Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA  

24 maja 2019 https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm         Tłum. M. Tuszyńska.     

 

Mój Ludu: 

 

Umiłowany Mój Ludu, nie opuszczam cię, kiedy jesteś najbardziej obezwładniony (opresjonowany) przez Diabła. Wręcz przeciwnie, chronię cię i wysyłam Moje Niebiańskie Armie dla ZBAWIENIA TYLKO JEDNEJ DUSZY, ALE DUSZA TA MUSI CHCIEĆ BYĆ ZBAWIONĄ I TRWAĆ W PRAGNIENIU BYCIA URATOWANĄ. 

 

Nie oznacza to, że Mój Lud nie cierpi dla własnego oczyszczenia, nie oznacza to, że zawczasu pragnie Nieba. Razem z całą ludzkością Moje dzieci przechodzą przez sito prób i wychodzą triumfująco.  

 

Ludzkość została przetestowana i doświadczyła niezaprzeczalnych dowodów z powodu słabości wiary i szybkiego oddania się Diabłu. Strategia Diabła przerosła Moje dzieci, popadły w kleszcze zazdrości złego doradcy, który doprowadził ich do pragnienia osiągnięcia Mojej Woli bez przechodzenia przez „Boskiego Rzeźbiarza” (“Escultor Divino”).  

 

Bitwa pomiędzy „Dobrem a Złem” istniała i człowiek nie zapamiętuje doświadczeń, ale nadal cierpi z powodu własnego nieposłuszeństwa.  

 

Mój Lud minimalizuje wydarzenia historii, a ci, którzy żyją w tej chwili, kiedy prześladowania Diabła rozprzestrzeniają się po całej Ziemi, w trosce o to, że dusze mogą zostać utracone, traktują Moje Słowo i Mojej Matki niedbale i bez świadomości. 

 

Patrzą na czubek góry lodowej, nie analizując głębi tego, czego doświadczają w teraźniejszości i tego jak będą żyli w przyszłości, mówią o pokojowych porozumieniach i nie widzą przepowiedni Mojego Słowa, aby ich obudzić, zanim nadejdzie burza. Nieposłuszeństwo sprawia, że Moje dzieci są ślepe i głuche, a przebiegłość Diabła zamula umysł tak, że podobnie jak rzeki błota, Moi, zostają skażeni i cierpią na poważne choroby duchowe. 

 

Ta plaga, która atakuje Moich na tym etapie historii ludzkości ma na celu wypaczenie umysłu człowieka, aby załamała się świadomość i chaos ogarnął Moje dzieci, stając się jak dryfujące łodzie. 

 

Ziemia zmieniła swoją oś, magnetyzm prowadzi w innym kierunku, co powoduje wielkie i niespodziewane skutki dla Ziemi, dla człowieka, dla całej przyrody. Tak samo dzieje się z Moimi dziećmi, magnetyzm, który wytwarza zło, powoduje, że ludzkość zmienia swoją myśl, smaki, pragnienia, zamiary i w jednej chwili staje się całkowicie innym stworzeniem. 

 

Mój lud nie widzi zalążka zderzenia dobra ze złem i nawet nie rozważa z troską mnożenia się norm sprzecznych ze Mną we wszystkim, co mogę reprezentować, nie widzi szkodliwych, grzesznych programów, które kraje aprobują, nie widzi, jak Ja jestem z wielką dyplomacją krok po kroku odrzucany przez Mój Dom, przez Kościoły, ale najpoważniejsze jest to, jak ludzka wola człowieka wycofuje Mnie ze swojego życia. 

 

Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (Biblia Tysiąclecia: Efez, 6:13) 

 

Mój lud przeżywa prorokowaną, wielką, powszechną bitwę pomiędzy „dobrem a złem” i nie chce w to uwierzyć. Wiele Moich dzieci zaakceptowało Diabła, jego perwersje, jego drogi skrajnej niemoralności, śmierci, która prowadzi do utraty ich duszy, jeśli nie będą pokutowali. Zapominając o Boskim Prawie, ośmielają się sprofanować to, co jest Moim Domem, popełniają świętokradzkie czyny, aby zadowolić Diabła. To nagromadzenie zła samo w sobie jest siłą działania oraz działania Diabła i jeśli nie jesteście silni w wierze, nie będziecie w stanie pozostać nieporuszeni. 

 

Karmcie się  Moim Ciałem i Moją Krwią, módlcie się i bądźcie Moją Miłością, Moim Miłosierdziem i Moją Nadzieją dla waszych braci. 

„Moje Królestwo nie jest z tego świata” (por. J18, 36), Moje Królestwo przetrwa na wieki wieków. 

Mój Lud musi znać Proroctwa, które Moja Matka i Ja daliśmy im, aby nie znaleziono ich śpiących. 

 

Moi umiłowani ludzie, to, co dzieje się na Ziemi, nie powinno pozostać niezauważone, znaki i sygnały są zapowiedziami do obudzenia z uśpienia.  

 

Moja Matka przygotowuje Moje Drugie Przyjście, i Ona, Swoją Ręką, poprowadzi Mojego Anioła Pokoju (1) do Moich Dzieci, abym mógł im dać Moją Miłość, Moje Przewodnictwo i ich podtrzymywać. Wtedy niewierzący spojrzą na Mojego Anioła Pokoju i będą go słuchać i powróci ich nadzieja. Moja Matka: Brama Niebieska, Gwiazda Zaranna, Słońce, które nigdy nie ciemnieje, upoważniona przez Naszą Przenajświętszą Trójcę, jest Arką Zbawienia w ostatnich czasach. Moja Matka nosiła Mnie w Swoim Łonie i to Błogosławione Łono będzie tym, które poprowadzi Moich Ludzi  do Mnie. 

Błogosławię Cię.  

Twój Jezus 

 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

 

(1) Objawienia o Aniele Pokoju    (1) Revelaciones sobre el Ángel de Paz …