Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

RZĄD W POLSCE – NIE POLSKI PCHA POLAKÓW DO WOJNY, GDYŻ NARÓD NIE POZWOLI SOBĄ MANIPULOWAĆ DIABELSKIM LUDZIOM. A CO ROBIĄ HIERARCHOWIE RZĄDZĄCY EPISKOPATEM – CZY KOPIECIE GRÓB POLAKOM I SOBIE?  TRZASKOWSKI I JEMU PODOBNI SĄ WYSŁA NNIKAMI LUCYFERA Z PIEKŁA I ONI WŁAŚNIE CHCĄ ZNISZCZYĆ KATOLIKÓW W POLSCE A KAŻDY MUSI UMRZEĆ I STANIE PRZED SĘDZIĄ BOGIEM JEZUSEM, JEŚLI ZDĄŻY PRZED PORWANIEM PRZEZ DIABŁÓW DO PIEKŁA. WSZYSCY KOCHAJĄCY GRZECH BĘDĄ POTĘPIENI I OBEJRZYJCIE WASZE MIEJSCE WIECZNE W PIEKLE.  WSZYSCY, KTÓRZY SĄ ZA GRZECHAMI SODOMSKIMI NAWET NIE ZDĄŻĄ SPOJRZEĆ PANU BOGU W OCZY, BO ICH PORWĄ DIABŁY DO OGNIA PIEKIELNEGO A TAM BĘDĄ PALIĆ SIĘ WIECZNIE, WYĆ I PRZEKLINAĆ SAMYCH SIEBIE, ŻE BYLI TACY GŁUPI I UWIERZYLI LUCYFEROWI. mk.

PILNE – posyłamy do Pana PREZYDENTA, RZĄDU w POLSKE itd…..
Skandaliczna sytuacja warszawskiej szkolnej seks-edukacji !!!!!!!!!!!!!!!!!
Do bycia przyzwoitym człowiekiem długopis prezydenta Warszawy nie jest tu potrzebny……. To wystarczy. …………RODZICE  –  KATOLICY…..Boze ratuj dzieci !!!
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pomimo licznych protestów i wątpliwości natury społecznej i prawnej, 18 lutego 2019 roku podpisał Deklarację „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (tzw. Karta LGBT). Zakłada ona: ingerencję w programy nauczania w szkołach i wprowadzenie tzw. zajęć antydyskryminacyjnych i tzw. „edukacji” seksualnej. Prezydent Stolicy zadeklarował także wprowadzenie do szkół obserwatorów ds. LGBT oraz wsparcie dla nauczycieli, którzy nawet wbrew woli reszty kadry pedagogicznej i rodziców chcą promować wśród uczniów homoseksualny styl życia. Programy te są niczym innym jak nauczaniem dzieci podejmowania praktyk seksualnych dla dzieci w wieku 0 – 4 lata przewiduje się naukę o masturbacji, 9-latki mają się uczyć o tym, jak negocjować bezpieczny i przyjemny seks. Prezydent Stolicy zadeklarował także wprowadzenie do szkół obserwatorów ds. LGBT oraz wsparcie dla nauczycieli, którzy nawet wbrew woli reszty kadry pedagogicznej i rodziców chcą promować wśród uczniów homoseksualny styl życia. Szczególny niepokój budzi program „Latarnik”. Zakłada on, że w każdej szkole przynajmniej jeden z pracowników ma zostać wyznaczony do wspierania i realizacji postulatów środowisk homoseksualnych. Osoba ta ma za zadanie m.in. popierać działania nauczycieli wprowadzających w życie postanowienia zawarte w Karcie LGBT. Jest to wywieranie bezpośredniej presji ideologicznej na grono pedagogiczne, młodzież szkolną i rodziców. Szczególny niepokój budzi program „Latarnik”. Zakłada on, że w każdej szkole przynajmniej jeden z pracowników ma zostać wyznaczony do wspierania i realizacji postulatów środowisk homoseksualnych. Osoba ta ma za zadanie m.in. popierać działania nauczycieli wprowadzających w życie postanowienia zawarte w Karcie LGBT. Jest to wywieranie bezpośredniej presji ideologicznej na grono pedagogiczne, młodzież szkolną i rodziców. Brak kompetencji do takich działań ze strony Prezydenta Trzaskowskiego oraz rażąca niezgodność Karty LGBT z Konstytucją RP i prawem oświatowym, wymagają konkretnych reakcji. Nie możemy pozostać bierni wobec tak karygodnego łamania praw i sumień polskich rodziców i dzieci. Zwracamy się do Minister Edukacji Anny Zalewskiej o pilną kontrolę w warszawskich szkołach. Mieszkańcy Warszawy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Oto w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają ich dzieci, osoby niepożądane zyskują możliwość wpływania na proces edukacyjny w sposób skrajnie szkodliwy. Minister Edukacji Anna Zalewska w grudniu 2015 roku udzieliła wywiadu, w którym zadeklarowała, że nie wpuści do szkół seksedukatorów. Pora na realizację złożonej obietnicy!