Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

11 września 2019  https://www.revelacionesmarianas.com/

Mój Ukochany Ludu: 

 

MOJE MIŁOSIERDZIE WYLEWA SIĘ NIEUSTANNIE W OBFITOŚCI NA TYCH, KTÓRZY USIŁUJĄ SPEŁNIĆ SIĘ JAKO MOJE PRAWDZIWE DZIECI I NA TYCH, KTÓRZY ZMIENIĄ SWOJE ŻYCIE I ZAWRÓCĄ NA MOJĄ DROGĘ.

 

W Moich dzieciach nie ma dwulicowości, one znają Moje Prawo i w Sercu Mojego Ludu musi zwyciężyć BOŻA MIŁOŚĆ DO SWOICH BRACI, utrzymując serce wolne od wszelkiej szorstkości, która uniemożliwia ciągły przepływ relacji z Naszą Wolą.

 

Kiedy w ludzkim stworzeniu MOJA MIŁOŚĆ nie płynie dla wszystkich swoich braci, to stworzenie to jest dla Mnie przyczyną bólu, ponieważ nie mogą oni utrzymywać stałej komunii z Moim Domem oraz pozostawać w Komunii Świętych, ponieważ przeszkody utrzymują ich pomiędzy „teraz” a „jeszcze  nie”.

 

Ludzkość znajduje się między ciemnością a Światłem Mojej Miłości i jest to bezpośrednie zagrożenie dla tych, którzy nie mają mocnej wiary i nie są wolni od ludzkiego ego. Diabeł atakuje Moje dzieci tam, o czym wie, że najbardziej ich boli, szepcze im do uszu, aby odsunęły się ode Mnie, i w ten sposób doprowadza ich do zguby.  

 

Mój Umiłowany Ludu, w obliczu ostatecznego momentu w historii ludzkości, a tym samym w historii życia osobistego, odpowiedź musi być jedna: POSŁUSZEŃSTWO. (J 14,23)  

 

TAK WIĘC TRZEBA PRACOWAĆ I DZIAŁAĆ MÓJ LUDU, NIE POŁOWICZNIE,  

ALE W CAŁKOWITYM POSŁUSZEŃSTWIE SPEŁNIAJĄC MOJĄ WOLĘ. 

 

Nie wierzycie w Objawienia dawane przez Moją Matkę, przez Świętego Michała Archanioła i przeze Mnie, w przeciwnym razie już zmienilibyście pracę i działanie. Czekacie aż minie czas, nie zamierzając zmienić życia, ignorując, że czas jest mocą Boga, a nie człowieka, a kto czeka aby przyjąć Moje Miłosierdzie, nie powinien czekać do jutra aby się nawrócić, ale musi to zrobić właśnie w tym momencie.  

 

Nie możecie tak dalej trwać będąc oziębli, w braku miłosierdzia, w zazdrości, z niewielkim lub całkowitym brakiem miłości, którą macie wobec siebie nawzajem. Zachowujecie nadzieję w Mojej Miłości, w Moim Miłosierdziu, nie dokonując ostatecznej zmiany, nie starając się być lepszymi TERAZ! Jesteście oziębli, a chcecie przebyć Moją Drogę bez rozłączania się ze swoim ludzkim ego, podczas, gdy jest ono nasycone brudem, który utrzymuje was w błocie. 

 

Szukacie wszystkiego, co zawiera wodę, aby ugasić swoje pragnienie, ale nie czerpiecie z ŻYWEJ WODY MOJEGO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SERCA (por. J 7,37), stawiacie opór całkowitemu  nawróceniu, mając nadal serce wypełnione pychą, z której rodzi się wszelkie zło. 

 

Mój Lud musi zadać sobie pytanie, ile Miłości żyje w ich sercach, ile nienawiści, urazy, ile samolubstwa, a ile chęci aby być MOJĄ SAMĄ MIŁOŚCIĄ, ze wszystkim, co to oznacza. Oziębłość nie jest dobrym towarzyszem, zatruwa organizm duchowy, prowadząc do zarozumiałości, do arogancji, do zatrzymań, które ingerują pomiędzy ludzkie stworzenie a Moją Wolę, powodując, że przyklejasz się do błędu.

 

Ludu Mój:

 

TO JEST CZAS EKSPIACJI* DLA TYCH, KTÓRZY STARAJĄ SIĘ BYĆ BLISKO MNIE. TO CZAS POKUTY, NAWRÓCENIA, PONIEWAŻ STOJĄC W OBLICZU ZATRUCIA PRZEZ SZATANA, PILNYM JEST DLA WAS UTRZYMANIE SILNEJ I STABILNEJ WIARY, W PRZECIWNYM RAZIE WASZ LAMENT BĘDZIE WIĘKSZY, GDY NIE BĘDZIECIE MOGLI UWOLNIĆ SIĘ OD PAZURÓW SZATANA.

 

*Ekspiacja (łac. „odpokutowanie za winę, oczyszczenie”) – ludzkie działanie o charakterze religijnym (pokuta), mające na celu przywrócenie jedności z Bogiem naruszonej grzechem samego pokutującego lub innego człowieka czy społeczności. 

 

Mój lud jest zarażony egolatrią*, głuchotą, ślepotą, które przyciągają go tylko do pozostania tam, gdzie mówi Szatan, będąc codziennie atakowanym przez nowe demony, które zaszczepiają nowe błędy, nowe akty nieposłuszeństwa, nowe zaprzeczenia NAKAZOWI MIŁOŚCI DO MOJEGO OJCA PONAD WSZYSTKIE RZECZY I DO BLIŹNIEGO (por. Mk 12,28-30), z czego w każdej chwili wypływają nowe zaprzeczenia Mojemu Słowu, Moim Prośbom, Moim Sakramentom, dopóki nie będziecie mogli cieszyć się rozpustą, którą Szatan zaoferował człowiekowi, aby go poprowadzić daleko ode Mnie.    *Egolatry: nieokiełznany kult samego siebie 

 

Mój Kościół jest również zarażony nowymi błędami, aby odciągnąć was od Centrum Naszej Przenajświętszej Trójcy i do przyjęcia nowości, które nie są Wolą Naszej Przenajświętszej Trójcy, ale ludzi, którzy nadużywając władzy, wytyczyli linie w kierunku przeciwnym do Mojej Woli.

 

Zło ludzkiego stworzenia wyłania się, uderzając wszystkich ludzi. Morza wyzwalają nowe i nieznane siły przeciw ludzkości, natura poważnie uderza ludzką istotę za to, że jest uciskana, powietrze jest zanieczyszczone, a Moje dzieci cierpią. Wstrząsy Ziemi nasilają się, a siła wulkanów jest powodem podziwu dla ludzkości.

 

Ciągłe wystawienie Ziemi na ataki słoneczne przyśpieszyło cykl ziemski, a dni uległy skróceniu, dzięki czemu człowiek ma mniej czasu na grzech.  Ci, którzy uważają się za prawych ujrzą swoje zło w pełnym rozkwicie, a sprawiedliwi zostaną skażeni grzechem, który im przedstawi Szatan, dlatego Moje ciągłe Wezwanie do całkowitego nawrócenia, do skończenia z oziębłością, która przebija u większości, ale do prawdziwego nawrócenia, w którym ludzkie stworzenie pozostaje żywiąc się Moim Duchem Świętym, a nie sobą.  

 

W atmosferze będą miały miejsce wielkie wydarzenia spowodowane wpływem Słońca. Choroba uderzy człowieka w obliczu braku wierności, społeczeństwo jest źródłem, w którym wrogowie duszy roją się z powodu duchowej pustki, w której żyjecie.

 

WZYWAM  DO JEDNOŚCI, BYCIA WIERNYM I PRAWDZIWYM, NIE SPRZEDAJĄC MOJEGO SŁOWA, ABY NIE ZOSTAŁO ONO ABORTOWANE PRZEZ HIPOKRYTÓW. 

 

Przylgnijcie do Pisma Świętego, żebyście nie chodzili po omacku (J 5,39; I Tm 4,3), ale w zdecydowanym tempie,  w tej chwili konieczne są Dzieła Miłosierdzia (Mt 25,31-46) dla ćwiczenia się w Miłości , dobroczynności, dobroci, w tych czasach, gdy ludzkość ma otrzymać tak wielkie kary, jakich nigdy przedtem nie otrzymała:

 

„CZŁOWIEK PRZYCIĄGA SWOJĄ WŁASNĄ KARĘ.”

 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Hiszpanię i Włochy, narastają znowu poważne konflikty, a Moje dzieci pogrążają się w całkowitym chaosie.

 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, komunizm w swoim powolnym tranzycie posiada dostatecznie dużo władzy 

 i wyśle swoją broń …

 

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, Boliwia, Meksyk, Ameryka Środkowa, Stany Zjednoczone silnie drżą.

 

Deszcze wzrosną do niewyobrażalnych rozmiarów; tam gdzie susza pozostaje, będzie mało żywności.

 

Argentyna, ten ukochany naród, cierpi. Poświęćcie ten Naród NIEPOKALANEMU SERCU MOJEJ MATKI  

I MOJEMU PRZENAJŚWIĘTSZEMU SERCU, ABY ROZPACZ NIE PRZYNIOSŁA WAM WIELKIEGO CIERPIENIA. 

 

Mój Umiłowany Ludu, nie trać wiary, nadal bądź wierny Naszej Przenajświętszej Trójcy i kochaj Moją Matkę. Mój Anioł Pokoju będzie pocieszeniem dla Moich Ludzi i poznacie Moją Moc i Suwerenność nad wszystkim co stworzone.  

 

Jesteście Moimi dziećmi, wzywam was do wierności.

 

MÓJ OTWARTY BOK DAŁ WAM ŚWIATŁO I MUSICIE DO NIEGO POWRÓCIĆ. 

 

Moje błogosławieństwo i Moja Miłość do Mojego Ludu, który kocham wieczną miłością.  

 

Wasz Jezus 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

 

 

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 5 WRZEŚNIA 2019 DLA LUZ DE MARÍA  

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

 

Ludu Boga: 

 

NASZ I WASZ KRÓL I PAN JEZUS CHRYSTUS ORAZ NASZA I WASZA KRÓLOWA I MATKA ALARMUJĄ O MIŁOŚĆ. 

 

Każdy dokonany przez was akt Miłości nie jest w was zachowany ani nie służy wyłącznie waszej korzyści, lecz całej ludzkości.  

 

Boża Miłość nie jest statyczna, ale jest dzielona, a dzielenie się nią rozciąga się tam, gdzie jest to konieczne, gdy modlicie się, działacie, pościcie i ofiarujecie z całego serca siły i zmysły, ponieważ Duch Święty jest tym, który działa kiedy pracujecie i postępujecie tak, jak Nasz Król i Pan Jezus Chrystus działa.  

 

POTRZEBA BOSKIEJ MIŁOŚCI BEZ ZATRZYMYWANIA NA TYM WIELKIM ETAPIE,  

JAKI PRZECHODZI LUDZKOŚĆ: „ERA TRZECIEGO FIAT, ERA DUCHA ŚWIĘTEGO” (J 16,13). 

 

W tej Erze Diabeł znajduje siebie wędrującego od jednej skrajności do drugiej w poszukiwaniu najmniejszej okazji do panowania poprzez podział, co jest przyczyną upadku każdego dobrego celu człowieka.  

 

Ludu Boży, musicie zrozumieć, że wszyscy jako istoty ludzkie idą stromą ścieżką, płyną pod prąd nurtu świata, kształtują się, by żyć PRAWDZIWĄ DROGĄ, musicie klęczeć i modlić się, pościć i ofiarowywać, aby znaleźć mądrość dla pracy i działania. Musicie wiedzieć, że jeśli chcecie wzrastać w duchu, musicie pozostawać w gotowości aby oddać z siebie wszystko, zawsze mając coś nowego do nauczenia się. 

 

W TYM TRZECIM FIAT NIE MOGĄ BYĆ SKONSOLIDOWANI I PRZYJĄĆ WEZWANIA JAKIE KIERUJE DO NICH TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA JEŻELI NIE SĄ POKORNI.  CZEGO POTRZEBUJE DIABEŁ, TO PYCHY, ABY ZAINSTALOWAĆ JĄ W STWORZENIACH I WYELIMINOWAĆ SERCE. 

 

Przygotujcie się umiłowani Ludzie Boga, wzrastając w Darach Ducha Świętego (Iz 11,1-4):  

 

DAR MĄDROŚCI: w którym świeci miłosierdzie, a istota rozumie, że Boży Plan powinien być wywyższony ponad wszystko i nie powinno mu się stawiać przeszkód.

 

DAR ROZUMU: oświeca ludzkie stworzenie, aby wyraźnie wnikało w prawdy objawione przez Boga.

 

DAR RADY: dzięki któremu możecie rozróżnić przedstawione wam opcje, dlatego musicie osiągnąć dzięki temu darowi wiedzę o słuchaniu i pomaganiu braciom: ” Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.” (Is 11, 3-4)   

 

DAR UMIEJĘTNOŚCI: to nie jest to, w co wierzy świat, ale właśnie wtedy, gdy w głębi każdej osoby Bóg objawia człowiekowi to, co On wie o każdym z was.

 

DAR POBOŻNOŚCI: ten dar pozwala ci działać z braćmi w ciągłej praktyce na korzyść twojego brata.
Kiedy człowiek wypełnia Wolę Bożą, niestrudzenie szuka sposobu działania Jezusa, aby Go przypominać. 

 

DAR MĘSTWA: podkreśla się to w Wierze, żyjąc tym, co dzieje się z dziećmi Bożymi z heroizmem samych męczenników. Ten Dar wzmacnia wytrwałość i stanowczość, całkowicie ufając, że Bóg nie dystansuje się od człowieka. 

 

DAR BOJAŹNI BOŻEJ: wyposaża istotę ludzką w niezbędną wolę do pracy, życia i działania w Woli Bożej oraz do oddalenia się od tego, co doprowadziłoby go do zła. 

 

Wzywam was, abyście poważnie potraktowali Moje Słowa o Woli Bożej dla waszego dobra i zbawienia dusz.  

Demon paktuje z człowiekiem, aby odzyskać władzę nad ludzkością i tym samym zdominować świat. Pozostawajcie  w stałej czujności, aby siła wszystkich była jedna, a zło nie wdarło się w dzieci Najwyższego. 

UTRZYMANIE RĘKI NASZEJ I WASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI WSZYSTKIEGO STWORZENIA W CHWILI OBECNEJ JEST NIEUSTANNYM UTRZYMYWANIEM SIŁY, ABYŚCIE SIĘ NIE PODDALI. 

Świat i jego machinacje zintensyfikowały swoją walkę o odwrócenie Ludu Bożego, ponieważ zło roi się po całej Ziemi, a człowiek lubi zło.  

 

Lud Boży chroni BOŻA MIŁOŚĆ, nie pozwalając na kształtowanie się na pierwszym planie charakteru człowieka ze złym temperamentem, egoizmem i tyloma balastami, które człowiek niestety ciągnie za sobą, ale modeluje na SPOSÓB CHRYSTUSA (Ef 4,13). Wiecie, że zło rozkoszuje się ludzką słabością i drży w obliczu mocy człowieka, mocy, która nie pozwala mu zejść z właściwej drogi w Naszym i Waszym Królu i Panu Jezusie Chrystusie.  

 

Człowiek zmaterializował się, idealizuje bezpieczne jutro wygód i obfitości, zapominając, że zachowania i działania sprzeczne z Bożą Wolą przyciągają na ludzkość nieszczęścia, prowadząc żywioły do odrzucania człowieka ponieważ go nie rozpoznają. 

 

Ludu Boży, stoicie w obliczu wojny, która będzie zależeć od myśli jednego lub więcej przywódców mocarstwa, którzy w obawie przed pokonaniem, będą przewidywać posunięcia i uczynią krok, który doprowadzi ludzkość do stawienia czoła TRZECIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ. 

 

Konwulsja duchowa, polityczna, materialna i moralna jest w wysokim stopniu szokująca dla ludzkości. Robi krok i człowiek wpada w otchłań zła. Człowiek musi podjąć silną i zdecydowaną decyzję ocalenia swojej duszy, decyzję opartą na WIERZE.  

 

CHOCIAŻ WYDAJE SIĘ, ŻE ZŁO DOMINUJE, ZŁO NIE TRIUMFUJE,  

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA JEST PONAD WSZYSTKIM NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. 

 

Wandalizm i prześladowania narastają przeciwko temu, co reprezentuje Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przeciwko temu, co reprezentuje Naszą Królową i Matkę całego Stworzenia oraz przeciwko wiernym Bogu. Stanie się to ogólne, nie powinniście się o to bać, ponieważ musicie  ZBAWIĆ DUSZĘ: to dlatego JESTEM POSŁANY.  

 

Moc masonerii i Iluminatów jest w wysokim stopniu katastrofalna dla ludzkości, ponieważ przeniknęli oni do każdego obszaru człowieka, wiecie o tym, wysokie sfery świata mają o tym wiedzę i dogadują się z nimi, zdając się nie wiedzieć, aby nie iść na kompromis, nie są już zainteresowani zbawieniem dusz.  

 

Wytrwajcie, bądźcie czujni i obserwujcie jak natura pędzi z wielką furią na ludzkość, a jednak człowiek nadal jest obojętny i kpi z Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Którego chcą wygnać z Centrum Jego Kościoła.  

 

Módlcie się, módlcie się, aby Słowo Naszego i waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa nie było fałszywie przedstawiane.

 

Módlcie się, módlcie się za Hawaje, przyroda prowadzi do silnej erupcji wulkanu Kilauea i wstrząsa wulkanami Mauna Loa i Kilauea. 

 

Módlcie się, dzieci, ludzkość jest widzem cierpienia swoich braci, przestanie być widzem, wszyscy będą aktorami w historii ludzkości. Przygotujcie się na Ostrzeżenie. 

 

Ludu Boży, będziecie cierpieć i z powodu tego cierpienia wielkie Miłosierdzie Boże pośle Anioła Pokoju. Ci, którzy na niego czekają, rozpoznają Go.    

 

Revelaciones sobre el Ángel de Paz, leer… Objawienia o Aniele Pokoju, czytaj …

 

Bądźcie częścią świętych obcowania.                KTÓŻ JAK BÓG? 

 

Święty Michał Archanioł 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA