Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Chrystusa [OBSZERNY WYWIAD]

Uznając w sposób bezpośredni lub pośredni równość wszystkich religii poprzez rozpowszechnianie i wcielanie w życie dokumentu z Abu Dhabi (datowanego na 4 lutego 2019 r.), bez skorygowania zawartej w nim błędnej afirmacji różnorodności religii, ludzie w dzisiejszym Kościele nie tylko dopuszczają się zdrady Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela rodzaju ludzkiego oraz niezbędności Jego Kościoła dla wiecznego zbawienia, lecz także dopuszczają się wielkiej niesprawiedliwości i grzechu przeciwko miłości bliźniego – mówi ksiądz biskup Athanasius Schneider w specjalnym wywiadzie przeprowadzonym 26 sierpnia 2019 r. przez Dianę Montagna z redakcji LifeSiteNews na temat popieranej przez Watykan inicjatywy promowania „Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”. Ekscelencjo, czy wyjaśnienie dokumentu z Abu Dhabi dokonane przez papieża Franciszka podczas środowej audiencji generalnej 3 kwietnia 2019 r. było w opinii Księdza Biskupa wystarczające? Co Ksiądz Biskup sądzi o uwagach poczynionych przez Ojca Świętego?

Podczas środowej audiencji generalnej, która miała miejsce 3 kwietnia 2019 r., papież Franciszek wypowiedział te słowa: „Dlaczego Bóg pozwala, że jest tak wiele religii? Bóg zechciał na to pozwolić. Teolodzy scholastyczni mawiali: voluntas permissiva [wola dopuszczająca]. Bóg zechciał na to zezwolić: istnieje wiele religii”.

Niestety Papież nie odniósł się w żaden sposób do obiektywnie błędnego zdania z dokumentu z Abu Dhabi, które brzmi: „Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie”. Zdanie to jest w swej istocie błędne i sprzeciwia się Objawieniu Bożemu, ponieważ Bóg objawił nam, że nie chce różnych religii, a jedynie [pragnie] jednej religii, którą nakazał w Pierwszym Przykazaniu Dekalogu: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 2-5). Nasz Pan Jezus Chrystus potwierdził odwieczną ważność tego przykazania mówiąc: „Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4, 10). Wyrażone w Pierwszym Przykazaniu słowa „Pan” i „Bóg” oznaczają Trójcę Przenajświętszą, która jest jedynym Panem i jedynym Bogiem. Dlatego tym, czego Bóg chce w sposób pozytywny, jest aby wszyscy ludzie czcili i adorowali jedynie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedynego Pana i Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich dyspensować” (2072).