Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

 

Orędzie Boga Ojca z 14 września 2019 r. dla wizjonera z USA, na: Holy Family Refuge Messages

 https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge, 

  Od tłum: Z wcześniejszych orędzi wiemy, że wizjoner ten otrzymuje orędzia od wielu lat i jest pod opieką stałego kapłana. 

  

14 września 2019 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Mój umiłowany synu, to jest Bóg Ojciec z całym Niebem. To jest wyjątkowy dzień dla Mojego Syna. Zastanawialiście się dlaczego poprowadziłem was dziś rano na wszystkie cmentarze, aby modlić się za wszystkie dusze. To jest szczególny dzień, w którym modlicie się do Mojego Syna, aby uwolnił dusze z Czyśćca. Wiem, że nie wiedzieliście o tym, zanim poszliście do miasta, aby obchodzić wszystkie szkoły z pobłogosławioną solą, a następnie poprowadziłem was do obchodzenia z pobłogosławioną solą wszystkich cmentarzy w mieście, aby modlić się za wszystkie dusze tam w Czyśćcu. Dusze te cały czas wołają o modlitwę, aby ludzie zatrzymali się i modlili razem z nimi i za nich. Powiedziałem wam, abyście się z nimi pomodlili, a następnie odesłali do nich wszystkie ich modlitwy i wasze modlitwy, ponieważ one nie mogą modlić się za siebie samych. Poprosiłem was również, abyście prosili ich Aniołów Stróżów, aby modlili się z wami i za nich, żeby wasze modlitwy i modlitwy ich Aniołów Stróżów mogły zostać odesłane z powrotem do ich dusz.  

 

Mój synu, huragan (Dorian) uderzyłby w twój kraj znacznie silniej, ale został zmieniony dzięki dużej modlitwie i wielkiej pomocy z Nieba. Nie przestawajcie się modlić, ponieważ był to tylko początek kar za grzechy aborcji, związki osób tej samej płci i wszystkie grzechy ciała. Mówiłem ci wcześniej, nie ma czegoś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci. Jest to niemożliwe, ponieważ nie może przynieść owocu dziecka. Jedynym owocem, jaki może przynieść, jest owoc piekła na całą wieczność. Obudźcie się Moje dzieci, lub piekło będzie czekało na wszystkich ludzi, którzy myślą, że mogą żyć seksualnie z osobą tej samej płci albo popełniają aborcję jedną po drugiej, i będą mogli iść do Nieba, jeśli nie upadną na kolana, nie pokutują i nie proszą Boga o przebaczenie. Ja mogę wybaczyć każdy grzech, ale tylko dzięki Spowiedzi i przebaczeniu z serca. Jestem kochającym i wszystko przebaczającym Bogiem, ale także jestem sprawiedliwym. Kocham, Bóg Ojciec. Przestańcie grzeszyć i proście o przebaczenie – teraz. 

 

 

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA  

Argentyna z 25 września 2019  https://www.revelacionesmarianas.com/

Moi umiłowani ludzie:

 

W MOIM SERCU WSPIERAM MOICH LUDZI, DLATEGO WZYWAM WAS O ZWRÓCENIE UWAGI NA SWOJE ZMYSŁY I ŚRODOWISKO, ABY NIE ZOSTAŁY ZBAŁAMUCONE (WPROWADZONE W BŁĄD).

 

Dokąd zmierzają Moje dzieci? Znacie bezpieczną ścieżkę żeby przyjść do MNIE. Ci, którzy wybierają skróty, odchodzą ode Mnie. 

 

Czy chcecie uratować duszę? Postępujcie zgodnie z PRZYKAZANIAMI, kochajcie je i pozwólcie im żyć w waszej codziennej pracy i w działaniu. 

 

Spełniajcie Moją Wolę, tą, którą do was wyrażam (wypowiadam) w każdej chwili, ale wy nie dostrzegacie Jej, utrzymujecie [stan] przychodzenia i odchodzenia, co nie pozwala wam zbliżyć się do Mnie.  

 

MUSICIE SIĘ ZAPRZEĆ SAMYCH SIEBIE, PRAGNĄĆ ZE WSZYSTKICH SIŁ BYĆ PRAWDĄ, MOŻLIWOŚCIAMI I ZMYSŁAMI UTRZYMAĆ SIĘ W MOJEJ WOLI I UCHWYCIĆ RĘKĘ MOJEJ ŚWIĘTEJ MATKI. BĄDŹCIE ŚWIADOMI TEGO, ŻE POZNAĆ MNIE (por. J 17, 3), ZNACZY KOCHAĆ. 

 

Moje dzieci, podstępne zło zaprasza was do pracy i działania z dala ode Mnie, stawiając was w obliczu nieuzasadnionych, grzesznych, heretyckich, bluźnierczych czynów i działań, które was dezorientują, a tym samym, abyście patrzyli na zło jako na dobro i na dobro jako na zło. 

 

Korzystając z zamieszania, jakie cierpi Mój Kościół, już wam oznajmiłem: „Kapłani powstaną przeciwko kapłanom, biskupi przeciwko biskupom, kardynałowie przeciwko kardynałom”. Mój Kościół żyje w zamieszaniu, pochłonięty przez zło, które przeniknęło Go, aby zdominować i doprowadzić do cierpienia. 

Moje dzieci muszą silnie stać i być stworzeniami Wiary popartej znajomością Mojego Słowa i miłością do Naszej Przenajświętszej Trójcy. MOJE SŁOWO JEST WCZORAJ, DZIŚ I ZAWSZE (por. Żyd.13,8). JEST ONO W DOBRYM STANIE, DLATEGO TEŻ, JEST TO ODWIECZNA NOWOŚĆ, KTÓRA NIE POTRZEBUJE BYĆ ZMIENIANĄ PRZEZ CZŁOWIEKA, ale powinna być witana, przyjmowana i praktykowana w każdej chwili życia, tak aby po drodze pozostawiali łachmany, które ich obciążają i ubierali się w nowe szaty.  

 

Ludzkość jest kontrolowana przez tych, którzy przeniknęli wielkie instytucje reprezentujące narody, stwarzające wrażenie, że pomagają potrzebującym i szukają dobra narodów i ludzi. 

 

OBUDŹCIE SIĘ DZIECI, NIE CHODŹCIE PO OMACKU! MASONERIA WŻERA SIĘ GŁĘBOKO WE WNĘTRZE MOJEGO KOŚCIOŁA I PROWADZI DALEKO ODE MNIE, ABY ŚWIĘTOWAĆ BYCIE AKTUALNYMI HERODAMI, ZAPEWNIAJĄC POWITANIE ABORCJI, KTÓRA PROWADZI DO KRWAWIENIA MEGO SERCA. 

 

JA JESTEM WASZYM BOGIEM (por. W. 3.14) I NICZEGO POZA MNĄ NIE WOLNO CZCIĆ.  

„JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE; KTO WE MNIE WIERZY CHOĆBY I UMARŁ,  

ŻYĆ BĘDZIE.” (J 11, 25) 

 

Dlatego przyciągani przez magnes zła przechodzicie od grzechu do grzechu, od wykroczenia do wykroczenia. Apetyt cielesny jest różnorodny, ziemskie radości atakują ludzkość, a wszystko to trwa przez chwilę, „nie jest wieczne”, konsekwencje grzechu bez należytej skruchy są wieczne. 

 

OBUDŹCIE SIĘ DZIECI, NIE ŚPIJCIE! MÓJ KOŚCIÓŁ JEST ZAANGAŻOWANY W FAŁSZYWE IDEOLOGIE. JA CHCĘ ZBAWIENIA WSZYSTKICH MOICH DZIECI. 

 

Mój ludu, Ziemia sprawi, że obudzicie się z jej sekwencją silnych wstrząsów i trzęsień ziemi, nie tylko w rozpoznanych płatach tektonicznych, ale także w tych, które pochodzą z tych płatów i ujawniają się jako nowe. Wraz z tym obudzą się wulkany, wzrosną potrzeby ludzkości w obliczu niespodziewanych i przedwczesnych zmian klimatu spowodowanych przez człowieka jego buntem, nieposłuszeństwem i arogancją. 

 

Ludzkość nie może pozostać obojętna na rozpoczętą wojnę, ale musi obserwować jej przebieg.  

 

MÓDLCIE SIĘ MOJE DZIECI, MÓDLCIE SIĘ ZA MÓJ KOŚCIÓŁ, ABY NOWOŚCI NIE PRZENIKAŁY W JEGO ODWRACANIE WOLI NASZEJ TRÓJCY. MÓDLCIE SIĘ OFERUJĄC ABSTYNENCJĘ OD POŻYWIENIA W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM KAŻDY ORGANIZM POZWALA. 

 

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Finlandię. Nieoczekiwana aktywność wulkaniczna prowadzi do cierpienia wielkich narodów. 

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Europa cierpi aż do zmęczenia. 

Módlcie się, moje dzieci, Niemcy cierpią, a Stany Zjednoczone są nadal biczowane przez naturę i wstrząsy. 

 

MOI LUDZIE, JA NIE JESTEM MŚCICIELEM, ALE MIŁOSIERNYM, POZWALAM CZŁOWIEKOWI PÓJŚĆ TAM GDZIE JEST JEGO WOLA, I Z CZASEM PONOSIĆ KONSEKWENCJE SWOJEJ WOLI. 

 

Jestem Miłością i wzywam was, abyście byli Moją Miłością, i mogli żyć będąc jednością. 

 

Braterstwo jest niezbędne dla Mojego Ludu.   

 

MOJA MIŁOŚĆ WZYWA WAS DO WEJŚCIA W MOJE PRZENAJŚWIĘTSZE SERCE. 

MÓJ LUDU, JA JESTEM WASZYM BOGIEM! 

Wasz Jezus 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA