Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

KIM JEST TEN EKSPERT – AHA WYSŁANNIKIEM LUCYFERA SWEGO BOGA. PO OWOCACH POZNAJEMY KTO JEST KTO. LUDZIE BEZBOŻNI NIE POWINNI NICZEGO ZARZĄDZAĆ, BO PAN BÓG WŁAŚCICIEL ZIEMI NIE BĘDZIE AKCEPTOWAŁ GRZECHY PRZECIWKO SOBIE I ….ZAKOŃCZY ŻYCIE NA ZIEMI I ANIOŁOWIE ROZDZIELĄ DO NIEBA I DO PIEKŁA GOTOWYCH ZGODNIE Z ICH POSTĘPOWANIEM. NIECH EKSPERT LEPIEJ ZAPOZNA SIĘ Z PRZYKAZANIAMI BOŻYMI I JE STOSUJE. JA TO PISZĘ Z MIŁOŚCI, BO PIEKŁO JEST STRASZNE I NA CAŁĄ WIECZNOŚĆ

Specjalny ekspert ONZ odpowiedzialny za promowanie „praw” osób LGBT na całym świecie wezwał rządy do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko duchownym i osobom o określonych przekonaniach religijnych, które nie akceptują promocji ideologii społeczności LGBT.

W swoim najnowszym raporcie dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Victor Madrigal-Borloz napisał: „Państwa powinny podjąć zdecydowane działania, gdy władze religijne, przywódcy lub ich przedstawiciele naruszają prawa osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym mowę nienawiści”.

W swoim raporcie Madrigal-Borloz, uznaje wszelkie wypowiedzi religijne lub polityczne, które nie popierają „praw” lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów jako „podżeganie do przemocy.” Wzywa rządy do zdecydowanej reakcji.

„Istnieje wiele informacji na temat rozpowszechniania przez przedstawicieli kościołów i grup wyznaniowych wyrażeń stanowiących mowę nienawiści, i to podżeganie często prowadzi do działań naruszających inne prawa, w tym prawo do integralności osobistej” – napisał Madrigal-Borloz w swoim raporcie.

Raport na przykład zaleca włączenie do obozów dla uchodźców toalet i łazienek „neutralnych pod względem płci”. Zaleca przyjęcie „kompleksowej edukacji seksualnej”, która wzywa dzieci do nauki masturbacji i promuje homoseksualizm od najmłodszych lat. Raport wzywa również do prawnego uznania pseudo małżeństw osób tej samej płci w miejscu pracy itp. Wnosi wreszcie o zadośćuczynienie za „patologizację, kryminalizację lub inne stygmatyzujące procesy”.

Wyjątkową role w tym zakresie mają do odegrania rządzący. Madrigala-Borloza wzywa rządy państw do: przeglądu i reformy prawa, przyjęcia ustawodawstwa ustanawiającego środki antydyskryminacyjne z wyraźnym ukierunkowaniem na osoby LGBT, wdrożenia polityki, uwzględniającej obawy sodomitów w zakresie zdrowia, edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa, ograniczenia ubóstwa, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

„Ekspert” chce, by zwiększyć udział osób LGBT w polityce, by miały one wpływ na wszystkie procesy decyzyjne. Chce wreszcie promocji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i zwalczania bezkarności naruszeń praw człowieka, pielęgnowania partnerstwa z podmiotami niepaństwowymi, „uznania potrzeby promowania zmian społecznych i kulturowych oraz zaangażowania publicznego w kampanie uświadamiające i uwrażliwiające”, by w pozytywny sposób przedstawiać sodomitów, „transów” i inne tzw. mniejszości seksualne.

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/ekspert-onz-chce-scigac-za-mowe-nienawisci-wobec-lgbt–na-celowniku-duchowni,71177,i.html