Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

          Jego pontyfikat wyznaczają lata 222-230 . W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów. Według podania, św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.
Wspomnienie liturgiczne przypada 19.05
Podobny obraz
Święty Urban I

Urban był synem Rzymianina Poncjana. Został wybrany po męczeńskiej śmierci św. Kaliksta I. Był siedemnastym papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222-230, czyli okres schizmy, kiedy antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym kaznodzieją, jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu udział w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św. Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. Według podania to Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5 tysięcy Rzymian. 25 maja został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna w języku greckim.
W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. Wymienia go Dante w „Boskiej Komedii” (Raj, Pieśń XXVII). W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Święty Urban jest wzywany w czasie błyskawic i burz. Jest także patronem Maastricht, Toledo, Troyes, Walencji, a w Polsce – Zielonej Góry, Gogolina, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Pszczyny, a także gminy Kobiór oraz wsi Cieszowa.

W ikonografii ukazuje się Świętego w pontyfikalnych szatach i w tiarze. Jego atrybutami są: kielich, krucyfiks, księga, miecz, winne grono, winne grono na księdze.

Znalezione obrazy dla zapytania POLA ROLNE
Panie, Ojcze Święty, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Za wstawiennictwem świętego Urbana I prosimy Cię pokornie, obdarzaj nas obfitymi zbiorami. Oddalaj od naszych pól niebezpieczne burze i grad, aby ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
 
Znalezione obrazy dla zapytania praca rolników
Święty Urbanie , udziel swojej pomocy wszystkim, którzy pracują na ojczystej ziemi, zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw, udziel siły i mądrości do wykonywania odpowiedzialnej pracy na roli. Amen
 
Znalezione obrazy dla zapytania MODLITWA O URODZAJE
W intencji głodujących
Boże, Ojcze nasz, wejrzyj na ludzi, którzy cierpią niedostatek i ratuj ich z nędzy i głodu. Wzrusz serca rządzących tymi narodami, które obfitują w bogactwa, aby śpieszyły z pomocą braciom głodującym. Obalaj w umysłach bariery rasizmu i antagonizmów, uprzedzenia i nienawiść i otwórz oczy wszystkich na potrzebę i konieczność ratowania ludzi, którzy mają prawo do życia godnego człowieka. Przyśpiesz godzinę nastania braterstwa ludzi umiejących dzielić się dobrami ziemi i owocami pracy rąk ludzkich. Niech nie marnują się, podczas gdy gdzie indziej brakuje koniecznych środków do życia. Chleba powszedniego daj wszystkim ludom. Amen.
Podobny obraz
Litania do św. Urbana I – papieża i męczennika
Kyrie eleison, Chryste eleison,
Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas ,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże,
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Matko Boża,
módl się za nami
Święty Urbanie I, papieżu i męczenniku,
módl się za nami
Naśladowco apostołów,
módl się za nami
Następco Piotra Apostoła,
módl się za nami
Papieżu zatroskany o szacunek dla wszystkiego, co święte,
módl się za nami
Męczenniku ścięty mieczem jak Paweł Apostoł,
módl się za nami
Papieżu uczący miłości do Jezusa w Tajemnicy Eucharystii,
módl się za nami
Papieżu zatroskany o piękno świętej liturgii,
módl się za nami
Papieżu zabiegający  o godne miejsce dla konsekrowanego Chleba i Wina,
módl się za nami
Wierny Chrystusowi pośród prześladowań,
módl się za nami
Wierny Kościołowi do przelania własnej krwi,
módl się za nami
Wierny swej posłudze Ludowi Bożemu,
módl się za nami
Wierny świadku nadziei życia wiecznego,
módl się za nami
Wierny głosicielu Słowa Bożego,
módl się za nami
Obrońco idących drogami Ewangelii
módl się za nami
Obrońco prześladowanych dla imienia Chrystusa,
módl się za nami
Obrońco Krzyża Chrystusowego,
módl się za nami
Obrońco wartości, które nie przeminą,  módl się za nami
Dobry pasterzu pierwszych wieków Kościoła,  módl się za nami
Pasterzu oddający życie za Chrystusowe owce
módl się za nami
Pasterzu łagodny i roztropny
módl się za nami
Pasterzu szukający zagubionych na bezdrożach pogańskiego życia,
módl się za nami
Nauczycielu przynoszący poganom światło prawdy i nadziei,
módl się za nami
Nauczycielu wiary, która prowadzi ku wieczności,
módl się za nami
Nauczycielu szukających sensu życia,
módl się za nami
Nauczycielu świętych i wiernych synów Kościoła,
módl się za nami
Nauczycielu wskazujący miłość Boga i bliźniego jako drogę życia,
módl się za nami
Opiekunie winnej latorośli,
módl się za nami
Obrońco upraw pośród wichrów i gradu,
módl się za nami
Obrońco upraw pośród ulewy i burzy
módl się za nami
Patronie winiarzy,
módl się za nami
Patronie ogrodników,
módl się za nami
Patronie Zielonej Góry,
módl się za nami
Patronie naszej parafii,
módl się za nami
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
JEZU KRÓLU , który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
P. Módl się za nami św. Urbanie I, papieżu i męczenniku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który doprowadziłeś papieża Urbana I do chwały męczenników, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy strzegli naszej wiary, nadziei i miłości i w ten sposób doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.