Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

            

Protestanci i prawosławni nie powinni przyjmować Komunii świętej nawet wyjątkowo. Wszelka dyspensa od akceptowania całości wiary katolickiej oznacza zerwanie z niezmiennym nauczaniem Kościoła – mówi bp Athanasius Schneider.

Tego roku episkopat Niemiec większością głosów przyjął wstępny dokument dopuszczający do Eucharystii tych protestantów, którzy mają za małżonka katolika oraz podzielają katolicką wiarę w Komunię świętą.

Na skutek sprzeciwu kilku biskupów pod przewodnictwem kardynała Rainera Woelkiego, arcybiskupa Kolonii, sprawa trafiła do Rzymu. Papież nakazał Niemcom wypracowanie rozwiązanie, które zyska w episkopacie RFN szerszą niż poprzednie akceptację.

Obecnie trwają rozmowy, prawdopodobnie także z udziałem samego Franciszka; jest możliwe, że rzecz zakończy się na przyjęciu różnych dróg w różnych diecezjach, co sugerował szef episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx. Tymczasem nie ma tu tak naprawdę żadnego pola do zmian. Mówił o tym w niezwykle jasnych słowach biskup kazachskiej Astany, Athanasius Schneider. W rozmowie z anglojęzycznym portalem „OnePeterFive” hierarcha ten wykazał gruntownie, dlaczego interkomunia z protestantami jest niemożliwa, nawet w tak ograniczonym zakresie, jak zaproponowany przez Niemców.

Biskup powiedział, że Kościół katolicki nie może dopuszczać do Komunii świętej nikogo, kto nie wyznaje w pełni wiary katolickiej. – Nie wystarcza wymagać [od ochrzczonej osoby – red.] wiary katolickiej wyłącznie w odniesieniu do sakramentu Eucharystii (lub sakramentu pokuty i namaszczenia chorych). Dopuszczenie ochrzczonego do Komunii świętej bez wymagania akceptacji wszystkich innych prawd katolickich jako nieodzownego warunku wstępnego … oznacza zaprzeczenie koniecznej widzialnej jedności Kościoła i samej natury sakramentu Eucharystii – wskazał hierarcha. To oznacza, podkreślił, że przyjmujący w Kościele katolickim Komunię świętą musi uznawać również hierarchiczną strukturę Kościoła, prymat jurysdykcyjny papieża i jego nieomylność, dogmaty maryjne i inne. Bp Schneider zaznaczył, że Komunia święta jest przejawem idealnej unii między członkami Kościoła; stąd wynika, że nawet wyjątkowe udzielanie Eucharystii protestantom czy prawosławnym „w ostateczności zakłada kłamstwo”.

Zdaniem kazachskiego hierarchy problem interkomunii ma swoje zasadnicze źródło już w samym Kodeksie Prawa Kanonicznego, który zezwala na udzielanie Eucharystii niekatolikom w sytuacji zagrożenia życia lub innego niebezpieczeństwa. – Ta zasada przeczy tradycji apostolskiej i niezmiennej praktyce Kościoła katolickiego na przestrzeni dwóch tysięcy lat – mówi biskup. Hierarcha podaje przykład świętego Justyna, zmarłego w Rzymie w 165 roku. W swojej „Apologii” Justyn pisał: „Pokarm ów nazywa się u nas Eucharystią, może go zaś spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki” (Apol. I, 66).

Jak dodaje, kontrowersja zrodzona teraz przez Niemców to „logiczna konsekwencja” sformułowań KPK.

Bp Schneider jest przekonany, że w takich jak ta sprawach powinien na rzecz czystości wiary i nauczania interweniować Ojciec Święty. Jest to jego bezpośredni i podstawowy obowiązek, podkreślany także przez soborową konstytucję Lumen gentium (25) określającą biskupa Rzymu mianem „najwyższego nauczyciela Kościoła powszechnego”.

Hierarcha mówił obrazowo, że jeżeli podczas rejsu część załogi zaczyna robić dziury w burtach, kapitan nie może odmówić interwencji powołując się na zasadę decentralizacji. – Każdy człowiek ze zdrowym rozsądkiem oceniłby takie zachowanie jako nieodpowiedzialne i absurdalne, bo będzie mieć fatalne konsekwencje. Skoro jest to prawda odnośnie życia fizycznego, to o ileż bardziej jest to prawda odnośnie nadprzyrodzonego życia dusz! – powiedział biskup.  Jak skwitował, zdrowa decentralizacja oznacza, że papież nie przeszkadza lokalnym biskupom wówczas, gdy czynią dobrze i służą wierze Kościoła katolickiego.

http://www.pch24.pl/bp-athanasius-schneider–protestantom-nie-wolno-przyjmowac-komunii-swietej,60442,i.html