Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

             W Warszawie:

                                         UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŁASKAWEJ, głównej Patronki miasta

Znalezione obrazy dla zapytania W Warszawie: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŠASKAWEJ, głównej Patronki miasta
Z Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II
 

Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski
Błogosławiona Dziewica, powołana w chwili wcielenia Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, matką żywicielką Boskiego Odkupiciela; w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go Ojcu w świątyni i współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela poprzez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia ludzi. Dlatego stała się nam matką w porządku łaski. 
To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą bez wahania zachowała pod krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz przez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi swego Syna pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. 
Dlatego też Kościół stosuje w odniesieniu do Błogosławionej Dziewicy tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika. 
Żadne bowiem stworzenie nigdy nie może być stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem. Ale jak kapłaństwo Chrystusa staje się w rozmaity sposób udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się rzeczywiście w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza wśród stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. 
Otóż Kościół nie waha się wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni, wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela.

10 maja – Święto Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

 
 
 

Nowenna do MB Łaskawej 2-10 maja

Nowenna do Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

KAŻDEGO DNIA NOWENNY – MODLITWA

Matko moja Najłaskawsza,
przychodzę przed Twój Cudowny Obraz,
aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu.
Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje,
moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość.
Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała,
jak nie dać się smutkom i przygnębieniu,
jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę …

DZIEŃ 1 – DZIEŃ WIARY

Matko,
dziś u Twych stóp o wiarę proszę,
bym czekając na Twą pomoc, nie zgubił siebie,
by nie usechł listek wątłych mych nadziei,
bym mógł doznać łaski Twej dobroci,
teraz tutaj, a dopiero później – w niebie!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WIARY – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

DZIEŃ 2 – DZIEŃ NADZIEI

Matko,
daj siłę czekać z wiarą, pomaleńku
aż dojrzeje owoc Twojej łaskawości i dobroci!
Ufam, że mnie wysłuchasz, że zaradzisz,
że nie opuścisz, choć wszyscy opuścili!
Mamo, jesteś moją Nadzieją!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA NADZIEI – Przemienienie Pańskie

DZIEŃ 3 – DZIEŃ MIŁOŚCI

Mamo moja Najłaskawsza,
proszę Cię o serce nowe, czyste, zdolne do kochania,
pełne miłości i obfite jak źródło przejrzyste,
które przed wylewem swych skarbów wcale się nie wzbrania,
bo pragnie połączyć się z morzem,
portem powołania!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA MILOŚCI – Narodzenie Pana Jezusa

DZIEŃ 4 – DZIEŃ NAWRÓCENIA

Matko,
niech Serce Twe łaskawe dzisiaj mnie wysłucha,
Mamo, przyjmij prośby mego ducha:
niech nikt z moich nie zginie,
niech się nie zagubi,
jeśli przed zgonem wzywa, że Cię, Matko, lubi!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA NAWRÓCENIA – Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

DZIEŃ 5 – DZIEŃ CIERPIENIA

Oddaję Ci, Matko, boleści mego serca.
Powierzam Ci strach o jutro, lęk przed chorobą
i codzienne pytanie, czy wystarczy do pierwszego.
Ofiaruj, proszę, Jezusowi te moje małe trwogi
wraz z cierpieniami Twej duszy udręczonej,
zbolałej i omroczonej, gdyś pod krzyżem, Matko stała!
Proszę, niech przez zasługi boleści Twej duszy
udoskonali się moja wiara i nadzieja,
niech moje słabe zaufanie okrzepnie i stanie się
Twoją bezmierną ufnością!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA CIERPIENIA – Droga krzyżowa Jezusa i Matki Najświętszej

DZIEŃ 6 – DZIEŃ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ

Najlepsza Matko,
odbierz mnie łaską dostrzegania woli Bożej w tym,
co mnie każdego dnia spotyka!
Daj mi łaskę odwagi powiedzenia – jak Jezus w Ogrójcu:
Niech Twoja, nie moja wola się stanie – z ufnością!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

DZIEŃ 7 – DZIEŃ ODWAGI

Matko Łaskawa,
z jaką mocą łamiesz strzały nieprzyjaciół naszych,
z jaką determinacją osłaniasz nas, swe dzieci,
przed Gniewem Bożym!
Spraw, Matko,
bym mógł skruszyć strzały zwątpienia i rozpaczy
i pozwól mi w fałdach twego płaszcza
ukryć się jak dziecko!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA ODWAGI – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

DZIEŃ 8 – DZIEŃ PROŚBY

Matko Najłaskawsza,
wysłuchaj, proszę, moich zwykłych i niezwykłych próśb:
daj zaznać ulgi, radości, rozkoszy,
że dzięki Tobie
przeciwności został pokonany próg!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WYSŁUCHANIA PROŚBY – Wesele w Kanie Galilejskiej

DZIEŃ 9 – DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI

Matko Łaskawa,
dziękuję, że mogłem u stóp Twych dzisiaj się wyżalić,
u kolan Matczynych nabrać znów nadziei.
Odchodząc, jeszcze Cię proszę,
niech mi myśli Twe serdeczne towarzyszą co dzień
i dobrzy Anieli!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WDZIĘCZNOŚCI – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

DZIEŃ 10 – ZAKOŃCZENIE NOWENNY – CZAS POKORY

Matko moja Łaskawa,
kiedyś myślałem, że wszystko mogę,
bo mam otwartą głowę, zdolne ręce i dobre chęci.
Nawet myślałem, że mogę zostać kimś ważnym!
Ale poznałem siebie i teraz pragnę jedynie skryć się w Twoim Sercu
i błagać, byś mnie w Nim ukrytego
przeniosła przez życie!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA POKORY – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, byłaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.

O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.

Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.

Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.
Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.
Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.
Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.

Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu „Magnificat” Chwały Wiecznej. Amen.