Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

W Święto Kobiet i każdego dnia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Módlmy się o Uratowanie Kobiet i Ojczyzny Polski!:

https://gloria.tv/video/JRwdxnWreLFZ3MPWe9rRMvScX

https://gloria.tv/video/yd24HmwSN8kd4sLUpua4cBxYr

                                       8 marca 2019 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet

Otwierajmy nasze serca i umysły na Słowo Boże, zawierzajmy problemy nasze i naszych bliskich Panu Jezusowi. Oddajmy Panu Bogu nasze grzechy, słabości i pozwólmy, aby działał w naszej codzienności. Dzisiaj także naszą wdzięczną Modlitwą obejmujemy nasze kobiety – szczególnie te, które Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. Módlmy się, aby kobiety mogły być otaczane szacunkiem i życzliwością, aby stały na straży wierności wartościom chrześcijańskim i tajemnicy rodzącego się życia.                                             

 
                                                   Znalezione obrazy dla zapytania pan jezus i kobiety
 

        Panie Jezu – kobiety pytają jaki kolor chusty – mantylki mogą nakładać na głowy podczas Mszy Świętej?

    PAN JEZUS

” W okresie postu kolor czarny, a w pozostałych miesiącach kolor biały. Dziękuję, że chcecie nosić takie chusty na głowie i towarzyszyć w Mojej Męce i w niekończącym się cierpieniu świadomie”. A Dzień Kobiet?Dla Mnie „Dzień Kobiet” jest w całym ROKU kalendarzowym, gdyż kobieta jest stworzeniem Bożym ukształtowana według Woli Bożej i bardzo je szanuję, gdyż mają bardzo dużo obowiązków w życiu rodziny. A wy kobiety szanujcie swoje ciało i brońcie je przed każdą zniewagą. Wy jesteście NADZIEJĄ na przyszłość świata i proszę was – nie zabijajcie waszych dzieci, a kochajcie je bo od poczęcia każde dziecię, to CZŁOWIEK i Bóg Ojciec zaplanował mu życie skrycie. MATKA jest najbardziej odpowiedzialna za dziecko swoje, gdyż przekazuje mu MIŁOŚĆ uczucie najpiękniejsze i najważniejsze. Przyszłość świata zależy od kobiet, a Ja proszę was – unikajcie wszelkich podniet i walczcie z grzechem, gdyż „zły duch” zawsze czaruje was uśmiechem. Błogosławię was – dziewczęta, kobiety,  Matki, babcie i proszę was – swoje Rodziny kochajcie i grzechom nie ulegajcie. Amen. Wasz Przyjaciel Bóg Jezus Chrystus Miłosierny”.

                    **********************************************

Pragnę nadmienić, że ja nie pytałam Pana Jezusa o Dzień Kobiet a tylko o mantylki, lecz po zakończeniu zapisywania Słów o mantylkach – Pan Jezus dalej mówił  i zapisałam przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago dnia 8 marca 2019 r, o godzinie 19                                                    

 

                                                                      Podobny obraz

                               4 modlitwy dla każdej kobiety

Rozeznajesz swoje powołanie? Czekasz na wymarzonego męża? A może oczekujesz potomstwa lub już je wychowujesz? Na pewno w tym zestawieniu znajdziesz modlitwę dla siebie.

                                               Modli­twa o roze­zna­nie powo­ła­nia

 Boże, który mnie prze­ni­kasz i znasz dosko­nale. Stwo­rzy­łeś mnie dla szczę­ścia, pomóż mi je zna­leźć. Ukaż mi moją drogę życiową. Spraw, abym wybrała to, co Ty dla mnie zamierzy­łeś i do cze­goś mnie spo­so­bił jesz­cze w łonie mej matki. Chcę Ci być posłusz­na we wszyst­kim, chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dla­tego pro­szę o odwa­gę, bym Ci zaufała bez gra­nic, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Popro­wadź mnie po ścież­kach Two­ich. Amen.

                                                     Modlitwa o dobrego męża

 Boże, Ojcze Niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak, bym znalazła dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, do których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach światowych, lecz wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła na niego przez życie uczciwe i czyste. Dopomóż mi, bym czas panieństwa wykorzystała jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet potrzebnych w przyszłości do bycia dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym nic z mej młodości nie musiała taić przed mężem i dziećmi, lecz by życie moje mogło służyć im za wzór do naśladowania. Najświętsza Maryjo Panno, Przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką i pośredniczką u Boga. Amen.

                                          Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

 Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.

                                                               Modlitwa żony i matki

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.