Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA  

26 kwietnia 2019  https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm  Tłum. M. Tuszyńska 

 

Ludu Mój, ludu umiłowany, błogosławię cię.

KTO WCHODZI W TO, CZEGO JA PRAGNĘ, CZYNI REPARACJE I STALE KOCHA NIE PORZUCAJĄC MNIE, PODEJMUJĄC ZDECYDOWANĄ DECYZJĘ, ABY ROZPOCZĄĆ ŻYCIE STOPIONE ZE MNĄ, TEN  MÓJ SYN PONOWNIE SIĘ RODZI… 

 

PONOWNIE URODZIĆ SIĘ, JEST UJAWNIONE W TYM OBJAWIENIU NASZEGO DOMU. 

 

Moi ludzie, jeśli chcecie wejść w Moją Mądrość, musicie otworzyć oczy ducha, zachować myśl we Mnie, utrzymać umysł we Mnie, aby każdy czyn lub praca były w Mojej Woli.  

 

MOJA MATKA KOCHA WAS I WSTAWIA SIĘ ZA WAMI U NASZEJ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. Nie chce, aby którekolwiek z Jej dzieci było zgubione, ponieważ dla Mojej Matki, każde z was, jest Jej Sercem. 

 

DZIECI, CZY CHCECIE ABY MOJA MIŁOŚĆ PROMIENIOWAŁA? Bądźcie płodni, przyciągajcie dusze do Mnie, promieniujcie, stworzenia promieniują tym, co posiadają. Każde z nich różni się od drugiego, ale Moje dzieci mają coś wspólnego, co utrzymuje je w stałym odróżnieniu: są jednością, braterstwem, i są jak wspólne dobro pośród ludzkości, która szuka tylko dobra osobistego. 

 

Ideologie przychodzą i odchodzą, zaspokojenie instynktów doprowadziło ludzkość do sięgnięcia po zło i odrzucenia dobra. Moralnośċ została zdegradowana, społeczeństwo bez reguł jest tym, co dominuje w danej chwili, przyjemność, posiadanie, przynależność do mas jest celem większości bez pośrednictwa sumienia, które Mój Lud traci coraz więcej i więcej.  

 

Moje dzieci, nie dostosowujcie się do modernizmu, Prawo jest wyjątkowe i zawiera Przykazania, których nie można zmienić. ZANURZCIE SIĘ W MOIM ŚWIĘTYM SERCU I W NIEPOKALANYM SERCU MOJEJ MATKI, ZANURZCIE SIĘ W NASZEJ NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI, NA PODOBIEŃSTWO NASZEJ MIŁOŚCI DO KAŻDEGO Z WASZYCH BRACI.  

 

Moi umiłowani, diabeł nieustannie okłamuje was, abyście Mnie obrażali, wprowadza was w subtelne nowości w religii, aby oderwać was od winy, kiedy przekraczacie Boskie Prawo; nie przyjmujcie nowości ze strachu przed odrzuceniem, ale przeciwnie, pozostańcie stanowczymi i dlatego będziecie posiadaczami Życia Wiecznego.  

 

Nie odpoczywajcie, bądźcie wytrwali w nawróceniu, przygotujcie się duchowo, abyście mogli poradzić sobie z tym, co ma nadejść dla Mojego Ludu, zwłaszcza prześladowania, które będą nie tylko ze strony tych, którzy nie wierzą, ale także ze strony tych Moich dzieci, że ze strachu, z braku wiary, wydadzą was w ręce tych, którzy Mnie nie kochają. 

 

UKOCHANI, PRZYGOTUJCIE SIĘ NA OSTRZEŻENIE, MANIFESTACJĘ MOJEGO MIŁOSIERDZIA DLA DOBRA LUDZKOŚCI, ALE WCIĄŻ BĘDĄ CI, KTÓRZY ODEJDĄ ODE MNIE ZE ZWIĘKSZONĄ SIŁĄ PO OSTRZEŻENIU. (1) 

 

Ludzkość nie przygotowuje się, nie ćwiczy się w cnotach, aby działać na Moje podobieństwo (por. Mt 11,29), nie stawiają siebie w sytuacji, w której znajdą się wobec ciężaru własnego sumienia, który z biegiem czasu życia stał się niezauważany lub nie został uznany za obrazę wobec Mnie. 

 

OSTRZEGAŁEM ICH, ZABEZPIECZAŁEM ICH (w dowody), ABY ODTWARZALI NA SOBIE SAMYCH  „IPSO FACTO”- (SAM FAKT), ZANIM CZAS NIE JEST CZASEM, ALE (TAK JAK) KAŻDY! 

 

Epidemie będą się mnożyć, aż staną się pandemiami, powrócą wykorzenione choroby, tak jak człowiek Mnie wykorzenił i wybrał szatana na swego boga!  

 

Przedtem, będą się wzbudzaċ żywioły, w poszukiwaniu człowieka, który nie żyje według Mojej Woli.  

 

CUD JUŻ OGŁOSZONY BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE POŚRÓD MAŁYCH LUDZI EUROPY I W INNYCH MIEJSCACH OBJAWIEŃ MARYJNYCH, PO OSTRZEŻENIU, JAKO ZNAK NASZEJ BOŻEJ I ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI DLA LUDZKOŚCI ABY MIELI PEWNOŚĆ, ŻE MOJA MIŁOŚĆ I MIŁOŚĆ MOJEJ MATKI TRWA NIEUSTANNIE. 

 

ZA PRZYCZYNĄ BOSKIEGO DEKRETU TEN CUD BĘDZIE TAKŻE DANY MOIM DZIECIOM (OBYDWU) AMERYK NA WZGÓRZU TEPEYAC, W SANKTUARIUM MOJEJ MATKI, POD AUSPICJAMI NASZEJ PANI Z GUADALUPE, IMPERATOROWEJ (OBYDWU) AMÉRYK, W MEKSYKU, POSIADAJĄC WIELKIE POWIĄZANIE MOJEJ MATKI Z GUADALUPE Z PRZYJŚCIEM MOJEGO ANIOŁA POKOJU (2) DO LUDZKOŚCI. 

 

CHORZY, KTÓRZY BĘDĄ OBECNI W MIEJSCU CUDU, BĘDĄ UZDROWIENI, WIELKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OTRZYMAJĄ DUSZE,  

KTÓRE UWIERZĄ W BOSKIE POCHODZENIE TEGO CUDU. 

 

ZANIM BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE TA FONTANNA MOJEJ MIŁOŚCI, MOI LUDZIE MUSZĄ PODWOIĆ SWOJE MODLITWY, PRAKTYKOWAĆ MOJĄ MIŁOŚĆ I ROZPOWSZECHNIAĆ NAWOŁYWANIE MOJEGO DOMU, PONIEWAŻ WRÓG DUSZY MA SWÓJ STAŁY CEL: KRAŚĆ DUSZE. 

 

 

Umiłowany mój ludu, ziemia stale drży i natura ostrzega was, zachowajcie czujność.

  

Módlcie się za Stany Zjednoczone, cierpienie trwa w tym kraju.


Módlcie się za Chile, cierpi z powodu sił natury.

Módlcie się za Indie, są zanurzone w niestabilności.

Módlcie się, wulkany się budzą. 

 

 

MOI UKOCHANI LUDZIE, MOJA MATKA CHRONI WAS, KOCHA WAS.
Z MIŁOŚCI UTRZYMUJĘ MOJE ŚWIĘTE LEGIONY DLA LUDZKOŚCI. 

 

Moje błogosławieństwo spoczywa na każdym z was, Moje dzieci.

Kocham was. 

 

Wasz Jezus 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

(1) Objawienia o Wielkim Ostrzeżeniu Boga dla ludzkości, przeczytaj … (1) Revelaciones sobre el Gran Aviso de Dios a la humanidad, leer…

(2) (2) Anioł Pokoju, wysłany od Boga, przeczytaj … (2)  El Ángel de Paz, enviado de Dios, leer…