Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

                                                          Podobny obraz
                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=RHlTxP35ecM

W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia wielkanocnego obchodzone są Dni Krzyżowe. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych.
Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe, święty Mamert( V w.), biskup Vienne nad Rodanem, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje były bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 515 roku rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku wprowadził je do liturgii rzymskiej papież Leon III. 
W dniu 25 kwietnia, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Marka ewangelisty i przez trzy kolejne dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół obchodzi dni krzyżowe – czas modlitw błagalnych o dobre urodzaje zapewniające dostatek chleba powszedniego. Modlitwy o dobry urodzaj są właściwie rozwinięciem wezwania z „Ojcze nasz” – „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. W roku liturgicznym uroczystość Wniebowstąpienia przypada czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu i kończy okres wielkanocny. Tradycyjnie jest to czwartek, ale w Kościele polskim od 2004 roku za pozwoleniem Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość Wniebowstąpienia obchodzona jest w niedzielę po 40. dniu od Zmartwychwstania. Nie zmienił się natomiast termin dni krzyżowych – nadal jest to poniedziałek, wtorek i środa w tygodniu obchodów. Nazwa tych dni wywodzi się od procesji, które  odbywają się z kościoła parafialnego pod przewodnictwem kapłana, do innych kościołów w miejscu, jeśli ich jest więcej, bądź do kaplic lub krzyżów przydrożnych wśród pól. Celem tych procesji jest dziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa i prośby błogosławieństwo dla urodzajów. Poświęca się  wtedy pola,  wierni modlili się o ochronę ziemi przed gradobiciem, suszą i innymi klęskami oraz o dobry urodzaj.
Procesje te zastąpiły dawny rytuał rolniczy zwany okrążaniem pól, którego celem prawdopodobnie było wyznaczanie granic pola oraz ochrona upraw przed klęskami żywiołowymi, czarami i złymi mocami. Na ziemiach polskich okrążanie pól odbywało się w dwóch terminach: na wiosnę – na dobry początek prac polowych, pomyślny wzrost zbóż i obfite zbiory; na jesieni, po zebraniu plonów – dla ciągłości wegetacji roślin i urodzaju w roku następnym. Z czasem wiosenne okrążanie pól złączone zostało ze świętami kościelnymi i zamieniło się w procesje prowadzone przez księży, jesienne przybrało postać wielkich biesiad i obchodów dożynkowych.
W niektórych stronach zachował się zwyczaj, że przy okazji dni krzyżowych zakopuje się butelkę dokumentalną, w której na papierze czerpanym wypisuje się imię i nazwisko proboszcza i wikariuszy, biskupa, papieża itp.
Podczas takich procesji śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych i tzw. suplikacji – pieśni błagalnych o ochronę przed klęskami żywiołowymi i innymi nieszczęściami.
Codziennie odprawiane są msze  w innej intencji: w poniedziałek „Msza w okresie zasiewów”, we wtorek „Msza o uświęcenie pracy ludzkiej”, w środę „Msza za głodujących”.
Dni krzyżowe były czasem intensywnych i wspólnych modłów, które integrowały i wzmacniały lud, miały więc (obok znaczenia religijnego) również znaczenie społeczne.
Dniami modlitw o urodzaje są: 25 kwietnia – wspomnienie św. Marka Ewangelisty, 15 maja – wspomnienie św. Izydora Oracza, a także 19 lub 25 maja – wspomnienie świętego Urbana, papieża, patrona rolników
                                                          Znalezione obrazy dla zapytania bochen chleba
 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa o urodzaje

 

 

 

                                                      Za pracujących na roli

Matko nasza i Królowo!

Zwykliśmy udawać się do Ciebie, aby Ci oddać cześć jako Matce Zbawiciela i jako Tej spośród nas, ludzi, która miłowała Go zawsze i miłuje nadal miłością doskonałą. Także dziś udajemy się do Ciebie i pragniemy wyznać, że wpatrując się w Ciebie, naśladując Cię i korzystając z wielkiego daru Twego wstawiennictwa uczymy się, jak miłować Twojego Syna, naszego Zbawiciela, i pozostając z Nim w jedności, miłować całą Trójcę Przenajświętszą. U Twego Syna i u Ciebie pragniemy uczyć się także tego, jak obdarzać szacunkiem i miłością każdego człowieka, jak cenić wszystko, co jest darem Boga. Każdy z tych darów jest wyrazem miłości Ojca Niebieskiego i tej miłości przypomnieniem. Otrzymujemy go po to, aby stał się dla nas pomocą, a nie przeszkodą, w dochodzeniu do stanu, który jest Jego darem największym – doskonałej komunii z Nim już tu na ziemi i jej pełni w Królestwie Jego wiekuistej chwały i radości. Darem szczególnym naszego Ojca Niebieskiego jest ziemia, której dał moc, aby się stała naszą żywicielką. Uprawiając ziemię i obsiewając ją dla oczekiwanego plonu, stają się ludzie współpracownikami swego Stwórcy. Wysiłek ten służy ich osobowemu rozwojowi i dzięki ustawicznemu działaniu Boga dostarcza dóbr koniecznych do życiia im samym i innym dzieciom Boga, aby wypełniwszy swoje powołanie na ziemi, mogli osiągnąć cel życia wiecznego.

Bogarodzico, prosimy Cię gorąco o stałą świadomość, że ziemia jest darem Ojca Niebieskiego dla wszystkich ludzi, dlatego powinniśmy przestrzegać sprawiedliwości i trwać wobec Niego w dziękczynieniu. Dobroć Stwórcy i Jego dary sprawiły, że staliśmy się Jego dziećmi i możemy teraz żyć na świecie w komunii z Nim, Bogiem Trójjedynym, i ze wszystkimi ludźmi, stając się godnymi komunii doskonałej w Królestwie Niebieskim. Swoim wstawiennictwem dopomóż nam, abyśmy żyjąc na tej ziemi, okazali się odpornymi na zło rozsiewane przez szatana i abyśmy potrafili uniknąć jego zasadzek, gdy stara się zakłócić pielgrzymkę ziemską dzieci Boga i uczynić z niej drogę ku zatraceniu wiecznemu.

Matko i Żywicielko Syna Bożego!

Naucz nas wielki dar ziemi traktować zawsze z szacunkiem i nigdy nie zapominać, że brak mądrości prowadzi do zatruwania ziemi i do jej niszczenia. Wtedy przestaje ona rodzić lub rodzi owoce szkodliwe. Upraszaj mądrość, sprawiedliwość i poczucie odpowiedzialności dla sprawujących władzę, aby przez swoje nakazy, ustawy i zarządzenia nie stawali się niszczycielami urodzajnej ziemi, nie przyczyniali się do zmniejszania jej płodności ani też do niszczenia jej owoców. Niech będą troskliwymi i sprawiedliwymi opiekunami ludzi pracujących na roli, ochraniają ich przed krzywdą i nigdy nie nakładają zbyt wielkich ciężarów na ich utrudzone pracą ramiona. Niech też dbają o to, aby nie przyczyniać im trosk, które wyniszczają siły psychiczne i duchowe, burzą pokój domu, zniechęcają do pracy i do uczciwości, utrudniają oddawanie czci Bogu, skłaniają do zapomnienia o powinności miłowania Boga i bliźniego, o potrzebie współpracy z innymi i do niesienia im pomocy.

Obudź, Matko nasza i Królowo, w sprawujących władzę, ale też w każdym i każdej z nas, poczucie odpowiedzialności za owoce ziemi, aby wskutek niedbalstwa, lekkomyślności i marnotrawstwa nie nękały ludzi głód, nędza lub zbyt wielkie troski. Chroń nas równocześnie przed nadmiernym umiłowaniem dóbr materialnych, a zwłaszcza przed żądzą niesprawiedliwych zysków, przed samolubnym i niesprawiedliwym korzystaniem z danych wszystkim ludziom darów Boga. Obudź w sprawujących władzę poczucie prawdziwej sprawiedliwości i szacunku dla tych, którzy przez swą pracę na roli, tak często pełną poświęcenia i nieznanego innym ludziom wielkiego trudu, są żywicielami wszystkich. Godzi się więc, aby wszyscy starali się im pomagać lub przynajmniej nie przeszkadzać. Niech zmienią się w ludzi uczciwych ci, którzy wyrządzili rolnikom wielkie krzywdy i nadal czerpią z ich pracy niezasłużone korzyści, nadal ich gnębią, wyzyskują i krzywdzą. Uproś im czas do poprawy życia i do naprawienia krzywd przez siebie wyrządzonych.

Matko Zbawiciela i Matko wszystkich ludzi!

Z Twoją pomocą pragniemy przyswoić sobie umiejętność okazywania prawdziwej wdzięczności za dar ziemi i za jej owoce Bogu, Dawcy życia i wszystkiego co życiu służy, a także umiejętność działania w duchu sprawiedliwości i okazywania wdzięczności tym, którzy są współpracownikami Boga w obdarzaniu nas tymi owocami, gdy wypełniając myśl Boga ponoszą wielkie trudy, aby ziemia była zawsze hojną żywicielką dla całej rodziny ludzkiej.

Dodawaj im sił i wspomagaj ich starania także o to, aby mogli i chcieli wzajemnie sobie pomagać, umacniać się w chwilach próby i skutecznie bronić tego, co jest prawdziwym dobrem dla nich samych i dla innych ludzi. Bądź im zawsze Matką i Opiekunką, aby umieli trwać w wierności Bogu i swemu życiowemu powołaniu, aby dzięki ich modlitwie i pracy ziemia coraz skuteczniej stawała się dla wszystkich dzieci Boga drogą ku pełni Królestwa Bożego. Amen.

 

                                                                                            Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za glodujacych

 

W intencji głodujących

Boże, Ojcze nasz, wejrzyj na ludzi, którzy cierpią niedostatek i ratuj ich z nędzy i głodu. Wzrusz serca rządzących tymi narodami, które obfitują w bogactwa, aby śpieszyły z pomocą braciom głodującym. Obalaj w umysłach bariery rasizmu i antagonizmów, uprzedzenia i nienawiść i otwórz oczy wszystkich na potrzebę i konieczność ratowania ludzi, którzy mają prawo do życia godnego człowieka. Przyśpiesz godzinę nastania braterstwa ludzi umiejących dzielić się dobrami ziemi i owocami pracy rąk ludzkich. Niech nie marnują się, podczas gdy gdzie indziej brakuje koniecznych środków do życia. Chleba powszedniego daj wszystkim ludom. Amen.

 

                                                               Znalezione obrazy dla zapytania modlitwy za pracujÄ…cych na roli

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. IZYDORA

 Modlitwa 1

Boże spraw, abyśmy dzięki świętemu Izydorowi, robotnikowi rolnemu, mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z pokorą, w której sobie upodobałeś. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa 2

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze miłosierdzia, wejrzyj, prosimy, na nasze codzienne potrzeby i udziel nam wystarczającej ilości pożywienia. Uwielbij nad nami święte Imię Twoje i wylej na nasze pola obfite błogosławieństwo, aby prace rolników i rośliny przez nich uprawiane przyniosły plon obfity. Niech nie szkodzą im mrozy, opady, grady, ulewy i powodzie. Prosimy Cię o to za przyczyną świętego Izydora, naszego patrona. Amen.  

Modlitwa 3

Panie, Ojcze Święty, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Za wstawiennictwem świętego Izydora rolnika, prosimy Cię pokornie, obdarzaj nas obfitymi zbiorami. Oddalaj od naszych pól niebezpieczne burze i grad, aby ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa 4

Święty Izydorze, udziel swojej pomocy wszystkim, którzy pracują na ojczystej ziemi, zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw, udziel siły i mądrości do wykonywania odpowiedzialnej pracy na roli. Amen 

Modlitwa 5

 Boże Wszechmocny, spraw, abyśmy za przykładem świętego Izydora służyli Tobie w prawości serca naszego, abyśmy z pracą codzienną łączyli modlitwę i tym sposobem całe nasze życie spędzali na nieustannej służbie Bożej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 6

Święty Izydorze, którego imię noszę, patronie mój, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich moich potrzebach, wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania twoich cnót. Spraw to, drogi mój Patronie, abym pośród wszystkich przygód tego życia Bogu dochował wierności i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci i zbawienie wieczne.  Amen

 

Znalezione obrazy dla zapytania ludzie pracujacy na roli

 

 

Modlitwy za pracowników i pracodawców

 Wzywajmy Bożego błogosławieństwa na świat ludzkiej pracy. Obejmijmy naszą modlitwą pracujących i bezrobotnych, pracodawców i ustanawiających prawo pracy. Niech wszystkich ogarnie Duch Boży, aby zachowali czyste ręce i miłość w sercu.

Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże! 

Módlmy się za wszystkich, którzy codziennie podejmują swoje obowiązki zawodowe i wypełniają je uczciwie. Niech Bóg napełni ich serca radością i pomnaża ich siły, aby mogli przez swoją pracę nie tylko zapewnić byt rodzinie, lecz także postępować na drodze ku świętości.

Módlmy się za pracodawców i kierujących zakładami pracy, by wdzięczni Bogu za otrzymane talenty oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zachowali postawę szacunku wobec każdego pracownika i unikali wszelkiej niesprawiedliwości.

Módlmy się za ustanawiających prawo pracy, aby opracowali ustawy sprzyjające rozwojowi gospodarczemu kraju, zabezpieczające przed wykorzystywaniem jednych przez drugich i promujące ducha solidarności z potrzebującymi.

Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu braku pracy lub zbyt niskiej zapłaty za wykonane zobowiązania, aby nie tracili nadziei i doczekali się uzdrowienia ich sytuacji.

Módlmy się za osoby zmuszone do życia w ubóstwie, które ubliża ich godności i pozbawia je udziału w dobrach tej ziemi, aby państwo stworzyło dla nich warunki rozwoju, a wspólnota, w której żyją, nie pozostawiła ich bez opieki.

Módlmy się za nas wszystkich, korzystających na każdym kroku z owoców czyjejś pracy, byśmy mieli dla pracujących uznanie i szacunek.

Panie wieków i tysiącleci, pobłogosław pracę, poprzez którą kobiety i mężczyźni zdobywają chleb dla siebie i dla swych najbliższych. Pomóż im dostrzegać w codziennym trudzie obecność Twego Syna Jezusa Chrystusa, który wykupił ludzką pracę z jarzma grzechu i przywrócił jej pierwotną godność. Tobie chwała i cześć teraz i na wieki wieków. Amen.