Radio Chrystusa Króla




Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NIE POTRZEBUJĄ LEKARZA ZDROWI, LECZ CI, KTÓRZY SIĘ ŹLE MAJĄ. NIE PRZYSZEDŁEM POWOŁAĆ SPRAWIEDLIWYCH, ALE GRZESZNIKÓW.
                                                                       Podobny obraz

Panie Jezu podczas Mszy Św. nie może mi przejść przez gardło „Baranku Boży” i na głos mówię – „Panie Jezu Chryste……” Czy mówiłeś Panie Jezu już wcześniej komuś o tym?

                                                                                          PAN JEZUS

„O tak – bardzo dużo razy, ale nie było tak odważnych jak ty Mieczysławo. Nieposłuszni Mnie Bogu pasterze natychmiast na początek eliminowali Moje oświadczenie. Kiedyś były inne czasy i ludzie byli pewni, że każdy kapłan Mnie reprezentuje, a ci do których mówiłem wycofywali się z bojaźni przed karą. Dlatego Mieczysławo trwaj w Prawdzie. Mnie jest bardzo przykro, że Moi katolicy nie bronią godności Boga Zbawiciela. Czy zbawia was „baran” – czy przebacza grzechy „BARANEK”? Czy „baranek” może zmiłować się nad wami?Każdy katolik z miłości do Boga powinien bronić swego Pana i nadawać Mu piękne Imiona. Czy Rządzący Moim Kościołem są katolikami? W innych religiach bogami są wybrani ludzie i wyznawcy tych religii bardzo swoich bogów szanują i nie pozwolą powiedzieć niczego złego  na ich bogów. Nie mogę doczekać się na wspaniałomyślnych katolików, aby przestali Mnie obrażać. Módlcie się, aby rozeznać, czy siedzi obok Boga Ojca Syn Człowieczy, czy „Syn baranek”? Jeżeli Jezus baranek jest synem Boga Wszechmogącego to kim jest Bóg Ojciec? Gdy podnosi celebrans Hostię i mówi -„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – to niech was zbawia baranek – nonsens.  Tak sobie myślę – jakiej wiary są katolicy, jeśli wierzą w baranka – zwierzę.  Oczywiście wszystkiemu ZŁU w Moim Kościele winni są rządzący Moim Kościołem jeszcze, bo to oni rządzą beze Mnie. Gdyby rządzili ze Mną, to byłbym już dawno KRÓLEM POLSKI i nikt by nie grzeszył. No, ale cóż – gdyby ci rządzący wierzyli we Mnie, to by pytali Mnie o wszystko, a POKÓJ trwałby bez końca. Mieczysławo – pisz do Episkopatu z pytaniem, czy wierzą w Boga Jezusa Chrystusa Człowieka, czy  w zwierzę – baranka? JEZUS CHRYSTUS KRÓL NIEBA i ZIEMI SYN BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO – CZŁOWIEK o PIĘKNYCH IMIONACH”.

                   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 6.07.19 r. godz.10W pewnym kościele na Mszy Św. gdy kapłan podnosił Hostię Pan Jezus powiedział: „powiedz temu kapłanowi, że Ja nie jestem ani barankiem, ani zwierzęciem – Ja Jestem człowiekiem i mam dużo pięknych Imion”.

                       

                                                                                               MÓDLMY SIĘ

– za biskupów i prezbiterów, aby pełne zachwytu wpatrzenie w Jezusa, Najwyższego Kapłana inspirowało ich do ofiarnej służby Kościołowi – Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
– za naszą Ojczyznę, by żywa wiara w Narodzie przedkładała się na liczne powołania kapłańskie – Ciebie prosimy……
– za Kościół, aby całemu światu głosił prawdę o Panu Bogu, który jest Miłosiernym Ojcem – Ciebie prosimy…..
– za ludzi, którzy odrzucają Pana Boga, aby dotknięci Jego Miłosierdziem powrócili na drogę wiary – Ciebie prosimy…..

   PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY UTRUDZENI I OBCIĄŻENI JESTEŚCIE A JA BÓG SYN CZŁOWIECZY WAS POKRZEPIĘ.