Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowna Pani Halino

Proszę przyjąć nasz najnowszy newsletter Dla Duszy.

Miesiąc czerwiec to okres, w którym Kościół w szczególny sposób czci Najświętsze Serce Pana Jezusa – symbol niezmierzonej miłości Syna Bożego do każdego człowieka. Właśnie w tych dniach przeżywamy także święto NSPJ.

Choć początków kultu Serca Pana Jezusa należy szukać już w Średniowieczu, punktem zwrotnym w jego rozwoju stały się objawienia, których dostąpiła w XVII wieku francuska wizytka, św. Małgorzata Maria Alacoque.

Treść orędzia przekazanego świątobliwej zakonnicy przez Pana Jezusa stała się dla autora tekstu, który załączam, punktem wyjścia do refleksji nad współczesnymi konsekwencjami tego przesłania.

Mam nadzieję, że lektura zainteresuje Panią i skłoni do własnych refleksji na ten temat, czego z całego serca życzę.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
im. Ks. Piotra Skargi

Czcijmy Serce Jezusowe, pałające miłością do ludzi

– To bardziej mnie boli niż wszystko, co wycierpiałem w czasie mojej Męki. Gdyby ludzie przynajmniej odwzajemnili mą miłość, wtedy za nic bym poczytał to wszystko, com dla nich wycierpiał. Oni jednak pozostają zimni i odrzucają wszelkie starania , które czynię dla ich dobra. Daj mi więc przynajmniej ty, w miarę swych sił, zadośćuczynienie za ich niewdzięczność.

Słowa te wypowiedział Pan Jezus do siostry, św. Małgorzaty Alacoque podczas objawienia, które miało miejsce w 1674 roku. Wezwanie Zbawiciela skierowane do świątobliwej zakonnicy odnosi się także do nas. Każdy uczeń Chrystusa powinien czynić wszystko, by wynagrodzić Panu Jezusowi za zniewagi i cierpienia, jakich doznaje On ze strony grzeszników. Jedną z dróg do tego jest uczczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa w wizerunku objawionym św. Małgorzacie.

A tak święta wizytka wspominała tamto widzenie: Boskie Serce ukazało mi się jak gdyby na tronie z płomieni, bardziej jaśniejące niż słońce i przejrzyste niczym kryształ, ze swoją czcigodną raną. Otaczała je korona cierniowa, symbolizująca zniewagi uczynione mu przez nasze grzechy. Nad nim wznosił się krzyż, mający oznaczać, że od pierwszych chwil wcielenia (…) krzyż był wbity w to Serce, a Jego od samego początku przepełniała gorycz upokorzeń, niedostatków, bólu i pogardy, jakich dostarczyć miała w swoim życiu i w swej męce jego święta ludzka natura.

Objawienia i żywot św. Małgorzaty opisaliśmy na łamach pisma „Przymierze z Maryją” (oto link do artykułu Św. Małgorzata Maria Alacoque – apostołka Najświętszego Serca Pana Jezusa).

Promieniujące łaskami Serce Jezusa to przejaw bezmiernego oceanu łask, które Bóg przygotował dla ludzi. Są obfite, a dzięki temu łatwo dostępne dla każdego, kto zwróci się do Zbawiciela ze szczerą wolą służenia Mu. A przecież to nie ograniczone ze swej natury siły ludzkie pozwalają nam osiągnąć zbawienie, lecz współpraca z łaską Bożą, która – jak poucza nas Katechizm: jest do Zbawienia koniecznie potrzebna.

Miłość i cześć do Najświętszego Serca Pana Jezusa, oddanie Mu w opiekę siebie oraz własnej rodziny poprzez tak niegdyś popularny akt intronizacji obrazu przedstawiającego gorejące Serce Pana Jezusa, przystępowanie do Komunii Świętej przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca, to środki mogące doprowadzić do Nieba każdego członka Kościoła.

Jednak Serce Jezusa domaga się nie tylko czci prywatnej, ograniczonej do czterech ścian domu czy murów kościoła, ale także kultu publicznego. Tylko w ten sposób możemy odczytać żądanie Pana Jezusa skierowane w 1689 roku za pośrednictwem siostry Małgorzaty Alacoque do króla Francji Ludwika XIV: Najświętsze Serce pragnie panować w Swym królestwie, chce być przedstawiane na jego sztandarach i wybijane na jego broni, aby ta zwyciężała wszystkich nieprzyjaciół, i aby ich dumne i harde głowy leżały mu u stóp jako świadectwo Jego triumfu nad wszystkimi wrogami Kościoła!

Mocne słowa. Ale przecież chodzi o wielką stawkę, jaką jest triumf Dobra i Miłości Bożej. Dziś na szczęście ludy chrześcijańskie o wiele rzadziej muszą sięgać po broń. Decydująca walka toczy się na forum organizacji międzynarodowych, w parlamentach, mediach, podczas rozmów w pracy i domu. Zadośćuczynienie życzeniu Boga w naszych warunkach może przynieść intronizacja Chrystusa Króla, jednoznaczne odniesienie się do Boga w konstytucjach, a także oparcie prawa państwowego na fundamencie prawa naturalnego. Nie ma tu miejsca na mordowanie dzieci poczętych, zabijanie dusz urodzonych przez demoralizację w szkole i mediach, wreszcie unicestwianie chorych i niedołężnych pod pozorem „skrócenia cierpienia”.

Żadne ludzkie względy nie mogą bowiem konkurować z wolą Stwórcy tego świata. Kto odrzuca i niszczy społeczne panowanie Boga, naraża narody na demoralizację, a w konsekwencji upadek cywilizacyjny, a także – co gorsza – duchowy.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo Niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Jezu cichy i pokornego Serca.
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się!
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W.: Amen.
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu za miłosierdzie nieskończone, które okazało szczęśliwym sługom ogniska tego, wybierając ich pośród tysiąca innych, jako dziedzictwo miłości i przybytek wynagrodzenia, gdzie Go przepraszają za niewdzięczność ludzi.

Jakże odczuwamy swą niegodność wobec zaszczytu, jaki nam czynisz, że chcesz panować nad rodziną naszą. Jakże Cię ona wielbi w milczeniu i weseli się, że chcesz dzielić z nami pod jednym dachem trudy, troski i pociechy dzieci Twoich. Nie jesteśmy godni wprawdzie, abyś zstąpił pod ten dach ubogi, aleś wyrzekł słowo, w którym się odmalowało piękno Serca Twego, i dusze nasze spragnione Ciebie, znalazły w Ranie boku Twego, o dobry Jezu, wody żywe, wytryskujące żywotowi wiecznemu. A więc skruszeni i ufni przychodzimy oddać się Tobie, który jesteś życiem niewzruszonym. Zostań z nami, o Najświętsze Serce, gdyż odczuwamy chęć nieprzepartą, aby Cię miłować i innych w miłości Twej pobudzać. Ciebie, który jesteś krzakiem gorejącym, mającym zapalić świat, aby go uświęcić.

Oby ten dom był dla Ciebie schronieniem tak miłym jak Betania, byś mógł spocząć przy duszach kochających, które najlepszą cząstkę obrały w poufnej miłości Twego Serca. Oby był on dla Ciebie ubogim, ale gościnnym przytułkiem jak w Egipcie, podczas wygnania ziemskiego. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź, gdyż tu jak w Nazarecie kochamy serdeczną miłością Najświętszą Pannę, słodką Matkę Twoją, którą nam dałeś. Przyjdź zapełnić słodką Swoją obecnością pustkę, którą nieszczęście i śmierć wśród nas sprawiły. O Przyjacielu najwierniejszy, gdybyś tu był w godzinach smutku i żałoby, łzy nasze byłyby mniej gorzkie, znaleźlibyśmy zbawczy balsam na nasze ukryte rany, które tylko Ty znasz. Przyjdź, bo słabną nasze siły, a dzień młodości i złudzeń ma się ku schyłkowi. Zostań z nami, gdyż już jest późno, a my chcemy do Ciebie jedynie należeć, gdyż Ty sam jesteś Drogą, Prawdą i Żywotem. Obyśmy usłyszeli te słowa, które wyrzekłeś niegdyś do Zacheusza: Dziś potrzeba mi mieszkać w domu Twoim.

Tak, Panie, uczyń tu przybytek Twój, abyśmy żyli w Twej miłości i w Twym towarzystwie, my, którzy Cię Królem naszym obieramy, gdyż nie chcemy nikogo innego oprócz Ciebie. Amen.

kliknij i przeczytaj więcej