Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Bogdan Czajkowski: Czy Komisja Weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji ma „drugie dno”? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3994:bogdan-czajkowski-czy-komisja-weryfikacyjna-ds-warszawskiej-reprywatyzacji-ma-drugie-dno&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Kończy się kadencja Sejmu, więc także komisje śledcze muszą zakończyć swoją działalność, prezentując raporty końcowe. Przy czym
przewodniczący wymienionej w tytule Komisji Weryfikacyjnej już zapowiedział kontynuację jej prac, w następnej kadencji Sejmu, co jest swego

rodzaju precedensem..? [Dodajmy tu jednak, że powołana została – inaczej niż inne komisje – na podstawie ustawy (a nie uchwały) i stała się
organem administracji publicznej.]

Mnie zaś od wielu miesięcy (jeśli nie dłużej?) dręczy pytanie, czy rzeczywisty – i nadrzędny – cel działalności Komisji Weryfikacyjnej jest
tożsamy z tym, który „żarliwie” prezentuje propaganda rządowa? To jest – czy rzeczywiście chodziło o naprawienie krzywd, wyrządzonych
tysiącom lokatorów, wskutek tej złodziejskiej reprywatyzacji oraz przywrócenie własności tych kamienic samorządom warszawskim lub skarbowi
państwa? A jeśli nie, to dla kogo te kamienice są rzeczywiście odzyskiwane, w finalnej perspektywie?! Innymi słowy – czy istnieje bezpośredni
związek tego procesu odzyskiwania warszawskich nieruchomości, z uroszczeniami żydowskimi oraz amerykańską ustawą #447?

Read More
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3994:bogdan-czajkowski-czy-komisja-weryfikacyjna-ds-warszawskiej-reprywatyzacji-ma-drugie-dno&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Irena Lasota: WPŁYW GEORGE’A SOROSA NA ŻYCIE INTELEKTUALNE I POLITYCZNE W POLSCE DAWNIEJ i DZIS
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3993:irena-lasota-wplyw-george-a-sorosa-na-zycie-intelektualne-i-polityczne-w-polsce-dawniej-i-dzis&catid=15:judaism-islam

WPŁYW GEORGE’A SOROSA NA ŻYCIE INTELEKTUALNE I POLITYCZNE W POLSCE DAWNIEJ i DZIS
Ponieważ ludzie oskarżają jednych drugich, że byli stypendystami George’a Sorosa, publikuję listę 345 osób, które w latach 1985-1990
dostały stypendia ufundowane przez Sorosa i przyznawane przez Instytute for Democracy in Eastern Europe (IDEE). Nominowali różni ludzie z Polski,
ale decydowali tylko Jakub Karpiński i ja. Część tych stypendiów, dla nie narażania stypendystów, były przydzielane za pośrednictwem Ecole
Des Hautes Etudes en Sciences Sociales, INALCO, The Jagiellonian Trust, Foyer Jean Paul II i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.
Na liście znajdują się osoby o różnych, wtedy i dziś, poglądach politycznych. Wielu z nich wykorzystało te stypendia by podnieść swoje
kwalifikacje, nauczyć się czegoś, lub co najmniej spędzić kilka tygodni we Francji lub Wielkiej Brytanii. Wielu z nich zapisuje się wciąż w

życiu naukowym, intelektualnym i politycznym Polski. Taki był cel tych stypendiów. (* oznacza, że nie odnalazły się pokwitowania. Cała
dokumentacja została złożona w Archiwum Hoovera)

Read More
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3993:irena-lasota-wplyw-george-a-sorosa-na-zycie-intelektualne-i-polityczne-w-polsce-dawniej-i-dzis&catid=15:judaism-islam

Tajne przemówienie Jakuba Bermana do żydów w Polsce:
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3992:tajne-przemowienie-jakuba-bermana-do-zydow-w-polsce&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na
stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie
pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi
nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie
propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

Read More
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3992:tajne-przemowienie-jakuba-bermana-do-zydow-w-polsce&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

O Liturgii // Piotr Rostworowski OSB/EC
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3991:o-liturgii-piotr-rostworowski-osb-ec&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=XxBW3AByQ1M ( https://www.youtube.com/watch?v=XxBW3AByQ1M )

ZEROWY PIT dla imigrantów – PiS znalazł genialny sposób – Czekają nas ciężkie czasy po wyborach (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3990:zerowy-pit-dla-imigrantow-pis-znalazl-genialny-sposob-czekaja-nas-ciezkie-czasy-po-wyborach&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=jHm–8iXQik

If you’re not interested any more » unsubscribe
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )