Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

        Kapłan Ezdrasz przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego przed zgromadzenie mężczyzn kobiet i dzieci, którzy byli zdolni słuchać i rozumieć. Gdy Ezdrasz otworzył Księgę na oczach ludu, cały lud się podniósł i Ezdrasz Błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: Amen! Amen!  Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano tę Księgę objaśniając, że lud rozumiał. Wreszcie ci, którzy pouczali lud rzekli: Ten dzień jest poświęcony Bogu, waszemu Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu Bogu naszemu. Księga Nehemiasza – KSIĘGA PRAWDY.

GŁOŚCIE CZEŚĆ PANU WŚRÓD WSZYSTKICH NARODÓW – ŚPIEWAJ PANU ZIEMIO CAŁA – ODDAJCIE PANU CHWAŁĘ NALEŻNĄ JEGO IMIENIU GŁOŚCIE WŚRÓD LUDÓW, ŻE PAN JEST KRÓLEM! ON UTWIERDZIŁ ŚWIAT TAK, ŻE SIĘ NIE ZACHWIEJE, BĘDZIE SPRAWIEDLIWIE SĄDZIŁ LUDY.

                                                Znalezione obrazy dla zapytania PAN JEZUS BÅ OGOSÅ Ä„WI

Pan Jezus powiedział do Stanisława Bożego człowieka, który zna Stary Testament:

„Powołałem Stanisława do walki z kłamstwami i obłudą nader Mojemu Królowaniu szkodliwą. Otóż powiadam wam Moi obrońcy – wy znacie „Boże Przymierze”, to teraz należy Ono do was Polaków i trwajcie w Jezusowej wierze. „Ja będę wam Królem, a wy Królewskimi dziećmi i Moimi przyjaciółmi”, a tak potrzeba niewiele. AKTAMI INTRONIZACYJNYMI oddajcie Mnie WŁADZĘ i będziemy rządzili RAZEM, ale wy będziecie godnie Mnie reprezentować sercami miłosiernymi i z miłością, a także z wielkim szacunkiem do Boga Ojca; Boga Syna i Boga Ducha Świętego, bo teraz nie ma jeszcze tego. Umocniłem Stanisława odwagą i czyń synu jak umiesz i podchodź do sprawy z wielką powagą. Błogosławię ciebie za twoją pracę nieprzemijającą na każdy dzień i noc i niech służy tobie Moja moc. Jezus twój Pan i Król.

 
                                                           Podobny obraz
Boże Ojcze Wszechmogący bardzo prosimy o wskazówki dla nas, abyśmy uwielbili całą Trójcę Przenajświętszą w swej POTĘDZE i bardzo prosimy, aby użyła swej POTĘGI do nawracania Polityków w Rządzie i Duchownych rządzących w Episkopacie w celu uznania Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, który jako KRÓL ma władzę zamienić serca ludzkie z mściwych, awanturniczych i morderczych na miłosierne, aby ludzie mający takie serca zaprowadzili pozytywne zmiany  w myśleniu, mowie i czynach pokojowych w Polsce i na świecie.
         

     

 

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY

 „Przypominam wam wszystkim ludziom, że Bóg zawarł PRZYMIERZE z Narodem Żydowskim, który zmieniał swoje nazwy dla ogólnie Narodu Żydowskiego. Przez pewien czas ludzie byli Bogu posłuszni, lecz Mój wróg namieszał w ich głowach i na podstawie, że są Narodem Wybranym rozumieli, że to oni powinni panować nad światem, a nie Bóg Wszechmogący i zdradzili Mnie Boga Ojca. A przecież Ojciec wiele razy im darował i przebaczał, lecz wybierali lucyfera, który im obiecywał, który ich namawiał do złego i to się podobało Żydom, gdyż szli drogą nieprawości zasłaniając się Bogiem Ojcem Wszechmogącym, że czynią według Jego woli. I tak trwało długo. Gdy zabili Jezusa Chrystusa Mego Syna to już zupełnie Mnie stracili i grzeszyli różnymi sposobami. W ich Narodzie, a szczególnie rządzący ich krajem pychą i samouwielbieniem zawładnęli nimi. Dlatego obserwuję Polaków, że są bardzo rozmodleni i w Boga w Trójcy Przenajświętszej wierzą, to od natchnieniem Ducha Świętego Syna Jezusa na KRÓLA POLSKI uroczystymi AKTAMI INTRONIZACYJNYMI ukoronują. A teraz przypominam, co przyrzekali kapłani wierni Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu w momencie odbierania swojej szaty kapłańskiej – niech to wykonują. Obecnie nadchodzi trudny czas i dla was niezrozumiały, bo znowu Żydzi chcą panować nad światem różnymi podstępnymi sposobami, a często poprzez związki małżeńskie z nie Żydami.I TERAZ ZAWRZYJCIE Z NAMI BOŻE PRZYMIERZE WIERNI BOGU TRÓJJEDYNEMU NA WARUNKACH JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, CO SPOWODUJE, ŻE BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL BĘDZIE PANOWAŁ W WASZEJ OJCZYŹNIE, A TAKŻE BĘDZIE ZMIENIAŁ WASZE SERCA NA MIŁOSIERNE I ZAPANUJE W POLSCE WIELKA CHWAŁA BOGU TRÓJJEDYNEMU, A TAKŻE POKÓJ I SPOKÓJ MIĘDZY WAMI. Ja Bóg stworzyłem tę piękną ZIEMIĘ dla was ludzi i pragnę, aby panowała na niej miłość, zgoda   i szacunek między wami. Dlatego też zawierzcie Przyszłość Polskiego Narodu i całej Polski w Jezusa   Wierze co spowoduje zmiany przyszłości z wrogiej na przyjazną i będziecie żyć jak Bóg przykazał bez    grzechów, bo PRAWO BOŻE ZAPANUJE – tak wam dopomóż – Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus,   Bóg Duch Święty, a także wasza KRÓLOWA MARYJA MATKA. Amen”.

                                           Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za grzeszników

 

                                                          MODLITWA za GRZESZNIKÓW.
           „Ojcze Niebieski kocham Cię i mówię Ci to tyle razy ilu Aniołów w Niebie. Tyleż razy składam przed Tobą pokłon Święty Boże za tych, 
           którzy idą na zatracenie i nikt za nich się nie modli. Zmiłuj się nad nimi Panie Boże Wszechświata, bo Ty możesz wszystko, a oni sami 
                z siebie nic już nie mogą, tak ich spętał nieprzyjaciel. Zerwij ich łańcuchy, tak jak onegdaj wyzwoliłeś Izraelitów. Okaż im Łaskę
                   o Najwyższy. Niech Krew Twojego umiłowanego Syna obmyje ich serca, aby skruszeni powrócili do Ciebie. Amen„.
                   —————————–——————————
 
PRAWO PAŃSKIE JEST DOSKONAŁE I POKRZEPIA DUSZĘ, ŚWIADECTWO PANA NIEZAWODNE, UCZY PROSTACZKA MĄDROŚCI, JEGO SŁUSZNE NAKAZY RADUJĄ SERCE. DO PANA NALEŻY ZIEMIA I WSZYSTKO CO JĄ NAPEŁNIA – ŚWIAT I JEGO MIESZKAŃCY. OTO POKOLENIE TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ OBLICZA BOGA WSZECHMOGĄCEGO, WSZECHWŁADNEGO I KRÓLA NARODÓWMIEJ UFNOŚĆ W PANU I CZYŃ TO, CO DOBRE, A ON SPEŁNI PRAGNIENIE TWEGO SERCA. POWIERZ PANU SWĄ DROGĘ, ZAUFAJ MU, A ON SAM BĘDZIE DZIAŁAŁ. ZBAWIENIE SPRAWIEDLIWYCH POCHODZI OD PANA, ON ICH UCIECZKĄ W CZASIE UTRAPIENIA. PAN BÓG ZASTĘPÓW ON JEST KRÓLEM CHWAŁY – ŚWIATŁO NA OŚWIECENIE POGAN. OTO LUD WIERNY SZUKAJĄCY BOGA. ZIARNEM JEST SŁOWO BOŻE, A SIEWCĄ JEST CHRYSTUS – KAŻDY, KTO GO ZNAJDZIE BĘDZIE ŻYŁ NA WIEKI. IDŹCIE I GŁOŚCIE JEGO EWANGELIĘ. GŁOŚCIE CZEŚĆ PANA WŚRÓD NARODÓW.