Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Obudź się Polsko – obudź się Polonio!

Poniżej kilka cytatów z Talmud:

Talmud jest podstawowym źródłem żydowskiej religii, i najważniejszym materiałem do nauczania w rabinowskich seminariach. Każdy Żyd czerpie z tej świętej księgi pogląd moralny i na świat. Talmud jest wytycznymi i drogowskazem wg. których Żydzi mają kierować się przez całe swoje życie. Poniżej kilka cytatów wraz ze źródłami z tej „świętej książki”.
 
“Gdy nie żyd zajmuje się z Torą, wtedy zasługuje na śmierć.“ (Synhedrin 59)
 
„Gdy nie Żydowi nasze religijne sprawy zostaną ujawnione, wtedy będzie to jednoznaczne z wymordowaniem wszystkich Zydów, ponieważ Gojim dowiedziałby się co o nim uczymy, wtedy bezceremonialnie wymordowałby nas.“ (Libbre David 37)
 
”Jak można wytłumaczyć słowo rabunek? Gojowi jest zabronione ukraść, zrabować, brać kobiety i niewolników do siebie. Żyd może robić to wszystko także w odniesieniu do Goji.” (Tosefta Aboda Zara VIII)
“Bóg dał Żydom władzę nad dobrami i krwią wszystkich narodów.” (22. Seph. Jp., 92, 1)
„Gdy Goj jest winien Żydowi, inny Żyd może przyjść do niego, aby wymienić należność pieniężną na inną rzecz. W ten sposób Goj jest doprowadzany do bankructwa, ponieważ Żyd przejmie jego majątek.“ (23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156)
„Gdy Goj zamorduje innego Goja lub żyda, musi natychmiast ponieść karę, ale gdy Żyd zamorduje Goja, wtedy nie ponosi żadnej odpowidzialności.“ (Tosefta Aboda Zara B5)
“Żydom jest dozwolone mordować każdego objawiciela, nawet gdy jeszcze nie zacznie się objawiać.” (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388)
„Siedziba wszystkich narodów należy do nacji żydowskiej, i oni maja prawo bez żadnego wstydu używać ich.“ (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388)
„Dobra nie żydów są równoznaczne z pustynią są własnością niczyją, a każdy kto je pierwszy posiądzie, nabywa je.“ (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)
“Jehova stworzył nieżydów do tego, aby ci służyli żydom dzień i noc. Są to zwierzęta w ludzkiej formie.” (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)
„Jeżeli dziewczynka Goji ukończyła 3 lata, wtedy można ją zgwałcić.“ (Aboda Sarah 37a)
„Stosunki seksualne z dziewczynką powżej 3 lat są dozwolone“ (Yebhamoth 11b)
„Dziewczynka w wieku 3 lat i jednego dnia nadaje się do stosunku seksualnego.“
Niddaa 71 a, Kethuboth 6 a, Jabmuth 57 a und 60 a, Kidduschin 10 a, Aboda zara 37 a
„Żyd może odbywać stosunek płciowy z nie żydowską dziewczynką, ale nie może jej poślubić“ (Gad. Shas. 22)
„Gdy ktoś widzi, ze zło go ogarnia, wtedy idzie do miejsca, w któryrm go nie znają owija się na czarno i podąża za głosem swojego serca.“ (Mo´ed katan 17 a, Hagiga 16 a, Kidduschin 40 a)
„Sprawca cierpienia nie musi płacić odszkodowania, ponieważ dziewczyna będzie cierpieć razem z mężem.“ (Baba kamma 59 a)
„Żyd może skłamać, jeśli zostanie zapytany przez Goja, czy w jego księgach jest napisane coś przeciwko nim.“ (Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17)
„Żydzi – są ludzkimi stworzeniami, a inne nacje świata są nieludźmi, tos ą zwierzęta.“ (Baba Necia 114,6)
„Gdy nadejdzie mesjasz, wtedy żydzi będą mieli 2800 niewolników.“ (Simeon Haddarsen, fol. 56-D)
„Jeżeli zostanie udowodnione, ze ktoś dał Gojowi żydowskie pieniądzę, trzeba znaleźć sposób, aby strata została spłacona w całości, a sprawca został usunięty z ziemi.“ (Choschen Hamm 388,15)
„Żyd może mieć wszystkie dobre należące do Goja, kiedy tylko chce. Ten, który zwróci Gojoiwi jego majątek, wtedy złamie zasadę.“ (Choschen Hamm 266,1)
„Dobra nieżydów równają się pustyni, są to bezpańskie dobra, i każdy kto wejdzie pierwszy w ich posiadanie, uzyskuje je.“ (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)
„Nieżydzi nie mogą okraść, ograbić pięknej kobiety żydówki, ale Izraelici mogą to zrobić dla Gojów. Nieżydzi nie mogą zaatkować Izraelitów,ale żydzi Gojów tak. Zydzi mogą wstrzymać wypłacanie pieniędzy nie żydom, ale Gojom takie praktyki w stosunku do żydów są zabronione.“ (Synhedrin 57 a)
“Żyd Żyda nie może obrabować, ale Goja tak, ponieważ w Lev 19, 13 jest wyraźnie napisane: „Nie możesz czynić krzywdy swojemu bratu!”, wg. Jehudy te słowa nie mają żadnego odniesienia do Goji, który nie jest Twoim bratem.” (Baba mezia 61 a)
“Gdy Żydowi jest dana możliwość głoszenia nauk Rabina, ma głosić zakłamane wyjaśnienia, a ten kto łamie te prawo, jest mordowany.” (Libbre David 37)
„Aby usprawiedliwić siebie, żyd może dać zakłamane (puste) obietnice.“ (Schabouth Hag 6d)
„Jest zabronione ratowanie Goja w niebezpiecznych lub śmeirtelnych sytuacjach.“ (Hikkoth Akum X1
„Nie okazywać Gojom miłosierdzia.“ (Hikkoth Akum X1)
“Zamordowanie Goja (nieżyda) jest podobne do zabicia dziekiego zwierzęcia.” (Sanhedrin 59a)
„Najlepszych Goji (nieżydów) pownno się zabijać.“ (Aboda Zara 26b, Jad chasaka 49 b, Kidduschin 40 b, u 82 a, Mechita 11 a, Sophrim XV 10)
„Goj, który zajrzał do księgi (Talmud) jest zamordowany i musi zostać zamordowany.“ (Sanhedrin 59a)
“Ten, który chciałby, anulować swoje ślubowania/obietnice na cały rok, powinien wstać na początku roku i powiedzieć: „wszystkie moje obietnice/ każde ślubowanie, które złożyłem jest przeze mnie anulowane/ nieważne. Wtedy, trzeba myśleć tylko o pochwałach.” (Nedarim 23b)