Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Orędzie z 19 maja 2019 udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge, Kanada

 https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge    Tłumaczenie M. T.

 

Przyjdź, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, aby chronić te Słowa 

 

To jest Maryja, Matka Boża, jako twój* obrońca, Moja miłości, i obrońca wszystkich Naszych najukochańszych dzieci. Bardzo dziękuję za wszystkie modlitwy, które przyszły z całego świata w zeszłym miesiącu. Mój Ojciec jest bardzo zadowolony i szczęśliwy, że sprawy się poprawiają, jeśli chodzi o modlitwy. W tej chwili jest wystarczająco dużo modlitw, aby pomóc zrównoważyć Łaskę Nieba. Módlcie się i nie ustawajcie.  Modlitwy Jerycha umożliwiły Niebu rozpoczęcie usuwania niektórych złych przywódców. 

 

Obraz Matki Bożej Ameryki pozwolił uwolnić wiele, wiele łask z Nieba. Figura**, która została wykonana i zabrana do Waszyngtonu, dla umieszczenia jej w Bazylice, nigdy tam nie dotarła z powodu uporu Biskupów, którzy mieli dokonać poświęcenia. Módlcie się gorąco za Biskupów, aby zmienili [zdanie] i jak najszybciej wprowadzili ją do Bazyliki, aby reszta łask Bożych mogła być w dalszym ciągu uwalniana.  

 

Przedłużyłam także Modlitewne Przejście Jerycha z całym Niebem, aby przejść przez cały świat, – nie tylko przez Amerykę Łacińską – przez resztę tego miesiąca dla wszystkich modlitw  33-dniowej Konsekracji, którą ludzie odprawiają dla swojej Matki. A także dlatego, że Ameryka Łacińska była tak wierna w swoich modlitwach. Proszę także, aby wiele innych krajów rozpoczęło specjalne spotkania modlitewne przez resztę miesiąca, tak jak Ameryka Łacińska zaczęła od czuwania modlitewnego, a Ameryka rozpoczęła 33-dniową Konsekrację do Maryi, Matki Bożej. Cały czas kontynuujcie wytrwale własne modlitwy, nie zmniejszając ilości modlitw za świat.  

 

Jestem bardzo zadowolona z niektórych stanów w Ameryce, które uchwalają przepisy przeciwko aborcji. Powiedziałem Mojemu synowi*, że katastrofy naturalne będą kontynuowane na całym świecie, jeśli aborcja nie zostanie w najbliższej przyszłości powstrzymana. Państwa i obszary na świecie, które grzeszą najbardziej, a które nie chcą się zmienić, zostaną najmocniej dotknięte klęskami żywiołowymi oraz plagami i chorobami różnego rodzaju. Burze i nieszczęścia pochodzą z grzechów ciała. Gdyby wszyscy zaprzestali grzechów ciała i zaczęli żyć [zgodnie z] Dziesięcioma Przykazaniami Boga Ojca, to na świecie znowu zapanowałby pokój. Jeśli nie powstrzymacie wszystkich grzechów ciała, będziecie nadal bardzo cierpieli i stracicie wszystko, co fizycznie posiadacie, a także wielu utraci swoje dusze. To jest ostatnie pokolenie, Mój synu*, kiedy Bóg Ojciec zniesie aborcję, małżeństwa osób tej samej płci i wszystkie grzechy ciała. Kocham, Matka Boga i wszystkich Naszych Dzieci. 

 

To jest wasza ostatnia szansa na powstrzymanie zła w Ameryce i na całym świecie, albo też stracicie wszystko (hit bottom)***, nie pozostanie wam nic. Przygotujcie się na brak żywności, jeśli aborcja nie zostanie powstrzymana. Kocham, Mary.

 

 Od tłum.:  

* wizjoner z Holy Family Refuge – nazwisko chronione, z wcześniejszych orędzi wynika, że od wielu lat jest pod opieką tego samego kierownika duchowego. 

 

**Figura Matki Bożej Ameryki sporządzona według wskazówek Matki Bożej dla wizjonerki, Siostry Mary Ephrem (Mildred Neuzil) z Ohio, USA. Od 1938 roku Siostra Mary Ephrem zaczęła doświadczać mistycznych zdarzeń, a od 1954 r. otrzymywane objawienia przyjęły formę specjalnego nabożeństwa do Maryi, jako Matki Bożej Ameryki. Było zalecenie sporządzenia figury z podobizną Matki Bożej i postawienie jej, po uroczystym przeniesieniu w procesji, w Bazylice Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Matka Boża życzyła sobie, aby czczono Ją tam w sposób szczególny jako Matkę Bożą Ameryki, Niepokalaną Dziewicę. Matka Boża obiecała, że umieszczenie jej figury w Bazylice będzie ochroną dla kraju, a umieszczenie jej obrazu lub figury w domu będzie zabezpieczeniem dla rodziny. Matka Boża obiecała również, że większe cuda niż te, które zostały udzielone w Lourdes i Fatimie, zostaną przyznane tutaj, w Stanach Zjednoczonych, jeśli ludzie odpowiedzą na Jej prośby. 

https://www.michaeljournal.org/matkabozaameryki.htm,    https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Niepokalanego_Poczęcia 

 

***Definicja „hit bottom”: osiągnięcie najniższego punktu, stanu lub pozycji