Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NA WZÓR ŚW. PAWŁA — 5 NIEDZIELA WIELKANOCY

Braterstwo – o. Augustyn Pelanowski

Braterstwo – o. Augustyn Pelanowski

Ogień Słowa

NA WZÓR ŚW. PAWŁA Kto poznał Jezusa Chrystusa i uwierzył w Niego, temu los ludzi niewierzących nie będzie obojętny. Kto doświadczył zbawienia, ten będzie chciał dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Przynaglony przez Ducha Świętego będzie chciał głosić Ewangelię. Wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. Tak, jak to czynił św. Paweł Apostoł, Barnaba, św. Dominik i wielu, wielu innych.

Dzieje Apostolskie, informując nas o przebiegu pierwszej wyprawy misyjnej św. Pawła, zachęcają do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków, trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Dzieje Kościoła obfitują w historie misyjne naznaczone cierpieniem. Z tego cierpienia rodzi się jednak nowe życie, które jest zadatkiem nowego nieba i nowej ziemi, obiecanej nam w apokaliptycznej wizji św. Jana (pierwsze i drugie czytanie).
    W tym tygodniu, 24 maja, będziemy obchodzić święto Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, a wraz z nim Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Matka Boża Wspomożycielka Wiernych jest szczególną patronką Chin. Niedaleko Szanghaju w Sheshan znajduje się sanktuarium Jej poświęcone, które dla wierzących Chińczyków jest tak samo ważne jak dla nas Jasna Góra.
    Ożywieni wzajemną miłością, do której wzywa nas dziś Ewangelia, udajmy się najpierw w duchowej pielgrzymce do tego miejsca, aby modlić się o ewangelizację całych Chin, tak bardzo spragnionych Chrystusa. Kościół w Chinach doświadcza cierpienia i potrzebuje naszej modlitwy. Potrzebuje również misjonarzy, którzy na wzór św. Pawła pójdą głosić Chrystusa tym wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają.

o. Marek Cul, dominikani

Liturgia słowa

 „Pan uczynił cuda” to słowa dzisiejszej antyfony na wejście, która zaprasza nas do modlitwy dziękczynienia za widzialne znaki Jego łaski w naszym życiu. Chcemy szerzej otworzyć oczy, by widzieć wszystkie małe znaki dobra, których codziennie doświadczamy. Prosimy także Pana o dar prawdziwej wolności, dzięki niej czujemy się prawdziwie dziećmi Boga, naszego Zbawiciela.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 14, 21b-27)

Paweł i Barnaba idą za łaską Pana, to znaczy nasłuchują tego, co zleca im Jezus. Przemierzają wiele miast, by ustanawiać ludzi odpowiedzialnych za powstające wspólnoty chrześcijan. Jesteśmy spadkobiercami pierwszych wspólnot. Czy jesteśmy świadomi tego, jak wielu ludzi trudziło się przed nami, by założyć naszą parafię? Dziękujmy za nich Bogu.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
     Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
     Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 145)

Sławimy Boga za wielkie dzieła, których dokonuje w życiu całego Kościoła i każdego z nas. To w tych dziełach Bóg ukazuje swoją dobroć i łagodność. A w miłosierdziu najlepiej wyraża się Jego potęga. Sławimy Go wraz ze świętymi, jednoczymy się z wszelkim stworzeniem. Sam Bóg wlewa w nasze serce to gorące pragnienie.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Albo: Alleluja.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
     nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
     Pan jest dobry dla wszystkich, *
     a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
     i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
     Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
     i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
     i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
     Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
     przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

DRUGIE CZYTANIE (Ap 21, 1-5a)

Celebrujemy czas Wielkanocy i w drugim czytaniu odnajdujemy słowo, które stwarza wszystko nowe. Miasto Jeruzalem też zostaje odnowione i przyozdobione. Jest symbolem nowego królestwa, które wysłużył nam Chrystus. Nie będzie tam już grzechu ani śmierci. Będziemy należeć na wieki do Niego i radować się nową rzeczywistością odkupienia.

Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
     I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
     I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 13, 34)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 13, 31-33a. 34-35)

Nowa rzeczywistość opisana w drugim czytaniu staje się jeszcze głębsza w Ewangelii. To nowe przykazanie, czyli wzajemna miłość uczniów Jezusa, zmieni rzeczywistość całego świata. Tylko tam, gdzie weszła Ewangelia, zmienił się porządek, system funkcjonowania całych społeczeństw. Do życia taką Ewangelią jesteśmy powołani. Przez to Bóg będzie w nas uwielbiony.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
     «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
     Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja – Matka Kapłanów!

24 maja w święto NMP Wspomożenia Wiernych, z Bożego natchnienia grupa Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i zatroskanych o Kościół Chrystusowy  z wybrzeża gdańskiego i Polski rozpoczyna odmawianie Noweny Pompejańskiej za Kapłanów:

o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej, Dworu Niebieskiego, umocnienie i wytrwałość w świętym w powołaniu.

Wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła i świętość naszego duchowieństwa błagamy o włączenie się w tę inicjatywę modlitewną według możliwości i kondycji duchowej – tyle ile kto może: 1 dziesiątkę, część (5 dziesiątek) lub cały różaniec: 3 części – różaniec tradycyjny, lub 4 części – z tajemnicami światła).

Część błagalna od 24 maja do 19 czerwca; część dziękczynna od 20 czerwca (Boże Ciało), kończymy 16 lipca w święto MB Szkaplerznej Mszą Św. 

Zgłoszenia: Ania tel. 504 588 045

lub organizowanie grup w swoich wspólnotach, parafiach.

Bóg zapłać za przekazywanie informacji i podjęcie decyzji!

Króluj nam Chryste!