Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA  

11 września 2019  https://www.revelacionesmarianas.com/ 

Mój Ukochany Ludu: 

MOJE MIŁOSIERDZIE WYLEWA SIĘ NIEUSTANNIE W OBFITOŚCI NA TYCH, KTÓRZY USIŁUJĄ SPEŁNIĆ SIĘ JAKO MOJE PRAWDZIWE DZIECI I NA TYCH, KTÓRZY ZMIENIĄ SWOJE ŻYCIE I ZAWRÓCĄ NA MOJĄ DROGĘ.

 

W Moich dzieciach nie ma dwulicowości, one znają Moje Prawo i w Sercu Mojego Ludu musi zwyciężyć BOŻA MIŁOŚĆ DO SWOICH BRACI, utrzymując serce wolne od wszelkiej szorstkości, która uniemożliwia ciągły przepływ relacji z Naszą Wolą.

 

Kiedy w ludzkim stworzeniu MOJA MIŁOŚĆ nie płynie dla wszystkich swoich braci, to stworzenie to jest dla Mnie przyczyną bólu, ponieważ nie mogą oni utrzymywać stałej komunii z Moim Domem oraz pozostawać w Komunii Świętych, ponieważ przeszkody utrzymują ich pomiędzy „teraz” a „jeszcze  nie”.

 

Ludzkość znajduje się między ciemnością a Światłem Mojej Miłości i jest to bezpośrednie zagrożenie dla tych, którzy nie mają mocnej wiary i nie są wolni od ludzkiego ego. Diabeł atakuje Moje dzieci tam, o czym wie, że najbardziej ich boli, szepcze im do uszu, aby odsunęły się ode Mnie, i w ten sposób doprowadza ich do zguby.  

 

Mój Umiłowany Ludu, w obliczu ostatecznego momentu w historii ludzkości, a tym samym w historii życia osobistego, odpowiedź musi być jedna: POSŁUSZEŃSTWO. (J 14,23)  

 

TAK WIĘC TRZEBA PRACOWAĆ I DZIAŁAĆ MÓJ LUDU, NIE POŁOWICZNIE,  

ALE W CAŁKOWITYM POSŁUSZEŃSTWIE SPEŁNIAJĄC MOJĄ WOLĘ. 

 

Nie wierzycie w Objawienia dawane przez Moją Matkę, przez Świętego Michała Archanioła i przeze Mnie, w przeciwnym razie już zmienilibyście pracę i działanie. Czekacie aż minie czas, nie zamierzając zmienić życia, ignorując, że czas jest mocą Boga, a nie człowieka, a kto czeka aby przyjąć Moje Miłosierdzie, nie powinien czekać do jutra aby się nawrócić, ale musi to zrobić właśnie w tym momencie.  

 

Nie możecie tak dalej trwać będąc oziębli, w braku miłosierdzia, w zazdrości, z niewielkim lub całkowitym brakiem miłości, którą macie wobec siebie nawzajem. Zachowujecie nadzieję w Mojej Miłości, w Moim Miłosierdziu, nie dokonując ostatecznej zmiany, nie starając się być lepszymi TERAZ! Jesteście oziębli, a chcecie przebyć Moją Drogę bez rozłączania się ze swoim ludzkim ego, podczas, gdy jest ono nasycone brudem, który utrzymuje was w błocie. 

 

Szukacie wszystkiego, co zawiera wodę, aby ugasić swoje pragnienie, ale nie czerpiecie z ŻYWEJ WODY MOJEGO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SERCA (por. J 7,37), stawiacie opór całkowitemu  nawróceniu, mając nadal serce wypełnione pychą, z której rodzi się wszelkie zło. 

 

Mój Lud musi zadać sobie pytanie, ile Miłości żyje w ich sercach, ile nienawiści, urazy, ile samolubstwa, a ile chęci aby być MOJĄ SAMĄ MIŁOŚCIĄ, ze wszystkim, co to oznacza. Oziębłość nie jest dobrym towarzyszem, zatruwa organizm duchowy, prowadząc do zarozumiałości, do arogancji, do zatrzymań, które ingerują pomiędzy ludzkie stworzenie a Moją Wolę, powodując, że przyklejasz się do błędu.

 

Ludu Mój:

 

TO JEST CZAS EKSPIACJI* DLA TYCH, KTÓRZY STARAJĄ SIĘ BYĆ BLISKO MNIE. TO CZAS POKUTY, NAWRÓCENIA, PONIEWAŻ STOJĄC W OBLICZU ZATRUCIA PRZEZ SZATANA, PILNYM JEST DLA WAS UTRZYMANIE SILNEJ I STABILNEJ WIARY, W PRZECIWNYM RAZIE WASZ LAMENT BĘDZIE WIĘKSZY, GDY NIE BĘDZIECIE MOGLI UWOLNIĆ SIĘ OD PAZURÓW SZATANA.

 

*Ekspiacja (łac. „odpokutowanie za winę, oczyszczenie”) – ludzkie działanie o charakterze religijnym (pokuta), mające na celu przywrócenie jedności z Bogiem naruszonej grzechem samego pokutującego lub innego człowieka czy społeczności. 

 

Mój lud jest zarażony egolatrią*, głuchotą, ślepotą, które przyciągają go tylko do pozostania tam, gdzie mówi Szatan, będąc codziennie atakowanym przez nowe demony, które zaszczepiają nowe błędy, nowe akty nieposłuszeństwa, nowe zaprzeczenia NAKAZOWI MIŁOŚCI DO MOJEGO OJCA PONAD WSZYSTKIE RZECZY I DO BLIŹNIEGO (por. Mk 12,28-30), z czego w każdej chwili wypływają nowe zaprzeczenia Mojemu Słowu, Moim Prośbom, Moim Sakramentom, dopóki nie będziecie mogli cieszyć się rozpustą, którą Szatan zaoferował człowiekowi, aby go poprowadzić daleko ode Mnie.    *Egolatry: nieokiełznany kult samego siebie 

 

Mój Kościół jest również zarażony nowymi błędami, aby odciągnąć was od Centrum Naszej Przenajświętszej Trójcy i do przyjęcia nowości, które nie są Wolą Naszej Przenajświętszej Trójcy, ale ludzi, którzy nadużywając władzy, wytyczyli linie w kierunku przeciwnym do Mojej Woli.

 

Zło ludzkiego stworzenia wyłania się, uderzając wszystkich ludzi. Morza wyzwalają nowe i nieznane siły przeciw ludzkości, natura poważnie uderza ludzką istotę za to, że jest uciskana, powietrze jest zanieczyszczone, a Moje dzieci cierpią. Wstrząsy Ziemi nasilają się, a siła wulkanów jest powodem podziwu dla ludzkości.

 

Ciągłe wystawienie Ziemi na ataki słoneczne przyśpieszyło cykl ziemski, a dni uległy skróceniu, dzięki czemu człowiek ma mniej czasu na grzech.  Ci, którzy uważają się za prawych ujrzą swoje zło w pełnym rozkwicie, a sprawiedliwi zostaną skażeni grzechem, który im przedstawi Szatan, dlatego Moje ciągłe Wezwanie do całkowitego nawrócenia, do skończenia z oziębłością, która przebija u większości, ale do prawdziwego nawrócenia, w którym ludzkie stworzenie pozostaje żywiąc się Moim Duchem Świętym, a nie sobą.  

 

W atmosferze będą miały miejsce wielkie wydarzenia spowodowane wpływem Słońca. Choroba uderzy człowieka w obliczu braku wierności, społeczeństwo jest źródłem, w którym wrogowie duszy roją się z powodu duchowej pustki, w której żyjecie.

 

WZYWAM  DO JEDNOŚCI, BYCIA WIERNYM I PRAWDZIWYM, NIE SPRZEDAJĄC MOJEGO SŁOWA, ABY NIE ZOSTAŁO ONO ABORTOWANE PRZEZ HIPOKRYTÓW. 

 

Przylgnijcie do Pisma Świętego, żebyście nie chodzili po omacku (J 5,39; I Tm 4,3), ale w zdecydowanym tempie,  w tej chwili konieczne są Dzieła Miłosierdzia (Mt 25,31-46) dla ćwiczenia się w Miłości , dobroczynności, dobroci, w tych czasach, gdy ludzkość ma otrzymać tak wielkie kary, jakich nigdy przedtem nie otrzymała:

 

„CZŁOWIEK PRZYCIĄGA SWOJĄ WŁASNĄ KARĘ.”

 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Hiszpanię i Włochy, narastają znowu poważne konflikty, a Moje dzieci pogrążają się w całkowitym chaosie. 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, komunizm w swoim powolnym tranzycie posiada dostatecznie dużo władzy 

 i wyśle swoją broń …

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, Boliwia, Meksyk, Ameryka Środkowa, Stany Zjednoczone silnie drżą.

 

Deszcze wzrosną do niewyobrażalnych rozmiarów; tam gdzie susza pozostaje, będzie mało żywności.

 

Argentyna, ten ukochany naród, cierpi. Poświęćcie ten Naród NIEPOKALANEMU SERCU MOJEJ MATKI  

I MOJEMU PRZENAJŚWIĘTSZEMU SERCU, ABY ROZPACZ NIE PRZYNIOSŁA WAM WIELKIEGO CIERPIENIA. 

 

Mój Umiłowany Ludu, nie trać wiary, nadal bądź wierny Naszej Przenajświętszej Trójcy i kochaj Moją Matkę. Mój Anioł Pokoju będzie pocieszeniem dla Moich Ludzi i poznacie Moją Moc i Suwerenność nad wszystkim co stworzone.  

 

Jesteście Moimi dziećmi, wzywam was do wierności.

 

MÓJ OTWARTY BOK DAŁ WAM ŚWIATŁO I MUSICIE DO NIEGO POWRÓCIĆ. 

 

Moje błogosławieństwo i Moja Miłość do Mojego Ludu, który kocham wieczną miłością.   Wasz Jezus 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

 

 

ORȨDZIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY DLA JEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARIA 

19 września 2019   https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

 

 

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

LUDZIE MOJEGO SYNA MUSZĄ PRZYŚPIESZYĆ KROKU I ZDECYDOWAĆ O OSTATECZNYM NAWRÓCENIU, ABY ODEPRZEĆ NADCHODZĄCE GWAŁTOWNE ATAKI. 

 

Umiłowane dzieci, poruszacie się w atmosferze duchowej oziębłości (por. Obj. 3,15; 2,4), na którą nigdy, i na co, nie powinniście pozwolić, gdy demony są gotowe zabrać dusze, które przyjmują  je poprzez nowości przedstawiane przez  to, co przyziemne. Doświadczacie przyśpieszonego procesu utraty wiary z powodu różnorodności ideologii, które zostały wam w mgnieniu oka przedstawione, prowadząc to pokolenie do upadku duchowego, społecznego i politycznego. 

 

TO POKOLENIE, KTÓRE SKŁANIA SIĘ KU UTRACIE WIARY, DAJE PRZYZWOLENIE I NIE MYŚLI O FAKCIE, ŻE DEMON JEST WPROWADZANY W DUŻEJ MIERZE POPRZEZ OSZUSTWA MOICH WYBRANYCH DZIECI, PO CZĘŚCI PRZEZ ZAKONY RELIGIJNE I DOMY FORMACYJNE, ABY ZGROMADZIĆ WIĘKSZĄ LICZBĘ OSÓB PRZECIWKO PRAWDZIWEMU MAGISTERIUM  

KOŚCIOŁA MOJEGO SYNA. 

 

Informacje o jednej walucie rozprzestrzeniają się w wysokich sferach politycznych, zdominowanych przez sektory ludzkości, które utrzymują kontrolę nad ludzkością, wprowadzają (inkrustować)  mroczne interesy we wszystkich narodach, w których dominują w ten, czy inny sposób.  

 

Ci dominanci narodów podtrzymują swoją różnorodną moc poprzez macki zła, oddziaływując teraz na Kościół Mojego Syna, aby go rozczłonkować i prześladować Moje dzieci. Zaprezentowali ludzkości bardzo interesująco Diabła, szczególnie sięgając do osób najcieplejszych, niezadowolonych z Kościoła Mojego Syna i z Niego, którzy twierdzą, że wierzą, a następnie nazywają siebie ateistami. 

 

WY, DZIECI MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA, MUSICIE TRWAĆ W WIERZE (por. I Kor 16,13), KOCHAJĄC PRAWO BOŻE (por. Mt 22,34-40), WYPEŁNIAJĄC JE JAK NIGDY DOTĄD, OTRZYMUJĄC MOJEGO SYNA W EUCHARYSTII PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANEJ, ABY BYĆ MOCNYMI DUCHOWO I NIE  KŁANIAJCIE SIĘ PRZED ZŁEM, KTÓRE ZOSTAŁO WPROWADZONE POMIĘDZY LUDZI MOJEGO SYNA I POWRÓCI Z [JESZCZE] WIĘKSZĄ ODWAGĄ. 

 

Umiłowane dzieci, przygotujcie się duchowo, kochajcie się jak bracia i nie siedźcie z braćmi przy stole jak szpiedzy z tymi, których nie kochają. MUSICIE BYĆ PRAWDZIWYMI DZIEĆMI MOJEGO SYNA WOBEC TYCH, KTÓRZY BĘDĄ POUCZANI O MIŁOŚCI, TAK JAK ON JEST MIŁOŚCIĄ.  

 

Ludzka miłość bez fundamentu BOŻEJ MIŁOŚCI (por. J 13,34) nie przetrwa. Właśnie dlatego Moje dzieci nie porzucają BARKI z powodu kolejnych burz, które wieją, kiedy wychodzą na morze; lecz wręcz przeciwnie, GDY ZAGROŻENIE WYDAJE SIĘ BYĆ SILNIEJSZE WTEDY TO TRZYMAJĄ SIĘ JAK NAJBLIŻEJ PRZYKAZANIA MIŁOŚCI I PRAWA BOŻEGO, INTERPRETUJĄC JE W [DUCHU] PRAWDY MAGISTERIUM KOŚCIOŁA, ŻYJĄC W  DUCHU I  W PRAWDZIE. 

 

Dlatego pośród emocji świata, muzyka przestanie grać, a ludzkość pozostanie nienaruszona!  

 

To pokolenie zepsuło się, rezygnując z Mojego Syna, akceptując niemoralność i światowe przyjemności.  

 

Nie będzie padać przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie ujrzycie Mojego Syna, który jest nieustannie ukrzyżowany, ale dzięki udzieleniu Miłosierdzia Bożego przeżyjecie OSTRZEŻENIE, aby ci, którzy tego pragną mogli zostać, i nawracając się,  zostaną wzmocnieni, aby NIE UTRACILI WIARY I ZWIĘKSZYLI MIŁOŚĆ DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.  

 

Boże Miłosierdzie jest niewyczerpane, a wezwania do nawrócenia trwają nieprzerwanie, aby ludzkość nie zasnęła w ramionach Diabła, bo to doprowadzi was do zatracenia. Wiecie że Diabeł prześladuje Moje dzieci, A JA, JAKO MATKA LUDZKOŚCI I NIEBIESKICH LEGIONÓW, NIE PORZUCIMY LUDZI MOJEGO SYNA, KTÓRZY SZANUJĄ MAGISTERIUM KOŚCIOŁA MEGO SYNA. 

 

NIE LĘKAJCIE SIĘ, CZYŻ NIE JESTEM TUTAJ, KTÓRA JESTEM WASZĄ MATKĄ? 

 

Wołam do was, abyście wzywali Świętego Michała Archanioła, ale przede wszystkim, żyli zgodnie z każdym z Przykazań Prawa Bożego, przylgnięci do Bożego Miłosierdzia, które nie porzuca nikogo z tych, którzy przychodzą pokutując w duchu i w prawdzie.  

 

Odmawiajcie Różaniec Święty, nie zapomnijcie wzywać Świętego Michała Archanioła, nie zapominajcie kochać się nawzajem jak bracia.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się o umocnienie Wiary wśród Ludu Bożego.

Módlcie się, módlcie się za Turcję, natura was biczuje.

Módlcie się, módlcie się za Paragwaj, ziemia się trzęsie.

Módlcie się, módlcie się za Włochy. Wulkan Stromboli ostrzega ich.

Módlcie się, módlcie się. Ameryka Środkowa wzdryga się. 

 

 

Wytrwajcie w Wierze, bądźcie wierni Mojemu Synowi, bądźcie ostrożni wobec nowości w Kościele Mojego Syna  

(por. Ga 1,8-11).  

 

Powstrzymajcie to przyśpieszone życie i spójrzcie na dar życia, abyście mogli czynić postępy duchowe, abyście umocnili się i nie podważali Wiary, żyjcie w nauce BOŻEJ MIŁOŚCI I „PIJCIE Z ZIEMI, KTÓRA DAJE MLEKO I MIÓD”.  

 

Nie lękajcie się, nie żyjcie w przyśpieszonym tempie, w którym żyją ci, którzy pozostają z dala od Mojego Syna. MIEJCIE ŚWIADOMOŚĆ TEJ CHWILI, W KTÓREJ MUSICIE ZNAĆ MOJEGO SYNA, ABY GO KOCHAĆ, NIE TAK JAK KOCHAJĄ CI, KTÓRZY GO NIE ZNAJĄ, ALE BĄDŹCIE TYMI JEDYNYMI LUDŹMI, KTÓRYCH MÓJ SYN NAZYWA „DZIEWCZYNĄ MOICH OCZU”.**  

 

Nie wszystko jest gorzkie, kto prawdziwie kocha Mojego Syna i oddaje Mu się, akceptuje Pismo Święte i wprowadza w życie, jest uczniem Mojego Syna (por. Mt 7,24; J 8,31 – 32).  

 

KOCHAM WAS I BŁOGOSŁAWIĘ, NIE BÓJCIE SIĘ! 

 

Mamá María 

 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

 

(*) Revelaciones sobre el Gran Aviso de Dios a la humanidad …

 

(*) Objawienia o Wielkim Ostrzeżeniu Boga dla ludzkości … 

 

** „The Girl of My Will”- „Dziewczyna Mojej Woli” wizjonerka kanadyjska, od lat otrzymuje Orędzia w Woli Bożej.