Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

A co tu dialogować? Żydzi sami wybrali drogę zdrady Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego i Maryi. Przecież Pan Jezus zszedł z Nieba przede wszystkim dla nich, aby zaprowadzić Prawo Boże i Przykazania Boże przypomnieć, których Żydzi nie przestrzegali. A teraz pretensja, bo ……To dlatego wywalili tak bardzo sprawiedliwego i nawet już „świętego”papieża Benedykta XVI, który mówił i mówi prawdę i wykonuje ją według woli Bożej i takiej nauczał. To dlatego Pana Jezusa zabili, bo nie był zgodny z ich religią, a był i jest PRAWDĄ. Dlaczego Żydzi wtrącają się do naszej religii, czy my katolicy wtrącamy się do nich? Pan Bóg  dał człowiekowi wolną wolę i my jej przestrzegamy, a oni? Katolicy mają w herbie „miłość i szacunek do wszystkiego” a Żydzi? Zabijać innowierców, czyli „gojów jak Jezusa. mk..

„PAŃSTWO IZRAEL NIE MOŻE BYĆ UWAŻANE POD WZGLĘDEM TEOLOGICZNYM ZA ZIEMIĘ OBIECANĄ. SAMO W SOBIE JEST BOWIEM PAŃSTWEM ŚWIECKIM”.

Światło dzienne ujrzał kolejny tekst Benedykta XVI. To list do szwajcarskiego rabina Arie Foglera. Ukazał się on w książce biografa papieża, Elio Guerriero.

Benedykt XVI odważnie ocenia w nim relacje między chrześcijaństwem a judaizmem. Jego oceny odbiegają od enigmatycznych dokumentów, jakie ukazują się na ten temat w Watykanie.W liście do rabina Foglera, Benedykt XVI zwraca uwagę, że dialog między chrześcijanami a judaizmem „nigdy nie doprowadzi do takiej samej interpretacji we współczesnych czasach. Ta jedność jest kwestią Boga u końcu czasów”.  Joseph Ratzinger zdecydowanie rozprawia się także z izraelskim mesjanizmem. „Mesjanistyczne oczekiwanie [Izraela – przyp. red.], opierające się na postaci Dawida, pozostaje ważne, ale jego znacznie jest niepełne. (…) Jezus z Nazaretu jawi się nam, chrześcijanom, jako centralna postać, źródło nadziei (…)” – czytamy w liście Benedykta XVI.

Ratzinger zwraca uwagę, że „państwo Izrael nie może być uważane pod względem teologicznym za ziemię obiecaną. Samo w sobie jest bowiem państwem świeckim”.

Benedykt XVI odnosi się jednak także do proroctwa św. Pawła, że „Izrael będzie zbawiony” oraz Apokalipsy, w której wyraźnie jest napisane o zbawionych 12 pokoleniach Izraela. Dodaje przy tym, iż nadzieja na tę jedność zachowana jest „dla Boga na końcu czasów”.

Jak przypomina katolicki historyk i publicysta Sandro Magister, Benedykt XVI, już po rezygnacji dwukrotnie zabierał głos na temat tych relacji między chrześcijanami a żydami. Pierwszą z nich był obszerny tekst wysłany do kard. Kurta Kocha, przewodniczącego watykańskiej komisji do spraw dialogu z judaizmem. Drugi raz Joseph Ratiznger odniósł się do kwestii chrześcijan i żydów komentując watykański dokument opublikowany w 50. rocznicę deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra Aetate”. Dokument ten odrzucał po stronie katolickiej tzw. teorię zastępstwa, zgodnie z którą to Kościół zastąpił Izrael w roli zwiastuna Bożych obietnic. Podtrzymywał również, iż pomiędzy Bogiem a ludem Izraela trwa „przymierze nieuchylone”. Benedykt XVI ocenił natomiast, iż „stwierdzenia te są zasadniczo poprawne w wielu aspektach, ale są one także nieprecyzyjne i muszą być dalej rozwinięte krytycznie”.  Stwierdzenie to – jak przypomina Sandro Magister – naraziło Josepha Ratzingera na ostrą krytykę ze strony części niemieckich teologów, którzy ujrzeli w nim „niebezpieczeństwo dla dialogu katolicko-żydowskiego”, a nawet „podstawę nowego antysemityzmu”.

W 2018 roku miało dojść do spotkania rabina Foglera z Benedyktem XVI. Fogler, jak twierdzi Sandro Magister, miał być pod wrażeniem tego spotkania.  List Benedykta XVI do rabina Foglera zostanie opublikowany w książce „Benedykt XVI w dialogu z rabinem Arie Foglerem: żydzi i chrześcijanie”.

https://www.pch24.pl/ujawniono-list-benedykta-xvi–nie-ma-jednosci-miedzy-chrzescijanstwem-a-judaizmem,67844,i.html