Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

z rosnącym niepokojem obserwuję, jak dalece poprawność polityczna i wpływy radykalnej lewicy zawładnęły polskimi uczelniami.

Skala problemu jest zatrważająca! Głośna sprawa prof. Aleksandra Nalaskowskiego to tylko jeden z wielu przykładów szykanowania naukowców krytykujących polityczne postulaty LGBT, broniących życia czy przyznających się do konserwatywnych poglądów.

Postępowania dyscyplinarne, zastraszanie, odwoływanie wykładów to codzienność, z którą muszą się oni zmagać. Te dyskryminujące praktyki wspiera Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która oficjalnie zagroziła sankcjami dyscyplinarnymi naukowcom, którzy skrytykują ruch LGBT!

To tylko pojedyncze przykłady znacznie szerszego zjawiska. W takich warunkach kształci się ponad 1,2 miliona polskich studentów, od których zależeć będzie los naszej Ojczyzny.

Szkolimy prawników sumienia!

Wciąż jednak są na polskich uniwersytetach przestrzenie wolności, chronione autorytetem profesorów wiernych idei poszukiwania i głoszenia prawdy oraz oddanych rzetelnej formacji studentów. Naszymi działaniami musimy te szczególne miejsca wesprzeć, aby stały się zaczynem dla odbudowy prawdziwego życia intelektualnego.

Dlatego w najbliższych dniach rozpoczynamy wielki projekt. Wchodzimy na uczelnie z programem „Akademii Ordo Iuris”. Dotrzemy do setek studentów, aby odnowić w uniwersyteckiej przestrzeni przywiązanie do podstawowych wartości, akademickiej wolności i chrześcijańskich korzeni naszej kultury.

Absurdalne kursy gender i queer

Już kilka lat temu ostrzegaliśmy przed zawłaszczaniem polskiej nauki przez ideologie neomarksistowskie takie jak gender i LGBT. Z przykrością stwierdzam, że nasze prognozy się potwierdziły, a kryzys widoczny na polskich uczelniach może mieć fatalne skutki.

Podczas gdy na Węgrzech od tego roku usunięto z publicznych uczelni nienaukowy program „gender studies”, w Polsce jest on rozwijany wraz z poszerzoną ofertą studiów „queer”. Jednym z twórców tego programu jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jacek Kochanowski, ten sam, który skrajnie wulgarnymi słowami określił chłopca sprzeciwiającego się z krzyżem w ręku paradzie równości w Płocku.

Prof. Kochanowski otwarcie przyznaje, że efektem „queer studies” ma być „osiągnięcie celu strategicznego: dekonstrukcji i destabilizacji kategorii płci i seksualności”.

Według tego autorytetu aktywistów LGBT, ma to prowadzić do uznania, że „seks jest wspaniałym, wzbogacającym doświadczeniem przyjemności, obejmującym niemal nieskończony repertuar zachowań, od wielorakich technik samozaspokojenia, przez seks z dwiema lub więcej osobami w niezliczonych konfiguracjach płci, pozycji, miejsc, czasów, rekwizytów itp., po bardzo rozbudowane i wymyślne spektakle, gdzie erotyzm jest tylko jednym z elementów, jak na przykład te związane z praktykami BDSM (sadomasochistycznymi)”.

Na takie właśnie badania przeznaczane są znaczne środki publiczne, których tak bardzo brakuje na polskich uczelniach na poważne projekty badawcze! Co więcej, w kursach gender i queer uczestniczą tysiące studentów, którym wpajane jest skojarzenie małżeństwa, rodziny i chrześcijańskich wartości z patologią i przemocą.

Kneblowanie debaty

W parze z promocją neomarksizmu idzie spychanie na margines odmiennych przekonań. Nasi eksperci pracują właśnie nad raportem na temat ograniczania wolności słowa na polskich uczelniach.

Już wstępne wnioski są zatrważające. Wynika z nich, że tylko w ciągu ostatnich kilku lat polskie uczelnie odwołały ponad 20 wykładówm.in. obrońców życia czy konserwatywnych publicystów oraz prawników. Byli wśród nich m.in. amerykańska prawniczka Rebecca Kiessling, publicysta dr Tomasz Terlikowski czy profesorowie organizujący Bydgoskie Dni Bioetyki na UMK.

Musimy formować studentów

Nie mam wątpliwości, że sytuacja na polskich uczelniach wymaga pilnej reakcji z naszej strony, dlatego poza przygotowywaniem analiz i raportów na ten temat jednym z naszych najważniejszych zadań jest kształcenie nowego pokolenia profesjonalnych, odważnych i skutecznych prawników, którzy będą aktywnie działać w obronie wartości.

W tym celu prowadzimy program stażowy, który pozwala młodym prawnikom na zaznajomienie się z działalnością Instytutu i wykorzystanie zdobytych u nas doświadczeń w dalszej pracy. Do tej pory odbyło się już 13 edycji, przez które przeszło ponad 170 osób.

Formacji młodych prawników i upowszechnianiu ładu prawnego opartego na trwałych, niezmiennych fundamentach służy również nasze czasopismo naukowe „Kultura Prawna”. Niedawno ukazał się jego drugi numer poświęcony godności jako źródłu praw i wolności.

Wspieram działania Ordo Iuris

Akademia Ordo Iuris wchodzi na uczelnie

Formacja w duchu umiłowania prawdy i służby społeczeństwu jest celem naszego cyklicznego projektu — Akademii Ordo Iuris — skierowanego do młodych prawników: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, aplikantów i osób wykonujących zawody prawnicze.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja tego projektu, który uzyska znacznie szerszą skalę niż w poprzednich latach. Tym razem chcemy dotrzeć do młodych ludzi na ich uczelniach. Już za kilka dni rozpoczynamy szkoleniem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (26.10), następnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (16.11), Uniwersytecie Opolskim (23.11) i Uniwersytecie Łódzkim (7.12).

W programie szkoleń znalazły się takie ciekawe zagadnieniajak m.in. cenzura i hejt w Internecie, relacje między religią a prawem, problem finansowania Kościoła przez państwo czy prawna ochrona małżeństwa i rodziny.

Szkolimy liderów

Celem tych szkoleń jest formowanie liderów, którzy będą odważnie i skutecznie bronić wartości.Swój udział w charakterze prelegentów potwierdzili już m.in. prof. Przemysław Czarnek, prof. Ireneusz Kunicki czy prof. Andrzej Szymański. Będzie to również okazja do bezpośredniego spotkania młodych prawników z ekspertami Ordo Iuris.

Jestem przekonany, że potrzebujemy nie tylko profesjonalnych, pełnych pasji i zaangażowania prawników, ale również liderów, którzy charyzmą i osobistym zaangażowaniem będą ambasadorami wartości w swoim środowisku. Dlatego wykładom ukazującym szeroką wizję problemów cywilizacyjnych będą towarzyszyły praktyczne warsztaty szkolące kompetencje prawnicze i umiejętności miękkie, w tym w szczególności medialne.

Drugim etapem Akademii Ordo Iuris będzie zjazd uczestników poszczególnych szkoleń w Warszawie z udziałem międzynarodowych ekspertów, który zostanie zorganizowany na wiosnę.

Nie mam wątpliwości, że poważny wysiłek włożony w organizację serii szkoleń Akademii zaowocuje zaangażowaniem młodych prawników w obronę podstawowych wartości i budową całego środowiska prawników stojących na straży życia, rodziny i wolności.

Wielki projekt Akademii Ordo Iuris, którego koszt szacujemy na 40 000 zł, jest możliwy wyłącznie dzięki zaangażowaniu naszych Darczyńców. To dzięki nim możemy podjąć wyzwanie dotarcia do tak licznego środowiska studenckiego i przywrócenia uniwersytetom prawdziwej wolności w poszukiwaniu i głoszeniu prawdy.

Musimy zbudować na polskich uczelniach przeciwwagę dla destrukcyjnej ideologii!

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Szczegółowe informacje na temat programu Akademii są dostępne na stronie akademia.ordoiuris.pl – tam również można się zarejestrować. Prosimy o przekazanie tych informacji zainteresowanym osobom. To bardzo ważne, byśmy razem kształcili kolejne pokolenie ambasadorów wartości, którzy w swojej pracy zawodowej będą stać na straży życia, rodziny i wolności.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl