Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

JEŚLI CHCECIE ŻYĆ, TO WYPEŁNIAJCIE PRZYKAZANIA BOŻE I RÓŻAŃCAMI RATUJCIE SIEBIE I ŚWIAT.

LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ I WIERZCIE W SŁOWO BOŻE, BO PAN BÓG PRZYCHODZI DO RÓŻNYCH OSÓB W RÓŻNYCH KRAJACH I MÓWI – OSTRZEGA, PROSI, PRZYPOMINA I UPOMINA, ABYŚCIE ZROZUMIELI SWOJE ŻYCIE, BO NIE CHCE ŚMIERCI GRZESZNIKA. POZNAWAJCIE DROGI BOŻE, NIE GRZESZCIE, A WYNAGRADZAJCIE ZA SWOJE GRZECHY I RODZINY. KONIECZNIE W KONFESJONALE WYZNAJCIE GRZECHY Z CAŁEGO ŻYCIA, BO MOŻE NIE BYĆ KAPŁANÓW WEDŁUG WOLI BOŻEJ. ZAWIERZAJCIE SWOJE RODZINY PANU JEZUSOWI I MARYI NA ZAWSZE.mk.

Orędzie z Argentyny

2019-05-31. Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł – poprzez Luz de María – wzywa ludzi do ratowania dusz.
https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Michał Archanioł: „Umiłowani Boga:
BOŻA MIŁOŚĆ ZSTĘPUJE NA KAŻDEGO Z
WAS. Zostałem posłany przez Przenajświętszą
Trójcę jako Książę Niebiańskich Legionów,
przed pilnością tej chwili.
Ludzkość, w swym letargu, pomaga złu wzrastać
i zapewnia, że posuwa się on naprzód
gigantycznymi krokami po Ziemi, przyspieszając
początek nowego porządku świata. Ludzkość
manifestuje przeciwko rządom ze względów
ekonomicznych, z powodów politycznych, a powinna
manifestować na korzyść moralności, dobra,
zachowania życia niewinnych, naturalnego prawa
istoty ludzkiej, ale robią coś wręcz przeciwnego.
LIBERTYNIZM1

W KAŻDYM OKRESIE
LUDZKOŚCI ZAWSZE BYŁ BRONIĄ ZŁA
NISZCZĄC BOŻĄ WOLĘ I JEJ SPEŁNIENIE
NA ZIEMI. NA CAŁEJ ZIEMI SĄ LUDZKIE
ISTOTY, KTÓRE ZBIERAJĄ SIĘ NA
MODLITWIE A MY WSZYSTKICH
BŁOGOSŁAWIMY ZA ODDAWANIE CHWAŁY
NASZEMU KRÓLOWI I PANU JEZUSOWI
CHRYSTUSOWI.

Pilnym jest, aby dzieci Naszego Króla i Pana
Jezusa Chrystusa rozpoznały i rozpowszechniały
prośbę Boga: RATUJCIE DUSZE.
Jedność i pokora wzmacniają się nawzajem,
rodząc się z Miłości i w tej jedności, pokorze i
miłości, dzieci Matki i Królowej Nieba i Ziemi
powinny pozostać.
Zwróć uwagę: człowiek używa swojego
kalendarza aby utrzymać porządek w systemie lat,
miesięcy, tygodni i dni, ale nie jest to czas Boga,
który jest nieskończony, dlatego człowiek, chcąc
być równym Bogu, dotarł [do tego, że] nie wierzy
w Słowo Boże, nie rozumie Boga, zaprzecza Słowu
Bożemu.
Jako szef Niebiańskiej Milicji 2
, żyjący
w czasie Bożym, pozwalam sobie w Bożej Woli
spojrzeć czasami na wydarzenia, które zbliżają
się do ludzkości w czasie człowieka, dlatego
wzywam was abyście to zrozumieli i przyspieszyli
tempo ratowania duszy. „Zdecyduj się uratować
duszę”, nie trać czasu, czas się wyczerpał.
NAWET JEŚLI SŁYSZAŁEŚ O TYCH
RZECZACH OD DŁUŻSZEGO CZASU, NIE ŻYJ
W CZASIE, KTÓRY PRZESZEDŁ, ALE W CHWILI
OBECNEJ. WYKORZYSTAJ ŚWIADOMOŚĆ
BYCIA JEDNOŚCIĄ, ABY UTRZYMYWAĆ TEN
SAM KIERUNEK, PRACOWAĆ DLA KRÓLESTWA
BOŻEGO, MIŁOŚCI DLA JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA I PANA, DLA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI,
KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI, ŻEBY W
JEDNOŚCI LUDZI BOGA ODDAĆ ZIEMIĘ
SWOJEMU STWÓRCY.
MUSISZ ZAALARMOWAĆ SIEBIE,
ZAALARMOWAĆ SWOICH BRACI,
ZAALARMOWAĆ TEGO, KTÓRY NIE JEST
PRZYGOTOWANY. ZAALARMOWAĆ TEGO,
KTÓRY POTRZEBUJE NAWRÓCENIA.
Spójrz w górę, rozwiń myśl, nie patrz tylko na
skończone, aspiruj do wznoszenia się na wyżyny,
bądź bardziej duchowy, abyś mógł przejść od
zaakceptowania bliźniego do kochania bliźniego,
a więc być prawdą.

2
Wy, dzieci Boże, pozostańcie w nieustającym
dziękczynieniu dla Przenajświętszej Trójcy
i waszej Królowej i Matki, będąc posłuszni Woli
Bożej, nie zapominajcie, że Boże Miłosierdzie jest
nieskończone, dlatego jako ludzkie stworzenia nie
rozumiecie go ani nie uznajecie. Nasz Król i Pan
Jezus Chrystus dobrowolnie poddał się Swojej
Bolesnej Męce, aby zbawić każdego z was,
ponieważ dla Naszego Króla tylko jedna istota
ludzka warta jest Jego Bolesnej Męki.
Jest niewielu, którzy oddają życie za swoich
braci, przeciwnie, zabijają się nawzajem na różne
sposoby, nadużywając zmysłów, wchodzą w
bezbożność przez zasadzki diabła, co prowadzi ich
do błędu, tak że w mgnieniu oka tracą to, co
ofiarował im Nasz Król i Odkupiciel. Z tego powodu
duchowo nie robią postępów, jak powinni.
Módlcie się, planetę ogarnie ciemność
spowodowaną eksplozją dużego wulkanu, wywołując
na Ziemi efekt wulkanicznej zimy3
.

Módlcie się, uczyńcie stanowczą intencję bycia
Miłością, i jak Nasza Pani Królowa i Matka, bądźcie
pierwszymi uczniami Naszego Króla i Pana Jezusa
Chrystusa, a osiągniecie prawdziwą pokorę.
Módlcie się, Ziemia drży z północy na południe,
ze wschodu na zachód. PRAGNIJCIE, ŻYCZCIE
SOBIE, GROMADŹCIE DARY DUCHA
ŚWIĘTEGO, JAKO DZIECI BOGA NIE
POZWÓLCIE ABY PRZESZŁY NIEZAUWAŻONE:
MĄDROŚĆ, ROZUM, RADA, MĘSTWO,
UMIEJĘTNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, BOJAŹŃ BOGA.
WSZYSCY LUDZIE BOGA MUSZĄ ROZEZNAĆ,
ZACHOWAĆ POKÓJ, JEDNOŚĆ, MIŁOŚĆ. MY Z
LEGIONÓW NIEBIAŃSKICH KONTYNUUJEMY
SPEŁNIANIE BOŻEJ WOLI, DLA DOBRA
DZIECI KRÓLOWEJ I MATKI NIEBA I ZIEMI.
Nie załamujcie się, zachowujcie wiarę,
zbliżajcie się do Boskiej Miłości, Bożego
Miłosierdzia, sprawiedliwego i prawdomównego.
ZNAJDŹ SCHRONIENIE W ŚWIĘTYM
SERCU JEZUSA, W NIM, ZRÓB WSZYSTKO,
ŻEBY NIE UPAŚĆ. ŻYJ NA ŚWIECIE,
ALE NIE BĄDŹ ZE ŚWIATA, ANI TEŻ ŻYCIE
ŚWIATOWE NIE DA CI ŻYCIA WIECZNEGO.
MÓDL SIĘ W KAŻDEJ CHWILI, NIE
ZAPOMINAJĄC ŻE MODLITWA JEST
DZIAŁANIEM, TO JEST SŁOWO, TO JEST
DZIAŁANIE LUDZI BOGA.
Wysłano nas, aby was strzec, bądźcie godni
tego honoru. Towarzysze waszej drogi i Aniołowie
Stróżowie.
Do wszystkich ludzi dobrej woli…

KTÓŻ JAK BÓG?
San Miguel Arcángel.
BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA
MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA.
BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA
MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA.
BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA
MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA.”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Libertynizm – ruch umysłowy rozwijający się we
Francji w XVII w., nawiązujący do renesansowego
humanizmu. Wywarł znaczny wpływ na kulturę i
literaturę oświecenia. Zwolennicy libertynizmu, zwani
libertynami, przeciwstawiali się dominacji Kościoła,
propagowali oswobodzenie umysłu z uwarunkowań
tradycji, religii, stereotypów myślowych.
2 Milicja (Militia) – siła wojskowa utworzona z
woluntariuszy ludności cywilnej w celu uzupełnienia
regularnej armii w nagłych wypadkach.
3
Tłumacz pamięta, jak wiele lat temu Pan Jezus w
orędziu dla Johna Leary powiedział żebyśmy się
przygotowali na bardzo długi weekend na biegunie.
Tłumaczenie: M. Tuszyńska.

Luz de María – z Kostaryki, mieszka w Argentynie.
KOMENTARZ
Widzimy jak ludzkość zbacza ze swych wartości,
a duchowa dekadencja wzrasta. Zapowiadane jest
rozwiązanie problemów ekonomicznych poprzez
wdrożenie jednej waluty. To początek planu elit,
wprowadzających antychrysta. Św. Michał mówi
między wierszami, że lud Boży milczy w obliczu
przejawów zła i jego postępu. Pamiętajmy, że
Chrystus obiecał Życie Wieczne tym, którzy są
Mu wierni, w stanie, w jakim każdy się znajduje.
Stąd też znaczenie poszukiwania Najwyższego
Dobra, Boskiego Pragnienia, Boskiej Woli i
wchodzenia w ten potok Miłości pochodzący
z Trójcy Przenajświętszej i od naszej Matki.