Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

TRZECIA ROCZNICA JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA

JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

 

Zjednoczmy się wokół Jezusa Chrystusa, naszego Króla i Pana, który dla
nas Polaków w kraju i na obczyźnie, jest jedynym źródłem jedności, miłości
i pokoju oraz jedyną nadzieją dla Polski.
 
 Zapraszam na III Sympozjum i uroczystości święta Chrystusa Króla z okazji obchodów: TRZECIEJ ROCZNICY JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dr Stanisław JAMROZEK, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw
Ruchów Intronizacyjnych oraz Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

zapraszają wszystkich czcicieli Chrystusa Króla na ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 23–24 listopada 2019 roku.

Pan Jezus objawił Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie: Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. (…). Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, z rządem na czele (Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma).

Jakże aktualne są te słowa dzisiaj w Polsce, w czasach zboczeń seksualnych, masowego zabijania dzieci w łonach matek i niekończących się kłótni polsko-polskich, które celowo rozbijają naszą jedność narodową. Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. Szerzą się sekty i satanizm. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, sodomii, kultury przemocy i gwałtu, programowego terroryzmu. Postępuje sekularyzacja wśród duchowieństwa i wiernych.

Nieprzyjaciele Boga uczynili wiele zabiegów w przeszłości i czynią je nadal, aby religię i Kościół usunąć z przestrzeni publicznej, która miała być zarezerwowana dla państwa, pojętego jako twór całkowicie zlaicyzowany, areligijny, a nawet ateistyczny.

Całemu Narodowi Polskiemu i Kościołowi katolickiemu w Polsce potrzebna jest odnowa moralna dokonana w zjednoczeniu się Polaków wokół idei Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce, z Maryją Królową Polski. Tylko wówczas jesteśmy w stanie pokonać wszelkich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych naszej Ojczyzny, obronić naszą polskość i chrześcijańską tożsamość, naszą kulturę i nasze narodowe dziedzictwo.

W tej sytuacji bardzo potrzebne są wspólne inicjatywy i działania przede wszystkim władz duchownych i świeckich naszej Ojczyzny, parlamentarzystów oraz wszystkich Polaków pragnących odnowy moralnej Narodu Polskiego w duchu Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego.

Wypełnijmy ślubowania jasnogórskie:

Przyrzekamy uczynić wszystko (…), aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym i społecznym (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 26.08.1956 r.).

Idea ślubowań jasnogórskich jest w swej treści bardzo czytelna: Polska ma stać się rzeczywistym Królestwem Maryi i Jezusa, co pomoże wyzwolić się Kościołowi w Polsce i w innych państwach świata.

W tym samym duchu objawił się Pan Jezus Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie:

Jasna Góra jest stolicą Maryi, Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbijają się wszelkie ataki nieprzyjacielskie (Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma).

http://krolujnamchryste.pl/2019/11/03/trzecia-rocznica-jubileuszowego-aktu-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana/