Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Znalezione obrazy dla zapytania NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Uroczystość
Ze względu na przypadającą dzisiaj uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Znalezione obrazy dla zapytania NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Uroczystość
(J 19, 31-37)
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kość jego nie będzie złamana”. I znowu w innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.
Z dzieł św. Bonawentury, biskupa

U Ciebie jest źródło życia
Zastanów się, odkupiony człowiecze, kim jest, jak wielkim jest i jakim jest Ten, kto dla ciebie wisi na krzyżu. Jego śmierć przywraca życie umarłym; z powodu Jego odejścia niebo i ziemia pogrążają się w smutku, a twarde skały pękają. 
Otóż, aby z boku spoczywającego na krzyżu Chrystusa mógł się zrodzić Kościół, a zarazem aby się wypełniło Pismo, które mówi: „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli”, Pan Bóg dozwolił, iż jeden z żołnierzy uderzając włócznią otworzył najświętszy bok. Popłynęła zeń krew i woda stając się zapłatą naszego zbawienia. Ona to płynąc z samego źródła, z wnętrza serca Chrystusowego, dała sakramentom Kościoła moc udzielania życia łaski, a dla tych, którzy już żyją w Chrystusie, stała się napojem ze „źródła tryskającego na życie wieczne”. 
Powstań więc, duszo umiłowana przez Chrystusa. Bądź jak owa gołębica, która „zakłada gniazdo na ścianach urwiska”. Tam trwaj nieustannie jak „wróbel, który znalazł swe gniazdo”; tam jak synogarlica ukryj swe dzieci czystej miłości; tam przyłóż usta, aby „zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela”. Albowiem tutaj znajduje się źródło „wypływające ze środka raju”, które „dzieląc się na cztery strumienie” i ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia całą ziemię. 
Biegnij do tego źródła życia i światła, kimkolwiek jesteś, duszo Bogu oddana; z gorącym pragnieniem i całą mocą wołaj z głębi serca: „O niewysłowiony majestacie Najwyższego Boga, najczystsza jasności światła wiecznego, życie ożywiające wszelkie żywe stworzenia, światłości zapalająca wszystkie światła i podtrzymująca stale blask rozlicznych świateł, które o brzasku dnia rozbłyskują przed tronem Twojego Bóstwa! 
O wieczny i niedostępny, jasny i słodki strumieniu ukrytego przed oczyma ludzi źródła; jego głębia bez dna, wysokość bez kresu, szerokość bez miary, czystość bez skazy najmniejszej. 
Z Ciebie wypływa rzeka, «która uwesela miasto Boże» po to, abyśmy «wśród głosów radości i dziękczynienia» śpiewali pieśń chwały, wykazując z własnego doświadczenia, iż «w Tobie jest źródło życia» i że «w Twoim świetle oglądamy światło»”.
                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=866ZO13BjN8

Zamysły Jego Serca trwają poprzez pokolenia, by wyrwać nasze dusze od śmierci (ant. na wejście)

W dzisiejszej uroczystości czcimy cuda miłości zawartej w Sercu Chrystusa. Serce to ucieleśnia i wyraża dobroć Bożą względem ludzi. Liturgia odwołuje się dlatego do Miłości wiecznej, która od pierwszej chwili stworzenia nie przestała nigdy towarzyszyć człowiekowi. W pierwszym czytaniu (Oz 11, 1. 3–4. 8–9) Bóg sam przez usta Ozeasza przypomina Izraelowi, jak wiele uczynił dla niego od początków jego historii, kierując jego krokami na pustyni, miłując go i opiekując się nim, jak to czyni ojciec względem syna: „Na swe ramiona je brał… pociągnąłem ich ludzkimi wieżami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę — schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” (tamże 3–4). A jednak Izrael nie zrozumiał tej delikatnej i troskliwej miłości i opuścił swojego Boga. Pan, używając bardzo ludzkiego wyrażenia, żali się na to. „Moje serce na to się wzdraga i rozpalają się moje wnętrzności” (tamże 8). Lecz On nie jest jak człowiek, który pozwala opanować się gniewowi, i chociaż zapowiada karę, łagodzi ją dzięki „litości”. Izrael nie zostanie zniszczony, jak na to zasłużył, lecz ukarany, aby się opamiętał i powrócił do swojego Pana. Takie jest postępowanie miłości Bożej w każdym czasie i względem każdego człowieka: „Zamysły Jego serca trwają poprzez pokolenia, by wyrwać od śmierci swoich wiernych” (ant. na wejście).

Serce Boże! W Nowym Testamencie wyrażenie to nie jest przenośnią, lecz rzeczywistością, ponieważ serce Jezusa, Słowa wcielonego, jest prawdziwym sercem człowieka i prawdziwym sercem Boga. Serce Jezusa jest symbolem nie tylko miłości ludzkiej, jaką On — prawdziwy człowiek posiada najdoskonalej, lecz także miłości Boga, którą On — prawdziwy Bóg — posiada dzięki swemu zjednoczeniu z osobą Słowa. W Chrystusie jest cała miłość wieczna i nieskończona Ojca, Syna, Ducha Świętego; On jest sakramentem, który objawia ją i udziela ludziom. To jest „niezgłębione bogactwo Chrystusa”, o którym mówi drugie czytanie (Ef 3, 8–12. 14–19). Św. Paweł miał posłannictwo ogłaszać je światu, odsłaniając „tajemniczy plan ukryty przed wiekami w Bogu” (tamże 9), czyli powszechnego zbawienia, które ma się dokonać „w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (tamże 11). Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi; przynosi ludziom miłość Boga i według pragnienia tej miłości zbawia ich, aby przyprowadzić ich do Boga, ponieważ w Nim „mamy śmiały przystęp do Boga” (tamże 12). Apostoł, który w spotkaniu na drodze do Damaszku mógł poznać „miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę” (tamże 19), nie znajduje odpowiednich słów, by ją wyrazić, a jednak chciałby, aby wszyscy poznali ją i zostali „napełnieni całą pełnią Bożą” (tamże). Ta pełnia w istocie dochodzi do ludzi przez tajemnicę miłości Chrystusa.

Ewangelia dzisiejsza (J 19, 31–37) uzupełnia obraz miłości Boga ku stworzeniom, ukazując przebite Serce Chrystusa: „jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (tamże 34). Nieskończona i straszliwa była miłość Ojca, który pragnąc zbawić ludzi ofiarował Syna; nieskończona i najczulsza miłość Syna, który chcąc wynagrodzić obrazę, jaką stanowi grzech, ofiarował się Ojcu na wynagrodzenie, którym zapłacił za zbawienie ludzi. Krew i woda, które wypłynęły z Serca Jezusa, świadczą o pełnym dokonaniu Jego ofiary i są bardzo wymownym symbolem sakramentów czerpiących swoją skuteczność w Jego krwi. Przez nie ludzkość została odrodzona w Chrystusie i znajduje w Nim „śmiały przystęp” do Ojca. Lecz jak kiedyś Izrael nie zrozumiał miłości Boga i był niewierny, tak i dzisiaj ludzie nie rozumieją miłości Chrystusa, odrzucają Go i znieważają. Kult Serca Jezusowego przypomina dlatego obowiązek wynagrodzenia: względem znieważonego Ojca w Synu, względem Syna, którego ludzie ukrzyżowali i nie przestają obrażać grzechem.

  • Niech będą dzięki Tobie zawsze i wszędzie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, przez Chrystusa naszego Pana. Podwyższony na krzyżu, dzięki swojej miłości bezgranicznej ofiarował za nas życie; a z rany Jego boku wypłynęła krew i woda, symbol sakramentów Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do Serca Zbawiciela czerpali z radością w nieustającym źródle zbawienia (Mszał Polski: prefacja).
  • O Miłości moja, słodki Jezu, kto Cię zmusił zstąpić z nieba na ziemię? Miłość! Kto Ci kazał znosić tak wielkie i tak okrutne męki aż do śmierci? Miłość! Kto Cię zmusił, byś pozostawił siebie samego na pokarm dla duszy umiłowanej Twojej? Miłość! Kto Cię skłonił, abyś posłał… jako naszą moc i przewodnika, Ducha Świętego? Miłość! Wiele innych rzeczy można powiedzieć o Tobie. Wydawałeś się tak nędzny i wzgardzony na tym świecie, i tak bardzo upokorzyłeś się wobec ludu, jedynie z miłości i nie tylko nie zostałeś uznany jako Bóg, lecz nawet nie byłeś uznany za człowieka. Sługa, nawet najwierniejszy i najbardziej przywiązany, nie zniósłby dla swojego pana tak wiele, choćby mu nawet obiecał raj: to dlatego, że bez Twojej wewnętrznej miłości, jakiej udzielasz człowiekowi, nie można znosić cierpliwie najmniejszego bólu w duszy i na ciele (św. Katarzyna z Genui).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 500

                                                    Znalezione obrazy dla zapytania NAJÅšWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Uroczystość
Niech miłość ku Boskiemu Sercu rodzi w sercu Waszym ufność niezachwianą w dobroć Serca Jezusa, tę pewność ufności, która z całym spokojem głębokiego przekonania spodziewa się wszystkiego od Najświętszego Serca Jezusowego!

z „Testamentu” m. Urszuli Ledóchowskiej
                                                            Podobny obraz
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

​Panie Jezu Chryste​

, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
​Panie Jezu Chryste​
, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
​Panie Jezu Chryste​
, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.


Módlmy się:Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akt wynagrodzenia NSPJ

 

Najmilszy Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością. Oto my, klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce.

Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego przejęci najgłębszym żalem najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas popełnione ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia, i albo uparci w niewierze, nie chcą pójść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice chrztu św. i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa.

Za te wszystkie przestępstwa chcemy pokutować. Szczególnie za publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawo Boże i znieważają godność człowieka, za bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich świętych, lekceważenie dni świętych, zaniedbywanie sakramentu Boskiej miłości, za plagę pijaństwa i rozwiązłości.

Aby naprawić zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczy­nienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na krzyżu i które codzień ponawiasz na ołtarzach; łączymy je z zadośćuczy­nieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich świętych i pobożnych wiernych. I przyrzekamy z głębi serca, ile tylko stać nas będzie przy pomocy Twojej łaski, wynagrodzić za grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich: silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem prawa Ewangelii, a zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też, według sił, nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie.

Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Uroczystość