Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Wezwanie NMP podane przez Pana Jezusa do Luz de Maria 

  

https://www.revelacionesmarianas.com/en/reina_y_madre_de_los_ultimos_tiempos.html   

  

JAKO KRÓLOWA I MATKA CZASÓW OSTATECZNYCH DAJȨ WAM:      

Moje Serce, żebyście byli chronieni w Moim Synu… 

Moje Oczy, aby zobaczyć dobro i pragnąć nawrócenia… 

Moje promienie  światła, aby dotarły do całej Ludzkości… 

Moje Stopy, abyście byli wierni ścieżce nawrócenia i nie zatrzymali się ani pod słońcem, ani pod wodą…. 

Wzywam was, abyście spojrzeli na Ziemię, abyście zrozumieli Jej wartość a każdy starał się nieść pokój pomiędzy narodami… 

Ofiarowuję wam Mój Święty Różaniec, ponieważ bez modlitwy nie możecie dotrzeć do Boga… 

Wzywam was abyście byli jak dzieci (Mt 18,3), abyście byli godni ochrony Ojca Niebieskiego, będąc autentyczni i prawdziwi, ponieważ obecnie potrzebujecie dóbr duchowych i powinniście wiedzieć jak je wprowadzić w czyn. 

 

 

Tłum. pisma z Imprimatur dla Nowenny przez Biskupa Diecezji Esteli + MONS. JUAN ABELARDO DE MATA 

 

Esteli,  3 sierpnia 2018
NOWE WEZWANIE BŁOGOSŁAWIONEJ NAJŚWIȨTSZEJ PANNY MARYI JAKO: KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH

W poniedziałek, 28 sierpnia roku Pańskiego 2006, zostało ujawnione Luz de Marii nowe wezwanie NMP przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako „KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH”. Znaczna część wezwań do  BŁOGOSŁAWIONEJ NAJŚWIȨTSZEJ PANNY MARYI jest zebrana w jednym obrazie, który JĄ reprezentuje.

Później Niebieska Matka podyktowała modlitwę dla całego Ludu Bożego, w której zaprasza nas, aby przywoływać JĄ w chwilach szczególnie wielkiego ucisku i zamieszania na zewnątrz i wewnątrz Kościoła.

Wdzięczni Niebu za tak wielki niebieski dar, nawołujemy Lud Boży do przyjęcia z wiarą i wdzięcznością  tej  boskiej pomocy, która wypływa z miłującej Woli Boga, który chce chronić nas wszystkich  teraz i w przyszłości dzięki matczynej Pomocy jako „Królowej i Matki Czasów Ostatecznych”.

Ja przyznaję „Imprimatur” temu nowemu zawołaniu, tej modlitwie w której możemy błagać Ją z ufnością, oraz reprezentacji czyli obrazu, który artystycznie wyraża wizję jaką miała Luz de Maria, i jednocześnie rozciągnąć to na Zaproszenie do wzięcia udziału w Nowennie dla przygotowania na święto naszej „KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH”, które obchodzić będziemy w dniu 28 sierpnia.

† Imprimatur,
Biskup diecezji Estelí + MONS. JUAN ABELARDO DE MATA 

 

OPIS OBRAZU   podany przez Luz de Marię

Dzielę się z Wami opisem, w którym Matka Boża wyjaśniła mi symbole, które składają się na obraz tego wezwania: 

 

„Nad Moim wizerunkiem spoczywa Duch Święty, którego jestem Świątynią i Tabernakulum. 


Moja Korona ma trzy krzyże: środkowy krzyż należy do Krzyża Mojego Syna, ten po prawej, aby przypominać wam o Bożym Miłosierdziu i o tym jak skruszony złodziej osiągnął przebaczenie i wygrał Niebo, a ten po lewej, abyście pamiętali o tym, który kpił z Mojego Syna, będąc na krzyżu i sam siebie potępił. 

Szkaplerz na mojej klatce piersiowej jest znakiem zobowiązania Moich dzieci, że ich życie jest takie, jak Moje: w posłuszeństwie i w wierze Słowu Bożemu. 


Moje Najświętsze Serce oświetla życie ludzi, a w końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. 


W Moim łonie, Mój Syn widzi się w Najświętszej Eucharystii, rozwijającej Jego Miłość przez żółte promienie. 


Na nadgarstkach Moich Rąk zobaczysz gwiazdę, abyś pamiętał, że jestem Gwiazdą Poranną Nowego Świtu i prowadzę Lud Mojego Syna. 


Moje Ręce świecą światłem tak, że moje dzieci nie błądzą i widzą światło latarni morskiej Moich Rąk, z którego emanują promienie, które zbiegają się z promieniami Mojego Syna, obecnego w Eucharystii  i są ukazane w błogosławieniu  nowonarodzonego dziecka, które reprezentuje przede wszystkim Naszego umiłowanego Anioła Pokoju – owoc Woli Trójjedynej – przedstawiony Ludzkości przez Rękę Boga Ojca, który go strzeże. Po drugie, dziecko reprezentuje Świętą Resztę. Ta Święta Reszta jest chroniona i utrzymywana  na Ziemi pokoju przez Rękę Boga Ojca Wszechmogącego. 


Ziemia obecnie jest otoczona Moim Świętym Różańcem, tak jak i odnowiona Ziemia będzie nadal otoczona Moim Świętym Różańcem. I z każdym „Ojcze nasz” i każdą „Zdrowaś Maryjo”, którą modliliście się na Różańcach i w innych modlitwach, pomnożyliście je do nieskończoności, ponieważ modlitwy zawsze będą owocować życiem i obfitością. 


Ziemia świeci, a ciemność minie.  

 

Moje wezwanie reprezentuje Nadzieję nowego Nieba i nowej ziemi.  

 

Amen.”          

 


NOWENNA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH 

 

Jako przygotowanie do święta 28 sierpnia 2018, zaczynamy Nowennę 20 sierpnia 2019 – kończymy 28 sierpnia 2019.
Nowenna może być odmawiana z miłością i oddaniem o każdej porze roku. 


Nowenna ta została podyktowana Luz de María przez Naszą Błogosławioną Matkę. Każdego dnia Nowenny Matka Najświętsza pragnie, abyśmy zjednoczeni z Nią odmówili modlitwę wstępną, modlitwę dnia i z miłością wykonali ofiarowanie, które Ona wskazuje. Nasza Matka przypomina także:  

„Jak wszystkie Moje dzieci wiedzą, podczas odprawiania Nowenny koniecznym jest aby uczestniczyć w Przenajświętszej Eucharystii”. 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH (Modlitwa wstępna)

Umiłowane dzieci, wzywam was do modlitwy:

Boski Ojcze, Przedwieczny i Wszechmogący,
Święty Synu, Słowo Wcielone,
Święty Paraklecie, Duchu Święty, 

Jedyny Prawdziwy Boże w Trzech Osobach.
Wylej Swoje Najświętsze Błogosławieństwo na to stworzenie
które błaga przed Twoim Boskim Majestatem.

Weź mnie za rękę, abym nie był pozbawiony Twojej Ochrony,
daj mi niezachwianą nadzieję na spotkanie z Twoją Chwałą.

Niechaj moja dusza będzie wyrzeźbiona przez Twojego Ducha Świętego
i otrzymam Rozeznanie które poprowadzi mnie do Prawdy Twojego Słowa
abym nie zboczył ze Świętej Ścieżki. 

 

Najświętsza Trójco, udzieliłaś Twojemu Ludowi błogosławieństwa posiadania  Królowej i Matki Czasów Ostatecznych, aby wstawiała się i broniła Twojego Ludu.
Witam tak wywyższoną Królową i Matkę, biorę Ją za Jej błogosławioną Rękę
i podporządkowuję się Jej Matczynym Instrukcjom
tak więc razem z Nią będę czynił Twoją Wolę. 

 

Matko, która prowadzisz, Matko, która się wstawiasz,
Matko, która ochraniasz tę Ludzkość podążającą do nikąd,
bądź moim sternikiem, tak, aby moja dusza nie uległa słabości w obliczu szponów zła. 

Daj mi siłę woli, abym nie obawiał się oczekiwania,
Ale raczej, żebym obawiał się ulegania uczuciom zła
i nie pozwolił mojej duszy zagubić się w ciemnościach zła. 

 

Królowo i Matko Czasów Ostatecznych,
przyjdź, zaakceptuj mnie i naucz mnie czekać na czas działania Trójcy,
nie chcę wyprzedzać czasu,
ale pod ochroną Twojej wierności, niechaj stanę się Twoim odbiciem, 

i żeby nic nie wywołało takiego lęku, że wydawać by się mogło, że ulegnę. 

 

Królowo i Matko Czasów Ostatecznych,
spraw, aby odrodziły się we mnie Miłość, Wiara i Nadzieja,
a także, abym żyjąc odważnie tak jak Ty,
karmił się Wolą Trójcy i kontynuował z żarliwą wiarą w to, że mnie poprowadzisz
w kierunku upragnionego spotkania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym,
będąc odrodzonym do nowego życia u boku Przenajświętszej Trójcy. Amen.

PIERWSZY DZIEŃ
Módlcie się o nawrócenie ludzkości

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…   

MODLITWA DNIA: Królowo i Matko spójrz na mnie, jestem sam,
przyjdź do mnie, potrzebuję Twojej Miłości.
Umieść moje prośby w Swoim Sercu,
o których przyjęcie Cię proszę: (podajemy tutaj osobiste petycje).
Zapal mnie promieniami Twojego Posłuszeństwa, Wiarą, Nadzieją i Miłością.
Pragnę pomóc moim braciom i siostrom z tym samym Posłuszeństwem,
abyśmy razem mogli poznać Twojego ukochanego Syna. Amen. 

Ofiarowanie: Zapraszam was do ofiarowania posłuszeństwa Mojemu Synowi.

DRUGI DZIEŃ
Módlcie się za tych, którzy nie znają Trójcy Przenajświętszej

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…  

MODLITWA DNIA: Niech Twoje Serce będzie skarbem, w którym odkrywam
nieskończony wymiar Trójjedynej Miłości.
Nie pozwól mi być niewdzięcznym dzieckiem, które zaprzecza Stwórcy,
nie pozwól mi być ślepym stworzeniem, które zaprzecza Odkupieniu,
nie pozwól mi być tak oszukanym, aby myśleć, że bez Ducha Świętego  

moje sumienie może być oświecone i mogę rozeznać co jest od Boga, a co nie pochodzi od Boga.
Królowo i Matko, błagam Cię, [spraw] abym był instrumentem dla dobra moich braci. Amen. 

Ofiarowanie: W tym dniu proszę was, abyście wykonali dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących. 

TRZECI DZIEŃ
Módlcie się, aby prześladowcy i wrogowie Ludu Mojego Syna zostali rozproszeni

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…  
MODLITWA DNIA: Królowo i Matko uciskanych,
znajdź mnie, wzywam Cię z całej siły.
Nie pozwól, aby mój rozum był większy niż moje serce,
rozpal we mnie tę [pozytywną] wartość, abym wszedł na ścieżkę nawrócenia.
Nawet jeśli prześladują mnie  na Ziemi za to, że kocham Twojego Syna,
przyjdź ze Swoimi Aniołami i chodź ze mną,
przyjdźcie i nauczcie mnie przeciwstawiać się, spoglądając w każdej chwili na Twoje Matczyne Oblicze.
Niech Twój wzrok przenika moje myśli, i abym nie odchodził,  

bez względu na to, ile świat oferuje mi owoców, które doprowadzą mnie do grzechu.
Przyjmij Królowo i Matko moje pragnienia i spraw, aby ziściły się dzięki Tobie. Amen.
Ofiarowanie: Wzywam was, abyście adorowali Mojego Syna.

CZWARTY DZIEŃ
Ofiarujcie ten dzień dla swojego osobistego nawrócenia

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…   

MODLITWA DNIA: Radość patrzenia na Ciebie prowadzi mnie do kontynuacji
ofiarowywania każdego dnia wszystkiego, co we mnie jest najlepsze. 

Ofiarowuję siebie, abyś mogła mnie oczyścić, ja nie chcę się zagubić,
zło dezorientuje mnie i przytłacza przyziemnością. 

Przechodzę trudne chwile, moja ludzka siła słabnie …
Królowo i Matko napełnij moje serce Swoją Siłą
a mój umysł Twoim Posłuszeństwem i Stanowczością.
Chcę iść naprzód ku Wiecznemu Życiu,
pragnę, aby moje ludzkie ego stało się instrumentem duchowego wzrostu.
Królowo i Matko napełnij mnie Swoimi Darami, 

pomóż mi przezwyciężyć potrzebę chęci bycia najlepszym i najbardziej oklaskiwanym.
Przyjdź Królowo Nieba i Matko Ludu Twojego Syna, uczyń mnie tym nowym człowiekiem,
że u Twoich stóp staje się niewinnym, wzrastając pod ochroną Twojej Czystości. Amen. 

Ofiarowanie: Dziel się pożywieniem z potrzebującymi. 


PIĄTY DZIEŃ
Dzisiaj wzywam was, byście kochali swoich braci i siostry, i ich nie odrzucali

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…   

MODLITWA DNIA: Mój Jezu, naucz mnie patrzeć na Twoje Oblicze w moich bliźnich.
Pragnę, aby moje oczy nie były takie ludzkie,
chcę, aby były bardziej duchowe, będą wtedy spoglądały z tą samą Twoją Miłością.
Królowo i Matko podziel się ze mną światłem Twoich spojrzeń jakie posiadasz w Duchu Świętym.
Przyjdź, błagam Cię, aby mój umysł, moja myśl i moje serce były bardziej tym, co Boskie,
a pycha i uprzedzenia zostały oderwane ode mnie, abym nie czuł się zbawionym i większym od moich braci. 

Mój Jezu, chcę mieć pełną świadomość tego, czym jest bycie Twoim synem i członkiem Twojego Ludu.
Mieć świadomość, że nie czuję się zbawionym przez mówienie kocham cię,
ale zdawać sobie sprawę, że ten, kto Cię kocha, kocha bliźniego nie robiąc różnic. Amen. 

Ofiarowanie: Proszę, ofiarujcie Komunię świętą  za waszych braci i siostry, za tych, których nie kochacie tak, jak powinniście. 

 

SZÓSTY DZIEŃ
W tym dniu pobłogosławicie wszystkich braci i siostry, których widzicie; pobłogosławicie wszystkich swoim umysłem, swoimi myślami i sercem: ich wszystkich

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…  

MODLITWA DNIA: Królowo i Matko Czasów Ostatecznych,
przyjdź i weź mój umysł, moją myśl i moje serce,
abyś to Ty błogosławiła moim  braciom we mnie.
Będąc niezdolnym do błogosławienia bez czynienia różnicy
i nieprzestrzeganie Pierwszego Przykazania [sprawiają], że
modlę się o Twoją Matczyną Pomoc,
aby być posłusznym Przykazaniu Miłości.
Królowo i Matko, przyjdź i odnów moje serce
abym kochał moich braci tak, jak kocha Twój Syn: bez różnicy.
Daj mi nowy umysł i myśl, abym nie tworzył przeszkód w moim sercu,  

które interweniują i [przez] które odmawiam sobie zbawienia wiecznego. Amen. 

Ofiarowanie: W tym dniu postanowisz być miłością dla swoich bliźnich, aby zniknęły zazdrość, zawiść, próżność, pragnienie posiadania, brak miłości i materializm.

SIÓDMY DZIEŃ
Ofiarujcie ten dzień, aby wzrosła wierność, a wy żebyście się
 nie zachwiali w ważnych chwilach

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…  

MODLITWA DNIA: Kochający Ojcze, Miłosierny Synu, Duchu Święty Pocieszycielu,
Niechaj wszędzie uwielbiona  będzie Twoja Trójca.
Wszechmocny i Wieczny Boże, ześlij na mnie Ducha Świętego.
Chylę twarz przed Twoją Wysokością, pokornie błagam o Dar Mocy,  

abym nie upadł bez względu na to, jak silne są próby. 

Najświętsza Trójco, zatracam  siebie w Tobie,
a budząc się w tej chwili, mój pogląd nie jest przyćmiony przez modernizmy.
Daj mi siłę, abym pozostał wierny Twojemu Słowu i był w zgodzie z Twoimi Rozkazami,
przekonany, że to jest dobre dla mojego zbawienia i moich bliźnich. 

Daj mi Świętą Mądrość, aby to zrozumieć,
że aby Cię kochać, muszę pogłębiać Twoje Słowo.
Królowo i Matko Czasów Ostatecznych,
chronię się u Ciebie, abyś mi była latarnią morską
która oświetla moją ścieżkę. Amen. 

Ofiarowanie: Dzieci, w tym dniu będziecie rozmyślać, jak daleko jest człowiek od Boga.

ÓSMY DZIEŃ
Zadośćuczyńcie za odległość człowieka względem Stwórcy i niewiarę w Jego Słowo

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…
MODLITWA DNIA: Królowo mojego życia, przyjdź, weź moje fizyczne zmysły
i poprowadź je do rozpoznania obecnego zła, jakie nas otacza,
aby moje zmysły nie prowadziły mnie do tego, co niewłaściwe. 

 

Ofiarowuję Ci moją ludzką wolę,
weź ją w Swoje ręce i trzymaj,
tak, abym nie był obojętny ani
wobec Boskiej Miłości ani wobec bliźniego. 

Poddaję się Twojemu  macierzyńskiemu  przewodnictwu,
jako Twój syn, który nie chce wybrać
w niewłaściwy sposób i stracić Zbawienie. Amen. 

Ofiarowanie: Tego dnia dokonasz aktu miłosierdzia.

DZIEWIĄTY DZIEŃ
Wzywam was do poświęcenia się

MODLITWA DO KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH…    

AKT POŚWIȨCENIA SIȨ: 


Królowo i Matko Czasów Ostatecznych,
Jestem Twoim synem, przyjmij mnie, daję Ci moje życie
i w Twoich Rękach składam swoją wolę,
wszystko co mam i czym jestem, moje aspiracje, pragnienia i projekty.
Zabierz ode mnie przywiązanie do rzeczy materialnych,
będę szukać rzeczy których nie można zobaczyć, ponieważ są duchowe.

Poświęcam Ci dzisiaj moje życie, Królowo i Matko,
i z wolnej woli podporządkowuję się Twojej Ochronie,
w tak trudnych chwilach, w jakich żyję,
bądź Arką, która mnie poprowadzi  

i nie pozostawi rozbitkiem w trakcie oczyszczania.

Niechaj Promienie Twoich Rąk oświetlają mój umysł,  

moje myśli i moje wspomnienia, tak więc będą uzdrowione, 

moje cierpienia, abym je ofiarował,  

i moje upadki, abyś mnie podniosła. 

Rozjaśnij mój rozum, aby nie konkurował z moją wiarą,
ale aby jedno było światłem drugiego. 

Ja poświęcam się Tobie i podporządkowuję się Tobie  

w wolności dzieci Bożych. Amen. 


PO ODMÓWIENIU TEJ NOWENNY OTRZYMACIE ODE MNIE: 

† Cnotę Nadziei, abyście nie odeszli w chwilach, gdy czujecie, że droga wydaje się odległa, i że szczęście bycia dzieckiem Bożym oddala się. 


† Nie pozwolę, aby ogarnęła was rozpacz, ani nie pozwolę wam uwierzyć, że Mój Syn was opuścił.  

 Każdy, kto prosi o miłosierdzie serca i ma zdecydowany zamiar poprawy, otrzyma je.

† Przekażę wam Dar Mądrości, abyście byli dziećmi przywiązanymi do Słowa Bożego i nie byli zdezorientowani,  dziećmi, które wypełniają Misję, jaką Bóg im powierzył. W ten sposób nie zaszkodzicie Boskim planom.

† Otrzymacie Dar Siły, aby wasza wiara była niezłomna, silna i trwała, a jednocześnie miłość będzie wszystkim kierowała.  


† Rodziny będą bardziej zjednoczone, a braterstwo wśród braci i sióstr będzie szkaplerzem przeciwko złu. 

 

† Zapewnię miłość między małżonkami, aby wzrastała.

MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POZOSTANIE Z WAMI JEŚLI DZIAŁACIE W TYM, CO JEST DOBRE. 

Ja kocham was.