Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Znalezione obrazy dla zapytania Święta Małgorzata Maria Alacoque litania
Z listów św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
Poznajmy miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę
Gorące pragnienie naszego Pana, by Jego Najświętsze Serce doznawało szczególnej czci, zmierza – jak sądzę – do odnowienia w naszych duszach skutków Odkupienia. Najświętsze Serce Jezusa jest bowiem niewyczerpalnym źródłem, które nic innego nie pragnie, jak tylko wypełnić sobą serca pokorne, aby były wolne i gotowe poświęcić życie zgodnie z Jego świętą wolą. 
Z tego Bożego Serca nieustannie wypływają trzy strumienie: pierwszy jest strumieniem miłosierdzia dla grzeszników, strumieniem sprowadzającym ducha żalu i pokuty; drugi jest strumieniem miłości niosącym pomoc wszystkim uciśnionym, zwłaszcza tym, co dążą do doskonałości, by mogli znaleźć moc do pokonania przeszkód. Z trzeciego zaś strumienia płynie miłość i światło dla wiernych Jego przyjaciół, których pragnie zjednoczyć z sobą przekazując im swą naukę i przykazania, aby każdy z nich na swój sposób poświęcił się całkowicie pomnażaniu Jego chwały. 
To Boże Serce jest niezgłębioną otchłanią wszelkich dóbr, do której ubodzy mają się zwracać we wszystkich swoich potrzebach. Ono jest otchłanią radości, w której przepadają wszystkie nasze smutki. Jest otchłanią pokory przeciwko naszej pysze; jest otchłanią miłosierdzia dla nieszczęśliwych, jest wreszcie otchłanią miłości, w której powinniśmy ukryć całą naszą nędzę. 
We wszystkim, co czynicie, chciejcie się jednoczyć z Sercem Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na początku dla osiągnięcia właściwego usposobienia, przy końcu dla zadośćuczynienia. Nie czynicie żadnego postępu w modlitwie? Ofiarujcie Bogu modlitwę, którą Boski Zbawiciel zanosi za nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Ofiarujcie Jego żarliwość jako wynagrodzenie za waszą letniość. We wszystkim, co czynicie, mówcie: „Boże mój, czynię to lub znoszę w Sercu Twego Syna, według świętych Jego pragnień, jakie ofiaruję Tobie na wynagrodzenie za wszystko, co jest grzeszne i niedoskonałe w moich czynach”. Tak czyńcie we wszystkich okolicznościach życia. Kiedy zaś spotka was jakaś przykrość, udręczenie lub niesprawiedliwość, wtedy tak mówcie do siebie: „Przyjmij ochotnie to, co dla zjednoczenia się z tobą zsyła na ciebie Najświętsze Serce Jezusa”. 
Nade wszystko zaś zachowajcie pokój serca, który przewyższa wszelkie skarby. Do jego utrzymania nic bardziej nie pomaga jak wyrzeczenie się własnej woli i przyjęcie zamiast niej woli Bożego Serca, aby ta dokonywała w nas wszystkiego, co służy Jego chwale, my zaś abyśmy z radością poddawali się jej i we wszystkim jej ufali.
Święta Małgorzata Maria Alacoque
Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 r. w Burgundii (Francja). Kiedy Małgorzata miała zaledwie 4 lata, złożyła ślub dozgonnej czystości. Jej ojciec był notariuszem i sędzią. Zmarł, gdy Małgorzata miała 8 lat. Oddano ją wtedy do kolegium klarysek w Charolles. Ciężka choroba zmusiła ją jednak do powrotu do domu. Oddana z kolei na wychowanie do apodyktycznego wuja i gderliwych ciotek, wiele od nich wycierpiała. Choroba trwała cztery długie lata. Dziecko dojrzało w niej duchowo. Nie pociągał jej świat, czuła za to wielki głód Boga. Pragnęła też gorąco poświęcić się służbie Bożej. Musiała jednak pomagać w domu swoich opiekunów. Marzenie jej spełniło się dopiero kiedy miała 24 lata. Wstąpiła wtedy do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial. Zakon ten założyli św. Franciszek Salezy (+ 1622) i św. Joanna Chantal (+ 1641), a przez 40 lat kierownictwo duchowe nad nim miał św. Wincenty a Paulo (+ 1660). Małgorzata otrzymała habit zakonny 25 sierpnia 1671 r. Musiała wyróżniać się wśród sióstr, skoro dwa razy piastowała urząd asystentki przełożonej, a w latach 1685-1687 była mistrzynią nowicjuszek.
Małgorzata była mistyczką – od 21 grudnia 1674 r. przez ponad półtora roku Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus żądał od Małgorzaty, by często przystępowała do Komunii świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede wszystkim tego, by przyjmowała Go w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca. Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24: „Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem”.
W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano przez 9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, Małgorzata doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona nie wierzyła w prawdziwość objawień. Dopiero w 1683 r., gdy wybrano nową przełożoną, Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego przesłania. Od 1686 r. obchodziła święto Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą Sercu Jezusa.
Małgorzata zmarła 17 października 1690 r. po 43 latach życia, w tym 18 latach profesji. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował Benedykt XV (1920). Wraz ze św. Janem Eudesem jest nazywana „świętą od Serca Jezusowego”. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa XIII.

W ikonografii św. Małgorzata Maria przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma przebite serce.

Podobny obraz

MODLITWY ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE

 

Urodziła się 1647 roku w Burgundii. Ojciec jej był notariuszem i sędzią. Mając 24 lata wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial. Mistyczka. Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawił jej swe Serce – kochające ludzi i spragnione ich miłości. W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Małgorzata zmarła 17 października 1690 roku. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował Benedykt XV (1920).
W IKONOGRAFII św. Małgorzata Maria przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma przebite serce.

MODLITWY ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Jezu Chryste, mój Panie i Boże, wierzę,
że jesteś prawdziwie i rzeczywiście obecny
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Przyjmij ode mnie ten akt najgłębszej adoracji
jako dowód mojego pragnienia, aby Cię adorować bezustannie,
i jako wyraz wdzięczności za miłość, którą mi okazuje Twoje Serce.
Nie mogę się za nią lepiej odwdzięczyć, jak ofiarując Ci wszystkie akty adoracji,
wyrzeczenia, cierpliwości i miłości,
które Twe Serce spełniało w ciągu Twojego życia ziemskiego
i które nadal spełnia w niebie.
Ofiaruję Ci te akty, spełniane przez Twoje Serce,
aby Ci okazać moją miłość, złożyć należyty hołd i uwielbienie.
Jednoczę się z tą Boską Ofiarą, którą nieustannie składasz swojemu Ojcu.
Poświęcam Ci wszystko, czym jestem, prosząc, byś wyniszczył we mnie wszelki grzech
i byś nie dopuścił, bym się w wieczności znalazła z dala od Ciebie.

Modlitwa oddania

Oddaję się całkowicie
Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
aby mnie pocieszało lub zasmucało – według swojej woli.
Ja zaś nie chcę się wtrącać do tego, poprzestając na zgadzaniu się
na wszystkie Jego działania i rozporządzenia, uważając siebie za żertwę,
która ma trwać w ustawicznym akcie poświęcenia i ofiary według Jego upodobania,
bez przywiązywania się do czegokolwiek,
jak tylko do tego, by Je kochać i zadawalać, działając i cierpiąc w milczeniu.
Wszystkich, którzy mi będą sprawiać przykrość lub o mnie źle mówić,
uważać będę za swoich przyjaciół i będę się starać oddawać im wszelkie możliwe przysługi
i czynić wszelkie dobro, jakie tylko potrafię.

Modlitwa do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Dziewico Najświętsza, najmilsza i najchwalebniejsza Matko Boża, Nadziejo nasza!
Prosimy Cię, spraw, aby Twoja moc,
której udziela Ci Najświętsze Serce Twojego Syna, stała się naszym udziałem.
Wyproś nam, aby Jego miłość panowała w naszych sercach.
Niech On będzie naszym Ojcem, naszym skarbem, naszym stróżem,
naszym szczęściem, naszą miłością i naszym wszystkim.
Niech On będzie naszą podporą w słabościach, siłą w niemocy i pociechą w smutku.
O Najświętsze Serca – Jezusa i Maryi, naprawcie naszą niedoskonałość,
bądźcie wynagrodzeniem dla naszych uchybień,
rozpalcie nasze serca Waszą świętą żarliwością,
przemieńcie naszą oziębłość i opieszałość w Waszą gorejącą miłość.
Niech całym naszym szczęściem i jedyną radością
będzie nasze życie oddane Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
przez dziecięcą służbę Jego Najświętszej Matce. Amen.

Pociągnij mnie ku sobie

Serce Jezusa, kocham Cię, czcze Cię i dziękuję Ci.
Prowadź mnie, zbaw mnie, przemień mnie w siebie.
Przyjdź do mnie, pociągnij mnie ku sobie:
nie odmawiaj pomocy mojemu niegodnemu sercu.
Złóż moje niegodziwe serce w Twoim,
aby trwało w czynieniu dobra i w unikaniu zła.
Zniszcz we mnie królestwo grzechu i ustanów królestwo cnoty,
aby Twój obraz był we mnie doskonały
i któregoś dnia stał się ozdobą niebiańskiego pałacu.

Bądź moją siłą

Jezu, niech Twoje Serce będzie dla mnie siłą w walce, podporą w słabości,
światłem i przewodnikiem w ciemności, uzupełnieniem w moich brakach,
uświęceniem moich intencji i działań.
O Serce Jezusa, zniszcz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie,
i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje: przemień mnie w siebie.
Pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie.
Bądź więc moim życiem, moją miłością.
Bądź dla mnie wszystkim.

W szkole Jezusa

O Serce Jezusa, udziel mi prawdziwej pokory, abym była poddana wszystkim
oraz pogodnie i bez narzekania znosiła małe upokorzenia.
Jezu, pozwól mi wejść do Twojego Serca jak do szkoły,
abym posiadła mądrość świętych, mądrość czystej miłości.
O najlepszy Mistrzu, obym słuchała uważnie Twojego głosu, który mi mówi:
„Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz”.

O łaskę zbawienia

O Krwi Przenajświętsza, rozlej się na moją duszę, aby ją uświęcać;
niech Twoja Miłość, którą rozlałeś, obejmuje moje serce, aby jej oczyścić.
Najmilszy mój Jezu, łączę moją duszę z Twoją, moje serce i mojego ducha,
i moje życie i moje zamiary z Twoimi, i tak zjednoczona, stawiam się przed Twoim Ojcem.
Przyjmij mnie, o Przedwieczny Ojcze, przez zasługi Twojego Boskiego Syna,
które Ci składam wraz z kapłanem i z całym Kościołem.
Tylko tak na mnie patrz, jako na ukrytą w Jego ranach,
pokrytą Jego krwią i bogatą w Jego zasługi.
Tak właśnie staję przed Tobą, abyś mnie nie odrzucił sprzed Twego oblicza,
lecz abyś mnie przyjął w ramiona Twej Boskiej dobroci
i abyś mi udzielił łaski wybawienia.

Ty jesteś tronem miłosierdzia

O Serce Jezusa, Ty jesteś Święte nad świętymi. Święta jest Twoja miłość.
Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar,
na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego.
Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy,
jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzona widokiem swej nędzy.
Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask i błogosławieństwa,
przepaścią miłości, w której chcemy znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek.

Za grzeszników

O Boże, przez zasługi życia, śmierci i męki Twego Boskiego Syna
nawróć wszystkie dusze, które tyle Go kosztowały.
O Boże Serce, któreś na krzyżu okazało nam nieskończoną miłość Twoją i miłosierdzie,
dozwalając włócznią bok Twój otworzyć, abyśmy mieli przystęp do Twego Serca,
przyjmij dziś serca wszystkich grzeszników, pociągając ich więzami Twej gorącej miłości,
aby zapłonęły żarliwością i statecznym do Ciebie przywiązaniem.
O Sędzio, pełen łaskawości i miłosierdzia,
przez zasługę niesprawiedliwego sądu, wydanego przeciwko Tobie,
i surowości wyroku, jaki spadł na Ciebie,
odwróć od nas i od wszystkich grzeszników straszne karanie,
na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze
i niech miłosierdzie Twoje zbawi tych, których sprawiedliwość musiałaby potępić!

Żałuję, że Cię tak mało kochałam

O Najświętsze Serce Jezusa, w najgłębszej pokorze i z sercem skruszonym
rzucam się przed Tobą i żałuję, że Cię tak mało kochałam,
że niewdzięcznością i niewiernością moją tak ciężko Cię obrażałam.
Nie jestem już godna zmiłowania Twego, łask Twoich i miłości.
Z lękiem więc i wstydem powtarzam: zgrzeszyłam przeciw Tobie
– ulituj się nade mną, choć na Twe miłosierdzie nie zasługuję.
O Boskie Serce, Serce miłości najpełniejsze, nie odpychaj mnie!
Błagam Cię – przez niezmierzoną i nieogarnioną Twą miłość
przebacz mi i zlej łaski swoje na mnie grzeszną,
pogrążoną w przepaści nędzy swojej i nicości.
O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje!
Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!

Modlitwa do Św. Małgorzaty Marii Alacoque
Boże Ojcze nasz Ty pozwoliłeś Twojej Służebnicy
św. Małgorzacie Marii Alacoque na wejście w głębię miłości
Serca Twojego Syna – Jezusa Chrystusa.
Ty powierzyłeś Jej orędzie miłości, które przekazała całemu
światu i ustanowiłeś Ją spadkobierczynią swoich łask.

Błagamy Cię dzisiaj … za wstawiennictwem tej świętej zakonnicy
z Paray-le-Monial, Powiernicy Bożych tajemnic,
Współpatronki naszej parafii, która w Najśw. Sercu Jezusa
doznawała wielkiej radości i zachowała nadzieję
w doświadczeniach.
Niech nas wspomaga we wszystkich naszych trudnościach.
Niech umacnia naszą wiarę i nauczy nas całkowitego zaufania do Ciebie.
Niech otworzy nasze serca na miłość i miłosierdzie naszego Zbawiciela.
Niech w sercach naszych rozpala ogień Bożej miłości.
Niech w nas wyzwala coraz głębszą miłość braterską.
Niech nam wyprosi w tym życiu pokój w cichym i pokornym Sercu Jezusa i wspiera nas w szerzeniu Jego Królestwa miłości na ziemi;
a po śmierci da nam udział w radości życia wiecznego w niebie.
Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. A m e n.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami /3x/
Święta Małgorzato Mario Alacoque, módl się za nami.

 

LITANIA DO ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Jezusa,

Święty Józefie, Patronie dusz Bogu poświęconych,

Święty Janie, Apostole Boskiej miłości,

Święty Franciszku Salezy i Święta Joanno, Franciszko de Chantal, Założycielko Zakonu Nawiedzenia Sióstr Wizytek, módlcie się za nami

Święta Małgorzato Mario, módl się za nami.

Święta Małgorzato Mario, dziewico, od dzieciństwa poświęcona Jezusowi,

Święta Małgorzato Mario, dziecię ukochane Maryi,

Święta Małgorzato Mario, chwało Zakonu Nawiedzenia,

Święta Małgorzato Mario, ulubienico Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, uczennico ukochana Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, powiernico nieskończonej miłości Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, powiernico Jego Boleści z powodu ludzkiej niewdzięczności,

Święta Małgorzato Mario, oblubienico wierna Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, pocieszycielko Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, apostołko nabożeństwa do Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, wielbicielko żarliwa Najświętszego Sakramentu,

Święta Małgorzato Mario, oblubienico, poświęcająca się jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu za niewdzięczność i zapomnienie ludzkie,

Święta Małgorzato Mario, miłośniczko żarliwa krzyża Chrystusowego,

Święta Małgorzato Mario, przemożna Orędowniczka w nawracaniu dusz niewiernych i zatwardziałych grzeszników,

Święta Małgorzato Mario, ofiaro miłości,

Święta Małgorzato Mario, duszo, pozostająca pod szczęśliwą opieką Twojego Anioła Stróża,

Święta Małgorzato Mario, chwało Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, rozkoszy Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, dziedziczko w czasie i w wieczności wszystkich skarbów Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, naśladująca Jezusa, cichego i pokornego sercem, która byłaś doskonale posłuszna,

Święta Małgorzato Mario, miłośniczko życia upokorzonego i oderwanego od wszystkiego, co nie jest Bogiem,

Święta Małgorzato Mario, mistrzyni roztropna i oświecona w życiu wewnętrznym,

Święta Małgorzato Mario, orędowniczko przemożna dusz w czyśćcu cierpiących,

Święta Małgorzato Mario, Ty, co zaczerpnęłaś w Sercu Jezusowym miłość tak wspaniałomyślną i tak pełną współczucia dla bliźniego,

Święta Małgorzato Mario, w życiu im po śmierci jaśniejąca cudami,

Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

W.: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną,

O.: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, któryś niewypowiedziane bogactwa Serca Twojego Świętej Małgorzacie Marii Dziewicy cudownie objawił, pozwól nam przez jej zasługi i naśladowanie, abyśmy Cię we wszystkim i nad wszystko miłując, zasłużyli sobie na wieczne w tymże Sercu Twoim mieszkanie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

O słodka i miła Serca Jezusowego Oblubienico, św. Małgorzato Mario, kwiecie powabny i skromny fiołku, któryś ozdobił i upiększył ogród Zakonu Nawiedzenia, o perło droga i najbogatsze dziedzictwo rodziny św. Franciszka Salezego i św. Joanny Franciszki, o Święta Dziewico, módl się za nami. O Ty, której Pan Jezus objawił bogactwa niewypowiedziane swojego Serca i powierzył najskrytsze tajemnice swych boleści, pragnień i miłości swojej, uproś mi przyczyną swoją – łaskę, abym coraz większy zapał czując w sercu moim, coraz bardziej i bardziej wzrastał/a/ w miłości Najsłodszego Serca Jezusa mojego i to Serce Najsłodsze z Tobą i ze wszystkimi Świętymi wielbił/a/ przez nieskończone wieki wieków. Amen