Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

KU CZCI MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA

CUDOWNE DZIAŁANIE 6 MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIANYCH KU CZCI MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA

Bild      könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und Personen,      die stehen
CUDOWNE DZIAŁANIE 6 MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIANYCH KU CZCI MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA
 
Relacja o 6 mszach świętych, które można odprawić za żyjących jak i zmarłych, na najwyższą chwałę Bożą, ku jego większej czci i z podziękowaniem, a które będą z wielką korzyścią dla biednych dusz czyśćcowych oraz ku ich pocieszeniu, czego można dowiedzieć się z poniższych relacji.

Wysoko wykształcony, pobożny ksiądz Towarzystwa Jezusowego i nauczyciel Pisma Świętego głosił ludowi publicznie, to, co zostało mu objawione, że jeżeli odprawi się tych 6 mszy św. w intencji zmarłego, jego dusza natychmiast zostanie uwolniona z czyśćca, nawet jeśli byłaby skazana na potępienie, aż do dnia sądu ostatecznego.

Dwie kobiety, które były na tym kazaniu i to usłyszały, obiecały sobie wzajemnie, że jeśli któraś z nich umrze pierwsza , to ta która pozostanie, da odprawić 6 mszy św. w intencji zmarłej, co też nastąpiło. Po tym, jak jedna z kobiet zmarła, druga zgodnie z obietnicą, dała odprawić owych 6 mszy św., po czym w nocy objawiła jej się zmarła tak pięknie i wyraziście, że z radości i przejęcia przez 3 dni nie przyjmowała jedzenia i picia. Kiedy tylko doszła do siebie, jej jedynym życzeniem było również umrzeć. Zamówiła więc sześć mszy we własnej intencji i zmarła szczęśliwa siódmego dnia , po tym jak odprawiono owych sześć mszy.


Pewna dusza, która miała do dnia sądu ostatecznego cierpieć w czyśćcu, objawiła się pewnemu pobożnemu księdzu i powiedziała mu, żeby odprawił owych 6 mszy w jej intencji. Po tym, jak ksiądz pobożnie spełnił jej życzenie, dusza przyszła do niego ponownie i powiedziała: Bogu i Tobie niech będą dzięki, że zostałam uwolniona od wielkiego cierpienia, które musiałabym znosić, aż do dnia sądu ostatecznego.

Jeśli ktoś da odprawić u wyświęconego księdza sześć mszy św. Zgodnie z następującym porządkiem za żyjących albo zmarłych, to dusza zmarłego natychmiast zostanie uwolniona z czyśćca.

Należy zauważyć, że msze muszą zostać odprawione w następującym porządku:
 
Pierwsza msza św. powinna zostać odprawiona ku czci niesprawiedliwej niewoli naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa, tak by dusza zmarłego została uwolniona z niewoli grzechów popełnionych przez nią za życia i od cierpień czyśćcowych.
 
Druga msza św. powinna zostać odprawiona ku czci niesprawiedliwego sądu, któremu nasz Pan Jezus Chrystus został poddany, tak by biedna dusza została rozgrzeszona od popełnionych grzechów, które skazywałyby ją na potępienie przez surowy sąd Boży.
 
Trzecia msza św. powinna zostać odprawiona ku czci niesprawiedliwych szyderstw naszego kochanego Pana Jezusa, które znosił przez całe swoje święte życie, a szczególnie w czasie ostatnich bolesnych cierpień na drzewie krzyża, tak by uwolnił On biedną duszę od bolesnych prześladowań i kar, na jakie zasłużyła ze względu na swoje grzechy.
 
Czwarta msza św. powinna zostać odprawiona ku czci świętych ran i cierpień naszego kochanego Pana Jezusa, jak również jego śmierci na drzewie krzyża świętego, tak by biedna dusza została uwolniona od śmiertelnych ran, które otrzymała w wyniku swoich wielkich grzechów oraz została uwolniona od zasłużonej kary.
 
Piąta msza św. powinna zostać odprawiona ku czci złożenia do grobu naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa, aby prosić Go o zatopienie w swym nieskończonym miłosierdziu wszystkich grzechów i złych czynów tej biednej duszy i uwolnić ją od zasłużonej kary.
 
Szósta msza św. powinna zostać odprawiona ku czci zmartwychwstania i wniebowstąpienia naszego kochanego Pana Jezusa, tak by wyprowadził On tę biedną duszę z cienia śmierci do jasności wiecznej i obdarzył ją zmartwychwstaniem i szybkim wniebowstąpieniem.
 
 
Należy nadmienić, że nikt nie jest w stanie wypowiedzieć, jak wielkich zasług dostąpi u Boga ten, kto rozpowszechni wiedzę na temat korzyści płynących z odprawienia owych 6 mszy św. i sposobu, w jaki mają zostać odprawione.
Jeśli jakiś człowiek przez całe swe życie pielgrzymuje z jednego świętego miejsca do drugiego, to nie dostąpi tylu zasług, ile może uzyskać ten, kto będzie innych namawiał, by skorzystać z tych 6 mszy św., ponieważ wiele biednych dusz zostanie pocieszonych i wybawionych.

Nie można też nie wspomnieć, jakich korzyści może dostąpić ten, kto już za życia da odprawić 6 mszy św. w swojej intencji.
Uzyskuje on nie tylko przebaczenie swoich grzechów, ale też przez moc owych 6 mszy św. dojdzie do zrozumienia swych grzechów, będzie odczuwał żal i skruchę za popełnione grzechy, a przez to uniknie wiecznego potępienia.
 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

ZAMIESZCZAM FORMUŁĘ, JAKĄ SIĘ WYPOWIADA PODAJĄC INTENCJĘ.I TAK PIERWSZEGO DNIA PRZY PODAWANIU INTENCJI ODCZYTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:
TA MSZA ŚW. JEST SPRAWOWANA KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ W INTENCJI EKSPIACYJNEJ ZA GRZECHY RODZINY …………………… I …………………….. Z PROŚBĄ O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE RODZIN .

KAŻDEGO NASTĘPNEGO DNIA KOLEJNY PUNKT AŻ DO SZÓSTEGO Z TĄ SAMĄ INTENCJĄ.

JEST JESZCZE W MSZALE SPECJALNA LITURGIA KU NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA W MSZACH WOTYWNYCH

SZEŚĆ MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIAMY (PRZEZ 6 KOLEJNYCH DNI, BĄDŻ PRZEZ 6 TYGODNI NP. CO PIĄTEK) KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

1. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU ,SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ
2. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA TRYSKAJĄCEJ PRZY BICZOWANIU
3. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA BROCZĄCEJ SPOD CIRNIOWEJ KORONY
4. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZELANEJ NA KRZYŻU
5. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA KTÓRA W EUCHARYSTII POI I OCZYSZCZA DUSZE
6. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

We wszystkich 6-ciu mszach jest ta sama intencja:
Np. Wynagradzająca za grzechy rodziny …………. i………… z prośbą o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych rodzin, albo o nawrócenie syna itp.

Zanim zacznie się odprawiać trzeba odmówić nowennę do św. Józefa bądź inną ochronę dla nas samych jako zamawiających i rozpowszechniających, oraz dla księży którzy będą odprawiać te msze św.

 

Znalezione obrazy dla zapytania msza ku czci krwi jezusa