Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

„DO MOICH LUDZI – UDZIELĘ ŁASKI STAŁOŚCI WIARY, jeśli przez dziewięć dni przed Zesłaniem Ducha Świętego będziecie się  modlili i powierzycie się Mnie każdego dnia tej Nowenny, ciałem, duszą i duchem zjednoczeni w miłości, z oddaniem, poddaniem się, świadomością i odwróciwszy się od tego, co światowe. Jest to nie tylko wymóg pozostania w tym stanie pokoju, łaski i wewnętrznej miłości przez te dziewięć dni, ale przez resztę życia ”Zgodnie z prośbą Naszego Pana Jezusa Chrystusa z 22 kwietnia 2017 r dla Luz de Marii.  Tłum. M.Tuszyńska https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm    

 

Ludzie Boga są proszeni, aby ofiarować Duchowi Świętemu Nowennę swoich preferencji. Zaczyna się ona 31 maja, a kończy 8 czerwca. Niedziela Zesłania Ducha Świętego przypada 9 czerwca 2019 roku.

Sugerujemy następującą Nowennę do Ducha Świętego, podaną przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa dla Luz de Maríi 17 stycznia 2011 roku. 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, przyjdź, napełnij to Twoje stworzenie Twoimi Darami. Boska Wspaniałości, Święty Ogniu, Kryształowa Wiosno czystego braterstwa. Życie Chrześcijan, lasko bezradnych, światło w ciemności, ciepło na zimnie, podnieś moją uśpioną istotę, podnieś moją duszę ku Tobie. 

Przyjdź Duchu Święty, daj mi Twoją Mądrość, abym działał sprawiedliwie.
Daj mi świętą inteligencję, aby przyciągnąć moich braci i siostry, żebym nie czuł się lepszy wobec innych ludzi, ale najmniejszy, byś Ty mógł powstać z mocą. 

Przyjdź, weź mój umysł i odnów go, pozwól mi być echem Twojego głosu i doradzać w Woli Bożej, a nie w mojej. Daj mi siłę, aby nie zawahać się i nie opierać patrzeniu na ciebie;  

oczarowany Twoją mocą, pozwól mi być wiernym apostołem. 

Niech będę odbiciem Twojej nauki o Boski Duchu. Niech pragnę Twojej chwały, i odepchnę od siebie rzeczy doczesne. Penetruj głębiny mojego serca i wszczep w nie Twoje Miłosierdzie, abym kochał Twoją Miłością.  

Zrealizuj w mojej osobie cud Bojaźni Boga, daj mi pragnienie dusz,  

abym nie patrząc na nic innego,  pracował dla Królestwa. 

O Duchu Święty, tchnij we mnie Dar prawdziwej Miłości. Dziękuję Ci, Święty Boski Duchu, żyj we mnie w pełni.  

Ja, świadomy mojej potrzeby, w całkowitej wolności, wzywam Cię, abyś wziął w posiadanie moje życie.  

Dziękuję Ci, Boska Dobroci, Miłosierny Władco, Święty Ogniu.
Amen. 

 

† Con Imprimátur, Monseñor José Oscar Barahona Castillo, Obispo Emérito de San Vicente, El Salvador, C.A. 

 

Każdego dnia prosimy o wszystkie Dary Ducha Świętego: 

 

1. Dar Mądrości
Przyjdź Duchu Święty, Twoim Darem Mądrości, daj nam łaskę docenienia i szacowania Dóbr Niebios i pokaż nam środki do ich osiągnięcia. Chwała

2. Dar Rozumu
Przyjdź Duchu Święty, Twoim Darem Rozumu, oświeć nasze umysły odnośnie Tajemnic Zbawienia, abyśmy mogli je doskonale zrozumieć i przyjąć z zapałem. Chwała …

3. Dar Rady
Przyjdź Duchu Święty, Twoim Darem Rady, nakłoń nasze serca, aby działać uczciwie i sprawiedliwie dla dobra nas samych i naszych bliźnich. Chwała …

 

4. Dar Męstwa
Przyjdź, Duchu Święty, Twoim Darem Męstwa, wzmocnij nas Twoją Łaską przeciwko wrogom naszej duszy, abyśmy mogli otrzymać Koronę Zwycięstwa. Chwała … 

 

5. Dar Umiejętności
Przyjdź Duchu Święty, Twoim Darem Umiejętności naucz nas żyć wśród ziemskich rzeczy, aby nie stracić wieczności. Chwała… 

 

6. Dar Pobożności
Przyjdź Duchu Święty, Twoim Darem Pobożności, zainspiruj nas, abyśmy żyli trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie w tym życiu, aby osiągnąć Niebo w następnym życiu. Chwała …

7. Dar Bojaźni Bożej
Przyjdź Duchu Święty, Twoim Darem Bojaźni Bożej, zrań nasze ciało Twoją Bojaźnią, abyśmy pracowali dla zbawienia naszych dusz. Chwała …

Modlitwa na zakończenie: Zjednoczeni z Najświętszą Maryją Panną błagamy o Dar Ducha Świętego:
Modlitwa udzielona Luz de Maríi przez Najświętszą Maryję Pannę 8 sierpnia 2012 r. 


„… Przyjdź Boski Duchu, przyjdź ze Swoją Mocą, odnów całą moją istotę i spraw, aby jako nowe stworzenie w Tobie, mój umysł i moje myśli zostały odnowione, a moje serce nieustannie biło, aby utrzymać mnie w jedności z Tobą, o Najświętsza Trójco”.

* Wzmacniamy tę nowennę postem. 

 

 

4  czerwca dniem Święta Matki Zbawienia – Orędzie Naszej Matki dla Marii Bożego Miłosierdzia  

http://ostrzezenie.net/wordpress/ 

 

Matka Zbawienia: Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia. środa, 4 czerwca 2014, godz. 14.13 

Moje drogie dziecko, zbawienie może być przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, podarowane duszom, które przyjmują Jego Boże Miłosierdzie. Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba, przekazanym światu  z powodu wielkiej Miłości, jaką Mój Syn ma dla wszystkich Bożych dzieci. Dzięki mocom, przyznanym Mi z rozkazu mojego Przedwiecznego Ojca, Medalik ten stanie się źródłem zbawienia miliardów dusz. Będzie to możliwe, ponieważ gdy tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, spowoduje to nawrócenie.g 

Moja rola jako Współodkupicielki, pomagającej Mojemu Synowi w Jego wielkim planie zjednoczenia wszystkich i przyniesienia im Życia Wiecznego — została ustanowiona. To, że Mnie, jako Matce Zbawienia, przyznane zostały wszystkie moce, potrzebne do zmiażdżenia głowy węża, oznacza, że jego panowanie szybko się uszczupli. Dlatego też on, diabeł, pogardza tym Medalikiem, i użyje każdej duszy, skażając ją, aby wykrzykiwała plugawości i Medalik ten zwalczała. Złego ducha musicie o każdym czasie omijać i modlić się tego szczególnego dnia, w nadchodzących latach — do Mnie, waszej umiłowanej Matki — o specjalne Łaski. Ogłaszam ten dzień, poczynając od 4 czerwca 2014 roku, Dniem Święta Matki Zbawienia. Tego dnia, jeżeli odmówicie tę modlitwę, będę orędować w imieniu wszystkich dusz o Dar Zbawienia, a w szczególności za tymi, których dusze znajdują się w wielkiej duchowej ciemności. 

 

Krucjata Modlitwy (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia 

O Matko Zbawienia, dzisiaj, 4  czerwca, w dniu Święta Matki Zbawienia, przedstawiam Ci następujące dusze (lista  z imionami). Proszę, udziel mi i wszystkim tym, którzy Ciebie czczą, Droga Matko i którzy rozdają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed diabłem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz wszystkie Dary, którymi On obdarowuje ludzkość. Módl się, Droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen. 

 

Dzieci, pamiętajcie, co wam powiedziałam, i zawsze Mnie, waszą Matkę, wzywajcie, abym przybyła wam na pomoc w czasach wielkiej niedoli. Ja zawsze będę orędować za wami, by o każdym czasie przynosić wam pokój i pocieszenie, o ile waszym dążeniem jest znaleźć się bliżej Mojego Syna. Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia. Radujcie się, gdyż wszyscy aniołowie i święci jednoczą się w tym czasie, z powodu dusz, które teraz otrzymają ochronę przed diabłem i których los będzie spoczywał w Rękach Mojego Syna.  Wasza Umiłowana Matka – Matka Zbawienia