Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NWO, czyli co Biblia mówi o Nowym Porządku Świata?

Nie jest tajemnicą, że są na świecie siły dążące do monopolizacji wszystkiego według zupełnie nowych zasad,   — dlatego nazywamy je NWO czyli New World Order   — a po polsku to Nowy Porządek Świata. Ma   być tylko jedna   religia,   jeden   rząd,   jedna   waluta  i   jedna   armia. —   Obecnie   brak   jest  w tym temacie zgodności trwają przepychanki o to, kto będzie miał ten monopol w swoich rękach.

Obecnie   prawie   wszyscy   politycy   są   zgodni co do celu, ale nikt nie chce być   tym,   który odda swoje wpływy innej grupie.   — Stąd trwa rywalizacja nie tylko między państwami i kontynentami, ale także między religiami i bankierami.

Ambicje polityczne i zachłanność bankierów utrudniają zjednoczenie, ale są też   ludzie,  którzy z tych ambicji rezygnują.  

— Znamy ich pod wspólną nazwą masoneria lub iluminaci

To są tylko nazwy, za którymi kryją się ludzie o bardzo podejrzanych i starannie skrywanych celach.   — To oni pracują nad tym by pogodzić polityków i odpowiednio przygotować społeczeństwo na przyjęcie NWO.

Iluminaci nie są mózgiem całej operacji a jedynie posłusznymi oddziałami wykonującymi swoje zadania.

Faktycznie cała działalnością zjednoczeniową kieruje grupa nazwana w księdze Objawienia Wielkim Babilonem lub Wielką Nierządnicą.

Apokalipsa wyjaśnia, że to Ona stoi za wielkim handlem, rozrywką, za wszystkimi wojnami i prześladowaniami na ziemi a także za czarami.

Iluminaci są tylko oddziałem specjalnym, grupą uderzeniowa z tym, że przeważnie toczą walkę informacyjną a nie fizyczną.

Do wojny energetycznej Babilon Wielki wykorzystuje władców politycznych i jak się zaraz przekonasz islamistów.

—   „A   Niewiasta,   którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.”   / Objawienie 17:18

Nazwa   Wielki Babilon nawiązuje do początków tej organizacji, która powstała w Babilonie podczas tak zwanej niewoli babilońskiej, w VI wieku przed Chrystusem.

Do niewoli poszli Izraelici zajmujący się głównie rolnictwem a wrócili w następnym pokoleniu kombinatorzy, dla których spekulacje stały się sposobem na życie w luksusach.

Było to w pewnym sensie uzasadnione gdyż, jako niewolnicy nie posiadali własnej ziemi mogli, więc pozostać niewolnikami lub przez kombinacje wypracować sobie wygodniejszy styl życia.

Część Izraelitów bardzo szybko opanowała handel babiloński, pismo i magię, którą nazwali kabałą.

—   „Twymi   czarami   omamione zostały wszystkie narody”  / Objawienie 18:23

—  „A   na   jej   czole wypisane imię – tajemnica: „Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.  / Objawienie 17:5

Nazwa Wielka Nierządnica wskazuje na sposób spekulowania, — polegał on na współpracy z władcami politycznymi.

W ten sposób grupa Izraelitów odeszła od Boga i zaczęła układać się z władcami, czyli zaczęła prostytuować się.   —  Żadnemu władcy nie była wierna i każdego prędzej czy później zdradziła dogadując się, z kimś innym.

Ta cześć historii Izraela jest bardzo dobrze udokumentowana przez żydowskich historyków.   —   Oni są dumni z tego, że cała historia świata działa się wokół nich.

Spadkobiercy tych ludzi, połączeni z Edomitami, których Izrael wchłonął w 125 roku przed narodzinami Chrystusa i połączeni z Chazarami, którzy stali się  żydami przez prozelityzm w VIII wieku po Chrystusie, — stanowią siłę dążącą do zjednoczenia rządów i religii