Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm   Tłumaczenie: M. Tuszyńska 

 

 Ludu Boży: 

 

WIELBIĄC BOGA JEDNEGO I TRÓJJEDYNEGO, POWIEDŹCIE WSPÓLNIE ZE MNĄ: 

KTÓŻ JAK BÓG? 

 

Bądźcie uczestnikami wielkości bycia dziećmi Bożymi i zjednoczcie się w Boskiej Miłości, aby zamieszanie, które rozdziela ludzkość, nieoczekiwanie was nie zagarnęło. 


Dzieci Boże, ludzkość cierpi wielkie zimno, zimno z powodu braku miłości, panującego wśród dzieci Bożych, które nie znają Miłości, a Stworzenie postrzegając przed tym niedostatkiem, mówi do człowieka: TO POWODUJE, ŻE BEZ BOŻEJ MIŁOŚCI, SERCA I ZMYSŁY FIZYCZNE I DUCHOWE SĄ NIESPOKOJNE!  

 

Czy aspirujesz do osiągnięcia duchowych dóbr i do wzrastania? BĄDŹ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ I POKOJEM. 

 

Nasz Król i Pan Jezus Chrystus nie chce abyście pili gorzki kielich zamieszania, który prowadzi was do cierpienia, więc posłał mnie, abym stale rozpalał płomień Bożej Miłości w każdym ludzkim stworzeniu, które o to prosi, [w obronie] przed mrocznymi myślami, którymi żyje duża część ludzi, wzrastającą zazdrością, niecierpliwością, nieostrożnością i brakiem miłości, wpływającymi na duchowe zmysły, co skutkuje brakiem duchowego wzrostu w ludzkości, i to jest dokładnie tym, czego Diabeł potrzebuje, aby złapać jak największą ilość dusz. 

 

Wzywam was, abyście modlili się w porę i nie w porę (nieustannie – patrz 1 Tes 5:17), aby rzeczy przyziemne was nie absorbowały, dlatego nauczajcie, głoście Słowo Boże, abyście się nie zagubili, ani wy, ani wasi bracia. 

 

Nie zaprzeczajcie wezwaniom Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, ani Naszej Pani i Waszej Błogosławionej Matki. Bądźcie stworzeniami, które wstawiają się za swoimi braćmi (por. 1 Tm 2, 2) dla dobra całej ludzkości przed wielkimi przemianami, które zachodzą na całej Ziemi. Transformacja sposobu myślenia człowieka dotarła do jego serca i wskutek tego, jego zachowanie i sposób działania zatwardziły go lub poruszyły, ponieważ każdy wybiera to, co chce uzyskać: błogosławieństwo lub zniszczenie. (patrz  Pwt 30,15-19). 

 

Błogosławieństwo jest do zdobycia przez ludzkość w szczególny sposób, tak aby ocalić jak największą liczbę ludzkich istnień.  

 

Spójrzcie w górę, Ludzie Boga, nie błąkajcie się na próżno, ale dla duchowego wzrostu lub też duchowej dekadencji, decydujcie mocą swojej wolnej woli. 

 

Każdy naród zostanie oczyszczony, niektórzy bardziej niż inni, więc Boskim pragnieniem jest, aby pomoc wśród Ludu Bożego wzrastała między braćmi, dając w ten sposób świadectwo Boskiej Miłości, w której współistnieją.  

 

Są w chwili bólu, wobec ludzkiego nieposłuszeństwa i aplauzu, jaki ludzkość dała diabłu, z jego wadami i perwersjami.  

 

Módlcie się dzieci Boże, módlcie się za ludzkość, abyście nie zanurzali się w grzechy zła. 

 

Wielkie błędy rozprzestrzeniły się pośród Ludu Bożego, aby Lud Boży nie był posłuszny Naszemu Panu i Waszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, z dala od tego, co dobre, i aby był prześladowany, pozbawiony wszelkiego dobra, błądzący i biczowany za tych, którzy przyłączyli się do zła. 

 

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się, ludzkość cierpi w sposób, jaki trudno sobie wyobrazić.  

Módlcie się, Ziemia mocno drży. 

Ludzkość nie rozumie, że jest na drodze do wielkich i strasznych nieszczęść spowodowanych nieposłuszeństwem wobec Przenajświętszej Trójcy i brakiem szacunku wobec Naszej i Waszej Królowej i Matki. 

 

Módlcie się za dzieci Boże, woda morza zanieczyszczona przez człowieka jest przyczyną poważnych chorób człowieka. 

 

Znajdują się przed Boskim Duchem który prowadzi ich do wzniesienia się na wyżyny duchowe, a zatem do niosących wiarę, wiedzę, siłę, nadzieję i gotowość do działania i działania na głębiach Boskiej Wielkości, które znajdą tylko [wtedy], jeśli są prawdziwymi stworzeniami, które aspirują do Boskości. 

 

Nie [ulegają] rozkładowi bez względu na to, jak silne są próby, kontynuują bez zepsucia, że Prawda pochodzi od Boga i tylko On zna głębię ludzkiego serca (por. 1 Kor 2, 10-11). 

 

Bądźcie wierni i walczcie o JEDNOŚĆ dzieci Bożych. Przyszłość nie jest łatwa dla człowieka i musi się nawzajem chronić. W momencie wielkich wydarzeń pomoc niektórych w stosunku do innych jest tym, co prowadzi ich do kontynuowania wiary.  

 

Ochraniając Lud Boży. 

San Miguel Arcángel 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA