Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NIE SŁUCHAJCIE BEZBOŻNEJ UNII EUROPEJSKIEJ A BOGA WŁAŚCICIELA ZIEMI.

Komitet Ministrów Rady Europy przygląda się funkcjonowaniu przepisów aborcyjnych w Polsce i wyraża zniecierpliwienie brakiem postępów w wykonaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi między innymi o legalny dostęp do aborcji.

Jak napisała „Rzeczpospolita”, Komitet Ministrów Rady Europy ocenił, że „ograniczona dostępność legalnego przerywania ciąży w Polsce jest problemem o charakterze systemowym”. Autorem tekstu jest Agata Szypulska, specjalista w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Według niej Komitet sprawdzał jakie działania podjął polski rząd, by „zapewnić należne świadczenia kobietom domagającym się badań prenatalnych lub legalnej aborcji”. Stwierdzono brak postępów i zdecydowano o wzmożonym nadzorze nad wykonaniem przez Polskę dwóch orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Chodzi o sprawy, w których Trybunał stwierdził, że odmawianie pacjentkom dostępu do legalnych świadczeń stanowiło niedozwoloną ingerencję państwa w ich życie prywatne. Były to trzy przypadki – dwa dotyczyły dostępu do aborcji, a jeden do badań prenatalnych. Komitetowi – poza wypłatą odszkodowań – zależy na tym, by Polska przyjęła regulacje, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości.

Na ocenę Komitetu duży wpływ wywarły opinie Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych. To właśnie w oparciu o raporty tych gremiów uznano, że „możliwość wyegzekwowania legalnej aborcji pozostaje w rażącym rozdźwięku z gwarancjami polskiego prawa”.

https://www.pch24.pl/kompromis-aborcyjny-to-juz-za-malo–rada-europy-chce-zmiany-polskich-przepisow,67111,i.html

Głos Polki z USA o ustawie 447 i panowaniu Chrystusa Króla

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=IbJGnQ_x6nU