Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NPM (Najświętsza Panna Maria)  18 X 2016  Umiłowane dzieci: ANIOŁ POKOJU OBSERWUJE WAS Z MIŁOŚCIĄ, PRZYJDZIE, ABY POMAGAĆ TYM KTÓRZY CIERPIĄ I DAĆ SIŁĘ WIERNYM, ABY NIE ZMNIEJSZYŁA SIĘ WIARA. Lud Mojego Syna znów ujrzy Nadzieję wraz z przybyciem Wysłannika, Anioła Pokoju, pośród oblężenia zła i prześladowań Moich dzieci. Jako Matka Ludzkości przybywam, aby zmiażdżyć głowę diabła i jego zastępów. Mój umiłowany Anioł Pokoju jest siłą dla ludu Mojego Syna i nikt go nie pomyli z antychrystem. 

 

JCH (Jezus Chrystus) 06 XI 2016  WYŚLĘ DO WAS MOJEGO ANIOŁA POKOJU, ABY MÓJ ANIOŁ TOWARZYSZYŁ MOIM LUDZIOM; POSIADAJĄC MOJĄ MIŁOŚĆ, MÓJ ANIOŁ DA MOIM LUDZIOM NADZIEJĘ I WIARĘ. Nie zapominajcie, że Mój Anioł Pokoju żywi się miłością, a tam gdzie Miłości się odmawia, drzwi są zamknięte na Moje Miłosierdzie. Ludzkość musi stać się godna Mojego Anioła Pokoju. 

 

JCH 20 XI 2016 Mój Anioł Pokoju przybywa, aby wam pomóc i przybywa w poszukiwaniu ludzi o czystych sercach, aby ich powołać… Mój Anioł Pokoju przychodzi, by otworzyć uciśnione serca, aby zmiękczyć kamienne serca, aby pomóc tym, którzy chcą być zbawieni … 

 

JCH 12 XII 2016  NIE LEKCEWAŻ MOICH NAWOŁYWAŃ. NIE POZWOLĘ MOIM LUDZIOM CHODZIĆ SAMYM. WYŚLĘ WAM MOJEGO ANIOŁA POKOJU, ABY WAS CHRONIĆ I OŚWIECIĆ WASZĄ DROGĘ, BO MOJA MIŁOŚĆ I MOJE ŚWIATŁO NIE ZGASNĄ. 

 

JCH 14 XII 2016 To pokolenie ujrzy Mojego Anioła Pokoju … 

 

JCH 30 XII 2016  Moi umiłowani, kiedy pojawi się antychryst, Mój Anioł Pokoju przyjdzie, aby pomóc Mojemu Ludowi, ponieważ prawda wypłynie z jego ust dla Mojego Ludu, a Wiara  ponownie powróci do Moich dzieci. 

 

JCH 1 I 2017   Tak wiele powiedziałem wam o Moim Aniele Pokoju, abyście zapoznali się z Tym, który przyjdzie, aby dać Moją Pomoc Mojemu Ludowi, i który całkowicie będzie odróżniał się od zła! Po pierwsze, ponieważ przybędzie On po pojawieniu się antychrysta; po drugie: ponieważ jest wzorcem Mojej Miłości; i po trzecie, ponieważ patrząc na Niego, zobaczcie Moją Matkę w Jego spojrzeniu. On, Mój Anioł Pokoju, zostanie z wami. 

Módlcie się za tych, którzy pozostaną u boku Mojego Anioła Pokoju, powołam ich, aby uwolnili się od wszelkich samolubnych skłonności i usunę ze ścieżki Mojego Anioła wszelkie przeszkody w oczekiwaniu na Jego przybycie. 

 

 JCH 16 I 2017  WYŚLĘ MOJEGO ANIOŁA POKOJU Z ŻELAZNĄ RÓZGĄ, a kiedy on przemówi, Jego Słowo stanie się ogniem palącym ludzką bezmyślność i kłamstwa, demaskującym zarozumiałych i upartych, zarozumiałych, którzy gardzili pokornymi. 

 

JCH 2 II 2017  MOI LUDZIE, NIE ZWRACACIE UWAGI NA MOJE POWIADOMIENIA W ODNIESIENIU DO ANIOŁA POKOJU, KTÓREGO WYŚLĘ NA ZIEMIĘ DLA DOBRA MOICH WIERNYCH. On jest nasycony Moją Miłością, a Moje dzieci nie są w stanie być miłością. Jak spojrzycie Mu w oczy, jeśli Moja Miłość jest w Nim? 

 

JCH 8 II 2017  WYŚLĘ MOJEGO ANIOŁA POKOJU, NIE POZOSTAWIĘ WAS WŁASNEMU LOSOWI POŚRÓD STADA WILKÓW W OWCZEJ SKÓRZE, ZWOLENNIKÓW ANTYCHRYSTA. Za pomocą Mojego Anioła Pokoju wzmocnię to, co Nasza Wola zaleciła w sprawie rodziny. On pozostanie w rodzinie.

 

NPM 21 II 2017  DOM OJCA NIE POZOSTANIE CICHY, ALE BĘDZIE KONTYNUOWAŁ PODAWANIE SWOJEGO SŁOWO I POPRZEZ SWOJEGO ANIOŁA POKOJU, JEGO WYSŁANNIKA, JAKO WIELKI AKT MIŁOSIERDZIA DLA JEGO DZIECI, DA POZNAĆ NA OBLICZU ZIEMI NIE TYLKO NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚĆ. KTÓREJ WY DZIECI, NIE CHCIAŁYŚCIE AKCEPTOWAĆ, ALE RÓWNIEŻ, TĄ BOŻĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ, KTÓRA JEST AUTENTYCZNA, PRAWDZIWA I NIEZWYKŁA.  

TA ISTOTA, KTÓRA JEST POSŁANNIKIEM PRAWDZIWEGO SŁOWA BOŻEGO, ZWYCIĘŻY SERCA, ALE W TYM SAMYM CZASIE INNE STANĄ SIĘ TWARDSZE NIŻ SKAŁA.  

ON PRZYBĘDZIE PODCZAS CZASU UDRĘKI I JAKŻE WIELE MOICH DZIECI BĘDZIE ZAGUBIONYCH.
Przez poprzednie Objawienia przygotowałam ludzkość do kochania tego Wysłannika Boga, który będzie towarzyszył wam, którzy pozostaliście wierni. Będzie wam towarzyszył podczas okrutnych ataków zła na całą Ludzkość.
TEN POSŁANNIK POKOJU NIE PRZYCHODZI, ABY ZASTĄPIĆ MOJEGO SYNA, ALE PO TO, ABY KAŻDY Z WAS UZNAŁ KRÓLOWANIE MOJEGO SYNA I UKORONOWAŁ GO W SWOIM SERCU W OSOBISTY SPOSÓB, ABY ZŁO NIE MIAŁO DO WAS DOSTĘPU.

 

NPM 12 III 2017  Miłość do Najświętszej Trójcy będzie zabroniona, oddawanie czci dla Mnie będzie zabronione, Błogosławieni zostaną zapomniani, pogańska Ludzkość wkrótce powstanie przeciwko wszystkiemu, co przypomina jej o Boskości. Lud Mojego Syna zostanie zniewolony, a inni zaprą się Wiary. W obliczu największej apostazy i bezbronności, w jakiej żyje Lud Mojego Syna, mój umiłowany Anioł Pokoju przyjdzie z Domu Ojca, pełnego Ducha Świętego, aby ulżyć cierpiącym na ciele i duszy.

 

NPM 18 III 2017 JAK BARDZO ZMIENIŁO SIĘ TO POKOLENIE SPADAJĄC W RĘCE DIABŁA, pociągane przez potężnych, którzy zjednoczyli się, aby pokolenie to pokłonić przed antychrysta. Dlatego ponownie was zapraszam, abyście spojrzeli w górę, abyście nie zapomnieli, że należycie do Domu Ojca, a nie do fałszywych ideologii narastających w tej chwili na całej Ziemi. Dlatego po tym, jak antychryst pojawi się publicznie, dając samemu się poznać, a nie poprzez swoich popleczników, ANIOŁ POKOJU PRZYJDZIE Z DOMU OJCA. NIE JEST ON PROROKIEM, ALE TYM, KTÓREGO ZAPOWIADAŁAM PRZEZ LATA W POPRZEDNICH OBJAWIENIACH.

 

JCH 19 IV 2017  NIE BĘDĘ WAS TRZYMAŁ Z DALA OD MOJEJ OCHRONY, WYŚLĘ MOJEGO ANIOŁA POKOJU, MOJEGO WYSŁANNIKA, ABY POMÓC WAM I WSPIERAĆ WAS W SYTUACJI STRASZLIWEJ AGONII, W KTÓRĄ ANTYCHRYST SPROWADZI NA MOICH LUDZI. Będziecie Go słuchali, a każde Jego Słowo będzie balsamem dla duszy Moich dzieci.

 

JCH 22 IV 2017   JESTEŚMY MIŁOŚCIĄ, TAK BARDZO, ŻE NIE BĘDZIECIE POZOSTAWIENI SAMI ZE SWOIM CIERPIENIEM. MOJA MATKA I MATKA WSZYSTKICH LUDZI BĘDZIE W DALSZYM CIĄGU WAS PROWADZIĆ, ABYŚCIE NIE CIERPIELI W ODOSOBNIENIU, A NASTĘPNIE PRZYJDZIE MÓJ ANIOŁ POKOJU ABY DAĆ WAM POKÓJ, KTÓRZY ANTYCHRYST BĘDZIE SIĘ STARAŁ UKRAŚĆ MOIM LUDZIOM.

 

NPM 04 VI 2017   MÓJ SYN WYŚLE WAM SWOJEGO ANIOŁA POKOJU, ABY WAS WESPRZEĆ, OTWORZY WAM MOŻLIWOŚĆ ZROZUMIENIA I POPROWADZI WAS DO SŁUCHANIA BOŻEGO ŻYCZENIA: aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali Prawdę.

 

NPM 14 VI 2017  Miłosierdzie Boże jest niewyczerpane i ześle Swego Anioła Pokoju, aby Miłością podniósł przygnębionych i odnowił ich siłę, ażeby Lud Mojego Syna został oświecony. 

 

JCH 17 VI 2017 – MOI – ZBUNTOWANI – LUDZIE! Z Naszego Domu przyjdzie Boża Pomoc jak manna dla Moich dzieci w tarapatach. Mój Anioł Pokoju jest nosicielem Mojego Słowa i pomoże tym, którzy należą do Mnie. On, zjednoczony z Moją Matką, będzie schronieniem dla Moich. 

 

NPM 21 VI 2017   UKOCHANI, ANIOŁ POKOJU PRZYJDZIE Z DOMU OJCA Z BOSKIM SŁOWEM W SWOICH USTACH, ABY UŁAGODZIĆ UDRĘKĘ LUDZKOŚCI, KTÓRA W DESPERACJI DOKONA PEWNYCH AKTÓW POWSTANIA PRZECIWKO INNYM, TRACĄC CAŁĄ KONTROLĘ, PODPORZĄDKOWUJĄC SIĘ ZDZICZENIU SPOWODOWANEMU PRZEZ ROZPACZ. TO MOMENT ANIOŁA POKOJU, CHWILA RATUNKU, JEDNOŚCI ‘RESZTY” KOŚCIOŁA, STADO SPOCZNIE USPOKOJONE.

 

JCH 01 VII 2017  MOI LUDZIE BĘDĄ TOWARZYSZENI PRZEZ MOJEGO ANIOŁA POKOJU, KTÓRY NIE JEST BYŁYM PROROKIEM, ALE JEST NOWOŚCIĄ MOJEJ MIŁOŚCI DLA WSPIERANIA MOICH LUDZI PODCZAS CZASU UDRĘKI POPRZEZ DIABELSKIE WEWNĘTRZNE PRZEŚLADOWANIE. Mój Anioł Pokoju będzie pocieszeniem dla Moich wiernych…

 

JCH 12 VIII 2017  MÓJ ANIOŁ POKOJU BĘDZIE ŚWIATŁEM MOICH LUDZI, KTÓRZY, PRZEŚLADOWANI PRZEZ ANTYCHRYSTA, BĘDĄ SIĘ WAHAĆ W WIERZE. ON NOSI MOJE SŁOWO W SWOICH USTACH, A MOJA MIŁOŚĆ JEST ZAGNIEŻDZONA W JEGO SERCU. ON PODZIELI SIĘ CHLEBEM Z GŁODNYM I DA PIĆ SPRAGNIONEMU, ALE SERCE MUSI CHCIEĆ, ABY MÓC GO ROZPOZNAĆ.

 

JCH 20 VIII 2017  
ZA PRZYCZYNĄ BOŻEJ WOLI, NASZ ANIOŁ POKOJU PRZYJDZIE PO OBJAWIENIU SIĘ ANTYCHRYSTA, ABYŚCIE NIE POMYLILI GO ZE ZŁYM. On będzie pocieszeniem dla Mojego Ludu i będzie wam służyć Boskim Słowem, abyście nie zapomnieli siły Naszej Miłości i nie poddali się złu z desperacji. Niczym Drogocenna Perła, Nasz Anioł Pokoju pozostaje w Naszym Domu, aby dotrzeć do Mojego Ludu dokładnie w określonym czasie. 

NPM 30 VIII 2017   ANIOŁ POKOJU BĘDZIE WYSŁANY, ABY POPROWADZIĆ PO WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻCE TYCH, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ SAMOTNI I OPUSZCZENI PRZEZ DOM OJCA. Będzie on wielkim przeciwnikiem antychrysta i będzie lampą, która oświeca wiernych Mojego Syna.  ANIOŁ POKOJU BĘDZIE WIELKĄ PRZESZKODĄ DLA ANTYCHRYSTA i będzie tym, który nazwie grzech: grzechem i dobro: dobrem.

 

NPM 05 IX 2017  Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, Nasz Anioł Pokoju przyniesie wam pokój. Zostanie przyjęty przez tych, którzy żyją w pokoju. Dla tego, kto nie zna pokoju, podwójnie trudno będzie obudzić tę cnotę. Wy, którzy czytacie to Matczyne Słowo z miłości i przekonania, a nie z obowiązku lub szydząc, wy, Moje dzieci, bądźcie wobec siebie szczerzy. Jak rozpoznacie pokój, jeśli nim nie żyjecie, jeśli go nie praktykujecie? 

 

NASZ ANIOŁ POKOJU MA SWOJE OCZY UTKWIONE NA ZIEMIĘ; NIE JESTEŚ DLA NIEGO NIEZNANY. NASZ ANIOŁ RONI ŁZY  PONIEWAŻ JESTEŚCIE Z DALA OD ZAANGAŻOWANIA, LOJALNOŚCI, ODDANIA I WIARY – JAKIMI SĄ LUDZIE MOJEGO SYNA.

 

JCH 10 IX 2017  MÓJ ANIOŁ POKOJU JEST OWOCEM BOSKIEJ MIŁOŚCI DLA KAŻDEGO Z WAS. ON DA WAM POKÓJ I ZDROWIE DUCHOWE. W CISZY MOJEJ BOSKIEJ MIŁOŚCI, W MOIM IMIENIU, UDZIELI ZDROWIA TYM, KTÓRZY TEGO POTRZEBUJĄ I BĘDZIE TO DLA DOBRA ICH DUSZY.

 

JCH 28 IX 2017  MÓJ ANIOŁ POKOJU PRZYJDZIE NA ZIEMIĘ WKRÓTCE PO PUBLICZNYM UKAZANIU SIĘ ANTYCHRYSTA. 


NPM 16 X 2017  Nasz Anioł Pokoju poprowadzi osobę, której pragnieniem jest zobaczyć swoje wnętrze i nie żyć w fantazjach. On wyjaśni Boską Prawdę, nawet tę, która została ukryta przed Ludzkością. Ale ilu z was zobaczy wielkie oszustwo, w którym żyliście i tego, który doprowadził was do odwrócenia się od Mojego Syna!
UMIŁOWANI, MÓJ SYN WZYWA WAS, ABY ŻYĆ BARDZIEJ DUCHEM NIŻ CIAŁEM, BARDZIEJ PRZEZ DUCHA NIŻ DZIĘKI LUKSUSOM, BARDZIEJ PRZEZ DUCHA, BARDZIEJ PRZEZ DUCHA … A NASZ ANIOŁ POKOJU PROWADZI WAS DO TEGO.
 

 

JCH 27 X 2017  CZEKAJCIE, NIE ROZPACZAJCIE, MÓJ ANIOŁ POKOJU PRZYJDZIE, BY POMÓC MOIM LUDZIOM.

 

JCH 15 XI 2017  TA POKOLENIE NIE JEST ŚWIADOME PILNEJ ZMIANY: WY WIERZYCIE, ŻE MI ROBICIE PRZYSŁUGĘ CZYNIĄC WYSIŁEK, ZAPOMINAJĄC, ŻE CHODZI TU O WŁASNE ZBAWIENIE.
Właśnie dlatego Mój Anioł Pokoju przybędzie, gdy straszliwie cierpicie w obliczu obecności antychrysta. Mój Anioł Pokoju będzie balsamem dla tych, którzy są Moimi, będzie nosicielem uzdrowienia i przyjdzie dotknąć serc Moich Ludzi, gdy ci ostatni odczują, że już nie trzymam ich w Moich Dłoniach. WTEDY MÓJ KOŚCIÓŁ BĘDZIE ODNOWIONY, A NORY BĘDĄ ZAJĘTE PRZEZ ZWIERZĘTA, NIE PRZEZ LUDZI.  MOJE SŁOWO W NIM JEST PRAWDZIWE JAK PROMIEŃ ŚWIATŁA.

 

NPM 21 XI 2017  Anioł Pokoju przyjdzie z Domu Ojca i będzie mówił do was prawdziwym Słowem i sprawi, że będziesz pamiętać, że Bóg jest wierny i prawdziwy.

 

NPM 1 XII 2017  Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, Anioł Pokoju przychodzi, aby mówić „… do ludzi dobrej woli” i do tych, którzy nie uwierzyli, żeby się nawrócić, tak więc nawrócą się w obliczu Słowa Prawdy.”

 

NPM 12 XII 2017  CZEKAJCIE NA ANIOŁA POKOJU, KTÓREGO OCHRANIAM AŻ DO MOMENTU, W KTÓRYM MÓJ SYN WYŚLE GO NA ZIEMIĘ. Wiem, że dla niektórych ludzi Moje Objawienia nie mają zbyt dużego znaczenia. Właśnie dlatego objawiłem ten sekret Mojemu Prorokowi, czekając na reakcję Ludzkości.

 

JCH 17 XII 2017 Cierpię za tych, którzy są obojętni na Moje Wołania lub nie traktują Mnie poważnie: będą żałować, że odrzucili Moje Słowo. Będą żałować, że nie byli uczniami Mojego Słowa: Dałem im „środki i więcej” w odniesieniu do Mojego Anioła Pokoju, ale Mój Lud nadal pozostaje obojętny, czyniąc przewidywania, które wam nie pomagają. Skaczecie z miejsca na miejsce i stajecie się bardziej zdezorientowani; nie słuchacie Mojego Głosu, chcecie dowiedzieć się więcej i ostatecznie nie wiedząc nic o tym, co wam powiedziałem. Jestem jednocześnie cierpliwy i sprawiedliwy. Mój Anioł Pokoju was widzi, żarliwie szuka harmonii, szczerości, wiary, zaufania, pokoju w was i w waszych domach.  ZROZUMCIE, ŻE JESTEŚCIE MOIMI APOSTOŁAMI CZASÓW KOŃCA I JAKO TACY, MUSICIE ŻYĆ TAK, JAK JA WAS UCZYŁEM; MÓJ ANIOŁ POKOJU BĘDZIE DOTKNIĘTY TYM, ŻE JESTEŚCIE BIERNI. 

 

NPM 22 XII 2017  CZEKAJCIE NA NASZEGO ANIOŁA POKOJU, CZEKAJCIE NA NIEGO Z MIŁOŚCIĄ, NIE ZADAWAJCIE MU BÓLU PRZEZ ODMOWĘ ŻYCIA W POKOJU I W PRAWDZIE. 

 

JCH 04 I 2018   Nie zapominajcie, że z Mojego Domu otrzymacie niezbędną pomoc, jeśli będziecie właściwie przygotowani. MÓJ ANIOŁ POKOJU ŚWIADCZĄC O MOJEJ MIŁOŚCI, DA WAM TO, CO JEST MOJE. 

 

JCH 29 I 2018  To pokolenie oddzieliło się od wód dobra i rzuciło się w wody zła. W obliczu szaleństwa Moich dzieci Ja poślę Mojego Anioła Pokoju, świadka Mojej Miłości, z Moim Słowem i z Moją Miłością w Nim, On poprowadzi was do spełnienia Mojej Woli. A wy powrócicie do Mnie z sercem stęsknionym za Mną. (Zob. Jn 7,37)

 

NPM 17 II 2018  PAMIĘTAJCIE, ŻE PRZYJDZIE ŚWIADEK MIŁOŚCI MOJEGO SYNA: ANIOŁ POKOJU … NIE PRZYBĘDZIE zanim nie pojawi się antychryst, abyście ich nie pomylili.

 

JCH 27 IV 2018  Bądźcie cierpliwi, Mój Anioł Pokoju przyjdzie was pocieszyć.

 

JCH 02 IV 2018  MÓJ ANIOŁ POKOJU SPOGLĄDA NA WAS Z WIELKĄ MIŁOŚCIĄ. 

 

NPM 03 VI 2018   Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, Nasz Anioł Pokoju da wam Mądrość, którą został napełniony, poprowadzi was, abyście stali się świadomi, że jesteście obywatelami Niebios i sprawi, że poczujecie prawdziwą wolność jako Dzieci Boga.

 

NPM 27 VI 2018  UKOCHANE DZIECI, CZEKAJCIE NA ANIOŁA POKOJU; WIERNI PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ON BĘDZIE DAWAŁ SAM SIEBIE LUDZIOM MOJEGO SYNA, A POŚRÓD BOLEŚCI STANIE SIĘ BALSAMEM W TYM CZASIE.

 

NPM 20 VII 2018   Anioł Pokoju przyjdzie, aby was chronić, będzie was trzymał w Prawdzie Miłości Mojego Syna i rozbudzi tych, którzy Go słuchają. 

 

NPM 10 VIII 2018  UKOCHANI LUDZIE MOJEGO SYNA, ZASTANAWIACIE SIĘ NT. ANIOŁA POKOJU I MYLICIE GO Z DWOMA ŚWIADKAMI ALBO MYŚLICIE, ŻE TO BĘDZIE PAPIEŻ: TO NIE JEST TAK. Mój ukochany Anioł Pokoju przyjdzie, aby wam asystować, aby przeciwdziałać złu antychrysta wobec wiernego ludu; On będzie Tarczą, Mieczem, Żywnością, Słowem dla tych, żyjących na odludziu, ukrytych tam, gdzie nikt ich nie widzi, a zło do nich nie dociera. 

MÓJ UMIŁOWANY ANIOŁ POKOJU ZAOFERUJE SIEBIE Z MIŁOŚCI DO BOGA, TAK WIĘC „ŚWIĘTA RESZTA” PRZETRWA I WYŁONI SIĘ ZE SŁOWEM W DUCHU I W PRAWDZIE. 

 

NPM 20 VIII 2018  Nie zapominajcie  o Naszym umiłowanym Aniele Pokoju, który przyjdzie, aby przedstawić się Ludzkości, gdy antychrystowi zostanie poddany Lud Mojego Syna, aby nie pomylić Go z antychrystem.


DZISIAJ PRZEDSTAWIAM LUDZKOŚCI ANIOŁA POKOJU …
NOWE STWORZENIE, STWORZENIE POINSTRUOWANE PRZEZ PRZENAJŚWIĘTSZĄ TRÓJCĘ, STWORZENIE, KTÓRE NA PODOBIEŃSTWO JANA CHRZCICIELA BĘDZIE WOŁAŁO NAWET NA PUSTYNI TEJ GENERACJI, ABYŚCIE ZAWRÓCILI I KONTYNUOWALI ŚCIEŻKĘ KU ZBAWIENIU.

 

NPM 18 X 2018  Wtedy, u szczytu cierpienia, przyjdzie Anioł Pokoju, aby pomóc Ludowi Bożemu, aby wziąć was za rękę, abyście kontynuowali i nie zgubili się, ponieważ w obliczu wielkich prób niektóre Moje dzieci poczują, że nie mogą wytrwać dalej, a Nasz umiłowany Anioł Pokoju, z Boskim Słowem wyrażonym w Piśmie Świętym, rozpali ich wiarę w Trójcę Przenajświętszą, i Lud Boży nabędzie nowej siły i będzie jednym Ludem w Boskiej Miłości.

 

NPM 08 XI 2018 Czekaj cierpliwie: Mój Syn ześle ci Swojego Anioła Pokoju, kiedy będziesz Go najbardziej potrzebować, aby ci pomóc. 

 

NPM 06 XII 2018 Umiłowane dzieci, rozprzestrzenia się bezbożność, nasilają się prześladowania Moich Uprzywilejowanych Synów, Kościół Mojego Syna jest pozbawiony niektórych ze swoich kościołów, a jednak nie zniechęcajcie się, trwajcie mocno w wierze; wraz z próbami przychodzi pocieszenie z góry, Anioł Pokoju przyjdzie aby dodać otuchy zniechęconym, przygnębionym, zmęczonym, tym, którzy chcą się nawrócić. 

 

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ 27 XII 2018  Anioł Pokoju, Wysłannik Boży, przybędzie, aby chronić człowieka; dzieci Boże nigdy nie zostaną porzucone przez Boga.