Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Orędzie Boga Ojca z 18 lipca 2019 udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge, Kanada.    https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge 

 

Od tłum. : Wizjoner ten otrzymuje orędzia od wielu lat i jest pod stałą opieką tego samego katolickiego kapłana. 

 

18 lipca 2019 r. Święto Matki Bożej Zwycięskiej [Toledo, Hiszpania]

 

Mój umiłowany synu, to jest Bóg Ojciec Wszystkich Niebios i Ziemi. Ze względu na „Przejście Modlitwy Jerycha”, którym wielu się modli i Moje pomieszanie ludzi (My confounding of the people) jak na Wygnaniu Babilońskim, zabieram złych ludzi ze świata. Mój synu, powiedziałem ci, że to jest Mój czas w historii aby zniszczyć całe zło na świecie. Ja i całe Niebiosa będziemy nadal poruszać się wokół świata i w świecie, aby zniszczyć wszelkie zło na planecie Ziemi.

Powtarzaj stale Moim dzieciom, że muszą uświadomić sobie, że wszystkie choroby i zaburzenia pochodzą z grzechów ciała, zwłaszcza aborcji i homoseksualizmu. Moje dzieci MUSZĄ uświadomić sobie, że nie było choroby w Ogrodzie Eden, dopóki Adam i Ewa nie zgrzeszyli. Potem zostali wyrzuceni, aby w Ogrodzie nie pozostało żadne zło. To wtedy wszyscy ludzie na świecie musieli zacząć żyć w warunkach choroby ( living in sickness) z powodu swoich grzechów. 

Tak samo jest dzisiaj. Gdyby każde z Moich dzieci przestało grzeszyć, upadło na kolana i przestrzegało Dziesięciu Przykazań swojego Boga, to skończyłyby się na świecie wszystkie choroby, nieszczęścia i grzechy ciała. Tak będzie w Nowej Erze Pokoju, w Nowym Jeruzalem. Moje dzieci wydają się być ślepe i nie mogą dostrzec, że każdy grzech na świecie powoduje więcej chorób. Dopóki wszystkie grzechy nie zostaną powstrzymane, będziecie nadal widzieli na świecie burze, problemy zdrowotne, wykorzystywanie seksualne, klęski żywiołowe i wszelkie inne rodzaje cierpienia. 

Obudźcie się, Moje dzieci, i uznajcie, że wasze grzechy są prawdziwą przyczyną wielu cierpień i nadużyć w waszym świecie. To jest Bóg Ojciec, który próbuje dotrzeć do waszych upartych głów, że choroba pochodzi TYLKO z grzechu, a nie od Boga, ale z podążania za chorobą szatana i grzechem. Kocham, Ojciec Wszystkich Niebios i Ziemi. Amen.

 

ORĘDZIE BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY MARYI Z 20 LIPCA 2019 DLA LUZ DE MARÍA

https://revelacionesmarianas.com/english.htm

Najukochańsze dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

MOJE SERCE NIEUSTANNIE PŁONIE MIŁOŚCIĄ DO KAŻDEGO Z MOICH DZIECI!

 

Dom Ojca zapewnia wszystkim Swoim dzieciom, jeśli sobie tego życzą, niezbędną pomoc, aby się nie zgubili. Możecie zwrócić się do wszystkich Chórów Anielskich, pomocy udzielą wam wszyscy Święci i Święte Boże, tak więc pozostaniecie  na Ścieżce do Życia Wiecznego.

 

Zło w swej nieustającej walce o dusze, w połączeniu z głupotą ludzkich stworzeń i ich pragnieniem aby narzucić swoją wolną wolę, utrzymuje to pokolenie w większym grzechu niż ten, w którym żyły stworzenia, które sprowokowały wielkie kary potopu, Sodomy i Gomory i wszystkiego co stało się z Wieżą Babel (por. Rdz 7-8, 11.1-9, 19.23-29). 

 

NIEZBĘDNYM JEST DLA WAS WSZYSTKICH, ABY PRZYWRÓCIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BYCIA DZIEĆMI BOGA ORAZ WIEDZY, KTÓRĄ POSIADACIE A JAKĄ MÓJ SYN POWIERZYŁ WAM W CHWILACH, W KTÓRYCH LUDZKOŚĆ WESZŁA NA ŚCIEŻKĘ BEZ POWROTU Z WIELKIEGO OCZYSZCZENIA.

 

Dzieci, wzywam was, abyście byli świadomi tego, jak wiele otrzymaliście: wielkie błogosławieństwa tych, którzy radują się będąc dziećmi Mojego Syna i członkami Mistycznego Ciała Kościoła Mojego Syna (por. 1 Kor 12, 12-30).

 

Diabeł nie czeka: uprzedza człowieka, aby ustawić swoje pułapki i odciągnąć was od Ścieżki Wiecznego Zbawienia.  Bądźcie ostrożni, spójrzcie przez mikroskop, nie pozwólcie, aby soczewki wiary stały się brudne i to co jest podłe przenikało wasz umysł, myśl, rozum by skierować was na manowce. TRAKTUJCIE POWAŻNIE TE OSTRZEŻENIA, KTÓRE WAS PROWADZĄ, TAK WIĘC ŻYJECIE W JEDNOŚCI Z BOŻYMI PRZYKAZANIAMI, W PRACY I SPOSOBIE DZIAŁANIA PRAWDZIWEGO DZIECKA BOŻEGO. 

 

Jest to moment, w którym każde dziecko Boże musi się zaangażować i być apostołem Bożego Słowa dla swoich braci, zachowując pokorę, bez której nie będziecie prawdziwymi dziećmi Mojego Syna. Ta droga nie jest łatwa, wręcz przeciwnie, potrzebuje mocnej i silnej wiary, abyście nie pozostali na drodze w tyle, w momencie, w którym będziecie musieli zostać zespoleni z Bożą Wolą, i nie byli prowadzeni przez ludzką wolę, lecz przez Wolę Bożą.

 

UKOCHANI MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA, NIE CZYŃCIE KROKÓW WSTECZ, SPOGLĄDAJCIE W STRONĘ ŻYCIA WIECZNEGO; NIE SCHODŹCIE Z DROGI ZBAWIENIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK CIĘŻKIE MOGĄ BYĆ CZASY, JAK BARDZO MOŻECIE BYĆ KRYTYKOWANI, JAK BARDZO BĘDZIECIE WYŚMIEWANI, JAKIE ŚRODKI MOGĄ BYĆ WOBEC WAS PODJĘTE, JAK BARDZO BĘDZIECIE ODRZUCANI, NAWET, JEŚLI NAZWĄ WAS OBŁĄKANYMI, LUB TEŻ KIMŚ NIE DO POMYŚLENIA DLA WAS:: UTRZYMUJCIE WIARĘ!

 

Nie zapominajcie, że Mój Syn powołał każdego z was po imieniu, nie zapominajcie pozostawać w stanie Łaski i przyjmować Ciała i Krwi Mojego Syna, nie zapominajcie się modlić, nie zapominajcie pościć, ci których stan zdrowia na to pozwala, w przeciwnym razie oferujcie post z czegoś, co najbardziej zadawala waszą ludzką wolę. 

 

JAKO MATKA LUDZKOŚCI WRAZ Z NADCHODZĄCYM SPEŁNIENIEM WSZYSTKICH OBJAWIEŃ, MOIM NIEPOKALANYM SERCEM BŁAGAM WAS, ABYŚCIE STALI SIĘ ŚWIADOMI KONIECZNOŚCI NAWRÓCENIA.

 

Dzieci, powróćcie do Mojego Syna, nie pozostawajcie w oszustwach szatana. Żyjecie na początku wielkiego cierpienia tego pokolenia. Wydarzenia natury tego czy innego rodzaju występują na całej Ziemi, starając się dać do zrozumienia, że istoty ludzkie muszą oddać się swojemu Stwórcy, DLATEGO PROSZĘ WAS O NIEZWŁOCZNE WYSPOWIADANIE SIĘ ZE SWOICH GRZECHÓW I ŻEBYŚCIE Z WIELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYJĘLI ŻYCIE, JAKIE WAM BÓG UDZIELIŁ.

 

Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się za Jeruzalem, płacz i ból przychodzą do tej ukochanej Krainy.

Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się za Japonię,

będzie ponownie źródłem wiadomości przed oczami ludzkości.

Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się za każdego z was,

aby wiara przezwyciężyła głupotę ludzkiego egoizmu.

Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się, aby woda, element życia, nie została skażona przez tych,

którzy oddali się służbie zła.

Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się: to, co było oczekiwane, nadeszło dla ludzkości,

poznacie siłę Natury na ziemi.

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, przygotujcie się duchowo: ci, którzy muszą pokutować, powinni to uczynić. Pilnym jest dla was: KOCHAĆ BOGA, wynagradzać za tych, którzy uczą nienawiści do Boga i tych, którzy są dziećmi Bożymi.

Ludzkość jest ofiarą [prey- łup, żer] Diabła, a jego celem jest zredukowanie Ludu Bożego do jak najmniejszej liczby, więc musicie pamiętać, że jeśli zostaniesz powołany (dyskryminowany, odseparowany), będziesz tym bardziej, dlatego też, jako Matka, wzywam was do zjednoczenia , do modlitwy, do ofiarowania, do postu, przestrzegania sakramentów i szczerego patrzenia w serce.

Dzieci, ta chwila jest niepewnością dla tych, którzy są letni [lukewarm], a Moje dzieci nie są letnie, Moje dzieci należą do Ludu Mojego Syna, nie zapominają o Miłosierdziu Bożym, do którego muszą stale się zwracać.

W TYCH CZASACH KARY DLA CAŁEJ LUDZKOŚCI, JA PODTRZYMUJĘ RAMIĘ OJCA PRZEDWIECZNEGO.

Bądźcie jednością, miłością, braterstwem pośród drżenia Ziemi i wielkich wydarzeń tektonicznych, a także poważnej aktywności śpiących gigantów wulkanicznych, jak również wód mórz i ich nieoczekiwanej reakcji.

NIE BÓJCIE SIĘ DZIECI, NIE BÓJCIE SIĘ; MÓJ SYN NIE POZOSTAWI WAS, ANI TEŻ TA MATKA* NIE ODWRÓCI SIĘ OD WAS,

W IMIĘ, KTÓRE JEST PONAD WSZYSTKIE IMIONA, W IMIĘ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Mama Maryja

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

 

 Wg. tłum.jest to echo słów Matki Boźej do Św. J. Diego w Guadalupe:„Czyż nie jestem twoją Matką?  Am I not your Mother?” 

 

 

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 15 LIPCA 2019 DLA LUZ DE MARÍA

https://revelacionesmarianas.com/english.htm

 

Umiłowany Ludu Boży:

PRZYJMIJCIE MIŁOŚĆ NASZEGO I WASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

ORAZ NASZEJ I WASZEJ BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI, KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI.

 

Z pragnieniem, aby to pokolenie rozpoznało i adorowało swego Pana i swego Boga i było JEDNYM z Najświętszą Trójcą, jestem posłany, gdy ludzkość zatraciła się pośród prądów, które nie pochodzą od naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, które nie tylko grasują już na Ziemi i wśród dusz, ale przeniknęły bardzo głęboko.

 

To nie jest czas, aby Kościół waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa rozproszył się, ponieważ jest to chwila, na którą szatan czekał, aby wejść w Lud Boży i zabrać ze sobą jak największą ilość dusz.

 

Zamieszanie nie czeka: rozprzestrzeniło się z domu, z Kościoła, z dużych i najmniejszych szczegółów życia, zamieszanie niesione jest przez aniołów zła, które nie tracą ani chwili, aby zwiększyć swój łup.

 

Jest to pokolenie, które dozna wielkiego aktu Bożego Miłosierdzia: OSTRZEŻENIA, któremu towarzyszyć będzie wydarzenie, które opisałem wam w poprzednich Objawieniach (wydarzenie kosmiczne), podczas którego żadnej duszy nie uda się ujść zbadania przez samą siebie, wszystkie dusze będą chciały spojrzeć na siebie jak pszczoły przyciągane do miodu.

 

Umiłowani Boga Jedynego i Trójjedynego, zachowujcie łączność z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem, abyście nie zostali skłonieni do odwrócenia się i poddania, gdy nacisk wywierany przez zło na człowieka wynika nie tylko z tego, co człowiek otrzymuje z zewnątrz, ale również z poziomu osobistego, ponieważ oddziaływuje na jego psychikę, a stamtąd powoduje stwardnienie jego serca i zmysłów, a przede wszystkim przekształca serce w zatwardziałe serce, które widzi tylko zło.

 

Aktualnie, istoty ludzkie są nieustannie kuszone, bez odpoczynku, nawet w snach, tak że gdy się obudzą, szmaty, w które się ubierali i które zamienili na nowe ubrania w nowym życiu w Miłości Chrystusa, zostają ponownie zabrane.

 

ABY KOCHAĆ TWOJEGO KRÓLA NIE JEST NIEZBĘDNY INTELEKT, ALE SERCE CIAŁA I  LUDZKIE STWORZENIE (zob. Ps 50,19), W KTÓRYM ODZWIERCIEDLA SIĘ ZROZUMIENIE I  MIŁOŚĆ WOBEC TWOICH BRACI.

Indywidualistyczna i narzucająca się osoba jest podatnym gruntem dla rozwoju zła, ponieważ prowadzi innych do zachowywania się i działania w oszołomieniu i uległości, dlatego też ludzie przekształcili się w duchowe pola walki, nie ma komunii między braćmi, ale dobrze oznaczone, zdefiniowane i zróżnicowane linie myśli.

 

Dzieci Boga, nie powinnyście  oddzielać się od prawdziwej doktryny, jest to chwila WIELKIEJ PRAWDY, w której owce muszą wiedzieć jak słuchać Głosu swojego Pasterza, w przeciwnym razie zostaną poprowadzone ku przepaści. (Por. J 10,2-5).
 

Jedna jakość odróżnia dziecko Boga w tej chwili ciemności i jest to pokora, która prowadzi do przebaczania pomiędzy braćmi, wszędzie, a szczególnie w rodzinie, tak że nie są oni zwyciężani przez pychę.

 
Dzieci Boga, powiadamiajcie waszych braci o ostrzeżeniu, jest blisko, tak samo jak już rozpoczęło się oczyszczanie ludzkości. KOLEJNA KROPLA KIELICHA OJCA PRZEDWIECZNEGO ZOSTAŁA WYLANA NA LUDZKOŚĆ: ZIEMIA SIĘ OTWIERA, WIELKIE TEKTONICZNE DEFEKTY POWODUJĄ DEPRESJĘ LUDZKOŚCI, KTÓRA CIERPI Z POWODU WIELKICH TRZĘSIEŃ ZIEMI.
 

Módl się Ludu Boży, MÓDL SIĘ ZA MEKSYK,  BĘDZIE SILNIE DRŻAŁ. Człowiek bardzo cierpi.

Módl się Ludu Boży, módl się za Stany Zjednoczone, są oczyszczane raz po raz, ich mieszkańcy muszą powrócić na ścieżkę swego Króla i Pana, ten kraj silnie się trzęsie i natura smaga go raz po raz.

Módlcie się Różańcem Świętym.

 

Módl się Ludu Boży, módl się, słońce powoduje, że Ziemia, a tym samym człowiek, cierpią.

 

Umiłowani, morze zaskakuje swoją siłą; bez powierzchniowego trzęsienia ziemi, drżą wnętrzności ziemi.

 

Módl się, Ludu Boży, módl się, akty terrorystyczne potęgują się i człowiek cierpi.

Pilnym jest abyście działali na polu duchowym, ochrona duchowa jest konieczna w obliczu królestwa ciemności, które rzuciło się na ludzkość, polując na zdobycz. Diabeł wie, ile ma czasu i przyśpiesza prześladowania Ludu Bożego.

 

Ideologie prezentowane jako wielkie innowacje są przygotowywane od dłuższego czasu, aby być zaprezentowane ludzkości w chwili ogólnoświatowego kryzysu, w którym wszystko jest nowe, ZŁO JEST DOBREM, A DOBRE DZIAŁANIA SĄ UZNAWANE JAKO ZŁE. 

 

LUDZIE BOGA BĘDĄ CIERPIEĆ I BĘDĄ SELEKCJONOWANI, NASTĄPI INWAZJA RZYMU PRZEZ TYCH, KTÓRZY ZAAKCEPTOWALI, A LUD BOŻY BĘDZIE PRZEŚLADOWANY NA CAŁYM ŚWIECIE, Z TEGO POWODU WZYWAM DO WZMOCNIENIA WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI.

 

Dzieci Boga muszą się zjednoczyć i być JEDNYM w Świętych Sercach, aby ochrona mogła być wzajemna i aby poddanie się i bycie bardziej duchowym mogło być zrozumiane przez wszystkich. Ludzkość musi się zmienić, być braterska, kochać się wzajemnie, tak jak nasz Król i Pan ich kocha, aby wytrzymać zmiany oczyszczenia, w kierunku których poszła Ziemia.


W BOGU JEDYNYM I TRÓJCY.

KTÓŻ JAK BÓG?

 

 

Święty Michał Archanioł

 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA