Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA z 30 KWIETNIA 2019 DLA LUZ DE MARÍA

 https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm      Tłum. z j. hiszp. przez j. ang. : M. Tuszyńska 

Dzieci Boga: 

 

 

W IMIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ DZIELĘ SIĘ Z WAMI BOŻYM POKOJEM NIEZBĘDNYM DLA CAŁEJ LUDZKOŚCI, I ŻE ZŁO NIE ODDZIELA WAS OD DR0GI,  NA JAKĄ POWOŁUJE WAS BOŻA MIŁOŚĆ. 

Muszą zachować pokój, aby nie byli łatwym łupem pokusy, do której szatan szybko wpada i pokonuje ich z wielką łatwością.   

 

KONIECZNYM JEST ABY LUDZIE NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZROZUMIELI, ŻE TE CHWILE SĄ DECYDUJĄCE, dlatego też zło wykorzystuje użycie wszelkich sztuczek, jakie posiada w swoich [zasobach] podłej broni, aby zamąciċ umysły dzieci Bożych. Ci, których znajdzie jako letnich w wierze, nakłania do upadku w nikczemne czyny i tym sposobem łatwiej przykuwa łańcuchami czyniąc ich swoimi niewolnikami. 

 

Nasz Pan i Król Jezus Chrystus kocha wszystkich i nie chce, aby oddali się złu. Nie wpadajcie do pułapki szatana teraz, w tej chwili, ta chwila jest decydująca. Nie zapominajcie o Bożym Miłosierdziu, nawet jeśli morze wstrząsane jest  największymi burzami, a fale wznoszą się na łodzi, która jest każdym z dzieci Bożych, to w człowieku jest wielkie dzieło Miłosierdzia, jest to, „Dawajcie, a będzie wam dane” (Łk 6, 38), w przeciwnym razie ten, kto nie przebacza, staje się swoim własnym wrogiem wewnętrznym, swoim własnym wyrokiem śmierci. 

 

Umiłowani przez naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, konieczne jest, aby powstać w duchu, nie aby wiedzieć więcej, ale by poczuć duszą i patrzeć czystym spojrzeniem i modlić się do Boga za tych, którzy nie przebaczają swoim bliźnim, bo to poprowadzi ich do utraty duszy, jeśli nie będą do czasu pokutowali. Jeśli człowiek lubi wytykaċ, to niech wytknie sobie, każdy powinien zmienić się w tego Samarytanina, który przechodził i zobaczył brata leżącego na ziemi, który zemdlał, opatrzył go i zabrał do gospody, żeby mu pomogli wydobrzeċ. (Por. Łk 10,25-37). 

 

                                            LUDZIE BOGA MAJĄ OBOWIĄZEK WOBEC CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA: 

 

  ZMIEŃCIE SIĘ, PRZEKSZTAŁĆCIE ŻYCIE! 

 

MACIE CZAS ZANIM NADEJDZIE KARA, POWSTAŃCIE, NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE BOŻA MIŁOŚĆ JEST NIESKOŃCZONA, BOŻE MIŁOSIERDZIE JEST NIESKOŃCZONE DLA TYCH, KTÓRZY SIĘ POPRAWIĄ. 

TO JEST ZROZUMIENIE, KTÓRE NAZYWA SIĘ NIEBEM: GRZESZNICY POWINNI ŻAŁOWAĆ ZA GRZECHY, A TY SPECJALNIE PRZECZYTAJ TĘ UWAGĘ, AŻEBYŚ SIĘ NIE ZNALAZŁ MIĘDZY NIMI. 

 

Nasz Król i Pan Jezus Chrystus, Nasza Królowa i Matka, nie chcą wzbudzaċ strachu, lecz was ostrzegają, abyście posiadali wiedzę i nie zasnęli w grzechu. Prorocy przekazują Słowo Domu Ojca, żebyście w tym momencie byli przygotowani, w przeciwnym razie byłoby tak, jak gdybyście nie byli zaalarmowani, ponieważ nadejdą wydarzenia i mogą zastaċ was śpiącymi, a tego nie chce Boża Miłośċ dla Swoich dzieci.  

 

Ludzie Boga, radujcie się z pokuty, będziecie mogli iść swobodnie, z hojnym duchem, aby pokutować. 

 

Umiłowane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jest tak wielu ludzi, którzy proszą Niebo o zstąpienie teraz, o ucisk! i … czy ci, którzy o to proszą, będą sprawiedliwi? Bo cierpienie przyjdzie dla całej ludzkości, nie tylko dla niektórych, ale dla grzeszników, i nie grzeszników; w tych chwilach będą testowani w wierze, dlatego domagajcie się niewzruszonej wiary. 

 

To jest zadanie Ludu Bożego: modlić się za siebie nawzajem, wołając o niezachwianą wiarę, która nie prowadzi ich do porzucenia Chrystusa w bólu, w próbach, w trudnościach, pośród prześladowań, masakr, głodu … wiara, wiara, wiara! Niebiańskie armie wołają do uszu ludzi: wiara w Boga!  

 

Wszechświat sprawdza człowieka, słońce ciemnieje i sprawdza człowieka. Woda mórz i woda deszczowa sprawdzają człowieka, dlatego wiara musi być nieporuszona, człowiek Boży nie jest rozczarowany. W tym momencie ludzkość musi przygotować się do przejścia z jednego miejsca do drugiego w obliczu niespójności wydarzeń.  

 

Bądźcie czujni, ofiara podobająca się Bogu jest tą, która najbardziej boli. Podczas Ostrzeżenia (1) będą patrzeć na siebie takimi, jakimi są, więc nie powinni czekać, ale nawróciċ się już teraz!  

 

Ze wszechświata przychodzi wielkie nieoczekiwane zagrożenie dla ludzkości, wiara jest niezbędna. 

 

Boża Miłość objawiła wam Jego wielkie Miłosierdzie przez „Cud dla Ameryk”, pozostańcie w pokoju, wiara jest niezbędna. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus przekazał Swemu Prorokowi datę, aby go ogłosić wcześniej, a ci, którzy mogą to uczynić, mogą przyjść, ponieważ warunki nie będą takie jak teraz, ale aby być uzdrowionym, wiara i pokuta popełnionego zła będą musiały być aktywne. 

 

LUDU BOŻY, NASZ UKOCHANY I KOCHAJĄCY ANIOŁ POKOJU PRZYJDZIE DO LUDZKOŚCI ABY POMÓC I OSTRZEGAĆ LUDZI BOGA, DZIECI BOGA NIGDY NIE POZOSTAŁY BEZ OPIEKI. 

Módlcie się, ludzie Boga, módlcie się za Afrykę Południową, cierpcie za człowieka bez litości.
Módlcie się za Japonię, natura mocno was uderza.
Módlcie się za Kolumbię, cierpcie.
Módlcie się za Anglię, człowiek jest rozwścieczony. 

Dzieci Świętej Trójcy nie odrzucajcie Wezwań Domu Ojca w czasie gdy Kościół potrzebuje wszystkich modlitw aby ustać na nogach. 

 

ROZPOCZYNACIE BARDZO SPECJALNY MIESIĄC, MIESIĄC NASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI, JEST BARDZO WAŻNYM, ABY WE WSZYSTKICH ŚWIĄTYNIACH ŚWIATA, WE WSZYSTKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, GDZIE JEST TAKI ZWYCZAJ, MODLONO SIĘ ŚWIĘTYM RÓŻAŃCEM ZA POKÓJ NA ŚWIECIE. 

 

W DNIU 13 MAJA POWINIEN BYĆ PONOWNIE DOKONANY AKT POŚWIĘCENIA NASZEJ KRÓLOWEJ I MATCE, ABYŚCIE POD JEJ OCHRONĄ I POMOCĄ BYLI WYTRZYMALI W MIŁOŚCI, W NADZIEI I W MIŁOSIERDZIU ZA WSTAWIENNICTWEM WASZEJ MATKI. 

 

ZAAKCEPTUJCIE NINIEJSZĄ PETYCJĘ, JEST O WYJĄTKOWYM ZNACZENIU. 

 

Jesteśmy waszymi towarzyszami Drogi i waszymi Aniołami Stróżami.
Do wszystkich ludzi dobrej woli … 

KTÓŻ JAK BÓG? 

San Miguel Arcángel 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

(1) Proroctwa i objawienia dotyczące Wielkiego Ostrzeżenia Boga(1) Profecías y revelaciones sobre el Gran Aviso de Dios …