szkolnym szeroko przypomnimy rodzicom o przysługujących im prawach. W całym kraju dotrzemy do rodziców z poradnikiem informującym o ich uprawnieniach oraz przystępnym informatorem pokazującym, jak skutecznie chronić dzieci przed radykalnymi ideologami i wulgarną formą edukacji seksualnej. Będziemy się też starali jak najszerzej rozpowszechnić nasze deklaracje rodzicielskie.

Według naszych obliczeń w najbliższym czasie będziemy musieli ponieść koszt nie mniejszy niż 15 000 złotych na audyt działań wszystkich samorządów, w których uruchamiane są działania zbliżone do radykalnych projektów z Warszawy. Kolejne 5 000 złotych będzie nas kosztować postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi na bezczynność władz stolicy w sprawie konsultacji społecznych Deklaracji LGBT+. Koszt nie mniejszy niż 20 000 złotych wiąże się z przygotowaniem i dotarciem do rodziców w całym kraju z informatorem o ich prawach w szkole.

To poważne obciążenie dla naszego budżetu, dlatego bardzo Panią proszę o przekazanie 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolnej innej kwoty, która pozwoli nam skutecznie przeciwdziałać eksperymentom prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz ich ekspansji na obszar całej Polski.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Aktywność prezydenta Trzaskowskiego w sprawie Deklaracji LGBT+ i przekreślenie wszelkich konsultacji społecznych w tej sprawie było zaprzeczeniem polityki otwartości i dialogu. Po sporządzonym audycie wiemy już, że w tym samym czasie w atmosferze ogromnej zażyłości miliony złotych płynęły na niezwykle kontrowersyjne projekty lewicowych organizacji. Nasze ustalenia to owoc szerokiej współpracy i wsparcia wielu Przyjaciół i Darczyńców, którym raz jeszcze za to dziękuję. Wiem, że tylko dzięki przejrzystości władzy możemy wymusić szacunek dla obywateli.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Jak my Polacy powinniśmy rozumieć milczenie Episkopatu w sprawie uznania Boga Jezusa Chrystusa Największego Przyjaciela i Zbawiciela człowieka? Przecież Bóg prosi o to swoich biskupów, więc oni powinni dać świadectwo, że przestrzegają wszystkich Przykazań Bożych a szczególnie Dwu Przykazań Miłości, a z miłości powinni być posłuszni swemu Panu Bogu i Przełożonemu, którego przecież spotkają w tym ostatnim dniu – wiedzą o tym, a przecież Bóg zna każdą myśl. Jest udowodnione, że tylko księża należące do masonerii i pochodzenia żydowskiego są przeciwni Królowaniu Boga w Polsce, tym samym są przeciwni POKOJOWI i SPOKOJOWI politycznemu i gospodarczemu, bo tylko Cudowny Bóg może nam to zapewnić. Przecież każdy kapłan wie, że w tym ostatnim dniu na Ziemi musi Bogu spojrzeć w oczy, jeśli zdąży, bo wielu nie zdążyło jak: A.Hlond, Życiński, Jan XXIII i nie będę wymieniała więcej, bo wstyd. Drodzy Hierarchowie – musicie zrozumieć, że Jezus Chrystus Król Polski nie usunie nikogo ze stanowisk – wszystko zostanie jak jest, a tyko zamieni wasze serca na MIŁOSIERNE i ci sami będą rządzić – ci sami i cieszcie się. 

 
Wybierajcie : JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI i MIŁOSIERNE SERCA – POKÓJ – SZCZĘŚCIE – ZGODA – ŻYCIE
               czy JEZUS CHRYSTUS SŁUGA EPISKOPATU – WOJNA, KATAKLIZMY I ŚMIERĆ.

JEZUS: Któż może targnąć się na wasz naród, skoro jako Król – prawdziwy Król – będę stał

KS. PAWEŁ MURZIŃSKI: INTRONIZACJĘ UCZYNIMY W OBLICZU OSTATECZNEJ ZAGŁADY

Leszek Sykulski – Trump vs. WHO i globalizm! Polska będzie miała broń atomową?!

 

Atak na Żoliborzu 27/2020 (470)

Szanowni Państwo,

Przesyłam link do kolejnego numeru magazynu:

http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=390&wysijap=subscriptions

Linki do pięciu wcześniejszych znajdują się wewnątrz tego ostatniego.

PozdrawiamMałgorzata Todd

PS. Często moje e-maile nie docierają do adresatów, dlatego proszę mnie informować, gdyby do niedzielnego poranka nie otrzymali Państwo przesyłki, wówczas prześlę ponownie.

Demoralizacja dzieci, promocja narkomanii, szkolenie anarchistów – audyt wydatków Warszawy pod rządami Rafała Trzaskowskiego

 

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

tysiące złotych na rozdawanie testów jakości narkotyków, dziesiątki tysięcy rozdanych igieł i strzykawek, tysiące prezerwatyw i lubrykanty dostarczane na imprezy homoseksualistów oraz na studenckie Juwenalia, nauka „gotowania” kokainy, a nawet pomoc prawna dla narkomanów za pieniądze warszawskich podatników. Do tego nierzetelne rozliczenia milionów złotych dotacji na te cele, poprawki wprowadzane ołówkiem w sprawozdaniach, brak jasnych kryteriów oceny efektywności programów społecznych.

To tylko część wniosków dokonanego przez prawników Ordo Iuris audytu dokumentów z warszawskiego ratusza, które uzyskaliśmy dzięki kontroli dokonanej przez posła Sebastiana Kaletę. Sprawa już trafiła do Najwyższej Izby Kontroli.

Nie mniej istotne ustalenia poczyniliśmy wcześniej we współpracy z dziennikarzami, w tym z red. Arturem Stelmasiakiem z „Niedzieli”. Udało się ujawnić, że prezydent Trzaskowski przeznaczył 2 miliony złotych na fundację Jolanty Lange, która jako Jolanta Gontarczyk infiltrowała dla SB środowisko ks. Franciszka Blachnickiego i była jedną z ostatnich osób, które kapłan widział przed swą niespodziewaną śmiercią. Dzisiaj dawna agentka SB stała się zdeklarowaną feministką i działaczką ruchu politycznego LGBT.

Dodam do tego „Szkołę Antykapitalizmu”, na której podczas „zamkniętych sesji praktycznych” szkolono anarchistycznych bojówkarzy z „taktyki miejskiej” i „techniki działania grupowego”. Wydarzenie organizowano w nowej, powołanej rok temu instytucji utrzymywanej z podatków warszawiaków, na którą przeznaczono niebagatelną kwotę 3,6 mln złotych rocznie.

Tę serię radykalnych działań Rafała Trzaskowskiego przewidywaliśmy już półtora roku temu, gdy prezydent Warszawy uroczyście podpisał „Deklarację LGBT+”. W miejskich protokołach z tych prac odnaleźliśmy wtedy słowa przedstawicielki Kampanii przeciw Homofobii, która wprost stwierdziła, że treść Deklaracji LGBT+ jest jedynie wstępem do dalszych, radykalnych działań: „w treści Deklaracji, którą będzie podpisywał Pan Prezydent znalazły się tylko główne punkty – tzw. leady – wtedy łatwiej będzie pracować nad operacjonalizacją poszczególnych zapisów i treści nieneutralne politycznie i światopoglądowo nie pojawią się w treści podpisywanej deklaracji”.

Nie było już zatem zaskoczeniem głośne wyrażenie tego planu przez wiceprezydenta Pawła Rabieja, który w marcu ubiegłego roku w autoryzowanym wywiadzie powiedział: „Najpierw wprowadzimy związku partnerskie, a na koniec adopcję dzieci”.

Gdy wraz z tysiącami podpisów złożyliśmy formalnie wiążące żądanie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Deklaracji LGBT+ urzędnicy ratusza odpowiedzieli nam, że nie wolno będzie dyskutować nad tym „czy” wdrożyć Deklarację LGBT+, a jedynie nad tym „jak” to zrobić. Nawet jednak na ten temat żadna dyskusja od blisko roku się nie odbyła, a Ratusz nie podaje szczegółów na temat tego, w jakim zakresie deklaracja jest wdrażana. Dlatego złożyliśmy właśnie do sądu administracyjnego skargę na bezczynność przeciwko prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu.

Warszawa stała się polem doświadczalnym wielkiego projektu inżynierii społecznej. My skupiamy uwagę na ofiarach tego eksperymentu – uczniach poddawanych wulgarnej seksedukacji, o pracownikach odpytywanych ze swego wsparcia dla postulatów politycznych LGBT, czy ludziach uzależnionych od narkotyków, którym miasto funduje testy jakości kokainy, strzykawki i igły, a ignoruje potrzebę zwykłego wyprowadzenia ich z nałogu.

Mobilizacja rodziców, wsparcie Kościoła, liczna manifestacja przed Ratuszem, nasze wnioski formalne i kontrole – pomogły powstrzymać wdrożenie części najbardziej radykalnych rozwiązań Deklaracji LGBT+ do czasu epidemii koronawirusa. Przewidujemy jednak, że od września miasto przystąpi do działań z nową siłą.

Wiem, że dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców powstrzymamy nie tylko nową falę ataku radykalnych ideologów, ale również ocalimy Polskę przed przeniesieniem tego niebezpiecznego eksperymentu z poziomu lokalnego na całą naszą Ojczyznę.

Kontrola w warszawskim ratuszu. Ujawniamy nieprawidłowości.

Ujawniamy prawdę o finansach ratusza

Gdy poseł Sebastian Kaleta poprosił nas o pomoc wiedziałem, że oto staje przed nami okazja dotarcia do nieznanych dotychczas dokumentów. Dzięki kontroli poselskiej dokonaliśmy audytu setek stron zanonimizowanych materiałów, które pokazują skalę nieprawidłowości w przekazywaniu publicznych pieniędzy na organizacje społeczne w Warszawie.

Dla wielu osób szokujące mogą być cele, na które wydawano miejskie pieniądze – blisko 90 tysięcy igieł, ponad 60 tysięcy strzykawek, tysiące prezerwatyw i lubrykantów, a do tego testery jakości narkotyków rozdawane na studenckich Juwenaliach i w klubach dla homoseksualistów.

Naszych ekspertów najbardziej zainteresowały jednak skrajne nieprawidłowości w sposobie wydatkowania środków publicznych przez prezydenta Warszawy. Przygotowane umowy nie były dostosowane do projektów, jakie miały realizować organizacje społeczne. W wielu nie wskazywano nawet miejsca realizacji zadań. W innych powtarzano kilkukrotnie te same pozycje kosztowe bezzasadnie podwyższając udzielane dotacje. W przekazanych z kontroli poselskiej dokumentach nasi analitycy znaleźli sprawozdania, na których pojawiają się odręczne dopiski ołówkiem, które dotyczą ich podstawowych elementów: zmieniają numer konta bankowego zleceniobiorcy lub modyfikują kwoty przeznaczane na poszczególne zadania. Nie sposób ocenić, czy dopiski zostały dokonane przed złożeniem sprawozdania, czy już po jego przekazaniu do ratusza – niezależnie od tego, świadczą one jednak o rażącym naruszeniu zasad rzetelności rozliczania miejskich projektów. Warszawscy urzędnicy nie zwracali uwagi na takie zaniedbania jak miesięczne spóźnienie z rozliczeniem projektu, brak szczegółowych informacji o wydatkowaniu środków z dotacji na wynagrodzenia przez dwa lata czy pozostawienie pustych podstawowych rubryk ankiet kontrolnych.

Dokumenty w takiej formie nie mogą być podstawą wydatkowania środków publicznych ani nadzoru nad realizacją zleconych zadań. O jakości kontroli nad projektami może świadczyć wiadomość e-mail, której wydruk zawieruszył się w aktach miejskich. Urzędniczka uprzedza w nim zaprzyjaźnionego pracownika kontrolowanej organizacji: „chciałam się wybrać na kontrolę jakiegoś działania”.

Wszystko to rodzi poważne zastrzeżenia odnośnie legalności, gospodarności i rzetelności wykorzystania środków publicznych przez Urząd Miasta Warszawy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dlatego szczegółowy raport z naszej analizy przekazaliśmy Najwyższej Izbie Kontroli, do której zadań należy planowanie i realizacja kontroli jednostek samorządu w tym właśnie zakresie.

Jest jednak pewne, że wykazane nieprawidłowości są elementem szerszej polityki prezydenta Warszawy i jego zaplecza, które z wykorzystaniem ogromnego budżetu Stolicy – sięgającego ponad 19 mld złotych – chce przeprowadzić zakrojony na ogromną skalę program inżynierii społecznej. Ujawniając te zamiary i wykorzystując wszelkie środki prawne do ich powstrzymania umożliwiamy innym samorządom i rodzinom w całej Polsce przygotowanie skutecznej obrony.

Wspieram działania Ordo Iuris

Niebezpieczna Deklaracja LGBT+

18 lutego 2019 roku Rafał Trzaskowski po zaledwie trzech miesiącach urzędowania podpisał w blasku fleszy i w asyście kamer tzw. Warszawską Deklarację LGBT+. Ten dzień aktywiści LGBT z organizacji Miłość Nie Wyklucza ogłosili na swojej stronie internetowej „świętem społeczności LGBT+”. „Powiernikami i powierniczkami” deklaracji LGBT stały się organizacje: Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Trans-Fuzja oraz Fundacja Wolontariat Równości. Zgodnie z deklaracją, polityczna doktryna LGBT miała stać się podstawą polityki edukacyjnej miasta i jego relacji z biznesem, a różnorodność „orientacji psychoseksualnych” miała stać się kryterium zatrudnienia w miejskiej administracji.

Przypomnę, że tzw. „matryce edukacji seksualnej WHO”, do których odwołał się prezydent Warszawy zakładają, że dzieciom w wieku 0-4 lat przekazywana ma być informacja o „radości i przyjemności” masturbacji i „rozpoznawaniu własnych potrzeb” w ramach „zabawy w lekarza”, a dziewięciolatkom „branie odpowiedzialności za przyjemne doświadczenia seksualne” i zrozumienie „związków osób tej samej płci”. U starszych nastolatków matryce każą „rozwijać postawy” „elastyczności” w podejściu do seksualności oraz „krytycznego podejścia do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.”.

Na przyjęcie deklaracji zareagowaliśmy natychmiast, aby uświadomić warszawiakom, a przede wszystkim rodzicom warszawskich uczniów, co czeka ich dzieci. Już po dwóch dniach opublikowaliśmy analizę prawną wykazującą, że realizacja postulatów zawartych w deklaracji LGBT+ stoi w sprzeczności z szeregiem norm konstytucyjnych i ustawowych, w tym tych, które gwarantują prawa rodziców i zakazują nieuzasadnionej dyskryminacji.

Uniki w sprawie konsultacji społecznych

Jednak na urzędnikach warszawskiego ratusza nie zrobił wrażenia nawet wielotysięczny protest rodziców pod siedzibą prezydenta Trzaskowskiego.

Dlatego niezwłocznie podjęliśmy decyzję o wejściu na drogę prawną i złożeniu formalnie wiążącego wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu wdrażania Deklaracji LGBT+.

W odpowiedzi na nasz wniosek poparty czterokrotnie większą liczbą podpisów niż wymaga tego prawo, ratusz przysłał lekceważące pismo, w którym w imieniu Rafała Trzaskowskiego poinformowano nas, że konsultacje oczywiście się odbędą, jednak „podczas konsultacji, o które wnioskowali warszawiacy będziemy zastanawiać się nad metodami i formami wdrażania i operacjonalizacji projektu zajęć nieobowiązkowych z zakresu edukacji seksualnej, ale nie nad zasadnością zapisów tej Deklaracji”.

Co więcej, ratusz wykazał zupełny brak przejrzystości i przez kolejne miesiące nie zrobił niczego, by przeprowadzić konsultacje. W korespondencji z urzędnikami mogliśmy za to przeczytać, że sprawa konsultacji społecznych nie może być przedmiotem ponagleń! W efekcie do dzisiaj nie wiemy, jaki jest zakres wdrażania w Warszawie Deklaracji LGBT+, jakie są ustalenia podjęte z jej „powiernikami” i co planuje robić ratusz w przyszłości.

Nie czekając na dalsze drwiny urzędników, podjęliśmy decyzję o skierowaniu skargi na bezczynność prezydenta Warszawy do sądu administracyjnego. Stosowne pismo podpisałem w środę.

Wspieram działania Ordo Iuris

Patrzymy prezydentowi Trzaskowskiemu na ręce

Wydatkowanie przez Rafała Trzaskowskiego środków publicznych na radykalne projekty śledzimy od samego początku jego kadencji. Raport Marty Kowalczyk oraz Gabrieli Szewczuk z Ordo Iuris „Finansowanie warszawskich organizacji LGBT” pokazał, że prezydent Trzaskowski przez niepełny rok swojej kadencji wydał na wsparcie aktywistów LGBT co najmniej 876 500 złotych, podczas gdy jego poprzedniczka nie przekazała im tylu pieniędzy w czasie całych czterech lat urzędowania!

Inna organizacja, Lambda Warszawa, w latach 2014-2018 otrzymała aż 545 tys. złotych na realizację swoich projektów, w tym wydarzeń towarzyszących „Paradzie Równości”. Inne grupy działaczy LGBT, jak Kampania Przeciw Homofobii czy Fundacja Trans-Fuzja, korzystały też z udostępnionych preferencyjne przez miasto i liczących nawet kilkaset metrów lokali. W tym właśnie czasie lokal z miejskiego zasobu odebrano m.in. Fundacji PRO – Prawo do Życia.

Chemsex, prezerwatywy i lubrykanty za pieniądze podatników

Nasz raport wzbudził czujność nie tylko wśród dziennikarzy. Jak się okazało naszym tropem podążył były warszawski radny, a obecnie poseł Sebastian Kaleta, który pod koniec ubiegłego roku przeanalizował wydatki ratusza przeznaczone na dofinansowanie projektów kilkunastu organizacji społecznych, z których każda promuje ideologiczne postulaty LGBT.

Już wtedy warszawiacy mogli dowiedzieć się, że aż 3,7 mln złotych oddano do dyspozycji Fundacji Edukacji Społecznej aktywnie promującej ideologię LGBT oraz postulat wprowadzenia do szkół kontrowersyjnych form edukacji seksualnej dzieci. To FES wyprodukowała spot zachęcający do testów na HIV, w którym przedstawiono inscenizację stosunku seksualnego pomiędzy transseksualnym mężczyzną a lekarzem.

Finansowana ze środków warszawskich podatników fundacja uruchomiła także portal dla osób praktykujących tzw. chemsex, czyli przygodne współżycie seksualne połączone z zażywaniem narkotyków. Na stronie można było obejrzeć film, na którym mężczyźni pokazują, jak zażywać substancje psychoaktywne, np. metaamfetaminę.

W ramach wykonywania innej umowy z 22 marca 2018 r. postulowano ułatwienie zażywania narkotyków w galerii handlowej Wileńska poprzez „zainstalowanie w toaletach pojemników na zużyty sprzęt iniekcyjny”.

Również inna dotowana przez prezydenta Trzaskowskiego organizacja LGBT – Stowarzyszenie Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” – rozdawała za publiczne pieniądze prezerwatywy i lubrykanty na seksualnych imprezach w klubach dla homoseksualistów. W opisie zadania Stowarzyszenie nawet nie stara się ukryć, jaki jest profil beneficjenta miejskiego projektu: „Pacjent zaangażowany w chemsex poszukuje wyjątkowych doznań seksualnych. Najczęściej nie chce rozmawiać o ryzyku z tym związanym. Najistotniejsze dla niego jest znalezienie szybko kilku partnerów do aktów seksualnych. (…). Często nie potrafią wymienić mieszanki substancji, jakie przyjmują. Nie jest dla nich istotne bezpieczeństwo, a niekończący się seks”.

Wspieram działania Ordo Iuris

Szokujące powiązania ratusza

Dziennikarz tygodnika „Niedziela”, Artur Stelmasiak, z pomocą Ordo Iuris ujawnił, że 1,85 mln złotych od prezydenta Trzaskowskiego otrzymała fundacja prowadzona przez Jolantę Lange, niegdyś Gontarczyk, która jako jedna z kluczowych agentek SB według informacji Instytutu Pamięci Narodowej inwigilowała w latach 80. ks. Franciszka Blachnickiego, twórcę Ruchu Światło Życie. W kwietniu br. IPN podjął na nowo śledztwo „w sprawie dokonania zabójstwa księdza Blachnickiego (…) przez funkcjonariuszy publicznych poprzez podanie substancji, która spowodowała jego nagłą śmierć”.

Dziś Jolanta Lange prowadzi Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, które zajmuje się aktywną promocją postulatów LGBT i zgodnie z decyzją prezydenta Trzaskowskiego ma prowadzić Centrum Wielokulturowe w Warszawie. W tym roku i dwóch kolejnych na mocy umowy z ratuszem będzie ono rozporządzać pieniędzmi podatników, które ma przeznaczać na „działalność na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2019-2022”.

Dalsze śledztwo wykazało, że stowarzyszenie Pro Humanum założone zostało przez zaskakujący zestaw działaczy, łącząc pracowników Sejmu, redaktora tygodnika Jerzego Urbana „NIE”, a nawet rosyjskiego „Sputnika”.

Lewaccy bojówkarze grasują na ulicach Warszawy

Niestety, na wspieraniu szokujących praktyk seksualnych i dziwnych sojusznikach z odmętów PRL nie kończy się lista kontrowersyjnych projektów finansowanych przez miasto. W marcu 2019 roku powołano w dawnym Teatrze Scena Prezentacje nową instytucję „Biennale Warszawa” z budżetem wynoszącym w 2019 roku 3,6 mln zł. To w tym miejscu przeprowadzono szkolenia anarchistycznych radykałów w ramach „Szkoły Antykapitalizmu”.

Szkolenia odbywały się na zamkniętych kursach, a tytuły poszczególnych bloków tematycznych brzmiały: „Taktyki miejskie/uliczna gimnastyka, czyli techniki działania grupowego”, „Strajk Społeczny”. W gruncie rzeczy nie chodzi o nic innego jak o szkolenia grup, które będą organizować między innymi antyrządowe protesty i zakłócać patriotyczne zgromadzenia na ulicach miasta. Wystarczy spojrzeć na „wykładowców” tej „szkoły”, związanych z anarchistyczną grupą „Kolektyw Syrena”, ruchami feministycznymi, antykapitalistycznymi czy określającymi się jako „antyfaszystowskie”, które działają na rzecz „prawa do migracji” i „prawa do aborcji”.

Efekty działalności grup wyszkolonych za pieniądze podatników są już widoczne. Przekonali się o tym między innymi wolontariusze fundacji PRO – Prawo do Życia, których samochód został napadnięty przy ul. Wilczej właśnie przez napastników, którzy wedle świadków wyszli z budynku nielegalnie zajmowanego przez „Kolektyw Syrena”. Podobny bandycki napad na mienie i wolontariuszy Fundacji PRO miał miejsce na Placu Zbawiciela.

Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że inwestycja prezydenta Trzaskowskiego przyniosła wymierny efekt – warszawiacy, którzy bronią oczywistych, uniwersalnych wartości, zaczynają bać się o swoje bezpieczeństwo.

Oczywiście udzieliliśmy pomocy prawnej wszystkim dotychczasowym ofiarom bojówkarzy. Trzeba przy tym podkreślić, że finansowanie przez ratusz inicjatyw anarchistycznych brygad to zaproszenie do erupcji przemocy.

Wspieram działania Ordo Iuris

Walczymy o dzieci i rodziny

Tylko rzetelne naświetlenie radykalnych inicjatyw podejmowanych przez prezydenta Trzaskowskiego i reakcja na nieprawidłowości przy ich realizacji mogą je zatrzymać i uświadomić Polakom, że w Warszawie podjęto próbę przeprowadzenia radykalnego eksperymentu społecznego, a sam sposób współpracy miasta z ideologami budzi szereg wątpliwości prawnych i proceduralnych. Dlatego przeprowadzony przez nas audyt, wniosek o kontrolę NIK oraz działania prawne w związku z nieprzejrzystością warszawskiego ratusza muszą mieć ciąg dalszy.

Wykorzystując drogę sądową zrobimy wszystko, by prezydent Warszawy zorganizował konsultacje społeczne, na których ujawni skrywane od miesięcy przed opinią publiczną szczegóły wdrażania programu ideologów LGBT oraz pozwoli szeroko wybrzmieć głosom sprzeciwu. Przeprowadzimy także audyty wydatkowania środków publicznych w innych samorządach, które zapowiedziały wspieranie na szeroką skalę ideologii.

Pamiętając o tym, że głównym celem ideologów jest uderzenie w proces wychowania młodych ludzi, będziemy także monitorować sytuację w szkołach na terenie całego kraju. Przed nadchodzącym nowym rokiem szkolnym szeroko przypomnimy rodzicom o przysługujących im prawach. W całym kraju dotrzemy do rodziców z poradnikiem informującym o ich uprawnieniach oraz przystępnym informatorem pokazującym, jak skutecznie chronić dzieci przed radykalnymi ideologami i wulgarną formą edukacji seksualnej. Będziemy się też starali jak najszerzej rozpowszechnić nasze deklaracje rodzicielskie.

Według naszych obliczeń w najbliższym czasie będziemy musieli ponieść koszt nie mniejszy niż 15 000 złotych na audyt działań wszystkich samorządów, w których uruchamiane są działania zbliżone do radykalnych projektów z Warszawy. Kolejne 5 000 złotych będzie nas kosztować postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi na bezczynność władz stolicy w sprawie konsultacji społecznych Deklaracji LGBT+. Koszt nie mniejszy niż 20 000 złotych wiąże się z przygotowaniem i dotarciem do rodziców w całym kraju z informatorem o ich prawach w szkole.

To poważne obciążenie dla naszego budżetu, dlatego bardzo Panią proszę o przekazanie 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolnej innej kwoty, która pozwoli nam skutecznie przeciwdziałać eksperymentom prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz ich ekspansji na obszar całej Polski.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Aktywność prezydenta Trzaskowskiego w sprawie Deklaracji LGBT+ i przekreślenie wszelkich konsultacji społecznych w tej sprawie było zaprzeczeniem polityki otwartości i dialogu. Po sporządzonym audycie wiemy już, że w tym samym czasie w atmosferze ogromnej zażyłości miliony złotych płynęły na niezwykle kontrowersyjne projekty lewicowych organizacji. Nasze ustalenia to owoc szerokiej współpracy i wsparcia wielu Przyjaciół i Darczyńców, którym raz jeszcze za to dziękuję. Wiem, że tylko dzięki przejrzystości władzy możemy wymusić szacunek dla obywateli.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Szanowni Państwo.

Kilkaset osób spośród Państwa dzwoniło, po naszym ostatnim apelu, do sztabów wyborczych Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego.

Pytaliśmy, czy kandydaci zamierzają udzielić oficjalnej odpowiedzi na nasze 5 pytań o życie, rodzinę i wolność.

Mimo zapewnień z obu sztabów, że kandydaci odniosą się do poruszanych w naszym kwestionariuszu spraw nie otrzymaliśmy, jak dotąd, żadnego oficjalnego stanowiska.

Rozumiemy, że czasami to nie sami kandydaci podejmują decyzję, czy i na jakie pytania udzielać odpowiedzi wyborcom, ale doradzający im eksperci.
Wydaje się, że w obu sztabach doradcy kandydatów doszli do wniosku, by nie udzielać na nasze pytania żadnych wiążących odpowiedzi.

Nie wiemy jaki będzie przebieg kampanii do ostatnich godzin piątkowego wieczoru, czyli ciszy przedwyborczej. Być może jednak doczekamy się jednoznacznych odpowiedzi od kandydatów.

Niezależnie od tego co się wydarzy jeszcze raz bardzo Państwa proszę o telefon do sztabów wyborczych obu kandydatów z prośbą o odpowiedź na naszych pięć prostych pytań, które do nich wysłaliśmy.

  • Zadzwoń do sztabu wyborczego Andrzeja Dudy – tel. (+48) 601 999 149
  • Zadzwoń do sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego – tel. (+48) 885 444 513

Bardzo dziękuję, za wszelkie Państwa zaangażowanie w naszą akcję „Pięć pytań do kandydatów”.
Będę Państwa na bieżąco informował, jak tylko wydarzy się w tej sprawie coś nowego.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za wszystko co Państwa robią dla życia, rodziny i wolności.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli doceniają Państwo naszą pracę i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze zmagania.

Wyjdźmy z uPADku i nie wpadnijmy w PO-Trzask 

Korespondencja z Kanady – Alicja: mnie chce się wymiotować, jak na nich patrzę, niedobrze się robi, jak prześcigają się w obiecankach, a na ustach Polska, którą sprzedadzą za garść srebrników. Żaden Polak nie powinien iść na te wybory, ale niestety pójdą i przyłożą rękę do likwidacji Polski. Oj biedne Polaczki, biedne jak daliście się oszukać. Żydzi przekupili za wasze pieniądze Media, Zakonników i księży – jak powiedziała Matka Boża. A was rolników i oglądających Trwam i słuchających Radia Maryja” czym przekupili? Co wam dali, że powiedzieliście „tak” dla Dudy? Karami was obsypią i z domów wygonią. Już czeka minister finansów, aby wam pieniądze ukraść, a kartki wam da według swojej dyktatury.

Wyjdźmy z uPADku i nie wpadnijmy w PO-Trzask
https://www.youtube.com/watch?v=3jS4lMiKUVw

News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

PRZEDPOWSTANIOWA OKUPACYJNA WARSZAWSKA PUSZKA PANDORY 1944 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5157:przedpowstaniowa-okupacyjna-warszawska-puszka-pandory-1944&catid=9:pugnae

Dział Interwencji Historycznych Hamburg
PRZEDPOWSTANIOWA OKUPACYJNA WARSZAWSKA

PUSZKA PANDORY 1944
część I.
Warszawa była uznawana przez niemieckich okupantów za centrum polskiego oporu przeciw nazistowskiemu „nowemu porządkowi”. Mimo iż w Generalnym
Gubernatorstwie dawną stolicę Polski próbowano zdegradować do roli miasta prowincjonalnego, Warszawa nadal pozostawała centrum polskiego życia
politycznego, intelektualnego i kulturalnego. Stanowiła także siedzibę władz Polskiego Państwa Podziemnego oraz miejsce funkcjonowania
szczególnie silnych i dobrze zorganizowanych struktur ruchu oporu[1]. Generalny gubernator Hans Frank zapisał w swoim dzienniku pod datą 14 grudnia
1943: „Mamy w tym kraju jeden punkt, z którego pochodzi wszystko zło: to Warszawa. Gdybyśmy nie mieli Warszawy w Generalnym Gubernatorstwie, to
nie mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. Warszawa jest i pozostanie ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się
niepokój w tym kraju”[2].

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5157:przedpowstaniowa-okupacyjna-warszawska-puszka-pandory-1944&catid=9:pugnae

”My, Naród” odrzucają BANKI I DŁUGI, sędzia Anna von Reitz i Robert D. Steele, 4 lipca 2020 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5156:my-narod-odrzucaja-banki-i-dlugi-sedzia-anna-von-reitz-i-robert-d-steele-4-lipca-2020&catid=9:pugnae

https://www.youtube.com/watch?v=xvnnu6b1eCg

SAMOŚWIADOMI Książki i Edukacja

Linki: Anna von Reitz on the Fundamentals — How We the People, Owning the Land,

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5156:my-narod-odrzucaja-banki-i-dlugi-sedzia-anna-von-reitz-i-robert-d-steele-4-lipca-2020&catid=9:pugnae

Fundament sukcesu OUN – Bandery (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5155:fundament-sukcesu-oun-bandery&catid=9:pugnae )

Gość w domu gospodarza za godzinę więcej zobaczy, niż gospodarz przez dwadzieścia lat.
Stare przysłowie polskie
Giganci i pigmeje
Fundament przetrwania każdego człowieka w niesprzyjających okolicznościach opiera się na wyznaczeniu celu, który chce osiągnąć i hierarchii
wartości, którymi będzie się kierować. Za podstawę działania przyjmuje własne siły, możliwości i determinację w działaniu. Bardzo
przydatne staje się wyznaczenie priorytetów, szacowanie znaczenia i pilności poszczególnych zadań, a następnie szeregowanie ich według
ważności. Ten sam schemat działa w każdej organizacji czyli grupie ludzi mających ustaloną strukturę i działających razem, aby osiągnąć
wspólne cele.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenia warto prześledzić działania ukraińskiej OUN w Kanadzie i USA po drugiej wojnie światowej i zestawić je z
funkcjonowaniem środowisk kresowych w Polsce. Należało by bezwzględnie przeanalizować poczynania Ukraińców, wyciągnąć wnioski, a
udoskonaloną metodą pokonać ich samych. Wszak, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5155:fundament-sukcesu-oun-bandery&catid=9:pugnae )

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein’s Company TerraMar powiązani z globalnymi elitami (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5154:ghislaine-maxwell-i-jeffrey-epstein-s-company-terramar-powiazani-z-globalnymi-elitami&catid=15:judaism-islam

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein’s Company TerraMar powiązani z globalnymi elitami Więcej szczegółów wyjdzie na jaw w kilka dni po
aresztowaniu Ghislaine Maxwell 2 czerwca 2020 r. Kobieta znana ze swoich przywiązań do zmarłego Jeffreya Epsteina okazuje się być może bardziej

mózgiem niż początkowo sądzono. Połączenia z nieruchomościami i operacje na okrętach podwodnych nie są typowe, a dzika fabuła z paszportami
ONZ do oceanu jest po prostu dziwna. Już sama historia rodziny stawia ją w lidze przewyższającej większość innych nielegalnych operatorów
międzynarodowych. Firma Ghislaine Maxwell, TerraMar, wydaje się wiązać wiele z tego.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5154:ghislaine-maxwell-i-jeffrey-epstein-s-company-terramar-powiazani-z-globalnymi-elitami&catid=15:judaism-islam

Uzdrawiająca moc serca. Ćwiczenie koherencji mózgu i serca. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5153:uzdrawiajaca-moc-serca-cwiczenie-koherencji-mozgu-i-serca&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=qtacstMGz0w ( https://www.youtube.com/watch?v=qtacstMGz0w )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Ten mężczyzna – „MK” mówi prawdziwą Prawdę i trochę smutno, że czasami przeklnie. Natomiast ja kobieta „MK” zapisuję to co mówi Niebo i wszystko bardzo dobrze zgadza się, czyli Przyjaciele mówią jednym prawdziwym językiem. Ja nie przeklinam, ale wyzywam naszych wrogów bo lucyfer wie, że ludzie będą wściekli na to zło, które czynią jego „pachołki”. 

M.K TV – Andrzej Duda i PiS przekażą Polskę Izraelowi,
będzie płacz i zgrzytanie zębów
https://www.youtube.com/watch?v=8_6zpYw9hSM&feature=emb_logo

Cyrk w Końskich – Awantura wyborców Dudy z wyborcami Trzaskowskiego

 Co to Radio Maryja, Telewizja Trwam i TVP z tymi Polakami porobiła – wstyd, żeby tak starsi ludzie się zachowywali. Tylko Duda, Duda i Duda, świętego z niego zrobili, zobaczą po wyborach, co im Duda przygotował. Pan Jezus często mówił: „Polaków tylko nieszczęścia pogodzą”, a te nieszczęścia sami Polacy wywołują. Żydzi mają super pomysły na zdobywanie władzy – wysłali Dudę do Częstochowy, żeby go ludzie zobaczyli, bo nawet modlić się nie umie – zapomniał przy żonie i obowiązkach żydowskich. Częstochowę już przejęli Żydzi – nagrali w TV Trwam i w Radiu Maryja, którego szefa T.Rydzyka Żydzi przekupili waszymi pieniędzmi – pokazali to głupim Polakom i POLSKA już jest żydowska bez żadnego wystrzału z broni bo Żydzi nawet na broni oszczędzają, a gadkę dobrą i przekonywującą mają. Wstyd mi za tych ludzi, śmieszne to i żałosne.
Cyrk w Końskich – Awantura wyborców Dudy z wyborcami Trzaskowskiego
https://www.youtube.com/watch?time_continue=855&v=hb8jctbXYc8&feature=emb_logo

 

Już wam szykują Żydzi sposób umierania i zapłacicie za niego. Coś strasznego Polacy uwierzyli Żydom zdrajcom a nie Bogu.

Braun u Roli ujawnia fakty ws. raportu 447! O ataku Mosbacher, TVN, przymusie szczepień i II turze!

Newsletter PCh24.pl. Kto zrealizuje prawdziwe cele Szymona Hołowni?

 

pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
numer 308

WYDARZENIA | OPINIE | PCH TV


Michał Wałach

Blisko 14 procent i ponad 2,5 miliona głosów. Chociaż wynik wyborczy Szymona Hołowni budzi uznanie, to kandydat o wyraźnie lewicowo-liberalnym obliczu nie wszedł do II tury. Mimo tego ciężko mówić o definitywnym końcu zjawiska, które umownie możemy nazwać „Projektem Hołownia”.

Łukasz Sitan

Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak wykonali potężną pracę, aby osiągnąć trzeci i czwarty wynik w wyborach prezydenckich. Teraz to ich wyborcy w znacznym stopniu zdecydują, czy prezydentem zostanie Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski.

Agnieszka Stelmach

Słynne powiedzenie publicysty Stanisława Michalkiewicza o „naszych umiłowanych przywódcach wystruganych z banana” znajduje zastosowanie w odniesieniu do wielu liderów na całym świecie. To szersze zjawisko sprawiające, że – niezależnie od tego, kto by rządził – odnosi się wrażenie jakbyśmy zmierzali w jednym, wyznaczonym z góry kierunku.

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM


Jeśli zwycięzcą wyborów okaże się za tydzień Rafał Trzaskowski, lokatorką pałacu prezydenckiego zostanie aktywna pro-aborcjonistka. Wynika to jednoznacznie z treści wywiadu udzielonego przez kandydatkę na „pierwszą damę” ulubionemu medium feministek.

ING Bank Śląsk podjął decyzję o wycofaniu raportu z analizą programów gospodarczych kandydatów na urząd Prezydenta RP. Powód? Protesty lewicowych aktywistów z organizacji Akcja Demokratyczna, którym nie spodobało się, że w dokumencie stwierdzono, że najkorzystniejszym dla polskiej gospodarki byłby program zaproponowany przez Krzysztofa Bosaka. Według zbulwersowanej fundacji lewicowej wskazywał plusy w programie Krzysztofa Bosaka.

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe rozpoczął się proces Adama D. ps. „Nergal”. Muzyk jest oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Zarzut dotyczy nagrania z 2018 r., na którym Adam D. w obsceniczny sposób znieważył wizerunek Jezusa. Film pojawił się na prowadzonym przez niego profilu na portalu społecznościowym.

Nie ma przeszkód, by mówić o Chrystusie Królu Polski. Jest wszelako jeden wymóg – polski naród musi się Jemu poddać i zapraszać Go do swoich dziejów i swojego życia. Mówił o tym w Gietrzwałdzie arcybiskup szczecińsko-kamieński, Andrzej Dzięga.

Sąd Rejonowy, który rozpatrywał sprawę mieszkańca odmawiającego zapłacenia mandatu za brak maseczki w miejscu publicznym, odmówił wszczęcia postępowania. Powód: nałożone na Polaków ograniczenia powinny być wprowadzane w drodze ustawy a nie rozporządzenia. Po drugie – nakaz środków profilaktycznych może dotyczyć tylko chorych bądź podejrzewanych o zachorowanie.

Z medycznego i higienicznego punktu widzenia, Komunia święta rozdawana do ust jest bezpieczniejsza niż ta udzielana w czasie pandemii na rękę. To zdanie 21 austriackich lekarzy, którzy wystosowali swój apel do biskupów w kraju, prosząc o przywrócenie tradycyjnej formy przyjęcia Ciała Chrystusa.

Tak skwitowała urzędniczka SANEPID-u wyniki testu na koronawirusa ojców franciszkanów z Niepokalanowa.        107 testów i wszystkie ujemne.

To nie możliwe, aby w tak dużej społeczności nikt nie miał pozytywnego wyniku. Wszystko zaczęło się w piątek, 26 czerwca 2020 r. Wieczorem karetka pogotowia zabrała jednego z braci do szpitala. Brat ten wrócił do klasztoru z urlopu 22 czerwca. Czuł się nie najlepiej dlatego pojechał do lekarza. Dostał antybiotyki i wrócił do klasztoru.

W klasztorze w ciągu tych kilku dni miał kontakt bezpośredni z około 30 braćmi.
Czekaliśmy z niecierpliwością na piątek, 3 lipca. W tym dniu zrobiono nam wymazy. Teraz pozostało tylko czekać na sobotę, jak na wyrok.
Odmówiliśmy trzy części różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie była Msza św. Razem z nami przez internat modliło się kilkaset osób.

Wieczorem, w trakcie codziennego różańca odmawianego w kaplicy św. Maksymiliana w intencji zakończenia epidemii, rozdzwoniły się dzwony na bazylice. Cóż to może być, czy nie daj Boże coś niedobrego się stało z naszym chorym bratem, ale w klasztorze nie ma takiego zwyczaju, a może Ojciec Święty zachorował?

Pytań było wiele.

Na Apel Maryjny wchodzi do kaplicy św. Maksymiliana gwardian klasztoru i ogłasza przez mikrofon: wyniki na koronowirusa wszystkich braci są ujemne. Według urzędniczki SANEPID-u: To jest CUD !!!

 

Przez cały okres epidemii nie zdarzyło się nigdzie w Polsce, a być może i na świecie, aby nikt, z tak dużej grupy mającej kontakt z osobą zarażoną, nie został zarażony. Zanim gwardian ogłosił wyniki wraz z pracownikiem SANEPID-u kilka razy sprawdzał listy. 100 % zdrowych.

Chwała Bogu!

Niepokalana po raz kolejny pokazała, że troszczy się o swój Niepokalanów. Odbieramy tę łaskę jako znak, że Matce Najświętszej podoba się to, co od kilku lat robimy: pierwsze soboty z zawierzeniem, wspólny Różaniec, nabożeństwa pokutne i Msze święte za grzechy aborcji, pielgrzymki pokutne, czuwania nocne, Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, które już za miesiąc odbędzie się po raz Czwarty, Sztafeta Różańcowa i wiele innych. Niech ta Boża interwencja będzie iskrą, która zapali nasz naród nową miłością do Boga i ludzi i wleje w nasze serca wiarę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jak 100 lat temu Maryja przyszła z pomocą naszym przodkom, ukazując się bolszewikom i przepędzając ich spod Warszawy, tak niech w naszych czasach przyjdzie nam z pomocą i zwycięży naszych wrogów.

Dziękujemy Wam, że z nami byliście. Polecamy każdego z Was Maryi i życzymy abyście doznali, jak dobra i czuła jest nasza MATKA.

Franciszkanie z Niepokalanowa
czytaj więcej:
https://www.niedziela.pl/artykul/55467/To-jest-CUD

O tych diabłach z „lgbt” i ich bogu lucyferze to mi już zbrzydło czytać……Czy oglądali filmy o piekle?

Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami kolejnego ataku zwolenników deprawacji seksualnej dzieci!

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, powiesiliśmy w Opolu duży billboard informujący mieszkańców tego miasta o powiązaniach między homoseksualizmem a pedofilią. Aktywiści LGBT zaczęli nam grozić i wywierać na nas presję aby doprowadzić do zdjęcia plakatu. Nie ugięliśmy się więc kolejny atak przypuszczono na… firmę reklamową, która udostępniła nam miejsce na billboard.

Grozby

„Od wczoraj nasza firma stała się celem ataku środowisk skrajnie lewackich (Antifa) oraz związanych z ideologią LGBT (…) Grzech, który rzekomo popełniliśmy polega na udostępnieniu tablicy reklamowej fundacji Pro – Prawo do Życia, na której została umieszczona grafika z przekazem antypedofilskim. Nasze tablice wielokrotnie były wynajmowane przez różne, zwalczające się partie i organizacje, ale nigdy nikomu nie przyszło do głowy, żeby mieszać w to naszą firmę. Terror jaki stosują wobec nas te środowiska polega na masowym wystawianiu negatywnych komentarzy na Facebooku oraz na stronie Google Moja Firma. Wszystkie te wpisy są dokumentowane oraz zostaną odpowiednio wykorzystane. Nigdy nie poddamy się szantażowi.”

Napisali właściciele firmy reklamowej PRO-kreator, której wizerunkowi próbują zaszkodzić aktywiści LGBT. Zastraszanie przedsiębiorców to wypróbowana taktyka, za pomocą której starają się zakneblować usta osobom mówiącym prawdę o ich ideologii. W tym samym czasie te same środowiska głośno domagają się „tolerancji” i poszanowania „różnorodności”. Ważna w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz:

„Na szczególną uwagę zwraca fakt, że większość tych krzywdzących dla nas wpisów jest wykonywana przez młodzież w wieku 14-18 lat co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że nie wolno pozostawiać dzieci na pastwę ludzi wykorzystujących ich do własnych celów politycznych.”

Dodaje w swoim oświadczeniu firma reklamowa. W Polsce już 14 latki (oraz jeszcze młodsze dzieci!) są aktywistami LGBT, zaangażowanymi w kampanie nienawiści i promocji rozwiązłości seksualnej. Uczniowie w podobnym wieku są również odpowiedzialni za organizację takich akcji jak „Tęczowe piątki” w szkołach. To rezultat ideologicznej obróbki, któremu poddawane są coraz młodsze roczniki Polaków.

Proszę Państwa, pokazujemy prawdę o ideologii LGBT a także powiązaniach między homoseksualizmem a pedofilią gdyż wiemy do czego doprowadziła bierność społeczeństw na zachodzie. Wystarczy spojrzeć tuż za naszą granicę. Niemcy nie radzą sobie z problemem pedofilii. W 2017 roku, według oficjalnych statystyk policji, ofiarami pedofilów padło w tym kraju aż 13 539 dzieci. Teraz liczba ofiar pedofilów jeszcze wzrosław 2019 roku było ich aż 15 701. To 43 molestowanych seksualnie dzieci dziennie! A przecież mówimy tylko o wykrytych i udokumentowanych przypadkach. Niemieckie media regularnie donoszą o kolejnych grupach pedofilskich rozbijanych przez policję.

„Nawet najbardziej doświadczeni policjanci kryminalni dotarli do granicy tego, co człowiek może znieść, a może nawet poza tę granicę.”

Powiedział w trakcie konferencji prasowej szef policji w Munster, gdzie namierzono siatkę wyjątkowo okrutnych pedofilów. Grupa mężczyzn przez lata gwałciła trzech chłopców (obecnie w wieku 5, 10 i 12 lat), wypożyczała dzieci innym pedofilom oraz nagrywała pornografię z ich udziałem. W trakcie śledztwa zabezpieczono aż 100 terabajtów (!) filmów z dziecięcą pornografią. Namierzeni pedofile to prawdopodobnie tylko część większej grupy i sprawców jest o wiele więcej.

Według teoretycznych założeń aktywistów LGBT, „edukacja” seksualna ma chronić dzieci przed pedofilami, wykorzystaniem seksualnym i „złym dotykiem”. W Niemczech lekcje „edukacji” seksualnej są obowiązkowe od kilku pokoleń i właśnie widzimy rezultaty – tysiące ofiar pedofilów.

Do tego niemieckie agencje rządowe, podległe ministerstwu zdrowia, publikują coraz to nowe poradniki i podręczniki dla dzieci w zakresie „edukacji” seksualnej. Jakiś czas temu pojawił się tam… rządowy poradnik seksualny dla 8 letnich dzieci! Znajdują się w nim m.in. takie treści:

„Istnieje tyle pierwszych razy, ile istnieje ludzi. Pierwszy raz można się umówić, całować, uprawiać seks i jeszcze wiele innych rzeczy. Seks po raz pierwszy nie musi boleć ani powodować krwawienia. Ty sam decydujesz, kiedy jest dla Ciebie odpowiedni moment na pierwszy raz”.

„Czule się głaskać, przytulać i w ten sposób się podniecać nazywa się pettingiem. Można się tak również wspólnie doprowadzać do orgazmu bez odbywania stosunku seksualnego i mieć przy tym dużo radości.”

Z punktu widzenia pedofila to wymarzony instruktaż! Setki tysięcy dzieci w Niemczech jest poddawanych takiej systemowej deprawacji, która już małe dzieci zachęca do współżycia i innych czynności seksualnych.

Dramatyczna sytuacja jest również m.in. w Hiszpanii. W styczniu jedna z tamtejszych partii politycznych wyszła z inicjatywą, która dawałaby tamtejszym rodzicom możliwość odmowy uczestniczenia ich dzieci w „edukacji” seksualnej. W odpowiedzi, minister edukacji Hiszpanii stwierdziła, że „nie możemy w żaden sposób myśleć, że dzieci należą do rodziców”. Minister do spraw równości płci dodała do tego, że:

„Dzieci homofobicznych matek i ojców muszą wiedzieć, że mogą kochać, kogo chcą, jak chcą i kiedy chcą ponieważ edukacja w duchu równości jest jednym z filarów demokracji i tego rządu”.

Innymi słowy – wszystkie dzieci z normalnych rodzin, a w szczególności chrześcijańskich, zostaną siłą zmuszone do akceptacji i praktykowania homoseksualizmu oraz innych perwersji seksualnych. Zostaną także wystawione pedofilom. Aktualną sytuację hiszpańskich rodzin opisuje prezes sieci szkół stowarzyszonych wokół fundacji rodzin chrześcijańskich:

„Ustawodawstwo przyznało swobodny dostęp kolektywu LGBT do szkół, aby mogli oni prowadzić rozmowy promujące praktyki homoseksualne. Mogą też opracowywać programy nauczania w zakresie przedmiotu „gender”. Zachęcają nieletnich uczniów do denuncjowania rodziców jeśli ci popełniają przestępstwa homofobiczne a nawet oferują nieodwracalne leczenie hormonalne i to bez wiedzy rodziców lub przy ich zdecydowanym sprzeciwie. Oczywiście rodzice, opiekunowie lub ośrodki, które sprzeciwiają się takiej działalności kolektywu LGBT lub krytykują ideologię gender publicznie lub prywatnie mogą podlegać sankcjom i grzywnie w wysokości od 200 do 45 000 euro tak jak to było w przypadku kary nałożonej na Carlosa Martíneza, dyrektora szkoły Jana Pawła II za krytykowanie ideologii gender w okólniku skierowanym do rodziców.”

Proszę Państwa, na naszych oczach powstaje nowy totalitaryzm. W odróżnieniu od swoich poprzedników, nie jest czerwony ani czarny. Jest tęczowy.

W całej Polsce trwa obecnie gigantyczna kampania społeczna, finansowana z pieniędzy zagranicznych korporacji, której celem jest przeprowadzenie rewolucji (homo)seksualnej w naszym kraju. Na jej celowniku są przede wszystkim dzieci i młodzież, które oswaja się z homoseksualizmem i innymi perwersjami seksualnymi. Robi się to na wszelki możliwy sposób – poprzez seriale telewizyjne, gazety, internet, media społecznościowe, muzykę i gry komputerowe. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa tzw. „edukacja” seksualna, którą aktywiści LGBT forsują w szkołach na terenie całej Polski.

W kolejnych miastach (m.in. Gdańsk, Warszawa, Poznań) wprowadza się „edukację” seksualną na podstawie tzw. Standardów Edukacji Seksualnej, stworzonych przez niemieckie agencje rządowe. Lobby LGBT domaga się aby wszystkie dzieci w Polsce objąć tego typu systemową deprawacją, podobnie jak ich rówieśników w Niemczech czy Hiszpanii.

Nasza Fundacja walczy aby się temu przeciwstawić i ratować polskie rodziny.

Akcje

Dzięki naszym Darczyńcom docieramy z prawdą o ideologi LGBT i „edukacji” seksualnej do tysięcy rodziców i wychowawców. Robimy to m.in. za pomocą:

poradnika „Jak powstrzymać pedofila?”, którego ponad 125 000 drukowanych egzemplarzy rozprowadziliśmy wśród Polaków,
internetowych artykułów, nagrań video i grafik, w których odsłaniamy fakty i prostujemy manipulacje lobby LGBT,
– furgonetek antypedofilskich, które jeżdżą po ulicach Polskich miast,
– billboardów pokazujących plany aktywistów LGBT wobec polskich dzieci i powiązania homoseksualizmu z pedofilią.

W ostatnich dniach ze szczególną agresją ze strony deprawatorów seksualnych spotykają się nasze billboardy. Aktywiści LGBT i ich zwolennicy nie tylko zastraszają przedsiębiorców, którzy udostępniają nam przestrzeń reklamową, ale również szykują kolejne pozwy sądowe przeciwko naszej Fundacji. Na szczęście nie wszystkie firmy dały się sterroryzować i wciąż mamy dobre oferty. Chcielibyśmy wykorzystać tę szansę.

W najbliższym czasie zamierzamy powiesić w kolejnych miastach Polski nowe billboardy, za pomocą których prawda o ideologii LGBT i „edukacji” seksualnej dzieci dotrze do tysięcy osób w naszym kraju. To kluczowe dla budowania świadomości społecznej i ratowania dzieci przed deprawacją. Potrzebujemy na ten cel ok. 7 000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośba o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty aby dotrzeć do Polaków z prawdą na temat skutków ideologii LGBT poprzez wielkoformatowe billboardy w różnych miastach.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Na zachodzie Europy dzieci biorą przymusowy udział w „edukacji” seksualnej, w ramach której poznają rozmaite perwersje oraz są zachęcane do rozpoczynania współżycia. To wszystko jest bardzo na rękę pedofilom.

Krok po kroku to samo zaczyna dziać się w Polsce. Lobby LGBT nie ukrywa, że w naszym kraju ma być dokładnie tak samo jak w Niemczech czy Hiszpanii. Niestety, wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia i lekceważy ideologię LGBT. Dlatego raz jeszcze proszę Państwa o pomoc w dotarciu do kolejnych takich osób!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Mariusz Dzierżawski

Fundacja Pro – Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
www.stopaborcji.pl

Teraz Polaków uratuje tylko CUD BOŻY, lub KARA BOŻA za nieposłuszeństwo Bogu – wojna i kataklizmy !!!

Już za kilka dni wybory prezydenckie – dzień, który zadecyduje o kierunku polskiej polityki, sytuacji gospodarczej oraz o promowanych wartościach i światopoglądzie (❗❗❗)

Mam wrażenie, że to jeden z najważniejszych dni minionych lat, w których tak bardzo, bardzo liczy się każdy głos i… modlitwa. Ojczyzna jest w potrzebie!

Przesyłam Ci dwie modlitwy za ojczyznę, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli – patrona Polski,, który nieustannie upomina się o sprawy Ojczyzny. Jeśli możesz – prześlij je do kolejnych osób – niech jak najwięcej osób się modli i… oddaje dobre głosy.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Święty Andrzeju,
Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków
w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać
pośród wszystkich doświadczeń
osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę
Bożego pokoju i jedności,
byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać
sprawy własne i sprawy Narodu
w świetle Ewangelii Chrystusa
.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo,
oręduj za nami u Pana.
Amen.


LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże — zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo — módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza — módl się za znami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
Święty Andrzeju, apostole Polesia
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno — uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary — uproś nam u Boga

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili — uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili — uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali — uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli — uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali — uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności — uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali — uproś nam u Boga
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam Panie
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas Panie
Panie Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami    

Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(modlitwy pochodzą ze strony http://www.strachocina.przemyska.pl/www_old/sanktuarium-modlitwy.html)

 

Wspomnienie św. Jana z Dukli zostało przeniesione na dzień 8 lipca po jego kanonizacji – wcześniej obchodzono je 3 października.

św. Jan z Dukli swi/j/jandukli.htm

Z przemówienia papieża Jana Pawła II
podczas nawiedzenia grobu św. Jana w Dukli

Człowiek głębokiej wiary
Jakże bliski wydaje się nam błogosławiony Jan w tej świątyni, w której przechowuje się jego relikwie! Bardzo chciałem tu przybyć, aby w ciszy klasztoru wsłuchać się w głos jego serca i wspólnie z wami wgłębić się w tajemnicę jego życia i świętości. A było to życie całkowicie oddane Bogu. Zaczęło się w pobliskiej pustelni. To właśnie tam, wśród ciszy i duchowej walki, „uchwycił go Bóg” i tak już pozostali razem do końca. Wśród tych gór uczył się żarliwej modlitwy i przeżywania Bożych tajemnic. Powoli utwierdzała się jego wiara, krzepła miłość, aby później wydać zbawienne owoce już nie w odosobnieniu, na pustelni, ale w murach klasztoru franciszkanów konwentualnych, a następnie u bernardynów, gdzie spędził ostatni okres swego życia. 
Zasłynął błogosławiony Jan jako mądry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Tłumnie schodzili się do niego ludzie spragnieni zdrowej Bożej nauki, aby słuchać jego kazań, czy też u kratek konfesjonału szukać umocnienia i porady. Zasłynął jako przewodnik dusz i roztropny doradca wielu ludzi. Zapiski mówią, iż pomimo starości i utraty wzroku pracował nieprzerwanie, prosił, by mu odczytywano kazania, aby mógł dalej nauczać. Szedł do konfesjonału po omacku, aby nadal nawracać i prowadzić do Boga. 
Świętość błogosławionego Jana wynikała z jego głębokiej wiary. Całe jego życie i gorliwość apostolska, umiłowanie modlitwy i Kościoła, wszystko to było oparte na wierze. Była ona dla niego siłą, dzięki której potrafił wszystko to, co materialne i doczesne, odrzucić, by poświęcić się temu, co Boże i duchowe. 
Bracia i Siostry, często nawiedzajcie to miejsce! Ono jest wielkim skarbem waszej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka. Mówi On, że życie osobiste, rodzinne i społeczne trzeba budować na wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara bowiem nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie. Jak trafnie wyrażają to słowa z Listu św. Jana Apostoła: „Wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”.

Święty Jan z Dukli

Jan urodził się w Dukli około roku 1414. O jego rodzicach wiemy tylko tyle, że byli mieszczanami. Nie możemy także nic konkretnego powiedzieć o młodości Jana. Zapewne uczęszczał do miejscowej szkoły, potem udał się do Krakowa. Legenda głosi, że tam studiował, jednak brak źródeł historycznych, które potwierdzałyby ten fakt.
Według miejscowej tradycji Jan miał już od młodości prowadzić życie pustelnicze w pobliskich lasach u stóp góry zwanej Cergową. Do dziś w odległości kilku kilometrów od Dukli znajduje się pustelnia i kościółek drewniany, wystawiony pod wezwaniem św. Jana z Dukli na miejscu, gdzie miał on samotnie prowadzić bogobojne życie.
Nie znamy przyczyn, dla których Jan opuścił pustelnię i wstąpił do franciszkanów konwentualnych, zapewne w pobliskim Krośnie, w latach 1434-1440. Po nowicjacie i złożeniu profesji zakonnej odbył studia kanoniczne i został wyświęcony na kapłana. Musiały to być studia solidne, skoro Jan został od razu powołany na urząd kaznodziei. Urząd ten bowiem powierzano w klasztorach franciszkańskich kapłanom wyjątkowo uzdolnionym i wewnętrznie uformowanym. Tego wymagał w regule św. Franciszek, założyciel zakonu.
Jan przez szereg lat piastował także obowiązki gwardiana, czyli przełożonego klasztoru: w Krośnie i we Lwowie. Wreszcie powierzono mu urząd kustosza kustodii, czyli całego okręgu lwowskiego. Po złożeniu tego urzędu ponownie zlecono mu urząd kaznodziei we Lwowie.
W latach 1453-1454, na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, przebywał w Polsce św. Jan Kapistran, reformator franciszkańskiego życia zakonnego. Założył klasztory obserwantów, czyli franciszkanów reguły obostrzonej, w Krakowie (1453) i w Warszawie (1454). W roku 1461 obserwanci założyli również konwent we Lwowie. Od krakowskiego klasztoru pw. św. Bernardyna zaczęto powszechnie nazywać polskich obserwantów bernardynami.
Jan z Dukli obserwował życie bernardynów i umacniał się ich gorliwością. Postanowił do nich wstąpić. Do roku 1517 franciszkanie konwentualni i obserwanci mieli wspólnego przełożonego generalnego. Jednak przejście z jednego zakonu do drugiego poczytywano zawsze za rodzaj dezercji. Istniały ponadto przepisy w zakonie obserwantów, utrudniające przyjęcie zakonników konwentualnych w obawie o zaniżenie karności i ducha zakonnego. Ojciec Jan musiał więc być dobrze znany, skoro przyjęto go bez wahania. Nadarzyła się zresztą ku temu okazja. Z Czech przybył prowincjał franciszkanów konwentualnych, któremu podlegał Jan. Poprosił prowincjała, by zezwolił mu wstąpić do obserwantów. Według relacji miejscowej tradycji prowincjał, sądząc, że Jan chce odwiedzić kogoś w konwencie obserwantów, chętnie się zgodził. Kiedy zaś spostrzegł swoją pomyłkę, nie mógł już zmusić o. Jana do powrotu. Było to prawdopodobnie w roku 1463.
Chociaż o. Jan był wtedy już starszy, przeżył u obserwantów jeszcze 21 lat. Krótki czas przebywał w Poznaniu, by następnie powrócić do ukochanego Lwowa i tam spędzić resztę życia. Tu powierzono mu funkcję kaznodziei i spowiednika. Pod koniec życia miał utracić wzrok. Jako dorobek wielu lat pracy kaznodziejskiej zostawił zbiór kazań, które jednak zaginęły. Rozmiłowany w modlitwie, poświęcał na nią długie godziny. Dla dokładnego zapoznania się z konstytucjami nowego zakonu wczytywał się w nie pilnie, a gdy utracił wzrok, prosił, by odczytywał mu je kleryk, bo chciał się ich wyuczyć na pamięć. Do ślepoty dołączyła się ponadto choroba bezwładu nóg.
Jan oddał Bogu ducha w konwencie lwowskim 29 września 1484 roku. Pochowano go w kościele klasztornym, w chórze zakonnym, za wielkim ołtarzem. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że zaraz po jego śmierci wierni zaczęli gromadzić się w pobliżu jego grobu i modlić się do niego o łaski. W roku 1487 obserwanci wystarali się u papieża, Innocentego VIII, o zezwolenie na „podniesienie ciała”, co równało się pozwoleniu na oddawanie mu czci publicznej. Zezwolenie przywiózł ze sobą z Rzymu komisarz generała zakonu, o. Ludwik de la Torre, ale sam akt przeniesienia odbył się dopiero w roku 1521. Nowy grób umieszczono nad posadzką w prezbiterium po prawej stronie. W roku 1608 z racji budowy nowego kościoła wystawiono marmurowy sarkofag, przeniesiony w roku 1740 za wielki ołtarz.
Do roku 1946 trumienka z relikwiami Jana znajdowała się we Lwowie, w latach 1946-1974 w kościele bernardynów w Rzeszowie, obecnie zaś jest w Dukli.
Liczne łaski, otrzymywane za pośrednictwem sługi Bożego, ściągały do jego grobu nie tylko katolików, ale także prawosławnych i Ormian. Mnożyły się także wota dziękczynne. Kiedy w roku 1648 Lwów został ocalony w czasie oblężenia przez Bohdana Chmielnickiego, przypisywano to wstawiennictwu Jana z Dukli, gdyż gorąco modlono się do niego. Proces kanoniczny rozpoczął się w roku 1615. Prośbę o beatyfikację przesłał do Rzymu król Zygmunt III Waza i biskupi polscy, jak też wielu senatorów. Proces, wiele razy przerywany, został wreszcie ukończony szczęśliwie w roku 1731. Na podstawie nieprzerwanego kultu, jakim sługa Boży się cieszył, papież Klemens XII w roku 1733 ogłosił ojca Jana błogosławionym, wyznaczając na dzień jego święta 19 lipca. Termin ten, kilka razy przenoszony, reforma kalendarza liturgicznego w Polsce w roku 1974 ustaliła na 3 października. Po kanonizacji jednak przesunięto go na dzień 8 lipca.
W roku 1739 na prośbę króla Augusta III Sasa, biskupów i kapituł katedralnych oraz magistratu lwowskiego papież Klemens XII ogłosił bł. Jana z Dukli patronem Korony oraz Litwy. Papież Benedykt XIV nadał odpust zupełny na doroczną uroczystość bł. Jana dla kościołów obserwantów w Polsce (1742). Już w roku 1754 król August III Sas wniósł prośbę do Rzymu o kanonizację bł. Jana z Dukli. Prośbę ponowił król Stanisław August Poniatowski w roku 1764, uczynił to również sejm polski. Niewola jednak przerwała zabiegi. Dopiero w roku 1957 Episkopat Polski wystąpił do Stolicy Świętej z ponowną prośbą. Kanonizacji dokonał w Krośnie papież św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w dniu 10 czerwca 1997 r.

W ikonografii przedstawiany jest w habicie zakonnika, czasami jako niewidomy. Jego atrybutem są promienie światła.

Módlmy się.

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli, prezbitera, cnotami wielkiej pokory i cierpliwości, † spraw, abyśmy naśladując jego przykład, *otrzymali podobną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Końskie: Trzaskowski podłożył się Dudzie. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5146:konskie-trzaskowski-podlozyl-sie-dudzie&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

+++
Laudetur Iesus Christus

Końskie: Trzaskowski podłożył się Dudzie.
Tym samym układ Okrągłego Stołu został zabetonowany na następne dziesięciolecia — wybory wygra Duda, bo to jest żydom najlepsze.
Debata w Końskiem była zwykłą ustawką. Dużo sprytniejszą niż z Komorowskim (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/709-2015-kto-nie-chce ). Doradcy Trzaskowskiego w porozumieniu z doradcami Dudy — a to jeden i ten
sam zespól — zadecydowali, że Duda wystąpi solo. Wizerunkowo tak jest Dudzie bardziej do twarzy.
On w teatrze jednego aktora wypada dużo lepiej.

Dzięki temu Duda mógł swobodnie zaprezentować się jako dojrzały mąż stanu i jako solista nie musiał wdawać się w walkę wręcz z nerwowym
Trzaskowskim. W takiej właśnie szarpaninie Duda wypadłby bardzo źle. Bo w końcu szarpanie się z niedomytym durniem nikomu nie jest do twarzy. W
takiej sytuacji Andriu zacząłby, a to krzyczeć, a to chichotać się, i taki spocony, tracący wątek, samoocenę, z rozbieganymi oczami zmąciłby
widzom swój obraz statecznego męża stanu. Dodatkowo obcesowy, niekontrolowany Trzaskowski samorzutnie wyciągnąłby parę nieprzewidywalnych jemu
samemu tematów, z którymi Duda nigdy by sobie nie poradził.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5146:konskie-trzaskowski-podlozyl-sie-dudzie&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Iraq, Iraqi militia super expert killed in Baghdad (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:iraq-iraqi-militia-super-expert-killed-in-baghdad&catid=15:judaism-islam


BAGHDAD – A young and respected Iraqi terrorist and jihadist expert was killed in Baghdad while getting into his car. Hisham al-Hashimi he was a
researcher in security and strategic affairs, known for his studies on the Islamic State and had been an adviser to Iraqi ministers and politicians.
Hashimi was getting into the car near his home in the Zeyouneh neighborhood when 3 men on motorbikes approached him and hit him with many gunshots. He
was a very popular and respected expert in Iraq: present very often on TV, to help understand the dynamics of the armed groups and militias that in
recent years have conquered a decisive role in Iraq and in the region.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:iraq-iraqi-militia-super-expert-killed-in-baghdad&catid=15:judaism-islam

MÚSICA ROMÁNTICA DE LA GUITARRA ESPAÑOLA – Flamenco Apasionado Español (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5144:musica-romantica-de-la-guitarra-espanola-flamenco-apasionado-espanol&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=rI03bxj4y34 ( https://www.youtube.com/watch?v=rI03bxj4y34 )

Duchowa walka ‒ szczepienie i czipowanie (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5142:duchowa-walka-szczepienie-i-czipowanie&catid=9:pugnae )

Żyjemy w czasach, które wymagają od nas znajomości podstawowych informacji na temat niewłaściwego wykorzystywania wiedzy naukowej w celu tzw.
redukcji ludzkości. Ci, którzy go promują, mają pełną kontrolę nad mediami głównego nurtu, i widzimy, że mogą zmanipulować większość
populacji do czego chcą. Przekonaliśmy się o tym podczas korononapsychozy. Pominięto zasadę, że i druga strona musi być zawsze wysłuchana.
Dlatego jest bardzo potrzebna praca edukacyjna, przeprowadzona przez tych, którzy słyszą drugą stronę i szczerze szukają prawdy.

Co solidni naukowcy mówią dzisiaj o tym, co by się stało, gdyby Gatesowi udało się wprowadzić obowiązkowy harmonogram szczepień w Stanach
Zjednoczonych?

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5142:duchowa-walka-szczepienie-i-czipowanie&catid=9:pugnae )

Dr Rashid A Buttar, TRUMP ZNA PRAWDĘ O C_O_V_I_D_19 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5141:dr-rashid-a-buttar-trump-zna-prawde-o-c-o-v-i-d-19&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=4hH7tHFO7mU ( https://www.youtube.com/watch?v=4hH7tHFO7mU )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Pokuta w Świętej Wodzie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 

Podsumowując 🙏 rekolekcje z ks. Dominikiem Chmielewskim w Świętej Wodzie (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej), 🙏 mogę opisać je trzema słowami: EWANGELIA, MODLITWA, POKUTA. 😇 Budowanie intymnej relacji z Bogiem zaczyna się od podporządkowania Mu całej swojej codzienności. Jeśli łamiesz Pierwsze Przykazanie, wszystkie inne staną się dla Ciebie ciężarem nie do uniesienia, a Twoje życie ogarnie mrok, z którego sam się nie wydostaniesz… 💥 MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI 💥 Pamiętaj, Jezus dał Ci już wszystko co do zwycięstwa konieczne: Słowo Boże (Pismo Św.), Sakramenty św. i naukę Kościoła Katolickiego 🙂 Wystarczy tylko/aż z tego nieustannie i konsekwentnie korzystać 🙂

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa | EWANGELIA O ...

 Panie Jezu czy pozwolisz mnie wystąpić na YouTubie z opowiadaniem o Objawieniach Bożych. Zachęciłam się  nowymi programami w internecie, w których ludzie opowiadają o cudownych uzdrowieniach i o nawróceniach ludzi. 

 PAN JEZUS.

 „Ty Moja ukochana Mieczysławo obdarzyłem już ciebie za odwagę i za miłość do całego Nieba wielką sławą. Nie musisz pozować do filmów, ani fotografować się z ludźmi, czy nie masz dość obłudy? Niech będzie tak jak jest, gdyż chwila niepewna jest. Ludzie czytają Nasze Słowa zapisane przez ciebie i za to będziesz w Niebie. Dlatego już nie myśl więcej o wystąpieniu na wizji, bo ludzie są do wszystkiego, a szczególnie do Objawień Bożych pełni hipokryzji. Nie nauczyli się przez lat dwa tysiące rozumieć i rozpoznawać „dobra od zła” i nie byli ufni Boga Jego prorokom, a także nie są ufni wszystkim innym Moim wybranym osobom. Twój kochający ciebie Jezus Miłosierny dla kochających Mnie zawsze wierny”. 

Panie Jezu ja nawet byłam pewna, że ludzie żyjący dzisiaj będą wierzyli w Objawienia i w Słowa Boże, ponieważ tak dużo jest  przykładów i świadectw Prawdy uznanych przez Kościół Katolicki. Jednak wszyscy mistycy, których wybrałeś do przekazywania Twoich Słów byli prześladowani a za jakiś czas zostali przez Kościół Katolicki uznani i są święci, lub Błogosławieni w Niebie. Dlatego śmiało przekazywałam wszystko na stronach internetowych, bo było ich kilka, gdyż wrogowie mi je niszczyli. Cały czas byłam jednak ostrożna ale od początku mojej Misji mam kapłanów stopnia „doktor” kierowników duchowych prowadzących i pomagających mnie, do których mnie kierowałeś Panie Jezu. Zawsze byli ludzie wierzący i niewierzący jak i w Boga wierzą lub nie wierzą. A przecież to Biskupi Rządzący Twoim Kościołem powinni się interesować, powinni pytać Ciebie Boga o wszystko, gdyż są Twoimi Apostołami. Zszedłeś Panie Jezu na Ziemię pomagać ludziom żyć według Woli Bożej, aby nie błądzili. A przecież z uznaniem Orędzi MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Kościół zwlekał 50 lat. To Ty Panie Jezu wybierasz nas – my jesteśmy posłuszni i bardzo szczęśliwi, wykonujemy wszystko co mamy powiedziane i polecone z wielką radością  i miłością. Tak myślę, że to biskupi – Twoi Apostołowie powinni się cieszyć, że nie muszą się wysilać, bo Jezus Chrystus Bóg ich wyręczy we wszystkim. A czy to było takie trudne uznać to piękne słowo MIŁOSIERDZIE, które występuje już w Starym Testamencie a czekanie 50 lat to była wielka strata Łask Bożych dla Polaków i dla całego świata. Ludzie znają temat Objawiania Twojego Rozalii Celakównie przed wojną i do tej pory Hierarchowie nie przejmują się Twoją prośbą i chcą następnej wojny w Polsce i na świecie. To jest dziwne dla nas prostych ludzi, że hierarchowie są wykształceni, rozmodleni, a nie mają rozeznania Ducha Świętego. Okazało się jednak, że są ludzie którzy na mnie plotkują i wyśmiewają – mam nadzieję, że im wytłumaczysz mój Królu.

Plakat religijny wzór 052. Pan Jezus Modlący się

 PAN JEZUS

     „W każdych czasach byli niewierzący a Mnie Boga także i teraz są wyśmiewający. To jest bardzo niezrozumiałe, bo po owocach poznaję, że wszystkim nieszczęściom – wojnom i kataklizmom winni są tylko i wyłącznie pyszni, w siebie wierzący Moim Kościołem rządzący. Tak, to jest przykre dla Nas i niezrozumiałe, że ludzie świeccy są bardziej Nam wierzący, niż ci faryzeusze poubierani w drogie szaty i paliusze, a z was szydzący. No, ale cóż, Nam jest tym bardziej przykro, że oni nawet nie chcą pomyśleć o sposobie zrozumienia i nie chcą pytać Nas i wybierają drogę zatracenia.

Bardzo źle uczynił papież Jan Paweł II, że nie pojechał do Medjugorie i nie uznał Objawień Maryi, a przecież kapłan powinien być posłuszny Bogu, a nie faryzeuszom masonom, którzy rządzą teraz Watykanem. No, ale cóż – tak bardzo liczyłem z Matką Maryją na to, że jednak zaczną pytać Nas o wszystko, a oni wolą wybierać na Ziemi błoto i ognia trzęsawisko. Ja już tak dużo powiedziałem na te tematy i Maryja także, a ludzie służą grzesznikom w Episkopacie.                                             

    Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem Miłosiernym 5.07.20 r. w Chicago.

Matka Boża z Medjugorie - 05 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl

Mateńko z Medjugorie często kierujemy do Ciebie nasze prośby lecz ludzie mają kłopoty z uwierzeniem w Słowa Boże, a szczególnie nie chcą w Nie uwierzyć rządzący Kościołem Katolickim począwszy od biskupów. A przecież przychodzisz na Ziemię nas ratować.

                                                   MATKA BOŻA z MEDJUGORIE

 „Nikt nie ma prawa wyśmiewać Naszych Objawień z Nieba.  Przecież czytacie, że nawet Święta wasze są na podstawie Objawień danych ludziom świeckim. Nasi ukochani ludzie świeccy zawsze są chętni i pokornie słuchają naszych Słów pouczenia, wskazówek i nawet upomnienia. Coraz bardziej świat brnie w grzechach i Jestem smutna, że to samo jest w Polsce, bo macie tak dużo filmów i grzechów na jawie. Cały świat jest zbudowany na Bożych Objawieniach, a wszyscy powinni być zadowoleni, że Bóg z Nieba przychodzi na Ziemię do grzeszników, do swojego stworzenia. Ludzie powinni mieć rozeznanie, bo przez 2000 lat powinni się nauczyć, że przychodzę na Ziemię z miłości do ludzi, aby kierować, nawracać oraz Objawieniami podpowiadać jak żyć, aby mogli być z Nami w Niebie na wieczność. A wy kapłani walczcie o Prawo Boże, walczcie z bezbożnymi przełożonymi, którzy wydają bezbożne zarządzenia do Boga hańbienia. Kładą Boga Jezusa na dłonie brudne, a zasady są inne. Żaden ksiądz was nie zbawi, tylko Bóg, którego kapłani nakazują hańbić. No, ale cóż – wasi pasterze okazują się faryzeusze. Moja ukochana ludzkości – o was jest wielka troska. Do krajów waszych musicie wyjechać w tym roku. Gdziekolwiek jesteście, to żyjcie według Przykazań Bożych. Błogosławię Mieczysławę, rodzinę, przyjaciół i wszystkich Polaków i raduje się serce Moje, że słuchacie i innych nauczacie. A ci wszyscy, którzy nie chcą wierzyć w Objawienia Boże i Moje będą mieli nieustanne duszy niepokoje. Sumienia będą ich nawoływały do pokoju, bo będą dręczyły ich niepokoje. My tak często przychodzimy na Ziemię przecież dla ludzi, aby ich sumienia obudzić i dlatego powinni być wdzięczni Nam mieszkańcy Ziemi za Nasze Objawienia, bo dużo ludziom na korzyść się zmienia.  Przecież to takie proste zrozumieć Nasze wizyty między wami, którzy wam przypominamy – kto jest najważniejszy w życiu, a hasło: „BÓG – RODZINA – OJCZYZNA” powinno być u was w częstym użyciu. A dlaczego  przyszłam do ciebie Mieczysławo aż z Medjugorie – abyś i ty Medjugorie rozsławiała i ludziom o Mnie opowiadała i Nas kochała. A wy ludzie mieszkańcy Planety Ziemi słuchajcie – tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI ten świat na bezgrzeszny zamieni. Wybór należy do was Moi ukochani grzesznicy – a teraz Objawienia akceptujcie i do Boga  Wszechmogącego wszyscy powróćcie. WASZA MATKA z MEDJUGORIE – zawsze zwracajcie się do MNIE„.

                     

                    Zapisała Mieczysława przed Maryją Matką Bożą z Medjugorie – 26.06.2020 r.

      

Kościół od 258 roku obchodził święto obu Apostołów Św. Piotra i Św. Pawła – 29.06 – jest to dzień śmierci. Taki był zwyczaj że Uroczystości obchodzono w dniu śmierci a obaj zginęli w Rzymie. Obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Obaj zginęli śmiercią męczeńską w Rzymie.

TY JESTEŚ PIOTR – OPOKA

I NA TEJ OPOCE ZBUDUJĘ MÓJ KOŚCIÓŁ,

A BRAMY PIEKIELNE GO  NIE PRZEMOGĄ.

 

Święty Piotrze i Pawle, nasi umiłowani Apostołowie, bardzo prosimy o Błogosławieństwo i pocieszenie nas Polaków, jak mamy żyć w 2020 r.? Święty Apostole Piotrze – widzisz co się dzieje z Twoim i naszym Kościołem Katolickim, czy możesz Go uratować?

ŚWIĘTY PIOTR APOSTOŁ.

„Nie ma ludzi doskonałych, gdyż tylko Bóg Wszechmogący w Trójcy Przenajświętszej Jedyny jest doskonały i Nasza ukochana Maryja. Tak pisz, że Maryja jest Doskonała, chociaż nie jest Bogiem, ale jest Matką Boga i Ulubienicą Ducha Świętego powołana do życia przez Boga Ojca Wszechmogącego. A Ja patrzę na Planetę Ziemię i coraz gorsze jest na Niej plemię. Kiedyś Bóg karał powodziami, jak za czasów Noego, ale nie było jeszcze na Ziemi Jezusa Syna Bożego. Bóg stworzył świat, a ludzie wymyślali sobie różnych bożków i moc różnych grzechów. Wy, obecni mieszkańcy  Ziemi macie skąd brać wzory – macie od 2000 lat Jezusa Boga Żywego i nieustannie na was patrzącego. Wy ludzie na Planecie Ziemi możecie być codziennie przy Jezusie Panu was Błogosławiącym. Dlatego proszę was, a szczególnie papieży, biskupów  rządzących  Episkopatami i Archidiecezjami pytajcie Boga żyjącego między wami,    a nie czyńcie niczego sami według swojej swawoli, a radzę wam żyć według Bożej Woli. Bóg TrójJedyny jest waszym Stworzycielem, Przyjacielem i Zbawicielem i dziękujcie Mu każdego dnia za życie swoje, waszych rodzin i o wszystko Boga pytajcie. Dziwię się, że nie biorą ze Mnie przykładu ci rządzący Kościołem Jezusowym, bo Ja pytałem o wszystko, a gdy zapomniałem, lub nie chciałem, to bardzo żałowałem. Nie rozumiem tych pysznych biskupów i kardynałów, że mówią wam kłamstwa – Bóg nie może opuścić swojej Ziemi z jej wszystkimi mieszkańcami a wy wiecie o tym, a karmicie się ludzkimi paszkwilami. To Ja wam powiadam – wam ważnym, pysznym i siebie wywyższającym wielkimi czapami, że zostawiliście Boga na Krzyżu umytego, a u Niego nie było miejsca bez krwi.

Zwracam uwagę wszystkim katolikom, aby w tym miesiącu lipcu szczególnie modlili się do Jezusa Chrystusa i przepraszali za grzechy całego świata, bo nikt nie wie, czy doczeka następnego lata.

Błogosławię was wszystkich Moi katolicy polscy i proszę was – łączcie się po Bożemu, a nie ufajcie żadnemu „obcemu”. Do „obcych” zaliczam zdrajców Narodu waszego, którzy zasiedli do stołu rygorystycznego, aby was wykończyć rozkazami rządu Izraelskiego, także na podstawie planu szczepionkowego. Błogosławię was wszystkich Ja, Pierwszy Papież Piotr, i uważajcie, bo w Watykanie jest dużo naszych wrogów, a najgorszy to Franciszek „zły Łotr”.

 

ŚWIĘTY PAWEŁ.

„Moi drodzy katolicy i kochani Polacy – dziękuję wam, że Mnie rozumiecie i przeze Mnie nie płaczecie. „Któż jak Bóg” i zawsze tak mówcie, a wtedy Boga nie zgubicie. Pamiętajcie o Bogu Wszechmogącym i się nawracajcie a Wartę przy Bogu trzymajcie. Módlcie się na Różańcu, Msze Święte częste i Nabożeństwa przeprowadzane przez kapłanów są najważniejsze. Pamiętajcie – tak żyjcie jakby każdy dzień był waszym ostatnim  dniem, bo w obecnym czasie, to bardzo dużo jest zmian. Apostoł Paweł z Tarsu”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zapisała Mieczysława przed św. Piotrem i Pawła w Chicago 29 czerwca 2020 r.

 

BÓG JEST SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, KTÓRY ZA DOBRE WYNAGRADZA, A ZA ZŁE KARZE – ZOBACZ CO SIĘ DZIEJE NA ŚWIECIE!!!
Pan Bóg czeka jeszcze, że żydostwo polityczne i religijne rządzące w Polsce nawróci się, bo Bóg jest Miłością i nie chce karać śmiercią ludzi, ale tacy są Żydzi, bo wybierają wojny, kataklizmy i niewolę jak u Niemców, czy w Egipcie, aby nie uznać Boga że jest Bogiem. Wola wybrać wieczne piekło niż uznać Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i żyć w zgodzie ze wszystkimi.

Małgorzata Trzaskowska: na marsze „czarnych parasolek” zabieraliśmy dzieci

Jeśli zwycięzcą wyborów okaże się za tydzień Rafał Trzaskowski, lokatorką pałacu prezydenckiego zostanie aktywna pro-aborcjonistka. Wynika to jednoznacznie z treści wywiadu udzielonego przez kandydatkę na „pierwszą damę” ulubionemu medium feministek.

Obszerna rozmowa opublikowana na internetowej stronie „Wysokich Obcasów” zeszła w pewnym momencie na stosunek Małgorzaty Trzaskowskiej do katolicyzmu, a także zaangażowanie żony opozycyjnego kandydata w kwestie społeczne. Na pytanie o „zerwanie relacji z Kościołem” odpowiedziała: 

– Jestem osobą wierzącą. To daje mi siłę i nadzieję. Byliśmy rodziną praktykującą, co tydzień chodziliśmy na mszę, zawarłam ślub kościelny, ale instytucja Kościoła mnie rozczarowała, kiedy jej przedstawiciele nie zabierali głosu, gdy PiS demontował system sądowniczy i atakował sędziów, gdy w Sejmie protestowały matki z niepełnosprawnymi dziećmi, gdy przez arogancję i próbę zabrania nam naszych praw zmuszono nas, kobiety, do masowych „czarnych protestów”, gdy w przestrzeni publicznej rozgościł się język podziału i nienawiści. O rozliczeniu z pedofilią nawet nie wspomnę

– (…) mój brak akceptacji dla działania instytucji nie ma nic wspólnego z moją wiarą, ale o tym rozmawiać nie będziemy, bo wyznaję zasadę, że kwestie wiary przynależą do sfery prywatnej – zastrzegła Małgorzata Trzaskowska, która jednak bynajmniej nie zamierza ukrywać swego stanowiska w kwestiach moralno-społecznych. Jak przyznała, w marszu aborcjonistów („czarnych parasolek” – czytamy w wywiadzie) uczestniczył nie tylko jej mąż, jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej, ale i ona sama wraz…. z dziećmi. 

– (…) Zabieraliśmy dzieci i mimo że czasami miały dość, bo wolały pójść do koleżanki albo pobawić się w domu, to tłumaczyliśmy im, dlaczego nasze demonstrowanie jest ważne. Że to jest forma wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy – wyznała. 

– Czuję, że na pewno chcę działać. Nie jestem osobą, która siedziałaby w miejscu i dumała przy mężu – zadeklarowała w dalszej części rozmowy. Treść wypowiedzi nie pozostawia złudzeń co do zakresu planowanego przez Trzaskowską zaangażowania. 

– Funkcja pierwszej damy to zobowiązanie, by maksymalnie wykorzystać swoją sprawczość. Pierwsza dama powinna być rzeczniczką kobiet i zajmować stanowisko w tematach, które leżą na sercu im i opinii publicznej. Zamierzam zaangażować się w sprawy ważne dla kobiet, w ochronę środowiska, poprawienie stanu edukacji i dalej pracować nad projektem o przedsiębiorczości, na który poświęciłam ostatnie miesiące – stwierdziła żona prezydenta Warszawy. 

Rozmówczyni „Wysokich Obcasów” kilka zdań poświęciła zgodności swych poglądów z mężem oraz jego ofercie wobec kobiet. 

– Choćby stworzenie systemu wczesnej wykrywalności nowotworów kobiecych i wprowadzenie powszechnych badań USG, powołanie Rady Kobiet przy prezydencie, która będzie monitorować sytuację kobiet w Polsce, powołanie pełnomocniczki na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn czy weto dla zaostrzenia prawa aborcyjnego. Wiem, że kobiety, zanim zdecydują, sprawdzą, więc wierzę, że przeczytają program Rafała – zadeklarowała. 

Dobrze, by przeczytali go wszyscy wyborcy.
Read more: https://www.pch24.pl/malgorzata-trzaskowska–na-marsze-czarnych-parasolek-zabieralismy-dzieci,77016,i.html#ixzz6RRo9rp00

 Jesteście ikoną Chrystusa Sługi – to jest straszne – faryzeusze rządzący Episkopatem uznali razem z Żydem Glempem Boga Jezusa Chrystusa swoim „sługą”. Dla Narodu Polskiego Jezus Chrystus jest KRÓLEM POLSKI !!!

To dlatego biskupi rządzący Episkopatem nie chcą uznać Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, bo nie pozwoliłby im rządzić po diabelsku ani grzeszyć. No i mogą sami się wywyższać na królów bo Bóg jest ich”sługą” i kazali Mu milczeć. Sami się wywyższają na królów, sami się obrali królami i robią co chcą z Chrystusem, bo bardzo lubią rządzić, a kto ich zbawi, bo umrzeć muszą. Nawet mają odwagę świeckich ludzi wywyższać do ściśle kapłańskich czynności. 
Jesteście ikoną Chrystusa Sługi
Jesteście ikoną Chrystusa Sługi

W Krapkowicach bp Andrzej Czaja udzielił święceń diakonatu dwóm żonatym mężczyznom.

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła biskup opolski Andrzej Czaja udzielił święceń diakonatu dwóm żonatym mężczyznom: Jarosławowi Duszakowi z parafii Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie oraz Jerzemu Demskiemu z parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku w diecezji tarnowskiej, który wyjedzie na kontrakt misyjny do Kazachstanu. Obaj ukończyli Studium Uzupełniające do Diakonatu Stałego w Opolu.

– Każda posługa w Kościele to dzieło nie tylko człowieka, ale to dzieło Boga, w którym człowiek jest jedynie zanurzony – mówił w homilii bp Andrzej Czaja. Wskazując na świętych Piotra i Pawła, podkreślał, że u źródła powołania jest łaska.
– Dziękujcie Bogu stale, idźcie przez życie z wdzięcznym maryjnym Magnificat, ale idźcie też jak apostołowie – bez lęku i obaw. Od dziś będziecie zdolni do tego, aby reprezentować Chrystusa i Kościół przede wszystkim jako ikony Chrystusa Sługi – mówił ordynariusz.

Diakon Jarosław Duszak od 27 lat jest mężem Małgorzaty. Małżonkowie mają troje dzieci: Michała, Magdalenę i Joannę, a także rocznego wnuczka Franka. Nowo wyświęcony diakon od 5 lat był nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. Ukończył studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ponadto od 36 lat związany jest ze środowiskiem osób niesłyszących. Aktualnie pracuje jako tłumacz języka migowego w opolskim oddziale Polskiego Związku Głuchych. Jako diakon będzie posługiwał w rodzinnej parafii Ducha Świętego w Krapkowicach.

https://opole.gosc.pl/doc/6385566.Jestescie-ikona-Chrystusa-Slugi

Sukcesy w obronie życia, rodziny i wolności

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

wyniki naszej pracy w ostatnich miesiącach pokazują, jak bardzo potrzebne jest nieustanne zaangażowanie ekspertów Ordo Iuris zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Nasi eksperci prezentowali opinie i analizy na forum Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ – po to, by budować skuteczne koalicje dla obrony podstawowych wartości. W ramach zainicjowanej przez nas akcji już ponad 35 tys. obywateli różnych państw Europy sprzeciwiło się ratyfikacji przez Unię Europejską Konwencji stambulskiej, a zatem atakowi na suwerenność swoich krajów.

Broniliśmy konkretnych rodzin i ludzi, których spotykały ataki i represje ze względu na wierność sumieniu. Stanęliśmy po stronie wykładowców akademickich, którym zagrożono sankcjami za mówienie o ludzkim życiu, małżeństwie i rodzinie.

Skutecznie wspieraliśmy też samorządy, które jasno opowiedziały się po stronie rodziny. Do sądów trafiły pozwy przeciwko zniesławiającym prorodzinne samorządy oszczercom, a w ostatni piątek zgodnie z naszą opinią sąd administracyjny odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na kolejną uchwałę samorządu wyrażającą sprzeciw wobec ideologii LGBT.

Nie ustawaliśmy także w wysiłkach na rzecz zmian prawa, które powinno chronić człowieka i jego rodzinę. Po półtora roku naszych starań prezydent zgłosił projekt zmian prawnych, który realizuje niektóre nasze postulaty dotyczące praw rodziców szkole.

W programach stażowych i spotkaniach Akademii Ordo Iuris ponad 100 studentów i młodych prawników mogło bliżej poznać pracę Instytutu i włączyć się w naszą wspólną misję. Czytaj dalej

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski. Kto i kiedy oddał zasoby naturalne warte 5

 
Dlaczego wybieracie Polacy do Rządu w Polsce złodziei – trzeba pytać Boga Przyjaciela i Właściciela Planety Ziemi a nie Żydów i mediów żydowskich.

JEZUS DO KAPŁANÓW: Komunię świętą podawajcie do ust

Modlitwa o ochronę rodziny przez KREW JEZUSA.

Czas dobiega końca. Wielkie przepowiednie dla Polski i świata

 

Polskie korzenie na Słowacji, Królestwo Polskie aż po Dunaj…

Wstrząsające i nieprawdopodobne świadectwo abortera!

Prof. Wiąckowski: Szczepionki to broń do depopulacji świata, czyli do zmniejszenia ilości ludzi na świecie

Donald Trump: ,,Toczy się wojna przeciw chrześcijaństwu’’

Jak powinien głosować katolik?

ZatrzymajAborcję
 
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 

30 listopada 2017 r. złożyliśmy w Sejmie
projekt ustawy #ZatrzymajAborcję.
Tylko od tego czasu w polskich szpitalach lekarze zabili:

2850 dzieci

Trzeba uchwalić ustawę
#ZatrzymajAborcję!

W Sejmie projekt „Zatrzymaj aborcję”. PiS chce go skierować do prac w komisji, KO i Lewica chcą odrzucenia

Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Straszny Sąd Kapłana zmarłego w nie pokucie!

Trzecia Tajemnica Fatimska wypełnia sie i staje się jawna przez wydarzenia które, obecnie

Niebo grzmi głośno, a głos woła sprawiedliwość!

Słudzy szatana, przeklęte węże!
Wy, którzy
wychowaliście bałwany w moim Domu,
oto padnę na was teraz Piekło!

Włochy zostaną wkrótce zaatakowane przez wroga, Rzym spłonie, a Watykan upadnie, jego mury będą drżeć, dopóki się nie zawalą.

Tutaj oddaję sprawiedliwość moim dzieciom, oto moje Wystarczy! Wszystko się udało.

Amen!

 

CO CIĘ OBCHODZI SCHETYNO, DUDO, TRZASKOWSKI I INNI MORDERCY MOJE ZDROWIE – SAMI SIĘ SZCZEPCIE OSZUKAŃCY UMRĘ KIEDY BĘDZIE BÓG CHCIAŁ A WAM MORDERCY NIC DO TEGO. KASY POTRZEBUJECIE ZA KARY? NIE ROZDAWAJCIE PREZENTÓW ŻYDOM PO CAŁY ŚWIECIE NIE FUNDUJCIE SOBIE JAZDY SAMOLOTAMI PO POLSCE  ORAZ LIMUZYNAMI BO POCIĄGI JEŻDŻĄ. DUDA NIECH PŁACI ZE SWOJEJ MILIONOWEJ PENSJI ŻOŁNIERZOM AMERYKAŃSKIM I POLICJANTOM Z IZRAELA. 

Schetyna krytykuje prezydenta i domaga się obowiązkowych szczepień na Covid-19. „Te słowa to polityczna katastrofa dla Dudy „

https://wpolityce.pl/polityka/508116-schetyna-krytykuje-pad-chce-obowiazku-szczepien-na-covid-19

Trzaskowski: Obowiązkowe szczepienie dzieci jest standardem całego świata

https://www.fronda.pl/a/trzaskowski-obowiazkowe-szczepienie-dzieci-jest-standardem-calego-swiata,146924.html

 

Prezydent: ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,677736,prezydent-ewentualne-szczepienie-przeciw-koronawirusowi-nie-powinno-byc

Zabiją Cię za mówienie prawdy

https://gloria.tv/post/WpYG2LTtFukY2fv3XEGaTiXJj

ISTOTA CZŁOWIEKA, odejście od Boga – HOMOSEKSUALIZM cz.1

Dr.Henry Makow – William Engdahl: Pandemiczne „resetowanie” przenosi świat na nowy poziom

Egzorcysta Fr Amorth: Ojciec Pio znał Trzecią Tajemnicę: „Szatana wprowadzono na łono Kościoła”

Polacy już od kilku lat nie chcą wierzyć Panu Bogu ich Zbawcielowi a gdy będzie bieda, głód, kataklizmy i wojna, to będą  mówić: a gdzie jest Bóg? Będą wspominać, że źle zrobiliśmy. Przecież ten Rząd w ub.roku oddał razem z rządzącymi  Episkopatem i Redemptorystami w Toruniu Polskę lucyferowi i jeszcze wam mało świadectw o bezbożnym Rządzie?
Duda czy Trzaskowski? Na kogo mają głosować patrioci?
Czy jest wybór? R. Bąkiewicz wRealu24
https://www.youtube.com/watch?v=kTWcFKAAjD8

P. Grz. Braun o bezsensie głosowania w drugiej turze Nie mamy żadnego godnego kandydata Obaj to zło !

https://youtu.be/Pd1jAAbb2S4

Takimi sposobami – szulerstwem, kłamstwem, atakami chemii do środków spożywczych i wody oraz kradzieżą może być rzeczywiście tylko połowa Polski ocalała od Żydostwa, bo Żydzi ukradną Polski połowę a może i całą bezpodstawnie za to, że Polacy ratowali Żydów w wojnę i sami ginęłi za nich. Żydzi są perfekcyjni w kombinatorstwie, kradzieży, w udowadnianiu swojej „niewinności”, a w obciążaniu ludzi niewinnych jak to robią 447.

Roszczenia coraz bliżej realizacji! Przedstawiciele rządu i Prezydenta rozmawiali z Ambasadą USA

https://www.youtube.com/watch?v=ULzgTyU8n6k

Znak Bestii

https://www.youtube.com/watch?v=ECCnwzG46Wc

Znamię Bestii

https://www.fronda.pl/a/znamie-bestii,44551.html

 

Czy grozi nam likwidacja gotówki?

https://gloria.tv/post/2bGstLMqL2mu3vv8E7EtJGGjj

 

Mocne świadectwo! Tego nie dowiesz się z telewizji i gazety!!!

https://gloria.tv/post/2eWt3ohy26cwBZv2dSkyHpeNj

Dr Rashid A Buttar, TRUMP ZNA PRAWDĘ O C_O_V_I_D_19

https://gloria.tv/post/RxjMgpU6qTzE1AKW8EWswMeqQ

Jerzy Zięba – OSTRO Szczepionki i Bill Gates

https://gloria.tv/post/QfET9Ww1MR681uRkPcPvVceDK

 

Obłędny plan. Czy to nas czeka? Jak ma być realizowane?

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkPQPT-IURw

 

Samotny pielgrzym z krzyżem na ramionach

 

 

http://lubawa.wm.pl/654860,Samotny-pielgrzym-z-krzyzem-na-ramionach.html

OPERACJA COVID-19 – TESTOWANIE STOPNIA PODDAŃSTWA LUDZI

https://gloria.tv/post/efFEjxmSaCb43WdCvKMeXCcxm

 

„Zaszczepieni autyzmem.Film „Vaxxed”: od zatuszowania do katastrofy” Amerykań…

https://gloria.tv/post/hJ6hti8N3FHo3ptouEvLjV1mv

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej
Przed świętem Matki Bożej z góry Karmel, znannym także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, a obchodzione przez Kościół dnia 16 lipca.

♥ Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na rozpoczęcie nowenny)

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.

♥ Dzień pierwszy — 7 lipca
„Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki”.
Jan Paweł II
Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błagamy, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności.
Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień drugi — 8 lipca
„Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich dusze, pocieszasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich.
Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień trzeci — 9 lipca
„Matka nigdy nie odchodzi — ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, przepełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Majestat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.
O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień czwarty— 10 lipca
„Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Miłosierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.
Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień piąty — 11 lipca
„Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego„.

Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię pokornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją.
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień szósty — 12 lipca
„Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twego, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień siódmy — 13 lipca
„Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczyną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą moglibyśmy być odrzuceni przez Boga.
Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień ósmy — 14 lipca
„Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją radością i Twoją chwałą!
Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystusowi Panu. „Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas”. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Dzień dziewiąty— 15 lipca
„Matko Kościoła!… Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna”.
Jan Paweł II
Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

♥ Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na zakończenie nowenny)
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świętej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

Matka Boża z Góry Carmel

 
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej z góry Karmel

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! 
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
 
Królowo Szkaplerza świętego, módl się za nami. 
Matko wszystkich przeznaczonych do chwały,
Maryjo, jaśniejąca chwałą Dziewico góry Karmelu, 
Obrończyni i Pani Karmelu, 
Świątynio Boga, 
Ozdobo góry Karmelu,
 
Od wszelkiego niebezpieczeństwa, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkiej okazji do grzechu, 
Od wszelkiego niepokoju i wątpliwości sumienia, 
Od pozostawania w grzechu śmiertelnym,
Od cierpień czyśćcowych,
 
Przez miłość Twoją do Boskiego Syna Twego,
Przez łaskawość, którą okazujesz ludziom,
Przez wszystkie Twoje boleści i radości,
 
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś raczyła doprowadzić nas do prawdziwego ducha pokuty, 
Abyś raczyła wybłagać nam łaskę chrześcijańskiej pokory i czystości, 
Abyśmy pod opieką Twoją Bogu ducha oddać mogli, 
Królowo Szkaplerza z Góry Karmelu,
 Panie Jezu Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść, nam, Panie.
 Panie Jezu Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
 Panie Jezu Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módlmy się: Boże, który raczyłeś obdarzyć zakon karmelitów szczególniejszą opieką Błogosławionej Maryi, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza świętego doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego;
 
Amen.
 

Szanowni Państwo,

Musimy być czujni. Bo czerwiec był dla ideologów LGBT nie tylko miesiącem pokazywania światu swoich wątpliwych standardów piękna, ale także czasem bezpardonowych ataków w osoby i inicjatywy ośmielające się w rzetelny sposób krytykować ich działania.

Yt
Czytaj online
Tydzień temu pisałem Państwu o naszych inicjatywach wymierzonych w agendę homolobby – o petycji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. reklamy środków antykoncepcyjnych, pokazującej intymny kontakt dwóch mężczyzn oraz o naszej pomocy radnym Zwierzyńca w związku z obroną ich prorodzinnego stanowiska.

Informuję, że udało mi się porozmawiać dłużej z członkiem Zarządu KRRiT o naszej kampanii. Jeśli chodzi o tę homoreklamę, to, niestety, w tym momencie Rada ma związane ręce. Według ich monitoringu komercyjne stacje puszczają ten materiał w godzinach nocnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Potwierdziłem w rozmowie, że dla nas i dla już ponad 12 500 sygnatariuszy naszej petycji jest to oburzające, że takie obrazy (promocja antykoncepcji i promocja aktów homoseksualnych) w ogóle trafiają na ekrany telewizorów niezależnie od pory. Jednakże ta rozmowa dobrze rokuje nadzieją na pozytywną współpracę z KRRiT na rzecz polskich rodzin.

Co do kwestii Zwierzyńca – nasz przedstawiciel został opisany przez lubelską „Gazetę Wyborczą” jako „tropiciel homoseksualnej indoktrynacji”, który „łączy LGBT z HIV i rzeżączką”. No cóż… Fakty i statystyki bronią się same, a za ciepłe słowa od dziennikarzy – uprzejmie dziękujemy, mam nadzieję, że będziecie o nas i naszych działaniach pisać w taki sposób jeszcze częściej.

Wspieram Centrum Życia i Rodziny!
Kolejny Profesor zaatakowany

Lecz w ostatnich dniach lobby LGBT też wyprowadziło kilka ciosów.

Aktyw upodobał sobie atakowanie konserwatywnych wykładowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po prof. Aleksandrze Nalaskowskim został zaatakowany prof. Wojciech Polak. Historyk, podczas odbywającego się na toruńskim rynku wiecu Andrzeja Dudy, powiedział, że ów kandydat „jest prezydentem Polski stabilnej i normalnej, odrzuca wszelkie niemądre tendencje typu gender, LGBT”.

To wystarczyło, by powstała petycja do obecnego rektora i rektora-elekta wzywająca do wyciągnięcia konsekwencji wobec pana profesora. Autorzy w swojej argumentacji nie wahali się użyć samobójczej śmierci mężczyzny z Malborka, która miała być efektem medialnej nagonki i powszechnej homofobii. Wskazali jednoznacznie, że „takie słowa, jakie wygłasza publicznie profesor Polak sprawiają, że młodzi ludzie podejmują, często skuteczne, próby odebrania sobie życia”.

Wymaga to pewnego wyjaśnienia, bo jest to manipulacja.

Jest prawdą, że osoby dopuszczające się aktów homoseksualnych i obracające się w takich „środowiskach” jako grupa są naznaczone wysokim procentem samobójstw. Ale nieprawdą jest, że podstawową przyczyną targnięcia się na własne życie jest stygmatyzacja społeczna. Narratorzy LGBT pomijają okoliczności mogące wpływać na decyzję o samobójstwie: kwestie charakterologiczne, problemy osobiste, trudną sytuację rodzinną czy finansową. I raczej nie mówią o tym, że statystyki wprost wskazują, że podstawowym powodem podjęcia prób samobójczych jest w 64% przypadków porzucenie przez partnera (sic!).

Wracając do kwestii ataków na konserwatywnych wykładowców – trzeba głośno i otwarcie mówić o walce jaka toczy się na polskich uniwersytetach.

Z jednej strony, ponad 40 polskich uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych, na czele z Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zabrało głos po stronie narracji LGBT, uznając krytykę lobby za nienawistny język pogardy czy dehumanizacji. Na tej liście znalazły się m. in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Polska Akademia Nauk.

Ale z drugiej strony, grupa organizacji studenckich, broniąc etosu uniwersytetów, wezwała do zaniechania prób ideologizacji uczelni. Sygnatariusze precyzyjnie napisali:

Naszych bliźnich mamy obowiązek kochać, jednak grzech i obiektywne nieuporządkowanie moralne należy piętnować i w żadnym wypadku nie można pozwolić, aby wysoce deprawujące i sprzeczne z etyką naszej cywilizacji idee były narzucane w murach naszych Uniwersytetów.
Ta sytuacja daje do myślenia. Powinna zwłaszcza poruszyć rodziców, których dzieci wybierają się na uczelnię wyższą. Bo może ten dobry, pełen wzniosłych ideałów syn za dwa lata wróci do domu przepełniony innymi poglądami, tymi złymi i niszczącymi…

Przykre, ale zapowiedzi ministrów o krokach w kierunku uporządkowania tej rzeczywistości, tak głośno wygłaszane, gdy „wybuchła” sprawa prof. Budzyńskiej – rozeszły się po kościach. Sprawa LGBT dla polityków jest cynicznym przedmiotem gry politycznej, mało który z nich liczy się z sytuacją polskiej młodzieży i polskich rodzin, a tym bardziej z Prawdą.

Wspieram Centrum Życia i Rodziny!
„Tęczowa” cenzura

Prawdę natomiast starali się pokazać twórcy filmu „Ich prawdziwe cele”. Portal PCh24.pl perfekcyjnie obnażył globalną taktykę środowisk LGBT, wskazując, że jednym z ich podstawowych zamiarów jest zniszczenie chrześcijańskich fundamentów naszej cywilizacji. Dziękuję twórcom za zaproszenie i cieszę się, że wraz z Kazimierzem Przeszowskim jako przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny mogliśmy dołożyć cegiełkę do tej produkcji swoimi wypowiedziami.

Film zamieszczony na platformie YouTube po to, by każdy mógł go obejrzeć, został po kilku dniach z niej usunięty. Oczywiście, powodem było naruszenie „zasad dotyczących szerzenia nienawiści”.

Cenzura filmów i wszelkich materiałów obnażających prawdziwe intencje ideologów LGBT jest już w zasadzie normą na Zachodzie. Co więcej, cenzura idzie w parze z karą – krytycy homoideologii muszą się liczyć z poważnymi nieprzyjemnościami.

Zwłaszcza, że „mowa nienawiści” działa tylko w jedną stronę – oskarżycielami mogą być tylko środowiska LGBT. Gdy atakowana jest rodzina, życie czy wiara, to pojęcie jakoś nie ma zastosowania…

Nie mam złudzeń, że radykalnym ideologom LGBT wcale nie chodzi o „akceptację”, „tolerancję” czy „miłość”. To tylko słowa wykorzystywane jako narzędzia do przeprowadzenia światowej rewolucji. Im dłużej obserwuję te działania tym bardziej przypomina mi ona rewolucję marksistowską.

Dlatego musimy dać odpór tym – jak powiedział prof. Polak – „niemądrym tendencjom” już w zarodku. Trzeba je obnażać, pokazywać prawdę o nich i merytorycznie krytykować. Jesienią planujemy zatem zorganizować konferencję, której głównym tematem będzie właśnie „homocenzura”. O szczegółach napiszę Państwu wkrótce.

Nie możemy pozostawać bierni, inaczej możemy już wkrótce znaleźć się pod nowym ideologicznym reżimem, tylko że zamiast czerwieni, sierpa i młota powiewać będą sześciobarwne, pseudo-tęczowe sztandary.

 

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Paweł Ozdoba
Prezes Centrum Życia i Rodziny

 

PS. Zachęcam nieustannie do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych i do lektury ciekawych artykułów dotyczących rodziny i życia na naszej stronie internetowej. Oraz nieustannie proszę o wsparcie naszych działań na rzecz obrony rodziny i życia w naszej Ojczyźnie!

 

Wspieram Centrum Życia i Rodziny!

 

 

NAPISZ
biuro@czir.org
ZADZWOŃ
+ 48 12 38 53 999
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
facebook twitter youtube

 

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

https://www.youtube.com/watch?v=z2fD8huRIWQ    11.I.2018–przez Siostrę Clare, Heartdwellers, w j.pol. 3.VII.2020

Liebesbriefe von Jesus – Loveletters from Jesus

http://jesus-comes.com/index.php/my-r…tekst, od tłum: Na tej stronie internetowej jest również tekst  j. pol. Druga weryfikacja mojego, podanego poniżej tekstu została zrobiona z bardzo dokładnym porównaniem z tekstem strony internetowej, okazało się, że zmieniłam wiele, ale należało też dokonaċ wielu nie-merytorycznych poprawek; pozostawiam do własnej oceny.

 

Uwaga do tekstu: Odnośnie słów „z NAMI” w pierwszym akapicie: Mamy podane przykłady tego, kogo moglibyśmy włączyċ do naszej modlitwy słowami: „z NAMI…Anioły, rodzina, personel, wojownicy modlitewni, Heartdwellers – prawdziwi mieszkańcy serca ,Clare i Ezekiel z zespołem, prezydent z rodziną, my sami –  zwierzęta, sprzęt, kanały, płyty CD, książki, wszelkie zasoby naszej pracy dla Pana, itd.  My tworzymy całkowicie własną listę.

 

 

Jako dziecko Wszechmogącego Boga, Elohim, wzywam Świętych Na Służbie i Walczące Anioły do modlitwy z NAMI i egzekwowania każdej dyrektywy. Oświadczam, że słowo „z NAMI” zawiera… (wylicz wg.włanych potrzeb)

 

Ojcze, proszę, okryj nas całkowicie Krwią Twojego Syna, Jezusa i Twoją pełną Zbroją. Wzmocnij nas w wierze, odwadze i waleczności, aby przeciwstawić się i pokonać zło w nas samych, a także zło na zewnątrz. Ojcze, proszę, wyślij nam Siły Anielskie i wskazówki Ducha Świętego, których potrzebujemy.

 

W Imię Jezusa mówię do każdego demona przeciwko nam: związuję twoją zdolność komunikowania się. Wycofuję twoje urządzenia, oddaj to, co ukradłeś, napraw to, co uszkodziłeś – i uwolnij NAS, TERAZ. W Imię Jezusa, uwolnij NAS, TERAZ. W Imię Jezusa, uwolnij NAS, TERAZ. Związuję wszystkie twoje zdolności dla działania przeciwko NAM, twoją siłę, umiejętności, wszystkie twoje powiązania, wsparcie, środki odwetu, przywódców i współpracowników. Łamię każde zadanie i środki odwetu przeciwko NAM, teraz, w Imię Jezusa. Jesteś tutaj skończony. Przywiązuję do ciebie twoje ekskrementy i wysyłam bezpośrednio pod stopy Jezusa Chrystusa i zakazuję ci powrotu do NAS.

 

(x3) W Imię Potężnego Imienia Jezus, każda częśċ królestwa szatana przeciwko NAM niech teraz upadnie i nigdy więcej nie zostanie zastąpiona! (x3 – odmawiamy trzykrotnie) 

 

Wzywam Walczących Aniołów, aby wystąpiły przed NAS i zniszczyły wszelkie oszczerstwa, kłamstwa, oszustwa i broń przeciwko NAM i tym, którzy są doprowadzani do NAS. Uciszam, obezwładniam i wysyłam do stóp Jezusa wszystkich, którzy je utworzyli, ich przywódców, wsparcie i siły odwetu, w Imię Jezusa, i wzywam Walczących Aniołów, aby to egzekwowali.

 

(x3) W Imię Najwyższe ponad wszelkie imię, Jezusa Chrystusa, unieważniam wszystkie wyznaczone zadania i pozwolenia na ucisk przeciwko NAM. Łamię i na zawsze związuję każde zło: międzywymiarowe, duchowe, fizyczne, emocjonalne, siły umysłowe, połączenie ze złem i projekcję zła. Każdy czyn, myśl i broń przeciwko NAM. Trwale niszczę każdą fortecę, połączenie, osłonę, czar, klątwę, złorzeczenie, wyjęcie spod prawa, zaklęcie, słowa magiczne, pieczęć, diabelskie podłości przeciwko NAM i zespołowi, by odeszły od pracowników zespołu prawdziwych mieszkańców serca, w Imię Jezusa. (x3)

 

Święci Aniołowie, proszę, egzekwujcie to. Jest napisane: „Żadna broń utworzona przeciwko NAM nie odniesie sukcesu”. Panie, pomóż nam pokonać zło Twoją pracowitością i odwagą.

 

Panie Jezu, proszę, wyślij Twoich Świętych Aniołów, by stały na straży. Dokonaj całkowitego wyczyszczenia i usuń z naszych granic każdego demona i tego kto zło praktykuje, zablokuj każdą projekcję, dysharmonię, każdy przeklęty obiekt, pułapkę i bombę zegarową, przechwyć każdą siłę skierowaną na NAS.

 

Panie Jezu, proszę, umocnij i uczyń nieprzeniknioną kulę anielskiej ochrony otaczającą NAS, gdziekolwiek pójdziemy. Krwią Jezusa pieczętuję na tej posiadłości każdą złą bramę w powietrzu, na ziemi, w ogniu, wodzie i między-wymiarowości. Proszę, wyślij Twoich Świętych Aniołów, aby stały na straży i powstrzymywały przed wtargnięciem naszych wrogów, przeklęte przedmioty i siły zła. Dziękujemy, pobożni i potężni Święci Aniołowie, za egzekwowanie tych modlitw. I za tak wiele razy przychodzenie nam z pomocą.

W Imię Jezusa związuję każdego zakłamanego ducha, każdego ducha podziału odwiedzającego ten kanał. Posyłam was pod stopy Jezusa wraz z waszymi kłamstwami i ekskrementami. Wasze zadania na tym kanale zostały skończone. Każde przekleństwo, klątwa, złe życzenie i zaklęcie wykonane przeciw temu kanałowi oraz ludziom, którzy go odwiedzają i pracują tutaj, w Imię Jezusa, Ja przełamuję was TERAZ.

 

(3x) W Imię Jezusa Chrystusa, przełamuję wszelkie przekleństwa śmierci czynione przeciwko nam. Będziemy żyć i prosperować, aby głosić chwalebne dzieła Pana. (3x)

 

Panie Jezu, proszę, umocnij, podtrzymaj i pobłogosław naszych Aniołów potężnych w walce. Zwiększ ich moc, wytrzymałość, siłę i wyślij posiłki z uzdrowieniem w ogniu walki. Święci Aniołowie, błogosławimy was i z głębi serca dziękujemy za waszą obronę i ochronę. Mówię boską i nadprzyrodzoną życzliwośċ Bogu i ludziom o NAS, o naszych Aniołach i naszych dziełach dla Ciebie, Panie. Święci Aniołowie, proszę, stwórzcie silną obronę wokół każdego dzieła dla Pana, aby chronić tych, którzy prawdziwie Go szukają.

 

Ojcze, Jezu, Duchu Święty, z serca oddajemy Tobie cześċ i chwałę i adorujemy Cię. Dziękujemy że NAS kochasz i dajesz NAM moc by pokonaċ zło. Jezu, ufam Tobie. Dziękujemy za wpisanie naszych imion w Księdze Życia Baranka. Jezu, ufam Tobie. Uczyń nas świętymi, nawet takimi jakim Ty jesteś Święty.

 

Ojcze Święty, proszę, powstrzymaj narastającą ciemność i daj nam więcej czasu, więcej łaski, więcej miłosierdzia, aby siać i gromadzić dusze oraz mądrość i samo-kontrolę, aby żyć tylko dla Ciebie w tych ostatnich dniach.

 

Są to oficjalne nakazy, inspirowane Duchem Świętym, legalny i wiążący dokument w Sądzie Niebios. Jest napisane: „Cokolwiek zwiążecie na Ziemi, będzie związane w Niebie”. Amen.

 

Chcę, żebyście odmawiali Modlitwę Wiążącą 2 lub 3 razy dziennie!

Liebesbriefe von Jesus – Loveletters from Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=ubjRHvHaiPw

https://jesus-comes.com/index.php/201Tekst, Słowa Pana Jezusa do Siostry Klary, 27.IX.2016, na Internenie 19.VI.2020

 

Jezus zaczął… „Chcę, aby Modlitwa Związania była odmawiana dwa lub nawet trzy razy dziennie, gdyż demony przychodzą na zmianę. Raz dziennie to za mało. Wiem, że jest długa i może być nużąca, ale cierpienie, które odejmiecie, zrekompensuje czas, który spędzicie.

 

„Nie wszyscy osiągną takie same wyniki z tej modlitwy. Moje dzieci, zależy to bardzo od waszego świętego postępowania i poświęcenia się Mnie. Czy jesteś w połowie Mój, a w połowie świata? A może porzuciłeś świat aby byċ całkowicie Mój? Porzucenie świata nie oznacza bycia zamurowanym w kabinie pustelnika. Oznacza uczynienie Mnie pierwszym i najważniejszym w swoim życiu – w czasie, zaangażowaniu, działaniu i zasobach. Jeśli postawicie Mnie na pierwszym miejscu, ta modlitwa rzeczywiście będzie potężna, aby pokonać waszych wrogów.

 

„Ale pamiętajcie, Ja muszę pozwolić na pewną ilość cierpienia. Proszę, nie zamęczajcie się. Przyjdźcie do Mnie, kiedy będziecie wyczerpani, i poproście Mnie o dodanie wam sił. Oczekujcie, że będziecie się czuli lepiej, gdy to zrobię. Oczekujcie, że będziecie w stanie zrobiċ to, o co was prosiłem.. Oczekujcie wszystkiego ode Mnie, a Ja dam wszystko.

 

„Będą chwile, kiedy inni będą musieli modlić się tym nad wami; to również jest bardzo skuteczne. Ja podwójnie szanuję modlitwy i prośby za innych. Nie tylko doceniam te modlitwy, ale poruszam serca innych, aby modlili się za was. Moje Serce uważnie słucha bezinteresownych modlitw Moich dzieci. Są zapisane w Niebie jako świadectwo waszej miłości.

 

„Ja jestem z wami, Moi Ludzie. I im bardziej służycie, tym więcej Ja chronię. Nie ma chwili dnia, w której nie możecie zatriumfować nad swoimi wrogami. Wasze modlitwy za nich pobudzają Moje Serce do litości i współczucia. Nie tylko odpowiem na nie, ale ochronię was i pobłogosławię jeszcze bardziej za modlitwę za nich z głębi waszego serca.

 

„Ci biedni, wprowadzeni w błąd, rozpaczliwie potrzebują waszych modlitw; są zanurzeni w całkowitej ciemności i oszukani ponad wszystko, co możecie sobie wyobrazić. Jakże chciałbym, aby wzięli sobie do serca Doświadczenia Bliskie Śmierci. Specjalnie stworzyłem taką możliwosċ, ponieważ tak wielu nie ma pojęcia, co na nich czeka zgodnie z owocami ich życia.

 

 „Wiedzcie, że zatriumfowałem nad śmiercią, grobem i całą potęgą wroga. I wy również otrzymaliście to namaszczenie, aby uwolnić jeńców i oswobodziċ innych od zła.

 

„Idźcie teraz, w pełni uzbrojeni i dzielni! Ja jestem z wami i nic was nie zwycięży, jeśli całkowicie polegacie na Mojej potędze. ”

pch24.pl
NUMER 116

OBRAZEK

Szanowni Państwo,

Osoby o konserwatywnych przekonaniach próbują obnażać przed opinią publiczną prawdziwe cele ruchu LGBT. Obrońcy tradycyjnego ładu często prezentują dowody oraz argumentami potwierdzają swoje słowa. Czy w odpowiedzi środowiska lewicowe przedstawiają własne racje? Czy zbijają argumenty świadczące o zamiarach zniszczenia rodziny i demoralizacji dzieci przez homoseksualnych aktywistów?

Niestety zamiast skuteczności w dyskusji „tęczowi” działacze zwykle potrafią jedynie lamentować nad rzekomą krzywdą, jakiej doznawać mają od wszystkich zwracających uwagę na ich dalekosiężne zamiary.

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM

To jednak nie koniec problemu, gdyż po ich stronie stają internetowi giganci, a media społecznościowe najzwyczajniej w świecie kneblują konserwatystów ostrzegających przed skutkami obyczajowej rewolucji.

Ta sytuacja w sposób naturalny rodzi liczne pytania: czy przypadkiem doktrynerzy ruchu LGBT nie boją się prawdy? Czy nie brakuje im argumentów, więc w walce o wprowadzenie w życie swojej ideologii muszą sięgać po cenzurę? Odpowiedź wydaje się oczywista.

Pobierz wydanie »

Z wyrazami szacunku,
Michał Wałach
Redaktor wydania

Nie ma przeszkód, by mówić o Chrystusie Królu Polski. Jest wszelako jeden wymóg – polski naród musi się Jemu poddać i zapraszać Go do swoich dziejów i swojego życia. Mówił o tym w Gietrzwałdzie arcybiskup szczecińsko-kamieński, Andrzej Dzięga.

1 lipca w Gietrzwałdzie odbyło się spotkanie modlitewne Pokuta 2033 w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu, dzieciom i rodzinie. Rzecz została zorganizowana przez Wspólnotę Rodzin „Domus Mariae” archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Mszy świętej przewodniczył abp Andrzej Dzięga; kazanie wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. Ten sam kapłan poprowadził też Drogę Krzyżową i wygłosił konferencję. Podczas Dnia Pokutnego modlono się też na różańcu w miejscu objawień Matki Bożej, odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego. Odprawiono również wynagradzające nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa. Całość zakończyła Msza święta w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego celebrowana przez jednego z organizatorów Pokuty 2033, ks. Łukasza M. Kadzińskiego.

Abp Dzięga Zwrócił też uwagę na konieczność dalszej dyskusji o królowaniu Chrystusa. Trzeba zapytać, czy mamy w Polsce prawo mówić „Chrystus Król Polski”, czy mamy też ograniczać się do sformułowania „Chrystus Król”. Arcybiskup podkreślił, że nie ma teologicznych przeszkód, żeby mówić „Chrystus Król Polski”. Rzecz polega na tym, by nasz naród rzeczywiście zapraszał Pana i Jemu się poddawał. 

Poddanie się Chrystusowi jest warunkiem, by mówić o Nim „Chrystus Król Polski”. Dzisiaj, powiedział hierarcha, bardzo często raczej wstydzimy się Chrystusa. Hierarcha zachęcił, by w naszym codziennym życiu przywoływać moc Boga i liczyć na Niego, a nie tylko na własną sprawność czy technikę. Na koniec wystąpienia arcybiskup poprosił o zaśpiewanie Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/abp-dziega-w-gietrzwaldzie–chrystus-krolem—ale-czy-krolem-polski-,76949,i.htm

 

Szanowni Pańswo

właśnie teraz, wysyłamy jasny przekaz – mamy dość bluźnierstw w hollywoodzkich produkcjach. Po zaledwie kilku dniach od rozpoczęcia kampanii  320,000 osobiście nią dotkniętych osób podpisało się pod petycją przeciwko kolejnemu bluźnierczemu filmowi z Hollywood.

Tym razem protestujemy przeciwko “Habit”. W filmie Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Jak daleko posunie się jeszcze Hollywood naśmiewając się z Jezusa Chrystusa?

Potrzeba nam dziś odważnych ludzi wiary, którzy nie będą bali się powiedzieć “NIE”.
Dlatego zwracam się do Państwa. Czy pomogą nam Państwo zatrzymać film zanim zostanie on udostępniony szerokiej publiczności, w tym dzieciom?

Bardzo proszę podpisać naszą petycję już teraz, by pokazać Hollywood, że tego typu filmy są nie do zaakceptowania.

Państwa podpis pod petycją protestującą przeciwko bluźnierczemu obrazowi zostanie przesłany do producenta Donovana Leitcha oraz firm 852 Films, Martingale Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight i Elevated Films, które zajmują się produkcją i promocją filmu, będącego obecnie na etapie post-produkcji. Jest to zatem kluczowy moment, byśmy zjednoczyli się i zaprotestowali przeciwko jego premierze.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Nie możemy poprzestać na 320,000 podpisów. Jeżeli już podpisali Państwo petycję, proszę kliknąć tutaj, by przesłać ją dalej. Bez Państwa pomocy nie uda nam się zwyciężyć w tej nierównej walce.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Już wkrótce swojej premiery w Hollywood doczeka się kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa.
W produkowanym właśnie obrazie “Habit” Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Pan Jezus jako homoseksualista, Pan Jezus jako kobieta, Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Hollywood, jak widać, nie zna granic, których nie dałoby się przekroczyć, by przedstawić jak najbardziej  zakłamany  obraz Jezusa Chrystusa.

Zadaniem nas,  ludzi wierzących, jest z tym większą odwagą bronić naszej wiary.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą – zatrzymajmy film “Habit” i pokażmy Hollywood, że tego typu produkcje  w żadnym wypadku nie mogą być zaakceptowane.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. boguslaw jez,

potrzebujemy Państwa pomocy. Bezkarny i nietykalny dotąd Hollywood wypowiada kolejną wojnę chrześcijaństwu.

Już wkrótce w Hollywood swoją premierę będzie miał kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa. Tym razem Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Naśmiewanie się z Pana Jezusa to obraza uczuć religijnych dla chrześcijan na całym świecie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Zespół CitizenGO współpracuje z Christian Film i Television Commission, by pokazać elitom Hollywoodu, że nie akceptujemy prawa do bluźnierczej rozrywki.

Bardzo proszę podpisać naszą petycję, by pokazać w Hollywood, że tego rodzaju film jest nie do zaakceptowania.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że tytułową postać w “Habit” zagra Bella Thorne.
Wcieli się ona w postać dziewczyny, której seksualnym fetyszem jest Pan Jezus. Przebiera się w filmie za zakonnicę, by uniknąć kłopotów z powodu handlu narkotykami, którym się zajmuje . W filmie występuje też tzw. kobieca postać Jezusa Chrystusa grana przez Paris Jackson, córkę Michaela Jacksona.

Oczywiście, kontrowersyjna decyzja, by przedstawić Chrystusa jako kobietę, to jedynie jeden z elementów produkcji, której jedynym celem wydaje się obraza jak największej liczby chrześcijan na całym świecie.

Państwa podpis pod petycją protestującą przeciwko bluźnierczemu filmowi zostanie przesłany do producenta Donovana Leitcha oraz firm 852 Films, Martingale Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight i Elevated Films, które zajmują się produkcją i promocją filmu będącego obecnie na etapie post-produkcji. Jest to zatem kluczowy moment byśmy zjednoczyli się i zaprotestowali przeciwko premierze filmu.

Bardzo proszę złożyć swój podpis: Zatrzymajmy Habit! Pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy tego typu obraźliwych produkcji.

Gdy zbieraliśmy ponad 1,5 miliona podpisów przeciwko bluźnierczemu filmowi Netflixa… to był, jak się okazuje, dopiero początek odważnego bronienia naszej wiary, gdy po raz kolejny jest ona atakowana.

Pan Jezus jako homoseksualista. Pan Jezus jako kobieta. Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Jak daleko posunie się jeszcze Hollywood naśmiewając się i drwiąc z Jezusa Chrystusa?

Mamy szansę zatrzymać to szaleństwo. Zwracam się do Państwa, odważnych ludzi, żyjących wiarą w Jezusa Chrystusa.

Możemy zatrzymać premierę filmu, szczególnie zanim stanie się dostępny dla dzieci.

Państwa podpis ma znaczenie. Zatrzymajmy “Habit” i pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy jego bluźnierczych filmów.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę. The Christian Film i Television Commission działa w Hollywood od niemal 40 lat i odniosła wiele sukcesów, reprezentując miliony chrześcijan na świecie w obronie ich wiary.
Jednak najważniejszą częścią tej koalicji są Państwo. Jeszcze raz bardzo proszę, by podpisali Państwo petycję i przesłali ją dalej rodzinie i znajomym. Bez Państwa pomocy nie uda nam się zwyciężyć w tej nierównej walce.

Więcej informacji:

Paris Jackson odegra rolę Jezusa w produkowanym filmie „Habit” z Bellą Thorne. (ET)
https://www.etonline.com/paris-jackson-to-play-jesus-in-upcoming-bella-thorne-movie-habit-see-the-pic-144801

Bella Thorne zagra w filmie „Habit” produkcji firmy „Mudbound”. (Deadline)
https://deadline.com/2020/03/bella-thorne-janell-shirtcliff-habit-movie-1202873393/

Grupa chrześcijańskich hejterów wpada w przewidywalną wściekłość wobec Paris Jackson grającą „odpychającego, kontestującego swoją biologiczną płeć” Jezusa Chrystusa. (Pink News)
https://www.pinknews.co.uk/2020/05/06/christian-hate-group-one-million-moms-paris-jackson-jesus-christ-habit-backlash/

Rosja: mauzoleum Lenina znów straszy. Co na to obrońcy tezy o „konserwatyzmie” Władimira Putina?

Diabeł się w ornat ubrał. Putin idolem skrajnej prawicy [OPINIA]

Grozi nam nowa pandemia rodem z Chin?! Agresywny wirus atakuje świnie, zagraża też ludziom!

Co za niespodzianka – Komisja Europejska miała już gotowy „Harmonogram szczepień / “Roadmap on Vaccination” miesiące przed wybuchem pandemii COVID-19. Harmonogram powinien prowadzić do „propozycji komisji o powszechnej karcie szczepień / paszportu dla obywateli UE do 2022”.

Czy Trump przygotowuje się do wojny z Rosją kiedy płonie Ameryka?

 

Ameryka umieściła ponad 30 myśliwców i 2.000 żołnierzy na granicy z regionem Kaliningradu /

https://avia-pro.net/news/ssha-razmeshchayut-u-granicy-kaliningradskoy-oblasti-bolee-30-istrebiteley-i-2-tys-voennyh

2020-06-23

Waszyngton nakazał zwiększenie presji wojskowej na Rosję.

Wojsko USA nadal przenosi swoje samoloty bojowe, pojazdy opancerzone i personel wojskowy na granice zachodniej Rosji. Jeśli do niedawna uważano, że pojawienie się tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce nie wiąże się z rzeczywistym ryzykiem, to, jak się okazało, zamiast tysięcy żołnierzy pojawi się dwa razy więcej przedstawicieli armii amerykańskiej, która jest o wiele bardziej przerażające – Stany Zjednoczone zamierzają umieścić w pobliżu obwodu kaliningradzkiego i trzech tuzinów myśliwców F-16.

„Stany Zjednoczone przeniosą do Polski do dwóch tysięcy żołnierzy, Warszawa otrzyma dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej z Kentucky. Jutro w Waszyngtonie potwierdzą, w jaki sposób wzmocniona zostanie amerykańska obecność wojskowa. Wiadomo o planach przeniesienia z Niemiec do Polski około 30 amerykańskich F-16. Obecnie w Polsce rozmieszczonych jest około 5000 żołnierzy amerykańskich. Według badań około 60% lokalnych mieszkańców popiera wzrost amerykańskiego kontyngentu wojskowego w tym kraju. „ – Raport medialny. Łączna liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce wyniesie 7 tysięcy osób.

Jaki jest dokładnie powód aktywnego tworzenia ugrupowania wojskowego w pobliżu granic Rosji.
Подробнее на: https://avia-pro.net/news/ssha-razmeshchayut-u-granicy-kaliningradskoy-oblasti-bolee-30-istrebiteley-i-2-tys-voennyh

 

Wszystko o koroniewirusie o Panu Dudzie i o szczepionkach

STRZEŻCIE SIĘ BLUŹNIERCY!!!

Polski Kościół jest już masą upadłościową sterowaną zakulisowo.

Prymas i jego przyjaciółka terroryzują polskich biskupów Utalentowana pani Marta Titaniec.


Msza Święta odprawiana w sposób prawidłowy

Polacy lawirują między „dżumą a cholerą” – obie choroby są śmiertelne, więc sami Polacy przygotowali sobie „śmierć”. Polacy w katolickiej Polsce odrzucili Boga Cudownego Przyjaciela. Żydzi też odrzucili Boga przed wiekami i teraz są w ciągłej śpiączce diabelskiej, ale z pychy atakują i kradną Polskę a Polacy gdzie pójdą, gdy Ją Żydzi ukradną całą? Na bezbożny Izrael?

Gdzie dwóch się bije… Duda vs. Trzaskowski? Bosak!

Biskupi, kapłani, opamiętajcie się – ks. prof. Stanisław Koczwara

 

W Chinach odkryto nowy wirus o potencjale pandemicznym. WHO przygląda się sprawie

Papież, który przemawia także rękami

Kaprys hrabianki - bł. Maria Teresa Ledóchowska - kosciol.wiara.pl

Z Pisma apostolskiego papieża Pawła VI


Jej życie jest wymownym przykładem działania Bożej miłości

Dekret Drugiego Soboru Watykańskiego O działalności misyjnej Kościołagłosi, że „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury”. Posłannictwo misyjne Kościoła wypływa ze źródła miłości, „czyli z miłości Boga Ojca”, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Ten Boży plan zbawienia wypełnił się w posłaniu na świat Jednorodzonego Syna, przez którego Bóg „postanowił wkroczyć w historię ludzką w sposób nowy i ostateczny”, oraz przez Zesłanie Ducha Świętego, On bowiem „wszczepia do serc wiernych tego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam Chrystus”. Kościół zaś z woli Chrystusa został powołany do podjęcia tego swojego głównego zadania: trwa ono wszędzie i zawsze, nie może ulec zmianie ani pomniejszyć swego nasilenia, bo należy do natury Kościoła i jego posłannictwa. 
To apostolskie zadanie stało się natchnieniem całego życia czcigodnej Marii Teresy Ledóchowskiej, tak że dała wspaniały przykład współdziałania kobiet w misyjnym dziele Kościoła. Chrystus wzbudził w niej pragnienie służenia Mu sercem niepodzielnym. On odkupił i uświęcił ludzi przez swoje posłuszeństwo posunięte aż do śmierci krzyżowej; On powołał Marię Teresę, aby z miłości ku Niemu służyła Mu w Jego braciach, zwłaszcza tych najbardziej opuszczonych i nieszczęśliwych, niewolnikach z Afryki. Maria Teresa usłyszała Boże wezwanie i całkowicie posłuszna woli Boga, porwana miłością ku Niemu, wielkodusznie i wytrwale poszła za tym powołaniem. 
Maria Teresa wyprzedziła czasy, w których żyła, tak bardzo nie sprzyjające apostolstwu kobiet; musiała przezwyciężyć wiele przeszkód i uprzedzeń, aby móc się oddać apostolstwu i pracy redaktorskiej i wydawniczej. Przewędrowała całą Europę szerząc wszędzie apostolstwo misyjne, wydając różnojęzyczne czasopisma, zakładając wydawnictwa. Bóg błogosławił dziełu, które rozrastało się i umacniało: założoną przez siebie Sodalicją świętego Piotra Klavera kierowała roztropnie i z wielką miłością, dzięki której odczuwało się tym bardziej Bożą bliskość. 
Tajemnica miłości dopełniła się w śmierci Marii Teresy 6 lipca 1922 roku. Katolicy z Afryki opłakiwali odejście swej matki – jak ją nazywali – ale przez działalność założonego przez nią Instytutu, żyjącego jej duchem, nie przestają i dzisiaj doświadczać wielkości i siły tej miłości, która nią owładnęła. Ale nie tylko ludy Afryki pamiętają i podziwiają Marię Teresę, lecz i cały Kościół, bo znamienny przykład jej życia jest dobrem nie tylko jednego kontynentu. W jej życiu Bóg ukazał Kościołowi, a także wszystkim ludziom dobrej woli, czego może dokonać miłość jednego człowieka, który całkowicie oddał się Bogu, a przez Niego i całej cierpiącej ludzkości.

                        Diakonia Misyjna Ruchu ÅšwiatÅ‚o-Å»ycie Archidiecezji Šódzkiej ...

Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska

Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 r. (w czasie powstania styczniowego) w Loosdorf w Austrii, dokąd jej rodzina wyemigrowała po powstaniu listopadowym. 21 grudnia 1873 r. została dopuszczona do pierwszej spowiedzi, a 12 maja 1874 r. do pierwszej Komunii świętej. Sakrament bierzmowania przyjęła w pałacu biskupim 15 lipca 1878 roku. Od najmłodszych lat wykazywała wybitne uzdolnienia literackie, muzyczne i aktorskie. Mając 5 lat napisała mały utwór dla domowników, a jako 9-letnia dziewczynka układała wiersze. Rodzina każdy dzień kończyła wspólnym pacierzem, a w niedzielę uczestniczyła we Mszy świętej. Matka – niezwykle czuła na niedolę bliźnich, bardzo towarzyska i pogodna – umiała wychować dzieci w karności i sumienności. Ojciec pogłębiał wiedzę dzieci, zapoznając je z historią malarstwa i sztuki, z historią Polski i ojczystą mową.
W roku 1873 rodzice stracili po raz drugi majątek (pierwszy raz dziadek stracił go za udział w powstaniu listopadowym), na skutek bankructwa instytucji, której akcje wykupili. Ojciec sprzedał więc dobra w Loosdorf i wynajął mieszkanie w St. Polten. Tu dzieci uczęszczały do szkoły Pań Angielskich. Z tej okazji Maria Teresa zapoznała się z dziełem Marii Ward, założycielki tej instytucji. Dokumentem z tych lat jest świadectwo szkolne Marii Teresy Ledóchowskiej, wystawione w 1875 roku, gdy miała lat 12, na którym widnieją same oceny bardzo dobre. Wielkim przeżyciem dla niej była wiadomość o uwięzieniu w Ostrowie Wielkopolskim jej stryja, arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego. Posłała do więzienia napisany przez siebie wiersz ku jego czci. W dwa lata potem witała go radośnie w Wiedniu (1875), gdy jako kardynał zatrzymał się tam w drodze do Rzymu. Pierwszą swoją książkę – Mein Polen – jemu właśnie zadedykowała. Było to sprawozdanie z podróży, jaką odbyła po Polsce ze swoim ojcem (1879). Miała wtedy zaledwie 16 lat.
W 1883 r. Ledóchowscy przenieśli się z Austrii na stałe do Polski, do Lipnicy Murowanej koło Bochni (miejsce urodzenia św. Szymona z Lipnicy), gdzie ojciec wykupił mocno zaniedbany majątek. Powitali ich chlebem i solą burmistrz miasta i ludność w strojach krakowskich. Maria ucieszyła się z powrotu do Polski. Miała wtedy 20 lat. Rychło jednak zaznała, jakie są kłopoty w prowadzeniu gospodarstwa. W porze zimowej chętnie zwiedzała pobliski Kraków i brała udział w towarzyskich zebraniach i zabawach. Wyróżniała się urodą i inteligencją, dlatego rychło zdobyła sobie wzięcie.
W zimie 1885 r. zachorowała na ospę i przez wiele tygodni leżała walcząc o życie. Choroba zostawiła ślady na jej twarzy. Organizm był osłabiony, bowiem sześć lat wcześniej Maria Teresa przebyła ciężki tyfus. Ta właśnie choroba uczyniła ją dojrzałą duchowo. Poznała marność tego życia i rozkoszy świata. Zrodziło się w niej postanowienie oddania się na służbę Panu Bogu, jeśli tylko dojdzie do zdrowia. Na ospę zachorował także jej ojciec i zaopatrzony sakramentami zmarł. Pochowany został w Lipnicy. Maria Teresa, sama osłabiona po ciężkiej chorobie, nie była zdolna do prowadzenia majątku. W wyniku starań rodziny, cesarz Franciszek Józef I mianował ją damą dworu wielkich książąt toskańskich – Marii i Ferdynanda IV, którzy po wygnaniu z Włoch rezydowali w zamku cesarskim w Salzburgu. Mimo życia na dworze, Maria Teresa prowadziła życie pełne wewnętrznego skupienia.
W 1886 r. po raz pierwszy zetknęła się z zakonnicami, które przybyły na dwór arcyksiężnej po datki na misje. Wtedy po raz pierwszy spotkała się z ideą misyjną Kościoła. Jedną z owych sióstr była dawna dama tegoż dworu, hrabina Gelin. Właśnie w tym czasie kardynał Karol Marcial Lavigerie (+ 1892), arcybiskup Algieru, rozwijał ożywioną akcję na rzecz Afryki. Pewnego dnia Maria Teresa dostała do ręki broszurę kardynała, gdzie przeczytała słowa: „Komu Bóg dał talent pisarski, niechaj go użyje na korzyść tej sprawy, ponad którą nie ma świętszej”. To było dla niej światłem z nieba. Znalazła cel swojego życia. Postanowiła skończyć z pisaniem dramatów dworskich, a wszystkie swoje siły obrócić dla misji afrykańskiej. W tej sprawie napisała też do stryja, kardynała Ledóchowskiego, który pochwalił jej postanowienie.
Jej pierwszym krokiem był dramat Zaida Murzynka, wystawiony w teatrze salzburskim i w innych miastach. Ponieważ obowiązki damy dworu zabierały jej zbyt wiele cennego czasu, zwolniła się z nich. Stanęła na czele komitetów antyniewolniczych. Te jednak rychło ją zwolniły, gdyż chciała, aby były to komitety katolickie. Opozycja zaś nalegała, by komitetom nadać charakter międzywyznaniowy. Maria zamieszkała w pokoiku przy domu starców u sióstr szarytek (1890). Zerwała stosunki towarzyskie i oddała się wyłącznie sprawie Afryki. Na własną rękę zaczęła wydawać Echo z Afryki (1890). Nawiązała kontakt korespondencyjny z misjonarzami. Wkrótce korespondencja wzrosła tak dalece, że musiała zaangażować sekretarkę i ekspedientkę. Jednak widząc, że dzieło się rozrasta, w roku 1893 w numerze wrześniowym Echa Afryki rzuciła apel o pomoc. Z pomocą jednego z ojców jezuitów opracowała statut Sodalicji św. Piotra Klawera. 29 kwietnia 1894 r., w swoje 31. urodziny, przedstawiła go na prywatnej audiencji Leonowi XIII do zatwierdzenia. Papież dzieło pochwalił i udzielił mu swojego błogosławieństwa. Siedzibą sodalicji były początkowo dwa pokoje przy kościele Świętej Trójcy w Salzburgu. Tam też założyła muzeum afrykańskie.
Błogosławiona Maria Teresa LedóchowskaOd roku 1892 Echo z Afryki wychodziło także w języku polskim. Administrację Maria Teresa umieściła przy klasztorze sióstr urszulanek, gdzie zakonnicą była wtedy jej młodsza siostra, Urszula (przyszła założycielka urszulanek szarych Serca Jezusa Konającego, kanonizowana w 2003 r. przez św. Jana Pawła II). W 1894 r. Maria Teresa miała już własną drukarnię. Jako napędową siłę dla maszyn drukarskich wykorzystywała wodę rzeki płynącej w majątku, który zakupiła w Salzburgu. Nową placówkę oddała pod opiekę Maryi Wspomożycielki. Echo z Afryki, a od 1911 roku także Murzynek, zaczęły wychodzić w 12 językach. Tu drukowano nadto broszury misyjne, kalendarze, odezwy itp., a potem katechizmy i książeczki religijne w językach Afryki. W roku 1921 utworzyła akcję Prasy afrykańskiej jako pomoc dla misjonarzy w Afryce. Chodziło o druk książek religijnych w językach tubylczych.
9 września 1896 r. Maria Teresa złożyła śluby zakonne na ręce kardynała Hellera, biskupa Salzburga. W 1897 r. kardynał zatwierdził konstytucję przez nią ułożoną dla nowego zgromadzenia zakonnego. Dzieło miało trzy stopnie: 1) członkowie zewnętrzni, wspomagający sodalicję; 2) zelatorzy uiszczający ofiary; 3) same zakonnice jako człon wewnętrzny i zasadniczy – prowadzący całe dzieło. W tym samym roku Maria Teresa założyła w Salzburgu drukarnię misyjną. W roku 1899 Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, na której czele stał kardynał Ledóchowski, wydała pismo pochwalne, a następnie przyjęła Sodalicję pod swoją bezpośrednią jurysdykcję. 10 czerwca 1904 r. św. Pius X osobnym brevepochwalił dzieło, a w roku 1910 Stolica Apostolska udzieliła mu definitywnej aprobaty.
W roku 1904 Maria Ledóchowska przeniosła swoją stałą siedzibę do Rzymu. W cztery lata potem udała się osobiście do Polski, aby szerzyć tam ideę misyjną. Na wiadomość o powstaniu Polski niepodległej, Maria Teresa poleciła zatknąć polskie sztandary na domach swego zgromadzenia (1918). W roku 1920 wysłała zapomogę do Polski. Pod koniec jej życia Echo z Afryki miało ok. 100 000 egzemplarzy nakładu. W roku 1901 Maria Teresa założyła przy domu głównym Sodalicji w Rzymie międzynarodowy nowicjat. Także i biura Sodalicji były rozsiane niemal po wszystkich krajach Europy. Przy każdej filii założono muzeum Afryki. Nadto Maria wyjeżdżała do różnych miast z wykładami i odczytami o misjach w Afryce.
Maria Teresa zmarła 6 lipca 1922 r. w obecności swoich duchowych córek. 10 lipca złożono jej ciało na głównym cmentarzu rzymskim przy bazylice św. Wawrzyńca. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w roku 1945. Paweł VI w świętym roku jubileuszowym, w niedzielę misyjną 19 października 1975 r., wyniósł ją do chwały ołtarzy. Ciało jej od roku 1934 znajduje się w domu generalnym Sodalicji. W czasie Soboru Watykańskiego II biskupi Afryki licznie nawiedzali grób tej, która całe swoje życie i wszystkie swoje siły poświęciła dla ich ojczystej ziemi. W nagrodę za bezgraniczne oddanie się sprawom Afryki Maria Teresa zdobyła zaszczytny przydomek Matki Afryki. Jest patronką dzieł misyjnych w Polsce.

W ikonografii bł. Maria Teresa przedstawiana jest w habicie Sodalicji św. Piotra Klawera, czasami z murzyńskimi dziećmi.

Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Maria Teresa niestrudzenie niosła pomoc głosicielom Ewangelii, † spraw, za jej wstawiennictwem, * aby wszystkie ludy poznały Ciebie, prawdziwego Boga, i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

UKRAINA. Zastępca Rady Najwyższej Tretiakow zamierza sterylizować „żebraków” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5131:ukraina-zastepca-rady-najwyzszej-tretiakow-zamierza-sterylizowac-zebrakow&catid=15:judaism-islam

UKRAINA. Gojew sterylizuje … Zastępca Rady Najwyższej Tretiakow zamierza sterylizować „żebraków”

Galina Tretiakowska, jasny przedstawiciel plemienia zabójców – szef Rady Najwyższej ds. Polityki Społecznej Rady Najwyższej (na zdjęciu) uważa,
że Goje, Ukraińcy o niskich dochodach – muszą zostać wysterylizowani. Ponieważ jej zdaniem Ukraina przyjmuje „dzieci bardzo złej
jakości, co prowadzi do tego, że siedzą również na pieniądzach publicznych”, społeczeństwo powinno pozbyć się osób, które teraz
otrzymują świadczenia.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5131:ukraina-zastepca-rady-najwyzszej-tretiakow-zamierza-sterylizowac-zebrakow&catid=15:judaism-islam

Duda Andrzej: „Z radością i satysfakcją witamy na polskiej ziemi reprezentantów Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC)” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5130:duda-andrzej-z-radoscia-i-satysfakcja-witamy-na-polskiej-ziemi-reprezentantow-komitetu-zydow-amerykanskich-ajc&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

My Polacy nie chcemy tu żydów!
W Polskiej przestrzeni nie ma dla żydów miejsca!
Każdy żyd na Polskiej Ziemi to dowód naszej niefrasobliwości wobec tej strasznej agresji!

Redakcja Gazeta Warszawska.
==========================
„Z satysfakcją witamy na polskiej ziemi”. Otwarcie biura AJC w Warszawie
„Z radością i satysfakcją witamy na polskiej ziemi reprezentantów Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC)” – napisał prezydent Andrzej Duda w
liście do uczestników gali z okazji otwarcia w Warszawie biura AJC.

Komitet Żydów Amerykańskich (American Jewish Committee) otworzył w poniedziałek w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
swoje 5. biuro w Europie. Nowy oddział, oprócz Polski, obejmie zasięgiem Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry.

Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez ministra Wojciecha Kolarskiego napisał: „Cieszę się, że wybrali państwo stolicę Polski na
miejsce, z którego aktywność AJC będzie promieniować na cały nasz region. Dostrzegam głęboką symbolikę w fakcie, że dzisiejsza
uroczystość zbiega się w czasie z początkiem obecności sił NATO w naszym kraju, w okresie kiedy Polska, odzyskawszy suwerenność po upadku
systemu komunistycznego, zabiegała o przyjęcie do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, to w American Jewish Committee znaleźliśmy cennego
sprzymierzeńca”. „Państwa poparcie dla naszych aspiracji przechowujemy we wdzięcznej pamięci” – dodał.

„Z radością i satysfakcją witamy na polskiej ziemi – zarówno żołnierzy amerykańskiej armii, jak i reprezentantów AJC. Jestem przekonany,
że w ten sposób dodatkowo umacnia się współpraca transatlantycka, której Polska zawsze była i jest gorącym orędownikiem i uczestnikiem” –
podkreślił Andrzej Duda.
„Łącząca nasze narody solidarność ocalała”

Jak zaznaczył, znamiennym jest, że gala odbywa się w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich. „To instytucja ogromnie istotna dla zachowania
prawdy o wspólnej historii obu naszych narodów. W atrakcyjny, nowoczesny sposób ukazuje ona dzieje naszej ojczyzny, która przez wieki była dla
Żydów ziemią polin – gościnnym, bezpiecznym domem” – napisał prezydent.


„Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy Rzeczpospolitą przyjaciół, unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony
przez hitlerowców Holocaust, ale nawet mimo nieludzkiego terroru, zbrodni i masowej eksterminacji, łącząca nasze narody solidarność ocalała”
– podkreślił Duda.

Jak dodał, „dzisiaj znów razem budujemy wspólną, pomyślną przyszłość i razem czcimy pamięć naszych wspólnych – polskich i żydowskich
bohaterów, a wiedza o tym, co wydarzyło się na naszej ziemi podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej upowszechnia się w świecie także
dzięki staraniom American Jewish Committe”.

„Liczę na to, że w tej bardzo ważnej sprawie, obrony dobrego imienia Polski i prawdy historycznej, będziemy nadal skutecznie działać razem”
– napisał prezydent.

American Jewish Committee powstał w 1906 roku w celu obrony praw Żydów poza USA. Jego główna siedziba mieści się w Nowym Jorku.
Dyrektor AJC w Europie: chcemy wzmocnić relacje Izraela z Europą Środkową

Chcemy wzmocnić relacje transatlantyckie, a także relacje między Izraelem a Europą Środkową – powiedziała PAP dyrektor AJC w Europie Simone
Rodan – Benzaquen.

To 5. biuro Komitetu Żydów Amerykańskich w Europie. Nowy oddział, oprócz Polski, obejmie zasięgiem: Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę,
Słowację i Węgry.

– Naszym celem było dotarcie do regionu. Wybraliśmy Polskę, ponieważ z oczywistych względów jest centralnym miejscem w regionie Europy
Środkowej. Jest też centralnym miejscem dla judaizmu na świecie, ale także dla Żydów amerykańskich, którzy mogą powrócić w Polsce do
korzeni judaizmu – powiedziała Rodan-Benzaquen, pytana dlaczego komitet wybrał Warszawę jako kolejne miejsce na swoje biuro.

Jak dodała, głównym celem otwarcia w Polsce oddziału AJC „jest wzmocnienie relacji transatlantyckich, relacji między tym regionem Europy a
Izraelem. – Walczymy również przeciwko wszystkim rodzajom ekstremizmu – nienawiści, nietolerancji i oczywiście przeciwko antysemityzmowi –
podkreśliła w rozmowie z PAP Rodan-Benzaquen.

Nagroda Jana Karskiego dla Andrzeja Folwarcznego

Podczas gali przedstawiciele AJC wręczyli Nagrodę Jana Karskiego – założycielowi i prezesowi Fundacji Forum Dialogu Andrzejowi Folwarcznemu. W
1995 roku Forum Dialogu – organizacja partnerska Komitet Żydów Amerykańskich – wspólnie rozpoczęły program corocznej wymiany, którego celem
jest pogłębienie zrozumienia między Polakami a amerykańskimi Żydami.

Pozarządowa organizacja AJC (American Jewish Committee) ma już w Europie biura w Berlinie, Brukseli, Paryżu i Rzymie.

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/z-satysfakcja-witamy-na-polskiej-ziemi-otwarcie-biura-ajc-w-warszawie/29680263

http://www.gazetawarszawska.net/judaizm-islam/5531-duda-andrzej-z-radoscia-i-satysfakcja-witamy-na-polskiej-ziemi-reprezentantow-komitetu-zydow-amerykanskich-ajc

http://www.gazetawarszawska.net/judaizm-islam/5531-duda-andrzej-z-radoscia-i-satysfakcja-witamy-na-polskiej-ziemi-reprezentantow-komitetu-zydow-amerykanskich-ajc

Bilans prezydentury Andrzeja Dudy (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5129:bilans-dudy&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce )

Bilans prezydentury Andrzeja Dudy

Jest takie opowiadanie Conrada „Jutro”. Matka żyjąca nadzieją i złudzeniami, że jej syn żyje – pisze sama do siebie listy… od syna. I
wierzy w nie, jakby to on je napisał. Ludzie niechętnie rozstają się ze złudzeniami. Bez nich nie poradziliby sobie. Produkują je więc… sami

dla siebie. A czas leci. Zmarły syn nigdy nie powróci. Zmarły, albo taki, który wyrzekł się matki.
I tak się ma nasz problem z prezydentem Dudą. Jego obraz wytwarzany przez większość z nas i on realny – to dwie odrębne rzeczywistości,
mające tylko minimalne punkty styku. A w istotnych punktach są owe dwa obrazy nawet… sprzeczne. Więc piszemy sami listy do siebie. Odrealniamy
się. Odchodzimy w matrix żywionych marzeń. A marzenia lubią, gdy się je żywi. Tyją. I przesłaniają nam świat. Coraz słodszy świat. Świat
jak „stoliczku prezydenta nakryj się!”. Aż przychodzi przebudzenie. I szlochom i lamentom nie ma końca. Im później przyjdzie ocknięcie, tym
gorzej.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5129:bilans-dudy&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce )

Haniebne: MN agituje za głosowaniem na Dudę tzn. głównie na Daniels`a (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5127:mn-agituje-za-glosowaniem-na-dude-tzn-glownie-na-daniels-a&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Haniebne. To nawet jeśli dobrze wiemy kim są obecni funkcjonariusze MN. Duda i tak wygra, bez pomocy tych podcieraczy, bo to Mossad obsługuje
liczenie głosów, ale hańba zdrady i głupoty musi być zapisana na całą wieczność. Daniels umiera ze śmiechu. Hańba.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5127:mn-agituje-za-glosowaniem-na-dude-tzn-glownie-na-daniels-a&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Obserwator Zachodni: Geografia polityczna III RP. Jak jest ukryty cały proces sterowania. Dlaczego w III RP unikano doradztwa przez żołnierzy z
Armii Andersa. Cz.I (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5126:unikano-doradztwa-przez-zolnierzy-z-armii-andersa&catid=10:politics

Geografia polityczna III RP. Jak jest ukryty cały proces sterowania. Dlaczego w III RP unikano doradztwa przez żołnierzy z Armii Andersa. Cz.I
Istnieje zagadnienie doradztwa rządowi, posłom, zakładom pracy, komisjom Solidarności w zakładach pracy i całemu narodowi w okresie
transformacji. Zagadnienie analizy, kto doradzał, kto znał kapitalizm w roku 1989. Ludność Polski kapitalizmu nie znała, mechanizmów jego

działania, ale były pewne kręgi, które te mechanizmy doskonale znały. Solidarność to lud, więc Solidarność nie znała tych mechanizmów –
lud pracujący nie znał zasad teoretycznych kapitalizmu, o co w tym systemie tak naprawdę chodzi. Gdyby ta wiedza była znana, to inaczej by
wyglądały wszystkie strajki w III RP, wszystkie protesty, np. marsze kobiet, marsze czarne, z parasolkami, wieszakami, torbami. Organizatorzy prób
zamachu stanu (np. 16 XII 2016) tych zasad nie mogą ujawnić, a naiwni uczestnicy i uczestniczki demonstracji i różnych akcji społecznych (w III
RP) tych zasad nie potrafili rozpoznać – tak więc organizatorzy wykorzystywali niewiedzę uczestników i uczestniczek.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5126:unikano-doradztwa-przez-zolnierzy-z-armii-andersa&catid=10:politics

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Maria Simma (Dusze czyśćcowe) o modlitwie 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo

https://gloria.tv/post/jVmsM4HrxmNq1KDgsVpYVPszk

 

Każdy sądzi według siebie, więc komuchy, lesbijki i wszelkie draństwo i diabelstwo oczernia Bożych ludzi z Konfederacji i Panu Bogu ubliżają. 

Spektakl obłudy: Nazywaliście nas ruskimi agentami, a teraz chcecie naszego głosu –Isidorium.com

http://isidorium.com/2020/06/30/spektakl-obludy-nazywaliscie-nas-ruskimi-agentami-a-teraz-chcecie-naszego-glosu/

Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor | Niedziela.pl

               Panie Jezu, czy głosowanie na prezydenta – 28.06.20 r. w Polsce odbyło się według Twojej Woli?

PAN JEZUS

     „Moją Wolę Polacy znają od 5 lat i żaden człowiek z PiS-u, z Warszawy, czy z innej strony kandydować na prezydenta nie jest godzien. Na tym stanowisku może być tylko i wyłącznie Grzegorz Braun, lub Krzysztof Bosak z KONFEDERACJI. Dlatego teraz głosowanie na II turę odbędzie się łzami wylewanie, bo obie osoby i Trzaskowski i Duda żyją bez żadnej troski. Za Dudę rządzi Izrael, a za Trzaskowskiego grzechy nieczyste, więc będziecie Polacy umierali przez nich w sposób haniebny, a także od policji. Ja nie mogę wam już radzić, gdyż obaj mężczyźni byle jacy. Andrzej Duda przez te 5 lat dokładnie zniszczył Polskę, a tylko na pozór wszystko wygląda dobrze. Po wyborach obaj zmienią się nie do poznania, a szczególnie Duda, bo jego bóg to Izrael, któremu Duda jest posłuszny i usłużny. 

Nie Błogosławię was Polacy, bo i tak słuchać Mnie Przyjaciela i Zbawiciela nie umiecie i nie chcecie.

Nie Błogosławi was także wasza Królowa i Polski wkrótce będzie tylko połowa.  Kto jest winien takiemu układowi? Księża i zakonnicy, bo z nimi Naród Polski się liczy. Gdybym mógł być oficjalnie Królem Polski, to bym ocalił miasta i wioski. Jednak na prośbę mieszkańców Polski wszyscy będą w niewoli żydowskiej”.                

                          —————————-———————————————————————————–

                                       Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem – 1.07. 20 r. w Chicago.

Dobry Boże,

 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II powierzamy Ci nas i naszą ojczyznę.

Pomóż nam kochać to, co ojczyste: nasze korzenie, historię, tradycję, język i polskie krajobrazy, a przede wszystkim kochać naszych rodaków – niezależnie od tego, czy podzielamy ich poglądy, czy nie.

Ucz nas mądrego wykorzystywania wolności, ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo.

Spraw, żebyśmy wszyscy byli ludźmi sumienia, czyli słuchali Twojego głosu – nawet kiedy jest bardzo wymagający; żebyśmy nazywali po imieniu dobro i zło, a nie zamazywali granicy między nimi; żebyśmy dobro w sobie i wokół siebie rozwijali, a wobec zła nie pozostawali obojętni, ale je przezwyciężali.

Pomóż nam odważnie podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”.

Strzeż nas i oświecaj, żebyśmy nie dali się zwieść wizji szybkiego zysku kosztem innych i żebyśmy opierali się wszelkim pokusom wyzysku.

Daj nam Twoją łaskę, żeby każdy z nas – na miarę swojego powołania – angażował się w budowanie królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i w całej ojczyźnie.

Odnawiaj nasze umysły i serca, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne.

Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej ziemi.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

Amenn.

 
Modlitwa za OjczyznÄ™ Ks. Piotra Skargi - YouTube

PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ „NA RĘKĘ”  JEST ZNAKIEM NIEPOSŁUSZEŃSTWA

WOBEC TRADYCYJNEJ NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

1. Zwolennicy wprowadzenia Komunii Świętej „na rękę” twierdzą, że powrócili do starożytnej tradycji Kościoła. Czy tak jest naprawdę? Czy udzielanie Komunii Świętej „na rękę” jest godne naśladowania?

Kapłani  dociekający  prawdy odkrywają  fakty historyczne, które przeczą,  temu, że Komunia Święta „na rękę” jest  powrotem do starożytnej tradycji Kościoła.

Na Soborze Trydenckim, na którym obradowali wielcy teologowie stwierdzono, że wierni świeccy mają otrzymywać od kapłana Komunię Świętą (a nie podawać sami sobie, tak jako to jest przy podawaniu Komunii Świętej „na rękę”), a ten zwyczaj wywodzi się z Tradycji Apostolskiej. Teologowie, ci byli gruntownie wykształceni i sięgali również źródeł historycznych, zapewne nie tworzyli mitów i legend, a ich poglądy stoją w całkowitej sprzeczności z teologami, którzy dzisiaj – podobnie jak niegdyś protestanci – wracają do „źródeł wiary”.

Znajdziemy więc wiele wypowiedzi i wydarzeń świadczących o tym, że Komunia Święta „do ust” nie powstała jako zwyczaj średniowieczny. Przykładowo:

Św. Eutychian, papież (275-283) zakazywał wiernym brania Konsekrowanych Hostii w ręce.

Papież Leon Wielki (440-461) w swych komentarzach do szóstego rozdziału Ewangelii św. Jana mówił o Komunii Świętej „do ust” jako panującym zwyczaju. Czytaj dalej