Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Orędzie z 30 maja 2019 Najświętszej Maryi Panny udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge, Kanada. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

 

Przybądź Przenajświętsza Trójco, aby chronić Słowa Twojej Matki


30 maja 2019 r. Wniebowstąpienie Naszego Pana 


Moja miłości i wszystkie Moje umiłowane dzieci, to jest wasza Matka z Nieba. To jest Wniebowstąpienie Mojego Syna do Nieba i jest to szczególny dzień dla wszystkich Chrześcijan. Proszę, módlcie się i dziękujcie Jezusowi i całemu Niebu za wszystko, co Oni dają wszystkim Naszym dzieciom. Niektóre z Naszych dzieci zaczynają myśleć i wierzyć, że coś jest w orędziach, jakie  Niebo dawało od lat. Moi wierni „reszty” (remnant)  uwierzyli już od jakiegoś czasu, ale wiele Naszych innych dzieci zaczyna dostrzegać, że bez Boga w ich życiu, światu brakuje odpowiedzi.  

 

Módlcie się, aby wszystkie Moje dzieci zaczęły zwracać się do Ducha Świętego, a także modlić się bardziej, aby dostać się do Nieba. My potrzebujemy wiele więcej wiernych wojowników i osób konsekrowanych, aby spowolnić wszystkie klęski żywiołowe. Tak jak Mój Syn i Ja powiedzieliśmy wszystkim Naszym Dzieciom, nie możecie żyć jak zwierzęta i być traktowani jak wierne dzieci Boże. Wiele dzieci Bożych zaczyna dostrzegać, że moc świata i szatana oraz grzechy ciała nie mogą zrobić nic dobrego dla świata. Jedyną mocą szatana jest zabieranie dobra od Boga i przekształcanie go w śmieci, aby zniszczyć wszystkie piękne dzieci Boże.  

 

Dzieci, proszę, obudźcie się z waszego snu i patrzcie, do czego doprowadziły świat wasze grzechy ciała i aborcji. Bóg pozwala szatanowi mieć jego czas, aby pozwolić ludziom na świecie zobaczyć, do czego prowadzą was grzechy ciała – to jest całkowite zniszczenie całego świata i dzieci Bożych. Proszę, obudźcie się i zacznijcie przestrzegać Dziesięciu Przykazań, a zobaczycie pokój w swoim sercu, a następnie ponownie w świecie. Dla Boga czas jest tu i teraz, aby pozwolić na Swoją sprawiedliwość, dopóki ludzie nie padną na kolana, błagając Boga, aby wybaczył im, że nie przestrzegają Bożych praw, Dziesięciu Przykazań. Prawa szatana, by robić wszystko, co chcesz, niszczą wasze dusze. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć Moim dzieciom. Większość ludzi zna prawdę, ale nie chce żyć Wolą Bożą, ale żyjąc własną wolą, stracą wszystko, co mają. Kocham, Matka Boża z Bolejącym Sercem. 

 

 

*Od tłum. https://www.newhopelighthouseradio.org/ –  Tower of Babel Messages „aktualne biblijne prorocze aktualizacje wszelkiego rodzaju”. Ponownie w orędziu Boga Ojca wymienione są te przesłania. Są to w większości kilkuminutowe You tube’s, najczęściej odnośnie najnowszych wydarzeń na świecie. Głownie są to wypowiedzi pastorów innych kościołów. Zamieszczane są nawet kilka razy dziennie. 

 

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DLA SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI  

LUZ DE MARÍA 15 czerwca 2019, https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm      

 

 

Moi najukochańsi ludzie: 


Błogosławię was w każdej chwili, na każdym kroku, w każdym wypowiedzianym słowie, aby upewnić się, że Moje dzieci rozumieją, że muszą zbliżyć się do Mnie. 

 

KOCHANE DZIECI, MUSZĄ BARDZIEJ MI UFAĆ, ABY NIE BYŁY WIĘZIENIAMI RZECZY ŚWIATA,  

I NIE WYBIERAŁY ZŁYCH DRÓG. 

 

Większość ludzkości znajduje się w niezwykle przygnębiającej sytuacji, jest zanurzona w smrodzie grzechu, odrzuca Mnie bolesnymi czynami sprzecznymi z Moją Wolą, wywołuje Moje niezadowolenie. 

 

Moje Słowo jest dla was duchowym alarmem, musicie gwałtownie wzrastać w obliczu przyspieszonych wydarzeń, które napotykacie, a jeśli nie jesteście duchowo dojrzali, to jesteście wrażliwi jak żagle łodzi. 

 

Znajduję Siebie przed grzeszną ludzkością, znajduję Moje Miłosierdzie i witam każdego grzesznika, który, wyznając swoje grzechy, naprawdę pokutuje, bez względu na to, jak są poważne, i pragnie zmienić swoją ścieżkę. Wzywam was, abyście powrócili do Mnie i nie byli upokarzani grzechem. 

 

MOJE DZIECI SĄ TAK MAŁE, ŻE NIE MOGĄ BYĆ KONKURENCJĄ DLA MOJEJ WOLI, JAKO ŻE SĄ OPÓŹNIONE PRZEZ GROMADZENIE OKRUCHÓW I  NIE SŁUCHANIE MNIE,  

KTÓRY WZYWAM ICH DO WZRASTANIA, ABY POZOSTAWILI MAŁĄ STRONĘ ŚWIATA  

I  OBJĘLI  WIELKOŚĆ, KTÓRĄ JA IM OFERUJĘ, TAK ŻE OSIĄGNĄ WYŻYNY MOJEJ MIŁOŚCI, MOJEJ DOBROCI, MOJEGO MIŁOSIERDZIA. 

 

Przychodzę do was w poszukiwaniu silnych, stanowczych i zdeterminowanych dusz, aby kontynuować na Moich Ścieżkach, wiedząc, że jest wiele Moich dzieci, które oddały się diabłu, któremu służą nie myśląc. 

 

Mój lud musi być silny i przekonany, aby nic i nikt nie sprawił, że się zawahają, ponieważ legiony zła mają za cel zatracenie dusz. Dlatego przedstawiają wam wielkie atrakcje, wszystko co pozostaje w sprzeczności z Moją Wolą, abyście byli urzeczeni, i byli tymi, którzy Mnie obrażają, wyrzekając się podążania za Mną, nieposłuszni, pozbawieni miłości do bliźniego, a tolerancyjni wobec ciężkich wykroczeń, jakie ludzkie stworzenia popełniają wobec Mnie. 

 

W tym momencie, w którym człowiek nie tylko szerzy swoją nietolerancję dla Ziemi, ale współpracuje, tak aby narody pozostawały w ciągłym zagrożeniu ze strony słów oraz broni – ekonomicznych i wszelkiego rodzaju wyzwań – to właśnie wtedy, w przedsionku ludzkości, poruszane są interesy wojny, w cieniu prawdy, która kryje wojnę.  

 

Mój Ludu, wielkie cierpienie wyłania się nad ludzkością, choroby*, które według was zostały wykorzenione, powrócą, by was przerazić, ponieważ w tych czasach rozwijają się bardzo szybko.  

 

Dzieci, musicie być posłuszni Mojemu Prawu, bądźcie stanowczy w Wierze, abyście nie podążali śladami tak wielu, którzy tracą Wiarę we Mnie i gardzą Moją Matką.  

 

 

Módlcie się za dzieci, konieczne jest, abyście się modlili i widzieli owoce tego produktu modlitewnego duchowego wzrostu. Nie rozpraszajcie się, módlcie się sercem, Ja wam pomogę. 

 

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Amerykę Środkową, ziemia drży i Moje dzieci cierpią. 

 

Módlcie się Moje dzieci, nieszczęście przychodzi do narodów, w których zatwierdzona jest rzeź niewinnych  

a te, buntują się przeciwko naturze rodzaju ludzkiego, zaaranżowanej przez Mojego Ojca. 

 

Módlcie się Moje dzieci, Mój Kościół jest wstrząsany (w konwulsjach), błądzi,  

patrzenie na to, jak wypaczane są Moje Mandaty, powoduje zgubę dusz. 

 

Módlcie się, Moje dzieci, Stany Zjednoczone drżą, morze się trzęsie. 

 

 

Umiłowany Mój Ludu: nie będąc usatysfakcjonowanym, Diabeł krąży w poszukiwaniu zemsty na dzieciach Mojej Matki. Ileż Ja cierpię, zanim popełnisz świętokradztwa przeciwko Mnie. To, co ignorują, ponieważ tego chcą, sprawia, że zło wzrasta wraz z tymi czynami, a ty jesteś duchowo ograniczony! 

 

Koniecznym jest, aby Mój Kościół zapobiegł odrzucaniu Mojej Matki.  

Kontynuując akceptację tego śmiertelnego błędu, Mój Kościół stanie w obliczu wielkiego zamieszania i rozkładu.  

Niektórzy z Moich Kapłanów zakazują Mojemu Ludowi nabożeństwa do Mojej Matki.  

W obronie tego, sama natura woła do człowieka, aby nie oddzielał swojego życia od Mojej Matki i zanim nastąpi odrzucenie, wody siłą zostaną wstrząśnięte, a lament człowieka będzie wielki.  

Dopóki nie dadzą Mojej Matce miejsca, które Nasza Święta Trójca przypisała Jej jako Mojej Matce i Matce Mojego Ludu. (Mt 1,18; J 19,25-27)  (podział akapitu wg. zdań oraz tłusty druk zastosowany przez tłumacza

 

 

Umiłowane dzieci, Ludu Mój, nie trwajcie w błędzie, nie zabijajcie niewinnych, nie bądźcie przewrotni wobec tych, którzy jeszcze nie wypowiadają słów.  Mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą (por. Rdz 1,26-28), to jest ludzka natura, którą ci, którzy teraz głośno krzyczą, będą później jęczeć między okrzykami przerażenia i terroru. 

 

 

STOP DLA CZŁOWIEKA, KTÓRY PATRZY NA BŁĘDY JEMU PODOBNYCH, 

OBUDŹCIE SIĘ, 

NIE BĄDŹCIE IMITATORAMI GRZECHU, NIE BĄDŹCIE NAŚLADOWCAMI ZŁA. 

 

 

Moja Miłość nie jest nieprzejrzysta, nadal świeci, ludzkie stworzenie jest tym, które musi szukać Mojej Miłości. 

 

 

JESTEM KTÓRY JESTEM, JESTEM TWOIM BOGIEM! (Por. Wj 3,14). 

 

Błogosławię cię. 

Twój Jezus 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

* Od tłum. Po raz kolejny pojawia się zapowiedź nadejścia chorób dawno przezwyciężonych przez ludzkość. Wiedziała o nich, oraz o środkach zaradczych, na podstawie Objawień z Nieba, Marie-Julie Jahenny, żyjąca w latach 1850 – 1941,  stygmatyczka z Blain (zachodnia Francja), była pod opieką duchową Monsignore Fourier, biskupa Nantes, jej wieloletniego przyjaciela. Ślepa, głucha, niema i sparaliżowana, w ostatnich pięciu latach życia żyła przyjmując wyłącznie Najświętszy Sakrament. Źódłem informacji o niej jest książka Markizy de la Franquerie: „Marie-Julie Jahenny: Bretońska stygmatyczka”. Fragmenty tej książki były przez pewien czas na internecie, ale zostały usunięte.  Jest jeszcze kilka przedruków fragmentów opracowań, które gorąco polecam.