Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE BOGA OJCA dla wizjoneara z HOLY FAMILY REFUGE z 24 marca 2019 r w Święto Matki Bożej Kwitnącego Ciernia, Francja (Our Lady of the Flowering Thorn); Kontynuacja Orędzi udzielonych od 22/2/19 do 26/2/19 „Przejście Modlitwy Jerycha” https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge 

Przyjdź całe Niebo ze słowami Boga


Mój synu, to jest BÓG, Ojciec Nieba i ziemi. Jak wam właśnie powiedziałem, Niebo przechodzi teraz nad waszym obszarem, robiąc Przejście Jerycha (14:30 czasu wschodniego). Poprosiłem cię o pozwolenie na oczyszczenie całego zła z twojego obszaru, gdy Niebiosa maszerują, i dałeś Mi pozwolenie na oczyszczenie ze zła całego Państwa.

 
Powiedz Moim dzieciom, że przechodzimy przez każdy obszar w USA i poproś ich, aby udzielili BOGU pozwolenia na oczyszczenie całego swojego stanu, gdziekolwiek mieszkają. Wszyscy płacicie podatki w swoim stanie, a płacicie także podatki federalne w swoim kraju. Tak więc każdy z was ma coś do powiedzenia na temat tego, co mogę zrobić w waszym stanie i kraju. Im więcej ludzi daje pozwolenie Swojemu BOGU, tym więcej jest zła, które Ja i całe Niebo moźemy wyrzucić z waszego państwa i kraju. Kocham, BÓG OJCIEC. 

ORȨDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DLA LUZ DE MARIA z 17 marca 2019 r https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm  Tłumaczenie obydwu Orędzi: M. Tuszyńska 

Mój ukochany ludu: 

MOJA MATKA WSTAWIA SIĘ ZA KAŻDYM Z WAS, NIEZALEŻNIE CZY KOCHASZ JĄ CZY NIE. 

 
Moja Matka nie chce, aby Jej dzieci zostały zgubione. Moja Matka zwraca uwagę na pustynię serca człowieka, który nie reaguje pozytywnie na Nasze wezwania, nie reaguje na wewnętrzną przemianę, na potrzebę, by teraz poświęciċ się gorliwie i zdecydowanie! 

Moi umiłowani: 


WASI BRACI NIE MOGĄ ZNAĊ WNĘTRZA MYŚLI LUDZKIEJ, ANI NIE MOGĄ PENETROWAĊ UCZUĊ OSOBISTYCH, ALE JA TESTUJĘ CZŁOWIEKA, NAWET JEŚLI ON TEGO NIE CHCE

Każda osoba musi uświadomić sobie transcendentną naturę tej chwili, w której zachodzą zmiany w człowieku – zmiany, które nie są postrzegane przez tych, którzy są daleko od Mojego Słowa, daleko od Mojej Prawdy, daleko od rzeczywistości w której żyją: zmiany w myślach, w racji, zmiany, które przyniosą korzyść tym, którzy żyją w wierze, w Mojej Miłości, w Moim przebaczeniu, zmiany w tych, którzy pomagają swoim braciom i siostrom, zmiany w tych, którzy są wierni i miłosierni, zmiany w tych, którzy karmią głodnych i dają wodę spragnionym. Dzielenie się będzie prawem w obliczu głodu, który nadchodzi dla całej ludzkości. (por. Mt 25, 31-36) 

TO JEST NATURĄ TESTÓW DLA TEGO POKOLENIA, KTÓRE ZAPOMNIAŁO O MIŁOŚCI I WYKRZYWIŁO PRAWDZIWE ZNACZENIE TEGO NIESKOŃCZONEGO DARU. 

Moi ludzie:

ODRZUCACIE MOJĄ MIŁOŚĆ, ABY NIE POZOSTAĆ W TYLE ZA TYM, CO JEST ZE ŚWIATA, dlatego wasze decyzje nie są słuszne, ponieważ idą ręka w rękę ze strachem przed byciem odróźnionym i odrzuconym za bycie Moim; z tego powodu jesteś zaniepokojony w swoim duchu i emocjach, wykazując się wielką słabością w walce z tymi zakłóceniami. 

LUDZKOŚĆ ZAANGAŻOWAŁA SIĘ W ZREDUKOWANIE MOJEJ MOCY. zastygliście w zaprzeczaniu autentyczności Mojej Prawdy, zachęcając diabła, który wkłada flagi w wasze ręce, abyście byli coraz bardziej podzieleni i aby to zamieszanie było w każdym i we wszystkim. Wewnątrz Mojego Kościoła panuje zamieszanie, podział; niektórzy decydują się przyjąć Mnie w jeden sposób, inni w inny – niektórzy są w stanie Łaski a inni wzmacniają grzeszników, aby każdy, kto żyje w grzechu, Mnie przyjmował. JESTEM UKRZYŻOWANY ZNOWU I ZNOWU. 

NIE MODLICIE SIĘ SERCEM, ALE W ROZTARGNIENIU SWOICH MYŚLI; NIE MÓWICIE DO MNIE Z ZAUFANIEM – BRAK JEST MODLITWY I  POCZUCIA ZAUFANIA. 

ZANIM MOJE DZIECI ZOSTANĄ OSOBIŚCIE PRZEEGZAMINOWANE, ZNAJDZIECIE SIĘ NA WPROST SIEBIE W BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE ZMIANY, dzięki błaganiom i wstawiennictwu Mojej Matki, aby Ostrzeżenie nie znalazło was nieprzygotowanymi. Ona jest Niewiastą obleczoną w Słońce, z Księżycem pod Jej stopami (Obj. 12: 1b), która w ciszy tej chwili błagała o to miłosierdzie dla Swoich dzieci, po czym pozwoli, by Ręka Mojego Ojca opadła na ludzkość. Tak więc to, co jest napisane i prorokowane, wypełni się, aby Moi wierni nie zginęli. 

DZIECI, DIABEŁ WYKORZYSTUJE WSZYSTKIE SWOJE STRATEGIE, ABYŚCIE NIE ZMIENIALI SWOJEGO ŻYCIA, ABYŚCIE KONTYNUOWALI W GRZESZNOŚCI, ABYŚCIE BYLI EGOISTAMI, ABYŚCIE NIE BYLI MIŁOSIERNI, ABYŚCIE NIE ZNALI MOJEJ MIŁOŚCI I ZDRADZALI MNIE, ABYŚCIE NAZYWALI TO, CO JEST PRAWDĄ KŁAMSTWEM, A WIARĘ IGNORANCJĄ. 

Nadchodzi wstrząs Wszechświata, słysząc lamenty ludzi: Słońce ogrzewa Ziemię jak nigdy dotąd (1), a w jednej chwili ciemność dotrze na Ziemię niezapowiedziane, pozwalając wiodącej roli na firmamencie zostać przejętym przez blask, który uniemożliwi człowiekowi widzenie jasno, aż łomot rozlegnie się na Ziemi i wszyscy zdadzą sobie sprawę, że to, co zostało ogłoszone przeze Mnie i przez Moją Matkę, jest prawdą. 

Módlcie się, na ludzkośċ nadchodzi wstrząs.
Módlcie się, ludy powstaną, wołając o miłosierdzie, a Moje dzieci cierpią.
Módlcie się za ziemie Ameryki Północnej; są wstrząśnięci i
będą biczowani przez naturę.
Módlcie się sercem za Instytucję Mojego Kościoła, za waszych braci i siostry, którzy cierpią prześladowania,  

za uciśnionych i głodnych. 

WYŚLĘ MOJE NIEBIESKIE ARMIE DLA PRZEMIENIENIA SERC; NIE CHCĘ, ABYŚCIE ZGINĘLI, DZIECI, NAWRÓCENIE W TYM MOMENCIE JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ DECYZJĄ, JEST TO FORMALNA DEKLARACJA I CEL WSZYSTKICH MOICH DZIECI. 

Wierzcie w Moje Miłosierdzie w tej nowej chwili, o które błagała Moja Matka, abyście zostali zbawieni i uwierzyli w Moją Sprawiedliwość. Kto zdecyduje się żyć w grzechu i nie odejdzie od grzechu, będzie plagą dla Moich [dzieci] , nawet po Ostrzeżeniu. (2) 

PILNIE POTRZEBNA JEST WEWNĘTRZNA PRACA, bardziej niż kiedykolwiek, z powodu otaczających was pokus i zaskakującego cierpienia z powodu klimatycznych, atmosferycznych i kosmicznych zjawisk, z którymi będziecie musieli się zmierzyć. 

Kontynuujcie modlitwę, będąc wierni Mnie i kochając bliźniego; podajcie rękę swoim braciom i siostrom.

Głoście bez słów i słowami, dawajcie modlitwę, pociechę, miłość, bądźcie misjonarzami Mojej Miłości żyjącymi w stałości i ofiarowaniu  siebie.

WIERZCIE MI, JESTEM Z WAMI (por. Mat 28, 20) I MUSICIE MI UFAĊ.

BŁOGOSŁAWIĘ WAS 


WASZ JEZUS

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

(1) Aktywność słoneczna, zagrożenie dla ludzkości … Solar activity, a threat to humanity …

(2) Wielkie Ostrzeżenie Boga dla ludzkości jest bliskie! The great Warning of God to humanity is near!