Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NARODZIE POLSKI WALCZMY „RÓŻAŃCEM” Z EPISKOPATEM W 80% ŻYDOWSKIM O POLSKĘ I ŚWIAT, ABY MÓGŁ ISTNIEĆ DZIĘKI PANOWANIU PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA. BISKUPI UCZYNILI ZE SWEGO ZBAWICIELA I PANA PANÓW – SWEGO SŁUGĘ I TERAZ PANUJE LUCYFER, KTÓRY DĄŻY DO WOJNY, NIESTETY OSTATNIEJ, BO BÓG OJCIEC POWIE „STOP” JEGO OBRAŻANIU I DOZWOLI NA KATAKLIZMY JAK W MEKSYKU I NA INNE NIESZCZĘŚCIA. EPISKOPAT WYBIERA NIESTETY WROGÓW NACHODŹCÓW I DIABELSKIEGO LUTRA, BO BĘDĄ RAZEM W PIEKLE. PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: CI, KTÓRZY NIE CHCĄ UZNAĆ PANA JEZUSA KRÓLEM POLSKI NIE BĘDĄ NIGDY  W NIEBIE, BO W NIEBIE JEST KRÓL, KTÓREGO ONI NIENAWIDZĄ.  mk.

Kardynał Burke: Katolicy muszą pozwolić Chrystusowi panować jako Król wobec „apostazji” w Kościele

                             obraz
RZYM, 18 maja 2018 r. ( LifeSiteNews ) – Katolicy muszą świadomie postawić się pod „Królestwem Chrystusa” wobec wrogów Kościoła, którzy dzisiaj próbują „przeniknąć życie samego Kościoła i zepsuć Oblubienicę Chrystusa przez apostazja od wiary apostolskiej „, powiedział kardynał Raymond Burke na dzisiejszej konferencji w Rzymie. Kardynał, jeden z dubijskich sygnatariuszy i czołowy obrońca ortodoksji w Kościele, powiedział uczestnikom na dorocznym Rzymskim Forum Życia, że ​​Chrystus jako Król panuje nad swoją Oblubienicą, Kościołem, nad światem i musi panować nad ludzkimi sercami. Powiedział, że św. Paweł streszczał tę prawdę swoim nauczaniem o wszystkich rzeczach, całym wszechświecie, odnawianiu, czyli rekapitulacji, w Chrystusie (Ef 1,10).

Te słowa św. Pawła „odnoszą się do porządku i pokoju, wiecznego zbawienia, za które Bóg Ojciec posłał swego Jednorodzonego Syna, aby przyjął naszą ludzką naturę i cierpiał, umarł, powstał z martwych i wzniósł się na prawą rękę Ojca „- powiedział. „Odnoszą się do Tajemnicy Wiary, która zapewnia nas, że Chrystus, zasiadający po prawicy Ojca w chwale, pozostaje z nami na ziemi, wylewając się, z Jego chwalebnego przebitego Serca, bez miar i bezustannie, siedmiorakiego daru Ducha Świętego na Jego Mistyczne Ciało, na Kościół, to znaczy na ludzkie serca „- dodał.

Kardynał powiedział, że „w Chrystusie urzeczywistnia się właściwy porządek wszystkich rzeczy, związek nieba i ziemi, jak Bóg Ojciec zamierzał od początku”.

„To posłuszeństwo Wcielonego Syna Bożego przywraca, przywraca pierwotną komunię człowieka z Bogiem, a zatem pokój na świecie. Jego posłuszeństwo po raz kolejny łączy wszystko, „rzeczy w niebie i rzeczy na ziemi” – dodał. Burke podkreślił, że królestwo Chrystusa nad ludzkimi sercami nie jest jakimś „ideałem, do którego tylko niewielu może dojść, ale do którego wszyscy są powołani”.

„Jest to raczej rzeczywistość łaski Bożej, która pomaga nawet najsłabszemu i najbardziej wypróbowanemu podmiotowi ludzkiemu osiągnąć heroiczny poziom cnoty, jeśli on tylko współpracuje z boską łaską” – powiedział.

Wielu teologów katolickich lojalnych wobec odwiecznego nauczania Kościoła o małżeństwie, życiu moralnym i przyjmowaniu sakramentów wyraziło zaniepokojenie nowatorskimi naukami z najwyższych poziomów w Kościele, które przedstawiają moralne życie jako jedynie „ideał” do być ukierunkowanym, a nie rzeczywistością, która jest wiążąca dla wszystkich. Kardynał powiedział, że wierni katolicy muszą pozwolić, aby królestwo Chrystusowe było sprawowane nad ich życiem „przede wszystkim przez sumienie,” głos Boga „wyrażający Jego prawo zapisane na każdym ludzkim sercu.”

„W związku z tym sumienie nie jest, jak się często błędnie rozumie i deklaruje dzisiaj, ukształtowane przez myśli i pragnienia jednostki, ale przez prawdę, która kiedykolwiek oczyszcza indywidualne myśli i pragnienia, i kieruje nimi zgodnie z prawem miłości Bóg i sąsiad. Posłuszeństwo królestwu Chrystusa wyraża się w determinacji i wysiłku, aby dostosować się do wszystkich naszych myśli, mówienia i działania dla Chrystusa, żyjącego dla nas w żywej Tradycji apostolskiej „- powiedział. Niektórzy wysoko postawieni prałaci i teolodzy przedstawiają sumienie jako ostateczny i ostateczny autorytet, który musi być przestrzegany, nawet jeśli jest sprzeczny z prawami Bożymi i nauczaniem Kościoła. Burke dalej podkreślał, że Królestwo Chrystusa stosuje się nie tylko do chrześcijan, ale do wszystkich na świecie, w tym do tych, którzy sprawują urząd polityczny. „Królestwo Chrystusa jest z natury powszechne, to znaczy rozciąga się na wszystkich ludzi, na cały świat. Nie jest to tylko zwierzchnictwo nad wiernymi lub tylko nad sprawami Kościoła, ale nad wszystkimi ludźmi i wszystkimi sprawami „- powiedział.

„Panowanie odbywa się z Serca Chrystusa w ludzkich sercach. Nie udaje, że rządzi bezpośrednio światem, ale rządzi nim przez człowieka „- kontynuował. „Chrześcijanie, którzy nie pretendują do rządzenia państwem cywilnym za pośrednictwem Kościoła w tym samym czasie, są wezwani, by dać heroiczne publiczne świadectwo prawdy o prawie moralnym, prawie Bożym. jeden z Jego Królewskim Sercem „- dodał.

Zachęcał rodziny katolickie do intonowania obrazu Najświętszego Serca Jezusa w domu jako sposobu poddania się pod panowanie Chrystusa. „Królestwo Chrystusa w domu uwalnia członków rodziny i rodziny jako społeczeństwo, aby cieszyć się tymi prawami i wypełniać te obowiązki, zgodnie z wolą Boga. Powszechność Królestwa Chrystusa odzwierciedla praktyka intonowania obrazu Najświętszego Serca Jezusa w domu i innych miejscach naszego ludzkiego przedsięwzięcia. ”

Podkreślił również, że uczestnictwo w Eucharystii jest „najdoskonalszym i najskuteczniejszym sposobem przemiany ludzkich serc poprzez zjednoczenie z Sercem Chrystusa, przez podporządkowanie się Jego Królestwu czystej i bezinteresownej miłości”.

Źródło: LifeSiteNews