Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Orędzia Boga Ojca Nieba i Ziemi, Pana Jezusa i Św. Michała Archanioła z 4, 12, 2 sierpnia udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge, Kanada oraz Luz de Maria z Argentyny  https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge,   https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm 

 

Orędzie z 4 sierpnia 2019 r. Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci dla Holy Family Refuge   https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge,    

 

Od. tłum: Tytuł nadany za Orędziem Boga Ojca dla Matki Eugenii Ravasio http://osuch.sj.deon.pl/2013/11/26/bog-ojciec-mowi-do-swoich-dzieci-oredzie-boga-ojca-zatwierdzone-przez-kosciol/

Chcę podziękować wszystkim Moim dzieciom na całym świecie za świętowanie tygodnia Boga Ojca, o który prosiłem przed laty, kiedy Mój umiłowany Papież Jan Paweł II pod koniec 1999 roku poświęcił ten rok Bogu Ojcu.  

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili się Mnie, Bogu Ojcu. To była szczególna 8-dniowa konsekracja, która zakończyła się dzisiaj. Jestem bardzo szczęśliwy ze wszystkimi Moimi dziećmi, które dziś się konsekrowały. Uratuję wiele katastrof w krajach, które modliły się w tym tygodniu, a następnie Mnie się poświęciły. Wszystkim, którzy poświęcili się, udzieliłem specjalnych błogosławieństw i łask dla ich rodzin, ich dzieci i wnuków. 

Módlcie się do Ducha Świętego, a nie do świata. Świat jest w stanie krytycznym, podobnie jak osoba w szpitalu, kiedy jest umieszczona na oddziale intensywnej terapii. Wszyscy bardzo uszczęśliwiliście swojego Ojca.  

Kocham, Bóg Ojciec Nieba i Ziemi.

12 sierpnia Bóg Ojciec powiedział: Świat przeszedł już do przeszłości. To jak przebywanie w szpitalu i umieranie, a lekarze pracują nad tobą, aby utrzymać cię przy życiu.

 

 

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA  

12 sierpnia 2019  https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm   


Moi ukochani ludzie:

MOJA MIŁOŚĆ JEST OTWARTA DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ WEJŚĆ NA MOJĄ DROGĘ. 

 

Dzieci, musicie być żywym świadectwem Mojej Miłości, Mojego Miłosierdzia, wobec waszych braci. 

 

TO NIE JEST CZAS NA LAMENTY, TA CHWILA JEST JUŻ BARDZO BLISKO.
TO CHWILA DECYZJI, GDZIE KAŻDY CZŁOWIEK BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONY PRZEZ MOJE MIŁOSIERDZIE I ZOBACZY GRZECH, KTÓRY POPEŁNIAŁ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, WYSPOWIADANY LUB NIE WYSPOWIADANY.  ZOBACZY DOBRO, JAKIE WYKONAŁ I TO, CZEGO NIE ZROBIŁ,  

ZŁO, JAKIE POPEŁNIŁ, SWOJE GRZECHY ZANIEDBANIA, CAŁY PRZEBIEG ŻYCIA. 

 

Kto pracuje i działa ze swoimi braćmi na Moje Podobieństwo i żałuje ze wszystkich swoich sił, mocy i zmysłów oraz wyznaje swoje grzechy z mocnym postanowieniem poprawy, takie Moje dziecko przeżyje OSTRZEŻENIE jak każdy człowiek, ale nie z intensywnością tych, którzy pozostają w błocie grzechu przez nieposłuszeństwo, ignorując Moje wezwania, wezwania Mojej Matki i wezwania Mojego wiernego Świętego Michała Archanioła. 

 

Ludu Mój: PRAGNĘ, ABY BYLI PRAWDZIWI I ABY NAUCZYLI SIĘ TEGO Z UPADKÓW, TAK WIĘC POWSTANĄ, ABY POD OCHRONĄ MOJEGO MIŁOSIERDZIA, ZAANGAŻOWANEGO PRZEZ MOJĄ MIŁOŚĆ I MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO, BYLI ZBAWIENI NA PODOBIEŃSTWO SKRUSZONEGO ŁOTRA; DLATEGO NIEZBĘDNYM JEST, ŻEBY MOJE DZIECI PROSIŁY O PRZEBACZENIE I NAUCZYŁY SIĘ PRZEBACZAĆ. 

 

Ludzkie Stworzenie jest niedoskonałe w pewnych obszarach swojego życia, ten, który uważa się za prostego i nienagannego, potrzebuje spojrzenia do wnętrza! Moje dzieci mają tendencję do idealizowania się, ignorując to, co, jak przypuszczają, może stać się żądłem, które uniemożliwia im zbliżenie się do Mnie.  

Nie mogą osądzać brata, zanim sami siebie nie osądzą, musicie zdecydować, aby działać szybko, Moje dzieci, wobec braku miłości w stosunku do swoich braci.   

JESTEŚ BEZ ZARZUTU?
CI, KTÓRZY PRZYJDĄ PRZEDE MNIE I POWIEDZĄ MI, ŻE SĄ BEZ ZARZUTU, JA WAM ODPOWIEM W TRAKCIE OSTRZEŻENIA, KIEDY BĘDZIECIE PATRZYĆ NA SAMYCH SIEBIE. 

 

Mój lud: stali się duchowo ślepi z kamiennym sercem, grzesznicy patrzą z zatwardziałymi sercami na innych grzeszników, krytykują, szepczą w tajemnicy przed bliźnim, wierzą, że mają powód i odmawiają miłości i przebaczenia swoim braciom i tak zbliżają się, by przyjąć Mnie z arogancją tego, który Mnie spoliczkował, gdy rozpoczął się sąd przeciwko Mnie w pałacu arcykapłana. (Por. J 18,2).  

 

A WY, MOI LUDZIE, KTÓRZY SĄDZILIŚCIE I SKAZYWALIŚCIE PROWADZENI PRZEZ FAŁSZYWYCH ŚWIADKÓW, KTÓRZY NASTĘPNIE ZDRADZĄ WAS, ABY BYĆ URATOWANYMI PRZEDE MNĄ?

 

Musicie  spojrzeć do wnętrza, aby zbadać siebie przede wszystkim w Miłości, jednocześnie w przebaczeniu, w miłosierdziu, i musicie rozpalić płomień wiary, aby go nie zgubić, ponieważ ci, którzy błądzą, w swoim upadku prowadzą innych do upadku, aby ponownie nie wstali.  

 

MOI LUDZIE WRÓCĄ, ZANIM W CHWALE I  MAJESTACIE UJRZYCIE MNIE JAKO SĘDZIEGO.

 

ILU NA ŁOŻU ŚMIERCI NIE PRZEBACZA I OSKARŻA SIEBIE? Ja mówię do żywych, do Mojego Ludu, Ludu żywych, a nie umarłych, mówię do was, abyście natychmiast działali i poprawili się. 

To nieposłuszne pokolenie, które nie słucha Mnie, nie słucha Mojej Matki i Mojego Wysłannika Świętego Michała Archanioła, więc nie powstają z łoża śmierci, gdzie pozostają ze swoją pychą i nieposłuszeństwem, dlatego młodzież w swej ogromnej większości zachowuje się arogancko, wskazując na swoją zachciankę na starszych lub osoby w ich wieku, żyją pośród „wilków w owczej skórze”, bez ograniczeń i barier. 

 

Wielkie wydarzenia przepowiadane przez Moją Matkę w miejscach prawdziwych Objawień wypełniają się. Moje Wierne i Prawdziwe Instrumenty, te, które są odrzucane i źle rozumiane przez Mój Lud, przekazały im to, co się wydarzy w tym pokoleniu, są pogardzane, a Mój lud nie przestając patrzeć na swoją pracę i działania, kontynuuje, krok po kroku przeskakiwanie nad przepaścią występków, które doprowadziły go do sług szatana, którzy bez ukrywania się, spotykają się przed ludzkością, by zdecydować o losie narodów, a ludzkość nie reaguje, znajdując się pogrążoną w grzechach z tymi, którzy łamią Boskie Prawo. Są oni odpowiedzialni za dym szatana, który w przeszłości przenikał Mój Kościół, teraz całkowicie go atakuje i zaciemnia.  

 

Z Miłości powtarzam wam część prawdy, abyście się obudzili,  JA JESTEM (por. J 4,26), WASZ PAN I WASZ BÓG, JEZUS CHRYSTUS, TEN, KTÓRY MÓWI DO WAS PRAWDĘ, PONIEWAŻ WIDZĘ SERCA LUDZI.  

 

Muszą być zbawieni, muszą ratować braci, muszą Mnie kochać, ale najpierw kochać siebie i swego bliźniego. 

 

PODNIEŚ WZROK, SPOJRZYJ WZWYŻ I WOŁAJ W MODLITWIE, WYZNAWAJ SWOJE GRZECHY I PRZYJMUJ MNIE, ABY BYĆ WZMOCNIONYM, ALE PRZYJMUJ MNIE W POKOJU. 

 

Ludu mój, módlcie się, abyście nie stracili wiary, módlcie się i Przyjmujcie Mnie w Moim Ciele i Krwi Mojej, nie przychodźcie, aby otrzymać Mnie niegodnie ubranymi, aby ten, kto nie ma szat, nie przyszedł, aby otrzymać Mnie tak, jak ci, którzy mają szaty i obrażają Mnie. 

 

NIE WSZYSTKO JEST STRACONE, ALE POWINNIŚCIE SIĘ OBUDZIĆ, JEŚLI CHCECIE BYĆ ZBAWIENI, ZMIENIĆ ŻYCIE, ZMIENIĆ POSTAWĘ, KOCHAĆ TAK JAK JA KOCHAM (por. J 13, 31)

I NAWRÓCIĆ SIĘ. Cierpię za wasze cierpienia, za to, ilu żyje i będzie żyć, za duchowe bitwy i za to, jak bardzo jesteście nieposłuszni. 

Raduję się Moimi posłusznymi dziećmi, tymi, którzy są Mi posłuszni i każdej chwili walczą żeby nie upaść, tymi, którzy starają się wstać. Cieszę się tymi, którzy pozostają gotowi, żeby pomagać swoim braciom i raduję się tymi, którzy szerzą Moją Wolę, będąc Płomieniem, który płonie w ciemności. 

TO MOJE SŁOWO ROZPRZESTRZENIANE JEST PRZEZ MOICH LUDZI A POŚRÓD MOICH LUDZI ZNAJDUJĄ SIĘ MOJE DZIECI ŚWIĘTEGO SERCA, KTÓRE KOCHAM I BŁOGOSŁAWIĘ  

ZA ICH WYTRZYMAŁOŚĆ W TYCH GRUPACH MODLITWY. 

 

Mój ludu, nie zapominaj, że w tej chwili, gdy cała moc zła wylewa się na ludzkość, każdy musi być światłem ostrzegawczym, które oświetla ścieżkę do Mojego Miłosierdzia, aby wasi bracia nie bali się że żałują i kontynuują na Mojej Drodze. 

 

Módlcie się, to, co wam zostało objawione, przeżywa to pokolenie.

 

Módlcie się, wielkie narody są coraz bardziej niepewne.

 

Módlcie się, żywioły rzucają się na człowieka, doprowadzają go do cierpienia tego, co niepożądane.

 

Módlcie się, ziemia drży, a wraz z tym drżeniem zmienia się geografia. 

 

Moi Umiłowani Ludzie, nie lękajcie się, żałujcie, nie lękajcie się, nawracajcie się, NIE BÓJCIE SIĘ, JA KOCHAM NIESKOŃCZENIE, TO JEST PRAWDZIWA MIŁOŚĆ„JA JESTEM PRAWDĄ I ŻYCIEM” (J 14,6). 

 

Błogosławię was Nieskończoną Miłością.  

Wasz Jezus 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

 

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 2 SIERPNIA 2019 DLA LUZ DE MARÍA  

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

 

Ludu Boży: NASZ KRÓL I PAN JEZUS CHRYSTUS PRAGNIE, ABY WSZYSCY BYLI ZBAWIENI I  POZNALI PRAWDĘ. (I Tim 2,4) 

 

Każdy z Aniołów Stróży, waszych Towarzyszy Drogi, wkłada maksymalną ilość wysiłku w swojej Misji dla was w obliczu tak wielkiego odrzucenia, któremu podlega wszystko, co reprezentuje Boskość. 

 

JEST OGROMNA ILOŚĆ PUŁAPEK ZŁA WOKÓŁ WAS, KTÓRE SĄ NIEUSTANNIE NA WAS ZASTAWIANE ABY DOPROWADZIĆ WAS DO UPADKU, ŻE INTENSYWNOŚĆ DZIAŁANIA WASZYCH ANIOŁÓW STRÓŻY ZWIĘKSZYŁA SIĘ W OBLICZU SŁABEJ SIŁY LUDZKIEJ WOLI  I RYZYKA, ŻE MOŻECIE UTRACIĆ ŻYCIE WIECZNE. 

 

Nie zwracacie uwagi, kiedy wzywam was, abyście karmili się Ciałem i Krwią waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. NIE ŻAŁUJECIE ZA POPEŁNIONE GRZECHY ANI NIE CHCECIE SIĘ ODMIENIĆ, nie przychodzicie do spowiedzi ze skruszonym sercem, ale z zdezorientowanym umysłem, który nie wie, czego chce, osadzonym w złamanym sercu wobec Przenajświętszej Trójcy i bliźniego. 

 

Diabeł ciężko pracuje, aby człowiek stał się przyczyną podziału między Ludem Bożym, i w ten sposób łupy zła  gwałtownie rosną wobec śpieszącej się ludzkości, która nie rozeznaje. 

 

Poruszacie się w świecie i staliście się duchowo letnimi stworzeniami, dlatego bardzo łatwo zmieniacie swoje myśli i uczucia. Jest to poważne niebezpieczeństwo, w jakim obecnie pozostajecie.  W obliczu wielkich różnego rodzaju katastrof z łatwością poczujecie się przygnębieni z powodu waszego ekstremalnego poczucia lekkości wobec grzechu. 

 

WIARA W BOŻE SŁOWO JEST KONIECZNA. WIELKIEJ WAGI JEST, ABY WIERZYĆ, WÓWCZAS DECYDUJECIE SIĘ ŻYĆ ZWRACAJĄC SIĘ O OCHRONĘ I POMOC SAMEGO NIEBA, ABY NIE BYĆ OSZUKANYMI PRZEZ WILKI W OWCZEJ SKÓRZE. 

Konieczne jest, aby dzieci Boże rozpoznały Boską Prawdę i zachowały rozeznanie  jakie daje im Duch Święty. W tym celu muszą być stworzeniami, które porzuciły fetyszyzm zła i chcą być bardziej Bożymi niż przyziemnymi. 

 

Ludu Boży, Słońce emituje swoje magnetyczne zanieczyszczenia plazmowe w kierunku wszechświata, a te dotrą do Ziemi, powodując w pewnym momencie awarie środków komunikacji na całym świecie. 

 

Wtedy nadejdzie zimno na całej Ziemi, a wraz z nim plagi dotkną człowieka. 

 

Nie zapominajcie, że wulkany stają się aktywne; niektóre spowodują więcej szkód niż inne, mniejsze, zachowajcie czujność w stosunku do wulkanu Wezuwiusz. 

 

DZIECI NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA, NIE MOŻECIE WYOBRAZIĆ SOBIE DROGI, JAKĄ WYKUŁYŚCIE DLA SIEBIE. 

 

JAK DUŻO CIERPIENIA PRZEZ OTWORZENIE DRZWI DLA DIABŁA, PRZEZ ADOPTOWANIE FAŁSZYWYCH IDEOLOGII, PRZEKSZTAŁCAJĄC JE W ZASADY ŻYCIA! 

 

CZŁOWIEK WZNIÓSŁ ŚWIĄTYNIE DEMONOWI I PRZYLGNĄŁ DO SWOICH CIEMNYCH ŻYCZEŃ, SPRAWIAJĄC, ŻE STAŁY SIĘ PRAWDZIWYMI NA ZIEMI, KTÓRĄ OTRZYMAŁ JAKO DZIEDZICTWO. 

 

NIE NALEŻY W DALSZYM CIĄGU IGNOROWAĆ ZNAKÓW TEGO CZASU. Zamieszanie rozprzestrzenia się z kraju do kraju, od człowieka do człowieka, jak plaga, która rozszerza się i przywiera do umysłu człowieka, zatwardzając serce wobec tego, co jest dobre. 

 

Zachowajcie czujność, ZŁO, w swojej strategii przeciwko dzieciom Naszego i waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wysyła człowiekowi ciągłe myśli sprzeczne z Prawem Bożym, a te są mile widziane przez tych, którzy dobrowolnie odmawiają życia jako dzieci Boże. 

 

Módlcie się bez przerwy, módlcie się za swoich braci, ludzkość musi pilnie zbliżyć się do Boga 

 i uścisnąć dłoń Tej, Która jest Królową Nieba i Ziemi, Naszą i waszą Matką: Najświętszej Maryi Panny.

 

 Módlcie się jak bracia, módlcie się za Włochy, jego lud płacze bardzo głośno.

 

Módlcie się z braterską miłością, módlcie się za Meksyk, ziemia drży z powodu obudzenia się wulkanu Popocatepetl.

 

Módlcie się z wiarą, módlcie się, prowokacje między mocami ostrzegają ludzkość.

 

Módlcie się jak bracia, módlcie się za Szwajcarię, pogoda mocno ich smaga.

 

 

Ludzkość, która cierpi i zostanie wstrząśnięta do samej głębi, po oczyszczeniu i przejściu przez tygiel, jako dzieci Boże, otrzymają POKÓJ W SWOICH SERCACH I NADZIEJĘ, KTÓRA NIE SŁABNIE. OTRZYMAJĄ WIELKĄ NAGRODĘ ZA SWOJĄ WIARĘ. 

 

Naprzód, dzieci Boga,  

 

KTÓŻ JAK BÓG? 

 

Święty Michał Archanioł 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA