Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 5 PAŹDZIERNIKA 2019 DLA LUZ DE MARÍA  

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm   Tłumaczone z j. hiszpańskiego przez j. angielski. 

  

Ludu Boży:

UWIELBIAJĄC MIŁOŚCIĄ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ PRZEKAZUJĘ BOŻĄ WOLĘ.

KTÓŻ JAK BÓG? 

 

Z ubolewaniem, że tak wiele ludzkich stworzeń z wielką pogardą wypowiada te Słowa, otrzymawszy „ochronę” Diabła, [który] potem wrzuci ich do jeziora wiecznego ognia, jeśli wcześniej nie żałowali. 

 

TEN CZAS JEST KU ROZWADZE DLA LUDZI BOGA (por. Mt 10,16). JEST TO CZAS POSŁUSZEŃSTWA BOŻEMU PRAWU, ŚCISŁEGO UKIERUNKOWANIA W HISTORII ZBAWIENIA.  

MUSICIE WIEDZIEĆ KOGO UWIELBIACIE I JEŚLI NIE WIECIE TEGO PRAWIDŁOWO, TO WÓWCZAS KONFUZJA JEST UOGÓLNIANA. 

 

Dostępujecie zbawienia, o ile uczestniczycie w Boskim Dziele i Działaniu, o ile jesteście w zgodzie z Boskim Prawem i przestrzegacie Nauk Chrystusa Króla Wszechświata, które poprzez Swoich Uczniów pozostawił Swojemu Ludowi, nauk, które nie przemijają (por. Mt 24,35). 

 

Nasz Król i Pan Nieba i Ziemi ustanowił Swoją Komunię z ludźmi i powołał ich, aby byli rybakami ludzi, aby przekazywali DOBRĄ NOWINĘ. Nie byli oni w stanie podważyć Kościoła NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA, nie byli w stanie odnieść sukcesu ani sekty przez stulecia, ani sam Szatan przez swoich wysłanników. KOŚCIÓŁ BOŻY NIE ZOSTANIE POWALONY, zostanie wstrząśnięty za nie poznanie Swojego Króla, ale nie  pokonany.  

 

Człowiek obecnie jest wykształcony, ale nie wszyscy są uduchowieni, w modlitewnikach jest kurz i ćmy, podobnie jak serca niektórych, którzy mówią, że kochają Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Ten, kto kocha Swego Pana modli się sercem, jeśli nie ma książek, nie będzie ich potrzebował, modlitwy rodzą się w ludzkim stworzeniu, w przeciwnym razie, będą to puste słowa pozbawione Miłości.  

 

Wy, Ludzie Boga, musicie uwewnętrznić BOSKĄ MIŁOŚĆ, abyście mogli pokochać ciszę, od tej chwili  

W SKRYTOŚCI Z BOGIEM” (por. Mt 6,6; Rz 8,26-27), gdzie znajdziecie się, jako że szukacie poprawnie, ponieważ jest to JEDEN DUCH, KTÓRY MAGNETYZUJE LUDZKIE STWORZENIE, I JEST TO „DUCH BOSKI”.  

 

Boski Duch daje POKÓJ, dlatego prowadzi ludzką istotę nieustannie do powtarzania tego, czego nauczył ją jej Pan Jezus Chrystus: WYCOFAJ SIĘ, ABY SIĘ MODLIĆ TYLKO ZE SWOIM OJCEM.  

 

Świątynie nie mogą być bezczeszczone. Ukochane dzieci Naszej i waszej Królowej i Matki Całego Stworzenia muszą kochać swoją Matkę, w przeciwnym razie nie dają Naszej Królowej przykładu bycia dobrymi dziećmi. 

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, człowiek zniszczył Stworzenie, zdewastował, pożarł, zgasił i musi przeżyć oczyszczenie z zepsucia, jakie wyrządził Ziemi (por. Apoc 11,18), ale lamenty nie zwracają natychmiast tego, co człowiek zrobił Ziemi. Z tego powodu NALEŻY NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ SPOJRZENIE NA NIEBO I WOŁAĆ O MIŁOSIERDZIE W IMIĘ CAŁEJ LUDZKOŚCI, nie wpadając w pułapki Szatana, który znając czas, jaki ma do dyspozycji, rzuca się na dzieci „NIEWIASTY OBLECZONEJ  W SŁOŃCE” ( Apoc 12,1).  

 

Stworzenie pragnie być odnowione, a proces ten nadejdzie wraz z Nowym Niebem i Nową Ziemią. Ludzkie stworzenie musi skierować wzrok ku Bogu i uwierzyć w MOC, KTÓRA JEST PONAD WSZYSTKO  STWORZENIE, WIERZ W BOSKĄ WSZECHMOC, WIERZ … MIEJ WIARĘ W BOGA.  

 

Ludu Boży, Diabeł pragnie, aby człowiek nie był istotą życia wewnętrznego, ale pragnie, aby duch człowieka został przyćmiony przez przyziemność i tętniący życiem hałas, który ogłusza go w innych potrzebach, ale nie w duchowych.  

Ziemia zachorowała przez człowieka i teraz istota ludzka musi się przygotować do oczyszczenia. Im bardziej akceptujecie modernizm i przeciwieństwo tego, co ustanowił nasz KRÓL I PAN JEZUS CHRYSTUS, tym większe oczyszczenie.  

 

Ludzkość wie, że gdy znajdzie się w momencie znaków, nie może ich przegapić. Znaki czasów, kiedy wody wpłyną na ziemie, aby je oczyścić, ogień wulkanów wydostanie się z całą mocą, zapobiegając, poprzez uwalniane przez nie gazy, przenoszeniu  was w powietrzu (el traslado aéreo de ustedes). Nie jest niczym nowym dla człowieka, że śpiące wulkany budzą się, nowość jest w formie, w gwałtowności przebudzenia się śpiących wulkanów i skutków, jakie wyrządzi to istnieniu (utrzymaniu – subsistencia ) człowieka.  

 

TO POKOLENIE, KTÓRE POMNAŻA GRZECH, NIE JEST KARANE PRZEZ BOGA, NIE! 

KARA JESZCZE NIE NADESZŁA. NIESTABILNA ZIEMIA JAKĄ JEST, ODCHYLI SIĘ PRZEZ UDERZENIE CIAŁA NIEBIESKIEGO, KTÓRE JĄ BĘDZIE MIJAĆ W POBLIŻU, 

BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ZAPOWIEDZI, I TUTAJ BĘDZIE LAMENT CZŁOWIEKA. 

 

Władza człowieka nad człowiekiem rozkładana jest przez tego, kto jest właścicielem gry i rozkłada ją tak, żeby scena nie była taka sama, więc ludzie buntują się i zabijają. 

 

W TYCH KRAJACH, W KTÓRYCH ZATWIERDZONO ABORCJĘ! 

ILE BĘDĄ CIERPIEĆ Z POWODU TEJ ZDRADY BOGA!
UWAGA DZIECI NA NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

JEST NIEZWYKLE MOCNY, LAMENTY NIE CZEKAJĄ.
BĘDĄ ŻYLI NIESTABILNOŚCIĄ WE WSZYSTKICH ASPEKTACH LUDZKIEGO ŻYCIA.
BĄDŹCIE CZUJNI. 

 

Módlcie się ludzie Boga. MÓDLCIE SIĘ ZA AMERYKĘ ŚRODKOWĄ. BĘDZIE DRŻAŁA PRZEZ TRZĘSIENIA ZIEMI. OBUDZENIE WULKANÓW BĘDZIE ALARMEM DLA DZIECI NASZEGO KRÓLA. 

 

Módlcie się ludzie Boga, módlcie się. Włochy są zagrożone. Francja przeżyje udrękę. 

 

Módlcie się ludzie Boga, módlcie się. OSTRZEŻENIE nadchodzi i nie jesteście przygotowani. 

 

Módlcie się ludzie Boga. Stany Zjednoczone cierpią z powodu niestabilności gospodarczej, społecznej i politycznej. 

 

Módlcie się ludzie Boga. Nie zapomnijcie modlić się za Meksyk. Cierpi z powodu silnego wstrząsania ziemi. 

 

MÓDL SIĘ LUDU BOGA, MÓDL SIĘ ZA KOŚCIÓŁ NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA. 

 

Nie śpijcie dzieci Boże, nie śpijcie [z powodu tego] że noc zapada. 

 

Bądźcie jednością, miłosierdziem, przebaczeniem i miłością. 

 

JESTEŚMY UWAŻNI OCZEKUJĄC OD WAS NA WEZWANIA. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻEJ RĘKI. 

 

KTÓŻ JAK BÓG? 

 

Święty Michał Archanioł 

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA