Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

jesień upływa nam przede wszystkim na wytężonych działaniach mających na celu ochronę dzieci przed deprawacją. Przeprowadziliśmy w tym celu szereg kampanii i spotkań, wydaliśmy dwa poradniki, przygotowaliśmy projekt ustawy, ujawniliśmy źródła finansowania ideologów LGBT, a nawet zabraliśmy głos na międzynarodowym szczycie w Nairobi.

Jednak ostatnie trzy miesiące to także rozpoczęcie postępowań w obronie wolności słowa w Internecie, pomoc dla ofiar agresji i nienawiści wobec chrześcijan, zaangażowanie w obronę życia nie tylko na forum krajowym, ale także w ONZ, instytucjach Unii Europejskiej i w Trybunale strasburskim.

Zachęcam do lektury naszego newslettera, zawierającego najważniejsze informacje o naszej działalności w ostatnich miesiącach przedstawione w skondensowanej formie.

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


logo

Szczyt w Nairobi

Dzięki budowie międzynarodowej koalicji i aktywnemu udziałowi przedstawicieli Ordo Iuris w międzynarodowym szczycie w Nairobi, który poprzedziła interwencja Instytutu u polskich władz, udało się zablokować bardzo kontrowersyjne plany ideologów skrajnej lewicy. Wbrew zamierzeniom organizatorów szczyt nie wykazał jednomyślności w uznaniu aborcji za prawo człowieka ani w narzucaniu państwom obowiązkowej permisywnej edukacji seksualnej. Dokument końcowy nie może być w ogóle traktowany jako materiał ONZ.

Po sukcesie prorodzinnej koalicji na szczycie w Nairobi o naszej misji i efektach szczytu szeroko informowały media krajowe oraz zagraniczne.

W obronie dobra dzieci i praw rodziców w szkole

Wiedzieliśmy, że mimo wycofania się z planów wdrożenia niebezpiecznej Deklaracji LGBT+ przez stołeczny ratusz ideolodzy skrajnej lewicy nie przepuszczą żadnej okazji, by dotrzeć ze szkodliwymi treściami do szkół. Dlatego opracowaliśmy pakiet skutecznych narzędzi służących obronie dzieci, które można bezpłatnie pobrać ze strony dlarodzicow.ordoiuris.pl. Trafił on do dziesiątek tysięcy osób w całej Polsce.

Z miesięcznym wyprzedzeniem przeprowadziliśmy również akcję ostrzegającą szkoły i rodziców przed „Tęczowym Piątkiem” zorganizowanym pod koniec października przez aktywistów LGBT. Przedstawiliśmy analizę zawierającą zastrzeżenia prawne w tej sprawie oraz przydatny poradnik dla rodziców i uczniów pokazujący jak zablokować ideologizację szkoły. Dzięki naszej interwencji w wielu miejscach udało się zablokować kontrowersyjne działania, a „Tęczowy Piątek” odbył się jedynie w kilkunastu szkołach na terenie kraju.

W obronie nauczycieli

Z myślą o nauczycielach przygotowaliśmy przewodnik, w którym zawarte są praktyczne wskazówki pozwalające im bronić wartości w miejscu pracy. Przypominamy w nim, że zgodnie z polskim prawem szkoła nie jest „świecka”, a system oświaty ma respektować chrześcijańskie wartości, na których opiera się polska kultura i dziedzictwo narodowe. Nauczyciel ma prawo sprzeciwiać się szerzeniu ideologii LGBT w szkole i nie może być zmuszany do udziału w jej promowaniu.

W imieniu nauczyciela ze Złejwsi Wielkiej, któremu zagrożono zwolnieniem z pracy za wyrażenie na portalu Facebook opinii na temat ideologii LGBT, złożyliśmy pozew o ochronę dóbr osobistych. Przygotowaliśmy także petycję w tej sprawie.

Kiedy urzędnik chce odebrać dziecko

Opierając się na naszym doświadczeniu sądowym, opracowaliśmy poradnik dla rodzin zagrożonych nagłym odebraniem dzieci. Rodzice znajdą w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane w tych trudnych chwilach pytania i dowiedzą się, jak uzyskać pomoc, by dzieci jak najszybciej wróciły do domu. Poradnik można bezpłatnie pobrać ze strony dzieciwrodzinach.ordoiuris.pl.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

INTERWENCJE PROCESOWE


W obronie rodzin i dzieci

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli zapadło orzeczenie w głośnej sprawie nastolatki, która pod wpływem radykalnej grupy zerwała kontakty z rodziną, przechodząc na islam. Sąd zgodził się z naszymi prawnikami i potwierdził konstytucyjne prawo rodziców do wychowania córki zgodnie z własnymi przekonaniami. Rodziców reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Magdalena Majkowska i mec. Maciej Kryczka.

*

Sąd Rejonowy w Katowicach nie zdecydował się na ingerencję we władzę rodzicielską rodziców dziewczynki uczęszczającej do przedszkola. Sąd przychylił się do opinii Instytutu Ordo Iuris, że dziecko wychowuje się w rodzinie, która zapewnia mu nie tylko odpowiednie warunki bytowe, ale przede wszystkim wsparcie i troskę rodziców. Rodziców reprezentował mec. Filip Wołoszczak.

*

Sąd Okręgowy w Tarnowie zgodził się z argumentacją naszych prawników i uznał, że sprawa urzędników norweskiego Urzędu ds. Dzieci – Barnevernet, którzy bezpodstawnie odebrali polskie dziecko, powinna być ponownie rozpoznana przez sąd. Rodzinę reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka.

*

Nasi prawnicy skutecznie obronili przed sądem rodziców Maćka z Torunia, oskarżanego o agresywną postawę oraz kierowanie nacjonalistycznych haseł wobec dziecka z Ukrainy. Pełnomocnikami rodziny są mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Magdalena Majkowska.

*

Instytut Ordo Iuris przesłał stanowisko do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodzice dziecka występują osoby tej samej płci, podkreślając, że polskie prawo w pełni i bez wyjątku respektuje zasadę naturalnego pochodzenia dziecka, które zawsze ma jedną matkę (kobietę) oraz jednego ojca (mężczyznę).

*

Rosjanin Denis Lisov, który uciekł do Polski po tym, jak szwedzkie władze bezprawnie odebrały mu trzy córki, opublikował list, w którym podziękował reprezentującym go prawnikom za pomoc prawną. Dzięki wsparciu prawników Ordo Iuris rodzina została ocalona, polski sąd odrzucił wydany przez Szwecję europejski nakaz aresztowania, a Denis Lisov z córeczkami wrócił do domu.

*

Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat projektu „Stop pedofilii” i zniesławiania komentatorów, którzy pozytywnie oceniają ten projekt.

W obronie wolności słowa i wolności zgromadzeń

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zgodził się z argumentacją naszych prawników i wystąpił do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Guyowi Verhofstadtowi, belgijskiemu politykowi, który w 2017 r. nazwał uczestników Marszu Niepodległości „faszystami, neonazistami i białymi suprematystami”. Prywatny akt oskarżenia został złożony w imieniu dr. Bawera Aondo-Akaa, którego w sądzie reprezentował adw. Filip Wołoszczak.

*

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie potwierdził możliwość pokazywania prawdy o aborcji. Prezes Fundacji Pro – Prawo do życia Mariusz Dzierżawski został uniewinniony od zarzutu rzekomego umieszczania nieprzyzwoitych treści w miejscu publicznym. Obwinionego reprezentowali mec. Magdalena Majkowska i mec. Jerzy Kwaśniewski.

*

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris w imieniu redaktora Pawła Lisickiego złożyli pozew przeciwko Google. Powodem jest zablokowanie w serwisie YouTube jego wypowiedzi prezentujących nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące seksualności. Przygotowaliśmy również petycję w tej sprawie.

*

Prawnicy Ordo Iuris przedstawili Sądowi Okręgowemu w Warszawie opinię „amicus curiae” w sprawie naklejki dołączonej do jednego z wydań „Gazety Polskiej”. Zdaniem ekspertów Instytutu wydawca „Gazety Polskiej” działał w ramach konstytucyjnie gwarantowanej wolności prasy i innych środków społecznego przekazu, a publikacja naklejki objęta jest fundamentalną z perspektywy praw człowieka wolnością wyrażania swoich poglądów, w tym poglądów krytycznych wobec radykalnych postulatów politycznych i społecznych.

*

Instytut po raz drugi objął monitoringiem warszawski Marsz Niepodległości. Prawnicy Instytutu w sprawozdaniu z wydarzenia stwierdzili, że podobnie jak w ubiegłym roku organizatorzy Marszu postępowali zgodnie z obowiązującym prawem.

W obronie wolności religijnej

Napaść na ks. dra Aleksandra Ziejewskiego ze Szczecina to kolejne z wielu przestępstw motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan. Pokrzywdzonego kustosza bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie reprezentują w sądzie mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Lew Lizak oraz mec. Marcin Bury.

*

W ostatnich miesiącach dochodziło do coraz częstszych prób usuwania krzyży ze szkół lub odmowy zawieszenia ich w nowo otwieranych placówkach. Instytut przygotował opinię prawną w sprawie symboli chrześcijańskich w placówkach oświatowych.

*

Przekazaliśmy wojewodzie śląskiemu opinię prawną wykazującą wadliwość uchwały częstochowskich radnych, zgodnie z którą metropolita częstochowski miałby uiszczać specjalne opłaty za przybywających do miasta pielgrzymów.

*

Na nasz wniosek gazeta „Wiadomości Wrzesińskie” sprostowała nieprawdziwe i nieścisłe informacje na temat księdza, który skrytykował ideę Tęczowego Piątku w szkołach.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

DZIAŁALNOŚĆ ANALITYCZNA I RZECZNICTWO


Zablokowanie „Tęczowego Piątku” i publikacja poradników dla rodziców i nauczycieli to niejedyne działania w obronie dzieci. Gdy jedna z poznańskich szkół nakłaniała chłopców, by przyszli do szkoły w spódnicach, przygotowaliśmy analizę, która pomogła w nagłośnieniu sprawy i miała wpływ na wycofanie się szkoły z kontrowersyjnego pomysłu.

*

Kolejne samorządy przyjmują Samorządową Kartę Praw Rodzinstworzoną przez Ordo Iuris i szeroką koalicję organizacji prorodzinnych. Samorządy, które przyjęły Kartę, zobowiązują się do tworzenia prawa wspierającego rodziny, poszanowania pierwszeństwa i niezależności rodziców w wychowaniu dziecka, dzięki czemu gwarantują ochronę dzieci przed wprowadzaniem wulgarnej edukacji seksualnej. Samorządową Kartę Praw Rodzin przyjęły w ostatnim czasie takie miasta jak m.in. Nowy Sącz, Tomaszów Mazowiecki, Rypin, Stary Sącz, Mielec, Kobyłka czy Dębice,a także powiaty – m.in. dębicki czy tarnowski, oraz gminy np. Żabno czy Jedlnia-Letnisko.

*

Nasi eksperci doręczyli krakowskim radnym i organizacjom społecznym analizę wykazującą sprzeczność z prawem uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie edukacji seksualnej.

*

Przygotowaliśmy analizę prawną pokazującą, w jakich obszarach są w naszym kraju nadal dyskryminowane ekonomicznie małżeństwa oraz jak to zmienić. Analiza została przekazana przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości.

*

Przygotowaliśmy dwie opinie prawne na temat zmian w kodeksie karnym proponowanych w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Stop pedofilii”. Jedna z opinii wskazywała, że w innych krajach europejskich już obowiązują zbliżone przepisy, a druga punktowała nieprawdziwe informacje zawarte w przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji krytykującej projekt „Stop pedofilii”, który przekazaliśmy europosłom.

*

Opracowaliśmy analizy prawnepokazujące zastrzeżenia co do finansowania procedury in vitro przez samorządy. Na naszej stronie dostępna jest m.in. analiza projektu uchwały Rady Krakowa oraz ocena uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w tej sprawie wraz z opracowaniem „Zapłodnienie in vitro: wątpliwości, pytania, zastrzeżenia”.

*

Opublikowaliśmy analizę dotyczącą polityki żłobkowej prowadzonej przez warszawski Ratusz, z której wynika, że prezydent Trzaskowski ignoruje preferencje rodziców wspierając jedynie opiekę nad dziećmi w grupach.

*

Instytut Ordo Iuris przedstawił mazowieckiemu kuratorowi oświaty i wojewodzie mazowieckiemu wniosek o podjęcie kroków prawnych w sprawie warszawskiej szkoły, której nauczyciel zabrał uczniów na obsceniczny spektakl teatralny pt. „Śmierć białej pończochy”, w którym zawarte są fragmenty drastyczne, wulgarne i mogące obrażać uczucia religijne. Spektakl zakończył się interwencją policji.

*

Opublikowaliśmy raport dotyczący finansowania organizacji LGBT ze środków publicznych i źródeł zagranicznych. Zadaje on kłam forsowanemu przez te organizacje mitowi o oddolnym charakterze działań aktywistów LGBT.

*

Instytut interweniował również w sprawie nierównego potraktowania szkół niepublicznych, w tym katolickich, przy rozdziale subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spotkaliśmy się z przedstawicielami ministerstwa, aby zaprezentować nasze argumenty.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

DZIAŁANOŚĆ MIĘDZYNARODOWA


Wysłaliśmy do polskiego rządu apel o przyłączenie się naszego kraju do wspólnego stanowiska Stanów Zjednoczonych i 19 innych państw mającego na celu zablokowanie wdrożenia tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych do Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego na Spotkaniu Wysokiego Szczebla ONZ. Po naszej interwencji Polska przyłączyła się do stanowiska.

*

Przekazaliśmy do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych analizę prawną, apelując, by podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ Polska zajęła stanowisko sprzeciwiające się zamianie biologicznego pojęcia płci na sztuczny konstrukt „gender”, zgodnie z którym płciowość stanowi konstrukt społeczny związany z subiektywnymi odczuciami. Wskutek zmian definicyjnych prawo międzynarodowe zaczęłoby chronić tzw. tożsamość płciową, która zakłada istnienie nawet około 100 rodzajów subiektywnie odczuwanej płci.

*

Instytut Ordo Iuris interweniował jako przyjaciel sądu w precedensowych sprawach rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, które mogą mieć ważne znaczenie również dla polskiego prawa. Postępowania, w których Instytut złożył opinię amicus curiae, dotyczą takich zagadnień jak m.in. eutanazja czy wpisywanie do aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci jako jego rodziców.

*

Podczas debaty Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Instytut Ordo Iuris poruszyłtakie tematy jak m.in. cenzura w Internecie, dyskryminacja matek i prześladowanie chrześcijan. Zapraszamy do obejrzenia nagrania debaty z udziałem ekspertów Ordo Iuris – mec. Jerzego Kwaśniewskiego, dra Tymoteusza Zycha oraz mec. Tomasza Chudzińskiego, a także dziennikarzy – na temat cenzury w Internecie.

*

Wiceprezes Instytutu dr Tymoteusz Zych wziął udział w Marszu dla Życia, który odbył się w Bratysławie. Było to jedno z największych zgromadzeń w historii liczącej 5,4 mln mieszkańców Słowacji. Na naszej stronie można obejrzeć relację z wystąpienia podczas marszu.

*

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w swoim corocznym raporcie o skali przestępstw z nienawiści uwzględniła również zgłoszenia Instytutu Ordo Iuris dotyczące chrześcijan. W 2018 r. w badanych krajach odnotowano niemal 600 tego typu przestępstw, z czego 26 zgłoszonych przez Instytut miało miejsce w Polsce.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

KONFERENCJE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


W 30-lecie Konwencji o Prawach Dziecka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego współorganizowaliśmy konferencję naukową pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”. Relację z konferencji można obejrzeć tutaj.

*

Ukazał się drugi numer czasopisma naukowego „Kultura Prawna” zainspirowany 70. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Autorzy z wielu krajówpochylają się m.in. nad problematyką ochrony godności każdego ludzkiego życia, wolnością słowa w Internecie, inflacją znaczenia praw człowieka, komentują także wyrok bułgarskiego Trybunału Konstytucyjnego uznający konwencję stambulską za sprzeczną z konstytucją Bułgarii.

*

Rozpoczyna się właśnie konferencja naukowa „Dom na skale – aksjologia prawa dla Europy jutra”, którą zorganizowaliśmy wraz z Papieskim Uniwersytetem św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie zapraszając do udziału w niej wybitnych ekspertów różnych dziedzin. Relacje z wystąpień można obejrzeć na stronie internetowej www.houseontherock.eu/pl.

*

Uruchomiliśmy kolejną edycję Akademii Ordo Iuris – programu mającego kształcić liderów życia społecznego, który jest skierowany do młodych prawników – studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych i praktyków. W tym roku Akademia przebiega dwuetapowo – pierwszy etap to trwające już szkolenia i warsztaty na uniwersytetach w Lublinie, Opolu, Warszawie i Łodzi, a drugi – międzynarodowe seminarium, które odbędzie się na wiosnę w Warszawie.


logo

SPOTKANIA Z INSTYTUTEM


Eksperci Instytutu uczestniczą w wykładach i prelekcjach na terenie całej Polski, podczas których informują o działalności Ordo Iuris, udzielają porad samorządom, nauczycielom oraz rodzicom. Podczas spotkań poruszamy tematy związane z problemami wychowania dzieci do wartości, prawami rodziców, atakami aktywistów LGBT na szkoły oraz ochroną życia.

W ostatnich miesiącach mec. Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych oraz Karina Walinowicz odwiedzili Zgorzelec, Bolesławiec, Kraków, Ołtarzew, Tychy, Skierniewice, Starachowice oraz Kłodne. Kolejne daty i miejsca spotkań będą sukcesywnie pojawiały się na stronie internetowej Instytutu.

*

Podczas konferencji w Sofii wiceprezes Instytutu dr Tymoteusz Zych mówił o prawnej ochronie rodziny w związku z protestami przeciwko ustawie umożliwiającej bezprawne odbierania dzieci w Bułgarii.


logo

INNE


Wspólnie z Archidiecezjalnym Centrum Edukacyjnym, Katolickim Zespołem Edukacyjnym ks. Piotra Skargi i kwartalnikiem „Christianitas” zainicjowaliśmy cykl spotkań pod nazwą „Spotkania w prawdzie”. Relacje ze spotkań można obejrzeć na stronie www.spotkaniawprawdzie.pl.

*

Prof. Andrzej Kochański, lekarz, specjalista genetyk, członek Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris został krajowym konsultantem ds. genetyki klinicznej. W swej pracy prof. Kochański łączy imponującą wiedzę medyczną z głębokim szacunkiem dla ludzkiego życia.

*

Na oficjalnym kanaleInstytutu w serwisie YouTube.com dostępne są nagrania z konferencji naukowych, wykładów „Akademii Ordo Iuris”, spotkań z naszymi ekspertami, a także briefingów prasowych.

Szczególnie polecamy Pani uwadze:

 

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

INSTYTUT W MEDIACH


W trakcie jesiennych miesięcy nasze materiały informacyjne pojawiły się w mediach prawie 400 razy. Szczególnie dużo miejsca środki masowego przekazu poświęcały takim naszym inicjatywom jak np. zablokowanie akcji Tęczowy Piątek.Wypowiedzi naszych prawników na ten temat cytowały m.in. telewizja Polsat News, Polskie radio, Radio Warszawa, portal PCh24.pl, Radio Maryja, Telewizja Republika.

Nasi eksperci byli również wielokrotnie zapraszani do programów telewizyjnych i radiowych czy proszeni o wypowiedzi dla prasy tradycyjnej i elektronicznej. Oto kilka przykładów ich aktywności w mediach:

*

Mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris był gościem programu „Warto Rozmawiać”,w którym mówił m.in. o aborcji i o szczycie w Nairobi.

*

Tygodniki „Do Rzeczy” oraz „Niedziela”, a także „Dziennik Narodowy” w rozmowie z mec. Jerzym Kwaśniewskim przypomniały o braku rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z konstytucją przepisu znoszącego kary za aborcję eugeniczną.

*

Dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris omawiał w programie „Warto rozmawiać” w TVP Info wyniki naszych analiz na temat finansowania organizacji LGBT z publicznych pieniędzy.

*

W Radiu Maryja mec. Jerzy Kwaśniewski mówił o niebezpiecznym oddziaływaniu aktywistów LGBT, którzy promują wprowadzenie edukacji seksualnej do polskich szkół.

*

W TVP Poznań dr Tymoteusz Zych mówił o prawach rodziców w odniesieniu do proponowanej przez skrajną lewicę edukacji seksualnej.

*

Tygodnik „Niedziela” przytacza wypowiedź mec. Jerzego Kwaśniewskiego w sprawie ataku na księdza w Częstochowie.

*

Na portalu PCh24.pl adw. dr Bartosz Lewandowski komentował sprawę obrazy uczuć religijnych w odniesieniu do profanacji krzyża przez Adama Darskiego „Nergala”.

*

Adw. dr Bartosz Lewandowski rozmawiał w TVP 3 o roli instytucji prawnych zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

*

Telewizja wPolsce.pl podjęła temat narastającej przemocy w szkole. Głos w tej sprawie zabrał dr Tymoteusz Zych.

*

Tygodnik „Do Rzeczy” opublikował obszerną relację z konferencji Fundacji Strażnik Pamięci, podczas której dyskutowano o roli prawa w kwestii ochrony dobrego imienia Polski i Polaków. W dyskusji wziął udział mec. Jerzy Kwaśniewski.

*

Portal PCh24.pl opublikował rozmowę z mec. Jerzym Kwaśniewskim o tym, jak zatrzymać ideologię LGBT.

*

Dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris Karina Walinowicz mówiła o ideologii gender i konwencji stambulskiej na łamach portalu medianarowdowe.pl.

*

Aborcja na życzenie to temat rozmowy z Kariną Walinowicz z Ordo Iuris w programie „Gorące pytania” telewizji wPolsce.pl.

*

O bulwersującej decyzji prokuratury odnośnie profanacji Obrazu Jasnogórskiego mówił na łamach Tygodnika Solidarność prezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.

*

W telewizji NCzas.tv ekspert Instytutu Ordo Iuris Nikodem Bernaciak wypowiadał się na temat kontrowersji wokół wyboru Magdaleny Biejat na przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

*

O zalegających z płaceniem alimentów mówił na łamach wPolsce.pl adw. dr Bartosz Lewandowski.

*

Nikodem Bernaciak, ekspert Instytutu, wypowiadał się w programie „Warto rozmawiać” na temat edukacji seksualnej. Z kolei w telewizji wPolsce.pl mówił on o finansowaniu działań aktywistów LGBT.

 


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris