Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Orędzie z 7 marca 2019 Najświętszej Maryi Panny Gwiezdnej (Portugalia) udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge, Kanada. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Tłumaczenie M.Tuszyńska– w podziękowaniu w dniu imienin naszemu ks. proboszczowi za trud pracy i serdecznej o nas troski 

 

Chrońcie Moje Słowa, Przenajświętsza Trójca 

 

Mój kochany i wszystkie Nasze umiłowane dzieci, to jest Maryja, Matka Wszystkich Naszych Dzieci. Przychodzę, aby podziękować wam za posłuchanie Boga Ojca i za modlenie się Modlitwą o Przejście Jerycha. Mój Ojciec był zadowolony, słysząc tych, którzy Go posłuchali. 

Do jakiego chaosu doprowadziły Nasze dzieci słuchając własnego ja i szatana, a nie podążając za swoim Bogiem.  Mówię wam, jako Matka, że żaden kraj, żaden naród ani cały świat nie mogą przetrwać, postępując dłuższy czas za szatanem. Szatan jest samo-zagładą  wszystkiego, czego dotknie. To może trwać szereg lat, lecz jedynym celem szatana jest zniszczenie każdej istoty ludzkiej i przejęcie świata ze wszystkimi jego fałszywymi „istotami” i doprowadzenie możliwie największej ilości dzieci Bożych do piekła. Ale wy wiecie i Ja wiem, że kontrola należy do Boga. Bóg zezwala szatanowi na jakiś czas iść swoją drogą i pozwala Naszym dzieciom podążać za ich wolną wolą przez tak długi czas, a następnie kładzie kres Swoim niewiernym dzieciom z wielkim bólem i cierpieniem, aby pokazać im, jak zły jest naprawdę szatan ze swoimi upadłymi aniołami. Cała technologia, która jest niebezpieczna dla Jego dzieci, pochodzi od upadłych aniołów szatana. Cała zła technologia jest następstwem wolnej woli niektórych dzieci Bożych, które są złe i nie chcą podążać za Wolą Bożą. Są chciwi i chcą władzy nad wszystkimi ludźmi, tak jak szatan. 

Jesteśmy teraz w okresie historii, o którym jest mowa w Biblii, w Apokalipsie św. Jana. Ta era czasu kończy się i zaczyna się Nowa Era Pokoju, a antychryst pokazuje swoją szkaradną twarz i próbuje zniszczyć ziemię i wszystkie dzieci Boże. Bóg przejmuje teraz zniszczenie wszelkiego zła i zabranie  wiernych ludzi do Nowego Jeruzalem i Nowej Ery Pokoju. Bóg zezwala teraz na drugi czas „Noego i Arki” poprzez klęski żywiołowe wywołane przez szatana, a to z powodu wszystkich grzechów Jego dzieci: zabijania Jego dzieci w łonie matek, grzechów ciała, oraz władzy i chciwości Jego dzieci. 

 

Moje umiłowane dzieci, zawrzyjcie pokój i proście teraz o przebaczenie od waszego prawdziwego Boga, ponieważ jutro może być za późno, bo wielu umiera  każdego dnia, a jeszcze więcej będzie umierało każdego dnia od klęsk żywiołowych. Wasza kochająca Matka Trójcy Przenajświętszej. 

 

 

 

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA  

4 marca 2019  https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm  Tłumaczenie M. Tuszyńska

 

Moi ukochani ludzie:

Wzywam was do medytacji nad Moimi Słowami, chociaż brak świadomości* wśród niektórych Moich dzieci zaciemnia Moje wezwania. DLATEGO PRZYCHODZĘ PRZED LUDZKOŚĆ Z MOJĄ MIŁOŚCIĄ, MOIM MIŁOSIERDZIEM I MOJĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ. 

 

*Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie). (Internet) 

 

Moje Miłosierdzie widzi Moje dziecko, które pokutuje i zdecydowanie ma zamiar się zmienić, jak gdyby patrzyło się na nie po raz pierwszy, dając mu to co najlepsze w Moim Domu. Moje Miłosierdzie przelewa się przed dzieckiem które naprawdę pokutuje i jest gotowe by już więcej Mnie nie obrazić. Jestem łaskawy i zarazem sprawiedliwy.  

 

NIE CHCĘ, ABY MYLONO MOJE MIŁOSIERDZIE Z BEZKARNOŚCIĄ … 


PRZYJDĘ I WSZYSTKIE MOJE DZIECI BĘDĄ SĄDZONE, KAŻDY. 

 

Na początku okresu Wielkiego Postu, Mój lud znajduje się przed Moim Miłosierdziem , a jeśli jest właściwa pokuta, umieszczę was w Moim Najświętszym Sercu, gdzie skorzystacie z siły, aby wytrzymać to, co przychodzi na ludzkość, pośród szaleństwa tych, którzy powodują, że Mój Kościół się trzęsie.  

 

Módlcie się i powierzajcie się Mojej Najświętszej Matce, która jako Drzwi Nieba nieustannie wstawia się za każdym z Moich dzieci, wzywa je, podtrzymuje je na nowo, aby nie zginęły. 

 

Zastanówcie się i nie wycofujcie w obliczu zła, które rozprzestrzenia brud nad Moimi dziećmi, aby demony z ich przebiegłością zadusiły was, doprowadzając was aż do pogardy Zbawienia, które Ja w szczególny sposób ofiarowuję wam w Wielkim Poście ażebyście mogli ocalić swoje dusze. 

 

Mój Kościół cierpi i ilu cieszy się z tego Mojego cierpienia!
Mój Kościół jest rujnowany: biada tym, którzy go rujnują!

Biada tym, którzy są przeszkodą dla Moich dzieci i prowadzą ich ku przepaści lub do cierpienia! 

 

 

WSZYSTKIE MOJE LEGIONY NIEBIESKIE PRZYBYWAJĄ, ŻEBY TOWARZYSZYĆ MOJEMU WIERNEMU KOŚCIOŁOWI: WIERNEMU MNIE, PISMU ŚWIĘTEMU, WIERNEMU BOŻEMU PRAWU, WIERNEMU MOJEMU NAUCZANIU I ZASADOM.
TO SĄ TE PUNKTY ZWROTNE DLA TYCH, KTÓRZY MNIE KOCHAJĄ  

I PRZESTRZEGAJĄ MOJEJ PRAWDY. 

Nie lękajcie się, nie wycofujcie się, pozostańcie świadectwami Mojej Miłości; tylko wtedy będziecie mogli kontynuować posuwanie się naprzód.  Ci, którzy nie są świadectwami Mojej Miłości, będą zdezorientowani i zawiedzeni, pójdą innymi ścieżkami, które prowadzą tylko do zatracenia. 

 MÓJ KOŚCIÓŁ JEST JEDNYM W MOJEJ WOLI: NIE SĄ TO RÓŻNE SŁOWA, ALE JEDNO POJEDYNCZE SŁOWO, KTÓRE JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM (J 14,6). 

Szczególnie w tym Wielkim Poście nie załamujcie się; nadal bądźcie wierni i kochajcie Moją Matkę; towarzyszcie Jej szczególnie podczas Mojej drogi na Kalwarię. 

MOI LUDZIE, MUSICIE BYĆ MOJĄ PRAWDZIWĄ, WŁASNĄ MIŁOŚCIĄ. JA ZAPRASZAM WAS, ABYŚCIE SIĘ STALI NOWYMI STWORZENIAMI, ODŁOŻYLI NA BOK GRZECH, KTÓRY PROWADZI WAS DO DUCHOWEJ ŚMIERCI; POZBYLI SIĘ SWOJEGO STAREGO UBIORU, WALCZYLI Z TYM PIJANYM „EGO”, KTÓRYM RANICIE SWOICH BRACI I SIOSTRY, KTÓRYM RANICIE TYCH NAJBLIŻSZYCH WAM, ORAZ MNIE. 

Człowiek zapomina, że sądem, którym osądzi, zostanie osądzony, a miarą, którą mierzy, będzie zmierzony. (Mt 7,1-2). 

Ćwiczcie się w Dziełach Miłosierdzia i stosujcie je.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Meksyk, cierpi, jego ziemia się trzęsie.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, ziemia ich jest wstrząsana i cierpią z powodu natury.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Włochy, cierpią, ziemia się trzęsie.

Umiłowany Mój Ludu, Mój Anioł Pokoju przyniesie wam Moje Światło; 

On będzie wam towarzyszył, módlcie się o to.

 Pogódźcie się z Moim Domem; Ja przyjmę was z Moją Miłością.

Bądźcie silni wobec siebie, bardzo stanowczy; nie pozwólcie sobie na oddzielenie się ode Mnie.

Żyjcie w tym Wielkim Poście gotowi na prawdziwe spotkanie, w komunii z Moją Miłością, Moją Prawdą, Moim Pokojem, niezwykle świadomi, że jesteście Moimi dziećmi. 


Módlcie się, ofiarujcie, niechaj ci, którzy mogą pościć, to czynią. 


Żyjcie w Moim pokoju.

Błogosławię wam, niosę was w Moim Najświętszym Sercu. 


Wasz Jezus 

                        BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

                        BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

 

(*) Objawienia o Aniele Pokoju, przeczytaj …  https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html

 

Apokalipsa św. Jana 5,2-5  Biblia Tysiąclecia 

I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»
3 A nie mógł nikt –
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią –
otworzyć księgi ani na nią patrzeć.
4 A ja bardzo płakałem,
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.
5 I mówi do mnie jeden ze Starców:
«Przestań płakać:
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida
2,
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».