Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Szanowni Państwo

tydzień temu pisałem Państwu o Prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim, który jednym z pierwszych aktów swojej władzy uczynił podpisanie deklaracji Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” czyli tzw. „Karty LGBT”.

Dokument stał się już głośny wśród rodziców, albowiem budzi uzasadniony niepokój jako zobowiązanie miasta do wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze „Standardami edukacji w Europie” Światowej Organizacji Zdrowia WHO (Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem).

http://www.citizengo.org/pl/fm/168958-nie-dla-edukacji-seksualnej-wg-standardow-who-w-warszawie

Są one szczegółowym opisem zakresu wiedzy, umiejętności i postaw jakie powinny przyswoić sobie nasze dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

Powszechny sprzeciw rodziców wzbudza fakt, że już w grupie wiekowej 0-4 lata autorzy standardów zalecają przekazanie dziecku informacji na temat: „Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa.” (str. 38).

Podobnie w grupie 6-9 lat, w której oczekiwane jest dostarczenie wiedzy o „różnych metodach antykoncepcji” (str. 42) oraz „pozytywnym wpływie seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie” (str. 43)Na kolejnym etapie, w grupie 9-12 lat, można już, zdaniem seksedukatorów wymagać od dzieci w kontekście seksualności „świadomości praw, wyborów i możliwości”, w tym postawy „wolnego wyboru partnera” (str. 45).

Idąc konsekwentnie dalej, w grupie 12-15 lat, autorzy chcą, by uczniowie mieli już „umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu” (str. 48).

http://www.citizengo.org/pl/fm/168958-nie-dla-edukacji-seksualnej-wg-standardow-who-w-warszawie

Jeśli są Państwo tymi rodzicami, którzy chcieliby wyrazić jakikolwiek sprzeciw wobec takiego modelu edulkacji seksualnej, to autorzy standardów ostrzegają wprost„W ostatnich dziesięcioleciach panuje w całej Europie tendencja do wprowadzania edukacji seksualnej jako przedmiotu obowiązkowego, bez prawnych możliwości czy wypisywania się („opting-out” clauses) dzieci z tych zajęć, w sytuacjach gdy rodzice mają zastrzeżenia dotyczące programu nauczania.” (str. 14).

Polska, przez ostatnie 30 lat, nie była (na szczęście) krajem, w którym można było zmusić rodziców do poddania swoich dzieci seksualnej indoktrynacji i mocno wierzymy, że nadal takim krajem pozostanie.
Nie pozwolimy zatem, by jakikolwiek urzędnik samorządowy, działający w interesie homoseksualnego lobby i narzucający wszystkim rodzicom ideologiczny model wychowania dzieci, nie napotkał większego sprzeciwu społecznego.

Jeżeli nie mieli Państwo okazji zrobić tego wcześniej bardzo prosimy o podpis pod zamieszczoną obok petycją do Prezydenta Warszawy teraz!

Stańmy razem w obronie naszych dzieci przed zamiarami homoseksualnego lobby!

http://www.citizengo.org/pl/fm/168958-nie-dla-edukacji-seksualnej-wg-standardow-who-w-warszawie 

Łączę wyrazy szacunku

Paweł Woliński razem z całym zespołem CitizenGO