Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Podobny obraz

Pan Jezus i Matka Boża proszą, aby Polacy odmawiali każdego dnia GORZKIE ŻALE do Świąt Wielkiej Nocy w  intencji – „O nawrócenie grzeszników”. Każdego dnia inną część a jest trzy. Także  LITANIĘ     i SEKWENCJĘ do Ducha Świętego”.  mk.
 
 
 
                                        MODLITWA W INTENCJI KAPŁANÓW św. Faustyny.
„O Jezu mój proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie Jezu daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie – niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niech moc miłosierdzia Twego o Panie kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłanów, bo Ty wszystko możesz. Amen”. (Dz.1052)
 „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Pan Bóg mówi: nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Słowa Twoje Panie są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Szukajcie dobra, a nie zła abyście mogli żyć, a Pan Bóg będzie z wami. Stwórz Boże we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. AMEN”.
                                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania sekwencja do ducha Å›wiÄ™tego
Litania do Ducha Świętego
 
 Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty Mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojażni Bożej,
Duchu Święty, światło Proroków i Apostołow,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Duchu Święty, Boże
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty, Boże
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże
Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli.
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
P. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I Ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Módlmy się.
Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień Miłości Swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.
 

Gorzkie Żale część 1