Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Zawiadomienie o przestępstwie rabina Boaz Pash: Profanacja Bazyliki – odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3630:zawiadomienie-o-przestepstwie-rabina-boaz-pash-profanacja-bazyliki-odmowa-wszczecia-postepowania-prokuratorskiego&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Niniejszym publikujemy odpowiedź prokuratury w Lublinie – zawiadomienie o przestępstwie złożone na ręce Prokuratury Krajowej – w sprawie
przestępstwa profanacji Bazyliki w Lublinie przez żyda z żydaera rabina Boaz Pasch (Jerozolima).
Jak było łatwo do przewidzenia, prokuratura odrzuciła zawiadomienie jako bezzasadne i odmówiła dalszego postępowania w sprawie.
Tym odrzuceniem prokurator Dorota Czopek — prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie podlega ekskomunice z Kościoła Świętego
– Latae sententiae. D. Czopek podlega sankcjom kościelnym: Wszystkie osoby konsekrowane, które posiadły informacje o ekskomunice Doroty Czopek, nie
mają prawa do żadnej posługi sakralnej w stosunku do ekskomunikowanej Doroty Czopek, a to pod rygorem kar kościelnych za świadome dopuszczenie
się przez takiego kapłana przestępstwa przeciwko prawu kanonicznemu.
Tak samo są ekskomunikowane wszystkie inne osoby, które pomogły prokurator Dorocie Czopek w wydaniu orzeczenia o niepodejmowaniu postępowania w
sprawie. Dotyczy to również Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro — który był adresatem zawiadomienia. Zbigniew Ziobro jest takk samo
ekskomunikowany jak Dorota Czopek, a oddalenie tej arcyważnej sprawy — ogólnopolskiej — do prowincjonalnego Lublina było sprytne, ale mało,
bardzo mało sprytne. Ekskomunika w tej sprawione działa — latae sententiae i ksiądz katolicki to doskonale wie: posługa kapłańska wobec Ziobro
i Czopek jest zakazana!
Treść odmowy publikujmy właśnie teraz – czas najwyższy – a i prosto przewidzieliśmy, że tolerancja wobec tych zbrodni żydostwa doprowadzi do
dalszej lawiny bluźnierstw i obłędu. I to właśnie coraz wyraźniej widzimy: Napad na bazylikę św. Rocha w Białymstoku (żydopolicja nasłana
na wiernych przez biskupa – Tadeusz Wojda), wypędzenia Polaków z Oświęcimia (KL Auschwitz) żydowskie orgie LGBT, w Warszawie, w Częstochowie –
już faktycznie w małych miastach i wsiach. Lada chwila nastąpią otwarte, rytualne mordy i gwałty rabinów na polskich dzieciach. Do tego dojdzie!

Podkreślamy równocześnie, że wszystkie przestępstwa żydostwa w Polsce, spadają – w odpowiedzialności za nie – na głowy Polaków, bo Polacy
dopuszczają się zbrodni tolerancji wobec żydów. Tolerowanie żyda jest grzechem.
Toleruj go, a on dopuści się zbrodni, i poświadczy, że to za twoim przyzwoleniem.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3630:zawiadomienie-o-przestepstwie-rabina-boaz-pash-profanacja-bazyliki-odmowa-wszczecia-postepowania-prokuratorskiego&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Pośmiertna Wizytówka Polskich Więźniów obozu KL Auschwitz (Oświęcim”) (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3629:posmiertna-wizytowka-polskich-wiezniow-obozu-kl-auschwitz-oswiecim&catid=27:historia

Krzyż Oświęcimski-Polskie odznaczenie państwowe ustanowione ustawą z dnia 14 marca1985[1] jako wyraz hołdu dla osób więzionych w hitlerowskich
obozach koncentracyjnych za udział w walce o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej, działalność patriotyczną, rewolucyjną i postępową, z
powodu przynależności narodowej lub rasowej oraz z innych przyczyn politycznych, w hołdzie dla ich męczeństwa i odwagi. Nazwa odznaczenia
pochodzi od obozu koncentracyjnego Auschwitz (który w okresie Polski Ludowej pod nazwą „Oświęcim” był symbolem męczeństwa ludności
polskiej w obozach koncentracyjnych).

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3629:posmiertna-wizytowka-polskich-wiezniow-obozu-kl-auschwitz-oswiecim&catid=27:historia
)

Jan Peczkis: SOVIET CONCENTRATION CAMPS (GULAGS) WERE ADMINISTERED BY JEWS (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:jan-peczkis-soviet-concentration-camps-gulags-were-administered-by-jews&catid=35:auctores
)

SOVIET CONCENTRATION CAMPS (GULAGS) WERE
ADMINISTERED BY JEWS

* The Jewish Century by Yuri Slezkine – Published August 27th 2006 by Princeton University Press (first published 2004), Edition Language: English.

* https://press.princeton.edu/titles/7819.html ( https://press.princeton.edu/titles/7819.html )

An Eye-Opening, Candid and Detailed Analysis of the Extensive Role of Jews in Soviet Communism. Jewish Leadership of GULAGS and the NKVD
Jewish author Yuri Slezkine has compiled near-encyclopedic levels of information in one volume. It examines virtually every imaginable aspect of what
is sometimes called the ZYDOKOMUNA (Judeo-Bolshevism).
I let author Yuri Slezkine speak for himself.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:jan-peczkis-soviet-concentration-camps-gulags-were-administered-by-jews&catid=35:auctores

Jan Peczkis: A Jewish Communist (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3627:jan-peczkis-a-jewish-communist&catid=35:auctores )

* The Non-Jewish Jew by Isaac Deutscher – Published April 1st 1982 (first published April 2nd 1978). Edition Language: English.

* https://www.goodreads.com/book/show/200038.The_Non_Jewish_Jew ( https://www.goodreads.com/book/show/200038.The_Non_Jewish_Jew )

*

A Jewish Communist Author Explodes the Exculpatory Myth That Jewish Communists Were „Not Really Jews”. HOLODOMOR: Jewish Complicity. Zydokuma Not
Marginal
This is a thought-provoking book. The author teaches us what it means to be a non-traditional Jew, and a Communist, but nevertheless certainly a Jew.
REJECTING GOD AND EMBRACING COMMUNISM
Deutscher eventually rejected God and religion, and conventional Jewish ways. He found the orthodox Jewish religion rigid and outdated (p. 42), and
became militantly antagonistic to the existence of God. (pp. 22-23). He became an ardent Communist, and continued so through the rest of his life.
THE JEWISH SELF-IDENTITY OF JEWISH COMMUNISTS

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3627:jan-peczkis-a-jewish-communist&catid=35:auctores )

X. Adam Martyna: O dziewięciu grzechach cudzych (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3626:x-adam-martyna-o-dziewieciu-grzechach-cudzych&catid=11:sancta-ecclesia

Słowo kapłana: O dziewięciu grzechach cudzych
Pytanie: W jaki sposób możemy stać się współwinni popełnionego grzechu? Co to są grzechy cudze?

Odpowiedź: Kiedy w jakiś sposób przyczyniamy się do grzechów popełnianych przez innych, stajemy się współwinni popełnionego zła, czyli
popełniamy tzw. grzechy cudze.

Grzechów cudzych jest dziewięć:

* do grzechu radzić;

* grzech nakazywać;

* na grzech drugich zezwalać;

* innych do grzechu pobudzać;

* grzech drugich pochwalać;

* na grzech drugich milczeć;

* grzechu nie karać;

* do grzechu drugiemu pomagać;

* grzechu innych bronić.

Read More
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3626:x-adam-martyna-o-dziewieciu-grzechach-cudzych&catid=11:sancta-ecclesia