Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Państwo,

zapewne tak jak dla mnie i większości Polaków również dla Pani nie do przyjęcia jest pomysł, by dzieci w przedszkolu i szkole uczono o masturbacji, „elastycznym podejściu do seksualności” czy angażowaniu się w relacje homo- i biseksualne. Niestety ideolodzy LGBT coraz mocniej naciskają na polskich samorządowców, by narzucali szkołom obowiązek prowadzenia takich zajęć.

Jak wykazaliśmy, najbardziej rażącym przykładem jest podpisana przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracja LGBT+, która zawiera zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według kontrowersyjnych standardów WHO. Wcześniej podobne rozwiązania przyjęto m.in. w Słupsku i Gdańsku, a aktualnie przymierzają się do nich także samorządy w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. Niestety to dopiero początek.

Samorządowa Karta Praw Rodzin

„Prawa rodziców w szkole”

Instytut Ordo Iuris z determinacją angażuje się w obronę dzieci przed deprawacją i indoktrynacją aktywistów LGBT. Nasi eksperci opracowali przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, w którym w przystępny sposób informujemy o przysługujących rodzicom prawach oraz o obowiązkach, jakie ciążą na szkole. Wyjaśniamy w nim, jak zadbać o treści prezentowane dzieciom w szkole i przedszkolu, ale przede wszystkim pokazujemy, jak należy reagować w razie naruszenia naszych rodzicielskich praw.

Przygotowaliśmy też rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, które rodzice mogą przedłożyć władzom szkoły. Po jego otrzymaniu dyrektor powinien każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodzica na udział dziecka w kontrowersyjnych zajęciach.

Dotychczas przygotowane przez nas oświadczenie złożyły już dziesiątki tysięcy rodziców. W jednej z pomorskich szkół podjęliśmy interwencję natychmiast po telefonie poszkodowanych rodziców, których oświadczenie zostało zbagatelizowane. Wskutek naszej reakcji szkoła potwierdziła, że rodzice mają pierwszeństwo w decydowaniu o treściach wychowawczych zajęć. Jesteśmy gotowi podjąć podobne interwencje wszędzie tam, gdzie prawa rodziców są naruszane, a niewinność ich dzieci jest zagrożona.

Potrzebujemy systemowej ochrony dzieci

Jednak pomoc w indywidualnych sprawach to za mało. Zrobimy wszystko, by ochrona naszych dzieci i rodzin miała charakter systemowy. Dlatego zespół ekspertów Ordo Iuris opracował Samorządową Kartę Praw Rodzin, która stanowi odpowiedź na próby zawłaszczenia szkoły i samorządu przez ideologów LGBT oraz zobowiązuje władze lokalne do poszanowania konstytucyjnych praw rodziców.

Każdemu samorządowi oferujemy wsparcie w przystosowaniu Karty do potrzeb i konkretnych uwarunkowań lokalnej społeczności. Sojusznikami w tej pracy są coraz liczniejsze organizacje społeczne, które wspierają ją, stając się jej współautorami. To między innymi Centrum Życia i Rodziny, CitizenGo Polska, Fundacja Mama i Tata, Ruch 4 Marca, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku, Stowarzyszenie „Dar Życia”, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

Dokument gwarantuje obronę dzieci przed deprawacją, tworzy klarowny model uzyskiwania zgód od rodziców i zakłada pełną jawność działania w placówce organizacji zewnętrznych. Przypomina konstytucyjną zasadę, że pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice, a zadaniem szkoły jest wspomaganie ich w tej roli.

W świetle obowiązujących przepisów mamy konkretne narzędzia pozwalające egzekwować nasze prawa – ale w praktyce bardzo często są one ignorowane. Karta zobowiązuje samorządy, by informowały rodziców o przysługujących im uprawnieniach.

Wspieram działania Ordo Iuris

Po przyjęciu Karty samorząd nie będzie finansował z kieszeni podatników projektów uderzających w rodzinę i małżeństwo, w tym działań politycznego ruchu LGBT. Dokument gwarantuje też rodzicom małych dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy opieki.

Ważne, by jak najwięcej samorządów pilnie podpisało Samorządową Kartę Praw Rodzin.

W tym celu razem z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw rodziców przygotowaliśmy specjalną petycję „Stawiam na jedną kartę!”. Nasze podpisy złożone pod petycją trafią do blisko trzech tysięcy prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także do starostów i marszałków województw.

Pakiet rozwiązań dla rodziców w jednym miejscu

Zarówno Samorządowa Karta Praw Rodzin, jak i przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, stanowiące odpowiedź na próby zawłaszczenia szkół przez seksedukatorów i ideologów LGBT, są teraz dostępne w jednym miejscu.

Poznaj Pakiet Rodzicielski - Podpisz Petycję

Możemy powstrzymać napór ideologów LGBT na polskie szkoły. Dlatego ważne, żeby jak najszerzej rozpowszechnić przewodnik o prawach rodziców i oświadczenie rodzicielskie. Potrzebne jest też jak najszersze poparcie projektu Samorządowej Karty Praw Rodziny, który zagwarantuje, że władze samorządowe zamiast siać ideologię będą przestrzegały prawa.

Z pozdrowieniami

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Reagujemy na zgłoszenia o przypadkach naruszeń praw rodziców i dzieci w polskich szkołach. Prosimy o powiadomienie nas o takich sytuacjach, interwencję podejmiemy natychmiast.

Na zaproszenie rodziców prowadzimy w Warszawie i innych miastach Polski szkolenia z zakresu praw rodziców oraz z prawa oświatowego. Wszystkich zainteresowanych bardzo prosimy o przesłanie informacji na adres kontakt@ordoiuris.pl.

Chcemy, aby nasz przewodnik „Prawa rodziców w szkole” oraz Samorządowa Karta Praw Rodzin trafiły do jak największej liczby rodziców, organizacji społecznych oraz samorządów. Kampania informacyjna, organizacja spotkań z rodzicami i samorządami, to poważne koszty. Wierzę, że dzięki naszym Darczyńcom, uda nam się to zrobić.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl