Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Franciszek ściska się z „biskupką” luterańską

Biskup Stephan Ackermann z Trewiru w Niemczech dopuścił do Komunii świętej niektórych protestantów. Wcześniej na podobny krok zdecydowało się wiele niemieckich diecezji.

Bp Stephan Acerkamnn podjął decyzję o dopuszczeniu w diecezji Trewiru do Komunii świętej tych protestantów, którzy żyją w małżeństwie z katolikiem. Wcześniej to samo uczyniono już w wielu niemieckich diecezjach. Podstawą zmian są nieformalne wytyczne Episkopatu ogłoszone latem ubiegłego roku. Pod kierunkiem kard. Reinharda Marxa Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec wydała wówczas dokument „Iść z Chrystusem – szukając jedności”. Zalecono w nim wszystkim biskupom wyrażenie zgody na wspólne przyjmowanie przez mieszane pary katolicko-protestanckie Eucharystii, jeżeli tylko małżonkowie czują „palącą potrzebę” wspólnej Komunii. Zlekceważono teologiczne przeszkody oraz Tradycję Kościoła katolickiego całkowicie wykluczającą taki krok; w swoim dokumencie biskupi powołali się w dodatku przewrotnie na św. Jana Pawła II.

Początkowo chciano dokonać zmiany na poziomie całego Kościoła lokalnego, ale po sprzeciwie siedmiu biskupów zainterweniował Watykan. Papież spotkał się osobiście z kard. Marxem i pozwolił na wydanie luźnej zachęty, a nie formalnego dokumentu. O wszystkim decyduje teraz biskup miejsca. W praktyce w sprawie Komunii dla protestantów nie ma dziś między niemieckimi diecezjami jedności, nie mówiąc o jedności z Kościołem powszechnym, w którym obowiązuje zupełnie inna praktyka niż ta, jaką wcielają w życie progresiści zza Odry.

Bp Ackermann wydając zgodę na przyjmowanie przez protestantów Komunii świętej podkreślił, że katolicy i ewangeliccy chrześcijanie winni pogłębiać swoją świadomość realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Z kolegi biskup pomocniczy Trewiru, Franz Josef Gebert, przestrzegł księży diecezjalnych przed stawianiem się w roli „sędziów”. Jak podkreślił, kapłani nie mają podejmować decyzji za protestantów chcących przyjmować Komunię, ale raczej pomagać im w samodzielnym zdecydowaniu o tej sprawie. 

Bp Stephan Ackermann jest zwolennikiem głębokich zmian w Kościele katolickim. Optuje między innymi za zupełnie nowym ujęciem moralności seksualnej, tak, by odejść od postrzegania jako grzech ciężki każdego przypadku homoseksualizmu, antykoncepcji czy seksu przedmałżeńskiego.

Powyższy tekst jest jednym z licznych artykułów świadczących o olbrzymim kryzysie w Kościele. Ale zawsze pamiętamy, że Kościół to nasza Matka, to Chrystusowa Owczarnia, której – jak obiecał Jej Najświętszy Założyciel – bramy piekielne nie przemogą. Kościół – jeden, święty, powszechny i katolicki, dostarczyciel jedynej prawdziwej religii, będący Mistycznym Ciałem tego, który jest Prawdą, Drogą i Życiem istniał będzie zawsze. Był już wszakże targany licznymi kryzysami, prześladowaniami i upadkami – mimo tego zawsze wychodził z kłopotów i powstawał, by przekazywać wszystkim narodom Słowo Boże. Nie ustawajmy w modlitwie za naszych kapłanów i biskupów i Ojca Świętego, za nasze katolickie rodziny i katolickie społeczeństwo. Nie ustawajmy w modlitwie za  Pasterzy Kościoła – ta modlitwa jest im niezwykle potrzebna! Trwajmy przy tym w świętej wierze katolickiej, której zasad, dogmatów, prawd i tradycji nie da się zmienić. Czytajmy Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym wciąż odnaleźć możemy słuszne odpowiedzi na dręczące nas pytania.

https://www.pch24.pl/niemcy–biskup-ackermann-dopuscil-niektorych-protestantow-do-komunii,67256,i.html