Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Bp Ignacy Dec: diabeł „nie wyjechał na urlop” – on buduje nowy porządek w Europie,

Ale niestety przy współpracy właśnie Rządzących Episkopatem, bo nakazali zamknąć Obraz Pana Boga CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI w niewoli w Klasztorze w Częstochowie bez dostępu dla wiernych i wywyższają diabła Kolumba. Czy pytał kto Królową o zdanie? To diabeł jest także w Częstochowie bo rządzi b-pem Depo, oraz całym Episkopatem, gdyż jego właśnie słuchają. mk.

Bp Andreas Laun: nad Europą wschodzi słońce skąpane we krwi nienarodzonych

właśnie przy współudziale biskupów, bo milczą zamiast nauczać o grzechu – mk.

„Prawdziwi przedstawiciele państwowości prawa” w Europie nawet się nie rumienią, gdy rozgłaszają swój promieniujący ideał, a jednocześnie pozwalają rozszarpywać na strzępy tysiące dzieci – pisze austriacki biskup, Andreas Laun.
Emerytowany biskup pomocniczy Salzburga w Austrii, Andreas Laun, zwraca na łamach portalu Kath.net uwagę na haniebne zakłamanie tak zwanych europejskich elit. Z jednej strony mówią wiele o praworządności i prawie jako podstawie funkcjonowania krajów europejskich, z drugiej pozwalają, by na kontynencie mordowano każdego roku setki tysięcy dzieci nienarodzonych.
Bp Laun zauważa, że Europa chlubi się swoją rzekomą praworządnością i prawem jako solidnym fundamentem państwowości, nie cierpiąc tu żadnych wyjątków; wskazuje, że na kraje, które patrzą na to inaczej, nakłada się nawet kary. Jednocześnie te tak praworządne europejskie „elity” nie robią nic w sprawie aborcji. Dla tych ludzi jest prawdziwym skandalem, gorszym nawet od zwykłego naruszania poprawności politycznej, że są jeszcze tacy, którzy ośmielają się mówić o odbieraniu niektórym miana człowieka. Dla „praworządnych” Europejczyków państwo prawa jest jak słońce na niebie; i jest tak rzeczywiście, twierdzi hierarcha, problem w tym, że słońce to jest dosłownie krwistoczerwone – choć o przelewanej krwi dzieci nienarodzonych w ogóle się nie mówi „Nie robią tego nawet rzekomo chrześcijańscy politycy, zwłaszcza, że nie gani ich z tego powodu nawet Kościół. Mamy prawa, które z krwi dzieci uczyniły wodę lecznicą dla kobiet” – krytykuje. Nie ma żadnych złudzeń: legalność aborcji oznacza, że państwa prawa w Europie nie ma. I tym właśnie problemem należy zająć się w pierwszej kolejności, a nie klimatem, podsumowuje bp Laun.
Źródło: Pch24

Bp Ignacy Dec: diabeł „nie wyjechał na urlop” – on buduje nowy porządek w Europie    Biskupie Dec apeluj do swoich kolegów w Episkopacie a nie mów nam, bo my to wiemy i czekamy na ratunek od Boga Jezusa Chrystusa Króla Polski. W takiej sytuacji twoja jest wina też, bo Bóg walczy z wami od 100 lat a Ty ile masz lat, więc mogłeś zaradzić panowaniu lucyfera ogłaszając Boga KRÓLEM POLSKI.  mk.

No właśnie biskupi ponakładali na swoje głowy piękne nakrycia, a Boga zostawili w koronie cierniowej zamiast Mu nałożyć złotą Królewską – ważniejsi od Boga? mk.
Szatan wcielił się dziś w nowych ludzi, którzy pod płaszczykiem wzniosłych haseł starają się zbudować nowy porządek w Europie, odrzucając Boga. Diabeł „nie wyjechał na urlop” – podkreśla bp Ignacy Dec.

Bp Ignacy Dec w niezwykle wyraźny sposób mówił o zagrożeniach liberalnej cywilizacji w tzw. Amerykańskiej Częstochowie k. Doylestown (Pensylwania). Stwierdził, że prowadzona jest dziś zorganizowana akcja mająca na celu zniszczenie chrześcijaństwa. Atakuje się trzy jego filary naszej cywilizacji: filozofię klasyczną, katolicyzm oraz prawo rzymskie.

Bp Ignacy Dec zapewnił, że „walka z dobrem i prawdą nie ustała”, a „szatan nie wyjechał na urlop”. Wskazał jasno, że to właśnie diabeł „wcielił się w nowych ludzi, którzy pod pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat, nowy porządek bez Boga”. Ludzie ci obrali sobie za cel „dechrystianizację Europy”. Biskup zauważył ponadto, że świat dąży dziś do odrzucenia natury człowieka. Dokonuje się to w imię fałszywie pojętych wartości: wolności, tolerancji oraz demokracji. „Dzisiaj już widać gołym okiem, że w świecie ma miejsce zaplanowana i zorganizowana akcja zmierzająca do zniszczenia naszej cywilizacji chrześcijańskiej, zwłaszcza łacińskiej, a poniekąd i całej kultury euroatlantyckiej” – przekonywał bp Dec.

Biskup wskazał, że plan ten realizuje się w trzech obszarach. Pierwszym z nich jest atak na klasyczną filozofię, której naczelną wartością była prawda oraz moralnie silny człowiek. Tymczasem „nowa filozofia postmodernistyczna i wszelkiej maści dzisiejsze liberalizmy odeszły od obiektywnych kategorii prawdy, dobra, piękna”. Jako przykład nowoczesnych i utopijnych kierunków bp Dec podał ideologię gender. „Nie udało się zniszczyć rodziny przez aborcję i antykoncepcję. Podejmuje się przeto próbę zniszczenia tradycyjnej rodziny przez legalizację związków partnerskich, przez seksualizację dzieci i młodzieży. Marksistowską walkę klas zamieniono na walkę płci” – wyjaśnił.

Stwierdził też, że podjęto atak na etykę, co było widoczne w ostatniej napaści na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary.

Szatan prowadzi też ostrą walkę z religią katolicką. Stała się dziś „przedmiotem przeróżnych ataków, wyszydzania, kpin, a nawet bluźnierstw. Jednym z ostatnich przykładów takiej postawy w naszym kraju jest bezpardonowe forsowanie bluźnierczego spektaklu „Golgota Picnic” – przekonywał bp Dec.

Zaznaczył wreszcie, że niszczy się dziś także prawo naturalne, a lansuje się tezy o prymacie prawa stanowionego nad prawem Bożym. Idąc za Benedyktem XVI podkreślił, że władza, która nie respektuje prawa objawionego, staje się w końcu po prostu bandą złoczyńców.

Na koniec bp Dec wezwał wszystkich do stania się odważnymi świadkami Chrystusa:
„Świat na lepszy zmieniają nie tylko politycy, ale także modlący się ludzie, którzy ofiarują swoje cierpienie za innych. Czujcie się wszyscy potrzebni!” – zaapelował.