Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 31 MAJA 2019 DLA LUZ DE MARÍA  

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm         Tłumaczenie: M. Tuszyńska 

Umiłowani Boga:
 
BOŻA MIŁOŚĆ ZSTĘPUJE NA KAŻDEGO Z WAS. 

 

Zostałem posłany przez Przenajświętszą Trójcę jako Książę Niebiańskich Legionów, przed pilnością tej chwili. 

Ludzkość, w swym letargu, pomaga złu wzrastać i zapewnia, że posuwa się on naprzód gigantycznymi krokami po Ziemi, przyspieszając początek nowego porządku świata. 

Ludzkość manifestuje przeciwko rządom ze względów ekonomicznych, z powodów politycznych, a powinna  manifestować na korzyść moralności, dobra, zachowania życia niewinnych, naturalnego prawa istoty ludzkiej, ale robią coś wręcz przeciwnego. 

 

LIBERTYNIZM* W KAŻDYM OKRESIE LUDZKOŚCI ZAWSZE BYŁ BRONIĄ ZŁA NISZCZĄC BOŻĄ WOLĘ I JEJ SPEŁNIENIE NA ZIEMI. 

NA CAŁEJ ZIEMI SĄ LUDZKIE ISTOTY, KTÓRE ZBIERAJĄ SIĘ NA MODLITWIE A MY WSZYSTKICH BŁOGOSŁAWIMY ZA ODDAWANIE CHWAŁY NASZEMU KRÓLOWI I PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. 

 

Pilnym jest, aby dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa rozpoznały i rozpowszechniały prośbę Boga: RATUJCIE DUSZE. 

 

Jedność i pokora wzmacniają się nawzajem, rodząc się z Miłości i w tej jedności, pokorze i miłości, dzieci Matki i Królowej Nieba i Ziemi powinny  pozostać. 

 

Zwróć uwagę: człowiek używa swojego kalendarza aby utrzymać porządek w systemie lat, miesięcy, tygodni i dni, ale nie jest to czas Boga, który jest nieskończony, dlatego człowiek, chcąc być równym Bogu, dotarł [do tego, że] nie wierzy w Słowo Boże, nie rozumie Boga, zaprzecza Słowu Bożemu. 

 

Jako szef Niebiańskiej Milicji** żyjący w czasie Bożym, pozwalam sobie w Bożej Woli spojrzeć czasami na wydarzenia, które zbliżają się do ludzkości w czasie człowieka, dlatego wzywam was abyście to zrozumieli i  przyspieszyli tempo  ratowania duszy. „Zdecyduj się uratować duszę”, nie trać czasu, czas się wyczerpał. 

 

NAWET JEŚLI SŁYSZAŁEŚ O TYCH RZECZACH OD DŁUŻSZEGO CZASU, NIE ŻYJ W CZASIE, KTÓRY PRZESZEDŁ, ALE W CHWILI OBECNEJ.  

WYKORZYSTAJ ŚWIADOMOŚĆ BYCIA JEDNOŚCIĄ, ABY UTRZYMYWAĆ TEN SAM KIERUNEK, PRACOWAĆ DLA KRÓLESTWA BOŻEGO, MIŁOŚCI DLA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA I PANA,  

DLA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI, KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI,  

ŻEBY W JEDNOŚCI LUDZI BOGA ODDAĆ ZIEMIĘ SWOJEMU STWÓRCY. 

 

MUSISZ ZAALARMOWAĆ SIEBIE, ZAALARMOWAĆ SWOICH BRACI,  

ZAALARMOWAĆ  TEGO, KTÓRY NIE JEST PRZYGOTOWANY.  

ZAALARMOWAĆ TEGO, KTÓRY POTRZEBUJE NAWRÓCENIA. 

 

Spójrz w górę, rozwiń myśl, nie patrz tylko na skończone, aspiruj do wznoszenia się na wyżyny, bądź bardziej duchowy, abyś mógł przejść od zaakceptowania bliźniego do kochania bliźniego, a więc być prawdą. 

 

Wy, dzieci Boże, pozostańcie w  nieustającym dziękczynieniu dla Przenajświętszej Trójcy i waszej Królowej i Matki, będąc posłuszni Woli Bożej, nie zapominajcie, że Boże Miłosierdzie jest nieskończone, dlatego jako ludzkie stworzenia nie rozumiecie go ani nie uznajecie. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus dobrowolnie poddał się Swojej Bolesnej Męce, aby zbawić każdego z was, ponieważ dla Naszego Króla tylko jedna istota ludzka warta 

jest Jego Bolesnej Męki.  

 Jest niewielu, którzy oddają życie za swoich braci, przeciwnie, zabijają się nawzajem na różne sposoby, nadużywając zmysłów, wchodzą w bezbożność przez zasadzki diabła, co prowadzi ich do błędu, tak że w mgnieniu oka tracą to, co ofiarował im Nasz Król i Odkupiciel. Z tego powodu duchowo nie robią postępów, jak powinni.  

 

Módlcie się, planetę ogarnie ciemność spowodowaną eksplozją dużego wulkanu,  

wywołując na Ziemi efekt wulkanicznej zimy***.  

 

Módlcie się, uczyńcie stanowczą intencję bycia Miłością, i jak Nasza Pani Królowa i Matka, bądźcie pierwszymi uczniami Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, a osiągniecie prawdziwą pokorę. 


Módlcie się, Ziemia drży z północy na południe, ze wschodu na zachód. 

 

PRAGNIJCIE, ŻYCZCIE SOBIE, GROMADŹCIE DARY DUCHA ŚWIĘTEGO, JAKO DZIECI BOGA NIE POZWÓLCIE ABY PRZESZŁY NIEZAUWAŻONE: MĄDROŚĆ, ROZUM, RADA, MĘSTWO, UMIEJĘTNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, BOJAŹŃ BOGA.  

WSZYSCY LUDZIE BOGA MUSZĄ ROZEZNAĆ, ZACHOWAĆ POKÓJ, JEDNOŚĆ, MIŁOŚĆ. 

 

MY Z LEGIONÓW NIEBIAŃSKICH KONTYNUUJEMY SPEŁNIANIE BOŻEJ WOLI, DLA DOBRA DZIECI KRÓLOWEJ I MATKI NIEBA I ZIEMI. 

 

Nie załamujcie się, zachowujcie wiarę, zbliżajcie się do Boskiej Miłości, Bożego Miłosierdzia, sprawiedliwego i prawdomównego. 

 

ZNAJDŹ SCHRONIENIE W ŚWIĘTYM SERCU JEZUSA, W NIM, ZRÓB WSZYSTKO, ŻEBY NIE UPAŚĆ. ŻYJ NA ŚWIECIE, ALE NIE BĄDŹ ZE ŚWIATA, ANI TEŻ ŻYCIE ŚWIATOWE NIE DA CI ŻYCIA WIECZNEGO. MÓDL SIĘ W KAŻDEJ CHWILI, NIE ZAPOMINAJĄC ŻE MODLITWA JEST DZIAŁANIEM, TO JEST SŁOWO, TO JEST DZIAŁANIE LUDZI BOGA. 

 

Wysłano nas, aby was strzec, bądźcie godni tego honoru.

Towarzysze waszej drogi i Aniołowie Stróżowie.

Do wszystkich ludzi dobrej woli … 

KTÓŻ JAK BÓG? 

San Miguel Arcángel 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

 

*Libertynizm – ruch umysłowy rozwijający się we Francji w XVII w., nawiązujący do renesansowego humanizmu. Wywarł znaczny wpływ na kulturę i literaturę oświecenia. Zwolennicy libertynizmu, zwani libertynami, przeciwstawiali się dominacji Kościoła, propagowali oswobodzenie umysłu z uwarunkowań tradycji, religii, stereotypów myślowych. 

 

**Milicja (Militia) – siła wojskowa utworzona z woluntariuszy ludności cywilnej w celu uzupełnienia regularnej armii w nagłych wypadkach. 

 

*** Tłumacz pamięta, jak wiele lat temu Pan Jezus w orędziu dla Johna Leary powiedział żebyśmy sę przygotowali na bardzo długi weekend na biegunie.